Inleiding toekomstige mobiliteit

of 37 /37
Inleiding toekomstige mobiliteit Roeland Hogt Inleiding over feiten, trends en over hoe vorm te geven aan de verandering Opgesteld in 2015 4-1-2018 1

Embed Size (px)

Transcript of Inleiding toekomstige mobiliteit

Page 1: Inleiding toekomstige mobiliteit

Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt Inleiding over feiten, trends en over hoe vorm te geven aan de verandering

Opgesteld in 2015

4-1-2018 1

Page 2: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit 4-1-2018 2

Waarom deze presentatie De vraag In het gegeven van de toenemende mobiliteit en de randvoorwaarde dat deze gerealiseerd moet worden binnen de verantwoorde kaders voor mens en milieu ligt de uitdaging voor het ontwerp en de realisatie van de toekomstige mobiliteitssystemen.

De ambitie Het versterken van de innovatiekracht van de jonge generatie door hun ontwikkeling te faciliteren en coachen. Het is de ervaring die het raamwerk van het project bouwt en de jonge generatie die het invult vanuit de gedeelde ambitie voor het ontwerp en realisatie van integrale duurzame mobiliteit.

Innovatie door het verbinden van generaties

Page 3: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties automotive

• Wie doet wat?

• To change the game..

• United Mobility project

• Slot

4-1-2018 3

Inhoud van deze presentatie

Page 4: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Het vervoer van morgen begint vandaag • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018

Toekomst “2040”

Keuzes “NU”

Van toen naar nu:

Arthur C Clarke predicting the future in 1964

4

Maar hoe dan?

Page 5: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Wat is toekomstige mobiliteit? • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018

Toekomstige Mobiliteit

Visie People Planet Profit

Management Project, Transitie, kennis

Integratie disciplines Voertuigen, Infra, Logistiek

Onderzoek en ontwikkeling

Community of Practice Future Mobility

5

Page 6: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Meer mensen, meer mobiliteit • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 6

http://www.plaatinfo.nl/begrippen/bevolking.htm

Page 7: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Fossiele bronnen en broeikas • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 7

http://peakoilbarrel.com/what-is-peak-oil/

http://crudeoilpeak.info/proudly-powered-by-oil-shale

Page 8: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Fossiele bronnen en broeikaseffect • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 8

Page 9: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Fossiele bronnen en broeikaseffect Duurzame energie!

• Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 9

Gebied dat met zonnecellen of zonnewarmte nodig is voor elektriciteit

Page 10: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Fossiele bronnen en broeikaseffect Duurzame energie!

• Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 10

Beschikbare duurzame energie (x-as logaritmisch)

Page 11: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Fossiele bronnen en broeikaseffect Duurzame energie! maar wij moeten deze wel importeren

• Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 11

Page 12: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Economische groei of anders.. • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 12

Welvaart zonder economische groei?

Page 13: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Groei,krimp en demografie • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018

• ...

13

bron: CBS Statline

Page 14: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Groei,krimp en demografie • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 14

bron: CBS Statline

Page 15: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Luchtkwaliteit en geluid • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018

• ...

15

NOx in de lucht, bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/satelliet-brengt-luchtvervuiling-in-kaart

Page 16: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Luchtkwaliteit en geluid • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 16

meting 2011 http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluid_rond_snelwegen_nederland/geluidskaart/

Page 17: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Is onze welvaart duurzaam? • Opening

• Kader

• Trends

• Mondiaal

• People

• Planet

• Profit

• Nationaal

• People

• Planet

• Profit

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 17

economie.rabobank.com

Page 18: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Hier is goed over nagedacht! • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 18

Bron: Stichting Toekomstbeeld der Techniek Toekomstverkenning naar Superintelligent Vervoer in de Maatschappij

Page 19: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Belangrijke trends voor mobiliteit • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 19

Over 30 jaar (Toekomstverkenning STT, gedeelde trends voor de 4 scenario’s)

• Vervoer naar wens

• Vervoer als schaarste

• Niet vervoer

Over 10 – 15 jaar (Toekomstverkenning Roland Berger)

• Toename belang kleine auto’s

• Mobiliteit: van bezit naar gebruik

• Intelligente voertuigen en mobiliteit

• Elektrificatie van aandrijflijn

Page 20: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Belangrijke trends voor mobiliteit • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 20

Wie doet wat? Gaan we snel genoeg? Wat willen wij nu echt? Film (broken escalator)

Wie met beide benen op de grond blijft staan komt niet ver.

Loesje

Page 21: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Belangrijke trends voor mobiliteit • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 21

De overheid stimuleert en faciliteert maar uiteindelijk moet de markt het doen

Page 22: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Is het er al? • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 22

Toyota visie op toekomstige mobiliteit 4 min

Hydrogen

Driving distance

Veh

icle

siz

e

EV

Small delivery

vehicles

iserie

s

Wingl

et

Short-distance

commuters

EV

Motorcycl

es

FCHVS

FCHV

FCHV (BUS)

Heavy-duty trucks

Delivery trucks

Route

buses

HVs & PHVs with internal combustion engine

Passenger

cars

HV

PHV

Gasoline, diesel, bio-fuels, compressed natural gas, gas to liquids, coal to liquids, etc.

Electricity

FUEL

HV

(2009 TMC research) Powertrain Map for Future Mobility

Page 23: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Diversificatie in well to wheel ketens

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 23

Page 24: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Uiteindelijk: the future drives electric • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 24

Niveau hybridisering

• HEV: micro, mild, full hybrid,

• PHEV: plug in hybrid

• EREV: extended range EV

Configuraties

• Serie, parallel en gemengde hybride

Page 25: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

De waterstofbelofte (brandstofcellen) • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 25

Page 26: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

De waterstofbelofte (brandstofcellen) • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 26

Page 27: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Een EV is schoner.... maar • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018

• ...

27

is niet dé oplossing

Well – to – Wheel

pagina 13De slechtste kolencentrale + EV is nog steeds beter dan de beste ICE V ... maar daarna werden de ICE V beter

Page 28: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Een EV is schoner.... maar niet in de produktie (ivm batterijen)

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 28

CO2 uitstoot over de levensduur. De winst zit hem in de gebruiksfase op basis van dezelfde afstand. Hoe groot de winst is afhankelijk van de wijze van opwekking van de energie Daarnaast kunnen batterijen nog een tweede leven krijgen in stationaire toepassingen.

Page 29: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Naar 1 liter per 100 km (PHEV) • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 29

~10km 20 30 40 70 150 150~

38

62

88 93 94 100

85

24

11 6 3 1

6

20

40

60

100

50

6

73 79 80

(2009 TMC research) (%)

100

5

105km

85% ritten <= 50 km

Page 30: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Elke kilo telt! • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 30

Lichter verlaagt het energieverbruik en daarmee heb je minder batterijen nodig (en die zijn duur en zwaar) Plaatje: BMW i3 met koolstofvezel voor body en chassis

Page 31: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Slim: comfortabeler, veiliger, daardoor lichter en schoner

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 31

SMART

D: driver C: car

I: infrastructure

Smart Transportation: Integrating Systems for More Efficient Transportation

Page 32: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Slim: comfortabeler, veiliger, daardoor lichter en schoner

Doen toch?

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Schoon

• Licht

• Slim

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 32

Congres to connect, 3 december 2014, Helmond

Page 33: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Nu doorpakken • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 33

Concepten toepassing

Met integratie disciplines naar integrale mobiliteit

De verbinding

Voertuigen komen en gaan maar de infrastructuur blijft veel langer bestaan!

Page 34: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

De nieuwe generatie aan zet • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018

• Zelfdenkend en zelfsturend

• co creatie, samen slimmer, samenwijs

• Bottom up innoveren van de mobiliteit

34

Page 35: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Innovatie door het verbinden van generaties

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 35

Toekomstige Mobiliteit

Visie People Planet Profit

Management Project, Transitie, kennis

Integratie disciplines Voertuigen, Infra, Logistiek

Onderzoek en ontwikkeling

Community of Practice Future Mobility

United Mobility

Page 36: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Innovatie door het verbinden van generaties

• Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 36

2. Gedeelde visie

(kern en ambitie)

3. Disciplines

samenbrengen

4. Management

van succes

5b. Kennisdeling

5a. Kennisontwikkeling

voor 1,2, 3 en 4: STORY TELLING:

Boeien-binden-ontwikkelen

1. Trend-

analyse

Categorie Eis

Functioneel Vervoer naar wens

Technologisch Slim (communicatie en actuatie in en tussen voertuigen en

tussen voertuigen en omgeving) en licht

Ecologisch Nul emissie en recyclebaar

Integratie Voertuig en infrastructuur en logistiek als integraal systeem

Organisatie Samenwijs, gericht op kennisdeling en kennisverspreiding

Page 37: Inleiding toekomstige mobiliteit

Roeland Hogt; Presentatie Toekomstige mobiliteit

Dank voor jullie aandacht! • Opening

• Kader

• Trends

• Naar morgen

• Innovaties

automotive

• Wie doet wat?

• To change the

game..

• United Mobility

project

• Slot

4-1-2018 37