ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren · 2014. 4. 2. · •vanwege tal van ICT-toepassingen...

of 25 /25
ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren (ENW SoE-project 2011/5) VELOV-conferentie (26 maart 2014)

Embed Size (px)

Transcript of ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren · 2014. 4. 2. · •vanwege tal van ICT-toepassingen...

 • ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren (ENW SoE-project 2011/5)

  VELOV-conferentie (26 maart 2014)

 • Verloop presentatie

  (1) Toelichting project

  • Partners

  • Kerndoel/ Legitimatie

  • Werkwijze

  • Resultaat: demonstratie starterskit

  o Studentzijde

  o Schoolzijde

  o Administratorzijde

  • Disseminatie

  (2) Mogelijkheid tot vragen, feedback, discussie

  Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

  2

 • Projectpartners

  Penvoerende instelling, Karlien De Jaeger en Severien Vandeputte ED+ict, Valère Awouters en Dries Palmaers Centrum voor onderwijseffectiviteit en -evaluatie, Prof. Dr. Rianne Janssen

  3 Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • 4

  Welk antivirus-programma gebruik je?

  Netscape

  Dat is geen anti-virusprogramma…

  Oh, sorry… Internet Explorer!

  Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • Legitimatie Nood in het werkveld

  • aan effectieve detectie van hiaten m.b.t. de minimaal veronderstelde ICT-vaardigheden én snelle remediëring ervan

  • vanwege tal van ICT-toepassingen i.h.k.v. de opleidingsonderdelen

  • i.f.v. het nastreven van de basiscompetenties

  • dus i.f.v. de focus op het faciliteren van leren van leerlingen via ICT

  • vanwege blended learning en/ of afstandsleren

  • …

  • om een goede vertrekbasis te creëren voor ICT-integratie in de lerarenopleiding (Tondeur et al., 2010)

  Geen instrument op de markt dat aan de eisen voldoet (wel zaken die inspireren)

  om in te zetten op de onderste treden van de ‘eSkills pyramid’ (Kennisnet, 2012) bij leraren (in opleiding)

  5 Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • Kerndoel project

  Een ICT-starterskit uitwerken:

  ‘Als we zo goed mogelijk met onze technologieën willen leven,

  moeten we bovenal erkennen dat het niet gaat om de individuele apparaten

  die we gebruiken, maar om hoe we ze gebruiken. Digitale media zijn

  technologieën van de geest en de ervaring. Als we in hun gezelschap willen

  floreren, is de eerste les dat we ze alleen op een constructieve manier

  kunnen begrijpen als we niet in abstracto over technologie spreken, maar

  over de ervaringen die zij mogelijk maakt’. Uit: Floreren in het digitale tijdperk (2012, p. 27-28)

  Een (online, systeem- en softwareonafhankelijk)

  screeningsinstrument ICT-vaardigheden & attituden, ‘hands on’

  Met directe koppeling aan remediëring (ingebed in instrument)

  6 Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • 7 Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat?

  ICT-starterskit

 • • Screening en remediëring werden beide breed gekaderd vanuit en door • hetgeen aan ICT-competenties kán verwacht worden (vanuit het SO)

  • hetgeen door de lerarenopleidingen minimaal nodig geacht wordt qua competenties vaardigheden & attitudes m.b.t. ICT bij instroom

  • de concretisering van de basiscompetenties van de leraar met een ICT-component

  • In functie van de oplijsting van de te screenen (en bij te stellen) ICT-competenties bij instroom: • document- en instrumentanalyses

  • bevragingen van de andere opleidingsinstellingen ENW SoE

  • aftoetsing buiten het ENW SoE, bv. in het kader van het interENW-project ‘Professionaliseren van lerarenopleiders op het vlak van ICT’

  8

  Werkwijze

  Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • Oplijsten ICT-competenties

  Destilleren ICT-vaardigheden en attitudes (Opstellen toetsmatrijs)

  Aanleggen database toetsitems Programmeren instrument

  Testfases instrument (pilootafnames)

  Creëren remediëringsluik

  9

  Werkwijze

  Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • 10

  Niveau 1: Elementair Niveau 2: Basis Niveau 3: Gevorderd Niveau 4: Extra

  1. ATTITUDES

  2. OPERATIONELE VAARDIGHEDEN

  2.1 m.b.t. hardware/ apparatuur/

  programmatuur2.2 m.b.t. software/ programmatuur/

  toepassingen

  2.2.1 schrijfprogramma's

  2.2.2 presentatie-middelen

  2.2.3 rekenblad

  2.3 m.b.t. internet

  3. FORMELE VAARDIGHEDEN

  3.1 niet gedesoriënteerd raken op je pc

  3.2 niet gedesoriënteerd raken op internet

  4. INFORMATIEVAARDIGHEDEN

  4.1 dimensie 'bronnen'

  4.2 dimensie 'producten'

  5. STRATEGISCHE VAARDIGHEDEN

  5.1 m.b.t. communicatie

  5.2 m.b.t. informatieverwerking

  6. COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

  Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

  11

 • Resultaat

  12

  Versie 08.2013

  Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

 • 13 08.2013

 • 14 08.2013

 • 15 08.2013

 • 16 08.2013

 • 17 08.2013

 • 18 08.2013

 • 19 08.2013

 • 20 08.2013

 • 21 08.2013

 • • Website SoE:

  http://schoolofeducation.eu/projecten/ict-starterskit

  • Via server KHLim of via eigen server

  • Inhoudelijke vragen

  [email protected]

  • Technische ondersteuning

  [email protected]

  • Wijzigingen

  [email protected]

  22 Wie? Wat? Waarom? Hoe? Resultaat? Disseminatie?

  Disseminatie

  http://schoolofeducation.eu/projecten/ict-starterskithttp://schoolofeducation.eu/projecten/ict-starterskithttp://schoolofeducation.eu/projecten/ict-starterskithttp://schoolofeducation.eu/projecten/ict-starterskitmailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Referenties

  Vindplaatsen afbeeldingen:

  • drchasehayden.blogspot.com

  • http://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.html

  • http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108

  Citaat:

  Chatfield, T., Floreren in het digitale tijdperk, Utrecht-Amsterdam-Antwerpen: Uitgeverij

  De Arbeiderspers, 2012.

  Verwijzingen:

  • Tondeur, J., van Braak, J., & Vanderlinde, R. (2010). ICT-integratie in de

  lerarenopleiding: Vier in balans?, Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON / VELOV),

  31(2), 11-18.

  • Van Deursen, A. J. A. M. (2010). Internet Skills: vital assets in an information society.

  Enschede: Universiteit Twente.

  • Kennisnet (2012). ICT bekwaamheid van leraren (conceptversie 1.6).

  23

  http://drchasehayden.blogspot.com/2010/06/creating-nutritional-first-aid-kit-part.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://netwijs.blogspot.com/2011/03/inspiratie-opdoen-op-andere-scholen.htmlhttp://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-dank-u-image24526108

 • 24

 • 25