Het dossier volgt de patiënt

download Het dossier volgt de patiënt

of 49

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het dossier volgt de patiënt. Dr. Luc Van Looy Hoofdarts GZA Ziekenhuizen. Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 28 november 2013. Patiëntendossier. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Het dossier volgt de patiënt

Het dossiervolgt de patintDr. Luc Van LooyHoofdartsGZA ZiekenhuizenVlaamse Vereniging voor GezondheidsrechtArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen28 november 2013PatintendossierBewaren van de informatie die verzameld wordt over de gezondheidstoestand van de patint en die noodzakelijk is voor de continuteit van zorgverlening. Delen van deze informatie, zodat een kwaliteitsvolle en veilige zorg kan aangeboden worden, waar de patint zich ook bevindt.Dit alles met respect voor de privacy.PatintendossierBelgi kent geen uniform patintendossier op landelijk niveauWel het GMD (globaal medisch dossier) bij de huisarts.Vrije keuze van de patint tot de gezondheidszorg (arts en ziekenhuis).Diverse contacten mogelijk:Ambulant (consultatie):HuisartsArts-specialistPriv (solitair of associatie)PolikliniekDagziekenhuis (heelkundig, internistisch, geriatrisch, pediatrisch)Hospitalisatie in een ziekenhuis Communicatie met externe zorgverleners/instellingenUitgaande Inkomende

Contacten met de gezondheidszorggedurende een levensloop

GeboorteGZA campus-SA

Huisarts bezoeken

Opname spoed in GZA campus-SJna een fietsongeval

Een polikliniekte Turnhout

Hospitalisatiein Turnhout

Reeks van daghospitalisatiesin GZA campus-SV

PolikliniekGZA

HospitalisatieGZA campus-SA

OpnamePalliatief centrum GZA

Rust en verzorginginstellingHuwelijk: veranderingvan huisarts (Turnhout)

Nieuwe job.Terug naar Apen centrum.Verandering van huisarts

Huisarts

HistorischVeelal een artsen-dossier:Op papier:Eigen fichesAangepast aan de noden van het eigen specialisme of van de arts zelfElektronisch:EPD op niveau van het ziekenhuis: Van eigen viewsTot eigen subsystemen (systeem binnen het systeem)Volledige stand-alone systemen (Intensieve zorg, Operatiekamer)

Van het dossier van de artsnaar het dossier van de patint eHealthplatformBetrokkenheid zorgverleners niet verliezenPrivacy en veiligheid voor de patint Uitwisseling en deling van gegevens / toegangsbeheer Papier ElektronischEnkele aandachtspuntenUniformiteit en volledigheid

De patint centraal

Privacy en veiligheid

Over de muren van het ziekenhuisUniformiteit en volledigheidBasisverwachtingenBeschikbaarheid van informatie voor alle zorgverleners die mede actief zijn in het zorgproces van de patintBinnen de afspraken die gelden voor ieders rol en functie

Hoe de gegevens verzameld worden is in principe van geen belang (papier, elektronisch)Elke zorgverlener dient de betrokken procedures te kennen die hierrond worden opgemaakt binnen de instellingRuggegraatEn uniform kerndossier doorheen het ganse ziekenhuis:Transparantie voor alle zorgverlenersVeiligheid bij urgente zorg en transfer van de patint tussen dienstenInhoud:Basis-elementen:Opname, opvolging, ontslag Resultaten en protocollenTherapieKritieke info:AllergienMedische en verpleegkundige aandachtspuntenEventuele therapeutische beperkingen (DNR, wilsbeschikking)Standaardisering?Standaardisering ondersteunt transparantieVrije tekst gestructureerde velden.Klaplijsten MKG-codes (voorgeselecteerde lijsten)Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms)Voordelen:Herbruikbaarheid van data in notas en brievenStatistische rapportenKoppeling planningstools (werkdiagnose verwachte ligduur)Uitwisselbaarheid van data en consistentie met derdenRapportering naar de overheid (financiering)Verplichting in de toekomst?Nadelen:TijdsinvesteringUniforme taal12Volledigheid van het EPD

Spijkenisse Commissie DannerVolledigheid van het EPDHet EPD sturend maken voor een juist gebruik door de zorgverlenerTe voorzien in een logische volgorde binnen het zorgtraject:Verplicht aanwezige gegevens voor alle patinten:Persoonlijke anamneseFamiliale anamneseThuismedicatieHuidige klachten Klinisch onderzoekDiagnostisch/therapeutisch planAndere gegevens voor specifieke patintengroepenRichtlijnen voor gebruik EPDLokaal niveau ziekenhuisZiekenhuisgroeperingNetwerkLandelijk

Volgens de normen van een accrediteringsorganisme.Bv evaluatie van de patintEvaluatie van de patintEerste assessment: Binnen de 24u.Uitgebreide evaluatieDoor elke ziekenhuismedewerker die betrokken is in het zorgtraject en in contact komt met de patint. Ieder vanuit haar/zijn rol en expertise.Mag reeds gestart worden vanuit een voorafgaandelijk ambulant contact.Dagelijkse follow up:Door elke groep medewerkers die deel uitmaken van het zorgproces en contact hebben gehad met de patint of het zorgproces.Vervolg assessment:Telkens bij een belangrijke tussentijdse gebeurtenis (bv. na heelkundige ingreep, gastro-intestinale bloeding)Eventueel na x-aantal dagen (volgens procedure)Bij opname op een dienst met een verhoogd zorgniveau (bv. IZ)Ontslag:Voorbereiding van ontslagVerslag van hospitalisatieSpecifiek transferdocument in geval van:Doorverwijzing intern in het ziekenhuisDoorverwijzing naar een andere zorginstelling.Inhoudelijke elementen evaluatieBij opname:Persoonlijke en familiale anamneseHuidige klachtenKlinisch onderzoekThuismedicatie Tentatieve diagnoseTherapeutisch plan en targetsBij de follow-up:Dagelijkse toestandKlinisch onderzoekAanpassing diagnose/therapie/targetsBij het ontslag:EindconclusieAdviezen voor therapie en opvolgingOntslagmedicatie OntslagbriefTransferdocument bij ontslag naar een andere instellingIntegratie van de info in n geheelDivers + veel complexVerschillende fasen van het zorgcontinum(ambulant, dagziekenhuis, hospitalisatie) Aantal en type zorgverleners(artsen, verpleegkundigen, paramedici)Type en hoeveelheid van benodigde, reeds bestaande informatie(mijn info, ieders info, kritieke info)Type en hoeveelheid van vereiste, nieuw geproduceerde informatie(duur van het contact, specialisme)Informatie input en behoefte afhankelijk van:Soort contactTijdsduur Tussentijdse incidenten UitgebreideGZA opnameEnkeleambulante contactenBij GZA-artsin ZH of privBeperktekortstondigeGZA opnameMeerdere daghospitalisatiesin GZAOpnamein RVT(wel/niet GZA )Contact (grootte = hoeveelheid van informatie en betrokken zorgverleners)Eerste assessmentDagelijkse follow-upVervolg assessment bij een belangrijke tussentijdsegebeurtenis (=buiten de normale dagelijkse follow up)OntslagKritieke info19De patint centraalHet dossier op maat van het zorgtraject van de patint Een set van dossier-elementen die uitgekozen zijn op basis van het actuele zorgtraject

TabsetBevat dossier-elementen die in de gegeven situatie:Belangrijk zijn voor de zorgverleningNoodzakelijk zijn voor het kerndossier of de verslaggevingZe worden aangeboden in een logische volgorde die het traject volgtGericht op specifieke zorgtrajecten of patintengroepenConsultatieEndagsziekenhuisHospitalisatieVerhoogd zorgniveauSpoedgevallenMultidiscipl. overlegKritieke informatieEen verzameling van een aantal elementen wordt op consistente wijzein elke tabsetgentegreerd op het frontblad:AllergieAbususMedische en verpleegkundige aandachtspunten DNR/wilsbeschikkingEen tabset opent steeds met het frontblad

!

AmbulantKritieke infoContact arts:Persoonlijke antecentenFamiliale antecedentenHuidige klachtenKlinisch onderzoekThuismedicatieDiagnostisch/therapeutisch plan(Tentatieve) diagnoseEigen brieven (met filter op eigen specialisme)Eigen OK-verslagen (met filter op eigen specialisme)Eigen grafische annotaties (met filter op eigen specialisme)

HospitalisatieVerschillende views:eerste assessment:Arts, VPK, paramedici, andereInclusief passief verzamel-overzicht (foto-bilan)volgnotas:Follow-up (arts + VPK, paramedici, andere)Inclusief passief verzamel-overzicht per dagOntslagheelkundige ingrepen:OK-verslagAnesthesie-rapportVerkoeverkamer Views naar specifieke opvolgbladeren of notities (medicatie-voorschrift, takenblad verpleegkundigen, geregistreerde parameters)1e assessment arts

xxxxxxxxxxxxxxxxx1e assessment verpleegkundige

yyyyyyyyyyyyyyyy1e assessment sociale dienst

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzOverzicht 1e assessm. op 28/11/2013

Arts:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verpleegkundige:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Sociale dienst:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzEndagsziekenhuisGeigende tabsets voorHeelkundeInwendige geneeskundeGeriatriePediatriePassief verzameloverzicht van de opname op het ndagsziekenhuisSpecialistische dossiersDiabetes-educatiePediatrieDialyseZones van verhoogd zorgniveauIntensieve zorgNeonatale intensieve zorgHartbewakingEenheid voor beroertezorgMultidisciplinair overlegMOC(multidisciplinair oncologisch overleg)Oncologische revalidatieZorgklinieken

DashboardsSamenbrengen van info uit diverse delen van het EPD voor een specifiek doelEnkel lezen, niet schrijven

Privacy en veiligheidToegangsbeleidBewaking van toegangenGevoelige gegevens

Beheer van het toegangsbeleidPersoonlijk aanloggen met user-ID en PWBreed beperktLezen schrijvenDuur van de toelating

PrivacyContinuteit van zorgverleningRestrictief toegangsbeleidKontrole-mechanismen Bewaking van de toegangenRoutine op vraag steekproefOnvoldoende bewustzijn bij vele gebruikersBeroepsgeheim: van toepassing op alle personeelsledenPatintendossier: van papier electronisch Aanloggen aan dossier = vingerafdruk

Vragen vanwege patintenDossier-audit

ToegangshygineHulpmiddelen zijn zeer welkom:Sociale controleZichtbaar maken van de personen die laatst toegang namen via een pop-up?Gevoelige gegevensGegevens over de patint zelf (oncologie, psychiatrie, fertiliteit) of gegevens over derdenPersoonlijke notities van de zorgverlenerBeschermd profiel (notitie zichtbaar, maar niet leesbaar)Het EPD over de muren van het ziekenhuis heen

Wherever you areKwaliteitsvolle en veilige zorg, waar de patint zich ook bevindtVereist een alom-beschikbaarheid van gezondheidsgegevensElektronische netwerken voor de uitwisseling van gegevens:Hubs &