Handelbi voorstelling 2013

of 36 /36
Voorstelling Handelvijf/zes BIvijf/zes Nazareth, 7 maart 2013

Transcript of Handelbi voorstelling 2013

Voorstelling Handelvijf/zes BIvijf/zes

Nazareth, 7 maart 2013

Programma

● Concept en opbouw Handel & BI● Grote lijnen herwerking 2013● Highlights herwerking● Conclusie● Q & A

● Vertrekkend vanuit specifieke probleemsituaties

● Zelfsturend en probleemoplossend● Zie reader p. 2-3

● Aandacht voor projectwerk● Actueel

● Zie reader p. 4-5● ICT-integratie (met voorkennisfiches als houvast)

● Zie reader p. 6-9● Variatie in werkvormen● Duidelijke syntheses

Concept en opbouw Handel & BI

Concept en opbouw Handel & BI (2) ● ICT-concept●presentatie

● Ondersteuning van de leerkracht d.m.v.:●voorkennisfiches ●i-board●handleiding

● Leerplannen● Eerste brede herziening:

●herschikking van onderdelen over de modules heen

●grondige actualisering●specifieke aandacht voor pijnpunten (op

basis van feedback van gebruikers)

Grote lijnen herwerking 2013

Leerplan HandelDeel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

update cijfers overheveling bescherming gegevens

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

update product, prijsreglementering, collectieve goederen, soft- en harddiscounters

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

update van methodesite en extra oefeningen op methodesite (o.a. over wetgeving)

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

activerende werkvormen, virtueel

kantoor grondig herdachte

inhoud (virtueel kantoor, Gmail, Skype …)

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

Herdacht:fiscaliteitHuman Resource Management

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

leesteksten geactualiseerd

Deel 1: De onderneming en haar omgeving1 De economische omgeving2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer3 De onderneming en haar stakeholders4 De doelstellingen van de onderneming5 Keuze van het product6 Prijsbepaling7 Plaats: vestiging en distributie8 Promotie9 Presentatie10 Personeel

Deel 2: Het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen1 Werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving2 Flowcharts en procedures3 Btw-reglementering en facturatie4Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking5Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking6Voorraadadministratie

Deel 3: Het beleid van een onderneming1 Sociale zekerheid en verzekeringen2 Fiscaliteit3 De boekhouding als beleidsinstrument4 Commercieel beleid5 Buitenlands beleid6 Investeringsbeleid7 Financieel beleid8 Personeelsbeleid – human resources9 Duurzaam ondernemen

grondig geactualiseerd opgebouwd rond nieuw spilbedrijf

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

Leerplan BI

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

grondig geherstructureerd

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

meer aandacht voor marketing, werkplanning en communicatie voorraadbeleid en personeel overgeheveld naar modules 6 en 7

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

methodesite uitgebreid

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

fiscaliteit theoretisch -inhoudelijk grondig herwerkt (zie ook Handelzes module 6)

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

uitgebreid met voorraadbeleidaangevuld met de allernieuwste tendensen op vlak van voorraadbeleid

Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming1 De onderneming in de context van de wereldeconomie2 Doelstellingen van de onderneming3 Formaliteiten bij de start4 De boekhouding in vogelvlucht5 De voorraad in de onderneming6 De eerste investering7 Financiering van de onderneming8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten9 Kostprijsberekening10 Aanwerving personeel11 Verrichtingen met het buitenland

Deel 2: Boekhouden in de onderneming/ vzw1 Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie2 De start van het boekjaar3 Aankoopverrichtingen en betalingen4 Verkoopverrichtingen en inningen5 Financiële verrichtingen6 Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie7 Buitenlandse verrichtingen8 Btw en btw-aangifte9 De belastingen en de overheid10 Eindejaarsverrichtingen11 Afsluiten van het boekjaar

Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening2 Ratio’s3 Investeringsbeleid

nieuwe module, gewijd aan personeel

● Handelvijf/zes module 4● Handelzes module 6● BIzes module 5● BIzes module 6● BIzes module 7

Highlights herwerking

• Herwerking op basis van feedback van gebruikers• Echte overgangsmodule:

• een 'projectboek'• kantooromgeving, werkplanning, allemaal

toegepast op project, met suggesties in handleiding• Meer activerend• Meer logische opbouw• Meer nadruk op recente ontwikkelingen en mogelijkheden: mobile office, telewerken, belang van ergonomie, huisstijl, Gmail ...

Handelvijf/zes module 4• De kantooromgeving• Werkplanning• Het belang van communicatie

● Sociale zekerheid en verzekeringen● Fiscaliteit● Human Resource Management

Handelzes module 6

Auteursploeg aangevuld met mensen uit het veld met sterke visie Grondig geactualiseerd Zie ook BIzes module 5

● De belastingen en de overheid● De eerste verrichtingen● Eindejaarsverrichtingen● Afsluiten boekjaar

BIzes module 5

• Actualisering, maar ook: • focus op actuele thema’s• werken naar de directe leefwereld

• Koppeling• theorie• praktijk

BIzes module 5 (2)

• Taalgebruik aangepast aan de wereld van de fiscalisten en boekhouders• Zie reader p. 20

● De boekhouding als beleidsinstrument● Analyse van de jaarrekening● Voorraadadminstratie● Investeringsanalyse

BIzes module 6

• Nieuw spilbedrijf: Beyers• Bespreking sociale balans

• Zie reader p. 11• Formules zoals de Commissie voor boekhoudkundige normen ze hanteert

• Zie reader p. 12• EBIT en EBITDA grondig uitgewerkt

• Zie reader p. 13-14

BIzes module 6 (2)

● Betere uitwerking Nettobedrijfskapitaal:●Zie reader p. 15-16

● Alle berekeningen gebeuren via een Excel-rekenblad:

●Zie reader p. 17-18

BIzes module 6 (3)● Voorraadadministratie wordt in deze module behandeld:• Vertrekkend vanuit de jaarrekening:• soorten voorraden• voorraadbegrippen

• Motieven om voorraden aan te houden• Kostenaspecten:• bestelkosten• voorraadkosten

• Risico's verbonden aan voorraden

BIzes module 6 (4)● Bepalen van de EOQ:●grafisch ●mathematisch

● Voorraadbeheersing● Omloopsnelheid voorraad:●relatie met balansanalyse

BIzes module 6 (5)● Waarderingsmethodes van voorraad:●gebruik van cases●rekenblad

● Boekhoudkundige verwerking:●voorraadwijziging●waardevermindering●situering in de jaarrekening

● Voorraadfilosofie● Nieuwe tendensen

BIzes module 7

• Aanwerving van personeel• Arbeidswetgeving• Boekhoudkundige verwerking loon- en salarisstaat

BIzes module 7 (2)

• Deel personeel stevig uitgebreid tegenover vorige versie

• Arbeidsmarkt: • Aangepast aan nieuwe wetten Di Rupo I ivm o.a.

verlaging van werkloosheidsuitkeringen in de tijd, tewerkstellingsmaatregelen …

• Zie reader p. 22-23

• Arbeidsovereenkomsten: • Sociaal overleg, vakbonden, loonvorming: sterk

uitgebreid, uitleg meer op maat van BI o.a. in verband met loonindexeringsproblematiek

BIzes module 7 (3)• Arbeidscontracten: diepere uitwerking,

actualisering studentenarbeid, update beroepsprofielen …

• Inflatie: herwerkt

• Sociaal secretariaat: licht herwerkt (o.a. ook beroepvereniging USS)

• Loonverwerking (boekhoudkundig): laatste update Handel maar met bijkomende insteek naar boekhouding voor BI

Conclusie• Integratie van bedrijfseconomische, boekhoudkundige, juridische aspecten en zakelijke communicatie in één methode• Actua op de methodesite• Grondige, brede herwerking, op basis van feedback van de gebruikers

•Voor een overzicht van de herwerkingen: zie folder.