Jubileum Logisticon

download Jubileum Logisticon

of 16

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jubileum Logisticon

 • Index

  Met trots kijken we terug op 25 jaar Logisticon Water Treatment en Logisticon Verhuur. Een familiebedrijf

  dat zich kenmerkt door daadkracht, samenwerking, innovatie en dat steeds weer met plezier nieuwe

  uitdagingen aangaat.

  Logisticon staat bekend om haar kwalitatief hoogstaande waterzuiveringsinstallaties die in eigen fabriek

  worden ontworpen en gebouwd voor onder andere drink-, proces- en afvalwater. Deze installaties worden

  vervolgens zowel verhuurd als verkocht.

  Ter ere van ons jubileum hebben wij een speciale editie gemaakt van de LogistiContour. In deze editie

  treft u onder andere oude fotos aan en blikken wij samen met u terug op eerder beschreven projecten

  die ons door de jaren heen zijn bijgebleven. In deze 25 jaar hebben wij hard en met veel genoegen

  gewerkt om een toonaangevend bedrijf te worden in de waterbehandelingssector. Deze mentaliteit kunt

  u zeker ook in de komende jaren van ons verwachten!

  25JAAR

  25jaar123

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  13

  14

  15

  16

  25 jaar Logisticon

  Terugblik op 25 jaar Logisticon

  De beginjaren van Logisticon

  Logisticon Verhuur en de verhuurgids

  De eerste 10 jaar / Logistilympics

  Grondwatersaneringen

  Nieuwe technieken

  Innovatieve technieken

  met membraaninstallaties

  Afvalwaterhergebruik

  Grote en spraakmakende projecten

  DEamMONifi catie (Demon) en Nereda

  Grootste demiwaterinstallatie

  Groeiende groep klanten

  Containerinstallaties

  LogistiContour / Nog vele jaren actief ...

  25 JAAR LOGISTICON

 • 2 / 3

  In 1988 besloten Jos Mourik en Bram

  Alblas een bedrijf te beginnen dat

  zich vanuit de interesse van de op-

  richters zou richten op transportme-

  chanisatie: constructies ten behoeve

  van de logistiek. Vandaar de naam

  Logisti-con. De mier als symbool voor

  de ultieme logistieke specialist is zo

  deel gaan uitmaken van het logo van

  Logisticon.

  En van de eerste opdrachten omvatte

  het ontwerpen en leveren van RVS-

  transport- en opslagsystemen voor

  kaas.

  Bram Alblas werkte voorheen als

  werktuigbouwkundige bij een groot

  aannemingsbedrijf. Door contacten

  met bedrijven uit de milieusector bleek

  al snel dat er behoefte bestond aan

  een toeleverancier voor grondwater-

  saneringen. Dit signaal werd snel

  onderkend en vanaf 1989 speciali-

  seerde Logisticon zich in de verkoop

  en verhuur van grondwaterzuiverings-

  installaties. Hieruit is een jaar later

  Logisticon Water Treatment geboren,

  waarbij het miertje wel in het logo is

  blijven staan.

  De mier is nu het symbool van onge-

  evenaarde kracht (een mier kan vele

  malen zijn eigen gewicht dragen), in-

  ventiviteit (de mier is steeds weer in

  staat om nieuwe wegen te vinden om

  zijn doel te bereiken) en samenwerking.

  OrigineelOUDE LOGO LOGISTICON

  2004INTRODUCTIE

  vernieuwd logo

  2013

  INTRODUCTIE huidige logos

  Al in 1991 werd het management ver-

  sterkt door de broers van Bram, Klaas

  en Herman Alblas. In 2000 heeft Jos

  Mourik afscheid genomen en het afgelopen

  jaar werd het management van Logisticon

  versterkt met Frank Cammaert.

  Evolutie van het logo

  Terugblik op 25 jaar Logisticon

  1994

  1994

 • De beginjaren van LogisticonOoit begonnen in een loods onder aan de dijk (Opperstok 4) in Streefkerk.

  Al na 2 jaar hadden we meer ruimte nodig en verhuisden we naar het

  Industrieterrein Gelkenes, Ambachtsweg 31a in Groot-Ammers.

  Weer 3 jaar later verhuisden we honderd meter verder naar Ambachtsweg 7.

  Hier hadden we meer ruimte en ook de eerste kraanbaan.

  Werden de vorige panden gehuurd, in

  1997 werd een terrein door Logisticon

  gekocht en een eigen kantoor met

  werkplaatsen gerealiseerd. Uiteindelijk

  zijn we in december 1997 verhuisd naar

  de huidige locatie Energieweg 2. Wel is

  het bedrijf in de afgelopen jaren diverse

  malen uitgebreid met een extra

  opslagterrein, een nieuwe portaalkraan

  met langere kraanbaan, een groter

  kantoor, grotere en extra werkplaatsen

  alsook opslagruimten en natuurlijk vele

  nieuwe productiemachines. De laatste

  uitbreiding betrof een vloeistofdichte

  wasplaats inclusief chemicalinopslag.

  Op dit moment wordt de laatste hand

  gelegd aan een eigen beitserij waarin

  we RVS-onderdelen snel kunnen beit-

  sen en passiveren.

  Dat het prettig werken is bij Logisticon en wij al onze werknemers koesteren

  mag wel blijken uit het feit dat veel mensen uit de eerste jaren van ons

  bestaan, zoals Bram Brandwijk, Arco Alblas, Rokus Bakker, Marja Berger,

  Herman van Ginkel, Jasper van Middelkoop, Hugo van Pelt, Aart van den

  Hoven en Ruud Wieles nog steeds bij ons in dienst zijn.

  1988

  1994

  1991

  99

  1997

  997

  2014

 • 2 / 34 / 5

  1999

  1995

  In de beginjaren werden voornamelijk

  projecten uitgevoerd op het gebied van

  grondwaterzuivering en grondwater-

  sanering. Vele grondwaterontijzerings-

  installaties, striptorens en actiefkool-

  fi lters werden hiervoor gebouwd en

  verkocht. Soms waren deze projecten

  na enkele maanden al weer afgerond.

  Een van de redenen waarom de aan-

  nemers ons verzochten de installaties

  te huur aan te bieden. Onze klanten

  waren daarmee een stuk goedkoper

  uit en zo ontstond Logisticon Verhuur.

  In 1995 deed de eerste (blauwe)

  verhuurgids voor grondwaterzuiverings-

  installaties (GWZI) zijn intrede vol met

  gegevens als capaciteiten, afmetingen,

  prijzen, enz.

  Gebaseerd op fi ltratiesystemen,

  pompinstallaties met buffers en

  striptorens kan op een modulaire

  manier elk soort GWZI worden

  samengesteld. De blauwe gids heeft

  in 1999 plaatsgemaakt voor de uitge-

  breidere groene verhuurgids. Deze

  wordt nog steeds door veel aannemers

  gebruikt. Een nieuwe verhuurgids is in

  voorbereiding waarin ook technieken

  zijn opgenomen zoals fl otatie, lamel-

  lenseparatie, omgekeerde osmose

  en ultrafi ltratie om meer tegemoet te

  komen aan vragen van onze industrile

  klanten.

  995

  klanten.

  Logisticon Verhuur en de verhuurgids

  Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuVanaf het begin van ons bestaan hebben we onderkend dat kwaliteit,

  veiligheid en gezondheid ten behoeve van de uitvoering van onze

  projecten zeer belangrijk zijn. Dit hebben we vast laten leggen door

  certifi cering van VCA* en ISO9002-1994. Later zijn deze aangepast

  naar ISO9001 en VCA**. Onlangs heeft Logisticon ook het ISO14001-

  milieucertifi caat behaald.

 • Modulaire opbouw van mobiele waterzuiveringenLogisticon Verhuur was al snel in staat om met een modulaire

  opbouw van mobiele waterzuiveringen problemen van klanten

  op te lossen. We hebben deze kennis van modulair ontwerpen

  en bouwen steeds verder ontwikkeld, waardoor snel en eenvoudig

  een complete en fl exibele zuivering kan worden samengesteld,

  getransporteerd en op locatie opgebouwd volgens het plug &

  play-principe. Door de modulaire opbouw kunnen de zuiverings-

  installaties ook tussentijds worden aangepast al naar gelang de

  wensen of eisen van de klant inzake kwaliteit en kwantiteit.

  De eerste 10 jaar van Logisticon

  1997

  1995

  Logistilympics en priksleenSportieve uitdagingen hebben we ook bij Logisticon. In de beginjaren orga-

  niseerden we een sportieve dag voor klanten, leveranciers en personeel.

  Er kon worden meegedaan aan voetbal, strandvolleybal, boogschieten, fi et-

  sen, minigolf en kanon, waardoor deze dag in de volksmond al snel de naam

  Logistilympics kreeg. Tegenwoordig wordt er nog jaarlijks door het personeel

  deelgenomen aan volleybalwedstrijden tussen lokale bedrijven en in de winter

  zijn er de onderlinge priksleewedstrijden op de bevroren vijver voor ons pand.

  997

  Logisticon was in de beginjaren voornamelijk

  gespecialiseerd in grondwaterzuivering en

  -sanering. Door meer vraag naar specifi eke

  kennis omtrent afvalwaterzuivering werd

  Watec aan de Logisticon-groep toegevoegd.

  Watec maakte het procesontwerp, waarna

  Logisticon de realisatie op zich nam. De instal-

  laties werden vervolgens gecompleteerd op

  zowel elektro- als besturingstechnisch gebied

  door Elektrowaard, de voorloper van het

  huidige Elmon (Elektrowaard & Molenaar). In

  1997 kwam ook Setec bij de Logisticon-groep

  met specifi eke kennis van proceswater op

  basis van ionenwisseling en omgekeerde

  osmose. Watec en Setec zijn uiteindelijk

  opgegaan in de Logisticon-organisatie.

  1995

 • 1995

  1996

  Een van de huzarenstukjes was een huurinstallatie bestaande uit een mobiele 400 m3/h

  ontijzeringsinstallatie met striptorens voor de sanering van de stortplaats de Spinder bij Tilburg.

  Deze werd binnen enkele weken in de bouwvakvakantie ontworpen, gebouwd en genstalleerd.

  Dikke BerthaEen van onze verhuurprojecten kreeg door Herman van

  Ginkel de troetelnaam de Dikke Bertha. De enorme

  striptoren (80-100 m3/h) kwam dan ook bijna vast te zitten

  in de smalle steegjes van de Wageningse binnenstad.

  GrondwatersaneringenIn de beginjaren kwamen er steeds meer locati