Corporate branding | facetten 34 TOTAL IDENTITY 2008

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Wilt u inzicht krijgen in de actuele thema’s en uitdagingen van branding en marketing, maar moet u helaas woekeren met uw tijd? De psychologieen het groepsgedrag van de consument komen aan bod, en hoe merken gaandeweg deel zijn gaan uitmaken van onze identiteitsbeleving. Een van de uitdagingen voor een succesvolle branding is erin te slagen een integrale aanpak te ontwikkelen, waardoor een bepaald merk zich kan losmaken van het peloton en door zijn status een hogere prijs kan verantwoorden. Misschien haalt het merk wel de status van topmerk: dan wordt het bijna een reële persoonlijkheid. Zo kan een dagelijks gebruiksgoed tot icoon van de moderne wereld uitgroeien. Het product anticipeert op de behoeften van het individu, dat op zijn beurt zijn identiteit op het product overdraagt. Het alledaagse verrijken met het niet-alledaagse, dat is het streven van een creatieve branding.

Transcript of Corporate branding | facetten 34 TOTAL IDENTITY 2008

 • facetten 34

  corporate branding

 • Creatief denken is het anders begrijpen van dezelfde wereld, en deze opnieuw te bewonderen. Creer je eigen wereld. Maak van angst weer lef.

  TOTALIDENTITY.NLCHALLENGING AMBITION.

  AmsterdamPedro de Medinalaan 9Postbus 124801100 AL AmsterdamTelefoon (020) 750 95 00

  Den HaagMauritskade 1Postbus 2212501 CE Den HaagTelefoon (070) 311 05 30

  ROC Midden-Nederland Identiteit, positionering, huisstijl, campagnes

  Vereniging FAS

  communicatiestrategie, huisstijl, cross-publishing

  De Fysiotherapeut Identiteit, positionering, communicatiestrategie, campagne en design

  Br(ikIdentiteit, city story, branding, guerilla marketing, apps, social media

  Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)Positionering, huisstijl,

  Angst zorgt voor urgentie, maar kan ook verlammen. Een organisatie

  reacties. Overwinnen van angst is het terugvinden van de eigen identiteit

  Total Identity ondersteunt organisaties bij het vertellen van hun verhaal

  discover, dream, design en destiny vertalen wij strategisch advies naar creatieve uitingen in woord, beeld en geluid. Van interne bewustwording

  HAAL ERUIT SCHEIDEN DOE JE ZO

  LEVEN BRUSSEL EN IK HET NIEUWE GRIJS

  Identiteit, positionering,

 • ONE GOAL. MuLTIPLE sTRATEGIEs. GRAMMA werkt met een multidisciplinair team van designers, psychologen, historici, filosofen, productiedeskundigen en projectleiders. We beschikken over de nodige kennis, ervaring n expertise om identiteits-, design- en communicatievraagstukken samen met u op te lossen. u mag van ons een grote dosis toewijding en een coperatieve ingesteldheid verwachten. Ons vakterrein vraagt dat. We noemen onszelf niet voor niks: het creatieve adviesbureau.

  Samen met total Identity investeren we voortdurend in de ontwikkeling van innovatieve communicatieoplossingen. Op die manier vormen we een interessant alternatief voor reclameagentschappen, PR, design- en marketingbureaus.

  Naast Facetten is er ook E-Facetten, onze digitale

  nieuwsbrief, die u ongeveer vier keer per jaar informeert

  over recente ontwikkelingen in ons vakgebied. Facetten

  graaft dieper, E-Facetten is meer actiegericht en

  speelt sneller op de bal. U kunt zich gratis abonneren

  op e-facetten via onze website of met een mail naar

  [email protected]

  4 sIGNALEMENTEN Bruggetjes naar ideenGrasduinen in boeken en tijdschriften leverde twee paginas op met wetenswaardige ideen over identiteit, branding en design.

  6 CAsE Artesis vindt zichzelf opnieuw uitHoe een Antwerpse hogeschool zich samen met Gramma beraadde over een nieuwe naam en, first things first, over haar identiteit.

  10 ADVIEs Naamgeving volgens GrammaWat doet een naam, hoe werkt een naam, en hoe pakken wij een naamgevingsproject aan?

  12 THEMA Corporate brandingDe scenariomethode is een manier om de toekomstige omgeving van een bedrijf in kaart te brengen en erop te anticiperen.

  16 PRODuCT Activiteitenverslag als corporate brochureEen alternatief voor de corporate brochure is een jaar- of activiteitenverslag. Meer mogelijkheden, elk jaar actueel en niet eens zo duur.

  18 CAsE Hoe positioneer je een scholengroep?Total Identity positioneerde de scholenassociatie ROC Midden Nederland met gedifferentieerde boodschappen vanuit n identiteit.

  22 sAMENGEVAT De drijfveren van identiteitBij Total Identity verschenen twee essays over incorporate identity en over het deelnemen van individuen aan de collectieve identiteit van een organisatie.

  E-FAC

  ETTEN

  3

  Als network partner van Total Identity

  beschikken we over een ruime expertise

  op het vlak van corporate communicatie

  en design. Via onze website delen we

  die kennis en kunde met anderen. u kunt

  er terecht voor aanvullende duidingen,

  informatie over de themas en cases in

  dit blad.

  Gramma nv, Gijzelaarsstraat 29,

  2000 Antwerpen, www.gramma.be,

  [email protected]

  total Identity Group, Paalbergweg

  42, 1105 BV Amsterdam ZO, Postbus

  12480 1100 AL Amsterdam ZO,

  www.totalidentity.nl, [email protected]

  Uitgever Gramma nv

  Hoofdredactie Renaat Van Cauwenberge

  Design Jeroen Houtmeyers

  fotografie Stefan Dewickere (6, 8, 9),

  TID???

  Druk Drukkerij ???

  Werkten mee aan dit nummer

  Guido Kuppens, Renaat Van Cauwenberge,

  Stijn Van Diemen

  facetten is een uitgave van Gramma nv,

  bedoeld voor de voornaamste publieks-

  groepen van Gramma en Total Identity.

  Verschijnt tweemaal per jaar in het

  Nederlands.

  Gedrukt op Artic Volume Highwhite 150 g

  Oplage 3000 exemplaren

  Volgend nummer Voorjaar 2009

  auteursrecht behoudens de door de wet

  vermelde uitzonderingen mag niets uit

  deze uitgave worden verveelvoudigd en/

  of openbaar gemaakt zonder schriftelijke

  toestemming van de uitgever.

  De redactie stelt uw reacties ten zeerste

  op prijs. Stuur uw ideen, suggesties en

  commentaar naar [email protected]

 • SIGNALEMENTEN

  cORPORate DeSIGnmanaGement

  Alles wat u wilde weten over corporate design...... en nooit de tijd had om er een boek over te lezen. Dat excuus smelt als ijs aan de Noordpool als dit boek voor u ligt. Het is zowel een standaardwerk om van A tot Z te lezen als een grasduinboek waar je op talrijke plaatsen kunt induiken aan de hand van vele voorbeelden en schemas. Het handelt over corporate design (dus niet over product design) en geeft een erg leesbaar en mooi ogend overzicht van wat daar allemaal bij komt kijken. Wat is eigenlijk corporate design? Corporate identity? Hoe creer je een corporate brand? Wat is het managen van design? Alle relevante begrip pen en designelementen worden toegelicht en gellustreerd. Het vijfde hoofdstuk kunt u lezen als een gedetailleerd stappenplan bij het ontwikkelen van een visuele identiteit. En wie de smaak te pakken heeft, kan zijn pas verworven kennis toepassen door de opdracht van het laatste hoofdstuk uit te voeren. Ook door zijn heldere taal en zijn overzichtelijke lay-out is dit boek een plezier om te lezen.

  Bron: Wil Michels en Patrick van Thiel, Corporate designmanagement, derde herziene druk, Groningen/

  Houten, Wolters-Noordhoff, 2006, 180 p.

  RebRanDInG

  Niets vergeten?Rebranding is een ingrijpende en daardoor risicovolle operatie, zo blijkt uit onderzoek naar een aantal rebrandings in Nederland.(*) Wanneer je de manier verandert waarop de doelgroep het merk kent, kun je maar beter weloverwogen en gestructureerd te werk gaan. De auteur pleit voor een rebrandingproces waarbij geen enkele van vier essentile stappen wordt overgeslagen: 1. besluitvorming 2. ontwikkeling 3. implementatie 4. nazorg. Zo lezen we het voorbeeld van een onzorgvuldige voor-bereiding van de nieuwe huisstijl bij transavia.com. Die werd pas in laatste instantie na alle andere dragers op de vliegtuigen toegepast, en toen bleek het logo daar niet goed te pakken. Gevolg: een verschillend logo op de vliegtuigen en een verlies van consistentie. uit de gevallenstudies blijkt ook dat betrokken leiderschap een belangrijke succesfactor is bij een rebranding. De leiding moet achter de beslissing staan en zelf het goede voorbeeld geven.

  (*) Rene Peters, Extreme brand makeover risicovolle operatie. In: Merk & Reputatie, nr. 1, 2007, p. 6-9

  4 facetten 34 - 11.2008

 • ORGanISatIecUltUUR en beDRIjfSIDentIteIt

  Waar human resources en corporate communicatie elkaar ontmoetenDe reputatie van een serviceverlenende organisatie is meer gebaseerd op het gedrag van de medewerkers dan in een organisatie waar vooral de producten de dienst uitmaken. Wie service verleent heeft meer contacten buiten de deur; dat maakt de organisatie transparanter, waardoor de (interne) bedrijfscultuur steeds meer samenvalt met de (externe) repu-tatie. Dus trachten organisaties het gedrag van hun mensen in de gewenste richting te sturen. Een sterk sociaal kapitaal is een goede voedingsbodem voor zulk gedrag, maar de maak-baarheid ervan heeft toch zijn beperkingen. Belangrijk is dat de organisatie een realistische kijk heeft op waar ze staat met haar bedrijfs cultuur/bedrijfsidentiteit. Ze moet ook de gewenste competenties aan haar medewerkers verduidelijken en daarop aanwerven en ontwikkelen. Een en ander heeft als gevolg dat de communicatieafdeling en het departement HR steeds vaker met elkaar rond de tafel zullen zitten om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de bedrijfsstrategie.

  Bron: Michiel schoemaker, Tussen reputatie en cultuur. Merk & Reputatie, nr. 4,

  2007, p. 13-15

  bRanDInG

  Merkuitdagingen in een notendopWilt u inzicht krijgen in de actuele themas en uitdagingen van branding en marketing, maar moet u helaas woekeren met uw tijd? Vraag dan het (gratis) essay(*) aan dat Total Identity daarover heeft gepubliceerd. De auteurs behandelen in een beknopt betoog wat merkcommunicatie wil bereiken en hoe ze daarbij te werk gaat. De psychologie en het groepsgedrag van de consument komen aan bod, en hoe merken gaandeweg deel zijn gaan uitmaken van onze identiteitsbeleving. Een van de uitdagingen voor een succes volle branding is erin te slagen een integrale aanpak te ontwikkelen, waardoor een bepaald merk zich kan losmaken van het peloton en door zijn status een hogere prijs kan verantwoorden. Misschien haalt het merk wel de status van topmerk: dan wordt het bijna een rele persoonlijkheid. Zo kan een dagelijks gebruiksgoed tot icoon van de moderne wereld uitgroeien. Het product anticipeert op de behoeften van het individu, dat op zijn beurt zijn identiteit op het product overdraagt. Het alledaagse verrijken met het niet-alledaagse, dat is het streven van een creatieve branding, zo beslu