Informatieblad mei-juni 2011

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Het gemeentelijk informatieblad van Destelbergen, editie mei-juni 2011.

Transcript of Informatieblad mei-juni 2011

 • G E M E E N T E L I J K

  INFORMATIEblad29ste jaargang I mei - juni 2011 - www.destelbergen.be

  Kunst ook bij jou thuis?

  pg 15 pg 18 pg 25

  Daguitstap senioren op 9 juni

  (H)eerlijke vlaaien!

  Samen groene energie aankopen

 • OpeningstijdenElke werkdag 09.00 12.00 u.Woensdag 14.00 17.00 u.(opgelet, sportdienst 13.00 16.00 u.)Zaterdag 10.00 12.00 u.(enkel dienst bevolking en burgerlijke stand)

  Je kan ook een afspraak maken.

  Websitewww.destelbergen.be

  GEMEENTElIjKE DIENSTENAlgemeent 09 228 33 [email protected] 09 218 92 [email protected] Destelbergent 09 228 07 [email protected] Heusdent 09 231 96 75Burgerlijke standt 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] 09 218 92 78m 0498 91 77 [email protected] 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] 09 218 92 79m 0498 91 77 [email protected] 09 218 92 58m 0498 91 77 [email protected] 09 218 92 [email protected] & verkeert 09 218 92 [email protected]

  t 09 218 92 78m 0498 91 77 [email protected] werkent 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] ordeningt 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] 09 218 92 78m 0498 91 77 [email protected] dienstt 09 218 92 [email protected] 09 228 10 [email protected] 09 218 92 [email protected]

  ANDERE DIENSTENRecyclageparkt 09 240 81 [email protected] 0473 65 65 [email protected] Rakt 09 228 87 00Muziekschoolt 09 251 14 [email protected] 09 230 08 [email protected] De Reinaertt 09 218 03 [email protected] regio Rhode & Schelde afd. Destelbergent 101 (dringend oproepen)t 09 363 72 72PWAt 09 229 36 [email protected] De Steijgert 09 228 21 [email protected] en Zorgcentrum Kouterhoft 09 230 65 51

  NUTTIGE INFO

  COlOFONGemeentelijk informatieblad, verschijnt tweemaandelijks

  Verantwoordelijke uitgeverBurgemeester Marc De PauwDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen

  Algemene cordinatieDienst communicatieDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergent 09 218 92 57, f 09 228 06 [email protected]

  RedactieraadCarlos SeyssensGert DeryckereJean-Pierre De BruyckerMario Van der GuchtNathalie Van OsselaerStijn DemonieThomas Van Roy

  Opmaak en drukDrukkerij Artoos NV

  Dit informatieblad is gedrukt met vegetale inkten op milieuvrien-delijk papier door een FSC-gecer-tificeerde drukkerij die draait op 100% groene stroom.

  Gelieve alle briefwisseling te richten aan:College van burgemeester en schepenenDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen

  Gemeentehuis DestelbergenDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergent 09 228 33 09, f 09 228 06 [email protected] HeusdenHeusdendorp 4, 9070 Destelbergent 09 230 65 [email protected]

 • 3IN DE kIJkERSnuister thuis in de catalogus van de bibliotheek

  Alle begin is moeilijk. Daarom helpt de bibliotheek je graag bij het wegwijs ma-ken in de catalogus en hoe je er thuis optimaal gebruik van kan maken.

  BlIjF OP DE HOOGTE VAN DE BIBlIOTHEEK

  Met onze bibblog houden we je op de hoogte van de laatste bib-nieuwtjes. Surf naar http://bibdestelbergen.blogspot.com voor meer info over lite-raire activiteiten of de meest recente aanwinsten. Ook voor recensies, film-besprekingen of stripnieuws kan je hier terecht.

  De jeugdige lezers ontmoeten elkaar op de blog van de kJV (kinder- en Jeugdjury Vlaanderen): http://kjvdevijf.blogspot.com. Niet alleen vind je er lijstjes van geselecteerde jeugdboeken, je kan er ook eigen leeservaringen uitwisselen met leeftijdsgenoten.

  Surf naar http://bibliotheek.destelbergen.be en merk hoe je thuis, van achter je eigen computer, kan grasduinen in de online catalogus van de bibliotheek. Met een lenerspasje krijg je ook de mogelijkheid je boeken, cds of dvds te verlengen. En is wat je zoekt al uitgeleend? Plaats dan online een reservatie en jij bent de volgende aan de beurt.

 • 4IN DE kIJkER

  Wil jij besparen op je energiefactuur? En daarbij ook je steentje bijdragen aan een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ook de gemeente Destel-bergen ondersteunt dit initiatief. Van 26 april tot 31 mei kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven.

  Samen groene energie aankopen: een voordelige keuze!

  Maandelijks betaal je een energiefac-tuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgaven nog kan bespa-ren? Uiteraard door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost-Vlaamse pro-vinciebestuur biedt aan al haar inwo-ners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom.

  Jij hoeft je alleen maar in te schrijven vr 31 mei. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als n aantrekkelijke klant op de energie-markt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 1 juni hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prij-zen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goed-koopste energieleverancier van de vei-ling. Pas dan beslis je of je van energie-leverancier verandert.

  STAP VOOR STAP BEGElEIDING

  De provincie stelde de firma iChoosr aan om de groepsaankoop te organise-ren en je stap voor stap te begeleiden. Deze firma verzamelt de inschrijvingen via www.samengaanwegroener.be. Je vindt er ook een antwoord op veelge-stelde vragen. Na de veiling op 1 juni krijg jij van hen een gepersonaliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de vei-lingresultaten met je huidige contract. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap kan

  je rekenen op een helpende hand. Zo geeft iChoosr vooraf aan of je eventueel een verbrekingsvergoeding moet beta-len aan je huidige leverancier en kun-nen zij zorgen voor de aanpassing van je domiciliring.

  WAT IS GROENE ENERGIE?

  Het begrip groene energie hoor je steeds vaker. Maar wat is het nu pre-cies? Groene energie komt voort uit hernieuwbare energiebronnen, bron-nen die dus niet uitgeput kunnen ge-raken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa (het vergisten van afval van groenten, fruit en uit de tuin). Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Met andere woorden: door jouw inschrijving draag je ook je steentje bij aan een beter milieu.

  GROENE STROOM NIET lANGER DuuRDER

  Zowel het provinciebestuur als het ge-meentebestuur van Destelbergen wil-len met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudi-ger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. Na analyse van gemiddelde energiever-bruiken en een prijsvergelijking door middel van de V-test van VREG (www.vreg.be) blijken de groene leveranciers heel vaak de voordeligste te zijn. Daar-

  naast zal de korting van energieleve-ranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven op de sa-menaankoop.

  INSCHRIjVEN

  Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op www.samengaanwegroener.be (door-klikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 31 mei 2011.

  Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt het gemeentebestuur je graag verder op een van de inschrij-vingsmomenten: op 10 mei van 17.00 tot 19.00 u. in de raadzaal gemeentehuis Destelbergen

  op 17 mei van 17.00 tot 19.00 u. in het dienstencentrum Heusden

  Breng je laatste jaarafrekening mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben!

  MEER INFOHeb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 u. en op dinsdag zelfs tot 21.00 u. terecht op het gratis info-nummer 0800 95 052.

 • 5IN DE kIJkER2.000 zonnepanelen op gebouwen gemeente en OCMW

  In 2003 zette het gemeentebestuur van Destelbergen enkele voorzichtige stap-pen in de richting van hernieuwbare energie. Op de centrale bibliotheek werd toen een proefproject gebouwd met zonnepanelen die zichzelf optimaal orinteren naar de zon.

  Eind 2009 was de markt van zonnepane-len echter sterk gevolueerd en startte het gemeentebestuur een onderzoek om na te gaan op welke manier de elek-triciteitsfactuur van gemeentegebou-wen beter onder controle kon worden gehouden. Naast energiebesparende acties in een aantal gebouwen dacht het gemeentebestuur ook na over een groot zonnepanelenproject. Ook het OCMW-bestuur toonde interesse in een opwaardering van de grote dakopper-vlaktes van het rust- en verzorgingste-huis tot energiecentrale.

  OP ZOEK NAAR GESCHIKTE FOR-MulE EN lEVERANCIER

  Verschillende formules werden on-derzocht: van een uitgebreid eigen investeringsproject tot een huur- of leasingformule. Uiteindelijk kozen het gemeente- en OCMW-bestuur voor een concessieformule waarbij de daken van de openbare gebouwen worden ver-huurd aan een dienstverlener in ruil voor huurgelden en goedkope echte groene stroom. Na een uitgebreide selectieprocedure kwam het bedrijf Ecostream uit Maldegem als beste uit bus.

  2.000 ZONNEPANElEN

  Zowel het gemeente- als OCMW-bestuur keurden ondertussen met meerderheid van de stemmen een ka-derovereenkomst goed e