EOS Nieuwsbrief 2018€¦ · Om burgers makkelijker toegang te bieden tot informatie over de...

of 4 /4
EOS-OOSTENDE.BE AUGUSTUS 2018 EOS UPDATE. OOSTENDE BANT LUCHTVERVUILING! Oostende heeft straffe klimaatambities. De stad wil uitgroeien tot een gezonde en bloeiende plek waar het aangenaam wonen is. Met het energiezuiniger maken van stadsgebouwen en andere maatregelen geeft de stad het goede voorbeeld. Maar ook als inwoner van Oostende kun je een steentje bijdragen. Via de groepsaankopen bijvoorbeeld. Die organiseren we ook dit jaar weer, voor groene stroom en gas, dakisolatie en zonnepanelen. Dankzij de groepsaankopen kun je zonder zorgen en tegen een voordelige prijs kiezen voor meer wooncomfort en groene energie, die je al dan niet zelf opwekt. Inschrijven is heel eenvoudig, je leest er alles over in deze nieuwsbrief. Help jij ook mee om de Oostendse lucht proper te maken? Laten we er samen voor gaan! Tom Germonpré Voorzitter EOS © Erik Verrept

Embed Size (px)

Transcript of EOS Nieuwsbrief 2018€¦ · Om burgers makkelijker toegang te bieden tot informatie over de...

Page 1: EOS Nieuwsbrief 2018€¦ · Om burgers makkelijker toegang te bieden tot informatie over de bestaande energiebesparende technologieën, ontwikkelen we met EOS binnen het project

EO

S-O

OS

TE

ND

E.B

E

AU

GU

ST

US

20

18

EOS UPDATE.

OOSTENDE BANT

LUCHTVERVUILING!

Oostende heeft straffe

klimaatambities. De stad wil uitgroeien

tot een gezonde en bloeiende

plek waar het aangenaam wonen

is. Met het energiezuiniger maken

van stadsgebouwen en andere

maatregelen geeft de stad het goede

voorbeeld. Maar ook als inwoner

van Oostende kun je een steentje

bijdragen. Via de groepsaankopen

bijvoorbeeld. Die organiseren we ook

dit jaar weer, voor groene stroom en

gas, dakisolatie en zonnepanelen.

Dankzij de groepsaankopen kun je

zonder zorgen en tegen een voordelige

prijs kiezen voor meer wooncomfort

en groene energie, die je al dan

niet zelf opwekt. Inschrijven is heel

eenvoudig, je leest er alles over in deze

nieuwsbrief. Help jij ook mee om de

Oostendse lucht proper te maken?

Laten we er samen voor gaan!

Tom Germonpré

Voorzitter EOS

©Erik Verrept

Page 2: EOS Nieuwsbrief 2018€¦ · Om burgers makkelijker toegang te bieden tot informatie over de bestaande energiebesparende technologieën, ontwikkelen we met EOS binnen het project

EO

S U

PD

AT

E.

ENERGIEZORGPLAN STADSGEBOUWEN

In 2016 lanceerde EOS in samenwerking

met Eandis en Stad Oostende een

ambitieus Energiezorgplan, om het

elektriciteits- en brandstofverbruik

van een aantal grote stadsgebouwen

met 20 tot 25% terug te dringen

en zo een aanzienlijke daling van

de CO2-uitstoot te realiseren.

Intussen is de uitvoering van dit

energiezorgplan afgerond. Volgende

gebouwen werden aangepakt: op het

stadhuis werd de dakisolatie volledig

vernieuwd en werden 314 zonnepanelen

geplaatst. Ook de verwarmingsinstallatie

werd er geoptimaliseerd. In de

sportcomplexen Mr. V en De Spuikom

werd een relighting met energiezuinige

ledverlichting uitgevoerd en werd

de stookplaats gerenoveerd.

Op De Spuikom werden bovendien

ook zonnepanelen geïnstalleerd. In

de Stedelijke Werkhuizen werd de

stookinstallatie grondig gerenoveerd.

De werkplaatsen van de reinigingsdienst

kregen een relighting en net als in

de Venetiaanse Gaanderijen en

bij de groendienst werd de regeling

van de verwarmingsinstallatie

er geoptimaliseerd.

De besparingen worden per gebouw

opgevolgd, maar voor definitieve

resultaten is het nog te vroeg. Toch al

één cijfer: de zonnepanelen op het

stadhuis produceerden in de eerste

vier maanden al ca. 50.000 kWh

aan elektriciteit. Daarmee zal de

verwachte opbrengst van 85.000 kWh

per jaar ruimschoots behaald worden.

OOSTENDE GAAT VOOR KLIMAATNEUTRAAL!

In 2010 ondertekende Stad Oostende het Europese

Burgemeestersconvenant 2020, waarin steden zich engageren

om hun CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en de productie

van hernieuwbare energie te vergroten. Sinds de zomer van 2017

volgt EOS het klimaatactieplan van de stad in het kader van dat

Burgemeestersconvenant op. Een nieuw Burgemeestersconvenant

legt de lat intussen op minstens 40% CO2-reductie tegen 2030.

Het stadsbestuur van Oostende wil echter nog een serieuze stap

verder gaan en sprak daarom in januari 2018 de ambitie uit om de

stad tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Oostende heeft

immers al heel wat troeven in handen: de haven van Oostende die

met Blue Growth inzet op duurzame groei, de aanwezigheid van

innovatiecentrum GreenBridge en Universiteit Gent, Energiehuis

EOS, het warmtenet dat wordt aangelegd door BeauVent…

Om de weg richting klimaatneutrale stad concreet vorm te geven,

richtte EOS intussen een stuurgroep op, met vertegenwoordigers

van o.a. Stad Oostende, VIVES Hogeschool, POM West-Vlaanderen,

de West-Vlaamse Intercommunale WVI, The Shift (het Belgisch

referentienetwerk voor duurzaamheid) en de Vereniging van Vlaamse

Steden en Gemeenten (VVSG). Deze stuurgroep, gecoördineerd

door EOS, zal in de komende maanden een stappenplan uitwerken

dat als basis zal dienen voor de opmaak van een zeer concrete

roadmap om de ambities van Oostende te realiseren. Het belooft

een boeiende toekomst te worden, wordt zeker vervolgd!

©C-Power nv, fotograaf Nicolas Job

Page 3: EOS Nieuwsbrief 2018€¦ · Om burgers makkelijker toegang te bieden tot informatie over de bestaande energiebesparende technologieën, ontwikkelen we met EOS binnen het project

Triple-AEuropean Regional Development Fund

EO

S U

PD

AT

E.

NIEUWE DEMORUIMTE IN KANTOOR EOS

TRIPLE-A VEREENVOUDIGT

TOEGANG TOT INFORMATIE

EOS is partner in het Europese

Triple-A-project, dat huiseigenaars

wil aanmoedigen om hun woning

energiezuiniger te maken met

behulp van de Triple-A methode.

De drie A’s staan voor ‘Awareness’

(bewustmaking), ‘Access’ (toegang)

en ‘Adoption’ (effectief toepassen).

Om burgers makkelijker toegang

te bieden tot informatie over de

bestaande energiebesparende

technologieën, ontwikkelen we

met EOS binnen het project o.a.

verschillende pop-up centers. Een

daarvan is de volledig vernieuwde

demoruimte in ons kantoor aan de

Torhoutsesteenweg 287, die samen

met partner Eandis werd ontwikkeld.

De buitengevels van het kantoor werden

in een nieuw jasje gestoken. De visual

verwijst naar duurzame technologieën

zoals zonnepanelen en windenergie,

maar ook naar de diensten van EOS zoals

de energiescans en groepsaankopen

of het BENOveren-project van Eandis.

Binnen in de publieke demoruimte kun je

via interactieve modules de thermofoto

van Oostende of de zonnekaart van

Vlaanderen bekijken, krijg je meer

informatie over beschikbare premies

voor bouwen en verbouwen of kun je je

inschrijven voor onze groepsaankopen.

Twee ludieke modules leveren informatie

over de BENOveren-campagne van

netbeheerder Eandis en geven op een

speelse manier tips om energie te

besparen. De nieuwe demoruimte

is vrij toegankelijk tijdens de

openingsuren van het klantenkantoor.

Triple-A, gecoördineerd door TU Delft,

wordt gesubsidieerd door het Europese

Interreg 2 Seas-programma en mede-

gefinancierd door het Europese Fonds

voor Regionale Ontwikkeling. Triple-A is

een samenwerking over landsgrenzen

heen en tussen volgende partners:

TU Delft, Antwerpen, Mechelen,

EOS Oostende, Universiteit Gent,

Eandis, Rotterdam, Breda, PSEE

Picardie en Kent County Council.

WIST JE DAT?

Ook het drukken van een

nieuwsbrief stoot CO2 uit. De

hoeveelheid CO2 die bij de

druk van deze nieuwsbrief

werd uitgestoten, wordt

gecompenseerd via de aankoop

van emissiecertificaten voor

klimaatbeschermingsprojecten

die aantoonbaar CO2-emissies

besparen en via internationaal

erkende normen gecertificeerd

zijn. Het voor deze nieuwsbrief

betaalde bedrag gaat naar de

bescherming van bossen in

het Braziliaanse regenwoud.

OOSTENDSE JEUGDRAAD STEUNT DE GROEPSAANKOPENDe Jeugdraad van Oostende is trotse peter van onze groepsaankopen. Als

geëngageerde groep denken zij vandaag al aan de toekomst van onze jongeren.

Zo willen ze samen met EOS bekijken hoe de gebouwen van de Oostendse

jeugdbewegingen energiezuiniger gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld via de

groepsaankopen. Goed bezig!

Page 4: EOS Nieuwsbrief 2018€¦ · Om burgers makkelijker toegang te bieden tot informatie over de bestaande energiebesparende technologieën, ontwikkelen we met EOS binnen het project

EO

S U

PD

AT

E.

1. GROEPSAANKOOP GROENE STROOM & GAS

Wil je net zoals heel wat mensen ook besparen op je energiefactuur? Wil je weten hoe

een groepsaankoop in zijn werk gaat? Kom dan naar een van de info- en inschrijfsessies

die we in september per wijk organiseren. Breng zeker je laatste eindafrekening(en) van

elektriciteit en gas mee. Vooraf aanmelden voor deze sessies is niet nodig!

Belangrijk, ook als je eerder al deelnam aan deze groepsaankoop moet je je dit jaar

opnieuw inschrijven!

2. GROEPSAANKOOP DAKISOLATIE

Dakisolatie is de beste investering om het warmteverlies van je woning te beperken.

Een goede dakisolatie zorgt ook voor een verhoogd wooncomfort en een gezonder

binnenklimaat. Is jouw dak nog niet of onvoldoende geïsoleerd? Via onze groepsaankoop

kan je zonder zorgen en aan een goede prijs-kwaliteitverhouding je dak laten isoleren.

EOS selecteerde een aannemer die de dakisolatie plaatst volgens hoge kwaliteits-

eisen. De geselecteerde aannemer zal je contacteren om een offerte op maat te

maken. Deze offerte is uiteraard geheel vrijblijvend.

3. GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN

Zonnepanelen blijven een interessante investering. Je produceert zelf groene

stroom en je energierekening gaat al vanaf het eerste jaar flink naar omlaag!

Deze groepsaankoop is er voor iedereen die in West-Vlaanderen woont en biedt

je de garantie van een kwalitatief hoogwaardig systeem aan de meest voordelige

prijzen. Wij contacteren voor jou immers verschillende gekwalificeerde leveranciers

die deelnemen aan de veiling. Wie zich inschrijft voor deze groepsaankoop, krijgt

eind oktober een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier. Op basis daarvan

beslis je zelf of je de panelen al dan niet laat plaatsen.

ENERGIELENINGEN

Financiering nodig om deze

investeringen uit te voeren?

Indien je inschrijft voor de

groepsaankoop dakisolatie

of zonnepanelen kun je deze

investering via EOS financieren

met een Vlaamse energielening.

Ook andere energiebesparende

verbouwingen kunnen op deze

manier worden gefinancierd.

Meer info? Vraag naar de

voorwaarden tijdens je bezoek

aan ons kantoor of download

het aanvraagpakket via

www.eos-oostende.be.

Opgelet! De Vlaamse

energielening kan nog tot midden

december 2018 door iedereen

worden aangevraagd, nadien

enkel nog door wie tot een

specifieke doelgroep behoort.

MET EEN GROEPSAANKOOP

BESPAAR JE GELD EN

DRAAG JE BIJ AAN SCHONE

EN GEZONDE LUCHT!

v.u.: T

om

Germ

onp

ré, V

ind

ictivela

an 1

, 840

0 O

oste

nd

e

ONLINE INSCHRIJVEN TOT 2 OKTOBER

OVERZICHT INSCHRIJFSESSIES 2018

WESTERKWARTIER di. 4/09 om 10u De Schelpe - Elisabethlaan 32

KONTERDAM di. 4/09 om 14u Schaperye - Steenovenstraat 86

MARIAKERKE do. 6/09 om 10u ’t Viooltje - Violierenlaan 3 bis

CENTRUM do. 6/09 om 19u Conferentiezaal stadhuis - Vindictivelaan 1

STENE vr. 7/09 om 10u De Blomme - Chrysantenstraat 30

OPEX di. 11/09 om 10u De Ballon - Mansveldstraat 9

RAVERSIJDE do. 13/09 om 10u Ter Yde - Duinenstraat 172

ZANDVOORDE di. 18/09 om 10u ’t Kasteeltje - Kasteelstraat 22B

HOE INSCHRIJVEN?

• via het inschrijvingsformulier

dat je in deze nieuwsbrief vindt

• online op www.eos-oostende.be

• tijdens een info- en inschrijf-

sessie in de verschillende wijken

• aan het inschrijfloket in het

kantoor van EOS, tijdens de

openingsuren, van maandag

24 tot en met vrijdag

28 september 2018

Online inschrijven kan tot

2 oktober 2018.

GROEPSAANKOPEN 2018

Ook in 2018 organiseren we weer groepsaankopen voor zonnepanelen, dakisolatie en groene stroom & gas. Samen in groep

aankopen is uiteraard veel goedkoper. Elke Oostendenaar kan zich geheel vrijblijvend voor een of meer groepsaankopen inschrijven.

Pas nadat je een persoonlijk voorstel hebt ontvangen, beslis je of je effectief deelneemt.

Energiehuis EOS

Torhoutsesteenweg 287

8400 Oostende

059 33 91 30

[email protected]

Openingsuren

- maandag, donderdag en vrijdag:

8:30 - 12:00 / 12:30 – 16:00

- dinsdag: 14:00 – 18:00

- woensdag: 8:30 – 12:00