Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers)

download Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers)

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers)

JPI Cultural Heritage

Industrieel erfgoedbinnen het agentschap Onroerend Erfgoed

1

2Agentschap Onroerend erfgoed: algemene voorstellingVoorafKorte historiek/ontstaansgeschiedenisWat is onroerend erfgoed: - bouwkundig- landschappen- archeologie- varend/maritiem- heraldiek2FeitenVlaamse overheid318 personeelsleden (284 VTE)5 provinciale dienstenhoofdzetel in Brusselarcheologisch depot op 5 locaties

3Wie zijn we? Enkele feiten op een rij.3TakenVoorbereiden, monitoren en evalueren van het onroerenderfgoedbeleid (incl onderzoek)Inventariseren BeschermenOndersteunen van het beheer van onroerend erfgoed met premies en adviezenOnderzoek gericht op:het inventariseren en beschermenhet beheervan onroerend erfgoedCommuniceren en documenteren4Wat doen we?4Taken1. beleidWetgeving Onroerend erfgoedOnroerenderfgoeddecreetNieuw decreet: van kracht vanaf 1 januari 2015Varenderfgoeddecreet5Wat doen we?Fotos: L: Het pas gerestaureerde huisje Mostinckx te Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)M: Maritieme Site Oostende met de beschermde slipwayR: archeologische sporen van een middeleeuwse omwalde hoeve te Diksmuide5Taken2. inventariserenDoel:

aanwezige erfgoedwaarden in kaart brengen 6Wat doen we?Fotos: L: Het pas gerestaureerde huisje Mostinckx te Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)M: Maritieme Site Oostende met de beschermde slipwayR: archeologische sporen van een middeleeuwse omwalde hoeve te Diksmuide6Taken2. inventariserenInventaris bouwkundig erfgoedInventaris wereldoorlogerfgoedInventaris historische orgelsInventaris houtige beplantingenInventaris varend erfgoed

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

LandschapsatlasCentraal Archeologische Inventaris (CAI)

Meer dan 110.000 zeer diverse genventariseerde en digitaal ontsloten items77Taken3. beschermenDoel:

vrijwaren van erfgoedwaarden

88Taken3. beschermenVerschillende aanleidingen:Beleidsinitiatieven: beleidsnota / -brieven ministerWO IVlaamse RandThematischAd hocBedreiging

9Wat doen we?

Foto: No Mans Cot Cemetery, Boezinge (Ieper)92 en 3: Inventariseren en beschermen industrieel erfgoedInventarisatie: binnen geografische inventarisatieproject meegenomenBeschermingen: meegenomen binnen geografische beschermingsrondes + getrokken vanuit vakspecialisme1000-tal objecten IE beschermd (ca.10% van beschermd patrimonium in Vlaanderen)28 schepen beschermd als varend erfgoed102 en 3: Inventariseren en beschermen industrieel en varend erfgoed1 erfgoedonderzoeker inventarisatie en bescherming van industrieel en varend erfgoed: Maarten Van DijckAd-hoc aanvragen beschermingen Industrieel erfgoedThematische bescherming IE (op termijn)Thematische beschermingen varend erfgoedAd-hoc inventaris bouwkundig erfgoed en varend11Taken4. beheerDoel: beheer van onroerend erfgoed ondersteunen en mee mogelijk maken

12Wat doen we?Foto: het Bisschoppelijk Seminarie in Gent kreeg een restauratiepremie in 201212

Taken4. beheerAdviezen & vergunningen (> 12 000 per jaar)

door erfgoedconsulenten in provinciale diensten

1313Taken4. beheerSubsidies: ca. 6,5 mio EUR aan intermediaire organisatiesBeschikbaar budget voor premies in 2013 (in mio EUR)

14Wat doen we?144: Beheer industrieel en varend erfgoed3 erfgoedconsulentenKathleen Moermans: industrieel erfgoed (havens, mijnen, energie-opwekking, waterzuivering, )Rita De Hertog: molens (OVL, WVL en VLB)Leni Thiers: molens (ANT en LIM) en industrieel erfgoed (ambachten en nijverheden)(Axel Verhulst: varend erfgoed)15Taken5. Onderzoek gericht op de beleidsuitvoeringDoel:

onderzoek om het inventariseren, beschermen en beheren van onroerend erfgoed (wetenschappelijk) te onderbouwen

16Wat doen we?16Taken6. communicatieDoelgroepgerichte communicatiestrategie gericht op verhogen van draagvlakWebsite www.onroerenderfgoed.beBrochures wetgevingRelicta &M&L

17Wat doen we?Fotos: de OE-publicaties M&L en Relicta17Taken6. documentatie Bibliotheek: Bijna 100.000 boeken en tijdschriftenonline catalogus

Archief: 640 lopende meter

18Wat doen we?Fotos: Boven: screengrab van de online bibliotheekcatalogus van het OEOnder: archiefkaart18Conclusie19Wetgevend kader (Onroerenderfgoeddecreet en Varenderfgoeddecreet)

Industrieel erfgoed is als specialisme al sinds de jaren 1970 ingebed binnen de bredere werking van het agentschap

Ca. 10% van beschermde objecten in Vlaanderen zijn sites of objecten gelinkt aan het industrieel erfgoed

Zeer grote variteit aan typologien binnen het beschermd patrimonium IE + zeer grote variteit aan bestemmingen/huidig gebruik (museaal, werkend erfgoed, herbestemd, )19

2020