Download - Fun

Transcript
Page 1: Fun

NedStars B.V.

Postbus 410

5600 AK Eindhoven

Parmentierweg 14

5657 EH Eindhoven

T 040 - 2352700

F 040- 2352701

I www.nedstars.nl

E [email protected]

Auteur

Alain Lecluse

Projectarchitect

T 040 - 2352 743

E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Status

Voltooid

Gevoeligheid

Vertrouwelijk

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Page 2: Fun

2

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

2 van 52

Inhoudsopgave Overzicht .................................................................................................................................. 5

Inleiding ...................................................................................................................................... 5

Scope .......................................................................................................................................... 5

Leeswijzer ................................................................................................................................... 5

Project Actoren .......................................................................................................................... 5

Non-functional requirements ................................................................................................... 6

Beveiliging .................................................................................................................................. 6

Back-up ....................................................................................................................................... 6

Schaalbaarheid en snelheid ........................................................................................................ 6

Training en handleiding ............................................................................................................. 6

Live-gang .................................................................................................................................... 6

Software requirements .............................................................................................................. 6

Data Design .............................................................................................................................. 7

Dienst (shift) ............................................................................................................................... 8

Medewerker (employee) ............................................................................................................ 8

Gebruiker (User) ......................................................................................................................... 9

Basis user interface ................................................................................................................ 10

Front-end (Zorgmedewerker en Afdeling medewerker) ......................................................... 10

Back-end (planconsultent) ....................................................................................................... 11

Functional requirements ........................................................................................................ 12

Actoren ..................................................................................................................................... 12

Zorgmedewerker ................................................................................................................. 12

Afdelingsmedewerker .......................................................................................................... 12

Planconsulent ...................................................................................................................... 12

Notificatiesysteem ............................................................................................................... 12

Use-cases ............................................................................................................................... 13

1. Hoofd use-cases ............................................................................................................. 13

1.1. Beschikbaarheid beheren .......................................................................................... 14

1.2. Basisgegevens beheren ............................................................................................. 14

1.3. Rapportage maken .................................................................................................... 14

1.4. Inloggen / Uitloggen .................................................................................................. 15

1.5. Dienst beheren .......................................................................................................... 15

1.6. Zoeken ....................................................................................................................... 15

1.7. Groepsmail versturen ................................................................................................ 16

1.8. Handleiding ............................................................................................................... 17

Page 3: Fun

3

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

3 van 52

2. Beschikbaarheid beheren ............................................................................................... 18

2.1. Beschikbaarheid inzien (front-end) ........................................................................... 18

2.2. Beschikbaarheid wijzigen (front-end) ........................................................................ 19

2.3. Beschikbaarheid inzien (back-end) ............................................................................ 19

2.4. Beschikbaarheid wijzigen (back-end) ........................................................................ 19

2.5. Beschikbaarheid inzien per dag, per niveau .............................................................. 20

User interface - Beschikbaarheidsscherm ............................................................................ 21

3. Basisgegevens beheren .................................................................................................. 22

3.1. Gegevens inzien ......................................................................................................... 24

3.2. Gegevens toevoegen ................................................................................................. 24

3.3. Gegevens bewerken .................................................................................................. 25

3.4. Gegevens verwijderen ............................................................................................... 25

3.5. Filteren ...................................................................................................................... 26

User interface - Gegevens Beheer ....................................................................................... 27

4. Rapportage maken ......................................................................................................... 28

4.1. Planlijst medewerker ................................................................................................. 29

4.2. Planlijst per periode .................................................................................................. 29

4.3. Medewerker rapportage ........................................................................................... 30

4.4. Afdelingsrapportage op afdeling ............................................................................... 30

4.5. Afdelingsrapportage op niveau ................................................................................. 31

4.6. Afdelingsrapportage op medewerker ....................................................................... 31

4.7. Performancerapportage ............................................................................................ 32

4.8. Verjaardagslijst .......................................................................................................... 32

5. Inloggen / Uitloggen ....................................................................................................... 33

5.1. Inloggen ..................................................................................................................... 34

5.2. Uitloggen ................................................................................................................... 34

5.3. Wachtwoord vergeten .............................................................................................. 35

5.4. Mijn gegevens ........................................................................................................... 36

6. Dienst beheren ............................................................................................................... 37

6.1. Dienst Aanvragen (front end) .................................................................................... 39

6.2. Dienst Aanvragen (back end)..................................................................................... 40

6.3. Diensten overzicht (front end) .................................................................................. 40

6.4. Diensten overzicht (back end) ................................................................................... 42

6.5. Diensten overzicht historie (front end) ..................................................................... 42

6.6. Diensten overzicht historie (back end) ..................................................................... 43

6.7. Dienst inzien .............................................................................................................. 43

Page 4: Fun

4

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

4 van 52

6.8. Dienst annuleren ....................................................................................................... 44

6.9. Dienst plannen .......................................................................................................... 45

6.10. Dienst accepteren ..................................................................................................... 46

6.11. Dienst weigeren......................................................................................................... 47

6.12. Dienst uitbesteden .................................................................................................... 48

7. Handleiding .................................................................................................................... 49

7.1. Handleiding uploaden ............................................................................................... 50

7.2. Handleiding bekijken ................................................................................................. 50

Notificaties ............................................................................................................................. 51

Page 5: Fun

5

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

5 van 52

Overzicht

Inleiding Binnen de afdeling Flekscare bij Thebe zijn een aantal administratieve processen die

geautomatiseerd kunnen worden. In dit FO (Functioneel ontwerp) zullen de functionele eisen

van dit systeem in kaart worden gebracht. Na het lezen van dit document moet de lezer een

duidelijk beeld hebben van hoe het Flekscare plan systeem (FPS) zal gaan werken.

Scope In dit Functioneel ontwerp wordt het nieuwe digitale FPS besproken. Het systeem is initieel voor

Thebe Zuid Oost bedoeld, maar zal later mogelijk ook binnen de rest van Thebe uitgerold

worden. De uitrol in de overige vestigingen is niet inbegrepen. Middels een nieuwe installatie en

configuratie van het FPS moet dit wel mogelijk zijn.

Leeswijzer Het Functioneel Ontwerp (FO) levert de complete functionele beschrijving (blauwdruk) van de

oplossing. Het implementeert de business en functionele requirements. Tevens vormt het de

basis voor een mogelijk technisch ontwerp en realisatie.

Dit document is bedoeld voor de project- en stuurgroep van het project “Thebe

Fleksplansysteem (FPS)”. In dit document wordt er vanuit gegaan dat de lezer kennis heeft van

de huidige en gewenste functionaliteiten met betrekking tot het project “Thebe

Fleksplansysteem (FPS)”

Het FO zal na goedkeuring door Thebe een deel van de overeenkomst voor de realisatie ervan

dienen. De programmeurs zullen het FO gebruiken voor de bouw van het systeem. Omdat het

FO een leidend document is, is het van belang dat het FO te allen tijde de meest actuele

beschrijving van het product bevat. In het geval van voortschrijdend inzicht en/of meerwerk

dient het FO te worden bijgewerkt.

Project Actoren Organisatie Bestaat uit Project groep Thebe

Carla van Zanten - van der Linden Budget houder Carla van Zanten - van der Linden Functioneel eigenaar Carla van Zanten - van der Linden Tester

Project groep NedStars

Nader te bepalen Project manager Mark Peijnenburg Accountmanager Alain Lecluse Project architect

Page 6: Fun

6

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

6 van 52

Non-functional requirements

Beveiliging In het Thebe Fleksplansysteem (FPS) zullen gevoelige gegevens vastgelegd worden. Deze zijn

alleen voor een door Thebe aangewezen persoon toegankelijk. In het functioneel ontwerp wordt

de login module beschreven om gebruikers te autoriseren voor het raadplegen en beheren van

gegevens.

Gegevens zullen op diverse computers binnen en buiten het kantoor contact kunnen leggen met

het FPS. Indien gegevens worden ingevoerd of opgevraagd dienen deze gecodeerd over het

internet verstuurd te worden. Hierdoor worden deze gegevens onleesbaar voor bijvoorbeeld

een hacker die deze informatie onderschept. Een SSL certificaat zal door de hostingafdeling

geïnstalleerd worden. Tijdens de bouw van het systeem moet rekening met HTTPS support

gehouden worden en bij het inloggen afdwingen dat het systeem naar HTTPS verwijst.

Back-up Er dient dagelijks een SQL dump (back-up) gemaakt te worden en deze op te slaan in een

afgeschermde map op de server. De dumps bevatten de volledige database van het FPS en

zullen gecomprimeerd opgeslagen worden. Een dump wordt voor 1 maand bewaard en daarna

overschreven door een nieuwe maand. Back-up recovery dient door NedStars op verzoek van

Thebe uitgevoerd te worden.

Schaalbaarheid en snelheid Naar verwachting zullen 20 simultane gebruikers met het FPS kunnen werken. 20 simultane

gebruikers zijn gebruikers die het systeem op hetzelfde moment actief aan het gebruiken zijn.

Om het systeem nog sneller te laten fungeren en meer simultane gebruikers aan te kunnen, kan

het huidige hosting platform (server) geupgrade worden.

Training en handleiding In dit functioneel ontwerp is geen (online) handleiding inbegrepen. Wel zijn de functionaliteiten

beschreven om een online handleiding te beheren.

NedStars zal bij elke realisatiefase (Fase 2 en 3) een training geven.

Live-gang Bij de live-gang van het FPS is geen implementatieplan benodigd, zoals bijvoorbeeld het

migreren van data, het deactiveren van huidige systemen, etc. Met Thebe zal enkel een datum

geprikt worden om het in productie te nemen.

Software requirements Het FPS zal ontwikkeld worden voor de meest recente browsers IE7, IE8, IE9, Google Chrome,

Firefox en Safari met een minimale schermresolutie van 1280 x 1024 pixels. Support voor

mobiele devices zoals een smartphones (iPhone, HTC, Samsung) en tablets (iPad, Samsung

Galaxy) wordt geen rekening mee gehouden. Dat kan betekenen dat het FPS hier niet op werkt.

Page 7: Fun

7

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

7 van 52

Data Design In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de datastructuur achter FPS. Vanwege de complexiteit van

de gegevens en datastructuur is er voor een technische uitleg (welke met name voor de

programmeur dient) binnen dit hoofdstuk gekozen. Enkele belangrijke onderdelen zullen

afzonderlijk worden uitgelicht. Daarnaast moet opgemerkt worden dat het systeem geen

gegevens verwijderd. Alle data blijft beschikbaar en is op verzoek van Thebe door NedStars op te

ruimen.

employee

PK employee_id

firstname lastname date_of_birth address postalcode city employee_number email_address mobilephone_number remarks

contract

PK contract_id

FK1 employee_id start_date end_date hours_per_weekFK2 level_idFK3 contract_type_idFK4 function_type_id

department

PK department_id

name

user

PK user_id

email_address password nameFK1 employee_idFK2 department_id

location

PK location_id

name address cityFK1 department_id

level

PK level_id

name

shift

PK shift_id

FK1 location_id start_datetime end_datetimeFK2 shift_status_id is_approved_external remarks request_datetime level_first_choice level_seconde_choice

shift_status

PK shift_status_id

name

availability

PK availability_id

start_datetime end_datetimeFK1 employee_idFK2 level_id

shift_request

PK shift_request_id

FK1 user_idFK2 shift_idFK3 shift_request_status_id remarks

shift_request_status

PK shift_request_status_id

name

shift_logbook

PK shift_logbook_id

datetime messageFK1 user_idFK2 shift_id

contract_type

PK contract_type_id

name

function_type

PK function_type_id

name

Figuur 1 database ontwerp

Page 8: Fun

8

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

8 van 52

Dienst (shift) Een dienst wordt vertegenwoordigd in een shift, hiervoor zijn de volgende gegevens

beschikbaar:

Locatie met daaruit volgend de afdeling (keuzemenu, zelf beheersbaar)

Niveau keuze 1 (keuzemenu, zelf beheersbaar)

Niveau keuze 2 (keuzemenu, zelf beheersbaar)

Start datum en tijd (met kalender functie)

Eind datum en tijd (met kalender functie)

Aanvraag datum en tijd (wordt automatisch toegekend)

Aanvraag gebruiker (wordt automatisch toegekend)

Toestemming om door te zetten naar externe partij (ja / nee, verplicht veld)

Bijzonderheden (tekstveld met meerdere regels zonder opmaak)

Status (hier wordt de actuele status van een dienst vastgelegd (in aanvraag of dienst).

Zie Figuur 3 Dienst aanvragen voor alle statussen.)

Medewerker (employee) Een medewerker wordt vertegenwoordigd in een employee. Per medewerker kunnen er

meerdere contracten zijn, er kunnen 1 of meer contract actief zijn. Hiervoor zijn de volgende

gegevens beschikbaar:

Voornaam (tekst)

Achternaam(tekst)

Adres, postcode, woonplaats (tekst)

Contract (voor rapportage doeleinden blijft de historie bewaard)

o Functie (tekst)

o Niveau (keuzemenu, zelf beheersbaar)

o Vast, oproep, min max (keuze menu, niet beheersbaar)

o Personeelsnummer (tekst)

o Uren per week (tekst)

In geval bij het kiezen van min max contract: de mogelijkheid

geven om min en max uren in te vullen. Dit zijn twee velden. Max

is alleen ter kennisgeving, het systeem zal hier geen berekeningen

of selecties mee te maken.

In het geval van vast of oproep is dit één input veld.

o Start en eind datum contract

Email adres (tekst)

GSM nummer (tekst)

Geboortedatum (met kalender functie)

Bijzonderheden (tekstveld met meerdere regels zonder opmaak, wordt alleen getoond

aan de planconsulent)

Page 9: Fun

9

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

9 van 52

Gebruiker (User) Een gebruiker kan inloggen op het systeem. Deze gebruiker is gekoppeld aan een

zorgmedewerker, afdelingsmedewerker of planconsulent.

Email adres (tekst, om mee in te loggen)

Wachtwoord

o Minimaal één Hoofdletter

o Minimaal één kleine letter

o Minimaal één cijfer

o Minimaal acht tekens

Naam (tekst, volledige naam)

Page 10: Fun

10

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

10 van 52

Basis user interface Binnen FPS zullen alle schermen een basisindeling hebben. Echter verschilt deze voor de

Zorgmedewerker , Afdeling medewerker en planconsulent.

Front-end (Zorgmedewerker en Afdeling medewerker) De front-end pagina’s hebben een eenvoudige en heldere lay-out. Hierdoor zijn ze overzichtelijk

en snel te begrijpen voor nieuwe gebruikers. De bovenkant van elke pagina bestaat uit:

Menubalk

Een Kruimelpad dat de positie van de pagina aangeeft.

Account informatie: mijn gegevens, help en uitloggen.

Afdelingsmedewerker krijgt de knoppen:

Home / Aangevraagde diensten

Diensten in behandeling (nog niet uitgevoerde diensten)

Historie (na uitvoerdatum van dienst)

Medewerker krijgt de knoppen:

Home / Openstaande verzoeken

Beschikbaarheid

Ingepland

Historie (na uitvoerdatum van dienst)

Figure 1 Basis front-end

Page 11: Fun

11

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

11 van 52

Back-end (planconsultent) De plan consulent krijgt een meer “office” achtige look. Door deze andere Grafische interface

zijn er extra functionaliteiten zoals sorteren mogelijk. Aan de bovenkant van elk scherm bevindt

zich de menubalk met daarin:

De menuknoppen

Een algemene zoekfunctie

Mijn account knop

Uitloggen knop

Onder het menu wordt de data weergegeven. Deze kan opgedeeld zijn in een tabel aan de

bovenkant en een details paneel aan de onderkant. Binnen de tabel wordt dan een overzicht

van items weergegeven. Door op een item te klikken zal het detail paneel activeren en zullen de

gegevens van het geselecteerde item getoond worden. Dit kunnen meer gegevens zijn dan in de

tabel zijn getoond. De tabel en het scherm van een computer of laptop heeft namelijk maar een

beperkte breedte. Zie onderstaand voorbeeld van deze schermindeling:

Figure 2 Basis back-end

Page 12: Fun

12

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

12 van 52

Functional requirements

Actoren Binnen “Thebe Fleksplansysteem (FPS)” zijn een aantal actoren. Een actor is een entiteit (vaak

een type gebruiker) die buiten het systeem staat en die direct communiceert in het systeem.

Deze actoren kunnen verschillende rechten en functies binnen het systeem hebben. Men kan bij

het woord “actor” meestal ook denken aan “rol”

Zorgmedewerker

Een zorgmedewerker is een natuurlijk persoon die in dienst is bij Thebe Flekscare. Zij verleent

zorg aan zorg behoevende op locatie. De zorgmedewerker wordt voor deze diensten ingepland

door de planconsulent. Hiervoor kan de zorgmedewerker haar beschikbaarheid opgeven in FPS.

De zorgmedewerker heeft in haar rol alleen rechten op haar eigen actieve gegevens en

diensten.

Afdelingsmedewerker

De afdelingsmedewerker is een natuurlijk persoon in dienst van Thebe. Zij vertegenwoordigd

een afdeling binnen Thebe. Voor deze afdeling kan de afdelingsmedewerker(s) diensten voor de

afdeling aanvragen bij Flekscare. De afdelingsmedewerker heeft in haar rol alleen rechten op de

diensten en gekoppelde zorgmedewerkers met betrekking tot de vertegenwoordigen afdeling.

Planconsulent

De planconsulent is een natuurlijk persoon in dienst van Thebe Flekscare. Zij vertegenwoordigd

FPS binnen Thebe en draagt zorg voor de planning van diensten. De planconsulent heeft binnen

haar rol recht op alle gegevens en functionaliteiten binnen FPS.

Notificatiesysteem

Het notificatiesysteem is verantwoordelijk voor het afhandelen van de notificatie van FPS. Met

notificatie worden de kleine berichten en of bericht samenvattingen bedoeld die naar andere

medewerkers worden verstuurd als kennisgeving van een aanpassing. Deze kunnen zowel via e-

mail als via SMS worden verstuurd.

Page 13: Fun

13

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

13 van 52

Use-cases Binnen FPS (Flekscare plan systeem) zijn een aantal use-cases te definiëren. Een use-case is een

beschrijving van hoe de gebruiker met het systeem wil omgaan. In de hieronder genoemde

onderdelen wordt van een globaal niveau steeds verder de diepte ingegaan. Zo wordt er van een

hoofdniveau naar een subniveau gewerkt.

1. Hoofd use-cases Thebe Fleksplansysteem (FPS) is verdeelt in de hieronder weergegeven globale uses-cases. Per

uses-case wordt uitgelegd wat ermee gedaan kan worden. In het hoofdniveau wordt dit vaak

abstract weergegeven en wordt dit verder uitgediept in een sub use-case.

Zorg medewerker

Planconsulent

Afdeling medewerker

«extends»

«extends»

Flekscare plan systeem (FPS)

Notificatie systeem

1 Beschikbaarheidbeheren

2 Basisgegevensbeheren

5 Dienst beheren

3 Rapportage maken«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

4 Inloggen /Uitloggen

«uses»

7 Groepsmailversturen

«uses»

«uses»

6 Zoeken

«uses»

8 Handleiding

«uses»

«uses»

Use-case 1 – globaal

Page 14: Fun

14

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

14 van 52

Naam 1.1. Beschikbaarheid beheren

Actor Zorgmedewerker, Planconsulent

Pre (voorwaarde) De gebruiker is reeds ingelogd

Beschrijving De gebruiker kan beschikbaarheid voor een toekomstige periode beheren. Verdere details zijn uitgewerkt voor:

Wijzigen beschikbaarheid

Beschikbaarheid inzien

Post (gevolg) De gebruiker heeft voor een periode beschikbaarheid opgegeven.

Uitzonderingen -

Naam 1.2. Basisgegevens beheren

Actor Planconsulent

Pre De gebruiker is reeds ingelogd

Beschrijving (1) De gebruiker kan systeemgegevens zoals niveaus, locaties, afdelingen en medewerkers beheren. Verdere details zijn uitgewerkt voor:

Gegevens beheren

Gegevens exporteren

Gegevens inzien

Post Standaard systeem gegevens zijn aangepast naar behoeve van Flekscare.

Uitzonderingen Ingevoerde waardes zijn niet toegestaan en een foutmelding wordt getoond.

Naam 1.3. Rapportage maken

Actor Planconsulent

Pre De gebruiker is reeds ingelogd

Beschrijving (1) De gebruiker geeft aan welke rapportage gemaakt moet worden. (2) De rapportage wordt getoond Verdere details zijn uitgewerkt voor:

Plan lijst medewerk,

Planlijst per periode

Afdelingsrapportage

Medewerker rapportage

Post De gevraagde rapportage is weergegeven

Uitzonderingen -

Page 15: Fun

15

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

15 van 52

Naam 1.4. Inloggen / Uitloggen

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent

Pre -

Beschrijving (1) FPS is beveiligd en gebruikers moeten ingelogd zijn voor toegang tot gegevens. (2) Gebruikers kunnen inloggen en hun gegevens aanpassen. Verdere details zijn uitgewerkt voor:

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Gegevens aanpassen

Uitloggen

Post De gebruiker is ingelogd

Uitzonderingen -

Naam 1.5. Dienst beheren

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent

Pre De gebruiker is reeds ingelogd

Beschrijving Diensten kunne worden aangevraagd en toegekend. Verdere details zijn uitgewerkt voor:

Dienst aanvragen (Afdelingsmedewerker, Planconsulent)

Dienst annuleren (Afdelingsmedewerker, Planconsulent)

Dienst Accepteren (Zorgmedewerker, Planconsulent)

Dienst Weigeren (Zorgmedewerker, Planconsulent)

Dienst plannen (Planconsulent)

Dienst uitbesteden (Planconsulent)

Dienst overzicht (Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent)

Post -

Uitzonderingen -

Naam 1.6. Zoeken

Actor Planconsulent

Pre (voorwaarde) De gebruiker is ingelogd. Zie Figuur 2 Mockup zoeken

Beschrijving (1) In het invoerveld in de menubalk wordt een zoekterm getypt. (2) Als er meer dan 3 tekens zijn getypt zal het systeem gaan zoeken. Het systeem zoekt op de naam van medewerkers. (3) het systeem toont in een lijst ,van max 15 items per pagina, de gevonden resultaten. Per resultaat wordt de naam, het niveau en de stad weergegeven. (4) Door één van de resultaten te klikken wordt het aangeklikte medewerker geopend. (5) Wanneer men verder gaat buiten het zoeken om zullen de zoek resultaten verdwijnen.

Post (gevolg) Als een zoek opdracht de gewenste medewerker heeft getoond en deze is aangeklikt zal deze in een getoond worden.

Uitzonderingen -

Page 16: Fun

16

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

16 van 52

Figuur 2 Mockup zoeken

Naam 1.7. Groepsmail versturen

Actor Planconsulent

Pre (voorwaarde) De gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “groepsmail versturen”

Beschrijving (1) De gebruiker voegt zorgmedewerkers, afdelingsmedewerkers en of planconsulenten toe aan mail lijst. Dit kan door:

Een groep in zijn geheel toe te voegen. (zorgmedewerkers, afdelingsmedewerkers en planconsulenten)

Te zoeken op naam

Te zoeken op niveau

Te zoeken op woonplaats (2) De gebruiker klikt op doorgaan. (3) Alle geselecteerde gebruikers worden toegevoegd aan de BCC, de ingelogde gebruiker word toegevoegd als ontvanger. Zie “Figuur 13 E-mail notificatie” op pagina 51. (4) De gebruiker kan een e-mail typen en versturen. (5) Bij het versturen word de afzender aan de BCC toegevoegd. Zo is een historie bij te houden in Outlook

Post (gevolg) Een mail is verstuurd naar een geselecteerde groep aan mensen. In FPS wordt geen overzicht van bewaard.

Uitzonderingen -

Page 17: Fun

17

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

17 van 52

Naam 1.8. Handleiding

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent

Pre (voorwaarde) De gebruiker is reeds ingelogd

Beschrijving Handleidingen kunnen worden opgevraagd en opgeslagen. Verdere details zijn uitgewerkt voor:

“7.1 Handleiding uploaden” (Planconsulent)

“7.2 Handleiding bekijken” (Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent)

Post (gevolg) -

Uitzonderingen -

Page 18: Fun

18

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

18 van 52

2. Beschikbaarheid beheren Nadat een zorgmedewerker een eigen gebruiker heeft gekregen kan zij haar beschikbaarheid

opgeven. De gebruiker vult per week de beschikbaarheid in. Dit kan 4 periodes in het voren

ingevuld worden. Binnen deze week kan de gebruiker aangeven wanneer zij wel of niet

beschikbaar is.

Zorg medewerker

1 Beschikbaarheid beheren

Wijziggenbeschikbaarheid«uses»

Beschikbaarheidinzien

«uses»

«uses»

use-Case 2 beschikbaarheid beheren

Naam 2.1. Beschikbaarheid inzien (front-end)

Actor Zorgmedewerker

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspagina

Beschrijving (1) De gebruiker moet eerst een week selecteren om deze te kunnen inzien. Op de overzichtspagina ziet de gebruiker de weken voor de komende 13 periodes. Er worden geen weken uit het verleden getoond. (2) De gebruiker selecteert een week (3) De gebruiker krijgt deze week te zien met daarin weergegeven de mogelijk reeds opgegeven beschikbaarheid, zie “Figure 3 beschikbaarheid” . Hierbij word onderscheid gemaakt tussen drie type beschikbaarheid:

Beschikbaar

Verhinderd

Onbekend (word door het systeem als “waarschijnlijk beschikbaar” gezien)

Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid, deze kan afgedrukt worden

Uitzonderingen -

Page 19: Fun

19

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

19 van 52

Naam 2.2. Beschikbaarheid wijzigen (front-end)

Actor Zorgmedewerker

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspagina van één week

Beschrijving (1) De gebruiker krijgt deze week te zien met daarin weergegeven de mogelijk reeds opgegeven beschikbaarheid, zie “Figure 3 beschikbaarheid”. (2) Standaard is de knop “verhinderd” geselecteerd. (3) De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecteren dat ze verhinderd is. Deze wordt rood gemankeerd. (4) De gebruiker kan ook opgeven dat ze een hele dag afwezig is door op het vinkvakje te klikken. (5) De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecteren dat ze beschikbaar. Deze wordt groen gemankeerd

Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid, deze pagina van één week kan uitgeprint worden.

Uitzonderingen Het is niet mogelijk om beschikbaarheid in te voeren buiten de ingevoerde contracttermijn. Daarnaast is het niet mogelijk om beschikbaarheid weg te halen waar reeds een dienst is in gepland of een dienst verzoek uitstaat.

Naam 2.3. Beschikbaarheid inzien (back-end)

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspagina van één medewerker

Beschrijving (1) De gebruiker ziet een pagina die op gedeeld is in twee delen. In het bovenste gedeelte staan weken weergegeven. Per week wordt het aantal beschikbare, ingeplande en niet beschikbare uren weergegeven. (2) In het onderste paneel wordt de beschikbaarheid van één week weergegeven. In paneel wordt naast de beschikbaarheid ook de ingeplande diensten getoond.

Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid

Uitzonderingen -

Naam 2.4. Beschikbaarheid wijzigen (back-end)

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspagina van één medewerker en heeft één week geselecteerd

Beschrijving (1) De gebruiker krijgt deze week te zien met daarin weergegeven de mogelijk reeds opgegeven beschikbaarheid (2) Standaard is de knop “verhinderd” aan geselecteerd. (3) De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecteren dat ze verhinderd is. Deze wordt rood gemankeerd. (4) De gebruiker kan ook opgeven dat ze een hele dag afwezig is door op het vinkvakje te klikken. (5) De gebruiker kan switchen naar “beschikbaar”. De gebruiker kan nu in de tabel klikken en een periode selecteren dat ze beschikbaar. Deze wordt groen gemankeerd.

Post De gebruiker ziet haar beschikbaarheid

Uitzonderingen Het is niet mogelijk om beschikbaarheid in te voeren buiten de ingevoerde contracttermijn

Page 20: Fun

20

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

20 van 52

Naam 2.5. Beschikbaarheid inzien per dag, per niveau

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beschikbaarheidspagina per dag.

Beschrijving (1) De gebruiker krijgt een lege pagina te zien. (2) De gebruiker kan aangeven welk niveau men wil zien (of alle) (3) De gebruiker geeft aan welke dag men wil zien. (4) Het systeem laat de beschikbare medewerkers voor de selectie zien. Gesorteerd per niveau zijn de volgende kolommen zichtbaar

Naam medewerker

Niveau

Dienstverband

Beschikbaarheid in uren

Geplande uren

Post De gebruiker ziet de beschikbaarheid

Uitzonderingen -

Page 21: Fun

21

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

21 van 52

User interface - Beschikbaarheidsscherm

In dit scherm kan de zorgmedewerker en de planconsulent in een soortgelijke vorm de

beschikbaarheid inzien en aanpassen. Door een start tijd stip aan te klikken en dan te slepen

kan zij periode afblokken voor beschikbaarheid of afwezigheid. Door op de knoppen

“verhinderd” of “beschikbaar” te klikken kan men de kleur van de “kwast” veranderen. Tevens

veranderd dan ook de optie om één dagdeel in een keer naar de gekozen knop te zetten met het

vinkvakje.

De twee vinkvakjes geven de gebruiker de mogelijkheid om snel een dagdeel om te zetten naar

één status. Het systeem geeft hiervoor twee mogelijkheden:

Dag en avond (07 - 23 uur)

Nacht (23 – 07 uur)

Doormiddel van de knop “Alles leegmaken” kan de gebruiker de beschikbaarheid van die week

leegmaken. Zo kan er eenvoudig opnieuw begonnen worden. Let op reeds ingeplande diensten

worden niet weggehaald.

Figure 3 beschikbaarheid

Page 22: Fun

22

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

22 van 52

3. Basisgegevens beheren Binnen FPS zijn de volgende basisgegevens aanwezig en beheersbaar:

Niveaus

Afdelingen

Locaties

Medewerkers

Voor elk van deze onderdelen gelden de hieronder benoemde use-cases. Er wordt niet in detail

beschreven welke gegevens exact beheersbaar zijn. Deze staan beschreven in het hoofdstuk

Page 23: Fun

23

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

23 van 52

Data Design.

Omdat één afdelingsmedewerker een of meerdere locaties kan beheren is er voor gekozen om

afdeling en locatie los te trekken in het beheer. Een afdelingsmedewerker wordt dan aan een

afdeling toegekend en kan dan voor alle locaties die onder de afdeling vallen diensten beheren.

Buiten het beheerscherm om worden afdelingen en locaties altijd gecombineerd getoond:

“locatie naam (Afdelingsnaam)”

Planconsulent

2 Basisgegevens beheren

2.1 Niveaus beheren

2.3 Gebruikersbeheren

2.5 Locatiesbeheren

2.2 Medewekersbeheren

«extends»

2.4 Afdelingenbeheren

«extends»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Use-Case 3 - basisgegevens beheren

Page 24: Fun

24

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

24 van 52

Naam 3.1. Gegevens inzien

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer pagina User interface - Gegevens Beheer

Beschrijving (1) De gebruiker ziet een scherm dat is opgesplitst in een lijst van gegevens (bovenkant) en een detail overzicht (onderkant) (2) De gebruiker ziet in het overzicht alle records van de gegevens groep. Waarbij elke regel één record voorstelt. (3) Als de gebruiker één regel aan klik wordt de informatie van deze regel in het detail overzicht getoond. Tevens kan er in het detail overzicht extra informatie getoond worden die niet in de kolommen van de overzichtstabel staat.

Post De gebruiker ziet de gegevens

Uitzonderingen -

Naam 3.2. Gegevens toevoegen

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer pagina User interface - Gegevens Beheer

Beschrijving (1) De gebruiker klikt op “Toevoegen” het detail formulier wordt geactiveerd en leeg gemaakt. (2) De gebruiker vult de waardes in die men toe willen voegen. (3) De gebruiker klikt op “Opslaan”, het systeem valideert op alle verplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan de ingestelde voorwaarden, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (5) Het systeem vernieuwd de overzichtstabel en toont een melding dat het item succesvol is opgeslagen.

Post Het nieuwe item is toegevoegd en wordt getoond in de overzichtstabel.

Uitzonderingen [Validatie error] Het systeem constateert dat de waardes niet voldoen aan ingestelde eisen en toont een pop-up met daarin een melding waarin dit wordt kenbaar gemaakt. [Opslaan mislukt] Wanneer het systeem het item niet kan toevoegen wordt er een melding getoond dat het opslaan is mislukt.

Validaties Er kunnen meerder validatie van toepassing zijn, een aantal voorbeelden zijn:

o Een valide email adres o Minimaal N tekens o Maximaal N tekens (voor weergaven doeleinden) o Datum in toekomst o Eind datum na Start datum o Wachtwoord eisen.

Page 25: Fun

25

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

25 van 52

Naam 3.3. Gegevens bewerken

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer pagina User interface - Gegevens Beheer

Beschrijving (1) De gebruiker klikt op één item uit de overzichtstabel om aan te passen. (2) Het systeem toont de gegevens van het geselecteerde item in het detail paneel. (3) De gebruiker past de gegevens aan en klikt op “Opslaan”, het systeem valideert op alle verplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan de ingestelde voorwaarden, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (5) Het systeem vernieuwd de overzichtstabel en toont een melding dat het item succesvol is opgeslagen.

Post Het geselecteerde item is aangepast en wordt getoond in de overzichtstabel. Een melding wordt kort getoond dat de melding correct is opgeslagen.

Uitzonderingen [Validatie error] Het systeem constateert dat de waardes niet voldoen aan ingestelde eisen en toont een pop-up met daarin een melding waarin dit wordt kenbaar gemaakt. [Opslaan mislukt] Wanneer het systeem het item niet kan toevoegen wordt er een melding getoond dat het opslaan is mislukt. [Meerdere items geselecteerd] Wanneer er meerder items tegelijk zijn geselecteerd wordt het detail paneel gedisabled en leeg gemaakt. Daarnaast wordt ook de “Opslaan” knop gedisabled.

Naam 3.4. Gegevens verwijderen

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer pagina User interface - Gegevens Beheer

Beschrijving (1) De gebruiker selecteert één of meerdere regels in het overzichtstabel om te verwijderen. (2) De gebruiker klikt op “Verwijderen” (3) Het systeem vraag de gebruiker of men de items zeker wilt verwijderen. (4) Als de gebruiker op “nee” klikt gebeurt er niks. (5) Als de gebruiker op “Ja” klikt worden de geselecteerde items verwijdert. (6) Het systeem vernieuwd de overzichtstabel en toont een melding dat het item(s) succesvol zijn verwijdert.

Post De geselecteerde items zijn verwijdert en de overzichtstabel is vernieuwd.

Uitzonderingen [Validatie error] Het systeem constateert dat de waardes niet voldoen aan ingestelde eisen en toont een pop-up met daarin een melding waarin dit wordt kenbaar gemaakt. [Opslaan mislukt] Wanneer het systeem het item niet kan toevoegen wordt er een melding getoond dat het opslaan is mislukt.

Page 26: Fun

26

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

26 van 52

Naam 3.5. Filteren

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheer pagina User interface - Gegevens Beheer

Beschrijving In elk beheerscherm bevindt zich een zoek / filter veld. (1) De gebruiker typed de te zoeken waarden in het zoek veld. (2) De data is de overzichtstabel wordt aangepast. Alleen de items waar het gezochte waarde in voorkomt zullen getoond worden. Hier bij wordt naar alle data achter de tabel gekeken, ook de verborgen data.

Post De overzichtstabel laat alleen items zien waar in de gezochte waarde in voorkomt

Uitzonderingen Er kan niet op een specifieke kolom gezocht worden.

Page 27: Fun

27

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

27 van 52

User interface - Gegevens Beheer

De hieronder weergegeven mock-ups geven een beeld van hoe de beheerschermen eruit komen

te zien.

In het eerste scherm is een regel geselecteerd en kan het item worden aangepast.

Figure 4 Gegevens beheer, bewerken (Medewerker)

In dit tweede scherm is niks geselecteerd en daarom is het detail paneel gedisabled.

Figure 5 Gegevens beheer, niks geselecteerd (Medewerker)

Page 28: Fun

28

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

28 van 52

4. Rapportage maken

Planconsulent

3 Rapportage maken

Planlijstmedewerker

Medewerkerrapportage

Planlijst perperiode

Afdelingsrapportage

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Performancerapportage

«uses»

Verjaardagslijst

«uses»

Use-Case 4 rapportage maken

Page 29: Fun

29

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

29 van 52

Naam 4.1. Planlijst medewerker

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Planlijst medewerker”

Beschrijving (1) Als de gebruiker van uit een medewerker komt is deze reeds toegevoegd aan het overzicht. (2) De gebruiker voegt één of meerdere medewerkers toe via een zoekfunctionaliteit op voor- en of achternaam. (3) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (4) De gebruiker klikt op genereren. (5) Het systeem laat een plan overzicht zien. Met daar in de volgende kolommen gesorteerd op datum:

Naam medewerker

Start datum en tijd dienst

Eind datum en tijd dienst

Locatie

Afdeling

Bijzonderheden (samengevat in één regel, tenzij geëxporteerd)

Aantal uur

Post Een planlijst voor één of meerdere medewerkers. Het overzicht is te exporteren naar Excel

Uitzonderingen -

Naam 4.2. Planlijst per periode

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Planlijst per periode”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (2) De gebruiker klikt op genereren. (3) Het systeem laat een plan overzicht zien. Met daar in de volgende kolommen gesorteerd op datum:

Naam medewerker

Start datum en tijd dienst

Eind datum en tijd dienst

Locatie

Afdeling

Bijzonderheden (samen gevat in één regel, tenzij geëxporteerd)

Aantal uur

Post Een planlijst voor een opgegeven periode. Het overzicht is te exporteren naar Excel

Uitzonderingen -

Page 30: Fun

30

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

30 van 52

Naam 4.3. Medewerker rapportage

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Medewerker rapportage”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (2) De gebruiker klikt op genereren. (3) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgende kolommen gesorteerd op naam medewerker:

Naam medewerker

Aantal gewerkte uren in periode

Aantal contract uren in periode

Aantal beschikbare uren in periode.

Vast contract (ja / nee)

Niveau

Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is te exporteren naar Excel.

Uitzonderingen -

Naam 4.4. Afdelingsrapportage op afdeling

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “afdelingsrapportage”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (2) De gebruiker klikt op genereren. (3) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgende kolommen gesorteerd op afdelingsnaam:

Afdelingsnaam

Aantal aangevraagde uren

Aantal geplande uren

Aantal gewerkte uren

Aantal teruggetrokken uren

Aantal niet geleverde uren

Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is te exporteren naar Excel.

Uitzonderingen -

Page 31: Fun

31

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

31 van 52

Naam 4.5. Afdelingsrapportage op niveau

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “afdelingsrapportage”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (2) De gebruiker geeft aan (keuze menu) of men alle medewerkers, vast in dienst of op oproepbasis wil zien. (3) De gebruiker klikt op genereren. (4) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgende kolommen gegroepeerd op afdeling:

Afdelingsnaam

Niveau

Aantal aangevraagde uren

Aantal geplande uren

Aantal teruggetrokken uren

Aantal niet geleverde uren

Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is te exporteren naar Excel.

Uitzonderingen -

Naam 4.6. Afdelingsrapportage op medewerker

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “afdelingsrapportage”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (2) De gebruiker geeft aan (keuze menu) of men alle medewerkers, vast in dienst of op oproepbasis wil zien. (3) De gebruiker klikt op genereren. (4) Het systeem laat een overzicht zien met daar in de volgende kolommen gegroepeerd op afdeling:

Afdelingsnaam

Niveau

Naam medewerker

Aantal geplande uren

Aantal teruggetrokken uren

Aantal geweigerde uren

Contracttype

Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is te exporteren naar Excel.

Uitzonderingen -

Page 32: Fun

32

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

32 van 52

Naam 4.7. Performancerapportage

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “performancerapportage”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de periode aanpassen, standaard staat deze op de actieve weekperiode. Bijvoorbeeld week 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Het is mogelijk om een volledige maand of vrije datumselectie uit te voeren. (2) De gebruiker geeft aan (keuze menu) of men per afdeling of per planconsulent wil zien. (3) De gebruiker klikt op genereren. (4) Het systeem laat een overzicht zien met daarin de volgende kolommen gegroepeerd op afdelingsnaam of planconsulent:

Afdelingsnaam / planconsulent

Wachttijd (datum tijd “in behandeling” – datum tijd “aanvraag”)

Behandeltijd (datum tijd “afgerond” - datum tijd “in behandeling”

Doorloop tijd (datum tijd “afgerond” - datum tijd “aanvraag”

Post Een overzicht voor de opgegeven periode. Het overzicht is te exporteren naar Excel.

Uitzonderingen -

Naam 4.8. Verjaardagslijst

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “dashboard”

Beschrijving (1) De gebruiker ziet op de het dashboard (homepagina) een lijst met zorgmedewerkers zie in de huidige en eerstvolgende periode jarig zijn. (2) Van de getoonde zorgmedewerkers wordt de naam en geboorte datum getoond. Ook kan met door klikken naar de overige gegevens van de zorgmedewerker.

Post

Uitzonderingen -

Page 33: Fun

33

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

33 van 52

5. Inloggen / Uitloggen In deze set aan use cases wordt het proces omtrent inloggen en uitloggen behandeld. Vanwege

de twee systemen wijkt de lay-out af tussen het front-end systeem voor de zorgmedewerker of

afdeling medewerker en het systeem voor de planconsulent. Verder zijn de functionaliteiten op

“wachtwoord vergeten” na hetzelfde. Deze functionaliteit is alleen maar beschikbaar op de

frontend.

Medewerker

Planconsulent

Afdeling medewerker

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Uitloggen

Mijn accountaanpassen

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

4 Inloggen / Uitloggen

Zorg medewerker

«extends»«extends»

«uses»

«uses»

«uses»

Use-case 5 Inloggen / Uitloggen

Page 34: Fun

34

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

34 van 52

Naam 5.1. Inloggen

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulent

Pre Gebruiker is niet ingelogd en bevindt zich op de login pagina

Beschrijving (1) De gebruiker vult het email adres en wacht woord in. (2) De gebruiker drukt op inloggen. (3) Het systeem controleert of de gebruiker het de email - wachtwoord combinatie bestaat, zo niet dat treed uitzondering [Foutieve combinatie] op. (4) De gebruiker wordt naar de aangeroepen pagina gestuurd, als deze onbekend is wordt de gebruiker naar de home pagina gestuurd.

Post De gebruiker is ingelogd en de opgevraagde of home pagina is zichtbaar.

Uitzonderingen [Foutieve combinatie] een melding wordt getoond dat de combinatie tussen het email adres en wachtwoord niet bekend zijn bij het systeem.

Figure 6 Front end login pagina

Naam 5.2. Uitloggen

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulent

Pre De gebruiker is reeds ingelogd

Beschrijving (1) De gebruiker Klikt op uitloggen. (2) Het systeem stuur de gebruiker naar de inlog pagina.

Post (1) De gebruiker is uitgelogd. (2) De gebruiker ziet de login pagina met de melding dat men succesvol is uitgelogd.

Uitzonderingen -

Page 35: Fun

35

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

35 van 52

Naam 5.3. Wachtwoord vergeten

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker

Pre Gebruiker is niet ingelogd en bevindt zich op de login pagina.

Beschrijving (1) De gebruiker klikt op “wachtwoord vergeten”. (2) Het systeem stuur de gebruiker naar de “wachtwoord vergeten” pagina.(3) De gebruiker geeft het email adres op. (4) Het systeem controleert of het email adres bekend is, zo niet dat treed uitzondering [Onbekend email adres] op. (5) Het systeem tuurt een email met een nieuw wachtwoord naar het email adres. (6) Het systeem stuur de gebruiker naar de inlog pagina.

Post (1) Een email met een nieuw wachtwoord is verstuurd naar het opgegeven email adres. (2) De gebruiker ziet de login pagina met de melding dat het nieuwe wachtwoord verstuurd is.

Uitzonderingen [Onbekend email adres]. De gebruiker ziet de “wachtwoord vergeten” pagina maar dan met de melding dat het email adres onbekend is.

Figure 7 Front end wachtwoord vergeten pagina

Page 36: Fun

36

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

36 van 52

Naam 5.4. Mijn gegevens

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich in de pagina “Mijn gegevens”

Beschrijving (1) De gebruiker kan de aan de account gekoppelde gegevens inzien. (2) De gebruiker kan de NAW gegevens, email adres, GSM nummer en wachtwoord aanpassen. (3) De gebruiker kan daarnaast de functie, nivo, personeelsnummer en geboortedatum inzien. (4) Na het aanklikken van “Opslaan” wordt het formulier gevalideerd en worden de aangepaste gegevens opgeslagen. Bij een niet valide formulier treed uitzondering [Foutief formulier] op.

Post (1) Na het aanklikken van “Opslaan” zijn de gegevens opgeslagen. en ziet de gebruiker een succes melding

Uitzonderingen [Foutief formulier] bij het opslaan van het formulier moet het email adres valide zijn en het wachtwoord twee keer het zelfde ingevuld zijn. Als dit niet het geval is krijgt de gebruiker hier een foutmelding over.

Figure 8 Mijn gegevens

Page 37: Fun

37

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

37 van 52

6. Dienst beheren In deze set aan use cases wordt het proces omtrent diensten besproken. In “Figure 9 Dienst

aanvraag status” is weergegeven in welke staat een dienst aanvraag zich kan bevinden.

Bij een afdeling ontstaat de behoefte tot een extra zorgmedewerker. De afdelingsmedewerker

zal in FPS een “dienst aanvraag” indienen. De planconsulent zal hier een zorgmedewerker bij

proberen te vinden. Wanneer er een mogelijke match wordt gevonden zal de planconsulent

digitaal aan de zorgmedewerker vragen of deze ingepland kan worden. Door de goedkeuring van

de zorgmedewerker wordt de dienst vastgezet en kan deze worden uitgevoerd.

Zorg medewerker

Planconsulent

Afdeling medewerker

«extends»

«extends»

5 Dienst beheren

Notificatie systeem

Dienst accepterenof wijgeren

Acceptatie dienstplanning verzoeken

Dienst tonen

Dienst aanvragen

Diensten overzichttonen medewerker

«uses»

«uses»«uses»

«uses»

«uses»Diensten overzicht

tonen afdeling

«uses»

«uses»

«uses»

Dienst annuleren

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

use-Case 6 Dienst beheren

Page 38: Fun

38

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

38 van 52

Nieuw

Nieuwe aanvraag

Inbehandeling geannuleerd

Verzoek verstuurd Verzoek geweigerd

niet uitvoerbaar

Gepland/afgerond

Extern uitbesteed

Zorg medewerker gepland

Afdeling annuleerd

Planconsulent annuleerd

verzoek gewijgerd

Zorg medewerker gepland

Figure 9 Dienst aanvraag statussen

Page 39: Fun

39

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

39 van 52

Naam 6.1. Dienst Aanvragen (front end)

Actor Afdelingsmedewerker Figuur 3 Dienst aanvragen

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst aanvragen”

Beschrijving (1) De gebruiker vult de benodigde gegevens in. (2) De gebruiker klikt op “Aanvragen”, het systeem valideert op alle verplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan de ingestelde voorwaarden, bijvoorbeeld dat extern uitbesteden ja of nee is gekozen, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (5) De gebruiker wordt naar het overzichtsscherm gestuurd.

Post (1) Na het aanklikken van “Aanvragen” is de aanvraag ingediend. (2) De gebruiker wordt doorgestuurd naar de overzichtspagina.

Uitzonderingen [Validatie error] Niet alle validaties zijn geslaagd. De gebruiker krijgt een melding te zien waarop staat welke velden niet voldoende aan de vooraf gestelde voorwaarden.

Figuur 3 Dienst aanvragen

Page 40: Fun

40

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

40 van 52

Naam 6.2. Dienst Aanvragen (back end)

Actor Planconsultent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst aanvragen”

Beschrijving (1) De gebruiker vult de benodigde gegevens in (o.a. het kiezen van een afdeling). (2) De gebruiker klikt op “Aanvragen”, het systeem valideert op alle verplichte velden zijn ingevuld, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (4) Het systeem controleert of alle ingevulde waardes voldoen aan de ingestelde voorwaarden, zo niet zal uitzondering [Validatie error] getoond worden. (5) De gebruiker wordt naar het overzichtsscherm gestuurd.

Post (1) Na het aanklikken van “Aanvragen” is de aanvraag ingediend. (2) De gebruiker wordt doorgestuurd naar de overzichtspagina.

Uitzonderingen [Validatie error] Niet alle validaties zijn geslaagd. De gebruiker krijgt een melding te zien waarop staat welke velden niet voldoende aan de vooraf gestelde voorwaarden.

Naam 6.3. Diensten overzicht (front end)

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst Overzicht”

Beschrijving De gebruiker ziet een lijst met openstaande diensten die voor haar rol geldend zijn. Alle reeds afgehandelde diensten worden niet in dit overzicht getoond maar in een historie overzicht. De diensten zijn per periode gegroepeerd, per dienst is de datum, tijd en locatie te zien. De gebruiker kan voor een dienst doorklikken om meer informatie van een dienst te krijgen.

Post -

Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn zal de volgende tekst getoond worden: “Er zijn geen diensten om weer te geven”

Figuur 4 Homepagina voor Zorgmedewerker en Afdelingsmedewerker. Wijzigingsnotificaties sinds laatste login.

Page 41: Fun

41

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

41 van 52

Figuur 5 Bij diensten zal een overzicht van de komende 7 dagen getoond worden.

Figuur 6 Overzicht van toekomstig ingeplande diensten per periode

Page 42: Fun

42

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

42 van 52

Naam 6.4. Diensten overzicht (back end)

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst Overzicht”

Beschrijving (1) De gebruiker ziet de lijst met openstaande diensten. Alle reeds afgehandelde diensten worden niet in dit overzicht getoond maar in een historie overzicht. (2) De diensten zijn gegroepeerd per status en worden standaard op datum gesorteerd. (3) Diensten die binnen 2 dagen plaats zullen vinden hebben een rode achtergrond. (4) Diensten die tussen 2 en 7 dagen plaatsvinden hebben een oranje achtergrond. (5) Diensten die later dan 7 dagen plaatsvinden hebben geen achtergrond kleur.

Post -

Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn wordt er geen melding gegeven.

Naam 6.5. Diensten overzicht historie (front end)

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst historie”

Beschrijving De gebruiker ziet een lijst met historische diensten die voor haar rol geldend zijn. Alle reeds afgehandelde diensten worden in dit overzicht getoond. De diensten zijn per periode gegroepeerd, per dienst is de datum, tijd en locatie te zien. De gebruiker kan voor een dienst door klikken om meer informatie van een dienst te krijgen.

Post -

Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn zal de volgende tekst getoond worden: “Er zijn geen diensten om weer te geven”

Figuur 7 De historie van diensten kan per periode gesorteerd per dagen opgevraagd worden.

Page 43: Fun

43

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

43 van 52

Naam 6.6. Diensten overzicht historie (back end)

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst historie” en er is een periode gekozen. Zie “Figuur 7 De historie van diensten kan per periode gesorteerd per dagen opgevraagd worden.”

Beschrijving (1) De gebruiker ziet de lijst met historische diensten. Alle reeds afgehandelde diensten worden in dit overzicht getoond. (2) De diensten zijn gegroepeerd per status en worden standaard op datum gesorteerd.

Post -

Uitzonderingen Wanneer er geen diensten zijn wordt er geen melding gegeven.

Naam 6.7. Dienst inzien

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina

Beschrijving (1) De gebruiker ziet één dienst op deze pagina (2) De beschikbare gegevens voor de ingelogde gebruiker worden getoond. (3) Als het systeem use-case toestaat (rechten gebruiker en juiste status dienst) zullen de benodigde knoppen hiervoor geactiveerd zijn. (4) Als het Dienst verzoek bij de Zorgmedewerker ligt zullen de benodigde knoppen hiervoor geactiveerd zijn. (5) De communicatie historie kan worden ingezien.

Post -

Uitzonderingen De opgevraagde dienst bestaat niet. De gebruiker krijgt een nette melding te zien dat de dienst niet bestaat.

Figuur 8 Detailinformatie van een dienst

Page 44: Fun

44

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

44 van 52

Naam 6.8. Dienst annuleren

Actor Afdelingsmedewerker, planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina “Dienst Overzicht”

Beschrijving (1) De gebruiker opent de dienst. (2) In de detail pagina van een dienst is de annuleer button actief. Zie “uitzonderingen” (3) De gebruiker klikt op de annuleer knop (4) een pop-up verschijnt en vraagt om een reden. (5) Na het in vullen van de reden klikt de gebruiker op doorgaan. (6) De gebruiker wordt naar het overzichtsscherm gestuurd.

Post De dienst aanvraag is geannuleerd en de afdeling is op de hoogte gesteld van de annulering. Een geannuleerde dienst kan niet opnieuw geactiveerd worden. In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurd kunnen worden.

Uitzonderingen Diensten kunnen alleen maar geannuleerd worden als: - De gebruiker een afdelingsmedewerker is en de dienst nog niet in behandeling is genomen. Als de dienst reeds in behandeling is kan deze alleen door de planconsulent geannuleerd worden. - De gebruiker een planconsulent is en de dienst nog niet ingepland is.

Page 45: Fun

45

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

45 van 52

Naam 6.9. Dienst plannen

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op 6.7 Dienst inzien

Beschrijving (1) De gebruiker klikt op de knop “zorgmedewerker toekennen” (2) Een pop-up verschijnt, deze geeft de melding “loading” (3) Het systeem gaat zoeken naar geschikte beschikbare medewerkers. Het systeem zoekt naar iedereen met:

Een van de twee niveaus (zie ook uitzonderingen)

Een deel van de dienst beschikbaar is. (4) Het systeem toont de gevonden medewerkers en sorteert deze naar:

Voorkeurs niveau één eerst. Dan twee

De gehele dienst beschikbaar, opvolgorde van hoeveelheid beschikbaar

Vast verband of oproep (5) Het systeem toont de volgende kolommen:

Medewerker naam

Niveau

starttijd (groen als start tijd binnen de beschikbaarheid valt)

eindtijd (groen als eindtijd binnen de beschikbaarheid valt)

Dienstverband (voltijd-min-max (krijg een afwijkende kleur, oproep)

Beschikbare uren vs geplande uren.

Icoon voor medewerker informatie. Door klikken opent nieuw venster met medewerker informatie en de beschikbaarheid van de medewerker. Hier kunnen ook de bijzonderheden van de medewerker bekeken worden.

(6) De gebruiker klikt op de medewerker om deze te koppelen (7) De gebruiker kan nog een extra opmerking meegeven (8) Het systeem verstuurd een melding naar de medewerker omtrent het verzoek. (9) De gebruiker gaat terug naar de dienst en ziet dat de medewerker gekoppeld is.

Post Er is een dienst verzoek gestuurd naar de geselecteerde medewerker. In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurd kunnen worden.

Uitzonderingen [Geen Medewerker gevonden binnen standaard bereik] Als er geen geschikte medewerker gevonden kan worden krijgt de medewerker de keuze om breder op niveau te zoeken (hoger) en of ook medewerkers zonder opgegeven beschikbaarheid en of medewerker op naam te zoeken. [Geen medewerker gevonden] De gebruiker krijgt de optie om

Verzoek door te zetten naar niet uitvoerbaar, met reden. Gevolgd door een notificatie naar de afdeling: zie hoofdstuk Notificaties

Stoppen met dienst inplannen. Later kan ditzelfde proces opnieuw opgestart worden

Extern uit te besteden, (mits van te voren door de afdeling aangegeven). Gevolgd door een notificatie naar de afdeling: zie hoofdstuk Notificaties

Page 46: Fun

46

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

46 van 52

Naam 6.10. Dienst accepteren

Actor Zorgmedewerker, planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de 6.3 Diensten overzicht (front end) of 6.4 Diensten overzicht (back end)

Beschrijving (1) De gebruiker opent de dienst. (2) In de detail pagina van een dienst is het “accepteren / weigeren” blok actief. (3) De gebruiker klikt op de accepteren knop (4) Het systeem markeert het dienst verzoek als geaccepteerd. (5) De pagina ververst.

Post Het dienst verzoek is geaccepteerd en de dienst status is bijgewerkt. In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurd kunnen worden.

Uitzonderingen -

Figuur 9 het accepteren van een dienst

Page 47: Fun

47

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

47 van 52

Naam 6.11. Dienst weigeren

Actor Zorgmedewerker, planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de 6.3 Diensten overzicht (front end) of 6.4 Diensten overzicht (back end)

Beschrijving (1) De gebruiker opent de dienst. (2) In de detail pagina van een dienst is het “accepteren / weigeren” blok actief. (3) De gebruiker klikt op de accepteren knop (4) een pop-up verschijnt en vraagt om een reden. (5) Na het in vullen van de reden klikt de gebruiker op doorgaan. (6) Het systeem markeert het dienst verzoek als geweigerd. (7) De pagina ververst. De gebruiker kan de dienst zien tot de planconsulent er een andere medewerker aan hangt.

Post Het dienst verzoek is geweigerd. De gebruiker kan hier op terug komen tot de planconsulent een andere medewerker er op heeft gepland. Er wordt geen notificatie verstuurd.

Uitzonderingen Als een dienst geweigerd is kun je hem niet opnieuw weigeren.

Figuur 10 Dienst details (medewerker) weigeren

Page 48: Fun

48

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

48 van 52

Figuur 11 Dienst inplannen

Naam 6.12. Dienst uitbesteden

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de pagina Bij het aanvragen van de dienst heeft de afdeling aangegeven dat de dienst extern mag worden uitbesteed.

Beschrijving (1) De gebruiker geeft aan de dienst extern te willen uitbesteden (2) een email wordt verstuurd naar het uitzendbureau. (3) De gebruiker handelt de terugkoppeling buiten het systeem af. (4) Bij terugkoppeling van het uitzendbureau wordt het systeem door de planconsulent bijgewerkt.

Post Dienst staat uit om extern uitbesteed te worden. In hoofdstuk Notificaties wordt beschreven hoe notificaties verstuurd kunnen worden.

Uitzonderingen -

Page 49: Fun

49

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

49 van 52

7. Handleiding In deze set aan use-cases wordt het proces omtrent handleidingen besproken. Een

planconsulent kan 3 verschillende handleidingen uploaden. Elke gebruiker krijgt voor zijn niveau

de mogelijkheid om een handleiding te bekijken die door de plan consulent is geüpload.

8 Handleiding

Zorg medewerker

Planconsulent

Afdeling medewerker

«extends»

«extends»

Handleidinguploaden

Handleidingbekijken

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Figuur 12 handleiding

Page 50: Fun

50

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

50 van 52

Naam 7.1. Handleiding uploaden

Actor Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd en bevindt zich op de beheerpagina voor handleidingen.

Beschrijving (1) De gebruiker geeft aan wat voor type handleiding ze wil uploaden

Zorgmedewerker

Afdelingsmedewerker

Planconsulent (2) De gebruiker kiest een PDF bestand van haar computer (3) De gebruiker klikt op uploaden (4) Het bestand wordt naar de server geüpload (5) De handleiding is geüpdate.

Post De nieuwe handleiding is beschikbaar voor de geselecteerde doelgroep.

Uitzonderingen -

Naam 7.2. Handleiding bekijken

Actor Zorgmedewerker , Afdelingsmedewerker, Planconsulent

Pre Gebruiker is ingelogd

Beschrijving (1) op elke pagina is een link naar de handleiding beschikbaar (2) de gebruiker klikt op de handleiding link. (3) De handleiding wordt aangeboden aan de gebruiker (4) De gebruiker download de handleiding en opent deze met een PDF viewer (bijvoorbeeld Adobe pdf viewer)

Post De gebruiker heeft de handleiding gedownload.

Uitzonderingen Als de planconsulent geen handleiding heeft geüpload word er geen link getoond.

Page 51: Fun

51

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

51 van 52

Notificaties Bij elke handeling van de planconsulent waarbij de afdeling of de zorgmedewerker

geïnformeerd zou kunnen worden is er de mogelijkheid om een e-mail of SMS te versturen. Het

systeem geeft dan een interface waarbinnen de planconsulent een melding op kan stellen en

versturen. Verstuurde meldingen worden opgeslagen per dienst en zijn voor de planconsulent

zichtbaar bij use case 6.7 Dienst inzien in op pagina 43 .

Het systeem kent dus de volgende notificatie.

Email – gegroepeerd per daag, standaard

SMS - direct verstuurd, wordt tevens toegevoegd aan de email samenvatting

Email - direct verstuurd, wordt tevens toegevoegd aan de email samenvatting (wordt

niet opnieuw verstuurd als dit het enige bericht blijkt te zijn)

Figuur 13 E-mail notificatie

Page 52: Fun

52

NedStars B.V. Postbus 410 5600 AK Eindhoven T 040 - 2352 700 I www.nedstars.nl E [email protected]

Document

Functioneel Ontwerp

Thebe Fleksplansysteem (FPS)

Datum

7 februari 2012

Versie

3.0

Pagina

52 van 52

Figuur 14 SMS notificatie