Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

of 78 /78
Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs 11 april 2008 Brussel

Embed Size (px)

description

Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs. 11 april 2008 Brussel. Programma (1). 9h15 – 10h45: Welkom Opstart Consortia Volwassenenonderwijs Subsidiëring Personeel en LOC Consortia Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan Aanvraagprocedure programmatie 10h45 – 11h: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Page 1: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Infosessie Consortia

Volwassenenonderwijs

11 april 2008

Brussel

Page 2: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Programma (1)

9h15 – 10h45: Welkom

Opstart Consortia Volwassenenonderwijs• Subsidiëring• Personeel en LOC Consortia• Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan

o Aanvraagprocedure programmatie

10h45 – 11h: Pauze (koffie)

Page 3: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Programma (2)

11h – 13h: Enkele opdrachten toegelichtRegionale ombudsdienst

Onderwijs aan Gedetineerden

Samenwerking Huizen van het Nederlands

Organisatie SID-in’s

13h: Broodjeslunch

Page 4: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Deel 1: Opstart Consortia VWO

Welkom en inleiding: Nicole Speleers

Subsidiëring: Patrick Weckesser

Personeel en LOC: Marc Leunis

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan: Reinhilde Pulinx

Mogelijkheid tot stellen van vragen

Page 5: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Subsidiëring van de consortia volwassenenonderwijs

Page 6: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Subsidiëring consortia

OvergangsregelingOrganieke regelingSubsidie 08-13Betaling subsidieControle aanwending subsidieEvaluatie

Page 7: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

OVERGANGSREGELING

12 consortia zijn rechtsgeldig voor 1 februari 2008 gevormd

Voorschot op subsidie voor de periode 1 januari t/m 31 augustus 2008 wordt op korte termijn betaald

Saldo na indiening financieel rapport en activiteitenverslag bij administratie

Page 8: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

ORGANIEKE REGELING

Twee basisvoorwaarden:Blijven voldoen aan de voorwaarden van

artikel 76

Afsluiten met de Vlaamse Regering van een vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst

Page 9: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

SUBSIDIE 08 -13

Globale enveloppe van 3.607.000 euro Voorafname van 650.000 euro voor

vormingsbeleid gedetineerden Verdeeld op basis LUC referteperiode

1.2.07-31.1.08 (= registratiemomenten tot 31 maart 2008)

Jaarlijkse indexering

Page 10: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

BETALING SUBSIDIE

Eerste schijf van 45 procent vóór 31 maart

Tweede schijf van 45 procent vóór 30 september

Saldo na indiening activiteitenverslag en financieel rapport

Terugvorderingen zijn mogelijk

Page 11: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

CONTROLE AANWENDING SUBSIDIE

Financieel rapport en activiteitenverslag

Inzage ter plaatse van alle boekhoud-kundige verantwoordingsstukken

Page 12: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

EVALUATIE

2009: financiële en kwalitatieve audit

2012: globale evaluatie consortia

Modaliteiten vast te leggen door de Vlaamse Regering

Page 13: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Personeel en LOC

Consortia

Page 14: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Personeel en LOC

Personeel van de consortiaLOC Consortia

Page 15: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Personeel (1)

Jaarlijkse subsidie voor personeelskosten, werkingskosten en investeringen

Personeel? Via contractuele tewerkstelling

• Paritair comité zelf te kiezen• Geen regelgeving van overheid (salarisschalen,

bekwaamheidsbewijs, …)

Via verlof wegens opdracht (detachering)

Page 16: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Personeel (2)

Verlof wegens opdracht

Wie?• Personeelslid uit onderwijs, inspectie,

pedagogische begeleidingsdienst

• Vastbenoemd

• Tijdelijk aangesteld voor volledig schooljaar en vrij van reaffectatie

Page 17: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Personeel (3)

Voorwaarden

• Personeelslid voldoet aan voorwaarden

• Terugbetaling loonkost!

Page 18: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Personeel (4)

Duur = maximum 2 jaren, maar verlengbaar

• Aanvraagdossier indienen

o Aanvraag personeelslid aan centrumbestuuro Aanvraag consortium met motiveringo Goedkeuring centrumbestuuro Verbintenis terugbetaling loonkost personeelslid

Page 19: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

LOC Consortium (1)Samenstelling

1 LOC per consortium

Aantal vertegenwoordigers personeel minstens = aantal vertegenwoordigers bestuur consortium

Afvaardiging personeel = afgevaardigden vakorganisaties uit LOC’s CVO’s en onderhandelingsstructuur CBE

Page 20: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

LOC Consortium (2)

Werking

Werkingsreglement bij eenparig akkoord

Materie die personeelsleden CVO’s/CBE kan ‘raken’

Eigen personeel consortium

Protocol van onderhandelingen is bindend voor alle centra indien eenparig akkoord

Page 21: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst

en opleidingsplan

Page 22: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (1)

Uitvoering van de opdrachten

Drie trappen:

1) Bepalingen opgenomen in het decreet

2) Geconcretiseerd in de overeenkomst

3) Lokaal ingevuld in het opleidingsplan

Page 23: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (2)

Belangrijk: samenwerkingsovereenkomst = subsidiëringsvoorwaarde!

Concreet: De subsidie voor periode sep-dec 2008 wordt

pas uitbetaald nadat de overeenkomst ondertekend is

Zo snel mogelijk afsluiten na 1 september 2008

Page 24: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (3)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

= Concretiseringen van bepalingen in decreet:Per opdracht: nadere modaliteiten mbt de

uitvoering;

Beperkt aantal bepalingen mbt middelen, rapportering, duur van de overeenkomst en audit.

Page 25: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (4)

Opdrachten:

1. Opmaak opleidingsplan A.d.h.v. model (zie later)

2. Organisatie ombudsdienst BVR betreffende de organisatie en de

werking van de ombudsdienst (zie later)

Page 26: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (5)

3. Samenwerkingsprotocol HvNAfsluiten uiterlijk zes maanden na

samenwerkingsovereenkomst (zie later)

4. Verlenen advies programmatieBVR betreffende de organisatie van het

opleidingsaanbod in het VWO

Page 27: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (6)

5) Coördineren en ondersteunen duale trajecten en geïntegreerd leren

6) Coördineren en ondersteunen van onderwijs aan gedetineerden

7) Communicatie met de centra

Page 28: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (7)

Per opdrachtFormuleren van concretiseringen en

resultaatsgebieden

Page 29: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (8)

OPLEIDINGSPLAN Beleidsplan van consortium voor volgende vijf

jaar

Omvat aantal elementen:• Omgevingsanalyse (NIET behoefteanalyse!)• Afstemming aanbod CBE – CVO• Voldoende aanbod NT2, Algemene Vorming, onderwijs

aan gedetineerden• Afsprakenkader andere publieke aanbodsverstrekkers

Page 30: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (9)

Model van opleidingsplan wordt opgemaakt

Bijlage bij overeenkomstIndienen uiterlijk zes maanden na afsluiten

overeenkomst bij de administratie

Page 31: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (10)

WERKWIJZE

1. Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan – voor zomervakantie In overleg met consortia

Op basis van insteek van consortia

Werkgroep wordt opgericht: 1 vertegenwoordiger per consortium + overheid

Page 32: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (11)

2. Goedkeuring en ondertekening overeenkomst – sept-oktober 2008Goedkeuring Vlaamse Regering

Ondertekening 13 overeenkomsten

Uitbetaling subsidies

Page 33: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Aanvraagprocedure programmatie (1)

BVR van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het VWO – zoals gewijzigd

ProgrammatieUitbreiding onderwijsbevoegdheid

Bijkomende vestigingsplaatsen

Page 34: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Aanvraagprocedure programmatie (2)

Positief advies consortium bij consensusConsortium maakt beslissing binnen 30

kalenderdagen bekend aan de administratie

Page 35: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Positief advies consortium bij meerderheid Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag

indienen bij administratie voor 31 januari of 30 september

Advies consortium toevoegen aan aanvraag

Page 36: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Aanvraag voor opleiding cfr artikel 64, §2Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag

indienen bij administratie voor 31 januari of 30 september

Administratie stelt adviesvraag aan consortium binnen 15 werkdagen

Consortium formuleert binnen 30 werkdagen advies aan administratie

Page 37: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Aanvraagprocedure programmatie (3)

Negatief advies consortium OF aanvraag door niet-aangesloten CVOBestuur CVO: gemotiveerde aanvraag

indienen bij administratie voor 31 januari of 30 september

Administratie stelt adviesvraag aan VLOR binnen 15 werkdagen

VLOR formuleert advies cfr participatiedecreet (30 werkdagen)

Page 38: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Aanvraagprocedure programmatie(4)

Indien VLAREG aanvraag goedkeurt Inrichting vanaf 1 september of 1 februari

volgend op de aanvraag

Indien VLAREG aanvraag weigertBestuur CVO: nieuwe aanvraag volgens

zelfde procedure

Page 39: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Bevoegde administratie

Afdeling VolwassenenonderwijsAgentschap HO – VO - Studietoelagen

Koning Albert II-laan 15 (6C19)1210 Brussel

[email protected]

Tav. De heer Patrick Weckesser

Page 40: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Vragen

Opmerkingen

Verduidelijkingen

Page 41: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Deel 2: Enkele opdrachten toegelicht

Regionale ombudsdienst: Jeroen BacksOnderwijs aan Gedetineerden: Régine

Cuypers en Reinhilde PulinxSamenwerking Huizen van het

Nederlands: Reinhilde PulinxOrganisatie SID-in’s: Reinhilde PulinxMogelijkheid tot stellen van vragen na elk

thema

Page 42: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Regionale ombudsdienst

Page 43: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Ombudsdienst

OpdrachtKlachtenprocedureVerslaggevingWerkingsbeginselen

BVR betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia volwassenenonderwijs

Page 44: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Opdracht (1)

KERNOPDRACHT: Klachten van cursisten en kandidaat-cursisten

onderzoeken.Bemiddelen bij conflicten tussen het

centrumbestuur en cursisten/kandidaat-cursisten

Rapporteren over werkzaamheden aan de minister.

Voorstellen of beleidsaanbevelingen formuleren

Page 45: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Opdracht (2)

Ombudsdienst is bevoegd voor volgende onderwerpen Planning van het onderwijsaanbod Toelatingsvoorwaarden Hygiëne en bewoonbaarheid gebouwen Infrastructuur, didactisch materiaal en centrumuitrusting Overeenstemming opleidingsaanbod met bepalingen over

ET/SET/BC en leerplannen Inschrijvingsgeld en cursusgelden Centrumreglement en evaluatiereglement Informatieverstrekking over het onderwijsproject- en aanbod

Page 46: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Klachtenprocedure (1)

IndieningsvoorwaardenMondelinge of schriftelijke klachten over

thema’s die tot bevoegdheid van de ombudsdienst behoren

Cursist moet vooraf geprobeerd hebben overeenstemming te bereiken met het centrumbestuur

Binnen 10 dagen wordt een klacht al dan niet ontvankelijk verklaard. Bij niet ontvankelijk is schriftelijke motivatie vereist.

Page 47: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Klachtenprocedure (2)

Ontvankelijkheidscriteria: Identiteit klager is bekend Feiten zijn niet ouder dan 1 jaar Klager heeft eerstelijns klachtenprocedure uitgeput Klacht heeft geen betrekking op arbeidsbetrekkingen,

werkomstandigheden of rechtspositie personeel Klacht heeft geen betrekking op agogisch project van

het centrum, tenzij de regelgeving zou overtreden worden.

Klacht heeft geen betrekking op resultaten van een evaluatie of gevolg daarvan.

Page 48: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Klachtenprocedure (3)

Na ontvankelijkheid volgt onderzoekCentra zijn verplicht mee te werken met het

onderzoekNa onderzoek van de klacht:

Bemiddeling tussen centrum en cursist Schriftelijke aanbevelingen aan centrum Indien centrum geen gevolg geeft aan aanbevelingen

wordt nota overgemaakt aan bevoegde administratieBehandeling klacht binnen 30 werkdagenRegelmatige communicatie naar centrum en

cursist over voortgang in het dossier

Page 49: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Verslaggeving

Eindrapport met conclusies voor cursist en centrum bij elke behandelde klacht

Op 15 juli: schriftelijk rapport voor de minister met overzicht van gerealiseerde opdrachten. (geen vermelding identiteit klager of personeelsleden)

Verslagen van de ombudsdienst worden openbaar gemaakt

Page 50: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Werkingsbeginselen

Dienstverlening is gratisKlager heeft recht op objectief, onafhankelijk en

onpartijdig onderzoekKlager heeft recht op discretie. Indien gevraagd

blijft identiteit klager geheim.Klantvriendelijkheid en respectvolle behandelingKlachtenprocedure moet worden opgesteld door

bestuur consortium en opgenomen worden in centrumreglementen van centra.

Page 51: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Vragen

Opmerkingen

Verduidelijkingen

Page 52: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Onderwijs aan Gedetineerden

Page 53: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Onderwijs aan Gedetineerden

Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden

Coördinatie op niveau consortiaOpdrachtPersoneelFunctiebeschrijvingIntroductie onderwijscoördinatorenOndersteuning van onderwijscoördinatoren

Page 54: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Strategisch Plan

2000: Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden

Bevoegdheden Vlaamse Gemeenschap uitoefenen in Vlaamse en Brusselse gevangenissen

Volledige implementatie in 2010

Page 55: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Coördinatie op niveau consortia (1)

Zwaartepunt coördinatie op niveau consortia volwassenenonderwijs

Ervaring proefproject onderwijs aan gedetineerden

• Opgestart in 2002

• Drie pilootregio’s: De Kempen, Oudenaarde, Antwerpen

• Coördinatie op niveau CBE

Page 56: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Coördinatie op niveau consortia (2)

Conclusie proefproject:CBE aanbieder en coördinator tegelijkertijd

CBE te kleine partner voor coördinatie

Coördinatie nodig op hoger niveau

Coördinatie op niveau consortia

Page 57: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Opdracht (1)

Cfr. Decreet VODe coördinatie en de ondersteuning van de

centra bij de uitwerking van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden;

De organisatie van het detecteren van de onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden;

De begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden

Page 58: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Opdracht (2)

Consortia = geen aanbieders van onderwijs in gevangenissen

Kernopdracht = overleg en coördinatie, cfr lokale situatie in elke gevangenis CBE en CVO

Gevangenissen

Vlaamse partners

Verder uitgewerkt in opleidingsplan en samenwerkingsovereenkomst

Page 59: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Functiebeschrijving (1)

Functiebeschrijving ‘onderwijscoördinator’Opgesteld door stuurgroep ‘Onderwijs aan

Gedetineerden’

LEIDRAAD voor de besturen van de consortia bij de selectie van de onderwijscoördinatoren (GEEN verplichting)

Page 60: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Functiebeschrijving (2) Negen resultaatsgebieden

Het ondersteunen van het onderwijs in de strafinrichting/arresthuis

Personeelsbegeleiding: het begeleiden en coachen van medewerkers

Begeleiding en opvolging van cursisten Overleg en communicatie met de interne partner Justitie Een goede communicatie en overleg met externe partners Administratief beheer Public relations Nascholing Kwaliteitzorg

De functiebeschrijving wordt ter beschikking gesteld van de consortia

Page 61: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Introductie onderwijscoördinatoren (1)

Wat?

Op een gestructureerde wijze:De verschillende partners informeren en

sensibiliseren over de rol en de opdracht van de consortia mbt onderwijs aan gedetineerden

De onderwijscoördinatoren introduceren op het veld en ondersteunen bij de opstart van hun werking

Page 62: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Introductie onderwijscoördinatoren (2)

DoelDraagvlak creëren voor de uitbouw van

onderwijs aan gedetineerden

Netwerkvorming opstarten tussen de verschillende betrokken partners

Stimuleren van eenvormige aanpak – rekening houdend met regionale verschillen

Page 63: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Introductie onderwijscoördinatoren (3)

StappenplanOndersteuning VOCVOPersoonlijke introductie in elke gevangenis

binnen het werkingsgebied• Rondleiding in de gevangenis• Uurtje meedraaien op sectie• Gesprekken met verschillende partners binnen de

gevangenis (directie, beleidsmedewerker, JW, …)• Inventaris aanbod voor gedetineerden• Kennismaking met aanbodsverstrekkers

Page 64: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Introductie onderwijscoördinatoren (4)

Opmaak onthaalpakket onderwijscoördinatoren

• Concretisering en documentatie mbt het strategisch plan hulp- en dienstverlening, rol en opdracht consortia, opdracht onderwijscoördinatoren, …

Page 65: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Ondersteuning van onderwijscoördinatoren

Ondersteuning door VOCVO Lokale ondersteuning voor elke onderwijscoördinator

door Régine Cuypers 4 à 5 vergaderingen per jaar met alle

onderwijscoördinatoren op het VOCVO

Stuurgroep ‘Onderwijs aan Gedetineerden’ Huidige stuurgroep wordt omgevormd Overheidspartners, onderwijscoördinatoren, VOCVO Drie à vier vergaderingen per jaar Opvolging, knelpunten, voorbereiding Vlaamse

Stuurgroep Strategisch Plan

Page 66: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Vragen

Opmerkingen

Verduidelijkingen

Page 67: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerking

Huizen van het Nederlands

Page 68: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerking HvN (1)

Samenwerkingsprotocol tussenHuis van het Nederlands De consortia binnen het werkingsgebied van

het Huis van het NederlandsUiterlijk zes maanden na het afsluiten van

de samenwerkingsovereenkomst met de overheid

Indien gewenst kan de overheid een model van samenwerkingsovereenkomst voorzien.

Page 69: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerking HvN (2)

Wat moet zeker in samenwerkingsovereenkomst staan: Afspraken en overleg inzake plaats van NT2

in het opleidingsplan.

Afspraken en overleg inzake tot stand brengen en blijven garanderen behoeftedekkend aanbod NT2

Afspraken en overleg inzake advies over programmaties en vestigingsplaatsen NT2

Page 70: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Samenwerking HvN (3)

Wat moet zeker in samenwerkingsovereenkomst staan: Samenwerkingsmodaliteiten bij het opmaken

van de omgevingsanalyse inzake NT2

Samenwerkingsmodaliteiten bij tot stand brengen duale trajecten met deel NT2

Afspraken en overleg inzake zorgbeleid t.a.v. NT2-cursisten

Enz.

Page 71: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Vragen

Opmerkingen

Verduidelijkingen

Page 72: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Organisatie

SID-in’s

Page 73: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Organisatie SID-in’s

Wat?Netoverschrijdende Studie-Informatie-Dagen

Voor laatstejaars secundair onderwijs

Aanbod aan (hoger) onderwijs en vorming

Jaarlijks georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Drie dagen in elke Vlaamse provincie

Page 74: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Organisatie SID-in’s

Data 2009West-Vlaanderen: 8-10 januari (Expohallen

Roeselare)

Oost-Vlaanderen: 15-17 januari (Flanders Expo Gent)

Limburg: 29-31 januari (Limburghal Genk)

Vlaams-Brabant en Brussel: 5-7 februari (Brabanthal Haasrode)

Antwerpen: 12-14 februari (Antwerp Expo)

Page 75: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Organisatie SID-in’s Voor bijkomende informatie (onder meer specifieke

informatie voor standhouders):www.ond.vlaanderen.be/sidin

Contacteren voor deelname: De heer Jo De RO

Administrateur-GeneraalAgentschap voor OnderwijscommunicatieKoning Albert 15, lokaal 6 A191210 BrusselTel: 02/553.97.03Email: [email protected]

Page 76: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Bijkomende informatie

Website Onderwijs

www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/centra/

Praktische informatie op te nemen in omzendbrief

Page 77: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Voor vragen, informatie of verduidelijking

Jeroen Backs, kabinet Onderwijs [email protected]

02/552.68.67

Patrick [email protected]

02/553.97.67

Page 78: Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs

Voor vragen, informatie of verduidelijking

Marc Leunis, A[email protected]/553.89.41

Reinhilde Pulinx, Afdeling ISLVO [email protected]/553.89.72

Régine Cuypers, VOCVO [email protected]/44.65.17