Fun

of 52 /52
NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven Parmentierweg 14 5657 EH Eindhoven T 040 - 2352700 F 040- 2352701 I www.nedstars.nl E [email protected] Auteur Alain Lecluse Projectarchitect T 040 - 2352 743 E [email protected] Document Functioneel Ontwerp Thebe Fleksplansysteem (FPS) Status Voltooid Gevoeligheid Vertrouwelijk Datum 7 februari 2012 Versie 3.0 Functioneel Ontwerp Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Embed Size (px)

Transcript of Fun

  • 1. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenParmentierweg 145657 EH EindhovenT 040 - 2352700F 040- 2352701I www.nedstars.nlE [email protected] LecluseFunctioneel OntwerpProjectarchitectT 040 - 2352 743 Thebe Fleksplansysteem(FPS)E [email protected] OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS)StatusVoltooidGevoeligheidVertrouwelijkDatum7 februari 2012Versie3.0

2. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] InhoudsopgaveFunctioneel OntwerpOverzicht .................................................................................................................................. 5Thebe Fleksplansysteem (FPS)Inleiding ...................................................................................................................................... 5Scope .......................................................................................................................................... 5DatumLeeswijzer ................................................................................................................................... 57 februari 2012Project Actoren .......................................................................................................................... 5Versie Non-functional requirements ................................................................................................... 63.0Beveiliging .................................................................................................................................. 6Back-up ....................................................................................................................................... 6Pagina2 van 52Schaalbaarheid en snelheid ........................................................................................................ 6Training en handleiding ............................................................................................................. 6Live-gang .................................................................................................................................... 6Software requirements .............................................................................................................. 6 Data Design .............................................................................................................................. 7Dienst (shift) ............................................................................................................................... 8Medewerker (employee) ............................................................................................................ 8Gebruiker (User) ......................................................................................................................... 9 Basis user interface ................................................................................................................ 10Front-end (Zorgmedewerker en Afdeling medewerker) ......................................................... 10Back-end (planconsultent) ....................................................................................................... 11 Functional requirements ........................................................................................................ 12Actoren ..................................................................................................................................... 12 Zorgmedewerker ................................................................................................................. 12 Afdelingsmedewerker .......................................................................................................... 12 Planconsulent ...................................................................................................................... 12 Notificatiesysteem ............................................................................................................... 12 Use-cases ............................................................................................................................... 131.Hoofd use-cases ............................................................................................................. 131.1.Beschikbaarheid beheren .......................................................................................... 141.2.Basisgegevens beheren ............................................................................................. 141.3.Rapportage maken .................................................................................................... 141.4.Inloggen / Uitloggen .................................................................................................. 151.5.Dienst beheren .......................................................................................................... 151.6.Zoeken ....................................................................................................................... 151.7.Groepsmail versturen ................................................................................................ 161.8.Handleiding ............................................................................................................... 17 2 3. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 2. Beschikbaarheid beheren ............................................................................................... 18Functioneel Ontwerp2.1. Beschikbaarheid inzien (front-end) ........................................................................... 18Thebe Fleksplansysteem (FPS) 2.2. Beschikbaarheid wijzigen (front-end) ........................................................................ 19 2.3. Beschikbaarheid inzien (back-end) ............................................................................ 19Datum 2.4. Beschikbaarheid wijzigen (back-end) ........................................................................ 197 februari 2012 2.5. Beschikbaarheid inzien per dag, per niveau .............................................................. 20VersieUser interface - Beschikbaarheidsscherm ............................................................................ 213.0 3. Basisgegevens beheren .................................................................................................. 22 3.1. Gegevens inzien......................................................................................................... 24Pagina3 van 52 3.2. Gegevens toevoegen ................................................................................................. 24 3.3. Gegevens bewerken .................................................................................................. 25 3.4. Gegevens verwijderen ............................................................................................... 25 3.5. Filteren ...................................................................................................................... 26User interface - Gegevens Beheer ....................................................................................... 27 4. Rapportage maken ......................................................................................................... 28 4.1. Planlijst medewerker ................................................................................................. 29 4.2. Planlijst per periode .................................................................................................. 29 4.3. Medewerker rapportage ........................................................................................... 30 4.4. Afdelingsrapportage op afdeling ............................................................................... 30 4.5. Afdelingsrapportage op niveau ................................................................................. 31 4.6. Afdelingsrapportage op medewerker ....................................................................... 31 4.7. Performancerapportage ............................................................................................ 32 4.8. Verjaardagslijst .......................................................................................................... 32 5. Inloggen / Uitloggen ....................................................................................................... 33 5.1. Inloggen ..................................................................................................................... 34 5.2. Uitloggen ................................................................................................................... 34 5.3. Wachtwoord vergeten .............................................................................................. 35 5.4. Mijn gegevens ........................................................................................................... 36 6. Dienst beheren ............................................................................................................... 37 6.1. Dienst Aanvragen (front end) .................................................................................... 39 6.2. Dienst Aanvragen (back end)..................................................................................... 40 6.3. Diensten overzicht (front end) .................................................................................. 40 6.4. Diensten overzicht (back end) ................................................................................... 42 6.5. Diensten overzicht historie (front end) ..................................................................... 42 6.6. Diensten overzicht historie (back end) ..................................................................... 43 6.7. Dienst inzien .............................................................................................................. 433 4. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] annuleren ....................................................................................................... 44Functioneel Ontwerp 6.9.Dienst plannen .......................................................................................................... 45Thebe Fleksplansysteem (FPS)6.10. Dienst accepteren ..................................................................................................... 466.11. Dienst weigeren......................................................................................................... 47Datum6.12. Dienst uitbesteden .................................................................................................... 487 februari 20127.Handleiding .................................................................................................................... 49Versie7.1.Handleiding uploaden ............................................................................................... 503.07.2.Handleiding bekijken ................................................................................................. 50 Notificaties ............................................................................................................................. 51Pagina4 van 52 4 5. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] OverzichtFunctioneel OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS) Inleiding Binnen de afdeling Flekscare bij Thebe zijn een aantal administratieve processen die geautomatiseerd kunnen worden. In dit FO (Functioneel ontwerp) zullen de functionele eisenDatum van dit systeem in kaart worden gebracht. Na het lezen van dit document moet de lezer een7 februari 2012 duidelijk beeld hebben van hoe het Flekscare plan systeem (FPS) zal gaan werken.Versie Scope3.0In dit Functioneel ontwerp wordt het nieuwe digitale FPS besproken. Het systeem is initieel voor Thebe Zuid Oost bedoeld, maar zal later mogelijk ook binnen de rest van Thebe uitgeroldPagina worden. De uitrol in de overige vestigingen is niet inbegrepen. Middels een nieuwe installatie en configuratie van het FPS moet dit wel mogelijk zijn.5 van 52 Leeswijzer Het Functioneel Ontwerp (FO) levert de complete functionele beschrijving (blauwdruk) van de oplossing. Het implementeert de business en functionele requirements. Tevens vormt het de basis voor een mogelijk technisch ontwerp en realisatie. Dit document is bedoeld voor de project- en stuurgroep van het project Thebe Fleksplansysteem (FPS). In dit document wordt er vanuit gegaan dat de lezer kennis heeft van de huidige en gewenste functionaliteiten met betrekking tot het project Thebe Fleksplansysteem (FPS) Het FO zal na goedkeuring door Thebe een deel van de overeenkomst voor de realisatie ervan dienen. De programmeurs zullen het FO gebruiken voor de bouw van het systeem. Omdat het FO een leidend document is, is het van belang dat het FO te allen tijde de meest actuele beschrijving van het product bevat. In het geval van voortschrijdend inzicht en/of meerwerk dient het FO te worden bijgewerkt. Project Actoren Organisatie Bestaat uit Project groep Carla van Zanten - van der LindenBudget houder Thebe Carla van Zanten - van der LindenFunctioneel eigenaar Carla van Zanten - van der LindenTester Project groep Nader te bepalen Project manager NedStarsMark Peijnenburg Accountmanager Alain LecluseProject architect5 6. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Non-functional requirementsFunctioneel OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS) Beveiliging In het Thebe Fleksplansysteem (FPS) zullen gevoelige gegevens vastgelegd worden. Deze zijn alleen voor een door Thebe aangewezen persoon toegankelijk. In het functioneel ontwerp wordtDatum de login module beschreven om gebruikers te autoriseren voor het raadplegen en beheren van7 februari 2012 gegevens. Gegevens zullen op diverse computers binnen en buiten het kantoor contact kunnen leggen metVersie het FPS. Indien gegevens worden ingevoerd of opgevraagd dienen deze gecodeerd over het3.0internet verstuurd te worden. Hierdoor worden deze gegevens onleesbaar voor bijvoorbeeld een hacker die deze informatie onderschept. Een SSL certificaat zal door de hostingafdelingPagina genstalleerd worden. Tijdens de bouw van het systeem moet rekening met HTTPS support gehouden worden en bij het inloggen afdwingen dat het systeem naar HTTPS verwijst.6 van 52 Back-up Er dient dagelijks een SQL dump (back-up) gemaakt te worden en deze op te slaan in een afgeschermde map op de server. De dumps bevatten de volledige database van het FPS en zullen gecomprimeerd opgeslagen worden. Een dump wordt voor 1 maand bewaard en daarna overschreven door een nieuwe maand. Back-up recovery dient door NedStars op verzoek van Thebe uitgevoerd te worden. Schaalbaarheid en snelheid Naar verwachting zullen 20 simultane gebruikers met het FPS kunnen werken. 20 simultane gebruikers zijn gebruikers die het systeem op hetzelfde moment actief aan het gebruiken zijn. Om het systeem nog sneller te laten fungeren en meer simultane gebruikers aan te kunnen, kan het huidige hosting platform (server) geupgrade worden. Training en handleiding In dit functioneel ontwerp is geen (online) handleiding inbegrepen. Wel zijn de functionaliteiten beschreven om een online handleiding te beheren. NedStars zal bij elke realisatiefase (Fase 2 en 3) een training geven. Live-gang Bij de live-gang van het FPS is geen implementatieplan benodigd, zoals bijvoorbeeld het migreren van data, het deactiveren van huidige systemen, etc. Met Thebe zal enkel een datum geprikt worden om het in productie te nemen. Software requirements Het FPS zal ontwikkeld worden voor de meest recente browsers IE7, IE8, IE9, Google Chrome, Firefox en Safari met een minimale schermresolutie van 1280 x 1024 pixels. Support voor mobiele devices zoals een smartphones (iPhone, HTC, Samsung) en tablets (iPad, Samsung Galaxy) wordt geen rekening mee gehouden. Dat kan betekenen dat het FPS hier niet op werkt.6 7. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Data DesignFunctioneel OntwerpIn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de datastructuur achter FPS. Vanwege de complexiteit vanThebe Fleksplansysteem (FPS) de gegevens en datastructuur is er voor een technische uitleg (welke met name voor de programmeur dient) binnen dit hoofdstuk gekozen. Enkele belangrijke onderdelen zullen afzonderlijk worden uitgelicht. Daarnaast moet opgemerkt worden dat het systeem geenDatum gegevens verwijderd. Alle data blijft beschikbaar en is op verzoek van Thebe door NedStars op te7 februari 2012 ruimen.Versielocation employeedepartmentPKlocation_id3.0 PK employee_idPKdepartment_idnamefirstname addressnamePaginalastnamecitydate_of_birth FK1 department_id7 van 52addresspostalcodecityemployee_numbershift_logbookemail_addressusermobilephone_number PKshift_logbook_idremarksPKuser_id datetime email_address message passwordFK1 user_id nameFK2 shift_id FK1 employee_id FK2 department_id shift contractPK shift_idPKcontract_id availabilityFK1location_idFK1 employee_idPK availability_idstart_datetimestart_date end_datetimeend_datestart_datetimeFK2shift_status_idhours_per_weekend_datetime is_approved_externalFK2 level_id FK1employee_idremarksFK3 contract_type_id FK2level_id request_datetimeFK4 function_type_id level_first_choice level_seconde_choicecontract_type levelPKcontract_type_id shift_status PKlevel_idPK shift_status_idname name namefunction_typePKfunction_type_idshift_requestnamePKshift_request_idshift_request_statusFK1 user_idFK2 shift_id PK shift_request_status_idFK3 shift_request_status_idremarks name Figuur 1 database ontwerp 7 8. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Dienst (shift)Functioneel OntwerpEen dienst wordt vertegenwoordigd in een shift, hiervoor zijn de volgende gegevens beschikbaar:Thebe Fleksplansysteem (FPS) Locatie met daaruit volgend de afdeling (keuzemenu, zelf beheersbaar)DatumNiveau keuze 1 (keuzemenu, zelf beheersbaar)7 februari 2012Niveau keuze 2 (keuzemenu, zelf beheersbaar) Start datum en tijd (met kalender functie)Versie Eind datum en tijd (met kalender functie)3.0Aanvraag datum en tijd (wordt automatisch toegekend) Aanvraag gebruiker (wordt automatisch toegekend)Pagina Toestemming om door te zetten naar externe partij (ja / nee, verplicht veld) Bijzonderheden (tekstveld met meerdere regels zonder opmaak)8 van 52 Status (hier wordt de actuele status van een dienst vastgelegd (in aanvraag of dienst).Zie Figuur 3 Dienst aanvragen voor alle statussen.) Medewerker (employee) Een medewerker wordt vertegenwoordigd in een employee. Per medewerker kunnen er meerdere contracten zijn, er kunnen 1 of meer contract actief zijn. Hiervoor zijn de volgende gegevens beschikbaar: Voornaam (tekst) Achternaam(tekst) Adres, postcode, woonplaats (tekst) Contract (voor rapportage doeleinden blijft de historie bewaard) o Functie (tekst) o Niveau (keuzemenu, zelf beheersbaar) o Vast, oproep, min max (keuze menu, niet beheersbaar) o Personeelsnummer (tekst) o Uren per week (tekst) In geval bij het kiezen van min max contract: de mogelijkheidgeven om min en max uren in te vullen. Dit zijn twee velden. Maxis alleen ter kennisgeving, het systeem zal hier geen berekeningenof selecties mee te maken. In het geval van vast of oproep is dit n input veld. o Start en eind datum contract Email adres (tekst) GSM nummer (tekst) Geboortedatum (met kalender functie) Bijzonderheden (tekstveld met meerdere regels zonder opmaak, wordt alleen getoondaan de planconsulent) 8 9. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Gebruiker (User)Functioneel OntwerpEen gebruiker kan inloggen op het systeem. Deze gebruiker is gekoppeld aan een zorgmedewerker, afdelingsmedewerker of planconsulent.Thebe Fleksplansysteem (FPS) Email adres (tekst, om mee in te loggen)DatumWachtwoord7 februari 2012 o Minimaal n Hoofdlettero Minimaal n kleine letterVersieo Minimaal n cijfero Minimaal acht tekens3.0 Naam (tekst, volledige naam)Pagina9 van 529 10. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Basis user interfaceFunctioneel OntwerpBinnen FPS zullen alle schermen een basisindeling hebben. Echter verschilt deze voor deThebe Fleksplansysteem (FPS) Zorgmedewerker , Afdeling medewerker en planconsulent. Front-end (Zorgmedewerker en Afdeling medewerker)Datum De front-end paginas hebben een eenvoudige en heldere lay-out. Hierdoor zijn ze overzichtelijk7 februari 2012 en snel te begrijpen voor nieuwe gebruikers. De bovenkant van elke pagina bestaat uit:Versie Menubalk3.0Een Kruimelpad dat de positie van de pagina aangeeft. Account informatie: mijn gegevens, help en uitloggen.Pagina Afdelingsmedewerker krijgt de knoppen:10 van 52 Home / Aangevraagde diensten Diensten in behandeling (nog niet uitgevoerde diensten) Historie (na uitvoerdatum van dienst) Medewerker krijgt de knoppen: Home / Openstaande verzoeken Beschikbaarheid Ingepland Historie (na uitvoerdatum van dienst) Figure 1 Basis front-end10 11. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Back-end (planconsultent)Functioneel OntwerpDe plan consulent krijgt een meer office achtige look. Door deze andere Grafische interface zijn er extra functionaliteiten zoals sorteren mogelijk. Aan de bovenkant van elk scherm bevindtThebe Fleksplansysteem (FPS) zich de menubalk met daarin:DatumDe menuknoppen7 februari 2012Een algemene zoekfunctie Mijn account knopVersie Uitloggen knop3.0 Onder het menu wordt de data weergegeven. Deze kan opgedeeld zijn in een tabel aan de bovenkant en een details paneel aan de onderkant. Binnen de tabel wordt dan een overzichtPagina van items weergegeven. Door op een item te klikken zal het detail paneel activeren en zullen de11 van 52gegevens van het geselecteerde item getoond worden. Dit kunnen meer gegevens zijn dan in de tabel zijn getoond. De tabel en het scherm van een computer of laptop heeft namelijk maar een beperkte breedte. Zie onderstaand voorbeeld van deze schermindeling: Figure 2 Basis back-end 11 12. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Functional requirementsFunctioneel OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS) Actoren Binnen Thebe Fleksplansysteem (FPS) zijn een aantal actoren. Een actor is een entiteit (vaak een type gebruiker) die buiten het systeem staat en die direct communiceert in het systeem.Datum Deze actoren kunnen verschillende rechten en functies binnen het systeem hebben. Men kan bij7 februari 2012 het woord actor meestal ook denken aan rolVersie Zorgmedewerker3.0Een zorgmedewerker is een natuurlijk persoon die in dienst is bij Thebe Flekscare. Zij verleent zorg aan zorg behoevende op locatie. De zorgmedewerker wordt voor deze diensten ingepland door de planconsulent. Hiervoor kan de zorgmedewerker haar beschikbaarheid opgeven in FPS.Pagina De zorgmedewerker heeft in haar rol alleen rechten op haar eigen actieve gegevens en12 van 52diensten. Afdelingsmedewerker De afdelingsmedewerker is een natuurlijk persoon in dienst van Thebe. Zij vertegenwoordigd een afdeling binnen Thebe. Voor deze afdeling kan de afdelingsmedewerker(s) diensten voor de afdeling aanvragen bij Flekscare. De afdelingsmedewerker heeft in haar rol alleen rechten op de diensten en gekoppelde zorgmedewerkers met betrekking tot de vertegenwoordigen afdeling. Planconsulent De planconsulent is een natuurlijk persoon in dienst van Thebe Flekscare. Zij vertegenwoordigd FPS binnen Thebe en draagt zorg voor de planning van diensten. De planconsulent heeft binnen haar rol recht op alle gegevens en functionaliteiten binnen FPS. Notificatiesysteem Het notificatiesysteem is verantwoordelijk voor het afhandelen van de notificatie van FPS. Met notificatie worden de kleine berichten en of bericht samenvattingen bedoeld die naar andere medewerkers worden verstuurd als kennisgeving van een aanpassing. Deze kunnen zowel via e- mail als via SMS worden verstuurd.12 13. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Use-casesFunctioneel OntwerpBinnen FPS (Flekscare plan systeem) zijn een aantal use-cases te definiren. Een use-case is eenThebe Fleksplansysteem (FPS) beschrijving van hoe de gebruiker met het systeem wil omgaan. In de hieronder genoemde onderdelen wordt van een globaal niveau steeds verder de diepte ingegaan. Zo wordt er van een hoofdniveau naar een subniveau gewerkt.Datum7 februari 2012 1. Hoofd use-cases Thebe Fleksplansysteem (FPS) is verdeelt in de hieronder weergegeven globale uses-cases. PerVersie uses-case wordt uitgelegd wat ermee gedaan kan worden. In het hoofdniveau wordt dit vaak3.0abstract weergegeven en wordt dit verder uitgediept in een sub use-case.Pagina13 van 52 Flekscare plan systeem (FPS)uses 1 Beschikbaarheidbeheren Zorg medewerkeruses 2 Basisgegevensextendsbeherenuses uses uses3 Rapportage makenusesuses Notificatie systeemuses4 Inloggen / Uitloggen Planconsulent usesuses5 Dienst beherenextends uses usesuses6 Zoeken uses 7 GroepsmailversturenAfdeling medewerker 8 Handleiding Use-case 1 globaal13 14. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam1.1.Beschikbaarheid beheren Actor Zorgmedewerker, PlanconsulentFunctioneel Ontwerp Pre (voorwaarde)De gebruiker is reeds ingelogdThebe Fleksplansysteem (FPS) BeschrijvingDe gebruiker kan beschikbaarheid voor een toekomstige periode beheren. Verdere details zijn uitgewerkt voor:Datum Wijzigen beschikbaarheid Beschikbaarheid inzien7 februari 2012 Post (gevolg) De gebruiker heeft voor een periode beschikbaarheid opgegeven.Versie Uitzonderingen-3.0 Naam 1.2. Basisgegevens beherenPagina ActorPlanconsulent14 van 52PreDe gebruiker is reeds ingelogd Beschrijving (1) De gebruiker kan systeemgegevens zoals niveaus, locaties,afdelingen en medewerkers beheren.Verdere details zijn uitgewerkt voor: Gegevens beheren Gegevens exporteren Gegevens inzien Post Standaard systeem gegevens zijn aangepast naar behoeve vanFlekscare. Uitzonderingen Ingevoerde waardes zijn niet toegestaan en een foutmelding wordtgetoond. Naam 1.3. Rapportage maken ActorPlanconsulent PreDe gebruiker is reeds ingelogd Beschrijving (1) De gebruiker geeft aan welke rapportage gemaakt moet worden.(2) De rapportage wordt getoondVerdere details zijn uitgewerkt voor: Plan lijst medewerk, Planlijst per periode Afdelingsrapportage Medewerker rapportage Post De gevraagde rapportage is weergegeven Uitzonderingen -14 15. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 1.4.Inloggen / Uitloggen ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, PlanconsulentFunctioneel Ontwerp Pre-Thebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) FPS is beveiligd en gebruikers moeten ingelogd zijn voor toegangtot gegevens.Datum (2) Gebruikers kunnen inloggen en hun gegevens aanpassen.Verdere details zijn uitgewerkt voor:7 februari 2012 Inloggen Wachtwoord vergetenVersie Gegevens aanpassen3.0 Uitloggen Post De gebruiker is ingelogd Uitzonderingen -Pagina15 van 52 Naam 1.5.Dienst beheren ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent PreDe gebruiker is reeds ingelogd Beschrijving Diensten kunne worden aangevraagd en toegekend.Verdere details zijn uitgewerkt voor: Dienst aanvragen (Afdelingsmedewerker, Planconsulent) Dienst annuleren (Afdelingsmedewerker, Planconsulent) Dienst Accepteren (Zorgmedewerker, Planconsulent) Dienst Weigeren (Zorgmedewerker, Planconsulent) Dienst plannen (Planconsulent) Dienst uitbesteden (Planconsulent) Dienst overzicht (Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent) Post - Uitzonderingen - Naam1.6. Zoeken Actor Planconsulent Pre (voorwaarde)De gebruiker is ingelogd. Zie Figuur 2 Mockup zoeken Beschrijving(1) In het invoerveld in de menubalk wordt een zoekterm getypt. (2) Als er meer dan 3 tekens zijn getypt zal het systeem gaan zoeken. Het systeem zoekt op de naam van medewerkers. (3) het systeem toont in een lijst ,van max 15 items per pagina, de gevonden resultaten. Per resultaat wordt de naam, het niveau en de stad weergegeven. (4) Door n van de resultaten te klikken wordt het aangeklikte medewerker geopend. (5) Wanneer men verder gaat buiten het zoeken om zullen de zoek resultaten verdwijnen. Post (gevolg) Als een zoek opdracht de gewenste medewerker heeft getoond en deze is aangeklikt zal deze in een getoond worden. Uitzonderingen- 15 16. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS)Datum7 februari 2012Versie3.0Pagina16 van 52 Figuur 2 Mockup zoeken Naam 1.7. Groepsmail versturen ActorPlanconsulent Pre (voorwaarde) De gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina groepsmailversturen Beschrijving (1) De gebruiker voegt zorgmedewerkers, afdelingsmedewerkers enof planconsulenten toe aan mail lijst. Dit kan door: Een groep in zijn geheel toe te voegen. (zorgmedewerkers, afdelingsmedewerkers en planconsulenten) Te zoeken op naam Te zoeken op niveau Te zoeken op woonplaats(2) De gebruiker klikt op doorgaan.(3) Alle geselecteerde gebruikers worden toegevoegd aan de BCC,de ingelogde gebruiker word toegevoegd als ontvanger. Zie Figuur13 E-mail notificatie op pagina 51.(4) De gebruiker kan een e-mail typen en versturen.(5) Bij het versturen word de afzender aan de BCC toegevoegd. Zo iseen historie bij te houden in Outlook Post (gevolg)Een mail is verstuurd naar een geselecteerde groep aan mensen. InFPS wordt geen overzicht van bewaard. Uitzonderingen -16 17. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Naam 1.8.Handleiding ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, PlanconsulentFunctioneel Ontwerp Pre (voorwaarde) De gebruiker is reeds ingelogdThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving Handleidingen kunnen worden opgevraagd en opgeslagen.Verdere details zijn uitgewerkt voor:Datum 7.1 Handleiding uploaden (Planconsulent) 7.2 Handleiding bekijken (Zorgmedewerker ,7 februari 2012 Afdelingsmedewerker, Planconsulent) Post (gevolg)-Versie Uitzonderingen -3.0Pagina17 van 5217 18. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 2. Beschikbaarheid beherenFunctioneel OntwerpNadat een zorgmedewerker een eigen gebruiker heeft gekregen kan zij haar beschikbaarheid opgeven. De gebruiker vult per week de beschikbaarheid in. Dit kan 4 periodes in het vorenThebe Fleksplansysteem (FPS) ingevuld worden. Binnen deze week kan de gebruiker aangeven wanneer zij wel of niet beschikbaar is.Datum7 februari 2012 1 Beschikbaarheid beherenVersie3.0 WijziggenusesbeschikbaarheidPagina18 van 52usesusesZorg medewerkerBeschikbaarheidinzien use-Case 2 beschikbaarheid beheren Naam 2.1. Beschikbaarheid inzien (front-end) ActorZorgmedewerker PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspagina Beschrijving (1) De gebruiker moet eerst een week selecteren om deze te kunneninzien. Op de overzichtspagina ziet de gebruiker de weken voor dekomende 13 periodes. Er worden geen weken uit het verledengetoond.(2) De gebruiker selecteert een week(3) De gebruiker krijgt deze week te zien met daarin weergegeven demogelijk reeds opgegeven beschikbaarheid, zie Figure 3beschikbaarheid .Hierbij word onderscheid gemaakt tussen drie type beschikbaarheid:BeschikbaarVerhinderdOnbekend (word door het systeem als waarschijnlijk beschikbaar gezien) Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid, deze kan afgedrukt worden Uitzonderingen -18 19. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 2.2.Beschikbaarheid wijzigen (front-end) ActorZorgmedewerkerFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspaginaThebe Fleksplansysteem (FPS)van n week Beschrijving (1) De gebruiker krijgt deze week te zien met daarin weergegeven deDatum mogelijk reeds opgegeven beschikbaarheid, zie Figure 3beschikbaarheid.7 februari 2012(2) Standaard is de knop verhinderd geselecteerd.(3) De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecterenVersiedat ze verhinderd is. Deze wordt rood gemankeerd.(4) De gebruiker kan ook opgeven dat ze een hele dag afwezig is door3.0op het vinkvakje te klikken.(5) De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecterenPaginadat ze beschikbaar. Deze wordt groen gemankeerd19 van 52Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid, deze pagina van n week kanuitgeprint worden. Uitzonderingen Het is niet mogelijk om beschikbaarheid in te voeren buiten deingevoerde contracttermijn. Daarnaast is het niet mogelijk ombeschikbaarheid weg te halen waar reeds een dienst is in gepland ofeen dienst verzoek uitstaat. Naam 2.3.Beschikbaarheid inzien (back-end) ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspaginavan n medewerker Beschrijving (1) De gebruiker ziet een pagina die op gedeeld is in twee delen. In hetbovenste gedeelte staan weken weergegeven. Per week wordt hetaantal beschikbare, ingeplande en niet beschikbare urenweergegeven.(2) In het onderste paneel wordt de beschikbaarheid van n weekweergegeven. In paneel wordt naast de beschikbaarheid ook deingeplande diensten getoond. Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid Uitzonderingen - Naam 2.4.Beschikbaarheid wijzigen (back-end) ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspaginavan n medewerker en heeft n week geselecteerd Beschrijving (1) De gebruiker krijgt deze week te zien met daarin weergegeven demogelijk reeds opgegeven beschikbaarheid(2) Standaard is de knop verhinderd aan geselecteerd.(3) De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecterendat ze verhinderd is. Deze wordt rood gemankeerd.(4) De gebruiker kan ook opgeven dat ze een hele dag afwezig is doorop het vinkvakje te klikken.(5) De gebruiker kan switchen naar beschikbaar. De gebruiker kannu in de tabel klikken en een periode selecteren dat ze beschikbaar.Deze wordt groen gemankeerd. Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid Uitzonderingen Het is niet mogelijk om beschikbaarheid in te voeren buiten deingevoerde contracttermijn19 20. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Naam 2.5. Beschikbaarheid inzien per dag, per niveau ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspaginaThebe Fleksplansysteem (FPS)per dag. Beschrijving (1) De gebruiker krijgt een lege pagina te zien.Datum (2) De gebruiker kan aangeven welk niveau men wil zien (of alle)(3) De gebruiker geeft aan welke dag men wil zien.7 februari 2012(4) Het systeem laat de beschikbare medewerkers voor de selectiezien. Gesorteerd per niveau zijn de volgende kolommen zichtbaarVersie Naam medewerker3.0 Niveau Dienstverband Beschikbaarheid in urenPagina Geplande uren20 van 52Post De gebruiker ziet de beschikbaarheid Uitzonderingen - 20 21. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] User interface - Beschikbaarheidsscherm In dit scherm kan de zorgmedewerker en de planconsulent in een soortgelijke vorm deFunctioneel Ontwerp beschikbaarheid inzien en aanpassen. Door een start tijd stip aan te klikken en dan te slepenThebe Fleksplansysteem (FPS) kan zij periode afblokken voor beschikbaarheid of afwezigheid. Door op de knoppen verhinderd of beschikbaar te klikken kan men de kleur van de kwast veranderen. TevensDatumveranderd dan ook de optie om n dagdeel in een keer naar de gekozen knop te zetten met het7 februari 2012vinkvakje. De twee vinkvakjes geven de gebruiker de mogelijkheid om snel een dagdeel om te zetten naarVersie n status. Het systeem geeft hiervoor twee mogelijkheden:3.0 Dag en avond (07 - 23 uur) Nacht (23 07 uur)Pagina21 van 52Doormiddel van de knop Alles leegmaken kan de gebruiker de beschikbaarheid van die week leegmaken. Zo kan er eenvoudig opnieuw begonnen worden. Let op reeds ingeplande diensten worden niet weggehaald. Figure 3 beschikbaarheid 21 22. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 3. Basisgegevens beherenFunctioneel OntwerpBinnen FPS zijn de volgende basisgegevens aanwezig en beheersbaar:Thebe Fleksplansysteem (FPS) Niveaus AfdelingenDatumLocaties7 februari 2012Medewerkers Voor elk van deze onderdelen gelden de hieronder benoemde use-cases. Er wordt niet in detailVersie beschreven welke gegevens exact beheersbaar zijn. Deze staan beschreven in het hoofdstuk3.0Pagina22 van 5222 23. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Data Design.Functioneel Ontwerp Omdat n afdelingsmedewerker een of meerdere locaties kan beheren is er voor gekozen omThebe Fleksplansysteem (FPS) afdeling en locatie los te trekken in het beheer. Een afdelingsmedewerker wordt dan aan een afdeling toegekend en kan dan voor alle locaties die onder de afdeling vallen diensten beheren.DatumBuiten het beheerscherm om worden afdelingen en locaties altijd gecombineerd getoond:7 februari 2012locatie naam (Afdelingsnaam)Versie 2 Basisgegevens beheren3.0 2.1 Niveaus beherenPagina23 van 52 uses 2.2 Medewekersbeherenuses extends uses 2.3 Gebruikersbeherenuses extendsPlanconsulentuses2.4 Afdelingen beheren2.5 Locatiesbeheren Use-Case 3 - basisgegevens beheren 23 24. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 3.1.Gegevens inzien ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer paginaThebe Fleksplansysteem (FPS)User interface - Gegevens Beheer Beschrijving (1) De gebruiker ziet een scherm dat is opgesplitst in een lijst vanDatum gegevens (bovenkant) en een detail overzicht (onderkant)(2) De gebruiker ziet in het overzicht alle records van de gegevens7 februari 2012groep. Waarbij elke regel n record voorstelt.(3) Als de gebruiker n regel aan klik wordt de informatie van dezeVersieregel in het detail overzicht getoond. Tevens kan er in het detailoverzicht extra informatie getoond worden die niet in de kolommen3.0van de overzichtstabel staat. Post De gebruiker ziet de gegevensPagina Uitzonderingen -24 van 52 Naam 3.2.Gegevens toevoegen ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer paginaUser interface - Gegevens Beheer Beschrijving (1) De gebruiker klikt op Toevoegen het detail formulier wordtgeactiveerd en leeg gemaakt.(2) De gebruiker vult de waardes in die men toe willen voegen.(3) De gebruiker klikt op Opslaan, het systeem valideert op alleverplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatieerror] getoond worden.(4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan deingestelde voorwaarden, zo niet zal uitzondering [Validatie error]getoond worden.(5) Het systeem vernieuwd de overzichtstabel en toont een meldingdat het item succesvol is opgeslagen. Post Het nieuwe item is toegevoegd en wordt getoond in deoverzichtstabel. Uitzonderingen [Validatie error] Het systeem constateert dat de waardes niet voldoenaan ingestelde eisen en toont een pop-up met daarin een meldingwaarin dit wordt kenbaar gemaakt.[Opslaan mislukt] Wanneer het systeem het item niet kan toevoegenwordt er een melding getoond dat het opslaan is mislukt. Validaties Er kunnen meerder validatie van toepassing zijn, een aantalvoorbeelden zijn:o Een valide email adreso Minimaal N tekenso Maximaal N tekens (voor weergaven doeleinden)o Datum in toekomsto Eind datum na Start datumo Wachtwoord eisen.24 25. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 3.3.Gegevens bewerken ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer paginaThebe Fleksplansysteem (FPS)User interface - Gegevens Beheer Beschrijving (1) De gebruiker klikt op n item uit de overzichtstabel om aan teDatum passen.(2) Het systeem toont de gegevens van het geselecteerde item in het7 februari 2012detail paneel.(3) De gebruiker past de gegevens aan en klikt op Opslaan, hetVersiesysteem valideert op alle verplichte velden zijn ingevuld, zo niet zaluitzondering [Validatie error] getoond worden.3.0(4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan deingestelde voorwaarden, zo niet zal uitzondering [Validatie error]Paginagetoond worden.25 van 52 (5) Het systeem vernieuwd de overzichtstabel en toont een meldingdat het item succesvol is opgeslagen. Post Het geselecteerde item is aangepast en wordt getoond in deoverzichtstabel. Een melding wordt kort getoond dat de meldingcorrect is opgeslagen. Uitzonderingen [Validatie error] Het systeem constateert dat de waardes niet voldoenaan ingestelde eisen en toont een pop-up met daarin een meldingwaarin dit wordt kenbaar gemaakt.[Opslaan mislukt] Wanneer het systeem het item niet kan toevoegenwordt er een melding getoond dat het opslaan is mislukt.[Meerdere items geselecteerd] Wanneer er meerder items tegelijk zijngeselecteerd wordt het detail paneel gedisabled en leeg gemaakt.Daarnaast wordt ook de Opslaan knop gedisabled. Naam 3.4.Gegevens verwijderen ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer paginaUser interface - Gegevens Beheer Beschrijving (1) De gebruiker selecteert n of meerdere regels in hetoverzichtstabel om te verwijderen.(2) De gebruiker klikt op Verwijderen(3) Het systeem vraag de gebruiker of men de items zeker wiltverwijderen.(4) Als de gebruiker op nee klikt gebeurt er niks.(5) Als de gebruiker op Ja klikt worden de geselecteerde itemsverwijdert.(6) Het systeem vernieuwd de overzichtstabel en toont een meldingdat het item(s) succesvol zijn verwijdert. Post De geselecteerde items zijn verwijdert en de overzichtstabel isvernieuwd. Uitzonderingen [Validatie error] Het systeem constateert dat de waardes niet voldoenaan ingestelde eisen en toont een pop-up met daarin een meldingwaarin dit wordt kenbaar gemaakt.[Opslaan mislukt] Wanneer het systeem het item niet kan toevoegenwordt er een melding getoond dat het opslaan is mislukt.25 26. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 3.5. Filteren ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer paginaThebe Fleksplansysteem (FPS)User interface - Gegevens Beheer Beschrijving In elk beheerscherm bevindt zich een zoek / filter veld.Datum (1) De gebruiker typed de te zoeken waarden in het zoek veld.(2) De data is de overzichtstabel wordt aangepast. Alleen de items7 februari 2012waar het gezochte waarde in voorkomt zullen getoond worden. Hierbij wordt naar alle data achter de tabel gekeken, ook de verborgenVersiedata.3.0Post De overzichtstabel laat alleen items zien waar in de gezochte waardein voorkomt Uitzonderingen Er kan niet op een specifieke kolom gezocht worden.Pagina26 van 5226 27. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] User interface - Gegevens Beheer De hieronder weergegeven mock-ups geven een beeld van hoe de beheerschermen eruit komenFunctioneel Ontwerp te zien.Thebe Fleksplansysteem (FPS) In het eerste scherm is een regel geselecteerd en kan het item worden aangepast.Datum7 februari 2012Versie3.0Pagina27 van 52 Figure 4 Gegevens beheer, bewerken (Medewerker) In dit tweede scherm is niks geselecteerd en daarom is het detail paneel gedisabled. Figure 5 Gegevens beheer, niks geselecteerd (Medewerker)27 28. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 4. Rapportage makenFunctioneel OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS)3 Rapportage makenDatum Planlijst7 februari 2012 medewerkerVersie3.0 Planlijst per usesperiodePagina uses28 van 52uses Afdelingsrapportage usesPlanconsulentuses Medewerkeruses rapportage PerformancerapportageVerjaardagslijst Use-Case 4 rapportage maken28 29. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 4.1.Planlijst medewerker ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina PlanlijstThebe Fleksplansysteem (FPS)medewerker Beschrijving (1) Als de gebruiker van uit een medewerker komt is deze reedsDatum toegevoegd aan het overzicht.(2) De gebruiker voegt n of meerdere medewerkers toe via een7 februari 2012zoekfunctionaliteit op voor- en of achternaam.(3) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze opVersiede actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te3.0voeren.(4) De gebruiker klikt op genereren.Pagina(5) Het systeem laat een plan overzicht zien. Met daar in de volgende29 van 52 kolommen gesorteerd op datum:Naam medewerkerStart datum en tijd dienstEind datum en tijd dienstLocatieAfdelingBijzonderheden (samengevat in n regel, tenzij gexporteerd)Aantal uur Post Een planlijst voor n of meerdere medewerkers. Het overzicht is teexporteren naar Excel Uitzonderingen - Naam 4.2.Planlijst per periode ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Planlijst perperiode Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze opde actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit tevoeren.(2) De gebruiker klikt op genereren.(3) Het systeem laat een plan overzicht zien. Met daar in de volgendekolommen gesorteerd op datum:Naam medewerkerStart datum en tijd dienstEind datum en tijd dienstLocatieAfdelingBijzonderheden (samen gevat in n regel, tenzij gexporteerd)Aantal uur Post Een planlijst voor een opgegeven periode. Het overzicht is teexporteren naar Excel Uitzonderingen -29 30. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Ontwerp Naam 4.3.Medewerker rapportageThebe Fleksplansysteem (FPS) ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina MedewerkerDatum rapportage Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op7 februari 2012de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit teVersievoeren.3.0(2) De gebruiker klikt op genereren.(3) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgendekolommen gesorteerd op naam medewerker:PaginaNaam medewerker30 van 52 Aantal gewerkte uren in periodeAantal contract uren in periodeAantal beschikbare uren in periode.Vast contract (ja / nee)Niveau Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is teexporteren naar Excel. Uitzonderingen - Naam 4.4.Afdelingsrapportage op afdeling ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de paginaafdelingsrapportage Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze opde actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit tevoeren.(2) De gebruiker klikt op genereren.(3) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgendekolommen gesorteerd op afdelingsnaam:AfdelingsnaamAantal aangevraagde urenAantal geplande urenAantal gewerkte urenAantal teruggetrokken urenAantal niet geleverde uren Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is teexporteren naar Excel. Uitzonderingen -30 31. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 4.5.Afdelingsrapportage op niveau ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de paginaThebe Fleksplansysteem (FPS)afdelingsrapportage Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze opDatum de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te7 februari 2012voeren.(2) De gebruiker geeft aan (keuze menu) of men alle medewerkers,Versievast in dienst of op oproepbasis wil zien.(3) De gebruiker klikt op genereren.3.0(4) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgendekolommen gegroepeerd op afdeling:PaginaAfdelingsnaam31 van 52 NiveauAantal aangevraagde urenAantal geplande urenAantal teruggetrokken urenAantal niet geleverde uren Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is teexporteren naar Excel. Uitzonderingen - Naam 4.6.Afdelingsrapportage op medewerker ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de paginaafdelingsrapportage Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze opde actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit tevoeren.(2) De gebruiker geeft aan (keuze menu) of men alle medewerkers,vast in dienst of op oproepbasis wil zien.(3) De gebruiker klikt op genereren.(4) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgendekolommen gegroepeerd op afdeling:AfdelingsnaamNiveauNaam medewerkerAantal geplande urenAantal teruggetrokken urenAantal geweigerde urenContracttype Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is teexporteren naar Excel. Uitzonderingen -31 32. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 4.7.Performancerapportage ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de paginaThebe Fleksplansysteem (FPS)performancerapportage Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze opDatum de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Hetis mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te7 februari 2012voeren.(2) De gebruiker geeft aan (keuze menu) of men per afdeling of perVersieplanconsulent wil zien.(3) De gebruiker klikt op genereren.3.0(4) Het systeem laat een overzicht zien met daarin de volgendekolommen gegroepeerd op afdelingsnaam of planconsulent:PaginaAfdelingsnaam / planconsulent32 van 52 Wachttijd (datum tijd in behandeling datum tijd aanvraag)Behandeltijd (datum tijd afgerond - datum tijd in behandelingDoorloop tijd (datum tijd afgerond - datum tijd aanvraag Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is teexporteren naar Excel. Uitzonderingen - Naam 4.8. Verjaardagslijst ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina dashboard Beschrijving (1) De gebruiker ziet op de het dashboard (homepagina) een lijst metzorgmedewerkers zie in de huidige en eerstvolgende periode jarig zijn.(2) Van de getoonde zorgmedewerkers wordt de naam en geboortedatum getoond. Ook kan met door klikken naar de overige gegevensvan de zorgmedewerker. Post Uitzonderingen -32 33. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 5. Inloggen / UitloggenFunctioneel OntwerpIn deze set aan use cases wordt het proces omtrent inloggen en uitloggen behandeld. Vanwege de twee systemen wijkt de lay-out af tussen het front-end systeem voor de zorgmedewerker ofThebe Fleksplansysteem (FPS) afdeling medewerker en het systeem voor de planconsulent. Verder zijn de functionaliteiten op wachtwoord vergeten na hetzelfde. Deze functionaliteit is alleen maar beschikbaar op deDatum frontend.7 februari 2012 4 Inloggen / UitloggenVersie uses3.0 usesWachtwoord vergetenPagina Medewerker uses33 van 52extends extends usesInloggen Mijn accountaanpassen usesusesAfdeling medewerker Zorg medewerker Uitloggen uses Planconsulent Use-case 5 Inloggen / Uitloggen33 34. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Naam5.1. Inloggen Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulentFunctioneel Ontwerp Pre Gebruiker is niet ingelogd en bevindt zich op de login paginaThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving(1) De gebruiker vult het email adres en wacht woord in. (2) De gebruiker drukt op inloggen. (3) Het systeem controleert of deDatumgebruiker het de email - wachtwoord combinatie bestaat, zo niet dat treed uitzondering [Foutieve combinatie] op. (4) De gebruiker wordt7 februari 2012 naar de aangeroepen pagina gestuurd, als deze onbekend is wordt de gebruiker naar de home pagina gestuurd.Versie PostDe gebruiker is ingelogd en de opgevraagde of home pagina is3.0zichtbaar. Uitzonderingen[Foutieve combinatie] een melding wordt getoond dat de combinatie tussen het email adres en wachtwoord niet bekend zijn bij hetPagina systeem.34 van 52 Figure 6 Front end login pagina Naam5.2. Uitloggen Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulent Pre De gebruiker is reeds ingelogd Beschrijving(1) De gebruiker Klikt op uitloggen. (2) Het systeem stuur de gebruiker naar de inlog pagina. Post(1) De gebruiker is uitgelogd. (2) De gebruiker ziet de login pagina met de melding dat men succesvol is uitgelogd. Uitzonderingen- 34 35. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Ontwerp Naam 5.3. Wachtwoord vergetenThebe Fleksplansysteem (FPS) ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker PreGebruiker is niet ingelogd en bevindt zich op de login pagina.DatumBeschrijving (1) De gebruiker klikt op wachtwoord vergeten. (2) Het systeemstuur de gebruiker naar de wachtwoord vergeten pagina.(3) De7 februari 2012gebruiker geeft het email adres op. (4) Het systeem controleert of hetemail adres bekend is, zo niet dat treed uitzondering [Onbekend emailVersieadres] op. (5) Het systeem tuurt een email met een nieuw3.0wachtwoord naar het email adres. (6) Het systeem stuur de gebruikernaar de inlog pagina. Post (1) Een email met een nieuw wachtwoord is verstuurd naar hetPaginaopgegeven email adres. (2) De gebruiker ziet de login pagina met de35 van 52 melding dat het nieuwe wachtwoord verstuurd is. Uitzonderingen [Onbekend email adres]. De gebruiker ziet de wachtwoord vergetenpagina maar dan met de melding dat het email adres onbekend is. Figure 7 Front end wachtwoord vergeten pagina35 36. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 5.4.Mijn gegevens ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich in de pagina Mijn gegevensThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) De gebruiker kan de aan de account gekoppelde gegevens inzien.(2) De gebruiker kan de NAW gegevens, email adres, GSM nummer enDatum wachtwoord aanpassen.(3) De gebruiker kan daarnaast de functie, nivo, personeelsnummer en7 februari 2012geboortedatum inzien. (4) Na het aanklikken van Opslaan wordt hetformulier gevalideerd en worden de aangepaste gegevens opgeslagen.VersieBij een niet valide formulier treed uitzondering [Foutief formulier] op.3.0Post (1) Na het aanklikken van Opslaan zijn de gegevens opgeslagen. enziet de gebruiker een succes melding Uitzonderingen [Foutief formulier] bij het opslaan van het formulier moet het emailPaginaadres valide zijn en het wachtwoord twee keer het zelfde ingevuld36 van 52 zijn. Als dit niet het geval is krijgt de gebruiker hier een foutmeldingover. Figure 8 Mijn gegevens36 37. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 6. Dienst beherenFunctioneel OntwerpIn deze set aan use cases wordt het proces omtrent diensten besproken. In Figure 9 Dienst aanvraag status is weergegeven in welke staat een dienst aanvraag zich kan bevinden.Thebe Fleksplansysteem (FPS) Bij een afdeling ontstaat de behoefte tot een extra zorgmedewerker. De afdelingsmedewerkerDatumzal in FPS een dienst aanvraag indienen. De planconsulent zal hier een zorgmedewerker bij7 februari 2012proberen te vinden. Wanneer er een mogelijke match wordt gevonden zal de planconsulent digitaal aan de zorgmedewerker vragen of deze ingepland kan worden. Door de goedkeuring vanVersie de zorgmedewerker wordt de dienst vastgezet en kan deze worden uitgevoerd.3.0 5 Dienst beherenPaginauses37 van 52Dienst accepterenuses of wijgeren Zorg medewerker usesDiensten overzichtextendstonen medewerkerusesDienst tonen uses uses Acceptatie dienstplanning verzoekenusesNotificatie systeem Planconsulent Diensten overzichtuses tonen afdelingusesextendsDienst annulerenuses uses uses Dienst aanvragenAfdeling medewerker use-Case 6 Dienst beheren37 38. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] OntwerpNieuwe aanvraagThebe Fleksplansysteem (FPS)DatumNieuw7 februari 2012 Afdeling annuleerdVersie3.0Planconsulent annuleerd InbehandelinggeannuleerdPaginaZorg medewerker gepland38 van 52verzoek gewijgerd Verzoek verstuurd Verzoek geweigerdZorg medewerker gepland niet uitvoerbaar Extern uitbesteed Gepland/afgerond Figure 9 Dienst aanvraag statussen 38 39. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Naam 6.1.Dienst Aanvragen (front end) ActorAfdelingsmedewerker Figuur 3 Dienst aanvragenFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst aanvragenThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) De gebruiker vult de benodigde gegevens in.(2) De gebruiker klikt op Aanvragen, het systeem valideert op alleDatum verplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatieerror] getoond worden.7 februari 2012(4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan deingestelde voorwaarden, bijvoorbeeld dat extern uitbesteden ja ofVersienee is gekozen, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoondworden.3.0(5) De gebruiker wordt naar het overzichtsscherm gestuurd. Post (1) Na het aanklikken van Aanvragen is de aanvraag ingediend.Pagina(2) De gebruiker wordt doorgestuurd naar de overzichtspagina.39 van 52Uitzonderingen [Validatie error] Niet alle validaties zijn geslaagd. De gebruiker krijgteen melding te zien waarop staat welke velden niet voldoende aan devooraf gestelde voorwaarden. Figuur 3 Dienst aanvragen 39 40. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Naam 6.2.Dienst Aanvragen (back end) ActorPlanconsultentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst aanvragenThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) De gebruiker vult de benodigde gegevens in (o.a. het kiezen vaneen afdeling).Datum (2) De gebruiker klikt op Aanvragen, het systeem valideert op alleverplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatie7 februari 2012error] getoond worden.(4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan deVersieingestelde voorwaarden, zo niet zal uitzondering [Validatie error]getoond worden.3.0(5) De gebruiker wordt naar het overzichtsscherm gestuurd. Post (1) Na het aanklikken van Aanvragen is de aanvraag ingediend.Pagina(2) De gebruiker wordt doorgestuurd naar de overzichtspagina.40 van 52Uitzonderingen [Validatie error] Niet alle validaties zijn geslaagd. De gebruiker krijgteen melding te zien waarop staat welke velden niet voldoende aan devooraf gestelde voorwaarden. Naam 6.3.Diensten overzicht (front end) ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst Overzicht Beschrijving De gebruiker ziet een lijst met openstaande diensten die voor haar rolgeldend zijn. Alle reeds afgehandelde diensten worden niet in ditoverzicht getoond maar in een historie overzicht. De diensten zijn perperiode gegroepeerd, per dienst is de datum, tijd en locatie te zien. Degebruiker kan voor een dienst doorklikken om meer informatie vaneen dienst te krijgen. Post - Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn zal de volgende tekst getoond worden:Er zijn geen diensten om weer te geven Figuur 4 Homepagina voor Zorgmedewerker en Afdelingsmedewerker. Wijzigingsnotificaties sinds laatste login. 40 41. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS)Datum7 februari 2012Versie3.0Pagina41 van 52 Figuur 5 Bij diensten zal een overzicht van de komende 7 dagen getoond worden. Figuur 6 Overzicht van toekomstig ingeplande diensten per periode41 42. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 6.4. Diensten overzicht (back end) ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst OverzichtThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) De gebruiker ziet de lijst met openstaande diensten. Alle reedsafgehandelde diensten worden niet in dit overzicht getoond maar inDatum een historie overzicht.(2) De diensten zijn gegroepeerd per status en worden standaard op7 februari 2012datum gesorteerd.(3) Diensten die binnen 2 dagen plaats zullen vinden hebben een rodeVersieachtergrond.(4) Diensten die tussen 2 en 7 dagen plaatsvinden hebben een oranje3.0achtergrond.(5) Diensten die later dan 7 dagen plaatsvinden hebben geenPaginaachtergrond kleur.42 van 52Post - Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn wordt er geen melding gegeven. Naam 6.5.Diensten overzicht historie (front end) ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst historie Beschrijving De gebruiker ziet een lijst met historische diensten die voor haar rolgeldend zijn. Alle reeds afgehandelde diensten worden in dit overzichtgetoond. De diensten zijn per periode gegroepeerd, per dienst is dedatum, tijd en locatie te zien. De gebruiker kan voor een dienst doorklikken om meer informatie van een dienst te krijgen. Post - Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn zal de volgende tekst getoond worden:Er zijn geen diensten om weer te geven Figuur 7 De historie van diensten kan per periode gesorteerd per dagen opgevraagd worden.42 43. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam6.6. Diensten overzicht historie (back end) Actor PlanconsulentFunctioneel Ontwerp Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst historie enThebe Fleksplansysteem (FPS) er is een periode gekozen. Zie Figuur 7 De historie van diensten kan per periode gesorteerd per dagen opgevraagd worden.DatumBeschrijving(1) De gebruiker ziet de lijst met historische diensten. Alle reeds afgehandelde diensten worden in dit overzicht getoond.7 februari 2012 (2) De diensten zijn gegroepeerd per status en worden standaard op datum gesorteerd.Versie Post-3.0UitzonderingenWanneer er geen diensten zijn wordt er geen melding gegeven.Pagina43 van 52 Naam6.7.Dienst inzien Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulent Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Beschrijving(1) De gebruiker ziet n dienst op deze pagina (2) De beschikbare gegevens voor de ingelogde gebruiker worden getoond. (3) Als het systeem use-case toestaat (rechten gebruiker en juiste status dienst) zullen de benodigde knoppen hiervoor geactiveerd zijn. (4) Als het Dienst verzoek bij de Zorgmedewerker ligt zullen de benodigde knoppen hiervoor geactiveerd zijn. (5) De communicatie historie kan worden ingezien. Post- UitzonderingenDe opgevraagde dienst bestaat niet. De gebruiker krijgt een nette melding te zien dat de dienst niet bestaat. Figuur 8 Detailinformatie van een dienst43 44. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 6.8.Dienst annuleren ActorAfdelingsmedewerker, planconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Dienst OverzichtThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) De gebruiker opent de dienst.(2) In de detail pagina van een dienst is de annuleer button actief. ZieDatum uitzonderingen(3) De gebruiker klikt op de annuleer knop7 februari 2012(4) een pop-up verschijnt en vraagt om een reden.(5) Na het in vullen van de reden klikt de gebruiker op doorgaan.Versie(6) De gebruiker wordt naar het overzichtsscherm gestuurd.3.0Post De dienst aanvraag is geannuleerd en de afdeling is op de hoogtegesteld van de annulering. Een geannuleerde dienst kan niet opnieuwgeactiveerd worden. In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoePaginanotificaties verstuurd kunnen worden.44 van 52Uitzonderingen Diensten kunnen alleen maar geannuleerd worden als:- De gebruiker een afdelingsmedewerker is en de dienst nog niet inbehandeling is genomen. Als de dienst reeds in behandeling is kandeze alleen door de planconsulent geannuleerd worden.- De gebruiker een planconsulent is en de dienst nog niet ingepland is.44 45. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Naam 6.9.Dienst plannen ActorPlanconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op 6.7 Dienst inzienThebe Fleksplansysteem (FPS) Beschrijving (1) De gebruiker klikt op de knop zorgmedewerker toekennen(2) Een pop-up verschijnt, deze geeft de melding loadingDatum (3) Het systeem gaat zoeken naar geschikte beschikbaremedewerkers. Het systeem zoekt naar iedereen met:7 februari 2012Een van de twee niveaus (zie ook uitzonderingen)Een deel van de dienst beschikbaar is.Versie(4) Het systeem toont de gevonden medewerkers en sorteert deze3.0naar:Voorkeurs niveau n eerst. Dan tweeDe gehele dienst beschikbaar, opvolgorde van hoeveelheidPagina beschikbaar45 van 52 Vast verband of oproep(5) Het systeem toont de volgende kolommen:Medewerker naamNiveaustarttijd (groen als start tijd binnen de beschikbaarheid valt)eindtijd (groen als eindtijd binnen de beschikbaarheid valt)Dienstverband (voltijd-min-max (krijg een afwijkende kleur, oproep)Beschikbare uren vs geplande uren.Icoon voor medewerker informatie. Door klikken opent nieuw venster met medewerker informatie en de beschikbaarheid van de medewerker. Hier kunnen ook de bijzonderheden van de medewerker bekeken worden.(6) De gebruiker klikt op de medewerker om deze te koppelen(7) De gebruiker kan nog een extra opmerking meegeven(8) Het systeem verstuurd een melding naar de medewerker omtrenthet verzoek.(9) De gebruiker gaat terug naar de dienst en ziet dat de medewerkergekoppeld is. Post Er is een dienst verzoek gestuurd naar de geselecteerde medewerker.In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurdkunnen worden. Uitzonderingen [Geen Medewerker gevonden binnen standaard bereik]Als er geen geschikte medewerker gevonden kan worden krijgt demedewerker de keuze om breder op niveau te zoeken (hoger) en ofook medewerkers zonder opgegeven beschikbaarheid en ofmedewerker op naam te zoeken.[Geen medewerker gevonden]De gebruiker krijgt de optie omVerzoek door te zetten naar niet uitvoerbaar, met reden. Gevolgd door een notificatie naar de afdeling: zie hoofdstuk NotificatiesStoppen met dienst inplannen. Later kan ditzelfde proces opnieuw opgestart wordenExtern uit te besteden, (mits van te voren door de afdeling aangegeven). Gevolgd door een notificatie naar de afdeling: zie hoofdstuk Notificaties45 46. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Ontwerp Naam6.10. Dienst accepterenThebe Fleksplansysteem (FPS) Actor Zorgmedewerker, planconsulent Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de 6.3 Diensten overzichtDatum(front end) of 6.4 Diensten overzicht (back end) Beschrijving(1) De gebruiker opent de dienst.7 februari 2012 (2) In de detail pagina van een dienst is het accepteren / weigeren blok actief.Versie (3) De gebruiker klikt op de accepteren knop3.0 (4) Het systeem markeert het dienst verzoek als geaccepteerd. (5) De pagina ververst. PostHet dienst verzoek is geaccepteerd en de dienst status is bijgewerkt.Pagina In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurd46 van 52kunnen worden. Uitzonderingen- Figuur 9 het accepteren van een dienst 46 47. NedStars B.V.Postbus 4105600 AK EindhovenT 040 - 2352 700I www.nedstars.nlE [email protected] Naam 6.11. Dienst weigeren ActorZorgmedewerker, planconsulentFunctioneel Ontwerp PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de 6.3 Diensten overzichtThebe Fleksplansysteem (FPS)(front end) of 6.4 Diensten overzicht (back end) Beschrijving (1) De gebruiker opent de dienst.Datum (2) In de detail pagina van een dienst is het accepteren / weigerenblok actief.7 februari 2012(3) De gebruiker klikt op de accepteren knop(4) een pop-up verschijnt en vraagt om een reden.Versie(5) Na het in vullen van de reden klikt de gebruiker op doorgaan.(6) Het systeem markeert het dienst verzoek als geweigerd.3.0(7) De pagina ververst. De gebruiker kan de dienst zien tot deplanconsulent er een andere medewerker aan hangt.Pagina Post Het dienst verzoek is geweigerd. De gebruiker kan hier op terug47 van 52 komen tot de planconsulent een andere medewerker er op heeftgepland. Er wordt geen notificatie verstuurd. Uitzonderingen Als een dienst geweigerd is kun je hem niet opnieuw weigeren. Figuur 10 Dienst details (medewerker) weigeren 47 48. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS)Datum7 februari 2012Versie3.0Pagina48 van 52 Figuur 11 Dienst inplannen Naam 6.12.Dienst uitbesteden ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de paginaBij het aanvragen van de dienst heeft de afdeling aangegeven dat dedienst extern mag worden uitbesteed. Beschrijving (1) De gebruiker geeft aan de dienst extern te willen uitbesteden(2) een email wordt verstuurd naar het uitzendbureau.(3) De gebruiker handelt de terugkoppeling buiten het systeem af.(4) Bij terugkoppeling van het uitzendbureau wordt het systeem doorde planconsulent bijgewerkt. Post Dienst staat uit om extern uitbesteed te worden. In hoofdstukNotificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurd kunnenworden. Uitzonderingen -48 49. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] 7. HandleidingFunctioneel OntwerpIn deze set aan use-cases wordt het proces omtrent handleidingen besproken. Een planconsulent kan 3 verschillende handleidingen uploaden. Elke gebruiker krijgt voor zijn niveauThebe Fleksplansysteem (FPS) de mogelijkheid om een handleiding te bekijken die door de plan consulent is gepload.Datum7 februari 20128 HandleidingVersie3.0usesPagina49 van 52 Zorg medewerker extends Handleidingbekijkenusesusesuses Handleidinguploaden Planconsulent extendsAfdeling medewerker Figuur 12 handleiding49 50. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] Ontwerp Naam 7.1. Handleiding uploadenThebe Fleksplansysteem (FPS) ActorPlanconsulent PreGebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheerpagina voorDatum handleidingen. Beschrijving (1) De gebruiker geeft aan wat voor type handleiding ze wil uploaden7 februari 2012ZorgmedewerkerAfdelingsmedewerkerVersiePlanconsulent3.0 (2) De gebruiker kiest een PDF bestand van haar computer(3) De gebruiker klikt op uploaden(4) Het bestand wordt naar de server geploadPagina(5) De handleiding is gepdate.50 van 52Post De nieuwe handleiding is beschikbaar voor de geselecteerdedoelgroep. Uitzonderingen - Naam 7.2.Handleiding bekijken ActorZorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent PreGebruiker is ingelogd Beschrijving (1) op elke pagina is een link naar de handleiding beschikbaar(2) de gebruiker klikt op de handleiding link.(3) De handleiding wordt aangeboden aan de gebruiker(4) De gebruiker download de handleiding en opent deze met een PDFviewer (bijvoorbeeld Adobe pdf viewer) Post De gebruiker heeft de handleiding gedownload. Uitzonderingen Als de planconsulent geen handleiding heeft gepload word er geenlink getoond.50 51. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] NotificatiesFunctioneel OntwerpBij elke handeling van de planconsulent waarbij de afdeling of de zorgmedewerkerThebe Fleksplansysteem (FPS) genformeerd zou kunnen worden is er de mogelijkheid om een e-mail of SMS te versturen. Het systeem geeft dan een interface waarbinnen de planconsulent een melding op kan stellen en versturen. Verstuurde meldingen worden opgeslagen per dienst en zijn voor de planconsulentDatum zichtbaar bij use case 6.7 Dienst inzien in op pagina 43 .7 februari 2012 Het systeem kent dus de volgende notificatie.VersieEmail gegroepeerd per daag, standaard3.0 SMS - direct verstuurd, wordt tevens toegevoegd aan de email samenvattingEmail - direct verstuurd, wordt tevens toegevoegd aan de email samenvatting (wordtPagina niet opnieuw verstuurd als dit het enige bericht blijkt te zijn)51 van 52 Figuur 13 E-mail notificatie51 52. NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected] OntwerpThebe Fleksplansysteem (FPS)Datum7 februari 2012Versie3.0Pagina52 van 52 Figuur 14 SMS notificatie52