Historisch Ename

of 17 /17
Historisch Ename Een kijk doorheen de geschiedenis van Ename

Embed Size (px)

Transcript of Historisch Ename

Page 1: Historisch Ename

Historisch EnameEen kijk doorheen de geschiedenis van Ename

Page 2: Historisch Ename

Verdrag van Verdun (843)

het grote eenheidsrijk van Karel de Grote werd opgeplitst in drie delen:

Page 3: Historisch Ename

Graafschap Vlaanderen• Maakte deel uit van West-Francië (West-Frankenrijk)• Betekent ‘overstroomd gebied’ • Komt slechts gedeeltelijk overeen met huidig Vlaanderen• Hoofdstad: Brugge, later Gent en Rijsel• Bloeiend op economisch gebied met enkele belangrijke

havenplaatsen• Talen: Oud-Nederlands, Frans, Picardisch, Diets• Wapen:

Page 4: Historisch Ename
Page 5: Historisch Ename

Vanaf 725 herschikte de politiek zich en zo kwamen het Franse en Duitse rijk tegenover mekaar te staan aan de Schelde.

Om de westgrenzen van zijn rijk te beschermen, richtte de Duitse keizer Otto II (973-983) drie belangrijke versterkingen op langs de rechteroever van de Schelde.

Samen met Antwerpen en Valenciennes, werd Ename in 974 gesticht als hoofdplaats van een markgraafschap, een strategisch gelegen grensgebied dat de verdediging van de rijksgrens moet verzekeren.

Page 6: Historisch Ename
Page 7: Historisch Ename

Ename als handelsnederzetting

• De Enaamse burcht werd ca. 974 opgetrokken en hierrond ontwikkelde zich spoedig een handelsnederzetting. Er werd markt gehouden, tol geheven en een haven uitgebouwd. De site evolueerde tot een prestedelijke woonkern die een hoge bloei kende, getuige de aanwezigheid van twee stadskerken, respectievelijk aan Sint-Salvator en Sint-Laurentius toegewijd.

Page 8: Historisch Ename

De Burcht van EnameDe versterkte burcht bestond

uit een donjon, een omwalling,

een paleisgebouw en één of eerdere

houten gebouwen, en werd

omstreeks het jaar 975 gebouwd.

De donjon (of meestertoren) had

muren van 3 m dik en was 25 tot 30m

hoog.

In die tijd kan een dergelijke donjon

als een meesterwerk van constructie

beschouwd worden.

Page 9: Historisch Ename

Computeranimatie Enaamse burcht

Page 10: Historisch Ename

In 1033 echter werd de versterkte burcht van Ename ingenomen en verwoest door Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen, wiens troepen de Schelde overstaken om het Ottoonse rijk aan te vallen.

In 1047 nam zijn zoon Boudewijn V definitief bezit van Ename, waarbij hij de plaats een totaal andere bestemming gaf.

Om de locatie elk militair belang te ontnemen, stichtte zijn vrouw er een benedictijnenabdij, bovenop de overblijfselen van de vroegere grensstad.

Page 11: Historisch Ename

GEVOLGEN

- Kooplieden en ambachtslui verlieten Ename en vestigden zich verderop (Oudenaerde aan de andere kant van de Schelde)

- Er vestigden zich ook boeren rond de abdij en deze genoten een zekere voorspoed door te werken voor de abdij.

Page 12: Historisch Ename
Page 13: Historisch Ename
Page 14: Historisch Ename

GRAAF VAN VLAANDEREN

Page 15: Historisch Ename

De abdij van Ename (1665)

Page 17: Historisch Ename