GOEDE DOELEN FEITEN CIJFERS 2017 Feiten De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GOEDE DOELEN FEITEN CIJFERS 2017 Feiten De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele...

 • 1

  GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2017

  Feiten &Cijfers Goede Doelen 2017

 • 3

  GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2017

  Goede doelen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke

  vraagstukken in binnen- en buitenland, onder meer op het gebied

  van gezondheid, internationale hulp, cultuur, milieu, en welzijn

  voor mens en dier. Hierdoor vormen goede doelen een belangrijk

  fundament van onze maatschappij, zeker nu de overheid zich

  meer richt op kerntaken. De filantropische sector neemt steeds

  meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, samen met burgers,

  bedrijven en andere betrokkenen. Goede doelen zijn zich sterk

  bewust van die verantwoordelijkheid. En van het belang om

  deskundig, onafhankelijk, kostenbewust, transparant en eerlijk

  te handelen. Zo streven ze naar concrete, impactvolle resultaten,

  waarover ze op elk moment en aan iedereen verantwoording

  moeten kunnen afleggen.

  Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun

  goed terechtkomt. Hiervoor moeten de goede doelen niet

  alleen betrouwbaar zijn, maar moet er ook vertrouwen zijn

  in de goededoelensector als geheel. Daarom vindt Goede

  Doelen Nederland het belangrijk om de ontwikkelingen in de

  sector te laten zien. Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in

  de ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er besteed aan

  maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De

  feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie

  achter het goede doel.

  Feiten & Cijfers Goede Doelen

 • 54

  OPZET ONDErZOEKOPZET ONDErZOEK

  De goededoelenorganisaties zijn ingedeeld in acht aandachtsgebieden: • Gezondheid • Internationale hulp & mensenrechten • Natuur, milieu & wildlife • Dieren • Welzijn • Kunst & cultuur • Religie & levensbeschouwing • Onderwijs De omvang van een organisatie wordt vastgesteld op basis van de inkomsten. 146 van de 167 leden van Goede Doelen Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit is 87% van het ledenbestand. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief

  Omvang organisaties De omvang van de goede doelen wordt vastgesteld op basis van inkomsten:

  Groot > 20 mln totale inkomsten

  Middel 5 - 20 mln totale inkomsten

  Klein < 5 mln totale inkomsten

  Deelname organisaties 2017 naar omvang 21%

  47%

  33%

  68

  30 48

  Aandachtsgebieden organisaties De goede doelen zijn ingedeeld in acht categorieën die worden aangeduid met onderstaande symbolen:

  Internationale hulp & mensenrechten

  Dieren

  Gezondheid

  Welzijn

  Religie & levensbeschouwing

  Kunst & cultuur

  Natuur, milieu & wildlife

  Onderwijs

  D

  K

  I

  G

  W

  R

  N

  O

  Deelname organisaties 2017 naar aandachtsgebied

  Internationale hulp & mensenrechten 34%

  Dieren 9%

  Gezondheid 18%

  Welzijn 26%

  Religie & levensbeschouwing 3%

  Kunst & cultuur 6%

  Natuur, milieu & wildlife 4%

  zijn in de Internationale hulp en Welzijn. Organisaties actief op het gebied van Onderwijs zijn niet vertegenwoordigd.

  De samenstelling van de groep deelnemers aan het onderzoek is ieder jaar anders. De resultaten van het onderzoek zoals in deze ‘Feiten & cijfers’ gepresenteerd, hebben, zowel wat betreft 2016 als 2017, betrekking op de organisaties die dit jaar aan het onderzoek hebben meegedaan. Dat verklaart dat de getallen met betrekking tot 2016 in het onderzoek van vorig jaar en in het onderzoek van dit jaar niet gelijk zijn. Het betreft immers een andere groep van organisaties.

  Opzet onderzoek

 • 76

  BESTEDINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE DOELENBESTEDINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

  Alle activiteiten van goededoelen- organisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Omdat goede doelen zo’n belangrijke rol spelen in onze maatschappij, moeten ze verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werk en resultaten. De verantwoording over de bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. Het CBF, de onafhankelijke toezichthouder van goede doelen controleert of een goed doel de normen naleeft die in de Erkenningsregeling zijn opgenomen. Goede doelen hebben 3 soorten bestedingen: bestedingen aan het maatschappelijke doel, aan werving en aan de organisatie (beheer en administratie).

  In totaal besteedden de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2017 2,6 miljard euro aan hun doel. Dat is 7,7% meer dan in 2016. De doelbesteding nam het meest toe bij goede doelen in de categorie Gezondheid.

  Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en

  beheer, voorlichting en bewustwording, onderzoek, lobby en belangenbehartiging de belangrijkste zijn. Onder ‘Overig’ vallen activiteiten op het gebied van innovatie, recreatie en vakanties, evangelisatie en educatie.

  Dienst- en hulpverlening was bij alle aandachtsgebieden, met uitzondering van Natuur, milieu & wildlife en Gezondheid, de belangrijkste activiteit. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Aankoop & beheer was bij Natuur, milieu & wildlife de belangrijkste activiteit.

  Bestedingen aan maatschappelijke doelen

  Doelbesteding 2017

  Toe-/afname doelbesteding 2017

  Totale doelbesteding 2017 toename ten opzichte van 2016

  afgezet tegen de totale inkomsten

  onderverdeling naar omvang (in absolute getallen en percentage)

  90%

  2016

  2,593 mld2,408 mld +7,7%

  2017

  +9,6%

  +0,2%

  +0,1% 0,05 mln

  +185 mln

  +0,8 mln

 • 98

  Doelbesteding 2017

  (Directe) dienst- en hulpverlening 70%

  Overig 4%

  Aankoop en beheer

  6%

  Voorlichting en bewustwording

  7%

  Onderzoek 7%

  Lobby en belangenbehartiging

  5% onderverdeling naar activiteit (in percentage)

  Toe-/afname doelbesteding 2017 onderverdeling naar aandachtsgebied (in absolute getallen en percentage)

  Doelbesteding 2017 onderverdeling naar aandachtsgebied (in percentage)

  D 0,8 mln

  6 mln

  -0,6 mln

  D

  K

  K

  I 90 mln

  I

  G 49 mln

  G

  W 40 mln

  W

  R

  R

  N

  N

  +8%

  +1,8%

  +15,9%

  +6,1%

  +1,6%

  +10,4%

  -0,3%

  (Directe) dienst- en hulpverlening 66% 86% 34% 22% 87% 44% 0% Aankoop en beheer 1% 0% 0% 0% 1% 20% 61% Voorlichting en bewustwording 20% 6% 11% 15% 3% 2% 22% Onderzoek 2% 0% 51% 0% 1% 3% 0% Lobby en belangenbehartiging 7% 7% 3% 0% 1% 23% 7% Overig 4% 2% 2% 64% 7% 8% 10%

  0,3 mln

  Doelbesteding 89%

  Wervingskosten 8%

  Kosten beheer & administratie 3%

  Er is 7,7 % meer besteed aan het maatschappelijke doel. Dat betekent een bedrag van bijna 186 miljoen euro meer ten opzichte van 2016. De kosten voor beheer en administratie zijn met 5,2% toegenomen. Ook zijn de wervingskosten gestegen met 5,7%. Er is in 2017 ten opzichte van 2016 geen verschuiving in de verdeling van de bestedingen. De omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 89%.

  Totale bestedingen 2017

  Doelbesteding en kosten 2017 onderverdeling naar omvang en aandachtsgebied

  als onderdeel van de totale bestedingen

  Doelbesteding 91% 82% 78% 75% 91% 85% 81% 91% 86% 86% Wervingskosten 6% 13% 14% 13% 6% 12% 12% 6% 10% 10% Kosten B&A 3% 5% 7% 12% 3% 3% 6% 3% 4% 4%

  D KI G WR N

  BESTEDINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE DOELENBESTEDINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

 • 1110

  MAATSCHAPPELIJKE STEUNMAATSCHAPPELIJKE STEUN

  Goede doelen staan voor idealen die door zeer veel mensen worden gedeeld. Miljoenen burgers zetten zich in als vrijwilliger of gever om samen met goede doelen maatschappelijke vraagstukken op te lossen of het verschil te maken. Met elkaar hebben ze een enorme impact. In buurten en steden, landen en verre continenten. De maatschappelijk steun in 2017 is onveranderd groot gebleven. Ten

  Maatschappelijke steun

  opzichte van 2016 is het aantal leden en donateurs met 3 % gestegen. De grootste stijging is te zien bij organisaties in de categorie Welzijn. Bij deze organisaties zijn ook veruit de meeste vrijwilligers actief. Internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. Net als in 2016 hebben de gezondheidsorganisaties het grootste aantal collectanten.

  Leden en donateurs 2017

  2016

  9.691.200

  2017

  9.436.620 +3%

  Internationale hulp & mensenrechten 31%

  Dieren 2%

  Gezondheid 21%

  Welzijn 22%

  Religie & levensbeschouwing

  2%

  Kunst & cultuur 0,2%

  Natuur, milieu & wildlife

  21%

  N=82

  +3%

  +3%

  0%

  6.824.023

  2.418.218

  Leden en donateurs 2017

  Leden en donateurs 2017

  onderverdeling naar omvang

  onderverdeling naar aandachtsgebied

  448.959

  D 232.879

  199.932

  K

  I 3.017.325

  G 2.074.719