Een 21e eeuwse aanvulling op het curriculum - dynamic identity

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Internet

 • view

  146
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dit is een bericht voor middelbare scholen in Nederland. Een school kan een gratis workshop krijgen over 21e eeuwse online thema' s: identiteit en profilering. De pilots zijn enthusiast ontvangen in Nederland, Griekenland en Polen. De Europese commissie looft het initiatief. Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Transcript of Een 21e eeuwse aanvulling op het curriculum - dynamic identity

 • 1.Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid van deze uitgave ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. EEN 21E EEUWSE AANVULLING OP HET CURRICULUM: DYNAMIC IDENTITY CONTACT: ONNO HANSEN: [email protected] Introductie Online veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen veel scholen en terecht. De nadruk ligt echter veelal op bescherming van scholieren door middel van filtering - door henzelf of door volwassenen. Hen wordt geleerd hoe zij hun sociale media instellingen dienen te beheren en dat zij goed moeten nadenken voordat ze iets publiceren. Veel minder wordt scholieren geleerd te reflecteren op de gevolgen van het online zijn an sich. Zelden komen vragen aan bod als: Wat betekent jouw gedrag en het gedrag van anderen voor jouw online identiteit? Hoe wordt je online geinterpreteerd? Wie interpreteert jou? Dynamic Identity De nieuwe module Dynamic kent vijf workshop sessies van 90 minuten waarin scholieren (en leerkrachten) instrumenten in handen krijgen om te reflecteren over online identiteiten en profilering die wordt uitgevoerd door veel bedrijven. De workshops bestaat deels uit kennisoverdracht waarin theorie meteen praktisch wordt toegepast op voor scholieren herkenbare situaties. Aansluitend hierop kent de workshop modules die auto-presentatie en de gevolgen daarvan concreet laten ervaren. Dit gedeelte wordt uitgevoerd met behulp van video en van Augmented Reality (als app en als spel). Evaluatie De eerste pilots werden enthousiast ontvangen in Nederland (UniC, Utrecht), Polen (IX LO, STO, Gdansk) en Griekenland (Maraslio, Athene). De opzet van de workshop werd door de Europese Commissie beoordeeld als volledig nieuw en een belangrijk instrument in het onderwijs dat nog niet aanwezig was in deze vorm. De opzet ontving de hoogst mogelijke score voor innovatie. Het project ontving co-financiering van de Europese Commissie. Project partners zijn: CCS Education (GR), Stichting Ezzev (NL), Universiteit Leiden (NL), Centrum voor Wiskunde en Informatica (NL), Stichting Citizen Project (PL), FAVINOM (CY), Oudervereniging van Experimentele Scholen Maraslion (GR) en GCPU (PL). Voor wie De Dynamic Identity module kent twee smaken: voor scholieren in de leeftijdsgroep 11-14 en voor scholieren/ studenten in de leeftijdsgroep 15-18. Het aanbod Ervaren instructeurs verzorgen gratis een module (5 sessies van 90 minuten) voor een groep van tenminste 12 scholieren/ studenten in de leeftijdsgroep 15 t/m 18 jaar plus een aantal docenten.

2. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid van deze uitgave ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. DE DYNAMIC IDENTITY WORKSHOP NADER BEKEKEN WAT IS DE DYNAMIC IDENTITY WORKSHOP? Dynamic Identity is een Europees initiatief om leerlingen van 11 tot en met 18 jaar bewuster te maken van de kansen en risicos van het online-zijn. Het doel is om hun weerbaardheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met hun persoonlijke informatie op het internet. In een workshop bestaande uit vijf sessies van negentig minuten worden leerlingen geconfronteerd met aspecten van hun eigen online identiteit. Ook leren zij hoe om te gaan met online profilering: de wijze waarop bedrijven zich een beeld van hen vormen door sporen van hun online gedrag op te slaan. In de Dynamic Identity workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende technologien, waaronder Augmented Reality. VOOR WIE IS DE WORKSHOP? De gratis Dynamic Identity module is bedoeld voor scholieren in de leeftijdsgroep 11 t/m 14 jaar en voor scholieren/ studenten in de leeftijdsgroep 15 t/m 18 jaar. WAT HEBBEN LEERLINGEN AAN DEZE WORKSHOP? Leerlingen leren concreet: Wat een online identiteit is en hoe die ontstaat; Te reflecteren op hun online activiteiten; Hoe zij met hun online identiteiten kunnen experimenteren; Wat online profilering door bedrijven is en hoe dit zich verhoudt tot hun online identiteit. Meer in abstracte zin leren leerlingen: Dat zij verantwoordelijk zijn voor al hun online activiteiten; Te reflecteren op hun auto-presentatie; Te reflecteren op de interpretatie van hun auto-presentatie. BENODIGD Benodigd voor de workshop zijn: een klaslokaal met internet, en klein tweede lokaaltje, een projector/ grote TV/ digiboard en ruimte in het curriculum om 5 lessen van 90 minuten binnen een maand te houden in het schooljaar 2014/15. 3. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid van deze uitgave ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. HOE ZIET DE WORKSHOP ER CONCREET UIT? SESSIE1 3.1.1 Instructeurs heten welkom 3.1.2 Verbale auto-presentatie 3.1.3 Auto-presentatie: wat is dat? 3.1.4 Selfies als auto-presentatie 3.1.5 Uitdagingen met auto-presentatie 3.1.6 Individuele deelnemers worden opgenomen met een camera (1) SESSIE2 3.2.1 Profilering: wat is dat? 3.2.2 Instrumenten om proilering te managen 3.2.3 Discussie over profilering 3.2.4 Filmtaal grammatica: wat is dat en hoe pas je dat toe? SESSIE3 3.3.1 Confrontatie in Augmented Reality 3.3.2 Nieuwe technologieen: trends en voorbeelden 3.3.3 Individuele deelnemers worden opgenomen met een camera (2) SESSIE4 3.4.1 Auto-presentatie en profilering 3.4.2 Intro op het IDentifEYE spel 3.4.3 Het IDentifEYE spel 3.4.4 Discussie over auto-presentatie, profilering en interpretatie SESSIE5 3.5.1 Analyse van de video opnames, discussie 3.5.2 Enquete 3.5.3 Slotwoord, certificaten 4. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid van deze uitgave ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. KORTE BESCHRIJVING PER MODULE 3.1.1 De workshop wordt kort door de twee aanwezige instructeurs ingeleid. 3.1.2 Alle deelnemers stellen zichzelf voor in een zin. Dit is een warming up voor module 3.1.6. 3.1.3 De instructeurs geven een inleiding hoe identiteiten geconstrueerd worden in sociale contexten. Dr. Bibi van den Berg heeft inzichten van socioloog Erving Goffman vertaald voor de doelgroep. 3.1.4 Selfie trends illustreren de theorie van 3.1.3 en vormen de brug naar 3.1.5. 3.1.5 Deelnemers worden gevraagd naar hun ervaringen met auto-presentaties. Ook komt aan bod naar wie zij toestappen in het geval zij problemen hebben online. 3.1.6 Parallel aan 3.1.3, 3.1.4 and 3.1.5 worden deelnemers een-voor-een uitgenodigd in een nabij gelegen ruimte om individueel te worden opgenomen op video. Hen wordt slechts een vraag gesteld: Wie ben je tot nu? 3.2.1 De instructeurs verzorgen een inleiding op hoe online profilering door bedrijven in de praktijk werkt.Prof. Arjen de Vries en Dr. Bibi van den Berg schreven de inleiding. 3.2.2 Profilering wordt nu in de praktijk laten zien. Prof. Simone van der Hof en prof. Arjen de Vries kozen instrumenten om profilering te managen. 3.2.3 Volgend op 3.2.1 en 3.2.2 swordt de deelnemers gevraagd te reflecteren op profileren. Wat zijn de goede kanten? En wat zijn de minder goede kanten? De structuur van de discussie is voorbereid door prof. Arjen de Vries. 3.2.4 Omdat een steeds groter deel van onze identiteit visueel is, dienen de deelnemers een introductie te krijgen op film grammatica de basiselementen die samen de huidige filmtaal vormen. Filmregisseur Beata Staszynska schreef de introductie. 3.3.1 Na te hebben kennis genomen van de film grammatica worden de deelnemers geconfronteerd met de opnames die werden gemaakt in module 3.1.6. Zij bekijken zichzelf met in het achterhoofd de nieuw verworven workshopkennis. Het bekijken van de eigen opname vindt plaats in aanwezigheid van de andere deelnemers en vindt plaats met behulp van Augmented Reality een nieuwe technologie die reflectie stimuleert. De AR app die video input omzet in Augmented Reality is speciaal voor de workshop ontwikkeld. 3.3.2 Blogger Onno Hansen verzamelde de nieuwste trends en voorbeelden van nieuwe technologie en stelt vragen als: In hoeverre ben ik mijn avatars? Willen wij alles wat meetbaar is, delen? Wat doet het met ons als alles interactief wordt? Indien de werkelijkheid voor ons allen gepersonaliseerd wordt en hackbaar is, wie zijn wij in deze situatie? 5. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid van deze uitgave ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. 3.3.3 Parallel aan module 3.3.2 worden de deelnemers opnieuw individueel op video opgenomen zoals in module 3.1.6. Ditmaal echter zijn zij beter voorbereid: zij hebben dit al eens gedaan, zij hebben zichzelf terug gezien en zij hebben hun vers verworven workshopkennis paraat. 3.4.1 De instructeurs nodigen in deze module de deelnemers uit kritisch te reflecteren op de invloed van profilering op de constructie van identiteiten. De module is voorbereid door Dr. Bibi van den Berg. 3.4.2 De instructeurs geven een korte inleiding op de Augmented Reality serious game IDentifEYE. 3.4.3 de Augmented Reality serious game IDentifEYE wordt gespeeld met de deelnemers. Doel van het spel is te visualiseren hoe online identiteiten geconstrueerd worden als gevolg van eigen activiteiten en activiteiten van anderen. De spelvorm is gekozen om discussie en reflectie uit te lokken. Het spel is ontwikkeld tijdens het Europese project CDEI en kreeg een volledige make-over speciaal deze module. 3.4.4 Na het spel wordt de discussie over online identiteiten en de invloed van profileren zoals naar voren kwam in modules 3.4.1 and 3.4.3 voortgezet, maar nu meer in een algemener kader: hoe word je geinterpreteerd? 3