Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies Condensdroger · 2018. 1. 12. · Gebruiksaanwijzing...

of 64 /64
Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies Condensdroger PT 5135 C Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat. M.-Nr. 09 869 811 nl - NL

Embed Size (px)

Transcript of Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies Condensdroger · 2018. 1. 12. · Gebruiksaanwijzing...

 • Gebruiksaanwijzing

  en opstellingsinstructies

  Condensdroger

  PT 5135 C

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing

  voordat u uw apparaat plaatst,

  installeert en in gebruik neemt.

  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

  onnodige schade aan uw apparaat. M.-Nr. 09 869 811

  nl - NL

 • Het verpakkingsmateriaal

  De verpakking beschermt het apparaat

  tegen transportschade. Het verpak-

  kingsmateriaal is uitgekozen met het

  oog op een zo gering mogelijke belas-

  ting van het milieu en de mogelijkheden

  voor recycling.

  Hergebruik van het verpakkingsmateri-

  aal remt de afvalproductie en het ge-

  bruik van grondstoffen. Vaak neemt de

  leverancier de verpakking terug. Als u

  de verpakking zelf wegdoet, informeer

  dan bij de reinigingsdienst van uw ge-

  meente waar u die kunt afgeven.

  Het afdanken van het apparaat

  Oude elektrische en elektronische ap-

  paraten bevatten vaak nog waardevolle

  materialen. Ze bevatten echter ook

  schadelijke stoffen die voor het functio-

  neren en de veiligheid van het apparaat

  nodig waren. Als u het apparaat bij het

  gewone afval doet of bij verkeerde be-

  handeling kunnen deze stoffen schade-

  lijk zijn voor de gezondheid en het

  milieu. Verwijder het afgedankte appa-

  raat dan ook nooit met het gewone af-

  val.

  Lever het apparaat in bij een gemeen-

  telijk inzameldepot voor elektrische en

  elektronische apparatuur.

  Het afgedankte apparaat moet tot die

  tijd buiten het bereik van kinderen wor-

  den opgeslagen.

  Energie besparen

  Zo kunt u de droogtijd verkorten en het

  energieverbruik verlagen:

  – Centrifugeer de was op het maximale

  centrifugetoerental van de wasauto-

  maat. Als u bijvoorbeeld met

  1600 t/min. centrifugeert, loopt de

  energie- en tijdsbesparing op tot

  30% (in vergelijking met 800 t/min.).

  – Maak zoveel mogelijk gebruik van de

  maximale beladingscapaciteit. Het

  energieverbruik is dan relatief gezien

  het laagst.

  – Zorg dat de ruimte tijdens het drogen

  voldoende wordt geventileerd.

  – Reinig na elk gebruik de

  pluizenzeven (pluizenfilters).

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

  2

 • Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Opmerking bij de eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Principe display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Algemene aanwijzingen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  1. Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  2. Droogautomaat vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  3. Programma kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Verkorte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Uitgestelde start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Basisprogramma's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Speciale programma's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Programmaverloop wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Muntautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Een ander programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Programma afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Was bijvullen of voortijdig verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Stroomstoring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Resttijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Pluizen verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Pluizenzeven droog reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Reinigen met water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Het reinigen van de droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Inhoud

  3

 • Warmtewisselaar (condensor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  Uitnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  Controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Warmtewisselaar terugplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Wat moet u doen als . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Controle- en storingsmeldingen in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Het droogresultaat is onvoldoende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Andere problemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Het vervangen van de lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Service / Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Optische interface PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Plaatsen en aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Plaatsingsmogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Voorkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Zijkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Achterkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Bovenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Was-droogzuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Transport naar de plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Het stellen van de automaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Plaats van opstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Automaat tegen schuiven beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Muntautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Afvoerslang condenswater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Inhoud

  4

 • Verbruiksgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Menu "Instellingen" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Menu "Instellingen" via het exploitatieniveau openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Taal � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  Exploitatieniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  Kreukbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Verlenging afkoeltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Droogtegraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Droogtegraad wit/bont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Droogtegr. kreukherst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Droogtegr. mangeldr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Luchtweg reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Warmtewissel. reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Voorprogrammering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  Inhoud

  5

 • � Lees beslist deze gebruiksaanwijzing.

  De droogautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoor-

  schriften. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of bescha-

  diging van het apparaat tot gevolg hebben.

  Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u uw droogautomaat

  voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

  schade aan het apparaat. In de gebruiksaanwijzing vindt u be-

  langrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik

  en het onderhoud.

  Als meerdere personen de droogautomaat bedienen, moeten de

  veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor deze personen

  toegankelijk worden gemaakt en/of worden uitgelegd.

  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een even-

  tuele volgende eigenaar.

  Verantwoord gebruik

  � De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor het drogen vantextiel dat in water is gewassen en dat volgens het wasetiket ge-

  schikt is voor droogautomaten. Ieder ander gebruik kan gevaarlijk

  zijn. Miele is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt

  door ander gebruik dan hier aangegeven of door foutieve bedie-

  ning.

  � Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  6

 • � Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die instaat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de

  hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

  � Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdu-rend toezicht houdt.

  � Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toe-zicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten be-

  dienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van

  een foutieve bediening.

  � Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of on-derhouden

  � Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van dedroogautomaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spe-

  len.

  Technische veiligheid

  � Controleer het apparaat voordat u het installeert en in gebruikneemt op zichtbare schade. Een beschadigd apparaat mag niet

  worden geinstalleerd en gebruikt.

  � Voer geen aanpassingen aan de droogautomaat uit die niet uit-drukkelijk door Miele zijn toegestaan.

  � Het apparaat mag niet met een verlengsnoer op het elektriciteits-net worden aangesloten. De veiligheid van het apparaat is dan niet

  gewaarborgd (gevaar van oververhitting).

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  7

 • � De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gewaarborgdals het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de

  voorschriften is geinstalleerd. Het is belangrijk dat u dit controleert.

  Laat in geval van twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecte-

  ren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als

  gevolg van een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

  � Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor degebruiker. Miele kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Re-

  paraties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door

  Miele zijn geautoriseerd, anders kan bij eventuele schade geen aan-

  spraak op de garantie worden gemaakt.

  � Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderde-len worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garan-

  deren dat zij voldoen aan de veiligheidseisen die Miele aan haar ap-

  paraten stelt.

  � Als apparatuur niet tijdig en volgens de voorschriften wordt on-derhouden, kunnen de prestaties ervan afnemen. Bovendien kunnen

  er functiestoringen optreden en kunnen er brandgevaarlijke situaties

  ontstaan.

  � Bij reinigings- of onderhoudswerkzaamheden moet het apparaataltijd spanningsvrij worden gemaakt. Dit kan op de volgende manie-

  ren:

  – Trek de stekker uit de contactdoos.

  – Schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

  – Draai de betreffende zekering(en) van de huisinstallatie er hele-

  maal uit.

  Zie in het hoofdstuk "Plaatsen en aansluiten" de rubriek "Elektrische

  aansluiting".

  � Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals eenboot) worden gebruikt.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  8

 • � Houdt u zich aan de aanwijzingen uit "Plaatsen en aansluiten" en"Technische gegevens".

  � De stekker moet altijd toegankelijk zijn, zodat de automaat span-ningsvrij kan worden gemaakt.

  � Als voor een vaste aansluiting wordt gekozen, moet het apparaatvia een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen wor-

  den losgekoppeld. Deze schakelaar moet altijd toegankelijk zijn.

  � De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer magniet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt, etc. worden verkleind. Een

  toereikende luchttoevoer is anders niet gewaarborgd.

  � Binnen het zwenkbereik van de deur van de automaat mag zichgeen afsluitbare deur, schuifdeur of deur met tegengestelde aan-

  slag bevinden.

  � Deze automaat heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien vanonder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische

  bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. De

  lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is

  niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag

  alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde vak-

  man of door Miele.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  9

 • Veilig gebruik

  � De maximale beladingscapaciteit bedraagt 6,5 kg (droge was).De beladingscapaciteit van de specifieke programma's vindt u in

  het hoofdstuk "Programma-overzicht".

  � Leun nooit op de deur. Het apparaat zou kunnen kantelen. U kuntzich daarbij verwonden.

  � Sluit de deur na gebruik. Zo voorkomt u dat:– kinderen zich in de automaat opsluiten of voorwerpen erin ver-

  stoppen.

  – kleine dieren in de automaat opgesloten raken.

  � Voor de reiniging van het apparaat mag geen hogedrukreiniger ofwaterstraal worden gebruikt.

  � Houd de ruimte waar het apparaat staat vrij van stof en pluizen.Stofdeeltjes in de aangezogen lucht kunnen verstoppingen veroor-

  zaken. Dit kan storingen tot gevolg hebben en er ontstaat brandge-

  vaar!

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  10

 • � De droogautomaat mag niet zonder pluizenzeven of met bescha-digde zeven worden gebruikt. Er kunnen anders functiestoringen

  optreden.

  Pluizen verstoppen de luchtwegen, de condensor (warmtewisselaar)

  en de verwarming. Brandgevaar!

  Schakel de droogautomaat onmiddellijk uit en vervang de bescha-

  digde pluizenzeef.

  � De pluizenzeven moeten regelmatig worden gereinigd!

  � De automaat mag niet zonder condensor (warmtewisselaar) wor-den gebruikt.

  � Laat de pluizenzeven na een vochtige reiniging drogen. Doorvochtige pluizenzeven kunnen er tijdens het drogen functiestoringen

  optreden!

  � Plaats uw droogautomaat in een vorstvrije ruimte. Temperaturendie onder het vriespunt liggen, hebben een negatief effect op de

  werking van het apparaat. Door bevroren condenswater in de pomp,

  de afvoerslang of de warmtewisselaar (condensor) kan het apparaat

  beschadigd raken. De temperatuur in de ruimte waar het apparaat

  is opgesteld, dient tussen +2°C en +35°C te liggen.

  � Zorg bij externe afvoer van het condenswater dat de afvoerslangniet kan wegglijden (als u de slang bijvoorbeeld in een wasbak

  hangt). Als de slang wegglijdt, kan het wegstromende condenswa-

  ter waterschade veroorzaken.

  � Condenswater is geen drinkwater. Het drinken van condenswaterkan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  11

 • � In verband met brandgevaar mag u wasgoed niet drogen als het:

  – niet gewassen is.

  – niet voldoende gereinigd is en olie-, vet- of vergelijkbare verontrei-

  nigingen heeft (zoals keukentextiel en wasgoed met

  cosmeticaresten, spijsolie-, olie-, vet- en cremeresten).

  Als het wasgoed onvoldoende gereinigd is, bestaat het gevaar

  dat het textiel vanzelf ontbrandt, zelfs nog na afloop van het

  droogproces en buiten de droogautomaat.

  – met brandbare reinigingsmiddelen verontreinigd is of met resten

  van aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine,

  vlekkenverwijderaar, terpentine, was, wasverwijderaar of chemica-

  liën (zoals bij mops en reinigingsdoekjes).

  – wasgoed betreft dat in aanraking is geweest met haarversteviger,

  haarspray, nagellakremover of soortgelijke producten.

  Was dergelijk wasgoed extra grondig!

  Gebruik extra wasmiddel en kies een hoge temperatuur. Was het

  textiel bij twijfel meermaals.

  � Haal alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.

  � Waarschuwing! Schakel de droogautomaat nooit voor het eindevan het droogprogramma uit. Doet u dat toch, haal dan alle was uit

  de trommel en spreid de stukken zo uit dat de warmte goed kan

  worden afgegeven.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  12

 • � Brandgevaar!Deze droogautomaat mag niet in combinatie met een regelbare con-

  tactdoos worden gebruikt (bijvoorbeeld een schakelklok of een elek-

  trische installatie met piekbelastingsschakelaar).

  Als het droogprogramma voor afloop van de afkoelfase wordt afge-

  broken, bestaat gevaar voor zelfontbranding van het wasgoed.

  � In verband met brandgevaar mag onderstaand wasgoed nietworden gedroogd:

  – wasgoed dat met industriële chemicaliën is gereinigd (bijvoor-

  beeld in een chemische reiniging).

  – wasgoed dat voor een groot deel bestaat uit (schuim-) rubberen

  of rubberachtige stoffen. Dat zijn bijvoorbeeld latexproducten,

  douchekapjes, waterdicht textiel, gegomde artikelen en kleding,

  alsmede kussens met schuimrubbervlokken.

  – beschadigd wasgoed met een vulling (bijvoorbeeld een kussen of

  een jack). Als de vulling eruit komt, kan deze brand veroorzaken.

  � Na de verwarmingsfase volgt bij veel programma's een afkoelfa-se die ervoor zorgt dat het wasgoed op een temperatuur blijft die

  geen beschadigingen tot gevolg heeft (bijvoorbeeld ter voorkoming

  van zelfontbranding). Pas na de afkoelfase is het programma beëin-

  digd.

  Haal al het wasgoed meteen na afloop van het programma uit de

  automaat.

  � Wasverzachters en soortgelijke producten moeten worden ge-bruikt zoals op de verpakking van die producten is aangegeven.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  13

 • � Bewaar en gebruik in de buurt van de automaat geen benzine,petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Er bestaat brand- en

  explosiegevaar!

  � Zorg voor de toevoer van schone, frisse lucht. De lucht mag geenchloor-, fluor- of andere oplosmiddeldampen bevatten. Brandge-

  vaar!

  � Voor roestvrijstalen onderdelen geldt:Voorkom dat roestvrijstalen oppervlakken in aanraking komen met

  vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen die chloor of natriumhy-

  pochloride bevatten. Deze middelen kunnen op het roestvrije staal

  corrosie veroorzaken. Agressieve chloorbleekloogdampen kunnen

  eveneens corrosie tot gevolg hebben. Bewaar geopende reservoirs

  met dergelijke middelen daarom niet in de buurt van het apparaat.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  14

 • Accessoires

  � Accessoires mogen alleen dan worden aan- of ingebouwd, alsdeze uitdrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven. Als er andere onder-

  delen worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen

  instaan en kan er geen beroep worden gedaan op bepalingen met

  betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

  � Droog- en wasautomaten van Miele kunnen als was-droogzuilworden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig

  (niet bijgeleverd). Plaats het tussenstuk dat bedoeld is voor de be-

  treffende droog- en wasautomaat.

  � Miele levert verschillende sokkels. Gebruik alleen een sokkel diegeschikt is voor deze droogautomaat.

  Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden

  opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor

  schade die daarvan het gevolg is.

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  15

 • Bedieningspaneel

  �Display

  Na het inschakelen licht het display

  op.

  Het basismenu verschijnt, zodra de

  droogautomaat klaar is voor gebruik.

  �Toets Start

  Het controlelampje knippert als u

  een programma kunt kiezen en

  brandt continu nadat u een program-

  ma heeft gestart.

  �Toetsen –, OK, +

  Een uitgebreide toelichting vindt u

  op de volgende bladzijde.

  �Toets �

  Met deze toets kunt u de start van

  een programma uitstellen en de dag-

  tijd laten weergeven.

  �Optische interface PC

  De optische interface gebruikt Miele

  voor servicedoeleinden.

  �Toets Temperatuur laag

  Voor het drogen van kwetsbaar tex-

  tiel (wasetiket-symbool �).

  �Programmaschakelaar

  U kunt de programmaschakelaar

  rechts- en linksom draaien.

  Aan/Uit-toets �Voor het in- en uitschakelen van de

  automaat.

  Om energie te besparen, wordt de

  droogautomaat automatisch uitge-

  schakeld.

  Dit gebeurt 15 minuten na afloop van

  het programma/de kreukbeveiliging.

  De automaat wordt ook uitgescha-

  keld als u het apparaat na het in-

  schakelen niet bedient.

  Toets Deur

  Met deze toets opent u de deur, los

  van de stroomvoorziening.

  Opmerking bij de eerste

  ingebruikneming

  Voordat u het apparaat voor het

  eerst in gebruik neemt, moet het

  correct zijn geplaatst en aangeslo-

  ten. Zie ook het hoofdstuk "Plaatsen

  en aansluiten".

  Bediening

  16

 • Principe display

  Het display toont onder meer:

  – het gekozen programma.

  – de programmaduur en de start- en

  eindtijd van het programma.

  U kunt via het display de volgende

  functies instellen:

  – de Speciale programma's:

  Jeans

  Overhemden

  Outdoor

  Impregneren

  Automatic (indien vrijgegeven)

  Strijken

  Kussens

  Fijne was

  Mand witte/bonte was

  Mand sensitive

  Zijde

  Reactivering

  – een uitgestelde start.

  – het menu "Instellingen".

  Via dit menu kunt u de elektronica

  van de droogautomaat aan

  veranderende situaties aanpassen.

  Meer informatie vindt u achterin deze

  gebruiksaanwijzing.

  Toetsen – / +

  Met deze toetsen wijzigt u de onderde-

  len die in het display worden weerge-

  geven.

  – Deze toets verlaagt de waarde of

  verplaatst de markering (omhoog).

  + Deze toets verhoogt de waarde of

  verplaatst de markering (omlaag).

  Toets OK

  Met deze toets bevestigt u een geko-

  zen waarde en kiest u een volgend on-

  derdeel.

  Toets �

  Met deze toets kiest u een uitgestelde

  start.

  Bovendien kunt u tijdens het drogen op

  deze knop drukken, als u wilt weten

  hoe laat het programma ongeveer be-

  ëindigd zal zijn dan wel om de actuele

  dagtijd af te lezen.

  Bediening

  17

 • � Druk op de toets � Aan-Uit om deautomaat in te schakelen.

  Zodra de droogautomaat klaar is voor

  gebruik, verschijnt het basismenu.

  Als u de droogautomaat voor het eerst

  gebruikt, verschijnt de Duitse tekst

  Miele Professional Willkommen.

  De tekst Miele Professional

  Willkommen verschijnt later niet

  meer, als u aansluitend een taal en

  de dagtijd instelt en de automaat het

  eerste programma helemaal heeft af-

  gewerkt.

  Het display wisselt naar de instelling

  van de taal.

  Displaytaal instellen

  � dansk �

  � deutsch�

  english �

  � Kies de gewenste taal met de toetsen+ en – en bevestig uw keuze met de

  toets OK.

  De ingestelde taal wordt met een vinkje

  � aangegeven.

  Dagtijd instellen (indien van toepas-

  sing)

  U kunt de dagtijd altijd nog via het

  menu "Instellingen" instellen.

  10 : 00

  Dagtijd instellen

  � Stel met de toetsen – en + het juisteuur in en bevestig de waarde met

  OK.

  � Stel op dezelfde wijze de minuten inen bevestig de waarde.

  Basismenu

  Het basismenu verschijnt altijd na het

  inschakelen, zolang u geen programma

  heeft gekozen.

  10:00

  Programma kiezen

  Instellingen �...

  Meer informatie over de mogelijke in-

  stellingen vindt u achter in deze ge-

  bruiksaanwijzing.

  � U kunt de droogautomaat nu beladenen een programma kiezen. Ga daar-

  bij te werk zoals beschreven in het

  hoofdstuk "Bediening".

  Eerste ingebruikneming

  18

 • 1. Wasgoed voorbereiden

  Symbolen op het etiket

  Drogen

  � Normale/vrij hoge temperatuur.

  � Lagere temperatuur:

  Kies Temperatuur laag

  (voor kwetsbare textielsoorten).

  � Niet geschikt voor de droogauto-

  maat.

  Strijken en mangelen

  � Zeer heet.

  � Heet.

  � Warm.

  � Niet strijken/mangelen.

  Voor het drogen

  – Was ernstig verontreinigd wasgoed

  extra grondig! Gebruik voldoende

  wasmiddel en kies een hoge tempe-

  ratuur. Was het textiel bij twijfel meer-

  maals.

  – Doe geen druipnat wasgoed in de

  droogautomaat. Centrifugeer de was

  (zo mogelijk) met het maximale cen-

  trifugetoerental. Hoe hoger het cen-

  trifugetoerental des te meer energie

  en tijd bespaart u tijdens het drogen.

  – Was nieuw, gekleurd wasgoed voor-

  dat u het de eerste keer droogt

  (apart wassen). Droog het wasgoed

  niet samen met lichtgekleurde stof-

  fen, omdat het kan afgeven (ook op

  de kunststof onderdelen van de

  droogautomaat). Bovendien kunnen

  er pluizen van een afwijkende kleur

  op achterblijven.

  – Gesteven wasgoed kunt u in de au-

  tomaat drogen. Voor hetzelfde effect

  moet u (bij het wassen) echter wel de

  dubbele hoeveelheid stijfsel doseren.

  – Controleer of alle zomen en naden

  heel zijn, zodat vullingen er niet uit

  kunnen komen. Brandgevaar!

  – Bind ceintuurs en schortbandjes

  vast.

  – Knoop dekbedovertrekken en slopen

  dicht, zodat er geen klein wasgoed

  in kan komen.

  Sluit haakjes en oogjes.

  – Zet losse bh-beugels vast of verwij-

  der ze.

  – Doe jassen open in de automaat.

  Maak ook lange ritssluitingen open.

  Het wasgoed wordt dan gelijkmatig

  droog.

  – Voor een gelijkmatig droogresultaat

  moet u de was gelijkmatig . . .

  . . . centrifugeren,

  . . . losschudden,

  . . . en sorteren op vezel- en weef-

  selsoort, gelijke grootte, dezelfde

  wassymbolen en op de gewenste

  droogtegraad.

  Algemene aanwijzingen en tips

  19

 • 2. Droogautomaat vullen

  Bij verkeerd gebruik van de au-tomaat bestaat brandgevaar! Lees

  het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies

  en waarschuwingen".

  Haal doseerbolletjes en derge-lijke uit de was. Zulke voorwerpen

  kunnen smelten en de droogauto-

  maat en het wasgoed beschadigen.

  – Doe nooit te veel was in de trommel.

  Een te volle trommel is slecht voor

  het wasgoed, heeft een negatief ef-

  fect op het droogresultaat en leidt tot

  meer kreukvorming.

  – Houdt u zich aan de maximale bela-

  dingshoeveelheid voor elk program-

  ma (zie ook "Programma-overzicht").

  Het energieverbruik is dan relatief

  gezien het laagst.

  – Kreukherstellend wasgoed kreukt

  meer naarmate de automaat voller

  beladen is. Dat geldt vooral voor

  zeer fijn textiel (zoals overhemden en

  blouses).

  Verminder zo nodig de belading.

  3. Programma kiezen

  – Bij vele programma's kunt zelf de

  droogtegraad kiezen:

  . . . bijvoorbeeld Kastdroog+, als u

  de was na het drogen wilt opvouwen

  en opbergen.

  . . . bijvoorbeeld Mangeldroog of

  Strijkdroog, als u na het drogen de

  was wilt mangelen of strijken.

  Zie ook "Programma-overzicht".

  – Kies bij kwetsbaar textiel met het

  wassymbool � ook de functie Tem-

  peratuur laag (verlaagde tempera-

  tuur).

  – Afhankelijk van de kwaliteit kan het

  fijne binnenweefsel van met dons ge-

  vuld textiel krimpen. Gebruik voor

  dergelijk wasgoed alleen het pro-

  gramma Strijken.

  – Droog zuiver linnen alleen in de auto-

  maat als dat volgens het etiket is toe-

  gestaan. Het weefsel kan anders ruw

  worden. Gebruik voor dergelijk was-

  goed alleen het programma Strijken.

  – Wol en wolmengweefsels kunnen ge-

  makkelijk vervilten en krimpen. Ge-

  bruik voor dergelijke textielsoorten al-

  leen een wolprogramma.

  – Machinaal gebreid textiel (zoals

  t-shirts en tricot) krimpt vaak als het

  voor het eerst worden gewassen.

  Droog het daarom niet te lang en niet

  te heet om verder krimpen te voor-

  komen! Koop dergelijke kleding

  eventueel één of twee maatjes gro-

  ter.

  Algemene aanwijzingen en tips

  20

 • �Wasgoed sorteren

  Lees beslist het hoofdstuk "Alge-mene aanwijzingen en tips".

  � Was in de trommel doen

  � Open de deur.

  � Doe de was in de trommel.

  Er mag geen was in dedeuropening vast komen te zitten.

  Controleer dit voordat u de deur

  sluit, anders kan de was bescha-

  digd raken!

  � Zwaai de deur dicht. U kunt de deurook op een kier zetten en dan dicht-

  drukken.

  Verkorte gebruiksaanwijzing

  21

 • Programma kiezen

  � Druk op de toets � Aan/Uit om deautomaat in te schakelen.

  Let op!

  – Als u de automaat binnen 15 minuten

  niet verder bedient, wordt de auto-

  maat weer uitgeschakeld.

  – Als de automaat met een muntauto-

  maat wordt gebruikt, wordt de droog-

  automaat niet automatisch uitge-

  schakeld.

  � Kies met de programmaschakelaarhet gewenste programma.

  Afhankelijk van de keuze kan de dis-

  playweergave verschillen.

  Bij de programma's Witte/Bonte was en

  Kreukherstellend kiest u de droogte-

  graad meteen met de programmascha-

  kelaar.

  Keuze Speciale programma's

  Als u Speciale programma's kiest, ver-

  schijnen deze programma's in het dis-

  play.

  � Jeans

  Overhemden

  Outdoor �

  � Markeer het gewenste programmamet de toets + of –. De pijl � in hetdisplay geeft aan dat er nog meer

  programma's zijn.

  � Bevestig uw keuze met de toets OK.

  Bij sommige speciale programma's

  kiest u de droogtegraad als volgt:

  Overhemden

  Kastdroog

  Duur: ���h

  � Wijzig (indien nodig) met de toetsen+ en – de droogtegraad.

  Zie het "Programma-overzicht" voor de

  droogtegraden die u kunt kiezen.

  Luchten/Mandprogramma's

  1:00 h Warme lucht

  Duur: ���h

  � U kunt de tijd (duur) met de toets + of– verlengen of verkorten.

  Verkorte gebruiksaanwijzing

  22

 • Toets Temperatuur laag

  � Druk voor het drogen van kwetsbaartextiel (symbool �), zoals kleding

  van acryl, op de toets Temperatuur

  laag.

  Door de verlaging van de temperatuur

  bij Temperatuur laag neemt de pro-

  grammaduur toe.

  Toets �

  � Zie het hoofdstuk "Uitgestelde start".

  Muntautomaat

  Let op het betaalverzoek in het display

  als het apparaat voorzien is van een

  muntautomaat.

  Als het apparaat een muntautomaat

  heeft, kan de gebruiker geld verlie-

  zen als deze de deur na de pro-

  grammastart opent of het program-

  ma afbreekt (afhankelijk van de in-

  stelling)!

  � Programma starten

  Als u het programma kunt starten, be-

  gint het controlelampje van de toets

  Start te knipperen.

  � Druk op de toets Start.

  – In het display verschijnt Programma-

  start en vervolgens Drogen, alsmede

  de programmaduur.

  – Bij de programma's die met droogte-

  graden werken, verschijnt later ook

  de tussentijds bereikte droogtegraad

  (Mangeldroog ... Strijkdroog ... etc.).

  Programmaverloop wijzigen

  In het hoofdstuk "Programmaverloop

  wijzigen" vindt u informatie over de vol-

  gende onderwerpen:

  – Muntautomaat

  – Een ander programma kiezen

  – Programma afbreken

  – Was bijvullen of voortijdig verwijde-

  ren

  – Stroomstoring

  – Resttijd

  Programmaduur / resttijdprognose

  Als u een programma heeft gekozen,

  verschijnt de verwachte duur in het dis-

  play. Deze waarde moet als prognose

  worden gezien.

  De volgende factoren kunnen de

  droogtijd beïnvloeden, waardoor de

  resttijdprognose kan verschillen: de

  restvochtwaarde na het centrifugeren;

  de textielsoort; de hoeveelheid was-

  goed; de kamertemperatuur en ver-

  schillen in de netspanning.

  De adaptieve elektronica voert tijdens

  het programma metingen uit, waardoor

  de resttijdprognose steeds nauwkeu-

  riger wordt. Indien nodig wordt de

  prognose bijgesteld wat soms een

  tijdsprong tot gevolg kan hebben.

  Verkorte gebruiksaanwijzing

  23

 • Voor het einde van het programma

  Na de verwarmingsfase volgt de afkoel-

  fase. In het display verschijnt: Afkoelen.

  Pas na het afkoelen is het programma

  beëindigd.

  De programma's Wol en Strijken heb-

  ben geen afkoelfase.

  Schakel de droogautomaat nooit

  voor het einde van het droogpro-

  gramma uit.

  � Programma-einde - Trommel leeg-

  halen

  Als in het display de melding Kreukbe-

  veiliging (indien geactiveerd) of Einde

  verschijnt, is het programma beëindigd.

  Let op!

  – Tijdens de kreukbeveiliging draait de

  trommel met intervallen. Zo wordt

  voorkomen dat de was gaat kreuken

  als u de was niet meteen uit de trom-

  mel haalt.

  Het programma Wol en de

  Mandprogramma's hebben geen

  kreukbeveiliging.

  – 15 minuten na afloop van het pro-

  gramma/na de kreukbeveiliging

  wordt de droogautomaat automa-

  tisch uitgeschakeld.

  Toch verdient het aanbeveling al het

  wasgoed meteen na afloop van het

  programma uit de automaat te ha-

  len.

  � Open de deur.

  � Haal de trommel altijd helemaal leeg.

  Controleer of de trommel leeg is!

  Achtergebleven wasgoed kan be-

  schadigd raken als het nog eens

  wordt gedroogd.

  Als de deur geopend is, dooft de trom-

  melverlichting na enkele minuten (ener-

  giebesparing).

  � Druk op de toets � Aan/Uit om deautomaat uit te schakelen.

  Het display wordt donker.

  � Sluit de deur.

  Onderhoud

  � Zie het hoofdstuk "Reiniging en on-derhoud".

  Verkorte gebruiksaanwijzing

  24

 • U kunt - afhankelijk van de instelling

  bij Voorprogrammering - een tijdstip

  voor het programma-einde, voor het

  programma-begin of de tijd tot aan

  de start instellen.

  Fabrieksinstelling: inactief.

  Uitgestelde start kiezen

  � Druk na de programmakeuze op detoets �.

  10:00

  Start: 10:00

  Einde: 11:16

  Voorbeeld: Het display geeft boven de

  actuele dagtijd weer, in het midden het

  tijdstip van de programmastart en on-

  der het tijdstip van het

  programma-einde.

  10:00

  Start: 11:14

  Einde: 12:30

  � Kies met de toets + de gewenste tijd.

  Het tijdstip voor Start en Einde schuift

  nu telkens met 30 minuten op. U kunt

  de automatische programmastart maxi-

  maal 24 uur uitstellen.

  Met de toets – kunt u de tijd verkorten.

  � Bevestig uw keuze met de toets OK.

  Uitgestelde start activeren

  � Druk op de toets Start.

  Kastdroog

  Start over: ��h

  De klok telt de minuten af tot aan de

  programmastart. De trommel draait elk

  uur kortstondig om kreukvorming tegen

  te gaan.

  Programmaverloop wijzigen

  Zolang de klok aftelt, kunt u nog . . .

  . . . Temperatuur laag of een andere

  droogtegraad kiezen.

  . . . op de toets Deur drukken en was-

  goed toevoegen. Druk na het sluiten

  van de deur op de toets Start.

  Uitgestelde start wijzigen

  � Druk op de toets �.

  � Verander met de toets – of + de tijd.

  � Bevestig uw keuze met de toets OK.

  Uitgestelde start wissen

  � Druk op de toets �.

  � Houd de toets – ingedrukt, totdat detijd niet meer afneemt.

  � Bevestig uw keuze met de toets OK.

  Het programma start meteen.

  Uitgestelde start afbreken

  � Zet de programmaschakelaar opEinde.

  Uitgestelde start

  25

 • Basisprogramma's

  Katoen � ** maximaal 6,5 kg*

  Textielsoort Normaal nat wasgoed van katoen, zoals beschreven onder Wit-

  te/Bonte was - Kastdroog.

  Let op! – Het wasgoed wordt uitsluitend Kastdroog gedroogd.

  – Qua energieverbruik is het programma Katoen � hetefficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.

  Witte/Bonte was maximaal 6,5 kg*

  Kastdroog+, Kastdroog

  Textielsoort – Katoenen wasgoed dat uit een of meerdere lagen bestaat.

  – Badstof handdoeken/badlakens/badmantels, t-shirts, onder-

  goed, badstof beddengoed, babywas.

  – Werkkleding, jassen, dekens, schorten, badstof/linnen doeken,

  beddengoed, handdoeken, badlakens, kookbestendig tafellin-

  nen, stofjassen.

  Let op! – Laat machinaal gebreid textiel (zoals t-shirts, ondergoed en

  babywas) niet te droog worden. Dergelijk wasgoed kan krim-

  pen.

  Temperatuur

  laag

  Kies deze functie voor textiel met het droogsymbool �.

  Strijkdroog, Mangeldroog

  Textielsoort – Textiel van katoen of linnen.

  – Tafellinnen, beddengoed, gesteven wasgoed.

  Let op! – Rol was op die nog gemangeld moet worden. Het wasgoed

  blijft dan langer vochtig.

  Temperatuur

  laag

  Kies deze functie voor textiel met het droogsymbool �.

  Kreukherstellend maximaal 3,5 kg*

  Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog

  Textielsoort – Kreukherstellend textiel van synthetische stoffen, katoen of

  mengweefsels.

  – Werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen.

  Temperatuur

  laag

  Kies deze functie voor textiel met het droogsymbool �.

  *Gewicht droge was/droog product

  ** Opmerking voor keuringsinstituten:

  Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU, gemeten volgens EN 61121

  Programma-overzicht

  26

 • Badstof maximaal 6,5 kg*

  Kastdroog+

  Textielsoort – Grote hoeveelheden een- en meerlaags textiel van badstof.

  – Handdoeken, badlakens, badmantels, washandjes, badstof

  beddengoed.

  Wol maximaal 2,5 kg*

  Textielsoort Wollen textiel.

  Let op! – Het wasgoed wordt in korte tijd gedroogd en losgeschud.

  – Haal de was na het programma uit de automaat en laat deze

  buiten de machine verder drogen.

  Tijdkeuze warme lucht (15-60 min.**) maximaal 6,5 kg*

  Textielsoort – Nadrogen van meerlaags wasgoed dat vanwege de aard van

  het product ongelijkmatig droogt.

  – Jassen, kussens en volumineus textiel.

  – Drogen van kleine hoeveelheden.

  – Badlakens, zwemkleding, schoonmaakdoekjes.

  Let op! – Kies niet meteen de langste tijd. Probeer uit welke tijd het

  meest geschikt is.

  Temperatuur

  laag

  Kies deze functie voor textiel met het droogsymbool �.

  Tijdkeuze koude lucht (10-120 min.**) maximaal 6,5 kg*

  Textielsoort – Wasgoed dat alleen hoeft te worden gelucht.

  *Gewicht droge was/droog product

  ** De boven- en ondergrens kan door Miele worden aangepast.

  Programma-overzicht

  27

 • Speciale programma's

  Jeans maximaal 3,5 kg*

  Kastdroog, Strijkdroog �

  Textielsoort – Jeansstof, zoals broeken, jassen, rokken en hemden.

  Overhemden maximaal 2,5 kg*

  Kastdroog, Strijkdroog �

  Textielsoort – Hemden en blouses.

  Outdoor maximaal 3,5 kg*

  Kastdroog, Strijkdroog �

  Textielsoort – Outdoor-kleding van materiaal dat machinaal mag worden ge-

  droogd.

  Impregneren maximaal 2,5 kg*

  Kastdroog

  Textielsoort – Textielsoorten die machinaal mogen worden gedroogd, zoals

  wasgoed van microvezels, ski- en outdoor-kleding, fijne, dichte

  katoensoorten (popelin) en tafelkleden.

  Let op! – Dit programma omvat een extra fixatiefase voor de

  impregnering.

  – Geïmpregneerd textiel mag alleen zijn behandeld met impreg-

  neermiddel dat geschikt is voor membraantextiel. Deze mid-

  delen bestaan uit fluorchemische verbindingen.

  – Droog geen textiel dat met paraffinehoudende middelen is

  geïmpregneerd! Brandgevaar!

  * Gewicht droge was

  Programma-overzicht

  28

 • Alleen beschikbaar indien door Miele vrijgegeven:

  Automatic maximaal 3,5 kg*

  Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog �

  Textielsoort – Beladingsmix van textielsoorten voor de programma's Wit-

  te/Bonte was en Kreukherstellend.

  Strijken maximaal 3 kg*

  Textielsoort – Wasgoed van katoen of linnen.

  – Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of

  synthetische stoffen, zoals katoenen broeken, windjacks en

  hemden.

  Let op! – Dit programma vermindert de kreukels die er na het centrifuge-

  ren in de wasautomaat nog in zitten.

  – Haal de was na het programma uit de automaat en laat deze

  buiten de machine verder drogen.

  *Gewicht droge was/droog product

  Programma-overzicht

  29

 • Kussens maximaal 2,5 kg*

  Kastdroog

  Producten – Hoofdkussens met veren of dons.

  – Aantal: 2 kussens 80 x 80 cm.

  Fijne was maximaal 4 kg*

  Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog �

  Textielsoort – Kwetsbaar textiel van synthetische stoffen, katoen of mengweef-

  sels.

  – Kwetsbare pullovers, jurken, broeken, stofjassen, tafelkleden,

  overhemden, blouses.

  – Lingerie en textiel met applicaties.

  Let op! – Weinig kreukvorming.

  *Gewicht droge was/droog product

  Programma-overzicht

  30

 • Mandprogramma's (20-90 min.)

  Let op! – U mag deze programma's alleen in

  combinatie met een droogmand

  (bij te bestellen) gebruiken.

  – Leg geen grote producten (zoals

  laarzen met lange schachten, grote

  tassen of rugzakken) in de mand die

  met de trommel of de trommelribben in

  aanraking kunnen komen. De automaat

  of de droogmand kunnen beschadigd raken, omdat de trommel

  draait!

  – Doe mouwen, riemen of banden bij elkaar of bind ze aan elkaar,

  zodat deze producten in de mand blijven liggen.

  – Gebruik dit programma voor het drogen van producten die machi-

  naal mogen worden gedroogd en die niet mechanisch mogen

  worden belast.

  – Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzing van de mand!

  Textiel/

  producten

  – Zie de gebruiksaanwijzing van de mand.

  Mand witte/bonte was (20-90 min.) maximale belading 3 kg

  – Voor thermisch ongevoelige textielsoorten/producten.

  Mand sensitive (20-90 min.) maximale belading 3 kg

  – Voor thermisch gevoelige textielsoorten/producten.

  Zijde maximaal 1,5 kg*

  Textiel-

  soort

  – Textiel van zijde, bijvoorbeeld blouses en hemden.

  Let op! – Programma om kreukvorming te verminderen.

  – Haal de was na het programma uit de automaat en laat deze bui-

  ten de machine verder drogen.

  Reactivering maximaal 2,5 kg*

  Kastdroog

  Textiel-

  soort

  – Outdoor-kleding van materiaal dat machinaal mag worden ge-

  droogd.

  Let op! – De vezels komen overeind waardoor de waterafstotende werking

  verbetert.

  *Gewicht droge was/droog product

  Programma-overzicht

  31

 • Muntautomaat

  Als het apparaat een muntautomaat

  heeft, kan de gebruiker geld verlie-

  zen als deze de deur na de pro-

  grammastart opent of het program-

  ma afbreekt (afhankelijk van de in-

  stelling*)!

  * Miele kan een tijdspanne programme-

  ren waarin het nog toegestaan is het

  programma te wijzigen.

  Een ander programma kiezen

  Als een programma is gestart, kunt u

  geen ander programma meer kiezen.

  Zo wordt voorkomen dat een program-

  ma onbedoeld wordt gewijzigd. Als u

  aan de programmaschakelaar draait,

  verschijnt de melding

  Programmawisseling niet mogelijk.

  Deze melding blijft in het display staan,

  totdat de schakelaar weer op het oor-

  spronkelijk ingestelde programma

  wordt gezet.

  Als u een ander programma wilt kiezen,

  moet u het gestarte programma afbre-

  ken.

  Programma afbreken

  � Zet de programmaschakelaar opEinde.

  Als in het display Einde verschijnt, is

  het programma afgebroken.

  � Open de deur.

  � Sluit de deur.

  � Kies nu meteen een ander program-ma.

  � Druk op de toets Start.

  Was bijvullen of voortijdig

  verwijderen

  U kunt zich branden aan hetewas, aan de trommel en aan de ach-

  terkant van de trommel! In de trom-

  mel ontstaan hoge temperaturen.

  � Druk op de toets Deur.

  � Open de deur.

  � Doe het wasgoed in de trommel ofhaal er wasgoed uit.

  � Sluit de deur.

  � Druk op de toets Start.

  Stroomstoring

  – Tijdens het drogen is de droogauto-

  maat uitgeschakeld of er was een

  stroomstoring.

  � Schakel de automaat weer in en drukop OK c.q. druk na afloop van de

  stroomstoring op OK en start het pro-

  gramma opnieuw.

  Resttijd

  Een gewijzigd programmaverloop kan

  in het display tijdsprongen tot gevolg

  hebben.

  Programmaverloop wijzigen

  32

 • Pluizen verwijderen

  Pluizen uit het wasgoed worden opge-

  vangen door de pluizenzeef in de deur

  en door de zeven bij de trommelope-

  ning. Reinig de zeven na ieder ge-

  bruik*.

  Pluizenzeven droog reinigen

  Tip: U kunt de pluizen met een stofzui-

  ger verwijderen. Raak de zeven daarbij

  niet aan.

  � Trek de pluizenzeef uit de houdervan de deur (1).

  � Verwijder de pluizen met de hand ofmet een stofzuiger.

  � Verwijder de pluizen uit de holle ruim-te in de houder van de deur. Gebruik

  hiervoor een reinigingsborstel (bij te

  bestellen accessoire) of een stofzui-

  ger.

  � Plaats de gereinigde zeef correct te-rug in de houder (tot aan de aan-

  slag).

  � Reinig de dichting (2) bij de houdermet een vochtige doek.

  � Reinig de beide pluizenzeven bij detrommelopening met de hand of met

  een stofzuiger.

  � Sluit de deur.

  * Controleer en reinig de zevenuiterlijk als in het display de mel-

  ding: Luchtweg reinigen verschijnt.

  Reiniging en onderhoud

  33

 • Reinigen met water

  U kunt de pluizenzeven daarnaast

  ook nat reinigen. Doe dat alleen als

  de zeven zeer kleverig of verstopt

  zijn.

  � Trek de pluizenzeef uit de houdervan de deur.

  De beide zeven bij de trommelopening

  kunt u ook loshalen:

  � Draai bij de linker en rechterpluizenzeef aan de vergrendelings-

  knop � (totdat u een duidelijke klik

  waarneemt).

  � Trek de pluizenzeven er naar hetmidden toe uit � (aan de vergrende-

  lingsknoppen).

  � Reinig alle zeven onder stromend,warm water.

  � Droog de zeven voorzichtig maargoed af.

  � Reinig ook de ruimte onder de zeven,bijvoorbeeld met een stofzuiger.

  Plaatsen

  De zeven moeten droog zijn alsu ze terugplaatst. Natte

  pluizenzeven kunnen tijdens het dro-

  gen functiestoringen veroorzaken!

  � Plaats de grote pluizenzeef correctterug in de houder van de deur (tot

  aan de aanslag).

  � Zet de zeven van de trommelopeninger aan de onderkant in en druk ze

  aan de bovenkant vast.

  � Vergrendel de beide knoppen. Deknoppen moeten duidelijk vastklik-

  ken.

  Reiniging en onderhoud

  34

 • Het reinigen van de

  droogautomaat

  Haal de spanning van de auto-maat.

  Gebruik geen schuurmiddelen,oplosmiddelhoudende reinigings-

  middelen, glas- of allesreinigers.

  Door hun chemische samenstelling

  kunnen deze middelen de kunststof

  oppervlakken aantasten en andere

  onderdelen beschadigen.

  Spuit het apparaat niet met wa-ter schoon.

  � Reinig de droogautomaat hooguitvochtig met een mild reinigingsmid-

  del of met een sopje van zeep.

  � Onderdelen van roestvrij staal (bij-voorbeeld de trommel) kunt u met

  een geschikt reinigingsmiddel voor

  roestvrij staal reinigen.

  � Wrijf alle onderdelen met een zachtedoek droog.

  Reiniging en onderhoud

  35

 • Warmtewisselaar (condensor)

  Controleer de warmtewisselaarregelmatig. Reinig het onderdeel ui-

  terlijk wanneer de melding: Warmte-

  wiss. reinigen of Luchtweg reinigen

  verschijnt.

  Uitnemen

  � Open het klepje.Haakjes aan de zijkant voorkomen

  dat het klepje eruit valt.

  � Haal de klep eruit (schuin naar boventrekken).

  � Leg het klepje opzij.

  � Draai de sluithendel van het binnen-ste deksel naar beneden.

  � Klap het deksel naar voren.

  � Haal het deksel eruit (schuin naar bo-ven trekken).

  � Draai de sluithendel van de warmte-wisselaar omhoog (zodat de haak

  van de sluithendel uit de groef onder-

  in loslaat).

  Reiniging en onderhoud

  36

 • � Trek de warmtewisselaar aan hetoogje uit de condenskast.

  Controleren

  � Houd de warmtewisselaar tegen hetlicht.

  � Kijk of u aan de binnenkant pluizenziet. De doorkijkrichtingen zijn op de

  afbeelding met pijlen aangegeven.

  Er zijn geen pluizen te zien:

  � Plaats de warmtewisselaar terug (zievolgende bladzijde).

  Er zijn pluizen te zien:

  � Reinig de warmtewisselaar, zoalshierna wordt beschreven.

  Reinigen

  � Spoel het onderdeel schoon, zoalsop de afbeeldingen is aangegeven:

  – In lengterichting.

  – Vanaf de voorkant.

  De verontreinigingen worden met het

  water weggespoeld.

  Reiniging en onderhoud

  37

 • � Controleer de warmtewisselaar op-nieuw op zichtbare verontreinigingen.

  Spoel het onderdeel zo lang door als

  nodig is.

  � Ook de afdichtrubbers van de warm-tewisselaar moeten schoon zijn.

  De dichtingen mogen niet worden

  verwijderd of beschadigd zijn!

  Condenskast controleren en reinigen

  � Controleer de condenskast (de ruim-te waarin zich de warmtewisselaar

  bevindt) op de aanwezigheid van

  pluizen.

  Verwijder de pluizen met een voch-

  tige doek, maar alleen van de delen

  die u met de hand kunt bereiken.

  Warmtewisselaar terugplaatsen

  � Schuif de warmtewisselaar helemaal(tot aan de aanslag) in de condens-

  kast.

  Het oogje van de warmtewisselaar

  moet zich aan de bovenkant bevin-

  den. De sluithendel aan de onder-

  kant.

  � Draai de sluithendel van de warmte-wisselaar in de horizontale stand. De

  haak van de hendel moet duidelijk

  onder in de groef vastklikken.

  Zorg dat het afdichtrubber goed in

  de groef gedrukt is, voordat u het

  binnenste deksel terugplaatst.

  � Plaats het binnenste deksel zo, datde haakjes zich aan de onderkant

  bevinden. Houd het deksel daarbij

  schuin en druk het voorzichtig naar

  beneden.

  � Druk het deksel stevig aan en ver-grendel het met de sluithendel.

  De hendel moet na het vergrendelen

  horizontaal staan.

  � Zet het buitenste klepje er aan de on-derkant in en druk het boven aan.

  Het klepje moet vastklikken.

  Alleen als de warmtewisselaar en

  het deksel correct zijn geplaatst en

  vergrendeld, kan het

  condenssysteem lekvrij zijn!

  Reiniging en onderhoud

  38

 • Wat moet u doen als . . . ?

  De meeste storingen kunt u zelf verhelpen.

  U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in

  te schakelen.

  De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te vinden en het

  probleem te verhelpen. Houdt u daarbij rekening met het volgende:

  Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen. Ondeskun-

  dig uitgevoerde reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

  Controle- en storingsmeldingen in het display

  Probleem Oorzaak Oplossing

  Belading corrigeren

  Dit is geen storing.

  De elektronica heeft vastge-

  steld dat de trommel leeg is en

  breekt het programma af.

  Het drogen van een zeer kleine

  hoeveelheid of van reeds ge-

  droogd wasgoed kan ook tot

  het afbreken van het program-

  ma leiden.

  Droog zeer kleine hoe-

  veelheden voortaan met

  het programma "Warme

  lucht".

  Displaymelding wissen:

  – Open de deur.

  Technische storing

  Daarnaast ver-

  schijnt een foutco-

  de, bijvoorbeeld

  F47.

  Dit kan allerlei oorzaken heb-

  ben.

  Mogelijk is eerder al de mel-

  ding Luchtweg reinigen weer-

  gegeven.

  – Zie volgende bladzij-

  de: Luchtweg reinigen.

  Displaymelding wissen:

  – Bevestig OK.

  Wordt het programma ondanks

  alle maatregelen afgebroken

  en verschijnt de melding op-

  nieuw, dan is er sprake van

  een defect.

  Neem contact op met

  Miele.

  Nuttige tips

  39

 • Probleem Oorzaak Oplossing

  Stroomstoring

  ProgrammastopTijdens het drogen is de

  droogautomaat uitge-

  schakeld of er was een

  stroomstoring.

  – Na het inschakelen moet u OK

  bevestigen en het programma

  opnieuw starten.

  Na afloop van

  het programma

  verschijnt:

  Onderhoud

  Warmtewisselaar

  reinigen

  De droogautomaat her-

  innert u eraan dat u de

  warmtewisselaar (con-

  densor) moet reinigen.

  – Reinig de warmtewisselaar.

  Displaymelding wissen:

  – Bevestig OK.

  U kunt zelf aangeven

  wanneer de melding

  Warmtewisselaar reini-

  gen moet verschijnen.

  Zie het hoofdstuk "Menu

  'Instellingen �', rubriek'Warmtewisselaar reinigen'".

  Luchtweg reinigen

  of

  Zeven

  reinigen

  verschijnt na af-

  loop van het

  programma

  of na het afbre-

  ken van het pro-

  gramma.

  De droogautomaat func-

  tioneert niet optimaal of

  niet efficiënt.

  Mogelijke oorzaken: ver-

  stoppingen door pluizen

  of wasmiddelresten.

  – Meestal is het voldoende als u

  de pluizenzeven reinigt.

  Mocht dat niet het geval zijn,

  controleer dan alle mogelijke

  oorzaken die verderop worden

  beschreven onder "Het droog-

  programma duurt erg lang of

  wordt zelfs afgebroken".

  Displaymelding wissen:

  – Open en sluit de deur c.q. be-

  vestig OK.

  U kunt zelf aangeven wanneer de

  melding moet verschijnen.

  – Zie het hoofdstuk "Menu

  'Instellingen �', rubriek'Luchtweg reinigen'".

  Fout

  Waterafvoer

  Afvoer controle-

  ren

  Er zit een knik in de af-

  voerslang.

  – Verhelp het probleem.

  Displaymelding wissen:

  – Bevestig OK.

  Programma-

  wisseling

  niet mogelijk

  U wilt een ander pro-

  gramma kiezen, terwijl

  een eerder gekozen pro-

  gramma al is gestart.

  – Als u een ander programma wilt

  kiezen, moet u het gestarte pro-

  gramma afbreken.

  Nuttige tips

  40

 • Het droogresultaat is onvoldoende

  Probleem Oorzaak Oplossing

  Het wasgoed is niet

  goed droog.

  Het wasgoed bestaat uit

  verschillende weefsels.

  – Droog het wasgoed na

  met het programma

  Warme lucht.

  – Kies de volgende keer

  een ander programma

  (zie "Programma-over-

  zicht").

  Bij met veren gevulde

  hoofdkussens treedt tij-

  dens het drogen geur-

  vorming op.

  Als veren worden ver-

  warmd, kan geurvorming

  optreden.

  Na het drogen verdwijnen

  de geurtjes grotendeels.

  Synthetisch wasgoed is

  na het drogen statisch

  opgeladen.

  Dit is normaal bij synthe-

  tische stoffen.

  U kunt de statische lading

  van het wasgoed vermin-

  deren door tijdens het

  laatste spoelen in de was-

  automaat een wasver-

  zachter te gebruiken.

  Er is sprake van pluis-

  vorming.

  Bij het drogen komen de

  pluisjes los die ontstaan

  door het dragen en was-

  sen van de kleding. Het

  drogen in de droogauto-

  maat veroorzaakt nauwe-

  lijks pluisvorming.

  Pluizen worden door de

  pluizenzeef (het pluizenfil-

  ter) opgevangen en kun-

  nen eenvoudig worden

  verwijderd (zie het hoofd-

  stuk "Reiniging en onder-

  houd").

  Nuttige tips

  41

 • Andere problemen

  Probleem Oorzaak Oplossing

  Het droogpro-

  gramma duurt erg

  lang of wordt zelfs

  afgebroken.

  U wordt mogelijk opnieuw

  verzocht de luchtweg/ze-

  ven te reinigen.

  Controleer alle mogelijke oorza-

  ken, zoals hierna wordt be-

  schreven.

  De ventilatie is onvoldoen-

  de, bijvoorbeeld omdat de

  ruimte erg klein is. De

  temperatuur is daardoor

  sterk gestegen.

  Open een deur of venster, zo-

  dat de temperatuur in de ruimte

  niet te veel stijgt.

  De ventilatieroosters on-

  der de deur zijn geblok-

  keerd.

  – Verwijder eventuele voor-

  werpen.

  De pluizenzeven zijn met

  pluizen verstopt of zijn na

  het reinigen nat terugge-

  plaatst.

  – Verwijder eventueel

  aanwezige pluizen.

  – Droog de pluizenzeven af.

  Wasmiddelresten, haren

  en fijne pluisjes kunnen

  de warmtewisselaar (con-

  densor) verstoppen.

  Controleer en reinig de warmte-

  wisselaar regelmatig.

  Het wasgoed is niet vol-

  doende gecentrifugeerd.

  Centrifugeer voortaan met een

  hoger centrifugetoerental.

  De droogautomaat is

  overbeladen.

  Houdt u zich aan de maximale

  belading voor het droogpro-

  gramma.

  Vanwege metalen ritsslui-

  tingen kan de vochtig-

  heidsgraad van het was-

  goed niet exact worden

  bepaald.

  – Open voortaan de ritssluitin-

  gen.

  Doet het probleem zich op-

  nieuw voor, droog wasgoed

  met lange ritssluitingen dan

  voortaan alleen nog met het

  programma "Warme lucht".

  Nuttige tips

  42

 • Probleem Oorzaak Oplossing

  Nadat de warmte-

  wisselaar (conden-

  sor) is gereinigd

  loopt er water uit de

  droogautomaat.

  – Het binnenste deksel van

  de condenskast en/of de

  warmtewisselaar zelf zijn

  niet goed geplaatst en

  vergrendeld.

  – In de ruimte voor de

  warmtewisselaar (de con-

  denskast) zitten pluizen.

  – Controleer of het binnen-

  ste deksel goed zit en of

  de warmtewisselaar goed

  is geplaatst.

  – Controleer ook de

  afdichtrubbers.

  – Verwijder alle zichtbare

  pluizen met een doek uit

  de condenskast.

  De trommelverlich-

  ting brandt niet.

  De verlichting gaat automa-

  tisch uit (energiebesparing).

  – Als u de deur sluit en

  weer opent, brandt de

  verlichting weer.

  – Een defect lampje kunt u

  zelf vervangen. Zie hier-

  voor het einde van dit

  hoofdstuk.

  Stroomstoring. – Schakel de automaat weer in met de toets � als destroomvoorziening hersteld is.

  – Bevestig de melding met OK.

  Nuttige tips

  43

 • Probleem Oorzaak Oplossing

  Er kan geen programma

  worden gestart. Het dis-

  play is donker.

  Dit kan allerlei oorzaken

  hebben.

  – Is de automaat op de

  netspanning aangeslo-

  ten?

  – Is de deur gesloten?

  – Is (zijn) de zekering(en)

  in orde?

  Druk na afloop van een

  stroomstoring op OK en

  start het programma op-

  nieuw.

  De droogautomaat wordt

  na 15 minuten uitgescha-

  keld als het apparaat in

  die tijd niet is bediend.

  Schakel de automaat in.

  In het display verschijnt

  een vreemde taal.

  Onder "Instellingen �""Taal �" is een andere taalingesteld.

  Stel de door u gewenste

  taal in. Het vlaggetje helpt

  u het juiste menu te vin-

  den.

  Het controlelampje van

  de Start-toets knippert

  als u een programma

  kiest.

  Dit is geen storing.

  Het knipperen geeft aan

  dat een programma kan

  worden gestart.

  Na het starten van het

  programma gaat het knip-

  peren over in continu

  branden.

  Het display is donker en

  de verlichting van de

  programmaschakelaar

  brandt niet.

  Het controlelampje van

  de toets Start knippert

  langzaam.

  Het display wordt auto-

  matisch uitgeschakeld

  om energie te besparen

  (stand-by).

  Dit is ook bij de program-

  maschakelaar het geval.

  Als u op een knop drukt

  of aan de programma-

  schakelaar draait, zijn het

  display en de program-

  maschakelaar weer ver-

  licht.

  De verlichting van de pro-

  grammaschakelaar gaat

  uit als u het menu Instel-

  lingen kiest.

  De verlichting van de pro-

  grammaschakelaar

  brandt als u een pro-

  gramma kiest.

  Als het probleem niet kan

  worden verholpen, is er

  sprake van een defect.

  Neem contact op met

  Miele.

  Nuttige tips

  44

 • Het vervangen van de lamp

  Haal de spanning van de automaat.

  � Open de deur.

  Boven in de vulopening zit een klepje.

  Daarachter bevindt zich het gloeilamp-

  je.

  � Druk een normale schroevendraaier*voorzichtig onder de rand van de af-

  dekking (zie afbeelding).

  * Bijvoorbeeld een brede platte schroe-

  vendraaier

  � Open de afdekking met een rustigedraaibeweging.

  Klap de afdekking naar beneden.

  Het hittebestendige lampje is verkrijg-

  baar bij Miele.

  Het nieuwe gloeilampje moet van

  hetzelfde type zijn en mag maximaal

  het vermogen hebben dat op het ty-

  peplaatje en op de afdekking is aan-

  gegeven.

  � Vervang de lamp.

  � Klap de afdekking omhoog en drukdeze links en rechts stevig aan. De

  afdekking moet hoorbaar vastklikken.

  Zorg dat de afdekking goed zit.Als er vocht in komt, kan er kortslui-

  ting ontstaan.

  Nuttige tips

  45

 • Reparaties

  Voor storingen die u niet zelf kunt ver-

  helpen, waarschuwt u

  – uw Miele-vakhandelaar

  of

  – de service-organisatie van Miele.

  Vermeld daarbij het model en het type-

  nummer van uw automaat.

  Beide gegevens vindt u op het type-

  plaatje.

  Optische interface PC

  De optische interface PC gebruikt Miele

  voor servicedoeleinden.

  Bij te bestellen accessoires

  Extra accessoires voor deze automaat

  kunt u bestellen bij uw vakhandelaar en

  bij Miele.

  Service / Klantcontacten

  46

 • Plaatsingsmogelijkheden

  Voorkant

  �Aansluitkabel

  �Bedieningspaneel

  �Deur

  �Buitenste deksel condenskast

  �Vier in hoogte verstelbare machine-

  voeten

  �Afvoerslang (met boogvormige hou-

  der), bij te bestellen

  accessoire: verlengstuk afvoerslang

  �Aanzuig-/uitblaasopeningen voor de

  koeling van de warmtewisselaar

  Plaatsen en aansluiten

  47

 • Zijkant

  Achterkant

  �Draagpunten onder de dekselrand

  (zie pijlen) voor transportdoeleinden

  �Uitblaasopening voor de koeling van

  de warmtewisselaar

  �Stalen sokkel (open of gesloten on-

  derbouw, niet bijgeleverd)

  Bovenkant

  Was-droogzuil

  Voor een was-droogzuil is een tussen-

  stuk nodig (optie). Het tussenstuk dient

  door Miele te worden geplaatst.

  Plaatsen en aansluiten

  48

 • Plaatsen

  Binnen het zwenkbereik van dedeur van de automaat mag zich

  geen afsluitbare deur, schuifdeur of

  deur met tegengestelde aanslag be-

  vinden.

  Transport naar de plaats van

  opstelling

  Onder de dekselrand bevinden zich

  geschikte draagpunten om de machine

  met de hand te verplaatsen. Gebruik

  voor het vervoer van de automaat (van

  de verpakkingsbodem tot de plaats van

  opstelling) de voorste machinevoeten

  en de dekselrand aan de achterkant.

  Zorg dat de automaat tijdens hettransport stevig staat.

  Het stellen van de automaat

  De droogautomaat moet waterpas

  staan, zodat een optimale werking ge-

  waarborgd is.

  � Door één of meerdere machine-voeten te verstellen, kunt u oneffen-

  heden in de vloer compenseren.

  Plaatsen en aansluiten

  49

 • Sluit de ventilatie-openingen vande droogautomaat nooit af!

  De spleet tussen de onderkant van

  het apparaat en de vloer mag niet

  met sokkellijsten, hoogpolig tapijt,

  etc. worden verkleind. Een

  toereikende luchttoevoer is anders

  niet gewaarborgd.

  Deze droogautomaat is niet geschikt

  voor onderbouw.

  Plaats van opstelling

  De lucht die tijdens het drogen wordt

  aangezogen, stroomt aan de onder- en

  achterkant weer uit de automaat en ver-

  warmt de lucht in de betreffende ruim-

  te. Vooral in een kleine ruimte moet

  daarom voor voldoende ventilatie wor-

  den gezorgd, anders nemen de pro-

  grammaduur en het energieverbruik

  toe.

  Automaat tegen schuiven beveiligen

  Zet de beide voorste voetjes vande automaat vast met de bijgele-

  verde bevestigingsbeugels.

  Muntautomaat

  Miele kan uw automaat van een munt-

  automaat voorzien (optie).

  Hiervoor moet Miele de elektronica van

  de droogautomaat herprogrammeren.

  De muntautomaat moet regelmatig

  worden geleegd. Anders kan het

  systeem door de munten of

  waardemunten verstopt raken.

  – Aanwijzing voor Miele Service:

  Bij aansluiting van een muntau-tomaat moet de stekkeraansluiting

  op de druktoetsschakelaar (zie

  schema) worden gewijzigd. Wijzig

  de positie af fabriek in de positie

  voor gebruik van een muntautomaat.

  Als de stekkeraansluiting niet wordt

  gewijzigd, kan dit het functioneren

  van de muntautomaat beïnvloeden.

  Plaatsen en aansluiten

  50

 • Afvoerslang condenswater

  Het condenswater dat bij het drogen

  vrijkomt, wordt afgepompt via de af-

  voerslang onder aan de achterwand

  van de droogautomaat.

  Lengte afvoerslang:. . . . . . . . . . . . . 2 m

  Opvoerhoogte:. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m

  Trek niet aan de afvoerslang enknik de slang niet! De afvoerslang

  zou daardoor beschadigd kunnen

  raken!

  Mogelijkheden voor de waterafvoer:

  1. Via een wastafel of gootsteen:

  – Voorkom dat de slang wegglijdt (u

  kunt de slang bijvoorbeeld

  vastbinden)!

  – Gebruik de bijgevoegde

  boogvormige houder (zie afbeelding

  rechts).

  2. Via een afvoerputje.

  3. Via een vaste aansluiting op een

  wastafelsifon.

  Afvoerslang op wastafelsifon aan-

  sluiten

  U kunt de afvoerslang ook vast op een

  speciale wastafelsifon aansluiten.

  Hiervoor moet u de adapter en de

  slangklem gebruiken die u onder aan

  de achterwand van de droogautomaat

  vindt.

  � Pak de adapter 1 en de slangklem 3die zich daarachter bevindt.

  � Bevestig de adapter 1 met de kartel-moer 2 aan de sifon.

  � Bevestig de afvoerslang met deslangklem 3 aan het tuitje.

  Plaatsen en aansluiten

  51

 • Elektrische aansluiting

  De automaat heeft een aansluitkabel

  zonder stekker.

  Op het typeplaatje staat informa-tie over de nominale aansluitwaarde

  en de zekering. Vergelijk deze ge-

  gevens met de waarden van het

  elektriciteitsnet.

  De elektrische installatie moet volgens

  de daarvoor geldende normen (zoals

  NEN 1010) zijn geïnstalleerd.

  De aansluiting mag alleen door een

  vakman worden uitgevoerd.

  De automaat kan via een geschikte

  stekkerverbinding worden aangesloten.

  Als er sprake is van een vaste aanslui-

  ting, moet het apparaat via een schake-

  laar met alle polen van de netspanning

  kunnen worden losgekoppeld. De con-

  tactopening in uitgeschakelde toestand

  moet 3 mm bedragen. Geschikt zijn

  zelf-uitschakelaars, zekeringen en re-

  lais (EN 60 335).

  De stekkerverbinding en de schakelaar

  voor het loskoppelen van de netspan-

  ning moeten altijd toegankelijk zijn.

  Als de automaat van de net-spanning wordt losgekoppeld, moet

  het betreffende systeem afsluitbaar

  zijn. Hierop moet op elk moment

  controle kunnen worden uitgeoe-

  fend.

  Werkzaamheden in verband met her-

  aansluiting, veranderingen in de instal-

  latie of controle van de aarddraad of de

  zekeringen mogen alleen worden uitge-

  voerd door een vakman die op de

  hoogte is van alle geldende voorschrif-

  ten.

  Let op de instructies op het elek-trische schema als het apparaat aan

  een andere stroomsoort wordt aan-

  gepast. De aanpassing mag alleen

  door de geautoriseerde vakhandel

  en door Miele worden uitgevoerd.

  Plaatsen en aansluiten

  52

 • Hoogte 850 mm

  Breedte 595 mm

  Diepte 710 mm

  Diepte bij geopende deur 1188 mm

  Gewicht 58 kg

  Trommelinhoud 130 l

  Maximale beladingscapaciteit 6,5 kg (droge was)

  Lengte aansluitkabel 1600 mm

  Aansluitspanning

  Aansluitwaarde

  Zekering zie typeplaatje

  Gegevens gloeilamp

  Keurmerken

  Max. vloerbelasting als de automaat in ge-

  bruik is

  ca. 710 Newton

  Gehanteerde normen inzake

  productveiligheid

  volgens EN 10472, EN 60335

  Geluidsemissie

  op de werkplek

  volgens EN ISO 11204/11203

  < 70 dB re 20 µPa

  Technische gegevens

  53

 • Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels

  Technische gegevens

  54

  volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 392/2012

  MIELE

  Identificatie van het model PT5135C

  Nominale capaciteit1 6,5 kg

  Type huishoudelijke trommel (Luchtafvoer / condensatie) - / ●Energie-efficiëntieklasse

  A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt) B

  Gewogen jaarlijks energieverbruik (AEc)2 475 kWh/jaar

  Droogtrommel (Automatisch / niet-automatisch) ● / -Energieverbruik van het standaard katoenprogramma

  Energieverbruik bij volledige lading 4,01 kWh

  Energieverbruik bij gedeeltelijke lading 2,17 kWh

  Gewogen energieverbruik in uitstand (Po) 0,10 W

  Gewogen energieverbruik in sluimerstand (Pl) 4,00 W

  Duur van de sluimerstand (Tl)3 15 min

  Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart

  betrekking heeft4

  Katoen met pijl

  Programmaduur van het standaard katoenprogramma

  Gewogen programmaduur 75 min

  Programmaduur bij volledige lading 97 min

  Programmaduur bij gedeeltelijke lading 58 min

  Condensatie-efficiëntieklasse5

  A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) A

  Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bijvolledige en gedeeltelijke lading"

  91 %

  Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogrammabij volledige lading"

  93 %

  Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogrammabij gedeeltelijke lading"

  90 %

  Geluidsvermogensniveau (LWA)6 70 dB(A) re 1 pW

  Inbouwapparaat -

  ● Ja, aanwezig1

  in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading2

  Gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke la-ding, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijzewaarop het apparaat wordt gebruikt.

 • Technische gegevens

  55

  3wanneer de huishoudelijke droogtrommel uitgerust is met een systeem voor stroomverbruikregeling

  4Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is voor katoenhet efficiëntste programma in termen van energieverbruik.

  5wanneer de huishoudelijke droogtrommel een condensdroogtrommel is

  6voor het "standaard katoenprogramma", gebruikt bij volledige lading

 • Belading1

  Centrifugeerstand

  wasautomaat

  Rest-

  vocht

  Energie Programma-

  duur

  kg Omw/min % kWh min

  Katoen � 2 6,5

  3,25

  1000

  1000

  60

  60

  4,01

  2,18

  97

  58

  Witte/Bonte was Kastdroog 6,5

  6,5

  6,5

  6,5

  1200

  1400

  1600

  1800

  53

  50

  44

  43

  3,50

  3,35

  3,00

  2,90

  85

  81

  73

  72

  Witte/Bonte was Strijkdroog 6,5

  6,5

  6,5

  6,5

  6,5

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  60

  53

  50

  44

  43

  2,90

  2,55

  2,40

  2,05

  2,00

  73

  65

  61

  54

  52

  Kreukherstellend Kastdroog 3,5 1200 40 1,50 41

  Automatic Kastdroog 3,5 800 50 2,25 80

  Overhemden Kastdroog 2,5 600 60 1,40 40

  Outdoor Kastdroog 3,5 800 50 2,50 94

  Jeans Kastdroog 3,0 900 60 2,80 90

  Wol 2,5 1000 50 0,15 4

  Strijken 3,0 1000 50 0,32 8

  1Gewicht van droog wasgoed

  2Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten conform

  EN 61121

  Alle niet-gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121

  Instructie voor vergelijkende tests:

  Wanneer er een test volgens EN 61121 moet worden uitgevoerd, moet éérst volgens bovenstaande

  norm 3 kg katoenen wasgoed worden gedroogd en wel met het droogprogramma Witte/Bonte was

  Kastdroog, met 70 % restvocht en zonder extra functie.

  Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveel-

  heid wasgoed, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, de verschillen in de netspanning

  en de gekozen extra functies.

  Verbruiksgegevens

  56

 • Menu "Instellingen" - standaardwaar-

  den wijzigen

  Met de instellingen kunt u de elektro-

  nica van de droogautomaat aan

  veranderende situaties aanpassen.

  Afhankelijk van de programmering kan

  het menu Instellingen/Exploitatieniveau

  met een code tegen onbevoegd ge-

  bruik worden beveiligd (met uitzonde-

  ring van de functie "Taal �"):

  – Geen code vereist

  Enkele instellingen kunnen worden

  gewijzigd.

  – Code vereist

  Alle instellingen kunnen worden ge-

  wijzigd.

  Neem zo nodig contact op met Miele.

  Opmerking bij de eerste inge-

  bruikneming

  Voer de eerste ingebruikneming uit

  zoals in het begin van dit boekje is

  beschreven.

  57

 • Menu "Instellingen" openen

  Als het menu Instellingen vrijgegeven

  is, kan een beperkt aantal instel-

  lingen worden gewijzigd.

  �Het basismenu met de actuele dag-

  tijd verschijnt, zolang u geen pro-

  gramma heeft gekozen.

  10:00

  Programma kiezen

  Instellingen �...

  �Druk op de toets OK.

  U bevindt zich nu in het menu Instel-

  lingen.

  Instellingen kiezen

  � Terug �

  Taal �

  Exploitatieniveau �

  �Kies de gewenste instelling met de

  toetsen + en – en bevestig uw keuze

  met de toets OK.

  – De pijl � in het display geeft aan dater nog meer keuzemogelijkheden

  zijn.

  – Als in het menu Instellingen en in de

  bijbehorende submenu's niet binnen

  15 seconden een keuze wordt ge-

  maakt, springt de weergave terug

  naar het vorige menu.

  Menu Instellingen afsluiten

  � Terug �

  Taal �

  Exploitatieniveau �

  � Kies Terug en bevestig uw keuze metde toets OK.

  Menu "Instellingen" via het

  exploitatieniveau openen

  U kunt het menu Instellingen tegen

  onbevoegd gebruik beveiligen (met

  uitzondering van de functie "Taal �").U moet het menu dan met een code

  via het Exploitatieniveau openen.

  � Terug �

  Taal �

  Exploitatieniveau

  � Open het submenu Exploitatieniveau.

  Code invoeren

  � Terug �

  Toegang via code

  Code wijzigen

  � Bevestig Toegang via code.

  Voer de code 0 0 0 in (fabrieksinstel-

  ling). Wordt drie keer een verkeerde

  code ingevoerd, dan wordt de toegang

  tot het exploitatieniveau gedurende 1

  uur geblokkeerd!

  Menu "Instellingen"

  58

 • 0 0 0

  Code invoeren

  � Voer met de toets + het eerste cijferin.

  � Bevestig het cijfer met de toets OK.

  � U kunt nu het tweede cijfer invoeren.

  � Herhaal deze stappen totdat de driecijfers zijn ingevoerd.

  Code bevestigen

  Ja 0 0 0 Nee

  Code bevestigen

  � Bevestig de code met de toets OK(Ja is gemarkeerd).

  Code corrigeren

  � Druk op de toets + om Nee te marke-ren.

  � Bevestig uw keuze met de toets OK.

  � Voer de juiste code in.

  Code wijzigen

  � Zie de instelling "Exploitatieniveau".

  Taal �

  Via het submenu Taal � kunt u detaal wijzigen die in het display wordt

  weergegeven.

  Het vlaggetje achter het woord Taal

  dient als hulpmiddel voor het geval u

  per ongeluk een taal kiest die u niet

  kent. U vindt het juiste menu dan snel

  weer terug.

  Exploitatieniveau

  U kunt de code voor de toegang tot

  het exploitatieniveau wijzigen.

  � Voer de oude code in.

  � Voer de nieuwe code in.

  Na het bevestigen van de nieuwe code

  komt u bij het begin van het menu In-

  stellingen.

  Menu "Instellingen"

  59

 • Kreukbeveiliging

  Na afloop van het programma draait

  de trommel gedurende 1 of 2 uur met

  de intervalfunctie als u het wasgoed

  niet meteen uit de machine haalt. U

  voorkomt zo kreukvorming.

  – Fabrieksinstelling: Uit.

  – 1 h

  – 2 h

  Zoemer

  Als de zoemer ingeschakeld is, hoort

  u na afloop van het programma een

  signaal.

  – Uit

  (fabrieksinstelling)

  Het akoestische signaal bij foutmel-

  dingen staat los van het in- of uit-

  schakelen van de zoemer.

  – Normaal

  Na afloop van het programma klinkt

  de zoemer met een normaal volume.

  – Hard

  Na afloop van het programma klinkt

  de zoemer met een hoog volume.

  Dagtijd

  U kunt aangeven of de dagtijd in een

  24- of een 12-uursritme wordt weer-

  gegeven. U kunt er ook voor kiezen

  geen klok te laten weergeven. Vervol-

  gens wordt de actuele dagtijd inge-

  steld.

  – 24 h-klok of 12 h-klok

  Nadat u het ritme heeft gekozen,

  kunt u de klok instellen.

  Dagtijd instellen:

  � Stel met de toetsen – en + het juisteuur in en bevestig de waarde met

  OK.

  � Stel op dezelfde wijze de minuten inen bevestig de waarde.

  – Geen klok

  Als de voorprogrammering actief is

  (zie instelling Voorprogrammering),

  kunt u via de timer een waarde in-

  stellen voor de functies Start over

  c.q. Einde over (in uren/minuten).

  Contrast

  Lichtsterkte

  Voor zowel het contrast als de licht-

  sterkte van het display kunt u tien

  verschillende standen kiezen.

  Het balkje geeft de ingestelde stand

  aan.

  – Fabrieksinstelling: gemiddelde

  stand.

  Menu "Instellingen"

  60

 • Stand-by

  Het display wordt na 10 minuten don-

  ker en de toets Start begint langzaam

  te knipperen. Met deze functie be-

  spaart u energie.

  Het display wordt weer ingeschakeld

  als u de programmaschakelaar of een

  toets bedient (zonder dat dit van in-

  vloed is op het lopende programma).

  – Actief

  De stand-by-functie wordt ingescha-

  keld:

  . . . als u geen programma kiest.

  . . . na het indrukken van de toets

  Start tijdens een lopend programma.

  . . . na afloop van het programma.

  – Niet in progr.verloop

  (fabrieksinstelling)

  De stand-by-functie wordt ingescha-

  keld als u geen programma kiest en

  na afloop van het programma, maar

  niet tijdens het programmaverloop.

  Verlenging afkoeltijd

  U kunt de afkoelfase voorafgaand

  aan het programma-einde eventueel

  verlengen. Het wasgoed wordt dan

  sterker afgekoeld.

  Het balkje geeft de ingestelde stand

  aan.

  – Een waarde tussen 0 - 18 min.

  – Fabrieksinstelling: 0 min. (normale

  afkoelfase).

  De programmaduur neemt hierdoor toe.

  Voor de programma's Warme lucht,

  Koude lucht, Wol, Strijken kan de af-

  koeltijd niet worden verlengd.

  Droogtegraad

  Droogtegraad wit/bont

  Let op! Het wijzigen van deze instelling

  is ook van invloed op het programma

  Katoen �.

  Droogtegr. kreukherst.

  U kunt de droogtegraad van de pro-

  gramma's Witte/Bonte was en Kreuk-

  herstellend individueel instellen.

  Het balkje geeft de ingestelde stand

  aan.

  – Van "Droger" tot

  – "Vochtiger".

  – Fabrieksinstelling: stand 4.

  Droogtegr. mangeldr.

  De droogtegraad voor Mangeldroog

  in het programma Witte/Bonte was

  kunt u apart wijzigen.

  Het balkje geeft de ingestelde stand

  aan.

  – Van "Droger" tot

  – "Vochtiger".

  – Fabrieksinstelling: gemiddelde

  stand.

  Menu "Instellingen"

  61

 • Luchtweg reinigen

  De elektronica van het apparaat stelt

  vast of pluizen of wasmiddelresten in

  de pluizenzeef of luchtgeleiding een

  negatief effect hebben op de werking

  van de automaat. Indien nodig ver-

  schijnt de volgende melding:

  Luchtweg reinigen. U kunt zelf bepa-

  len bij welke mate van verontreiniging

  de melding moet verschijnen.

  Welke instelling het best bij u past, zal

  in de praktijk blijken.

  – Uit

  De melding Luchtweg reinigen ver-

  schijnt niet.

  Als er sprake is van een zeer ern-

  stige belemmering van de lucht-

  stroom wordt het programma afge-

  broken en verschijnt de melding

  Luchtweg reinigen, ook als u deze

  optie heeft uitgezet.