#HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

of 9 /9
“HPHP Reisverslag” #HPHP14 Inspira.emoment op 9 October 2014 in La Riva, Antwerpen. Gastheren Talent Monitor & Talent Gallery

Embed Size (px)

Transcript of #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

Page 1: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

“HPHP Reisverslag”

#HPHP14  

Inspira.emoment  op  9  October  2014  in  La  Riva,  Antwerpen.  Gastheren  Talent  Monitor  &  Talent  Gallery  

Page 2: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

#HPHP14  

“Hoe   meer   een   bepaald   aspect   van   zaken   doen   door   marke4ng   wordt  opgepikt,  hoe  groter  de  kans  dat  het  niets  wordt.”      Omdat  het  dan  meestal  bij  marke.ng  blijK.  Als  we  kijken  naar  duurzaamheid,  MVO,  C2C,  CSR,  Sharing  Economy,  dan  blijkt  het  maar  al  te  dikwijls  te  gaan  over  “mooie  verpakkingen,  met  weinig  of  geen  inhoud”.  De  voorbeelden  aan  de  linkerzijde  spreken  voor  zich.    De   vraag   die   we   ons   dan   stellen   is:   “hoe   maak   ik   van   duurzaamheid,   een  succesvol,  geloofwaardig  én  essen4eel  onderdeel  van  mijn  bedrijf?”  Welkom  bij  de  Happy  Profit,  Happy  People  gedachte!  

Duurzaam  ondernemen  als  driver  

Page 3: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

De  nieuwe  wereld  waar  we  naar  toe  transformeren  is  op  te  vaZen  als  een  reis.        Elke   grote   reis   begint   met   het   aKasten   van   de   mogelijkheden,   de  opportuniteiten,  de  dromen.  Herman  Toch  vervult  deze  rol.  Het  bepalen  van  het  reisdoel  en  om  welke  reden(en)  we  gaan  is  de  rol  van  de  Beslisser,  Tom  Francken,  CFO  van  Desso.    Elke   reis   die   je   onderneemt   zit   vol   met   anekdotes   en   ervaringen,   leuke   en  minder  leuke.  De  Reiziger  Conny  Bollaert,  HR  Manager  Desso,  vertelt.  Niet   alle   reizen   starten   van   een   leeg   blad.   Alle   voorgaande   ervaringen,  impressies  en  achtergronden  neem  je  mee,  of  niet.  Dat  is  het  moment  waarop  de  Planner  aan  het  woord  komt.  Rudi  Pe.t-­‐Jean,  MD  van  Gamma.  

#HPHP14  

Herman  

Tom  Conny  

Rudi  

De  HPHP  reis  

Page 4: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

“We  zijn  vergeten  WAAROM  we  de  dingen  doen  die  we  doen.”    

Het  gevolg  is  dat  we  geen  betekenis  meer  toevoegen  aan  de  mensen(klanten)  hun  dagelijks  leven.  Bedrijven  zijn  aldus  lege  (prijs)doosjes  geworden.    

“We  zijn  vergeten  wat  VAKMANSCHAP  betekent.”    

Het  gevolg  is  dat  alles  op  elkaar  lijkt.    

“We  zijn  vergeten  te  DROMEN.”    

Het  gevolg   is  dat  bedrijven  het   “noorden”  kwijt   zijn  en  dringend  op  zoek  zijn  naar  zingeving.    

#HPHP14  

Herman  

How  to  fix  a  plane  while  flying?  

What Would People Miss if You Were No Longer There?

Page 5: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

#HPHP14  

Herman  

Veranderen  of  transformeren?  

Page 6: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

RE-­‐IMAGINE    

Van  tapijten  naar…  “het  verbeteren  van  welzijn  en    gezondheid  van  mensen.”    

RE-­‐DESIGN    

Innova.e,   Crea.viteit   én   Cradle-­‐to-­‐Cradle   helpen   om   de   bedrijfsvisie   om   te  zeZen  in  concrete  plannen  en  ini.a.even.    

RE-­‐GENERATE    

De  circulaire  economie   is  de  enige  die  kan  en  zal  overleven.  Mede  dankzij  de  vele  partnerships  die  bedrijven  kunnen  en  zullen  afsluiten.  

#HPHP14  

Nieuwe  mindset  nodig:    C2C,  Co-­‐creaEe  en  Sharing  

Eco-efficiency is Good, but there Needs to be also Eco-effectiviness

Tom  

Page 7: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

BEDRIJFSCONCEPT    

Formuleer  een  duidelijke  visie  met  een  concrete  onderbouw.    

BOTTOM-­‐UP  IMPLEMENTATIE    

OmzeZen   van   de   bedrijfsvisie   in   ac.e   doe   je   boZom-­‐up.   Echter:   uit   welke  omgeving/situa.e  komen  je  medewerkers?    

ENGAGEMENT  &  ENABLEMENT    

Medewerkers   kunnen   maar   betrokken   zijn   en   engagement   tonen   indien   de  omgeving  waarin  ze  werken  dat  ook  toelaat.  Creëer  die  omgeving!  

#HPHP14  

Mensgericht  Leiderschap  +  Open  CommunicaEe  =  Synergie  

Conny  

Page 8: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

BAGAGE    

Wat  als  mijn  merk  staat  als  een  huis?  Is  transformeren  dan  wel  raadzaam?    

WAAROM  KOPEN  KLANTEN  BIJ  MIJ?    

Wat   is  de  bestaansreden  van  ons  bedrijf/merk?  En  hoe  ervaart  de  klant  dat?  Allemaal  vragen  die  eenvoudig  lijken,  maar  moeilijk  te  beantwoorden  zijn.    

OBSTAKELS    

Koeien:   vermomd   als   smoezen,   excuses,   redenen   waarom   iets   niet   kan/zal  gebeuren.  Slacht  je  eigen  koe  eerst.  Laat  geen  koeien  toe  in  je  bedrijf.  

#HPHP14  

Merk  =  Koe?  

Rudi  

Accepteer geen beperkingen zonder ze in twijfel te trekken.

Page 9: #HPHP14 Reisverslag Happy Profit Happy People Event 09/10/14

#HPHP14  

“HPHP  Reisverslag”  wordt  U  aangeboden  door:  

Challenge  To  Develop  

Inspire  to  Transform  

Ankerrui  9,  2°  verdieping  2000  Antwerpen  M.:  0498  128  736  

Leuvensesteenweg  643  1930  Nossegem  T.:  02  454  84  72