Hoe het Nieuwe Werken de loopbaankeuze van vrouwen beأ¯nvloedt Report, 2018). Het Nieuwe Werken,...

download Hoe het Nieuwe Werken de loopbaankeuze van vrouwen beأ¯nvloedt Report, 2018). Het Nieuwe Werken, voortaan

of 71

 • date post

  24-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hoe het Nieuwe Werken de loopbaankeuze van vrouwen beأ¯nvloedt Report, 2018). Het Nieuwe Werken,...

 • Hoe het Nieuwe Werken de loopbaankeuze van vrouwen beïnvloedt

  Een kwalitatieve gevalstudie van Baloise Insurance

  Klassieke masterproef

  Aantal woorden: 21 434

  ELISE DILLEN

  Studentennummer: 01614167

  Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in Gender en Diversiteit Academiejaar: 2018 – 2019

 • 2

  Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde

  fouten. In publicaties mag naar dit werk worden gerefereerd, mits schriftelijke toelating van de

  promotor(en) die met naam op de titelpagina is vermeld.

 • 3

  Abstract

  Deze masterproef onderzoekt de invloed van het Nieuwe Werken (HNW) op de loopbaankeuze van

  vrouwen. Dit genderperspectief biedt een nieuwe invalshoek binnen de literatuur omtrent HNW. Een

  nieuwe flexibelere en efficiëntere manier van werken belooft werknemers meer autonomie en een betere

  werk-privé balans. Dit maakt HNW aantrekkelijk voor vrouwen die een gezin en een carrière wensen te

  combineren. HNW wordt bestudeerd als een integraal concept waarbij verschillende werkprincipes elkaar

  ondersteunen. Deze exploratieve studie bestudeert de invloed van zowel (1) tijd- en plaatsonafhankelijk

  werken, (2) het sturen van medewerkers op resultaat en (3) een coachende leiderschapsstijl op de

  loopbaankeuze van vrouwen.

  Aan de hand van 11 diepte-interviews werd inzicht verkregen in de manier waarop vrouwelijke

  werknemers HNW binnen Baloise ervaren, hoe ze er tegenover staan en wat dit voor hen betekent.

  Verhoudingen tussen HNW, gezinsleven, carrièremogelijkheden en het glazen plafond werden op deze

  manier besproken en geanalyseerd. Resultaten wijzen erop dat HNW doorgaans als positief ervaren

  wordt, voornamelijk inzake de werk-privé balans. Een flexibele manier van werken zorgt er bij de

  respondenten voor dat zij hun huidig functieniveau en werkregime kunnen blijven combineren met hun

  gezin. Een belangrijke bevinden van dit onderzoek is het terughoudend effect dat het HNW kan hebben

  op de carrièremogelijkheden van vrouwen.

 • 4

  Voorwoord

  Deze masterproef is het sluitstuk van mijn opleiding Master in Gender en Diversiteit. Dit hele proces is

  een interessante en zeer leerrijke ervaring geweest. Vooraf zou ik graag enkele mensen bedanken, zonder

  wiens hulp deze masterproef niet tot stand had kunnen komen.

  Eerst en vooral bedank ik graag mijn promotor, Prof. dr. Patrizia Zanoni, voor de begeleiding, steun en

  feedback.

  Verder wil ik een aantal mensen bedanken van mijn stageplaats, Baloise Insurance. Mijn dank gaat uit

  naar mijn stagementor, Klaartje De Groof, voor de leerrijke en positieve stage-ervaring binnen Baloise

  Insurance. Zij hielp mij met de toegang tot de nodige informatie en de voorbereidingen van mijn

  interviews. Daarnaast wil ik ook de respondenten bedanken voor hun tijd en bereidwilligheid om aan dit

  onderzoek deel te nemen.

  Tot slot zou ik graag mijn mama en mijn vrienden bedanken voor het zorgvuldig nalezen van dit werk en

  voor de steun gedurende al mijn studiejaren.

  Elise Dillen

  7 augustus 2019

 • 5

  Inhoud Abstract ............................................................................................................................................... 3

  Voorwoord .......................................................................................................................................... 4

  Inleiding .............................................................................................................................................. 7

  1. Theoretisch kader ....................................................................................................................... 10

  1.1. Het Nieuwe Werken ...................................................................................................................... 10

  1.1.1. Van het oude naar het Nieuwe Werken................................................................................ 10

  1.1.1. Conceptualisering van het Nieuwe Werken .......................................................................... 11

  1.1.2. De mens centraal ................................................................................................................... 12

  1.1.3. De beloftes van HNW ............................................................................................................ 12

  1.1.4. Flexibel werken voor een betere werk-privébalans .............................................................. 14

  1.2. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken ............................................................................................. 15

  1.2.1. Inconsistente effecten ........................................................................................................... 16

  1.2.2. Flexibel werken als carrièrebelemmering ............................................................................. 17

  1.3. Het sturen van medewerkers op resultaat en zelfsturend werken .............................................. 18

  1.3.1. Inconsistente effecten ........................................................................................................... 19

  1.4. Een coachende leiderschapsstijl en een vertrouwenscultuur ...................................................... 20

  1.4.1. Leiderschapsstijl en gender ................................................................................................... 21

  2. Onderzoeksvraag ........................................................................................................................ 22

  3. Methodologie ............................................................................................................................. 22

  3.1. Onderzoeksdesign: een diepte gevalsstudie ................................................................................. 22

  3.2. Dataverzameling ............................................................................................................................ 23

  3.2.1. Databronnen ......................................................................................................................... 24

  3.2.2. Respondenten ....................................................................................................................... 24

  3.2.3. Interviews .............................................................................................................................. 25

  3.3. Data-analyse .................................................................................................................................. 26

  4. Gevalstudie: Baloise Insurance .................................................................................................... 26

  4.1. Een genderonevenwicht op verschillende niveaus ....................................................................... 27

  4.2. Het Nieuwe Werken ...................................................................................................................... 29

  5. Onderzoeksresultaten ................................................................................................................ 30

  5.1. Ondersteuning van HNW binnen Baloise Insurance ..................................................................... 30

  5.1.1. De organisatiecultuur ............................................................................................................ 30

  5.1.2. Nieuwe technologieën .......................................................................................................... 31

  5.2. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken ............................................................................................. 32

 • 6

  5.2.1. Flexibel werken als belangrijke arbeidsvoorwaarde ............................................................. 32

  5.2.2. Een evenwicht tussen thuiswerken en op kantoor ............................................................... 35

  5.2.3. De werk-privé balans ............................................................................................................. 37

  5.2.4. Genderverschillen op vlak van flexibel werken ..................................................................... 42

  5.2.5. Een beperkte flexibiliteit voor leidinggevenden ................................................................... 42

  5.2.6. Impact van tijd- en plaatsonafhankelijk werken op de loopbaankeuze ............................... 44

  5.3. Het sturen van medewerkers op resultaat ................................................................................... 45

  5.3.1. Belang van zichtbaarheid op de werkvloer ........................................................................... 47

  5.4. Een coachende leiderschapsstijl ................................................................................................... 49

  5.4.1. Vertrouwen en controle ........................................................................................................ 51

  5.4.2. Genderverschillen in leiderschapsstijl ..............................................................