feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$!...

of 14 /14
vzw motief – 2016 – www.motief.org feiten en cijfers vragen en uitspraken over vluchtelingen vzw motief – 2016 – www.motief.org Het is niet onze schuld dat er oorlog en armoede is in hun land. Dus kun je ook niet verwachten dat wij hun problemen gaan oplossen.

Transcript of feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$!...

Page 1: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

feiten  en  cijfers  vragen  en  uitspraken  over  vluchtelingen  

                           

   

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org                                          

Het  is  niet  onze  schuld  dat  er  oorlog  en  armoede  is  in  hun  land.  Dus  kun  je  ook  niet  verwachten  dat  wij  hun  problemen  gaan  oplossen.

Page 2: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

                                                     “Het  is  niet  onze  schuld  dat  er  oorlog  en  armoede  is  in  hun  land.  Dus  kun  je  ook  niet  verwachten  dat  wij  hun  problemen  gaan  oplossen.”  Welke  rol  speelt  het  Westen  in  internationale  conflicten?    Het  Westen  is  –  net  als  andere  grootmachten  zoals  Rusland  of  China  -­‐    mee  verantwoordelijk  voor  de  chaos  en  conflicten  in   landen   als   Afghanistan,   Libië,   Syrië,   Irak,…   De   voorbije   jaren   probeerden   ze   daar   actief   de   politieke   situatie   te  beïnvloeden  door  regimewissels  te  veroorzaken,  gebieden  te  bezetten,  tussen  te  komen  in  oorlogen,  regeringsleiders  of  oppositiegroepen  te  steunen  met  wapens  of  training,…       Ook  België  nam  hieraan  actief  deel,  met  onder  andere:     -­‐  de  verkoop  van  wapens  (uit  onderzoek  van  het  Vlaams  Vredesinstituut  in  2013  bleek  dat  ongeveer  de  helft  van     de  wapens  en  munitie  die  aan  landen  in  het  Midden-­‐Oosten  worden  verkocht,  uit  België  komt!)     -­‐  het  sturen  van  gevechtsvliegtuigen  om  bombardementen  uit  te  voeren  in  oa  Afghanistan,  Libië,  Irak  en  Syrië.  =>  Vluchtelingen  ontvluchten  dus  ook  ‘Westerse’  bommen  en  kogels.    Westerse  overheden  proberen  al  sinds  de  kolonisatie  hun  economische  belangen  wereldwijd  te  beschermen.  Daarvoor  gebruiken  ze  vaak  geweld,  sluiten  ze  onrechtvaardige  handelsovereenkomsten  af,  werken  er  samen  met  bedrijven  die  de  mensenrechten  schenden,  het  klimaat  sterk  vervuilen,…  Op  die  manier  dragen  ze  bij  aan  de  armoede  en  het  geweld  in  deze  landen.    Mochten  in  de  internationale  politiek  van  het  Westen  mensenrechten,  vrede  en  democratie  centraal  staan,  dan  zou  dit  kunnen  leiden  tot  minder  geweld  en  armoede  wereldwijd.  Dan  zouden  ook  minder  mensen  gedwongen  worden  hun  land  te  ontvluchten  en  hun  heil  elders  te  zoeken.  

 

Page 3: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

Wat  is  ‘een  vluchteling’?    

     

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org                Hoeveel  vluchtelingen  zijn  er  momenteel?                                        

 

Page 4: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

Wat  is  ‘een  vluchteling’?    Vluchteling  =  in  je  eigen  land  wordt  je  leven  bedreigd  door  geweld  en  kun  je  geen  bescherming  vinden  

Geweld   =   oorlog,   conflict,   doodstraf,   foltering,   vervolging   (bv   omwille   van   je   geslacht,   geaardheid,  politieke/religieuze  overtuiging,  behoren  tot  een  etnische  groep)  

   In  alle  andere  gevallen  ben  je  Migrant,  dus  ook  als  je  je  land  verlaat  om  te  ontsnappen  aan:     -­‐  armoede     -­‐  honger     -­‐  natuurramp     (ook  al  kunnen  deze  even  levensbedreigend  zijn…)      Asielzoeker  =  een  vluchteling  die  in  een  bepaald  land  vraagt  om  als  vluchteling  erkend  te  worden  en  er  te    

mogen  verblijven.  Als  de  aanvraag  wordt  aanvaard,  is  hij/zij  een  erkende  vluchteling.  Als  de  aanvraag  wordt  geweigerd,  is  hij/zij  iemand  zonder  papieren  /  een  uitgeprocedeerde  asielzoeker                  

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org                    Hoeveel  vluchtelingen  zijn  er  momenteel?    In  2015  waren  er  wereldwijd  60  miljoen  vluchtelingen  (=  grootste  aantal  sinds  WOII).    Dit  aantal  is  zo  groot  omdat  er  meer  conflicten  en  oorlogen  waren.    De  overgrote  meerderheid  van  de  vluchtelingen  (58  miljoen)  trekt  naar  een  andere  regio  in  het  eigen  land  of  naar  de  buurlanden.      Slechts  een  hele  kleine  minderheid  van  de  vluchtelingen  trekt  naar  Europa,   nl.   1   miljoen.   Van   deze   miljoen   vluchtelingen   werd   in  2015  ongeveer  een  derde  erkend.      In  België   kwamen   in   2015   35.500   vluchtelingen   aan.   Daarvan  werden   21.300  mensen   erkend.   Daarmee   is   België   een  middenmoter   binnen   Europa.  De   vluchtelingen   in   België   kwamen   vooral   uit   Syrië,   Irak   en  Afghanistan.  Daarnaast   ook  Somalië,  Rusland  (Tsjetsjenië),  Guinee,  Kosovo,  DR  Congo  en  Albanië.    Ter  vergelijking:     Libanon,  een  land  met  4  miljoen  inwoners,  ving  in  2015  evenveel  vluchtelingen  op  als  Europa     Turkije  ving  in  zijn  eentje  2  miljoen  vluchtelingen  op,  dus  dubbel  zoveel  als  Europa     Duitsland  ving  ongeveer  450.000  van  de  asielzoekers  in  Europa  op.     Zweden  ving  100.000  asielzoekers  op,  terwijl  dat  land  maar  9  miljoen  inwoners  heeft.  

 (Cijfers  van  UNHCR,  Amnesty  International  en  Dienst  Vreemdelingenzaken  België)    

 

Page 5: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

         

   

                     

         

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org                          

   

                               

Wij  kunnen  niet  het  OCMW  van  de  wereld  zijn.  De  opvang  van  al  die  vluchtelingen  is  onbetaalbaar  voor  onze  sociale  zekerheid.  

Vluchtelingen  worden  beter  behandeld  dan  mensen  die  hier  in  armoede  leven:  ze  krijgen  voorrang  bij  sociale  woningen,  ze  krijgen  allerlei  dingen  waar  anderen  geen  recht  op  hebben,…

Page 6: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

“Wij   kunnen   niet   het   OCMW   van   de   wereld   zijn.   De   opvang   van   al   die   vluchtelingen   is  onbetaalbaar  voor  onze  sociale  zekerheid.”    Welke  kosten  brengt  de  opvang  mee?  -­‐  asielzoekers:  huisvesting,  dringende  medische  zorgen  -­‐  erkende  vluchtelingen:  taalonderwijs  en  inburgeringscursus  +  dezelfde  kosten  als  alle  Belgen:  onderwijs  en  kinderbijslag  (voor  minderjarigen),  arbeidsmarktbegeleiding  en  leefloon  indien  geen  werk,  sociale  huisvesting  (indien  te  laag  inkomen)    Maar:   de  meeste   vluchtelingen   zijn   jonge   volwassenen.   Zij   kosten  minder   qua   onderwijs,   ziekte,…   dan   Belgen   die   in  België  zijn  geboren.    Maar:  asielzoekers  mogen  de  eerste  6  maand  van  het  verblijf  in  België  niet  werken.  Na  6  maand  mag  dat  wel.  Ongeveer  de  helft  van  de  vluchtelingen  in  België  heeft  na  4  jaar  werk.  Vanaf  dat  moment  betalen  zij  mee  aan  de  sociale  zekerheid.    Hoe  groot  is  de  impact  op  de  sociale  zekerheid  en  de  Vlaamse  begroting?  -­‐   De   kosten   voor   leeflonen   en   kinderbijslag   aan   vluchtelingen   bedragen   volgens   de   Vlaamse   Regering   ongeveer   130  miljoen  euro.  Van  het  totale  budget  van  de  sociale  zekerheid,  nl.  80  miljard  euro,  is  dit  0,1%.  -­‐   De   voorbije   vijf   jaar   bespaarde   de   overheid   bij  Fedasil,   de   overheidsdienst   die   voor   de  huisvesting   van   asielzoekers  moet  zorgen.  Daardoor  werd  het  aantal  opvangplaatsen  en  personeelsleden  afgebouwd.  Daarom  moet  de  overheid  nu    een   beroep   doen   op   privé-­‐firma’s   om   asielzoekers   te   huisvesten.   Deze   zijn   vaak   30%  duurder   dan   Fedasil.   Dit   brengt  extra   kosten   mee   die   met   belastinggeld   moeten   betaald  worden.   In   2016   wil   de   Vlaamse   Regering   Fedasil   meer  middelen  geven,  nl.  600  miljoen  euro  (ipv  300  miljoen  nu).    -­‐  Ter  vergelijking:       -­‐De   kosten   van   Fedasil,   leeflonen   en   kinderbijslag     voor  vluchtelingen  bedragen  730  miljoen  euro     -­‐  De  tax-­‐shift  kost  de  sociale  zekerheid  2  miljard  euro     -­‐  De  40  nieuwe  gevechtsvliegtuigen  die  de  regering  wil     aankopen,   kosten   6   miljard   euro.   Hiermee   kun   je     410.958  mensen  1  jaar  lang  een  leefloon  betalen...          “Vluchtelingen   worden   beter   behandeld   dan   mensen   die   hier   in   armoede   leven:   ze   krijgen  voorrang  bij  sociale  woningen,  ze  krijgen  allerlei  dingen  waar  anderen  geen  recht  op  hebben,…”  Wat  krijgen  asielzoekers?     -­‐  dringende  medische  zorg,  psycho-­‐sociale  begeleiding,       -­‐  juridische  hulp  bij  hun  asielaanvraag,       -­‐  materiële  hulp:  bed,  bad  en  brood,  7  euro  leefgeld  per  dag     -­‐  na  zes  maand:  toelating  om  te  werken    =>  Met   andere  woorden:  Asielzoekers   hebben  minder   rechten   dan  Belgen  die   in  België   zijn   geboren:   ze   krijgen   geen  kinderbijslag  of  leefloon,  ze  hebben  geen  recht  op  een  sociale  woning,  de  eerste  6  maand  mogen  ze  niet  werken,…      Waar  hebben  erkende  vluchtelingen  recht  op?     -­‐  als  ze  geen  inkomen  hebben  en  kunnen  bewijzen  dat  ze  moeite  doen  om  een  job  te  vinden:  een  leefloon     -­‐  gezondheidszorg  via  de  mutualiteit     -­‐  als  ze  kinderen  hebben:  kinderbijslag     -­‐  als  ze  beantwoorden  aan  de  voorwaarden:  inschrijving  in  het  register  voor  sociale  woning    =>  Met  andere  woorden:  vluchtelingen  hebben  dezelfde  sociale  rechten  als  Belgen  die  hier  geboren  zijn,  en  moeten  aan  dezelfde  plichten  en  voorwaarden  voldoen.    Waarom  krijgen  te  weinig  mensen  de  sociale  woning  waar  ze  recht  op  hebben?  De  Vlaamse  overheid  heeft  de  voorbije  jaren  15%  bespaard  op  de  bouw  van  sociale  woningen.  Daardoor  komen  heel  wat  mensen   die   recht   hebben   op   een   sociale   woning,   op   de   wachtlijst   terecht.   Momenteel   staan   80.000   mensen   op   de  wachtlijst,  onder  hen  ook  vluchtelingen.  

6  miljard  

2  miljard  

730  miljoe

n    

Page 7: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

         

   

   

                           

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org    

                                                                 

Oorlogsvluchteling  ben  je  tot  je  een  grens  bent  overgestoken  van  een  land  waar  je  veilig  bent.  Als  je  daarna  nog  verder  reist,  ben  je  een  economische  vluchteling.

Vluchtelingen  zijn  ondankbaar  en  veeleisend:  kleren  of  voedsel  dat  hen  niet  aanstaat  of  halal  is,  gooien  ze  weg.  Ze  krijgen  een  huis  en  klagen  dat  de  Wifi  niet  goed  werkt,  …

Page 8: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

“Vluchtelingen  zijn  ondankbaar  en  veeleisend:  kleren  of  voedsel  dat  hen  niet  aanstaat  of  halal  is,  gooien  ze  weg,  ze  krijgen  een  huis  en  klagen  dan  dat  de  wifi  niet  goed  werkt,…”    Hoe  vaak  gebeurt  dit?  De  overgrote  meerderheid  van  vluchtelingen  geeft  aan  erg  dankbaar  te  zijn  voor  de  hulp  die  ze  krijgen.  Ook  mensen  die  met   vluchtelingen  werken,   beamen  dit.   De   verhalen   die   hierover   de   ronde  doen,   blijken   vaak   verzonnen   te   zijn,   over  uitzonderingen  te  gaan  of  over  slecht  georganiseerde  hulp  waarbij  mensen  voedsel  of  kledij  krijgen  die  ze  niet  kunnen  gebruiken,...    Wanneer  ben  je  ‘te  veeleisend’?  De  meeste  vluchtelingen  bevinden  zich  door  te  vluchten  in  een   veel   moeilijkere   en   armoedigere   situatie   dan   in   het  land   waar   ze   woonden.   Net   als   andere   mensen   die   in  armoede  leven,  ervaren  ze  vaak  dat  ze  niet  krijgen  waar  ze  als   mens   recht   op   hebben   of   dat   ze   als   minderwaardig  worden   behandeld.   Niemand   kiest   ervoor   om   in   armoede  te   leven   of   alles   te   moeten   achterlaten.     We   kunnen  moeilijk   dankbaarheid   eisen   van   mensen   wiens  basisrechten   geschonden   worden.   Zeker   als   deze   mensen  ervaren   dat   heel   wat   rijke   landen,   en   hun   bewoners,   hen  weigeren   te   helpen   terwijl   ze   daar   wel   de   middelen   voor  hebben.  Solidariteit   is   iets  waar  mensen   in   een   kwetsbare  positie  recht   op   hebben,   ongeacht   of   ze   zich   dankbaar   tonen   of  niet.   Dat   geldt   niet   alleen   voor   vluchtelingen,   maar  evengoed  voor  mensen  die  een  beroep  moeten  doen  op  de  sociale  zekerheid  omdat  ze  werkloos  zijn,  in  armoede  leven,  ziek  zijn,...  Dankbaarheid   is  misschien  aangenaam,  maar  het   is  geen  voorwaarde  om  hulp   te  krijgen.  Solidariteit   is  een  wettelijk  recht,  dat  ook  geldt  voor  mensen  die  we  niet  sympathiek  vinden.          “Oorlogsvluchteling  ben  je  tot  je  een  grens  bent  overgestoken  van  een  land  waar  je  veilig  bent.  Als  je  daarna  nog  verder  reist,  ben  je  een  economische  vluchteling.”  Wat  is  ‘een  veilig  land’?  Het   grootste   deel   van   de   vluchtelingen   probeert   in   de   buurlanden   een   veiliger   onderkomen   te   vinden.   Zo   vluchtten  vanuit  Syrië  4  miljoen  mensen   (of  95%  van  de  Syrische  vluchtelingen)  naar  buurlanden   (Turkije,   Libanon,   Irak,  Egypte,  Jordanië).   De   meeste   conflictgebieden   liggen   echter   in   regio’s   waar   ook   armoede   en   oorlog   heersen.   Vluchtelingen  vinden   er   vaak   geen  menswaardige   opvang   of   veiligheid   (bv   in   Irak   zijn   er   ook   veel   aanslagen   en   geweld,   in   Turkije  worden  vluchtelingen  naar  oorlogsgebied  teruggestuurd,…).  Vandaar  dat  vluchtelingen  die  dit  kunnen,  verder  trekken.      Waarom  reizen  meer  vluchtelingen  naar  West-­‐Europa  dan  naar  Oost-­‐Europa?  Veel  vluchtelingen  verkiezen  West-­‐Europa  boven  Oost-­‐Europa  omdat:  -­‐  er  meer  Engels  of  Frans  wordt  gesproken  –  talen  die  ze  vaak  zelf  ook  kunnen,  in  tegenstelling  tot  bv  Pools  of  Hongaars  -­‐  ze  al  familie  hebben  die  in  West-­‐Europa  woont  -­‐  er  minder  geweld  is  tegen  vluchtelingen  en  de  mensenrechten  er  doorgaans  iets  meer  gerespecteerd  worden  -­‐  deze  landen  het  economisch  beter  doen  en  meer  kansen  geven  op  werk  Als  je  in  een  bepaald  land  asiel  aanvraagt,  is  het  verboden  om  verder  te  reizen  en  in  een  ander  land  asiel  aan  te  vragen.  Als  je  bijvoorbeeld  asiel  aanvraagt  in  Bulgarije,  dan  kun  je  je  daarna  niet  in  een  ander  land  gaan  vestigen.      Waarvoor  zijn  vluchtelingen  op  de  vlucht?  Elke   asiel-­‐aanvraag   voor   België   wordt   onderzocht   door   het   Commissariaat-­‐Generaal   voor   de   Vluchtelingen   en  Staatslozen.  Je  kan  enkel  als  vluchteling  erkend  worden  als  je  leven  in  gevaar  is  door  oorlog  of  geweld.  Wie  enkel  op  de  vlucht   is   voor   armoede   of   honger  wordt   niet   als   vluchteling   erkend.   In   2015  werd  meer   dan   één   derde   van   de   asiel-­‐aanvragen  geweigerd.    Vaak   zijn   het   de  meest   kapitaalkrachtige   vluchtelingen   die   tot   in  West-­‐Europa   geraken.   De  meest   kwetsbare  mensen  geraken  niet  verder  dan  de  buurlanden.  Veel  van  de  vluchtelingen  die  naar  West-­‐Europa  komen  beseffen  maar  al  te  goed  dat  ze  hier  van  nul  zullen  moeten  beginnen,  dat  ze  hun  bezittingen,  hun  job,  hun  status,…  kwijt  zijn.  Je  kunt  deze  mensen  dus  moeilijk  ‘economische  vluchtelingen’  noemen.  

Page 9: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

                                             

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org                                                                        

Onder  de  vluchtelingen  mengen  zich  allerlei  criminelen  en  terroristen.  Als  we  teveel  vluchtelingen  binnenlaten,  komen  ze  mee  binnen.  

We  moeten  onze  grenzen  sluiten  en  mensen  ontmoedigen  om  naar  hier  te  komen,  anders  wordt  de  instroom  van  vluchtelingen  veel  te  groot.  

Page 10: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

“We  moeten  onze  grenzen  sluiten  en  mensen  ontmoedigen  om  naar  hier  te  komen,  anders  wordt  de  instroom  van  vluchtelingen  veel  te  groot.”      Wat  is  het  effect  van  grenzen  sluiten?  Mensen  die  op  de  vlucht  zijn  voor  oorlog  en  geweld,  mensen  die  echt  wanhopig  zijn,  laten  zich  niet  zomaar  tegenhouden  door  gesloten  grenzen.  Het  sluiten  van  grenzen  leidt  er  vooral  toe  dat  mensen  hun  heil  zoeken  in  levensgevaarlijke  en  illegale   manieren   om   Europa   binnen   te   geraken:   via   mensensmokkelaars,   in   vliegtuigen,   in   containers,   in   gammele  bootjes,  over  bergpaadjes,…  Ook  zorgt  dit  voor  meer  chaos  en  geweld  aan  de  grenzen  van  Europa,  omdat  steeds  meer  mensen  er  vast  komen  te  zitten  zonder  opvang  en  hulp.    Hoe  open  staan  onze  grenzen  eigenlijk  echt?  Europese     landen  doen  er  vandaag  al  alles  aan  om  vluchtelingen  buiten  Europa  te  houden:  ze  dringen  er  bij  Turkije  op  aan  om  meer  gesloten  vluchtelingencentra  in  te  richten  in  plaats  van  open  centra,  ze  sluiten  hun  grenzen,  treuzelen  met  de   erkenningsprocedures   en   het   inrichten   van   opvangplaatsen,   ze   hanteren   strenge   criteria   en   spoedprocedures   om  asielaanvragen  te  kunnen  weigeren,  ze  proberen  mensen  af  te  raden  om  naar  West-­‐Europa  te  komen  (zo  kocht  België  in  2015    bijvoorbeeld  Facebookadverties  om  Irakezen  af  te  raden  naar  België  te  komen),...      Kunnen  we  onze  grenzen  zomaar  sluiten?  België  heeft  de  Conventie  van  Genève  ondertekend.  Hierdoor  is  België  verplicht  om  mensen  die  op  de  vlucht  zijn  voor  oorlog  en  geweld  asiel  te  verlenen.       De   Conventie   van   Genève   ontstond   in   1951   om   de   rechten   an   de   vele   oorlogsvluchtelingen   uit   de   Tweede     Wereldoorlog  beter  te  beschermen.  Ze  is  gebaseerd  op  de  Universele  Verklaring  van  de  Rechten  van  de  Mens  en     stelt   onder   andere  dat  mensen   recht  hebben  op  een   leven   in   veiligheid  en  dat  mensen  niet   zomaar  het   land     uitgezet  kunnen  worden.  De  Conventie  is  ondertussen  door  150  landen  ondertekend.    Je  kan  als  individueel  land  niet  zomaar  een  internationale  Conventie  verbreken.  Landen  die  internationale  conventies  en  afspraken  over  mensenrechten  verbreken,  dragen  bij  aan  een  wereld  waarin  geweld  en  onderdrukking  toenemen.  Het  geeft  ook  andere  landen  een  excuus  om  deze  rechten  en  afspraken  te  laten  vallen.  

 vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

         “Onder  de  vluchtelingen  mengen  zich  allerlei  criminelen  en  terroristen.  Als  we  teveel  vluchtelingen  binnenlaten,  komen  ze  mee  binnen.”      Kan  elke  vluchteling  asiel  krijgen?  Elke   asiel-­‐aanvraag   voor   België   wordt   onderzocht   door   het   Commissariaat-­‐Generaal   voor   de   Vluchtelingen   en  Staatslozen.   Elke   aanvraag   wordt   persoonlijk   onderzocht.   Daarbij   wordt   ook   nagegaan   of   de   asielaanvrager   verdacht  wordt   van   criminaliteit,   oorlogsmisdaden,   terrorisme,…   Als   dit   het   geval   is,   dan  wordt   de   asielaanvraag   geweigerd   of  wordt  de  asiel-­‐zoeker  gevangen  gezet  en  voor  de  rechtbank  gebracht.    Leidt  het  weigeren  van  vluchtelingen  tot  minder  instroom  van  criminelen?  Omwille   van   de   onderzoeksprocedure,   proberen   criminelen   zelden   via   een   asielaanvraag   een   land   binnen   te   komen,  maar  doen  zij  een  beroep  op  illegale  circuits.  Door  grenzen  te    sluiten  en  minder  vluchtelingen  toe  te  laten,  groeien  de  illegale  circuits  en  zo  ook  de  vluchtwegen  voor  criminelen.    Wie  wordt  door  deze  aanpak  het  meest  gestraft?  Als   criminelen   of   terroristen   zich   als   vluchtelingen   voordoen,   dan   gaat   het   om   een   hele   kleine  minderheid.   Uiteraard  moet   criminaliteit   bestraft   worden,   en   terrorisme   opgespoord.   Maar   voor   je   mensen   kunt   straffen   of   hun   rechten  beperken,   moet   er   eerst   een   duidelijk   bewijs   zijn.   Het   is   onrechtvaardig   en   in   strijd   met   de   mensenrechten   en  democratische  principes  om  alle  vluchtelingen  te  straffen,  hun  rechten  te  ontnemen  of  tegen  te  houden  omdat  een  heel   klein   aantal   criminelen   zich   als   vluchteling   vermomt   en   misbruik   maakt   van   het   systeem.   Net   zomin   als   het  rechtvaardig  zou  zijn  om  alle  mensen  die  een  uitkering  of  een  sociale  woning  aanvragen,  te  weigeren  omdat  er  enkele  uitzonderingen   zijn   die  misbruik  maken   van  het   systeem.   Zo’n   aanpak   legt   vooral   een   extra   last   op  de   schouders   van  mensen  die   zich  al   in  een  kwetsbare  positie  bevinden.   In  een   land  waar  democratie  en  mensenrechten  gerespecteerd  worden,  ben  je  onschuldig  tot  je  schuld  bewezen  is.  

Page 11: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

       

   

   

                         

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org    

                         

   

                       

   

Vluchtelingen  hebben  zelf  schuld  aan  de  vele  doden:  ze  nemen  onverantwoorde  risico’s  zoals  hun  kinderen  op  een  gammel  bootje  zetten,  door  een  ijskoude  bergrivier  de  grens  over  proberen  te  geraken,  …

We  moeten  vluchtelingen  beter  verspreiden  over  Europa.  Een  aantal  landen  doet  helemaal  niets,  terwijl  andere  heel  veel  vluchtelingen  opnemen.

Page 12: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

“We  moeten  vluchtelingen  beter  verspreiden  over  Europa.  Een  aantal  landen  doet  helemaal  niets,  terwijl  andere  heel  veel  vluchtelingen  opnemen.”    Hoe  evenwichtig  is  de  spreiding  van  de  vluchtelingen  in  Europa?  Het   klopt   dat   momenteel   een   achttal   Europese   landen   (nl.   Duitsland,   Zweden,   Italië,   Frankrijk,   Groot-­‐Brittanië   en  Oostenrijk),   het   grootste   deel   (80%)   van   de   asielzoekers   opvangen.   Vooral   Oost-­‐Europese   landen   vangen   weinig  vluchtelingen  op  in  vergelijking  met  West-­‐Europese  en  Zuid-­‐Europese  landen.  Anderzijds  hebben  Oost-­‐Europese  landen  vaak  minder  middelen   om   dit   te   doen,   en   krijgen   zij   ook  minder   asiel-­‐aanvragen   dan  West-­‐Europese   landen,   omdat  vluchtelingen  zelf  de  voorkeur  geven  aan  West-­‐Europese  landen.      Van  waar  komt  deze  onevenwichtige  spreiding?  -­‐  Enerzijds  weigeren  een  aantal  Oost-­‐Europese   landen   (oa  Slovenië,  Koratië,  Macedonië,  Hongarije)  om  vluchtelingen  toe  te  laten.  Hoewel  zij  de  Conventie  van  Genève  ondertekenden,  houden  zij  zich  niet  aan  hun  plicht  om  vluchtelingen  op  te  vangen.    -­‐  Anderzijds  verkiezen  veel  vluchtelingen  West-­‐Europa  boven  Oost-­‐Europa  omdat:     -­‐  er  meer  Engels  of  Frans  wordt  gesproken  –  talen  die  ze  vaak  zelf  ook  kunnen,  in  tegenstelling  tot  bv  Pools     -­‐  ze  al  familie  hebben  die  in  West-­‐Europa  woont     -­‐  er  minder  geweld  is  tegen  minderheden  en  de  mensenrechten  er  doorgaans  iets  beter  gerespecteerd  worden     -­‐  deze  landen  het  economisch  beter  doen  en  meer  kansen  geven  op  werk    Hoe  kan  de  verdeling  evenwichtiger  gebeuren?  Om   de   vluchtelingenstroom   beter   te   verdelen   tussen   de   verschillende   landen,   werkte   de   Europese   Commissie   een  spreidingsplan   uit.   Dit   plan   probeert   ook   rekening   te   houden  met   de   economische   draagkracht   van   de   verschillende  landen.  Toch  stemden  Roemenië,  Tsjechië,  Slovakije  en  Hongarije  tegen  het  plan.  De  andere  lidstaten  keurden  het  plan  goed.    Het   spreidingsplan   stuurt   de   meeste   vluchtelingen   naar   Duitsland,   Spanje   en   Frankrijk.   België   moet   4.500   extra  vluchtelingen  opnemen.  

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org              “Vluchtelingen  hebben  zelf  schuld  aan  de  vele  doden:  ze  nemen  onverantwoorde  risico’s  zoals  hun  kinderen  op  een  gammel  bootje  zetten,  door  een  ijskoude  bergrivier  de  grens  over  proberen  te  geraken,…”    Wat  zet  mensen  ertoe  aan  om  dergelijke  risico’s  te  nemen?    Dat  mensen  deze  risico’s  nemen,  laat  vooral  zien  hoe  bang  en  hopeloos  zij  zijn.  Mensen  die  het  goed  hebben  en  zich  veilig  voelen   waar   ze   zijn,   zullen   dergelijke   risico’s   niet   nemen.  Dergelijke   risico’s   neem   je   enkel   omdat   je   hoopt   dat   ze   je  leiden  naar  een  veiligere  en  betere  situatie  dan  deze  waarin  je   je   bevindt.   Voor   vluchtelingen   is   dat   een   situatie   van  oorlogsgeweld,  terreur  of  vervolging.    Dat  mensen  deze  risico’s  nemen,  is  niet  hun  keuze.    Ze  worden  ertoe  gedwongen  doordat:  -­‐  landen  hun  grenzen  sluiten  en  vluchtelingen  weigeren.    -­‐  de  opvangplaatsen  aan  de  buitengrenzen  van  Europa  steeds  overbevolkter  geraken  en  er  niet  voldoende  slaapplaatsen  of  zelfs  voedsel  is  voor  de  aanwezige  vluchtelingen.          

Page 13: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

                                         

  vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org              

 De  30  mensenrechten  

Vluchtelingen  kennen  geen  democratie,  mensenrechten,  vrijheid  van  meningsuiting,  respect  voor  holebi’s  en  vrouwen,  …  Zij  kunnen  daar  niet  mee  omgaan  en  brengen  onze  democratie  en  mensenrechten  in  gevaar.

Page 14: feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen& · vzw$motief$–$2016–$! feiten&en&cijfers& vragenenuitspraken& over&vluchtelingen&!!!!! $! vzw$motief$–$2016–$!

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org  

“Vluchtelingen  kennen  geen  democratie,    mensenrechten,  vrijheid  van  meningsuiting,  respect  voor  holebi’s  en  vrouwen,…  Zij  kunnen  daar  niet  mee  omgaan  en  brengen  onze  democratie  en  mensenrechten  in  gevaar.”      Welke  beeld  over  vluchtelingen,  migranten,  moslims,  mensen  uit  het  Midden-­‐Oosten,…  zit  achter  deze  uitspraak?  Deze  uitspraak  verraadt  een  erg  negatief  en  eenzijdig  beeld  van  vluchtelingen:  mensen   zijn  die  geen   respect  hebben  voor  vrouwen,  mensen  die  holebi’s  in  elkaar  slaan,  mensen  die  geweld  gebruiken  om  hun  mening  of  religie  op  te  leggen  aan  anderen,  mensen  die  geen  democratie  willen  maar  een  moslimstaat,…    -­‐>  Dit   klopt   niet  met   de  werkelijkheid.   Veel   vluchtelingen  ontvluchten  precies   een   land  waarin   geweld   heerst,  waarin  democratie  en  mensenrechten  met  de  voeten  getreden  worden.  Zij  hopen  een  onderkomen  te  vinden  in  een  land  waar  dit  wel  gebeurt.      Welk  beeld  over  het  Westen  zit  achter  deze  uitspraak?  Achter  deze  uitspraak  zit  het  beeld  dat  het  Westen  een  regio  is  waar  iedereen  de  mensenrechten  kent  en  toepast,  waar  geweld  tegen  vrouwen  of  holebi’s  amper  voorkomt  of  streng  bestraft  wordt,  waar  mensen  elkaar  respecteren  ook  al  hebben  ze  een  andere  geloofsovertuiging,  waar  politici  de  belangen  van  de  gewone  burger  verdedigen,…    -­‐>  Dit  beeld  klopt  niet  met  de  werkelijkheid.  Ook  in  het  Westen  loopt  er  heel  wat  mis  wat  betreft  respect  voor  holebi’s,  politici  die  in  hun  eigen  belang  regeren,  discriminatie  van  minderheden,  onverdraagzaamheid,  onrecht,  armoede,…    Bovendien  zijn  er  heel  wat  Westerlingen  die  ervoor  pleiten  de  mensenrechten  (voor  sommige  mensen)  op  te  heffen,  of  een  sterke,  autoritaire  leider  verkiezen  boven  een  democratische  staat.    Achter  deze  uitspraak  zit  ook  het  beeld  dat  het  Westen  een  erg  kwetsbare   regio   is.  Ze   stelt  het  voor  alsof  een  kleine  groep  kwetsbare  mensen   in  staat  zou  zijn  om  de  democratie  en  mensenrechten  te   laten  verdwijnen.  Nochtans  zijn  de  mensenrechten   en   democratische   principes   vastgelegd   in   wetten   en   verdragen.   Die   kunnen   niet   zomaar   afgeschaft  worden  door  een  kleine  groep  kwetsbare  mensen  zonder  middelen.    

vzw  motief  –  2016  –  www.motief.org        “Vluchtelingen  brengen  onze  democratie  en  mensenrechten  in  gevaar.”    Wat  brengt  de  mensenrechten  in  gevaar?    -­‐   In   de  mensenrechten   staat   dat   elke  mens   recht  heeft   op  een   leven   in   veiligheid   en  bescherming   tegen   geweld  of  vervolging.  Als  je  slachtoffer  wordt  van  mensenrechtenschendingen,  heb  je  het  recht  om  naar  een  ander  land  te  gaan  en  dat  land  te  vragen  om  jou  te  beschermen.  Met  andere  woorden:  wie  oproept  om  grenzen  te  sluiten  of  vluchtelingen  te  weigeren,  een  land  dat  geen  degelijke  opvang  voorzien  voor  vluchtelingen,…  schendt  de  mensenrechten.      -­‐  In  een  democratie  geldt  dat  elke  dader  van  eenzelfde  soort  misdaad  dezelfde  straf  moet  krijgen.  Of  je  nu  rijk  of  arm  bent,  blank  of  zwart,  als  je  een  strafbaar  feit  pleegt  moet  je  dezelfde  straf  krijgen.  Of  een  vechtpartij  of  een  aanranding  gebeurt  door  een  asielzoeker  of  door  een  andere  burger,  maakt  niet  uit:  ze  moeten  allebei  dezelfde  straf  krijgen.  Wie  dit  principe  op  de  helling  zet,  bijvoorbeeld  door  te  eisen  dat  asielzoekers  die  een  strafbaar  feit  plegen,  niet  tot  ons   land  mogen   toegelaten   worden,   haalt   de   democratie   onderuit.   Ook   in   de   mensenrechten   staat   dat   elke   mens   gelijk  behandeld  moet  worden,  ongeacht  geslacht,  geaardheid,  huidskleur,  afkomst,  overtuiging,  leeftijd,…      -­‐  Mensenrechten  en  democratische  wetten  proberen  mensen  te  beschermen  tegen  discriminatie,  racisme  en  armoede.  Wie  deze  misdaden  toelaat  zonder  er  iets  aan  te  doen  of  goedpraat,  schendt  de  mensenrechten.    -­‐  Het  hebben  van  een  afwijkende  mening  over  vrouwenrechten,  holebi’s,  godsdienst,  democratie,…  is  niet  strafbaar.  Zolang   je  geen  geweld  gebruikt,   is  dat  geen  misdrijf,  maar  een  democratisch   recht.  Het  gegeven  dat  verschillende,  en  soms   tegenstrijdige   meningen   naast   elkaar   leven   is   een   kenmerk   van   een   democratie   waar   de   mensenrechten  gerespecteerd  worden.  Het  vormt  er  geen  bedreiging  voor.  Mensen  de  toegang  tot  ons  land  weigeren  omdat  ze  ‘andere  waarden  en  normen’  hebben,  is  daarentegen  wel  een  schending  van  de  mensenrechten.  Mensenrechten  gelden  voor  alle  mensen.  Ook  voor  mensen  die  we  niet  sympathiek  vinden  of  met  wie  we  fundamenteel  van  mening  verschillen.    ð Democratie   en   mensenrechten   zijn   in   geen   enkel   land   verworvenheden.   In   elk   land   worden   ze   geschonden   en    

bedreigd.  Maar  dat  gebeurt  veel   sterker  door  mensen,  groepen  en  politici  die   in  deze   landen  wonen  dan  door  de  kleine  en  kwetsbare  groep  van  vluchtelingen  die  in  deze  landen  asiel  komen  aanvragen.