Ict & infrastructuur voorstelling

6
Onderwijskundig ontwerpen – 24 september 2012

Transcript of Ict & infrastructuur voorstelling

Page 1: Ict & infrastructuur voorstelling

Onderwijskundig ontwerpen – 24 september 2012

Page 2: Ict & infrastructuur voorstelling

Opgroeien, ontwikkelen en spelen in de vertrouwde omgeving.

Page 3: Ict & infrastructuur voorstelling

Een omgeving waar een groot team dagelijks instaat voor een degelijke & veilige infrastructuur

met o.a. extra aandacht voor :

- speelplaatswerking: speelkoffers, speeltuigen, groenzone,…

- hygiëne & netheid: vuilnisbakken, opruimkalender, opnet toiletten,…

- brandveiligheid: pictogrammen, evacuatieoefeningen, brandblustoestellen,…

Page 4: Ict & infrastructuur voorstelling

Het is nét die vertrouwde omgeving die zorgt voor problemen :

• Toiletten zijn moeilijk netjes te houden• Vuilnisbakken worden niet correct gebruikt (vb. niet sorteren)• Geen zorg dragen voor spelmateriaal op speelplaats• Geen orde & netheid aan tafel in de refter• Soms vernielen van pictogrammen

vooral op onbewaakte momenten of in minder gecontroleerde omgevingen

-> ondanks veel inspanningen van leerkrachten

Page 5: Ict & infrastructuur voorstelling

“ Hoe kan ICT ertoe bijdragen dat er meer respect is voor de infrastructuur ? “

In 2012 zijn leerlingen extra gemotiveerd om via ICT te leren, te spelen, te ontwikkelen.

Vandaar onze link & onze vraag :

Page 6: Ict & infrastructuur voorstelling

CONTACT

Basisschool St-Jozef & St-Janneke, Abdijstraat 33, 9900 [email protected]/900 [email protected]/246 301

Twitter: @StJozef&StJannek