H6. De Bijbel

17
H6. De Bijbel H6. De Bijbel De bijbel lezen: Waarom en Hoe? De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

description

H6. De Bijbel. De bijbel lezen: Waarom en Hoe?. 1) Waarom bijbel lezen ? 2) Waar gaat de bijbel over? 3) God heeft gesproken 4) God spreekt vanuit relatie. Waarom dan bijbellezen?. Het is een populair boek (Naar schatting worden jaarlijks 50 miljoen bijbels verkocht.) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of H6. De Bijbel

Page 1: H6. De Bijbel

H6. De BijbelH6. De Bijbel

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 2: H6. De Bijbel

1) Waarom bijbel lezen?1) Waarom bijbel lezen?2) Waar gaat de bijbel over?2) Waar gaat de bijbel over?

3) God heeft gesproken3) God heeft gesproken4) God spreekt vanuit relatie4) God spreekt vanuit relatie

Page 3: H6. De Bijbel

Waarom dan bijbellezen?

1) Het is een populair boek (Naar schatting worden jaarlijks 50 miljoen bijbels verkocht.)

2) Krachtig boek3) Uniek boek De Bijbel populair onder politici

6 november 2008 14:58

De Bijbel is onder Nederlandse politici razendpopulair. Zeker als boek om te lezen op een

onbewoond eiland. Die ontboezeming valt te lezen in een gisteren verschenen 'vriendenboek' voor

de vertrekkende hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer.

DEN HAAG - De Bijbel is populair onder oud-politici. Met afstand wordt het Woord van God het

meest genoemd als boek om mee te nemen naar het spreekwoordelijke verblijf op een onbewoond

eiland. Bekende auteurs als Shakespeare, Tolstoi en Tolkien komen niet in de buurt van de

populaire Bijbel.

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 4: H6. De Bijbel

Waar gaat de bijbel over?

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 5: H6. De Bijbel

De Bijbel vertelt één verhaal

zonde

Schepping Nieuwe schepping

(Genesis 1) (Openbaring 21,22)

- Verschillende talen, verschillende schrijvers- Toch één verhaal met één Hoofdpersoon, geschreven met één doel

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 6: H6. De Bijbel

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 7: H6. De Bijbel
Page 8: H6. De Bijbel

1. God heeft gesproken2 Tim 3:16

1) Jezus: 100% mens & 100% God

2) Bijbel: 100% mens & 100% God

Als je hierin (1) gelooft, leidt dit tot geloof van ‘inspiratie van de bijbel’

- Zonder fouten en niet alleen voor de mensen in die tijd.

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 9: H6. De Bijbel

• Dan heeft de bijbel ook ‘gezag’!

• Handleiding bij het leven:- Leven onder de zege van God (Matth 5:3-6)- Integer leven (Matth 5:33-37)- Omgaan met mensen die kwaad in de zin hebben

(Matth 5:38-42)- Geven (Matth 6:1-4)- Bidden (Matth 6:5-15)- Omgaan met geld (Matth 6:19-24)- Seksuele zonden vermijden (Matth 5:27-30)

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 10: H6. De Bijbel

Beperking?

• De bijbel geeft VRIJHEID!!Voetbal – spelregels = chaosVoetbal + spelregels = goed spel!

bijbel – spelregels = verdrietbijbel + spelregels = VREUGDE!

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 11: H6. De Bijbel

2. God Spreekt! - relatie

Joh 3:16

Page 12: H6. De Bijbel

God brengt door de bijbel het geloof aan hen die nog geen christen zijn.

Joh 20: 30- 31Joh 20: 30- 31

Jezus heeft nog wel veel meer andere tekenen voor Jezus heeft nog wel veel meer andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar ik heb er hier beschreven zijn in dit boek, maar ik heb er hier enkele opgeschreven, enkele opgeschreven, zodat u zult geloven dat zodat u zult geloven dat Jezus de Christus isJezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in , de Zoon van God. Als u in Hem gelooft, leeft u in Zijn naam.Hem gelooft, leeft u in Zijn naam.

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

 Romeinen 10:17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Page 13: H6. De Bijbel

God spreekt door de bijbel tot christenen

Luisteren naar Gods Woord • maakt dat je meer op Hem gaat lijken 2 Kor. 3:18

• geeft vreugde en vrede Ps 23:5

• geeft sturing (leiding) in je leven Ps 119:105

• sterkt je lichaam als een medicijn pr 4:20-22

• helpt je in je strijd tegen de zonde Matth 4:1-14

• gaat diep Hebr 4:12

• leidt tot volharding Ps 1:3

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 14: H6. De Bijbel

Hoe horen wij God door de bijbel tot ons spreken?

Tijd- plan een moment- Wees realistisch

Plaats- rustig, weinig afleiding

Methode- Bid- Probeer helder te krijgen

- Wat er staat- Wat het betekent/wat er bedoeld wordt- Hoe deze boodschap betrekking kan hebben op jou

Ik (Jezus) sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en dedeur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hijmet mij. Openbaring 3:20

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 15: H6. De Bijbel

De bijbel lezen: Waarom en Hoe?De bijbel lezen: Waarom en Hoe?

Page 16: H6. De Bijbel

SamengevatSamengevat

- een krachtig boek dat vernieuwd

- verteld één verhaal (liefdesbrief)- boek met gezag (geinspireerd)

- gaat over een relatie, geen religie

- brengt tot geloof

Page 17: H6. De Bijbel

Vragen?