Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

download Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

of 78

 • date post

  20-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  58
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs. 11 april 2008 Brussel. Programma (1). 9h15 – 10h45: Welkom Opstart Consortia Volwassenenonderwijs Subsidiëring Personeel en LOC Consortia Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan Aanvraagprocedure programmatie 10h45 – 11h: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

 • Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

  11 april 2008Brussel

 • Programma (1)9h15 10h45: WelkomOpstart Consortia VolwassenenonderwijsSubsidiringPersoneel en LOC ConsortiaSamenwerkingsovereenkomst en opleidingsplanAanvraagprocedure programmatie 10h45 11h: Pauze (koffie)

 • Programma (2)11h 13h: Enkele opdrachten toegelichtRegionale ombudsdienstOnderwijs aan GedetineerdenSamenwerking Huizen van het NederlandsOrganisatie SID-ins

  13h: Broodjeslunch

 • Deel 1: Opstart Consortia VWOWelkom en inleiding: Nicole Speleers

  Subsidiring: Patrick Weckesser

  Personeel en LOC: Marc Leunis

  Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan: Reinhilde Pulinx

  Mogelijkheid tot stellen van vragen

 • Subsidiring van de consortia volwassenenonderwijs

 • Subsidiring consortiaOvergangsregelingOrganieke regelingSubsidie 08-13Betaling subsidieControle aanwending subsidieEvaluatie

 • OVERGANGSREGELING 12 consortia zijn rechtsgeldig voor 1 februari 2008 gevormd Voorschot op subsidie voor de periode 1 januari t/m 31 augustus 2008 wordt op korte termijn betaald Saldo na indiening financieel rapport en activiteitenverslag bij administratie

 • ORGANIEKE REGELINGTwee basisvoorwaarden:Blijven voldoen aan de voorwaarden van artikel 76Afsluiten met de Vlaamse Regering van een vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst

 • SUBSIDIE 08 -13 Globale enveloppe van 3.607.000 euro Voorafname van 650.000 euro voor vormingsbeleid gedetineerden Verdeeld op basis LUC referteperiode 1.2.07-31.1.08 (= registratiemomenten tot 31 maart 2008) Jaarlijkse indexering

 • BETALING SUBSIDIE Eerste schijf van 45 procent vr 31 maart Tweede schijf van 45 procent vr 30 september Saldo na indiening activiteitenverslag en financieel rapport Terugvorderingen zijn mogelijk

 • CONTROLE AANWENDING SUBSIDIE

  Financieel rapport en activiteitenverslag

  Inzage ter plaatse van alle boekhoud-kundige verantwoordingsstukken

 • EVALUATIE

  2009: financile en kwalitatieve audit

  2012: globale evaluatie consortia

  Modaliteiten vast te leggen door de Vlaamse Regering

 • Personeel en LOCConsortia

 • Personeel en LOC Personeel van de consortiaLOC Consortia

 • Personeel (1)Jaarlijkse subsidie voor personeelskosten, werkingskosten en investeringen

  Personeel?Via contractuele tewerkstellingParitair comit zelf te kiezenGeen regelgeving van overheid (salarisschalen, bekwaamheidsbewijs, )

  Via verlof wegens opdracht (detachering)

 • Personeel (2)Verlof wegens opdracht

  Wie?Personeelslid uit onderwijs, inspectie, pedagogische begeleidingsdienst

  Vastbenoemd

  Tijdelijk aangesteld voor volledig schooljaar en vrij van reaffectatie

 • Personeel (3)Voorwaarden

  Personeelslid voldoet aan voorwaarden

  Terugbetaling loonkost!

 • Personeel (4)Duur = maximum 2 jaren, maar verlengbaar

  Aanvraagdossier indienen

  Aanvraag personeelslid aan centrumbestuurAanvraag consortium met motiveringGoedkeuring centrumbestuurVerbintenis terugbetaling loonkost personeelslid

 • LOC Consortium (1)Samenstelling

  1 LOC per consortium

  Aantal vertegenwoordigers personeel minstens = aantal vertegenwoordigers bestuur consortium

  Afvaardiging personeel = afgevaardigden vakorganisaties uit LOCs CVOs en onderhandelingsstructuur CBE

 • LOC Consortium (2)Werking

  Werkingsreglement bij eenparig akkoord

  Materie die personeelsleden CVOs/CBE kan raken

  Eigen personeel consortium

  Protocol van onderhandelingen is bindend voor alle centra indien eenparig akkoord

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (1)Uitvoering van de opdrachten

  Drie trappen:Bepalingen opgenomen in het decreet Geconcretiseerd in de overeenkomstLokaal ingevuld in het opleidingsplan

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (2)Belangrijk: samenwerkingsovereenkomst = subsidiringsvoorwaarde!Concreet: De subsidie voor periode sep-dec 2008 wordt pas uitbetaald nadat de overeenkomst ondertekend isZo snel mogelijk afsluiten na 1 september 2008

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (3)SAMENWERKINGSOVEREENKOMST= Concretiseringen van bepalingen in decreet:Per opdracht: nadere modaliteiten mbt de uitvoering;Beperkt aantal bepalingen mbt middelen, rapportering, duur van de overeenkomst en audit.

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (4)Opdrachten:Opmaak opleidingsplanA.d.h.v. model (zie later)

  2. Organisatie ombudsdienstBVR betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst (zie later)

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (5)3. Samenwerkingsprotocol HvNAfsluiten uiterlijk zes maanden na samenwerkingsovereenkomst (zie later)

  4. Verlenen advies programmatieBVR betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het VWO

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (6)5) Cordineren en ondersteunen duale trajecten en gentegreerd leren

  6) Cordineren en ondersteunen van onderwijs aan gedetineerden

  7) Communicatie met de centra

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (7)Per opdrachtFormuleren van concretiseringen en resultaatsgebieden

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (8)OPLEIDINGSPLAN Beleidsplan van consortium voor volgende vijf jaar

  Omvat aantal elementen:Omgevingsanalyse (NIET behoefteanalyse!)Afstemming aanbod CBE CVOVoldoende aanbod NT2, Algemene Vorming, onderwijs aan gedetineerdenAfsprakenkader andere publieke aanbodsverstrekkers

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (9)Model van opleidingsplan wordt opgemaakt Bijlage bij overeenkomstIndienen uiterlijk zes maanden na afsluiten overeenkomst bij de administratie

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (10)WERKWIJZE1. Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan voor zomervakantieIn overleg met consortiaOp basis van insteek van consortiaWerkgroep wordt opgericht: 1 vertegenwoordiger per consortium + overheid

 • Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (11)2. Goedkeuring en ondertekening overeenkomst sept-oktober 2008Goedkeuring Vlaamse RegeringOndertekening 13 overeenkomstenUitbetaling subsidies

 • Aanvraagprocedure programmatie (1)BVR van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het VWO zoals gewijzigdProgrammatieUitbreiding onderwijsbevoegdheidBijkomende vestigingsplaatsen

 • Aanvraagprocedure programmatie (2)Positief advies consortium bij consensusConsortium maakt beslissing binnen 30 kalenderdagen bekend aan de administratie

 • Positief advies consortium bij meerderheid Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag indienen bij administratie voor 31 januari of 30 septemberAdvies consortium toevoegen aan aanvraag

 • Aanvraag voor opleiding cfr artikel 64, 2Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag indienen bij administratie voor 31 januari of 30 septemberAdministratie stelt adviesvraag aan consortium binnen 15 werkdagenConsortium formuleert binnen 30 werkdagen advies aan administratie

 • Aanvraagprocedure programmatie (3)Negatief advies consortium OF aanvraag door niet-aangesloten CVOBestuur CVO: gemotiveerde aanvraag indienen bij administratie voor 31 januari of 30 septemberAdministratie stelt adviesvraag aan VLOR binnen 15 werkdagenVLOR formuleert advies cfr participatiedecreet (30 werkdagen)

 • Aanvraagprocedure programmatie(4)Indien VLAREG aanvraag goedkeurt Inrichting vanaf 1 september of 1 februari volgend op de aanvraag

  Indien VLAREG aanvraag weigertBestuur CVO: nieuwe aanvraag volgens zelfde procedure

 • Bevoegde administratie

  Afdeling VolwassenenonderwijsAgentschap HO VO - StudietoelagenKoning Albert II-laan 15 (6C19)1210 Brusselschoolbeheer.levenslangleren@vlaanderen.beTav. De heer Patrick Weckesser

 • Vragen OpmerkingenVerduidelijkingen

 • Deel 2: Enkele opdrachten toegelichtRegionale ombudsdienst: Jeroen BacksOnderwijs aan Gedetineerden: Rgine Cuypers en Reinhilde PulinxSamenwerking Huizen van het Nederlands: Reinhilde PulinxOrganisatie SID-ins: Reinhilde PulinxMogelijkheid tot stellen van vragen na elk thema

 • Regionale ombudsdienst

 • OmbudsdienstOpdrachtKlachtenprocedureVerslaggevingWerkingsbeginselen

  BVR betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia volwassenenonderwijs

 • Opdracht (1)KERNOPDRACHT: Klachten van cursisten en kandidaat-cursisten onderzoeken.Bemiddelen bij conflicten tussen het centrumbestuur en cursisten/kandidaat-cursistenRapporteren over werkzaamheden aan de minister.Voorstellen of beleidsaanbevelingen formuleren

 • Opdracht (2)Ombudsdienst is bevoegd voor volgende onderwerpenPlanning van het onderwijsaanbodToelatingsvoorwaardenHygine en bewoonbaarheid gebouwenInfrastructuur, didactisch materiaal en centrumuitrustingOvereenstemming opleidingsaanbod met bepalingen over ET/SET/BC en leerplannenInschrijvingsgeld en cursusgeldenCentrumreglement en evaluatiereglementInformatieverstrekking over het onderwijsproject- en aanbod

 • Klachtenprocedure (1)IndieningsvoorwaardenMondelinge of schriftelijke klachten over themas die tot bevoegdheid van de ombudsdienst behorenCursist moet vooraf geprobeerd hebben overeenstemming te bereiken met het centrumbestuurBinnen 10 dagen wordt een klacht al dan niet ontvankelijk verklaard. Bij niet ontvankelijk is schriftelijke motivatie vereist.

 • Klachtenprocedure (2)Ontvankelijkheidscriteria: Identiteit klager is bekendFeiten zijn niet ouder dan 1 jaarKlager heeft eerstelijns klachtenprocedure uitgeputKlacht heeft geen betrekking