Factor c ggd rotterdam rijnmond 20100830

Click here to load reader

download Factor c ggd rotterdam rijnmond 20100830

of 39

 • date post

  29-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  18
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Factor c ggd rotterdam rijnmond 20100830

 • 1. Factor C Maken we beleid begrijpelijk, of maken we begrijpelijk beleid? Sectie CommunicatieGGD Rotterdam-Rijnmond, 30 augustus 2010 Paul Tissingh

2. Proef jaarverslag controleren Marketingkalender herzien Productie nieuwe brochure cordineren Leveranciersafspraken maken Beleidsnota herschrijven Adviesnota evaluatie social media Mediatraining geven in verband met interview vakblad Zendtijd inkopen Bureaupitch voor medewerkersonderzoek Lobbygesprek met voorzitter branchevereniging Beoordelingsgesprekken voeren Welkomstwoord doen bij relatiebijeenkomst Briefen DTP'er Fondsen werven Update van huisstijlregels op intranet gaat live Concept voor YouTube-film accorderen Persbericht nieuw product versturen Nieuw reputatie RepTrack presenteren Tekst redigeren Jaarplan opstellen Websiteontwerp beoordelen Overleg over bedrijfshyves Gang van zaken cordineren op afdeling Speech schrijven voor directeur Informatiebijeenkomst voorzitten Afdelingschef adviseren over werkoverleg Journalist die belt te woord staan Inspraakbijeenkomst organiseren Factfinding doen voor strategiebijeenkomst Bezoekcijfers website analyseren Arbeidsmarktcampagne opzetten Public Affairs managen Schrijven van het personeelsblad Evenement organiseren Relevante trends in beeld brengen Functioneringsgesprek voeren met communicatiemedewerkers Communicatieuren binnen project inzichtelijk maken Flipover regelen voor de presentatie van de directeur WAT IS COMMUNICATIE EIGENLIJK? 3.

 • Mijn werk in een gemiddelde werkweek is:
 • reflectief: x%
 • procesondersteunend: x%
 • operationeel: x%
 • managerieel: x%

VOORAF 4. Wat isjouw rolals communicatieadviseur? En zien anderen jouw rol ook zo? VOORAF 5. Trends in de samenleving

 • individualisering
 • internationalisering
 • intensivering
 • informalisering (netwerksamenleving)
 • informatisering
 • [bron: sociaal cultureel planbureau]
 • de samenleving verandert:
  • van maakbaar en benvloedbaar
  • naar grillig en onvoorspelbaar
 • we leven in een netwerksamenleving

FACTOR C: WAT ERAAN VOORAF GING 6.

 • Conclusie overheidscommissies
  • Commissie Wallage (2001): Communicatie te belangrijk om aan communicatiedirecties over te laten.
  • Commissie Wolffensperger (2005): Communicatie is een permanent proces van informeren, consulteren en overleggen, dat alle fasen van het overheidshandelen omvat.

Conclusie: beleidsmakers moeten zelf communicatiever gaan werken,ondersteund door communicatiemensen FACTOR C: WAT ERAAN VOORAF GING 7.

 • Weten wat er speelt
 • Omgevingsbewust werken
 • Omgeving gestructureerd in kaart brengen
 • Nadenken over rollen, kennis en posities
 • Er op in spelen
 • Signalen betekenis geven
 • Beleid verbinden aan elkaar
 • Doelgroepen leidend voor de communicatie

Communicatiemensen moeten deze competentiesin de organisatie versterken. COMPETENTIES VAN BELEIDSMAKERS 8.

 • Instrumenten van beleid
 • Juridisch (mogen)
 • Financieel (doen)
 • Fysiek (kunnen)
 • Communicatief (weten en vinden)

DE INSTRUMENTEN VAN BELEIDSMAKERS 9.

 • Fasering van beleid
  • Agendering
  • probleemdefinitie
  • agendasetting
  • Voorbereiding
  • 3. constructie van beleid
  • Vaststelling
  • 4. besluitvorming
  • Uitvoering
  • 5. invoering
  • 6. uitvoering
  • 7.handhaving
  • Evaluatie
  • 8. beleidsbijstelling of -beindiging

COMMUNICATIE IN ELKE BELEIDSFASE 10. Communicatie en beleid Politiek gewicht Erkenning Beleidsformulering Oplossing Beheer mate van onenigheid Dominante functie van Communi- catie Fasen in het beleidsproces (Winsemius) Begin of pipe End of pipe Reflectief Outside in Onderzoek Issues Trends enontwikkelingen Proces- ondersteunend Interactief ontwerp Faciliteren dialoog Communicatie- coaching Operationeel Middelen ontwikkelen Campagnes maken Uitvoering enorkestratie Managerieel Bewaken uitvoering Monitoring effecten VOLGENS WINSEMIUS 11. VOLGENS TAPPAN 12. LOESJE 13. Hoe maak je communicatief beleid? De methode Factor C kent zeven stappen. Zet ze in de volgorde die voor jou de meest logische is. Welke middelen? Voor/met wie?Rol actoren? Wanneer?Boodschap? Wat? Uitvoering? OPDRACHT 14.

 • Communicatief beleid in 7 stappen
 • Wat?Bepaal het (beleids)doel
 • Voor/met wie?Doelgroepen en omgevingsanalyse
 • Rol actoren?Bepaal interactie/communicatiedoel
 • Contact?Structureer informatie: kernboodschap
 • Media?Kies de middelen
 • Wanneer?Kies communicatiemomenten
 • Uitvoering:organiseer de communicatie (afspraken: wie doet wat?

DE KERN VAN FACTOR C 15. Weten wat er speelt Erop inspelen KrachtenveldKernboodschap Kalender FACTOR C SCHEMATISCH ROL? WAT? WIE ? KERN-BOODSCHAP WANNEER? HOE? 16.

 • Definitie:
 • Wat is het probleem?
 • Welke oplossing stel u voor en waarom juist deze en niet andere?
 • Benoem de mijlpalen:
 • Welk eindresultaat moet worden bereikt?
 • Welke tussenresultaten (bijv. Beleidsbrief, besluitvorming?) moeten hiervoor worden behaald?
 • Wat is de afgeleide doelstelling per fase?
 • Wat is de rol van communicatie?
 • Is communicatie een van de instrument of het enige instrument om de resultaten te bereiken?

1. WAT IS HET PROBLEEM DAT HET BELEID MOET OPLOSSEN? WAT IS HET BELEIDSDOEL? 17. Van buiten naar binnen: een goede omgevingsanalyse is het halve werk want actoren hebben hun eigen beeld van werkelijkheid actoren hebben verschillende belangen actoren kunnen verborgen agendas hebben actoren hebben een geschiedenis met elkaar actoren kunnen langs elkaar heen praten de omgeving kan en zal veranderen: beleid is zelden eenprojectmaar eerder eenproces . 2. VOOR/MET WIE? DE KRACHTENVELDANALYSE 18. Wat is buiten, wat is binnen? Neyzen Communicatie Advies & Management, Buitenste Binnen 3-11 2009 19.

 • Inventariseren:
 • Actorenanalyse
 • Analyseren:
 • Argumentenanalyse
 • Belangenanalyse
 • Krachtenveldanalyse
 • Netwerkanalyse
 • Risicoanalyse
 • Aanpak bepalen:
 • 7.Ringen van Invloed

Welke actoren spelen een rol bij het beleid? Welke belangen hebben zij? Welke positie nemen zij in het krachtenveld in? En hoe ga je daar communicatief mee om? METHODEN OM DE OMGEVING IN KAART TE BRENGEN 20. WANNEER GEBRUIK JE WELKE ANALYSE? Analyse Doel MethodiekOp: inhoud Argumenten, stand van het debatGespreksopeningen vindenArgumentatie-analyse Standpunten en belangen Gedeelde belangen, aantrekkelijke opties vinden Standpuntenmatrix Op: positie Met oog voormacht en gezag Belangrijke tegen- en medestanders bepalen Krachtenveldanalyse en Kleuren ABC Met oog voor rol en relatie Strategie bepalen voor gewenste rol en relatie Actorenkwadrant met ringen van invloed 21. 05-01-2010 Omgevingsanalyse in 3 stappen:

 • 1 Inventariseren : divergeren
 • actoren in beeld (niet alleen projectomgeving)
 • 2 Analyseren : naar inhoud & positie
 • wat vinden ze, hoe staan ze t.o.v. het beleid, wat is hun beleving, hun rol, hoe machtig of invloedrijk zijn ze?
 • 3 Strategie bepalen : convergeren
 • keuzen: hoe gaan we met ze om?
 • strategie, timing, plaatsen actoren op ringen van invloed

KRACHTENVELDANALYSE 22.

 • Welke rollen geef je jouw actoren?
 • (mee)beslissen
 • (mee)werken
 • (mee)denken
 • (mee)weten

ROLBEPALING ACTOREN 23. benvloeders beslissers gebruikers & afnemers uitvoerders & leveranciers rollen 1 meebeslissen 2 meewerken 3 meedenken 4 meeweten KRACHTENVELDANALYSE: METHODE RINGEN VAN INVLOED 24.

 • Rode draad in/voor communicatie
 • Begint als korte of lange tekst met logische opbouw
 • Bevat antwoorden op vragen van doelgroepen
 • Verbindt opvattingen vanbuitenmet beleidsdoelen vanbinnen
 • Gaat over inhoud & ook over proces
 • Is bewijsbare belofte
 • Vereist boodschapdiscipline & consistentie in woord, beeld & gedrag
 • Is altijd uitgangspunt voor alle communicatie over het beleidsvoorstel

4. DE KERNBOODSCHAP 25. 26.

 • Its not what you say, it is what people hear
 • Selectiefilters:
 • Waarom moet ik dit weten?
 • Kan ik het volgen?
 • Wat moet ik er verder mee?
 • Ergo : pas de oorspronkelijke b