Erven en schenken Notaris De Kroon Zwolle

Click here to load reader

download Erven en schenken Notaris De Kroon Zwolle

of 15

Embed Size (px)

description

Lezing over Erven en Schenken en besparing van belasting bij overlijden door Notaris De Kroon te Zwolle

Transcript of Erven en schenken Notaris De Kroon Zwolle

 • 1. Erven en schenkenin 2010 Mr. Jelger de Kroon Duret De Kroon Notarissen

2. Erven en schenken 2010

 • Erfrecht: wie erft bij uw overlijden?
 • Hoeveel successierecht moet over de erfenisworden betaald?
 • Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig
 • overgaan op uw erfgenamen?

3. Wie erft op grond van de wet?

 • De wet deelt de erfgenamen in groepen in:
 • Groep 1: Echtgenoot en de (klein)kinderen
 • Groep 2: Ouders, (half)broers en zussen
 • Groep 3: grootouders, hun kinderen, ooms, tantes, neven en nichten
 • Groep 4: overgrootouders met hun kinderen,kleinkinderen, enzovoort, tot in de zesde graad

4. Wettelijke verdeling

 • Geldt alleen bij huwelijk engeregistreerd partnerschap
 • Langstlevende echtgenoot automatischde enig gerechtigde tot de nalatenschap(uitzonderingen bij hertrouwen)
 • Kinderen: vordering in geld(niet direct opeisbaar) en rente
 • Wettelijke verdeling kan ongedaan gemaakt worden

5. Testament (afwijken van wettelijk erfrecht)

 • Betrekken van stiefkinderen in de wettelijke verdeling
 • Uitsluiten wilsrechten
 • Voogdij
 • Bewind over vermogen
 • Priv- of Uitsluitingclausule
 • Executeurbenoeming
 • Successierecht / Renteclausule
 • Onterven/opeisen legitieme vordering

6. Wijzigingen successierecht 2010

 • Op 1 januari 2010 is nieuwe wet in werking getreden. Daardoor zijn de erf- en schenkingstarieven belangrijk gewijzigd.
 • In sommige gevallen is het krijgen van een erfenis of schenking goedkoper geworden. In veel gevallen is dat juist duurder geworden!

7. Nieuwe tarieven en vrijstellingen Tariefgroep 1: echtgenoot, partners en kinderen Tariefgroep 1a: kleinkinderen Tariefgroep 2: alle andere verkrijgers 40% 36% 20% 118.000 hoger 30% 18% 10% 0 118.000 Tariefgroep 2 Tariefgroep 1a Tariefgroep 1 Deel van de belaste verkrijging 8. Nieuwe vrijstellingen erfbelasting

 • Partner: 600.000
 • Kinderen en kleinkinderen: 19.000
 • Ouders: 45.000
 • Overige verkrijgers: 2.000
 • De partner is een echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonende partner mt notarieel samenlevingscontract of die aan andere voorwaarden voldoet.
 • Vrijstelling kinderen en kleinkinderen is omhoog gegaan.

9. Schenken

 • Schenken is gunstig voor een ieder die voor zijn
 • toekomstige erfgenamen belasting wil besparen.
 • Schenken verkleint immers de erfenis;
 • bovendien geeft het de begiftigde financile lucht.
 • Letten op:
 • Vrijstellingen
 • Schenken met voorwaarden
 • Schenken met dichte portemonnee

10. Vrijstellingen 2010 gebruiken

 • Schenking ouder kind: 5.000 per kind per jaar.
 • Eenmalig verhoogde vrijstelling ouder kind:
 • 24.000 aan een kind tussen 18 en 35 jaar.
 • Eenmalig bijzonder verhoogde vrijstelling ouder-kind: 50.000 aan een kind tussen 18 en 35 jaar, als dit bedrag is bedoeld voor aankoop van een eigen woning of het betalen van de kosten van een studie of beroepsopleiding van minimaal 20.000 per jaar.
 • (let op: u kunt in het jaar dat ugebruik maakt van de verhoogde vrijstelling danwel de bijzonder verhoogde vrijsteling niet ookbelastingvrij het bedrag van 5.000 schenken)

11. Schenken met voorwaarden

 • De notaris kan u bij schenken van dienst zijn
 • door de schenking juridisch juist vastleggen in
 • een akte, zoals:
 • De uitsluitingclausule
 • Herroepingmogelijkheid
 • Tweetrapsschenking

12. Schenken met dichte portemonnee

 • Bij een schenking op papier krijgt de begiftigdegeen geld maar een vordering op de schenker
 • Voorwaarden: notarile akte en ieder jaar rente van 6% betalen

13.

 • Benutten vrijstellingen, maar portemonnee blijft gesloten
 • Verplichte aangifte bij Belastingdienst als meer
 • dan de vrijstelling wordt geschonken
 • Rentebetalingvoordeel
 • Let op! Kinderen hebben wel extra grondslag in Box III

14. Conclusie: Bespaar successierechtdoor tijdens leven te schenken !

 • Schenken is gunstig voor een ieder die voor
 • zijn toekomstige erfgenamen successierecht wil besparen! U verkleint immers uw erfenis.
 • Maak gebruik van de eenmalig grote schenkingsvrijstelling van 24.000,-
 • U kunt elk jaar belastingvrij schenken
 • Papieren schenking
 • Uw kind koopt een huis: ouders kunnen fiscaal gunstig helpen door schenken n lenen

15. Vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen Duret De Kroon Notarissen Eekwal 14-16, Zwolle 038-4215876 [email_address] www.duretdekroon.nl