Flyer Financieel Café

of 2 /2
Financials ontmoeten Financials Stichting Financieel Café Hardwareweg 2 3821 BM AMERSFOORT Telefoon: 033 - 450 71 62 www.financieel-cafe.nl E-mail: [email protected] De grondleggers Het Financieel café is een initiatief van drie bedrijven die hun sporen in de financiële dienstverlening hebben verdiend. Alterim is dé professionele partner voor bezettings- vraagstukken in Finance & Control. Wij bemiddelen professionals die permanent, parttime of op interim-basis ingeschakeld worden voor structurele oplossingen. Bij de business unit Audit Potentials begeleiden accountants zelf de loopbaan van audit talent, met de wensen en ambities van de kandidaat als uitgangspunt. Onze klanten zijn zowel grote, internationale als middelgrote opdrachtgevers in het hele land, en uit alle voorkomende branches. Meer informatie: www.alterim.nl PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op drie gebieden: Assurance, Tax en Advisory. Met onze dienstverlening bouwen we aan een goede vertrouwens- basis en waardeoptimalisatie met en voor onze klanten en hun stakeholders. Wereldwijd werken meer dan 130.000 mensen in 148 landen voor onze organisatie, op basis van ons gedachtegoed Connected Thinking. Samen ontwikkelen wij oplossingen en concepten, vanuit een verrassend perspectief. En natuurlijk geven wij praktisch advies. Meer informatie: www.pwc.com/nl Van Lanschot is een bank waar u zowel zakelijk als privé terecht kunt. Daarin zijn we niet uniek maar wel onderscheidend. Ondernemers en ondernemingen vinden in ons een ondernemende zakenbank. De wisselwerking tussen onderneming en management enerzijds en eigendom en privé anderzijds is voor ons vertrouwd terrein. Onze bankiers kennen het bancaire spectrum en zijn actief betrokken bij uw ondernemerschap. Ambitieuze particulieren waarderen onze persoonlijke stijl van werken en de continuïteit als waarborg voor kwaliteit. Daarvoor zorgt uw eigen bankier die uw situatie door en door kent. Hij of zij weegt uw financieel-bancaire vraagstukken in hun onderlinge samenhang en reikt doordachte oplossingen aan. Meer informatie: www.vanlanschot.com

Embed Size (px)

Transcript of Flyer Financieel Café

1. De grondleggers Alterim is d professionele partner voor bezettings- vraagstukken in Finance & Control. Wij bemiddelen Het Financieel caf is een initiatief professionals die permanent, parttime of op interim-basis ingeschakeld worden voor structurele oplossingen. van drie bedrijven die hun sporen Bij de business unit Audit Potentials begeleiden accountantsin de financile dienstverleningzelf de loopbaan van audit talent, met de wensen en ambities van de kandidaat als uitgangspunt. Onze klanten zijn zowelhebben verdiend.grote, internationale als middelgrote opdrachtgevers in het hele land, en uit alle voorkomende branches. Meer informatie: www.alterim.nl Van Lanschot is een bank waar u zowel zakelijk als priv terecht kunt. Daarin zijn we niet uniek maar welPricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten onderscheidend. Ondernemers en ondernemingen vinden op drie gebieden: Assurance, Tax en Advisory. Met onze in ons een ondernemende zakenbank. De wisselwerking dienstverlening bouwen we aan een goede vertrouwens- tussen onderneming en management enerzijds en eigendombasis en waardeoptimalisatie met en voor onze klanten en en priv anderzijds is voor ons vertrouwd terrein.hun stakeholders. Wereldwijd werken meer dan 130.000 Onze bankiers kennen het bancaire spectrum en zijn actief mensen in 148 landen voor onze organisatie, op basis van betrokken bij uw ondernemerschap. Ambitieuze particulierenons gedachtegoed Connected Thinking. Samen ontwikkelen waarderen onze persoonlijke stijl van werken en dewij oplossingen en concepten, vanuit een verrassend continuteit als waarborg voor kwaliteit. Daarvoor zorgtperspectief. En natuurlijk geven wij praktisch advies.Stichting Financieel Caf uw eigen bankier die uw situatie door en door kent. Meer informatie: www.pwc.com/nlHardwareweg 2 Hij of zij weegt uw financieel-bancaire vraagstukken in hun3821 BM AMERSFOORT onderlinge samenhang en reikt doordachte oplossingen aan.Telefoon: 033 - 450 71 62 Meer informatie: www.vanlanschot.comwww.financieel-cafe.nlE-mail: [email protected] Financials ontmoeten Financials 2. Een netwerkVoor wie Landelijk netwerk Word lid! van en voorHet deelnemersschap van het Financieel Cafstaat open voor CFOs, Finance Managers,Controllers, en DGAs die de financile portefeuille Het Financieel Caf is een netwerk met een landelijke dekking en een regionale opzet. Inmiddels is bijna elke grote stad vertegenwoordigd, met kringen in onder Bent u cFo, Financieel manager, Financials dragen. De functies van financieel directeurenen controllers hebben in de afgelopen jareneen belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, meer Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Amersfoort, Nijmegen, Zwolle, Hengelo, Breda, Goes, Flevoland, Eindhoven en Groningen. controller of DGa, en lijkt hetu interessant en plezierig omaldus het bestuur van Financieel Caf Nederland. Het aantal deelnemers bedraagt inmiddels zon sinds 1999 bestaat het Financieel caf: vakgenoten buiten uw eigenMen houdt zich steeds meer bezig met zaken500 financials. een exclusief netwerk voor financieelals interne organisatie, ICT en HRM. werkkring te ontmoeten?Regionale bijeenkomstenDaarnaast is de functie uitgebreid met interne eindverantwoordelijken.en externe contacten. Desondanks blijft de meld u dan aan voor een Dit unieke netwerk vormt een informeel positie sterk intern gericht. Juist deze Financieel caf bij u in de buurt.doelgroep heeft daarom behoefte aan eenMinimaal vier keer per jaar komt elke regionale kring platform waar het uitwisselen van kennis dergelijk platform.bijeen op een vaste locatie, op een vast tijdstip aan Dat kan viaVreemd genoeg ontbrak er voor hen eenhet eind van een dag. De bijeenkomsten bestaan en ervaring, n het vergroten van hetrelatienetwerk centraal staat.professioneel en kwalitatief goed netwerk,vandaar dat deze formule geweldig aanslaat. uit een combinatie van een formeel informatief programma (gastspreker, actueel financieel onderwerp) www.financieel-cafe.nl en een gezellige borrel. Daarnaast wordt er twee keer Daar vindt u ook het Het Financieel caf is opgezet door per jaar een buitenactiviteit georganiseerd. Financieel caf in uw regio. alterim, Pricewaterhousecoopers enEindelijk een platform voorBekijk de recente lezingen Van lanschot Bankiers.financieel eindverantwoordelijken. op www.financieel-cafe.nl