Hoe werkt protos samen met bedrijven? (Marc Despiegelaere)

27

Transcript of Hoe werkt protos samen met bedrijven? (Marc Despiegelaere)

www.protos.ngo

Protos: samenwerken met bedrijven en organisaties

Socius studiedag 27 oktober 2016

� Protos?� Waarom samen werken?� Beleidsdocument: hoe tot stand gekomen?� Uitvoering: successen en dilemma’s� Transparantie

1

Protos?

Protos?Niet-Gouvernementele Organisatie

Opgericht in 1977

Gespecialiseerd in:� drinkwater� sanitaire voorzieningen� water voor landbouwGekaderd in Integraal

Waterbeheer

Visie - Missie

11 Visie - Missie

1. Visie - Missie

Protos draagt bij tot de ontwikkeling van de gemeenschappen in de wereld zodat ze, dankzij de sociale en economische verbeteringen, zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun weerbaarheid verhogen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.

Een sleutelfactor in dit proces is een inclusieve en duurzame toegang tot water en waterdiensten en kwaliteitsvolle sanering.

Protos versterkt het rechtvaardig, duurzaam enparticipatief waterbeheer en watergebruik

Activiteiten

1

SensibiliserenCommunicatieFondsenwerving Algemeen beheer

2. Activiteiten

Actie-onderzoek Ontwikkelingsprogramma’s

Kennisbeheer en -verspreiding

12 Activiteiten

2. Activiteiten

a. Communicatie, sensibilisering, fondsenwerving (2015: 1 %)Algemeen beheer (2015: 5,5 %)

Sensibiliseren Bruggen slaan tussenwateractorenBelgiëÍÎ landen in

ontwikkeling

De internationaleagenda: de SDG’s

12 Activiteiten

2. Activiteiten < Programmawerking en Actie-Onderzoek

b. Programmawerking (2015: 8,9 miljoen € = 93,5%)

Haïti

Ecuador

Regio Grote Meren:Oost-Congo, Burundi en Oeganda

West- Afrika:Benin en Mali

Madagaskar

België

12 Activiteiten

� In de laatste jaren spendeerde Protos gemiddeld 7 miljoen € aan waterprogramma’s in 9 landen

2. Activiteiten < Programmawerking

� Resultaten:• Sinds 2000 krijgen ongeveer 100.000

mensen per jaar toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen

• En 40.000 mensen per jaar tot irrigatiewater voor de landbouw

• Aan een kostprijs van +/-50 € per persoon

b. Programmawerking

Water: hefboom tot ontwikkeling

13 Water: hefboom tot ontwikkeling

Water: hefboom tot ontwikkeling

� Operationele doelstellingen• Korte termijn• Gelieerd met water• Ook middel voor

� Strategische doelstellingen • Op langere termijn• Gericht op sociale en politieke veranderingen in de

watersector• In functie van zelfredzaamheid van individu en gemeenschap

a. Twee soorten doelstellingen

Waarom samen werken?

1Waarom samenwerken?

Waarom samenwerken?

a. Strategische doelstellingen• Op langere termijn: samenwerkingsovereenkomsten lopen

over de duur van onze programma’s: 3, 5 of meerdere jaren.• Gericht op sociale en politieke veranderingen in de

watersector in landen in ontwikkeling: inzicht geven.• In functie van zelfredzaamheid van individu en gemeenschap:

capaciteitsversterking van de lokale actoren in landen in ontwikkeling.

MDG’s: bijdrage aan behalen MDG 7 c : water en sanitatieSDG’s: SDG6 : veilig water en sanitair voor iedereenSDG 17: Partnerschap om doelstelling te bereiken

Overdracht/vertalen van kennis/expertise/technologie in “LOKALE KUNDE”

1Waarom samen werken?

Waarom samenwerken?

b. Operationele doelstellingen• Win-win-win samenwerking: bedrijf/organisatie – Protos –

doelgroep(en) in landen in ontwikkeling• Fondsenwerving voor Protos: samenbrengen Eigen bijdrage in

cofinanciering van subsidiërende overhedenImagoversterking voor bedrijf/organisatie

• Retour/feedback naar betrokken partijen van bedrijf/organisatie: personeel, directie, klanten, …

• Onrechtstreeks: verbreden draagvlak internationale samenwerking

Beleidsdocument

1Beleidsdocument

Beleidsdocument

a. Hoe tot stand gekomen?� Externe inspiratie

• Kauri, nu The Shift: multistakeholder lerend netwerk rond duurzaamheid

• MVO Nederland en MVO Vlaanderen� Interne bevraging – opinievorming in 2006

• Intern: personeel en leden Raad van Bestuur

• Bevraging vrijwilligers• Input van thesisstudentTraject B Z T van 9 maandDocument klaar nov. 2006

Bewaar je integriteit !

1Beleidsdocument

Beleidsdocument

b. Inhoudelijk � Een goed gesprek moet altijd mogelijk zijn� Er is zwart, wit en 50 tinten grijs

• Zwart = makkelijk• Wit = al iets moeilijker• Grijs = is ook sector en organisatie specifiek : rechtenbenadering Ù

pragmatische aanpak samenwerking. Bvb gevoelig voor Protos : • Flessenwater is gevoelige materie t.o.v. kraantjeswater• Volledige privatisatie van (drink)watersector of publiek beheer

en diverse tussenvormen van P-P-P.Voortschrijdend inzicht: nu versie 3 nov 2014 van beleidsdocument

Bewaar je integriteit en je waarden:voor Protos: rechtvaardig, duurzaam en participatief!

UitvoeringSuccessenDilemma’s

1Uitvoering

Uitvoering – dillemma’s

a. Operationele uitvoering� Voor een groot deel zelf: face to face benadering van vnl watersector in

ruimste zin� Hefboom Vlaams Partnerschap Water

voor Ontwikkeling

� Voor een deel via partner platform� Partner: Ondernemers voor Ondernemers

� Dilemma’s: 3 voorbeelden• Zwart: een conflict tussen zaakvoerder en vakbondsafgevaardigde• Grijs: “ één vraag te veel” in 2009: alles heeft zijn tijd nodig.• Grijs en jammer: zaakvoerder met zeer goed hart en juist inzicht,

maar van een niet passende onderneming

1Uitvoering

Uitvoering - successen

b. Operationele uitvoering� Bespreek duidelijk de wederzijdse verwachtingen

� Wie doet wat, wanneer en hoe

� Rapportage/feedback: kom inhoud en frequentie overeen.

� Maak een overeenkomst op en teken� Successen: een 25-tal lopende overeenkomsten

Transparantie

1TRANSPARANTIE

Transparantie

Zeg wat je doet, doe wat je zegt� Periodieke rapporten/feedback geven:

respecteer de gemaakte afspraken en deadlines!� Website

• Knop “Maak het verschil/ als bedrijf of organisatie”• Beleidsdocument• Overzicht logo’s partners-bedrijven en organisaties

� Jaarrapport• Volgens GRI Global Reporting Initiative: People, Planet, Profit• Vermelding van alle partners, ook diegenen die enkel kennis/expertise delen

� www.ngo-openboek.be• Op sectorniveau: alle erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking• Opbrengsten, bestedingen aan programma’s, algemene kosten en kosten

fondsenwerving� Volgende stap: IATI: International Aid Transparency Initiative: alle informatie op

niveau van partnerland (land in ontwikkeling)

1Dank voor uw aandacht!!

Text

WATER POWERS PEOPLE!!

Vragen ?

Flamingostraat 36, 9000 Gent09/235.25.10

[email protected]

[email protected]: BE22 5230 8036 1747

BIC: TRIOBEBB