Genderberichten 01 decjan digi 2

18
Contact Gender Bulletin 2-maandelijks magazine voor bewoners, huurders, medewerkers, vrijwilligers en externen Redactieteam Hans Segers, Corry Mehagnoul, Ilse Sinke Eindredactie Hans Segers Redactieadres Corry Mehagnoul, Vitalis Engelsbergen [email protected] Vormgeving en productie Matched Media Reclame advies & realisatie Bogert 1 5612 LX Eindhoven Vitalis Engelsbergen / Genderstate I en II / De Hagen / Maximiliaan I en II Maria van Bourgondiëlaan 8 5616 EE Eindhoven tel. 040 - 291 50 00 [email protected] December / januari 2014 - 2015 bulletin GENDER

description

http://www.vitalisgroep.nl/images/Genderberichten_01_decjan_digi_2.pdf

Transcript of Genderberichten 01 decjan digi 2

Page 1: Genderberichten 01 decjan digi 2

Contact

Gender Bulletin2-maandelijks magazine voor bewoners, huurders, medewerkers, vrijwilligers en externen

Redactieteam

Hans Segers, Corry Mehagnoul, Ilse Sinke

Eindredactie

Hans Segers

Redactieadres

Corry Mehagnoul, Vitalis Engelsbergen

[email protected]

Vormgeving en productie

Matched Media

Reclame advies & realisatie

Bogert 1

5612 LX Eindhoven

Vitalis

Engelsbergen / Genderstate I en II / De Hagen / Maximiliaan I en II

Maria van Bourgondiëlaan 8

5616 EE Eindhoven

tel. 040 - 291 50 00

[email protected]

December / januari 2014 - 2015

b u l l e t i nGENDER

Page 2: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 01 Genderberichten | 02

Inhoudsopgave

Telefoonnummers Parc Gender 03

Nieuw Engelsbergen... Aangenaam! 04

In the picture 05

Paul’s Column 06

Vitalis nieuws 07, 08

Vitalis Gender Gasten 09, 10

Even voorstellen... 11, 12

De Cultuur Agenda 13, 14

Wekelijkse Activiteiten 15, 16

Tussen hemel en aarde 17, 18

Huishoudelijke berichten 19, 20

Berichten uit de Cliëntenraad 21, 22

Gender Galerie 23, 24

Nieuws uit het Gezondheidscentrum 25, 26

Berichten uit Parc Gender 27, 28, 29

De passie van... 30

Berichten uit Den Haag 31, 32

Vrijwilligers Bulletin 33, 34

05. 23.

08.

10.

18.

Page 3: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 03

Telefoonnummers Parc Gender

Management

Manager Parc Gender 040-2915004

Services

Hoofd Services 040-2915003

Servicepunt 040-2915999

Verpleegd wonen 1ste etage

Hoofd Verpleegd wonen 040-2915019

Huiskamer Koffie 040-2915017

Huiskamer Kunst 040-2915015

Huiskamer Muziek 040-2915016

Verpleegd wonen 2de etage

Huiskamer Natuur 040-2915026

Huiskamer Nostalgie 040-2915025

Verzorgd wonen / extramuraal 040-2915090

Hoofd Verzorgd wonen / thuiszorg 040-2915049

Welzijn, Activiteiten, Vrijwilligers en Extern 040-2915057

Nieuw Engelsbergen….. Aangenaam!

Maandagochtend kruis ik fietsend de Maria van Bougondiëlaan

Maximiliaan II schittert in het ochtendlicht

Etensgeuren zijn verdwenen

De nieuwe hoofdingang wacht op de opening

Een kat schiet de struiken in

Ik mis de blauwe vloerbedekking

Ik mis bewoners heren J., de K. , H., die scharrelen

Bij de ingang de dames S en van B, altijd actief

Het is al druk bij het Gezondheidscentrum

Oud Engelsbergen: ik zeg je gedag

Nieuw Engelsbergen: je bent meer dan welkom

Nardi Kortstee

Page 4: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 06Genderberichten | 05

Paul’s Column

Nieuwe tijden

Zou het toeval zijn dat het huisblad een nieuw jasje heeft? Of gelooft u net als

ik, nuchtere Hollander, niet in toeval.

Wat is er aan de hand?

Omvorming van de ouderenzorg betekent voor Vitalis dat er

ongeveer 6 procent ingeleverd moet worden op de totale

zorg die zij biedt. Dat betekent dus ook dat er binnen Vitalis

volgend jaar 150 medewerkers minder zullen werken.

Pijnlijk maar onafwendbaar. U weet het: De zorgkosten

nemen toe, de betaalbaarheid neemt af. Om de ouderenzorg

in Nederland de komende jaren betaalbaar te houden,

bezuinigt de overheid en de zorgverzekeraar op de zorg en

legt de verantwoordelijkheid van de zorg meer neer bij de

burgers. Eigen kracht staat centraal. Burenhulp, vrienden,

familie springen als eerste bij. En Vitalis, als het echt niet

meer anders kan. De wijkverpleegkundige kijkt dan, namens de zorgver-

zekeraar, samen met u of u in aanmerking komt voor zorg. Voor de bestaande

bewoners in het Verzorgings- en verpleeghuis verandert er minder. Minder ten

aanzien van de zorg die men van ons krijgt, maar wel bijvoorbeeld in minder

beschikbaarheid van bijvoorbeeld de receptie.

Positief geformuleerd: het zijn uitdagende tijden voor ons allen. Maar het is

niet allemaal kommer en kwel!

Door de toenemende zorgzwaartes hebben we nieuwe deskundigheden

binnengehaald. Ieder zorgteam heeft één of meerdere HBO-verpleegkundigen

en diverse verzorgenden hebben een extra scholing gevolgd rondom risicovolle

of voorbehouden handelingen. Hierdoor neemt de interne professionaliteit toe.

We hebben meer deskundigheid in huis rondom welzijn en er wordt ook meer

focus gelegd op activiteiten voor de huurders. Dat komt, omdat we een belangrijk

punt in de wijk willen zijn. Een centrum waar iets te beleven valt, waar het lekker

eten is, waar het gezellig en geborgen aanvoelt en waar goede zorg wordt

verleend. Ons thema ‘leven in de brouwerij’ staat daarbij centraal.

We hebben het geluk dat we onze nieuwbouw bijna klaar hebben. Dat biedt

kansen richting de wijk. Mede door samenwerking met onze partners van het

Gezondheidscentrum Engelsbergen en de kapper en supermarkt. Kansen om

ons nieuwe restaurant en café te etaleren, nieuwe verenigingen binnen te halen

en leuke dingen te organiseren. En als klap op de vuurpijl willen we in 2015 ook

thuiszorg in de wijk gaan leveren!

En ja, met al die nieuwe plannen is een nieuw blad natuurlijk niet zo gek. Toch?

Prettige feestdagen

Paul de Bruyn

In de picture

Paul de Bruyn

Page 5: Genderberichten 01 decjan digi 2

Nieuwe leden gezochtGezocht: enthousiast zangtalent voor het zangkoor Navenant

Elke maandagmiddag repeteert het zangkoor Navenant van 14:30 tot 16:00 uur in de

Activiteitenruimte van Engelsbergen. Het zangkoor bestaat nu uit 11 dames en wordt

begeleid door de heer Langenhoff op de piano en mevrouw Langenhoff als dirigent van het

koor.

We zingen Nederlandse, Duitse en Franstalige liederen in een ontspannen sfeer.

Om met het koor mee te zingen is enige zangervaring wel gewenst. Twee maal per jaar

treedt het zangkoor op in de Bourgondiëzaal: tijdens de Paasviering en de Kerstviering.

Heeft u interesse, kom dan gerust een keer kijken tijdens de repetitiemiddag in de Activitei-

tenruimte. Want nieuwe leden zijn van harte welkom om het koor te komen versterken.

Kosten: €8,- per maand (via automatische incasso)

Tijd: 14.30 uur – 16.00 uur

Plaats: De Activiteitenruimte van Engelsbergen

U kunt zich aanmelden bij Jolanda Kennis, Cultureel en Projectmedewerker Vitalis Engelsbergen.

E-mail: [email protected]

Telefoon: 040-29145057

Genderberichten | 08Genderberichten | 07

Vitalis nieuws

Verpleegd Wonen Tot nu toe had Verpleegd Wonen haar eigen maandelijkse nieuwsbrief waarin het wel en

wee van de afdeling nader werd belicht. Het bevatte verhalen uit de eigen werkomgeving,

activiteiten die die maand stonden te gebeuren en de vaste rubriek ‘wist u dat?’..

Er staat nu bijna een nieuw gebouw, er vinden allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied

van de zorg plaats, nieuwe ideeën worden intern uitgewerkt.

Allemaal positieve ontwikkelingen die ons samen sterk maken en ons samen naar een nieuw

Engelsbergen/ Parc Gender brengen.

Al die nieuwe zaken gaan we vanaf nu via dit Gender Bulletin met u communiceren.

Om te beginnen wordt binnen Verpleegd Wonen in 2015 een frisse start gemaakt met een

tandartsbus op locatie. Vitalis wil er, in samenwerking met NoviaCura, voor zorgen dat mond-

zorg bij bewoners zowel preventief als curatief op een goed professioneel niveau wordt

uitgevoerd. Leidend hierin is, dat zal worden voldaan aan de landelijke richtlijn Mondzorg.

Voor wat betreft de preventieve kant van de mondzorg, zal er door de inzet van een mond-

hygiëniste extra aandacht en coaching naar onze zorgmedewerkers uitgaan.

Als het gaat om de controle en behandeling van het gebit, zal een tandarts worden ingezet.

Deze zal dus voortaan met een moderne tandartsbus naar onze locatie komen. Een mooie

en kwalitatieve ontwikkeling waar we heel blij mee zijn.

Page 6: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 09 Genderberichten | 10

Vitalis Gender Gasten

Tai Chi voor senioren Tai Chi is een oude Chinese bewegingsleer die

voor praktisch iedereen geschikt is, ongeacht

leeftijd of conditie. Door het beoefenen van

zachte vloeiende bewegingen worden alle ge-

wrichten bewogen, ontspannen en losgemaakt.

De bloedsomloop wordt gestimuleerd, de ener-

giedoorstroming bevorderd en de ademhaling

verbeterd. Ook het evenwichtsgevoel wordt sterk

verbeterd, waardoor ouderen minder snel vallen.

Tai Chi is dus goed voor uw totale gezondheid;

niet alleen voor uw lichaam, maar ook voor uw

geestelijke balans. De Tai Chi trainingen worden

door Jeannette van den Bogaart gegeven op

Engelsbergen elke donderdagochtend van 10.30

tot 11.30 uur. De eerste proefles is gratis!

Voor informatie kunt u contact opnemen met

Jeannette van den Bogaart op telefoonnummer

06-23472297 of via e-mail

[email protected]. Ook op de website

www.oibma.nl vindt u nadere informatie.

Fit blijven?Bij Fitelle kan dat!

Je blijft in beweging en voelt je fitter. Met een

uurtje in de week bewegen, verhoog je al je

kwaliteit van leven. Met oefeningen, dans en

spelvormen wordt er gewerkt op je eigen niveau.

Natuurlijk begeleid door een bevoegde en zeer

ervaren leerkracht.

Naast actief bezig zijn, vinden we plezier en

gezelligheid belangrijk. Ontmoeten, maar niet

moeten! Daarom sluiten we altijd af met een

gezamenlijk kopje koffie.

Kom eens vrijblijvend kijken; wellicht is het iets

voor jou! Dat kan elke dinsdag van 12.45 tot

13.45 uur in de AB ruimte.

De docent is Ellen Raijmakers en die is te

bereiken op telefoon 040-2125622 of

06-14189051

Page 7: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 11 Genderberichten | 12

Even voorstellen…..

Andre�van der Gun, interieurarchitectBij de aanvang van de nieuwbouw werd mij gevraagd om

de ontwerpen en de begeleiding voor het interieur van

het nieuwe Engelsbergen te verzorgen. U ziet mij hier

dus al even rondlopen en in- en uitgaan.

De afwerking van de begane grond is momenteel in volle

gang. Hier aan voorafgaand hebben we alle verdiepin-

gen verzorgd en ingericht. Deze zijn inmiddels allemaal

klaar en bewoond. Samen met een team medewerkers

van jullie eigen organisatie hebben we dit voor elkaar

gekregen. Een mooie en behaaglijke inrichting, met hier

en daar een knipoogje.

Gezamenlijke workshops hebben geleid tot veel mooie

resultaten, die nog lang zichtbaar zullen blijven. De

begane grond vordert gestaag, zoals je kunt zien door

de ramen van de tijdelijke recreatieruimte.

Dit nieuwe gedeelte in aanbouw gaat bestaan uit diverse onderdelen, waaronder de kapsa-

lon, die hier weer een plekje krijgt en de supermarkt, die over een mooie nieuwe ruimte aan

de voorkant van het gebouw gaat beschikken.

Er komt ook een patio in het midden van de nieuwbouw. Deze gaat de bewoners een mooie

buitenruimte in een beschermde omgeving bieden.

Aansluitend aan de hoofduitgang komt er een ontvangst- en uitgiftebar die eindigt in de

brasserie ; met leeshoek en biljart gelegenheid! Ook komen er veel herkenbare interieur on-

derdelen uit het oude Engelsbergen terug, waaronder wat meubilair en niet te vergeten, de

grote kroonluchter.

In het nieuwe, mooi ingerichte restaurant komt een verhoging die ook zal worden gebruikt

voor evenementen en optredens. Aan de zijkant van de nieuwbouw is een terrasruimte voor-

zien, waar men bij mooi weer lekker buiten kan zitten.

Heel binnenkort zal deze ruimte als geheel in gebruik worden genomen. Ik hoop en ben er

van overtuigd, dat iedere gebruiker en bezoeker veel plezier aan het nieuwe Engelsbergen

gaat beleven.André van der Gun

“Een mooie en behaaglijkeinrichting, met hier en daareen knipoogje”

-

Page 8: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 14Genderberichten | 13

31-12

13-02

17-02

03-02

27-01

19-02

De Cultuur Agenda

Dag Datum Januari Tijd Plaats

DecemberWoensdag 31-dec-14 Oudjaarsmiddag kienen 14.30-16.00uur Bourgondiër

JanuariDonderdag 08-jan-15 Nieuwjaarsreceptie 14.30-16.00uur Bourgondiër

Zaterdag 10-jan-15 Nieuwjaarsconcert

met kamerkoor Alauda vocalis 14.30-16.00uur Bourgondiër

Dinsdag 13-jan-15 Workshop:

Muziek met Dhr. Benita 14.30-15.30uur Activiteitenruimte

Dinsdag 20-jan-15 Klassieke muziekmiddag 14.30-15.30uur Activiteitenruimte

Dinsdag 20-jan-15 Dansavond 19.30-21.30uur Bourgondiër

Zaterdag 24-jan-15 Midwintermiddag

met 't Orkesje 14.30-16.00uur Bourgondiër

Dinsdag 27-jan-15 Culinaire wafelmiddag

met Trio Jeb 14.30-16.00uur Bourgondiër

FebruariDinsdag 03-feb-15 Historische Film "Eindhoven" 14.30-16.00uur Bourgondiër

Zaterdag 07-feb-15 Carnavalesk 14.00-16.00uur Bourgondiër

Dinsdag 10-feb-15 Workshop:

Muziek met Dhr. Benita 14.30-15.30uur Activiteitenruimte

Dinsdag 10-feb-15 Dansavond 19.30-21.30uur Bourgondiër

Vrijdag 13-feb-15 Carnavalsbrunch

met duo Chris & Cees 11.00-13.00uur Bourgondiër

Dinsdag 17-feb-15 Carnavalsmiddag met Duo H&K 14.30-16.00uur Bourgondiër

Donderdag 19-feb-15 Verkoop H&A Mode 14.00-16.00uur Bourgondiër

Zaterdag 21-feb-15 Winter quiz-middag 14.30-16.00uur Bourgondiër

Dinsdag 24-feb-15 Klassieke muziekmiddag 14.30-15.30uur Activiteitenruimte

Dinsdag 24-feb-15 Live uitzending Parktheater:

Junior Company van

Het Nationale Ballet 19.00uur Bourgondiër

Page 9: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 16Genderberichten | 15

Wekelijkse Activiteiten

Activiteit Tijd Plaats Kosten Contactpersoon

MaandagZangkoor 14.30-16.00u Activiteitenruimte €3,- per mnd Cor en Joke Langenhoff

Navenant Servicebalie: 040-2915000

Biljartvereniging 13.30-17.00u Grand Café €5,- per mnd Nico v.d. Haagen

50-Plussers [email protected]

Kienen 19:00-21:00u Bourgondiër Bewoners Jolanda Kennis

Engelsbergen: 040-2915000

Plankje €1,-

Anderen:

Plankje €2,-

DinsdagBibliotheek 10.00-11.00u Grand Café € 10,- per jaar Servicebalie,

040-2915000

Fitelle- 12.45-13.45u Activiteitenruimte € 3,50 per les Ellen Raijmakers

Gymnastiek 040-2125622/06-14189051

[email protected]

Biljartclub 14.00-16.30u Grand Café

De Hagen

WoensdagSpelletjesavond 19.00-21.00u Activiteitenruimte €2,- per avond Extramuraal team,

Extramuraal 06-20380119

DonderdagWorkshop 10.30-11.30u Activiteitenruimte €5,- per les Jeannette van den Bogaart

Tai Chi [email protected]

Huiskamer 11.30–16.00u Vijverzicht €15,- p.p. Thea Tweedy

Teman Teman 2x p. maand: per [email protected]

Rumah Kita 2e + 4e bijeenkomst

donderdag

Vereniging 14.00-16.30u Activiteitenruimte/ €21,- per jaar, Agnes Nieuwhof,

KBO-Michaël Bourgondiër kienkaart €3,- 040-2521773

per kaart

VrijdagBiljartclub 14.00-16.30u Grand Café

De Hagen

Page 10: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 18Genderberichten | 17

“Opgaan naar het licht, de tijd van verwachting

naar wat komen gaat”

Tussen hemel en aarde

De decembermaandDe maand december is vaak een drukke en heel gezellige maand. Allereerst

vieren we natuurlijk het Sinterklaasfeest. Dit jaar moesten we er ineens over

nadenken of we Zwarte Piet wel zwart mochten schminken.....

Ach, we moeten ons toch ergens druk over maken…!

Misschien maken we ons ook wel druk over de nieuwbouw van Engelsbergen.

We zien ernaar uit, dat straks het stof is neergedaald en dat het timmeren en boren

voorbij is. We gaan dan genieten van een heerlijk rustig, schoon en licht gebouw!

Tussen dit alles door loopt de gedachte van Advent, het opgaan naar het licht, de

tijd van verwachting naar wat komen gaat. De geboorte van het Kind. We gaan

dit vieren in Engelsbergen. En daartoe willen we u hartelijk uitnodigen.

Ja, december is een drukke en vooral gezellige maand. Maar ook een maand

waarin je weemoedig kunt worden. Je denkt terug aan hoe het vroeger gevierd

werd en mist daarin nu wellicht mensen om u heen die u dierbaar zijn.

Laten we daarom juist in deze maand elkaar niet uit het oog verliezen !

Barbara van Kessel Cootje Broekhof

Page 11: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 19

Huishoudelijke berichten

Hoe veilig is uw feestversiering?De feestmaand is weer in volle gang en dan is het belangrijk dat we u nog eens op

een paar belangrijke veiligheidsaspecten wijzen.

Vooral voor wat betreft de brandveiligheid moet u met een aantal zaken rekening

houden. Zaken die niet alleen voor de kerstperiode gelden, maar eigenlijk voor alle

(feestelijke) gelegenheden.

• Zet een kerstboom of kerststukje niet te dicht bij de gordijnen of bij ander

materiaal dat gemakkelijk vlam kan vatten.

• Hang versieringen aan het plafond in elk geval hoger dan 2,50 meter;

zo stoot u er nooit met iets tegen aan.

• Gebruik altijd kunstkerstbomen en kunsttakken voor uw kerstversiering;

deze zijn veel minder brandbaar dan echte bomen en takken.

• Zet ook nooit echte kaarsen in uw kerststukje; een waxinelichtje in een glazen

houder mag wel, maar blaas het kaarsje altijd uit als u niet in de kamer bent.

Ga ook pas weg als het lontje van de kaars niet meer gloeit.

• Zet de kerstboom of het kerststukje ook altijd op een stevig tafeltje, zodat

deze niet gemakkelijk kunnen omvallen.

• Kijk voordat u de boom versierd of de verlichting niet beschadigd is. Probeer

de lampjes uit voor u ze in de boom hangt.

• Gebruik - als dat nodig is- een goed verlengsnoer en leg dat zo neer dat u

er niet over struikelt.

• Doe de verlichting altijd uit als u de kamer uit gaat of als u gaat slapen. Het

beste kunt u de stekker dan uit het stopcontact halen. Het is niet goed om

alleen een lampje losdraaien.

Gender Bulletin wenst al haar lezers heel fijne kerstdagen en een veilig gezond 2015

Huishoudelijke berichten

Belangrijke mededeling?

Op het moment dat de nieuwbouw van

Engelsbergen in gebruik genomen wordt,

vervallen de huidige openingstijden

van de servicebalie.

Het nieuwe Servicepunt

is dagelijks geopend

van 09.00-12.00 uur.

U bent van harte welkom aan onze

nieuwe balie.

Tot ziens!

Page 12: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 22Genderberichten | 21

Berichten uit de Cliëntenraad

Op 12 november jl. vond de laatste vergadering van de Cliëntenraad van Engelsbergen plaats.

We streven ernaar om in elke editie van het Gender Bulletin aandacht te besteden aan de

belangrijkste vergaderpunten, voor zover deze voor u als lezer van belang zijn.

VoorzitterMevrouw Anderegg is

voorzitter van de Cliënten-

raad van Engelsbergen.

Ze zal binnenkort stoppen

met haar werkzaamheden

voor de Centrale Cliënten

Raad (CCR).

GeluidsoverlastDe geluidsoverlast, met

name door de installatie op

het dak, is verholpen en

teruggebracht tot een ac-

ceptabel niveau. Het geluid

valt nu binnen de wettelijk

toegestane normen.

’s Nachts valt de overlast

nog het meest op, omdat

dan het omgevingsgeluid

ontbreekt.

Er is nog een probleem

met geluid op de bovenste

verdieping van Engelsber-

gen: door een te harde

luchtinstroom, maakt de

ventilatie te veel lawaai.

MondzorgMet Novia Cura wordt een

samenwerking aangegaan

voor alle (verpleeghuis)

locaties van Vitalis. Dit

bedrijf bezoekt het ver-

pleeghuis met een rolstoel-

vriendelijke tandartsenbus.

Hierdoor kan Vitalis betere

en gestructureerde mond-

zorg aanbieden aan alle

verpleeghuisbewoners;

ook aan bewoners die

geen klachten hebben.

Evaluatie nachtdienst De nachtdienst verloopt

naar tevredenheid. De rol

van Archipel hierin word

besproken: zij worden struc-

tureel 2 uur per nacht inge-

pland. Bovendien worden

ze gebeld als dat nodig is.

Brillen en gehoor-apparatenDe hulpmiddelen die cliën-

ten van Verpleegd wonen

gebruiken voor het zicht

en/of gehoor staan vermeld

in het Zorgleefplan en

komen terug in de Basis-

zorglijst. Tevens staat hierbij

vermeld of dit een dagelijks

hulpmiddel betreft of inci-

denteel, zoals bijvoorbeeld

een leesbril.

Brillen worden dagelijks

in de ochtend door de

verzorging schoonge-

maakt. Gehoorapparaten

worden wekelijks schoon-

gemaakt volgens de week-

planning. Indien een bril

kapot is, of batterijen van

een hoorapparaat op zijn,

neemt de afdeling contact

op met de 1e contactper-

soon, zodat dit zo snel

mogelijk opgelost kan

worden. Mocht een cliënt

zonder bril of hoorapparaat

klachten aangeven over

het gehoor of zicht, dan

wordt dit met de arts en

familie besproken. De

afdeling kan de familie

wijzen op de opticiën aan

huis, die dan op de afdeling

kan komen. De cliënt hoeft

dan geen opticiën in de

stad te bezoeken.

Aankleding Verzorgd wonenVoor de afdeling Verzorgd

Wonen is een plan inge-

diend voor verbetering van

het interieur; meubilair,

wandversiering en muur-

verf. Het accent zal er op

liggen om de gangen op

verdiepingen 3 t/m 6 wat

meer kleur en sfeer te

geven.

Bereikbaarheid personeel Er komt een zorgpost in de

hoofdentree waar een

zorgalarm kan worden

gemaakt (zoals in een

appartement) bij ongewenst

bezoek of als iemand onwel

wordt. De buitendeuren van

de hoofdentree zullen tus-

sen 18 uur en 9 uur geslo-

ten zijn. Bezoekers kunnen

dan met een druppel binnen

of even aanbellen. Er is een

camera aanwezig, waar-

door personeel kan zien wie

er voor de deur staat.

Prezo Engelsbergen Op 8 december is Engels-

bergen bezocht en beoor-

deeld door Prezo

(zorgkeurmerk). Het Prezo

onderzoek vindt één keer

in de twee jaar plaats.

StilteruimteEr wordt gewerkt aan de

privacy en de inrichting van

de stilteruimte. Er komt

onder meer een decora-

tieve folie voor de ramen

van deze ruimte

Risico Inventarisatieen EvaluatieEens in de 5 jaar wordteen Risico-Inventarisatieen -Evaluatie onderzoekuitgevoerd, ofwel RI&E.Een RI&E omvat 2 zaken: - een lijst met alle risico’s van een bedrijf, - een plan voor het oplossen, dan wel be- heersen ervan.

Vitalis start in het najaarmet het in kaart brengenvan alle risico’s per locatie. Natuurlijk met debedoeling de risico’s vooralle medewerkers, vrijwilli-gers, cliënten en bezoe-kers uiteindelijk terug te dringen. Al deze doel-groepen worden betrokkenbij dit onderzoek. Zo wordtaan medewerkers en vrijwilligers gevraagd of zijvinden dat er verbeterin-gen mogelijk zijn, waardoorhet werk veiliger wordt. Het gaat dan over onder-werpen als: inrichting vande arbeidsplek, persoon-lijke beschermingsmidde-len en arbeidsmiddelen,infectie-preventie, fysiekebelasting, klimaat en verlichting, psychische belasting (agressie enwerkdruk), werk- en rusttij-den, bedrijfshulpverlening,arbozorg en arbobeleid.

Veranderingen receptieDe voorgenomen verande-

ringen bij de receptie

worden toegelicht. Deze

gaan in bij het in gebruik

nemen van de nieuwbouw.

De receptie/servicebalie

van Engelsbergen zal nog

maar 3 uur per dag

geopend zijn; hierdoor

wordt een besparing op de

servicekosten gereali-

seerd. Telefonisch zal er

een soort van keuzemenu

met automatische door-

schakeling komen naar

verschillende disciplines.

Mogelijk zal er een door-

schakeling naar andere re-

cepties (bijv. Vonderhof)

blijven en buiten hun ope-

ningstijden een contact

naar de thuiszorg.

Page 13: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 24Genderberichten | 23

We proberen ook altijd om Brabantse kunstenaars te laten exposeren met zoveel mogelijk

afwisseling in het aanbod; de ene keer kleurrijk en abstract, dan weer eens portretten en

ook foto’s of materiewerken.

Zelf een kunstwerk aanschaffen?

Iedereen die in kunst geïnteresseerd is, kan zelf een kunstwerk aanschaffen als hij of zij dat

wil; alle werken zijn te koop. We letten er bij het inrichten van een expositie ook steeds op

dat de kunstwerken redelijk betaalbaar zijn. Dat lukt niet altijd, omdat aan goede kunst heel

vaak een behoorlijk prijskaartje hangt. Maar die prijzen zijn altijd nog lager dan wat u daarvoor

in een galerie zou moeten betalen. En zo proberen we ook financieel de kunst dichter bij de

bewoners en medewerkers te brengen.

Een Vitalis huiscollectie

Een afgeleide van het Vitalis kunstbeleid is het opzetten van een eigen permanente kunst-

collectie ter verfraaiing van de openbare ruimtes.

Van iedere kunstenaar die bij Vitalis exposeert, proberen we een werk voor de vaste collectie

aan te schaffen.

Deze werken hangen we dan op in de openbare ruimtes van Parc Gender : de muziekkamer,

stilteruimte, het restaurant, in de gangen en de huiskamers.

De keuze van welk werk wordt aangeschaft, proberen we steeds bij een andere groep te

beleggen; de ene keer beslist de directie en een andere keer de receptiemedewerkers, de

bewoners, de geestelijke verzorging of de afdelingshoofden.

Zo komt iedere groep een keer aan bod.

De nieuwe Gender Galerie

In Engelsbergen vindt de expositie plaats in de Passage; na de nieuwbouw zal die exposi-

tieruimte ingrijpend veranderd zijn.

Vanaf medio december tot mei 2015 zullen er geen exposities worden georganiseerd. Er

vind in deze periode aansluiting plaats op de nieuwbouw van Engelsbergen en de kapper

en de supermarkt zullen hun nieuwe stekkie in de nieuwbouw gaan inrichten. Begin juni

2015 wordt dan weer de eerste expositie in de nieuwe omgeving ingericht.

Deze exposities zullen steeds in Gender Berichten worden aangekondigd en de kunstenaars

zullen uitgebreid aan u worden voorgesteld.

Voor informatie: Hans Segers Email: [email protected]

Gender Galerie

De achtergronden van het kunstbeleid bij VitalisIn principe elke twaalf weken wordt er in de Passage van Engelbergen een expositie ingericht

met actuele kunstwerken, meestal in de vorm van schilderijen of aquarellen.

Waarom doen we dit eigenlijk??

Is het alleen om de openbare ruimtes wat leuker aan te kleden of zit er wellicht een diepere

gedachte achter?

Natuurlijk is niets zo persoonlijk als kunst. Wat de één geweldig vind, wil de ander absoluut

niet aan de muur hebben hangen. En daar zit nu precies de kern van het Vitalis kunstbeleid.

We willen kunst dichterbij de bewoners en de medewerkers brengen; veel verschillende

kunstvormen en kunststromingen bespreekbaar maken en er voor zorgen dat er een

verbindende factor en een gezamenlijk gespreksonderwerp ontstaat.

We willen dat er over kunst wordt gesproken. En dan ontstaan er wel eens heftige discussies

tussen bewoners, hun familie, de medewerkers en soms de kunstenaar zelf. En het leuke

is dan, dat het de verschillende groepen een beetje nader tot elkaar brengt.

Er wordt wel eens gezegd dat, wanneer je kunst aan de muur hebt hangen, je nooit meer

over het weer hoeft te praten. En dat klopt natuurlijk. Kunst maakt altijd de tongen los en

iedereen heeft er wel iets over te zeggen.

Dit hoeft dan niet persé te betekenen dat een bepaald schilderij iedereen moet aanspreken

of zelfs dat iedereen het mooi zou moeten vinden. “Mooi” betekent voor iedereen iets anders

en is dus altijd heel persoonlijk. Wat mooi of lelijk is, is dan eigenlijk helemaal niet meer

belangrijk; wat zie je er zelf in, is het werk goed geschilderd wat was eigenlijk de bedoeling

van de kunstenaar?

Wat voor exposities mag u verwachten?

Bij de samenstelling van de exposities en het aanbod van de verschillende kunstwerken

willen we de doelgroep laten ervaren dat er heel veel verschillende beeldende kunstvormen

en stromingen zijn. En dat er op heel veel verschillende manieren naar kunst kan worden

gekeken.

Page 14: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 26Genderberichten | 25

Praktijk voor Fysiotherapie Engelsbergen

De fysiotherapeuten Frank Lieshout, Evelien van Dommelen, Krista Rijndorp en Veerle Neele

zijn erg blij met de mooie fysiotherapieafdeling binnen het Gezondheidscentrum.

Zij geven preventieve en curatieve therapie voor het gehele houdings- en bewegingsappa-

raat. Door de voortdurende bij- en nascholing heeft de praktijk zich gespecialiseerd in COPD

(longaandoeningen), geriatrie (ouderenzorg), claudicatio intermittens (etalagebenen), de

ziekte van Parkinson en hartrevalidatie. In de oefenzaal kunnen mensen zelfstandig of in

groepsverband trainen.

Podotherapiepraktijk Holhuis en Van de Kracht

Michael Holthuis en Erik van de Kracht zijn de podotherapeuten waar u terecht kunt als u

klachten heeft die veroorzaakt worden door een niet goed functioneren van de voeten.

Zij onderzoeken de voeten en kunnen verschillende therapieën toepassen. Een van deze

behandelingen is het vervaardigen van steunzolen. Zij beschikken over de kennis om

manuele therapie voor de voet en het gebruik van medical taping toe te passen en voor

sportblessures kunt u ook bij hen terecht.

Psychologenpraktijk Oog

De psychologen Fieke van Barneveld en Mariska de Wolf werken vanuit een algemene

praktijk voor psychologie en pedagogiek waar kinderen, adolescenten, ouders en volwas-

senen terecht kunnen voor psychologische hulpverlening.

De praktijk gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en niet van zijn/haar beperkingen.

Het kernbegrip van de praktijk is : oprecht oplossingsgericht.

Logopediepraktijk ABCM Oerlemans

Logopediste Gisette Oerlemans behandelt kinderen en volwassenen. Ze heeft brede ervaring

met onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, adem,

mondgedrag /slikken en gehoor. Ook voor andere spraak en taalproblemen kunt u zich bij

haar melden.

Medisch Pedicure Nelly Schellekens

Medisch pedicure Nelly Schellekens behandelt o.a. de moeilijke voet zoals die vaak bij

diabetes- of reuma patiënten optreedt. Ook voor de normale voetverzorging kunt u bij haar

terecht. In de volgende uitgaven van het Gender Bulletin kunt u nader kennismaken met de

verschillende praktijken.

Nieuws uit het Gezondheidscentrum

Nieuws uit het GezondheidscentrumSinds januari 2014 is op de begane grond van Vitalis Engelsbergen het “Gezondheids-

centrum Engelsbergen” gevestigd.

In het Gezondheidscentrum bevinden zich een huisartsenpraktijk, een apotheek, een praktijk

voor fysiotherapie, podotherapie, psychologie, logopedie en een medisch pedicure.

De verschillende disciplines bieden vanuit het Gezondheidscentrum zowel preventieve als

curatieve eerstelijnszorg. De praktijken werken intensief samen om een zo groot mogelijk

zorgaanbod te kunnen bieden. Zij willen zorg bieden die van hoge kwaliteit is, zowel aan de

bewoners van Vitalis Engelsbergen als aan de

bewoners in de wijken rondom deze locatie.

Hieronder geven we u een korte toelichting

op de verschillende disciplines.

Huisartsenpraktijk Engelsbergen

De huisartsen Jos Dijkmans, Ivo Smeele, Lian

van Gurp en Anita Poodt werken met de praktijkondersteuners en assistentes als één team

samen om een goede kwaliteit van huisartsenzorg te leveren. Uitgangspunten hierbij zijn

zorg op maat, persoonlijke aandacht voor ieder individu en een wetenschappelijk

verantwoorde uitoefening van de geneeskunde. Zij willen samen met u zoeken naar de

beste antwoorden op uw vragen. Zij zien zichzelf daarbij als uw persoonlijke gezondheids-

adviseur en gids binnen het zorgaanbod.

Apotheek Engelsbergen

De apothekers Jeanine Simons–Brekelmans, Thi Nguyen en Frans van Tuijl werken met hun

assistentes samen om u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw medicatiegebruik. Zij zorgen

ervoor dat de geneesmiddelen die u gebruikt in de juiste dosering worden gegeven en

controleren altijd of de verschillende medicijnen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

De apotheek biedt een bezorgservice, een herhaalservice en een mogelijkheid voor een

medicatierol waarin uw geneesmiddelen per toedieningstijdstip verpakt worden. Er zijn bij

de apotheek kluisjes aanwezig waar u de aangevraagde medicatie kunt afhalen buiten de

openingstijden van de apotheek.

Apotheek Engelsbergen Balie huisartsenpraktijk Odile Vringer Praktijkondersteuner Jolanda Voets Huisarts Jos Dijkmans Logopediste Gisette Oerlemans

Page 15: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 28Genderberichten | 27

Berichten uit Parc Gender

Huiskamer Teman Teman Rumah Kita

Ontmoetingsplek voor Indische Ouderen in

Vitalis Engelsbergen

Naarmate men ouder wordt, kan er behoefte

ontstaan aan een omgeving waarin men een

gedeeld (Indisch) verleden kan ervaren.

Een omgeving, waarin men met gelijkgestem-

den kan verpozen; een omgeving die aan

‘een gevoel’ van thuiskomen/herkenning kan

bijdragen. Je ‘senang’ voelen.

Liggen uw wortels in het voormalig Neder-

lands- Indië?

Dan is de Huiskamer Teman Teman Rumah

Kita misschien iets voor u. Hier komen we in

Indische sferen. Er worden activiteiten

aangeboden, waar u actief aan kunt deelne-

men. Maar gewoon een boekje lezen en

ngobrol is ook mogelijk. De medewerkers die

deze dag begeleiden kennen de Indische

cultuur en de gewoonten.

Zij zorgen onder meer voor:

• ontspannende activiteiten

• (samen) zingen

• warme maaltijd of lunch in de middag

• kookactiviteiten

• meer bewegen voor ouderen

• wandelen

• spelletjes . zoals tjonklak, domino

en kaarten

• verhalen vertellen, maar ook zelf

schrijven

• geheugentraining

Regelmatig valt er post op de mat waar u

misschien vragen over heeft. Want hoe weet

u nou of het terecht is dat u zorgtoeslag moet

terugbetalen? En wie zegt dat de factuur van

de thuiszorg klopt? Om thuis te zijn in deze

zaken, dient u heel wat uurtjes te bellen, te

studeren en te rekenen.

Nu senioren langer zelfstandig wonen, is er

meer vraag naar hulp bij de administratie.

Vitalis ondersteunt u hierbij.

Waarmee kan het Informatiecentrum u van

dienst zijn?

Met al uw administratieve vragen en

problemen, zoals het schrijven van een brief,

bellen naar een instantie, het sorteren van uw

administratie, het aanvragen van toeslagen

en invullen van uw belastingformulieren. Ook

als u zich ergens per computer wilt aanmel-

den, als u hulp nodig heeft bij een verhuizing,

als u vervoer nodig heeft of een gespreks-

partner zoekt, kunt u bij het Informatiecen-

trum terecht.

Lost de medewerker van het Informatie-

centrum al mijn problemen op?

We kunnen niet alles oplossen. Maar als

we de kennis en kunde niet zelf in huis

hebben, brengt de medewerker van het

Informatiecentrum u in contact met de juiste

persoon of instantie.

Hoe zit het met mijn privacy?

De medewerker van het Informatiecentrum is

een vrijwilliger die opgeleid is voor zijn taak.

Deze medewerker heeft een contract met

Vitalis waarin geheimhouding gewaarborgd is.

Informatiecentrum Vitalis Engelsbergen

Maria van Bourgondiëlaan 8, Eindhoven.

Open: iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Berichten uit Parc Gender

Een Informatiecentrum in Vitalis Engelsbergen:

“Een beetje van jezelf en een beetje van Vitalis”

Ertoe doen, meedoen, zelf doen: dat is al enkele jaren de visie van Vitalis voor haar

bewoners. En dat past prima in het nieuwe beleid van de overheid, waarbij senioren

worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daar is soms

wel wat hulp bij nodig, bijvoorbeeld bij de administratie. Daarvoor is een nieuw Infor-

matiecentrum opgericht bij Vitalis Engelsbergen. U als (wijk-)bewoner, medewerker

of vrijwilliger bent van harte welkom om van deze nieuwe service gebruik te maken.

De Huiskamer Teman Teman

Rumah Kita is tot stand gekomen

op initiatief van mevrouw Thea

Tweedy met ondersteuning van de

Stichting Pelita.

Informatie over deze stichting vindt

u op www.Pelita.nl

De Huiskamer Teman Teman

Rumah Kita wordt op elke 2e en

4e donderdag van de maand geor-

ganiseerd.

De eerste bijeenkomst vind plaats

op donderdag 22 januari 2015

van 10.30 uur tot 15.30 uur in Vijver-

zicht bij Vitalis Engelsbergen

De kosten bedragen €15,- per

persoon. Komt uw partner mee, dan

betaalt u €12,50 euro per persoon.

Als u interesse heeft, kunt u contact

opnemen met Thea Tweedy op

telefoonnummer 06-27349414

U kunt ook een berichtje sturen naar

Sylvia Huisman via email:

[email protected]

Page 16: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 30Genderberichten | 29

Berichten uit Parc Gender

Project Levensverhalen 2014In de afgelopen maanden heeft binnen Vitalis Engelsbergen het

project “Levensverhalen” plaatsgevonden. Het gaat hier om een

herinneringsproject voor cliënten van Vitalis Engelsbergen, in

samenwerking met studenten van de opleiding Maatschappelijk

Werk & Dienstverlening van de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

LEVENSVERHALEN - Ervaart u uw geheugen misschien als

een rommelzolder; vertellen maakt er een schatkamer van!

Het succes van dit project toont aan, dat mensen er

behoefte aan hebben om hun eigen verhalen te vertellen of

die met anderen te delen. Steeds meer mensen willen graag

hun eigen levensverhaal vertellen. Het verhaal van iemands

leven en de persoon die hij of zij is, gaan hand in hand. Het

zijn documenten die treffend in beeld brengen wat in iemands

leven belangrijk is (geweest). Het laat ook zien hoe iemand is

omgegaan met datgene wat er op z'n pad kwam. Waar haalde iemand

bijvoorbeeld de kracht vandaan om een moeilijke periode door te komen?

Waar is iemand het meest trots op? Zo wordt de rode draad van dat leven

zichtbaar. Voor zichzelf, maar ook voor de ander.

Afgelopen mei startte het project Levensverhalen 2014 met 30 bewoners en

huurders van Vitalis Engelsbergen, De Hagen, Genderstate en Maximiliaan,

samen met studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

van de Fontys Hogeschool. In samenwerking met Evie Heinrichs, (docent

Sociale Studies Fontys Hogeschool), Ilonka van Schaik (Activiteitenbegeleiding)

en Jolanda Kennis (Culturele Medewerker) kwam dit mooie project tot stand.

De studenten namen zelf contact op met de deelnemers van het project en

tekenden tijdens een aantal bezoeken de levensverhalen op. Dit deden ze in

het kader van hun studie tot maatschappelijk werker, waarbij ze in de praktijk

leren wat ‘maatschappelijke betrokkenheid’ inhoudt en waarbij ze hun

communicatieve vaardigheden kunnen trainen.

Dit levensverhaal werd door de student vervolgens op papier gezet, waarna een

boekje gemaakt werd, met daarin een selectie van al die levensverhalen. Het

boek is gevuld met verhalen over de kindertijd en gezin, over opgroeien en vol-

wassen worden, over liefde, vrije tijd en hobby’s en over de persoonlijke kijk op

het leven. Met dit boekje heeft de deelnemer aan dit project een uniek en per-

soonlijk document in handen, een naslagwerk om voor altijd te bewaren.

Het project werd op dinsdagavond 25 november jl.afgesloten met het Verha-

lenEvenement in Vitalis Engelsbergen. Tijdens dit evenement werden de stu-

denten, de geïnterviewden, familieleden, medebewoners en wijkbewoners

uitgenodigd voor de afsluiting van het bijzondere project “Levensverhalen” .

Die afsluiting bestond uit de presentatie van het Levensverhalenboekje en

een fotopresentatie van het contact tussen student en geïnterviewde.

We zeggenweleens

“wij zijn te laat

geboren”

Gerard van der Heijden met zijn vrouw

De passie van…

Gerard van der HeijdenGender Bulletin vroeg me een stukje te schrijven over mijn

passie en mijn hobby’s. Natuurlijk doe ik dat graag.

Mijn naam is Gerard van der Heijden en ik werk sinds 2007

bij Vitalis. Ik ben mijn Vitalis loopbaan als technisch

medewerker begonnen bij Wilgenhof. Na enige tijd kreeg

ik bij de afdeling Beheer en Onderhoud de mogelijkheid om

mijn eigen vak, namelijk CV- monteur, te gaan uitoefenen.

Daar had ik tenslotte voor geleerd!

Door de bezuinigingen bij Vitalis is daar afgelopen juli

helaas een einde aan gekomen. Ik ben nu overgeplaatst

naar Vonderhof en Engelsbergen. Daar hou ik me met veel

plezier bezig als service medewerker bij de technische

dienst.

Ik heb een gezin met een lieve vrouw en drie leuke kinde-

ren. Samen met mijn vrouw deel ik de grote passie van een

Rock 'n' Roll levensstijl. Daarbij horen voor ons zowel de

kleding, de muziek als het dansen.

Drie keer in de week zijn wij te vinden op de dansvloer van

dansschool The Boogie Academy; met veel passie en

plezier beoefenen we hier de Swing en de RockaBilly Jive.

Met enige regelmaat (bijna ieder weekend) bezoeken we

speciale feesten en partijen, waarbij Rock'n'Roll en de

jaren 40 en 50 centraal staan. We zeggen wel eens: ''we zijn

te laat geboren ''. Wat moet dit een fijne tijd geweest zijn!

In onze woonkamer staat een prachtige Jukebox, waarmee

wij regelmatig een plaatje uit die tijd draaien. Ook ons

interieur is helemaal in vijftiger jaren stijl.

We zijn in het gelukkige bezit van een Amerikaanse auto,

waarmee we bij mooi weer naar allerlei evenementen

gaan. Ook rijden we oldtimer tourtochten met deze

prachtige wagen.

Mooie kleding was in die tijd erg belangrijk en dat geldt ook

voor ons. Mijn vrouw draagt praktisch altijd een jurk met

petticoat en ikzelf draag, als dat mogelijk is, een gilet met

bijpassend colbert in de meest wilde kleuren. Sommige

kleding maak ik zelf om het kostenplaatje wat binnen de

perken te houden.

Hoop dat ik jullie ook enthousiast gemaakt heb over mijn

bijzondere hobby!

Page 17: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 31 Genderberichten | 32

Zowel de Wmo als de Jeugdwet gaan per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. Dat be-

tekent dat zo’n 600.000 mensen niet langer onder de AWBZ zullen vallen. De 200.000

mensen die overblijven en een intensieve zorgvraag hebben, komen uiteindelijk onder deze

Wlz te vallen.

De eigen bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- en verpleeghuis is vorig jaar al flink

gestegen. Dat komt vooral door het zwaarder meerekenen van het eventuele eigen

vermogen van de cliënt. Wie langer dan een half jaar in een verzorgings- of verpleeghuis

verblijft en een relatief groot eigen vermogen heeft, moet zelf maximaal €2248,60 per maand

betalen. Anderzijds krijgt de instelling telkens wat minder geld om de zorg te verlenen.

Er ligt een grote druk op de instelling om zo efficiënt mogelijk te werken. Dit met inzet

van mantelzorg en vrijwilligers, die onze partner in ons dienstenaanbod zijn.

Sinds 2014 worden alleen nieuwe cliënten met een zware zorgvraag (dus vanaf Zorgzwaarte

pakket 4), opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Vanaf pakket 4 blijven de Zorgzwaarte pakketten vooralsnog bestaan. Dit in tegenstelling

tot eerdere berichten dat ZZP 4 per 2016 zou komen te vervallen.

Door het wegvallen van de ZZP 1 t/m 3 zullen meer senioren als huurders met thuiszorg in

onze verzorgingshuizen komen wonen; scheiden van wonen en zorg heet dat. Op de

verpleeghuisplaatsen (inclusief kleinschalige woonvormen PG ) in onze woonzorgcentra,

zullen -zoals het er nu naar uitziet- nauwelijks veranderingen optreden.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De laatste belangrijke verandering die het kabinet wil, betreft een hervorming van de langdurige

zorg. Mensen die thuis verpleging en verzorging nodig hebben, krijgen die dan via hun

zorgverzekering. Voor huidige cliënten geldt weer een overgangsregeling. Mensen die in

een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn, krijgen de eerste 3 jaar van die opname vergoedt

via de zorgverzekering. Daarna valt de opname onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vanaf 2015 bekijkt een wijkverpleegkundige, samen met de cliënt, wat deze aan verpleging

en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het is de bedoeling om

pas professionele zorg in te schakelen (bijvoorbeeld van Vitalis) op het moment dat de

omgeving van de client (dus vrijwilligers, mantelszorgers ed) onvoldoende ondersteuning

kan bieden. Een onafhankelijk werkend wijkverpleegkundige (HBO) mag namens de

zorgverzekeraars indicaties afgeven, zoals het CIZ dat doet voor de Wet langdurige zorg.

Net zoals nu het geval is, is het aan de cliënt om te bepalen waar hij vervolgens de

(thuis-)zorg inkoopt.

De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt en stemt af met andere

hulpverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Op het moment dat de cliënt zijn thuiszorg van Vitalis krijgt, wordt de regie bij ons overge-

nomen door een HBO-verpleegkundige; een wijkverpleegkundige binnen vitale-thuiszorg-

teams. Dit gebeurt in samenspel met onze coördinatoren ZWW die de dagelijkse aansturing

van de zorg voor hun rekening nemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u de website

www.hervorminglangdurigezorg.nl raadplegen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben inmiddels ingestemd met het

wetsvoorstel dat de veranderingen in de WMO regelt. Deze wet treedt per 1 januari 2015 in

werking.

Er komt een overgangsregeling voor mensen met een geldige AWBZ-indicatie.

Een indicatie is een brief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin staat waarop

de cliënt op zorggebied recht heeft. “Geldig” betekent in dit verband dat de cliënt ook in

2015 nog recht heeft op hulp. Er zijn indicaties voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend

verblijf en voor beschermd wonen (ZZP-ggz-C).

Mensen met een geldige indicatie krijgen het hele jaar 2015 nog hulp. Behalve wanneer hun

indicatie vóór 31 december 2015 afloopt, dan volgt een herbeoordeling volgens de nieuwe

criteria. Deze herbeoordeling kan leiden tot een beperking, dan wel aanpassing van de

gefinancierde zorg of dienst; een nieuwe indicatie dus.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De tweede belangrijke verandering betreft de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz); het kabinet

wil deze wet per 1 januari 2015 invoeren. Ze vervangt de huidige AWBZ. Voor huidige

cliënten geldt ook weer een overgangsregeling. Indicaties blijven, zoals voorheen, lopen via

het CIZ. Het nieuwe wetsvoorstel ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamer. En als zowel de

Tweede als Eerste Kamer dit wetsvoorstel goedkeuren, gaat de Wlz op 1 januari 2015 in.

De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die altijd toezicht en

24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat om mensen met een lichamelijke of psychoge-

riatrische aandoening, die meestal zorg in een instelling krijgen.

Berichten uit Den Haag

Hervormingen in de ouderenzorg

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er heel wat

veranderen in de ouderenzorg. Zaken die de hele

Vitalis groep gaan raken en waar iedereen mee te

maken gaat krijgen.

In hoofdlijnen gaat het om 3 belangrijke

veranderingen:

1 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO)

2 De Wet langdurige zorg (Wlz)

3 De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Page 18: Genderberichten 01 decjan digi 2

Genderberichten | 34Genderberichten | 33

Vrijwilligers Bulletin

Vrijwillig bezig zijnWist u dat bij Vitalis Engelsbergen ruim 80

vrijwilligers actief zijn? Zij zijn bezig op velerlei

fronten. Hulp op de verpleegafdelingen, een

handje helpen in de huiskamer, koffie schenken,

met bewoners de natuur in, of activiteiten

begeleiden op het gebied van kunst en cultuur.

Vrijwilligers die maatje of bezoekvrijwilliger zijn

voor cliënten in Genderstate of De Hagen.

Vrijwilligers die de eucharistieviering of de

technische dienst ondersteunen.

Sjoelen, kegelen, muziek, bibliotheek, gym,

computerbegeleiding, Informatiecentrum op

donderdag en ga zo maar door!

Participatiesamenleving is een begrip dat steeds meer in zwang raakt. Maar simpel gezegd

is het gewoon iets voor een ander doen; iets voor een ander over hebben.

Het gaat er om, de dag van een ander een beetje “kleur” te geven door een bezoekje. Weer

met voldoening naar huis te kunnen gaan. Volop genieten als een bewoner je gezellig bij de

arm pakt en blij is met jouw hulp en aandacht. Of met jouw ondersteuning een e-mail berichtje

heeft kunnen sturen naar wie dan ook.

Maar het betekent ook gezellig met andere vrijwilligers samenwerken. Zo snijdt het mes aan

twee kanten, omdat je op die manier ook je eigen kennissenkring weer vergroot.

Dat is wat vrijwilligerswerk allemaal oplevert!!!

De vraag naar nieuwe vrijwilligers blijft bij Vitalis altijd bestaan. Hulp in het mooie

Grand-cafe van het nieuwe Engelsbergen; hulp bij welzijns- of culturele activiteiten.

Vrijwilligerswerk doe je op een moment dat het jouw uitkomt. Wellicht een mooie uitdaging?

We hebben nu al een concreet aanbod voor nieuwe vrijwilligers. De nieuwe patiotuin van

Engelsbergen wordt op dit moment fraai ingericht met onder andere een volière. We zoeken

mensen met passie voor vogels! Mensen die het leuk vinden om die gevederde vrienden te

gaan verzorgen. Woon je in de buurt en lijkt het je wat? Laat het ons snel even weten.

Informeer eens of kom een keertje praten over de mogelijkheden.

Binnen Engelsbergen coördineert Angela v.d. Nieuwenhuizen het vrijwilligerswerk.

Je kunt haar het beste telefonisch bereiken op nummer 06-50601891

“De dag van eenander een beetje

‘kleur’ geven dooreen bezoekje”