GEKA jubileum magazine

download GEKA jubileum magazine

of 72

 • date post

  17-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  4

Embed Size (px)

description

GEKA 125 jarig jubileum magazine

Transcript of GEKA jubileum magazine

 • JUBILEUMMAGAZINE | fEBrUArI 2010 | WWW.GEkABoUW.NL

  Huib Kastelein en Tilly KasteleinLef, vertrouwen en ondernemingszin

  Historische tijdslijn GEkA 125 jaar

  Directeur Hans SchutteVol vertrouwen met GEkA de toekomst tegemoet

  JUBILEUMMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN

  GEKA Bouw B.V.Postbus 1383300 AC DordrechtKilkade 103316 BC Dordrecht

  Tel. +31 (0)78 - 652 48 52Fax +31 (0)78 - 618 18 76

  E-mail info@gekabouw.nlWebsite www.gekabouw.nl

  GE

  KA

  Bo

  uw B

  .V. 125 jaar bepalend

  Huib Kastelein en Historische Directeur

  jaarbepalend

  9007936 GEKA Sponsored magazine cover v 2.indd 1 11-02-2010 11:51:41

 • 9007936 GEKA Sponsored magazine cover v 2.indd 2 11-02-2010 11:51:51

 • 5 Hans Schutte, algemeen directeur GEKA Voorwoord 6 Huib Kastelein, oud-directeur/eigenaar en

  Tilly Kastelein, weduwe Ad Kastelein Lef, vertrouwen en ondernemingszin

  10 Ad Kastelein, oud-directeur/eigenaar Ontwikkelingen van de heierij in Nederland

  13 Daaf Smit, oud-adjunct-directeur De romantische periode

  14 Theo van der Zwaan, oud-directeur/eigenaar Een kans laten liggen of er iets

  mee doen; dat laatste dus19 Lied van de eerste paal20 Hans Schutte, algemeen directeur GEKA Van calculator naar algemeen directeur22 Willem-Jan Nederlof, technisch directeur

  Specialist in natte waterwerken26 Historische tijdslijn GEKA 125 jaar28 Andr de Koning, algemeen directeur

  CFE Nederland Samen sterk

  30 Renaud Bentgeat, managing director CFE groep Waardevolle partner

  Inhoud

  Huib Kastelein, oud-directeur/eigenaar en

  Tilly Kastelein, weduwe Ad Kastelein

  Lef, vertrouwen enondernemingszin 6 14

  30 34

  46 54

  Oud-directeur/eigenaar Theo van der Zwaan

  Een kans laten lig gen of er iets mee doen;

  dat laatste dus

  Daaf Smit, oud-adjunct-directeur

  Ze pakken alles aan

  Henk de Koning, secretaris NVAFPlatform voor

  funderingsbedrijven

  Renaud Bentgeat, managing director CFE groep Waardevolle partner

  Michiel Reedijk,projectleiderGEKA maakt het verschil

  34 Michiel Reedijk, projectleider GEKA maakt het verschil

  36 Drs. Edu Revermann, projectleider Realisatie Infra Structuur Havenbedrijf Rotterdam Complexe projecten in de haven moet je samen doen

  40 Bas van der Esch, calculator Papieren maken plaats voor een bakbeest van een computer

  42 Ronald Zandbergen, hoofd Productgroep Haveninfra Gemeentewerken Rotterdam en Gauke de Vries, directievoerder Gemeentewerken Rotterdam Dynamiek in markt en bedrijf

  46 Daaf Smit, oud-adjunct-directeur Ze pakken alles aan

  48 Piet van de Schraaf, cordinator Ontwikkeling & Realisatie Zeeland Seaports Ik zie het als de uitvoering rammelt

  52 Paul Verwater, directeur aannemingsbedrijf H. Verwater & Zn. De Rotterdamse mentaliteit

  54 Henk de Koning, secretaris NVAF Platform voor funderingsbedrijven

  58 Onlangs gerealiseerde projecten / Onderhanden werken 66 Hans Schutte, algemeen directeur GEKA Vol vertrouwen met GEKA de toekomst tegemoet69 Adverteerdersindex / Colofon

  3

 • GEKA 18852010VooRWooRd

  125 jaar GEKA, dat is niet niks. We waren het er dan ook meteen over eens, dat we hieraan ruim aan-dacht wilden besteden. En iets wat daarbij niet mocht ontbreken, was de uitgave van een jubileumboek.

  Terug in de tijdOm de informatie voor dit bijzondere jubileumboek te ver-zamelen, zijn we het gesprek aangegaan met voormalige directeuren, leidinggevenden, medewerkers, opdrachtge-vers en samenwerkingspartners. We hebben gespeurd in oude fotoalbums en stilgestaan bij mensen, projecten en ontwikkelingen die GEKA groot hebben gemaakt. KernwaardenWat dan als eerste opvalt is het enorme groeiproces dat GEKA heeft doorgemaakt. Van een kleinschalig heibedrijf in 1885 is GEKA uitgegroeid tot een gerenommeerd specia-list in industrie- en waterbouw. Maar niet minder opvallend: gedurende 125 jaar blijven de kernwaarden van GEKA na-genoeg ongewijzigd. Vanaf het eerste uur kiest GEKA voor kwaliteit, continuteit en duurzaamheid. Als een rode draad hier tussendoor loopt al 125 jaar een gezonde portie lef.

  Blik op de toekomstMisschien was lef ook de beweegreden om in 1998 toe te treden tot CFE Belgi. Nu de bouwkwaliteiten van CFE ge-bundeld zijn met de funderingskwaliteiten van GEKA, kunnen we de stap maken naar nog grotere werken. En tenslotte hebben we gekeken naar de huidige stand van zaken. Waar staat GEKA nu? Welke werken sluiten nu aan op onze ambi-ties en waar liggen onze uitdagingen voor de toekomst? Een uitdaging dicht bij huis is de bouw van een nieuw kantoor-pand, dat we samen met CFE Nederland zullen betrekken. De andere uitdaging ligt iets verder van huis. GEKA is van plan om haar kennis en know-how ook mondiaal aan te bie-den, ver over de grenzen van de Benelux.

  Een waardevolle herinneringZo is een prachtig overzicht ontstaan van GEKA over een periode van 125 jaar. We danken een ieder die aan dit boek heeft meegewerkt en hopen dat het een waardevolle herin-nering is voor iedereen die zich op welke manier dan ook betrokken voelt bij GEKA. Om dit jubileum te vieren geven we een jubileumfeest op 3 juni in Dordrecht v.a. 15.00 uur.

  Hans Schutte, algemeen directeur GEKA

  5

 • 6

 • LEf, vErtrouWEnEn ondErnEminGsZin

  Huib Kastelein, oud-directeur/eigenaar

  Als Cornelis Kastelein in 1885 besluit om zijn jongensdroom waar te maken heier worden in Dordrecht heeft hij waarschijnlijk geen idee dat hij op dat moment de grondlegger is van een bedrijf dat 125 jaar later een glorieus jubileum zal vieren. Het heibedrijf is dan uitgegroeid tot een gerenommeerd specialist in industrie- en waterbouw. Helaas kan Cornelis Kastelein zelf niets meer vertellen over zijn ondernemerschap, maar Tilly Kastelein, de vrouw van zijn achterkleinzoon Ad, en achterkleinzoon Huib Kastelein halen graag een middag herinneringen op.

  Voor de start van zijn bedrijf heeft Cornelis Kastelein de tijd mee. Er is veel behoefte aan stevige grond. Zijn werkgebied breidt zich dan ook snel uit. Het heien gebeurt dan nog geheel handmatig. Een heistel-ling bestaat uit een paar houten palen, een valblok en vijf sterke kerels. Op het ritme van heiliederen hijsen de sterke mannen het valblok omhoog om het daarna weer in een vrije val te laten neerdalen op de kop van de houten paal die de grond in moet. Al gauw levert ook zoon Adrianus zijn aandeel aan het bedrijf. In 1912 gaat het bedrijf ver-der onder de naam C. Kastelein & Zn. Innovatief Het succes van C. Kastelein & Zn. heeft te maken met de markt, maar niet min-der met de innovatieve kwaliteiten van de ondernemers. Vader en zoon laten geen gelegenheid lopen om hun technieken te verbeteren en te zoeken naar nieuwe op-lossingen. Zo is Adrianus de eerste gebrui-ker van drijvende bokken op het water, de hijskraan en de dragline. Deze innovatieve lijn zet zich voort onder de generaties die volgen. Cor en Arend Kastelein komen met het ontwerp van de totaal nieuwe heiende hijskraan. Deze kraan wordt de vervanger van de traditionele heistelling. En ook de generatie die daar weer op volgt laat zich

  De eerste heistellingAls Cornelis Kastelein in 1885 start met zijn heibedrijf, bestaat een hei-stelling uit een paar houten palen, een valblok en vijf sterke kerels. Op het ritme van heiliederen hijsen de sterke mannen het valblok omhoog om het daarna weer in een vrije val te laten neerkomen op de kop van de houten paal. De herhaalde klappen drijven de paal langzaam de grond in.

  niet onbetuigd. Ad en Huib Kastelein intro-duceren de A-frames ter ondersteuning van de bekisting van viaducten en ook de inzet van overdekte werkplaatsen op de bouw is het gevolg van het vrije denkwerk dat ken-merkend is voor de Kasteleinen.

  Even nadenkenHet ligt in de verwachting dat de zoons van Cor en Arend het bedrijf zullen over-nemen. Maar voor de zoons zelf is dit minder vanzelfsprekend. Huib Kastelein is de artistiekeling in de familie. Zijn dromen liggen ergens tussen de aannemerij en de architectuur. Broer Ad heeft er wel oren naar, maar voelt er weinig voor om het al-leen te doen. Huib Kastelein: Ad vroeg mij daarom om samen in het bedrijf te stap-pen, maar die vraag overdonderde mij. Ik zei hem dat ik eerst een rondje wilde lopen en dat ik hem daarna antwoord zou geven. Zes minuten later vertelde ik hem dat we per 1 januari 1961 het bedrijf van oom Cor en vader Arend zouden overnemen.

  Sterk teamDe broers kunnen uitstekend door n deur. Ze zijn ondernemend, lachen veel en doen er alles aan om het bedrijf verder uit te bouwen. Huib Kastelein: Ik herinner me dat ik dacht: Nu moet ik opdrachten gaan

  7

 • dat vrije denken is kenmerkend voor de Kasteleinen

  tilly Kastelein, weduwe Ad Kastelein

  8

 • 1885 Oprichting C. Kastelein heibedrijf1912 Oprichting C. Kastelein & Zn.1948 Cornelis en Arend Kastelein nemen het roer over1961 De opvolgers: Ad en Huib Kastelein1962 Nieuwe naam: Hei- en bouwbedrijf GEKA1968 Overname Ver. Bedrijven Janssen & De Jong1992 GEKA gaat over naar aandeelhouders. Theo van

  der Zwaan, eerste directeur met andere naam1993 Nieuwe naam: GEKA Bouw

  1998 GEKA wordt overgenomen door CFE N.V. (B), en behoudt eigen naam

  2002 Theo van der Zwaan zwaait af en wordt opgevolgd door Andr de Koning

  2007 Andr de Koning wordt directeur van CFE Nederland, Hans Schutte (algemeen directeur) en Willem-Jan Nederlof (technisch directeur) nemen het roer bij GEKA Bouw over

  2010 GEKA Bouw bestaat 125 jaar

  binnenhalen. Ik besloot me hierbij vooral te richten op de betonsteigers. In dat pro-duct had ik ervaring. Ad voelde zich het beste bij de modernisering van de heierij. Terug kijkend maak