Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0

16
Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013 Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0

description

Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0. Expertmeeting gemeenteraad van Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 oktober 2013. Feiten en cijfers. Doelgroep en vindplaats. Niet-Werkende Werkzoekende jongeren van 15 tot 27 jaar uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inclusieve Arbeidsmarkt NHN Aanpak Jeugdwerkloosheid AJW 2.0

Expertmeeting gemeenteraad van HeerhugowaardHeerhugowaard, 3 oktober 2013

Inclusieve Arbeidsmarkt NHNAanpak Jeugdwerkloosheid

AJW 2.0

Feiten en cijfers

2

Doelgroep en vindplaats

• Niet-Werkende Werkzoekende jongeren van 15 tot 27 jaar uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Totaal aantal: Zonder SK: Met SK:Januari 2012: 1424 746 678April 2013: 2285 989 1296

+ 63% + 32% + 91%

• Praktijkscholen, Voortgezet Speciaal Onderwijs, AOC en ROC’s, HBO en WO

SK=Startkwalificatie: diploma havo, vwo, mbo niv. 2, 3, 4

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Lopende activteiten:• School-Ex Programma in het mbo• Techniekpact • Voortijdig Schoolverlaten (VSV)• Herziening van mbo onderwijs– Entreeopleidingen – minder soorten kwalificaties

• Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

4

Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0Evaluatie AJW 1.0:

• Doelgroep jongeren op de agenda laten staan

• Begeleiding essentieel

• De (sub)regionale samenwerking tussen partijen is waardevol

• De samenwerking met het onderwijs is nog niet optimaal

• Er is behoefte aan verbetering van de samenwerking om

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren

• De benadering van werkgevers kan meer gestructureerd

5AJW 2.0

Drie sub-doelgroepen:

1. Schoolverlaters van PRO en VSO +/- 300 jongeren

2. (Voortijdige)Schoolverlaters van vo en mbo +/- 700 jongeren

3. Jongeren met een startkwalificatie +/- 1300 jongeren

- Wajong naar gemeenten- Pilot ‘Werkschool’ als samenwerkingsmodel- Partners: gemeenten, onderwijs, UWV, jeugdzorg- Ontwikkeling Arbeid AdviesTeams (AAT),- Directe betrokkenheid RMC’s

- Opbrengst AJW 1.0

Schematisch

Zonder startkwalificatie

VSO en PRO (+/-300)

AJW 2.0 = jongeren tot 27 jaar zonder werk (2.285*)

VO en MBO (+/-700)

Met startkwalificatie (+/-1285)

- De startersbeursO.b.v. ervaringen Tilburg

* Stand 04-2013 Aantal NWW in NHN = 13,11% van totaal NWW 17.429, was in 12-2011 1404 (bron UWV)

Schoolverlaters PRO en VSO

Doel: onveranderd

Zorgen voor duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt van jongeren die geen

startkwalificatie (kunnen) halen

Instrument: ArbeidsAdviesTeams (AAT)

ArbeidsAdviesTeamsBeleidsgroep

(bovenregionaal)· Scholen (PRO-werk)

· Gemeenten· UWV

· Parlan / jeugdzorg· …

AAT N Kennemerland· (centrum)

Gemeente(n)· PRO· VSO· MBO· UWV· MEE· Parlan /Jeugdzorg· Werkgeversservicepu

nt

AAT Noordkop· (centrum)

Gemeente(n)· PRO· VSO· MBO· UWV· MEE· Parlan /Jeugdzorg· Werkgeversservicepu

nt

AAT West Friesland· (centrum)

Gemeente(n)· PRO· VSO· MBO· UWV· MEE· Parlan /Jeugdzorg· Werkgeversservicepu

nt

Doel: Startkwalificatie behalen

korte lijnen met het onderwijs en RMC

(Voortijdige) Schoolverlaters

Instrumenten

• Begeleiding• De Plaatsingsbonus

• Voldoende leerwerkbanen voor mbo BBL leerlingen

Doelgroep jongeren met startkwalificatie (SK)

• 1.296 jongeren in Noord-Holland Noord (UWV, april 2013)

• In aantal bijna verdubbeld sinds begin 2012

• 75% van de toename van de jeugdwerkloosheid in NHN sinds 2012 is toe te schrijven aan deze groep

Middelen1,6 miljoen in totaal:

1.+/- 9 ton ESF:– inzet kwetsbare jongeren zonder

startkwalificatie2.+/- 7 ton vanuit Ministerie SZW:– Inzet alleen op kwetsbare jongeren zonder SK

13

Instrumenten schematisch weergegevenActieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

Instrument Doelgroep Budget van AJW 2.0

Trajectbegeleiding Jongeren zonder SK +/- € 80.000,- 15 mnd extra per regio.

Scholing v. begeleiders Jongeren zonder SK pm

De Plaatsingsbonus Jongeren zonder SK € 2.000,- of 1.000,- p.j. per bonus

Sectorale arrangementen/pr. Jongeren met en zonder SK Geen, wel ondersteuning RPA

Track the Talent Jongeren met en zonder SK Idem

Sup voor Sup Jongeren zonder SK Idem

Relatie met andere ontwikkelingen, programma’s en projectenActieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

Instrument Doelgroep Budget AJW 2.0

Maatschappelijke projecten Jongeren met en zonder SK Geen, wel ondersteuning RPA

SROI Personen met afstand tot de arbeidsmarkt

Ondersteuning RPA

School-Ex in mbo Nieuwe instroom en Schoolverlaters mbo

25 miljoen landelijk voor mbo

VSV-aanpak Vroegtijdig SV’ers Eigen budgetten scholen en Apart Regionaal budget

Talent voor Techniek LL die Techniek in willen

Aanpak laaggeletterdheid Iedereen Bestaand budget van gemeenten

Ontsluiting Werkzoekendenbestand

Kaartenbak gemeenten en UWV

€ 130.000,- voor NHN

Andere inrichting MBO Techniek

BBL LL die geen werkplek kunnen vinden

Vragen en/of opmerkingen?

16