Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

of 24 /24
FACETTEN 39 social media

Embed Size (px)

description

Dagelijks gebruiken miljoenen mensen social media om meningen, ervaringen en informatie te delen. Hoe kunnen bedrijven en instanties deze conversaties opvolgen en eruit selecteren wat voor hen relevant is? Hoe kunnen ze activiteiten in social media ontwikkelen die hun winstgevendheid verbeteren? En wat moeten ze doen nu social media de klassieke manier van zakendoen en het personeelsbeheer onherroepelijk veranderd hebben?

Transcript of Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Page 1: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

facetten 39

social media

Page 2: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

rubriekstitel

www.gramma.be

GRAMMA CONsULTANCY

GRAMMA DEsIGN

GRAMMA IMPLEMENTATION

GRAMMA COMMUNICATION

CORPORATE IDENTITYMATTERsAchter elk bedrijfslogo, elke organisatie-

vlag steekt een karakteristiek verhaal. Een verhaal met een eigen geschiedenis, een eigen identiteit, een eigen cultuur.

Net in onzekere tijden hebben mede-werkers, klanten én andere stakeholders behoefte aan een geloofwaardig en authentiek verhaal dat perspectief biedt.

GRAMMA helpt u dat unieke verhaal uit uw organisatie te destilleren, concreet vorm te geven en zowel in- als extern mee te verankeren en uit te dragen.

Een vlag die een lading dekt. Het schept helderheid en geeft richting, waardoor beweging ontstaat met voor iedereen op dat moment een duidelijke bestemming.

IDENTITY DRIVEN CORPORATE BRANDING

Page 3: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

IDENTITY DRIVEN CORPORATE BRANDING GRAMMA werkt met een multidisciplinair team van designers, psychologen, historici, filosofen, productiedeskundigen en projectleiders. We beschikken over de nodige kennis, ervaring én expertise om identiteits-, design- en communicatievraagstukken samen met u op te lossen. U mag van ons een grote dosis toewijding en een coöperatieve ingesteldheid verwachten. Ons vakterrein vraagt dat. We noemen onszelf niet voor niks: het creatieve adviesbureau.

Samen met Total Identity investeren we voortdurend in de ontwikkeling van innovatieve communicatieoplossingen. Op die manier vormen we een interessant alternatief voor reclame­agentschappen, PR, design­ en marketingbureaus.

GRATIs E-FACETTEN

Naast Facetten is er ook e-Facetten, onze digitale nieuwsbrief, die u ongeveer vier keer per jaar informeert over recente ontwikkelingen in ons vakgebied. U kunt zich gratis abonneren op E­Facetten via onze website of met een mail naar [email protected].

4 GESIGNALEERD lezen over social media Twee handboeken en een aantal sites & blogs over social media en hun plaats in de onlinemedia.

6 CASE it’s the community, stupid! Br(ik, het platform van de Vlaamse hogescholen in Brussel, promoot de stad als studentenstad via de social media. Het concept is van Total Identity.

10 ADVIES iedereen is conversation managerDe conversation manager beheert het socialmediagedrag van zijn of haar organisatie. Hoe kan hij of zij ‘gunstige’ conversaties stimuleren?

12 ADVIES Wat, waarvoor en hoe?Een model voor het effectief inzetten van social media in de communicatie, en praktische tips over hoe u dat aanpakt.

16 MENING social media en identiteitsocial media veranderen de manier van communiceren – ook intern. Dat beïnvloedt eveneens de organisatie zelf: ze wordt transparanter en dynamischer.

18 CASE in het web van de siteAls er iets te beléven valt, is iedereen er graag bij. En vertelt iedereen het graag verder. Conversatie kan dan leiden tot conversie: belangstelling wordt aankoop.

22 STANDPUNT Asociale media?Ook een socialmediagebruiker mag kritisch staan tegenover Facebook & co. Tien bedenkingen die helpen om het fenomeen te onthypen.

E-FAC

ETTEN

Als network partner van Total Identity

beschikken we over een ruime expertise

op het vlak van corporate communicatie

en design. Via onze website delen we

die kennis en kunde met anderen.

U kunt er terecht voor aanvullende

duiding, informatie over de thema’s en

cases in dit blad.

Gramma nv

Gijzelaarsstraat 29, 2000 Antwerpen,

[email protected], www.gramma.be

Total Identity Group

Paalbergweg 42, 1105 BV Amsterdam ZO,

Postbus 12480 – 1100 AL Amsterdam ZO,

[email protected], www.totalidentity.nl

Uitgever Gramma nv

Hoofdredactie renaat Van Cauwenberge

(Eind)redactie Guido kuppens

Design Jan Hendrickx

Fotografie kris Pannecoucke (p. 9)

Druk De bie

Werkten mee aan dit nummer

Hans P brandt, Michel Jansen,

Yvonne van de Graft en

renaat Van Cauwenberge

Facetten is een uitgave van Gramma nv,

bedoeld voor de voornaamste publieks-

groepen van Gramma en Total Identity.

Verschijnt tweemaal per jaar in het

Nederlands.

Gedrukt op Amber Graphic, 170 g

Oplage 3000 exemplaren

Volgend nummer najaar 2012

Auteursrecht behoudens de door de wet

vermelde uitzonderingen mag niets uit

deze uitgave worden verveelvoudigd en/

of openbaar gemaakt zonder schriftelijke

toestemming van de uitgever.

De redactie stelt uw reacties ten zeerste

op prijs. stuur uw ideeën, suggesties en

commentaar naar [email protected].

3

Page 4: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

GesiGNAleerD

SOCIAL MEDIA & MARkETING

social media for ROI!Dagelijks gebruiken miljoenen mensen social media om menin-gen, ervaringen en informatie te delen. Hoe kunnen bedrijven deze conversaties opvolgen en eruit selecteren wat voor hen relevant is? Hoe kunnen ze activiteiten in social media ontwikke-len die hun winstgevendheid verbeteren? En wat moeten ze doen nu social media de klassieke manier van zakendoen en het per-soneelsbeheer onherroepelijk veranderd hebben? Clo Willaerts, gepassioneerd door het internet en er ook beroepsmatig mee aan de slag, geeft overtuigende en praktische antwoorden op deze vragen. Aan de hand van haar conversitymodel en een aan-tal praktijkvoorbeelden legt ze uit hoe bedrijven conversaties kunnen beïnvloeden en omzetten in conversies. Dit boek was na vier maanden al aan zijn derde druk toe.

Clo Willaerts, Het Conversity Model. Winst maken met sociale media,

LannooCampus, 2011, 176 p.

Bestellen: www.lannooshop.be (klik ‘catalogus’/ ’economie &

management’/ ’marketing en reclame’)

DE PERMANENTE DIALOOG

Van adverteerder naar conversation managerHelder en in een aangename stijl analyseert de auteur de gewijzigde merkbeleving van consumenten, en hoe een merk via social media een open dialoog met de consument kan aangaan. De analyse wordt gelardeerd met talrijke praktijkvoorbeelden. De persoon in het bedrijf die de socialmediadialoog voert, regisseert en opvolgt, mag zich conversation manager noemen. Van Belleghem schetst ook de weg die leidt naar vruchtbaar conversation management. Absoluut zinvolle lectuur voor o.a. marketeers in het B2C-veld.

steven Van Belleghem, De Conversation Manager, Lannoocampus (Leuven) en

Van Duuren Management (Culemborg), 2010, 200 p.

Bestellen: www.lannooshop.be (klik ‘catalogus’/ ’economie &

management’/ ’marketing en reclame’

4 facetten 39 - 12.2011

Page 5: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

ONLINE­INFO OVER SOCIAL MEDIA

Blog & CoUiteraard ga je ook naar de eigen biotoop van social media, het internet, om er informatie over te vinden. Aangezien social media voor bedrijven het nieuwste domein in onlinecommunicatie en onlinemarketing zijn, is dit item vaak als nieuw tabblad toegevoegd aan sites hierover. Nieuws, cijfers, cases, tips, blogs, (maar ook opleidingen en jobs) buitelen over elkaar heen om uw aandacht te vragen. En uiteraard kunt u naar hartenlust reageren en de info delen/plaatsen/doorsturen op Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter en andere. Een selectie van websites die volgens ons de moeite waard zijn.

www.socialmediaexplorer.comKennisplatform over het terrein waar marketing, communicatie en onlinemedia elkaar ontmoeten.

http://theantisocialmedia.comEen buitenbeentje. Gestart als satire, nu een blog van socialmediaprofessionals met scherpe meningen.

http://brandsavant.comBlog over de proliferatie van gegevens via social media en hoe inzicht te krijgen in die gegevens.

www.spinsucks.comBlog met expertinformatie over actuele topics en trends in onlinemarketing en aanverwante domeinen. Nevendoelstelling: aantonen dat spin níét sucks.

http://notesondigital.comBlogs over negentien categorieën, van ‘Analytics’ tot ‘Video’. ‘social media’ is nr. 13.

www.frankwatching.comEen onafhankelijk crossmediaplatform voor professionals in marketing, communicatie, social media, nieuwe media (en nog meer), die kennis willen delen, discussies willen aangaan en een netwerk willen opbouwen. Enkele artikels in deze Facetten zijn overigens gebaseerd op blogs van medewerkers van Total Active Media op Frankwatching.

www.belgiancowboys.beEen populaire weblog over interactieve media. Alle onderwerpen staan door elkaar, het is scrollen geblazen om er de socialmedia-topics uit te halen. De Nederlandse variant is dutchcowboys.nl. Er is zelfs dutchcowgirls.nl, met alleen maar bijdragen van vrou-wen. Wat zou daar de meerwaarde van zijn? Kijk zelf eens.

http://mashable.comMet een ‘follow’-knop kunt u de verschillende topics volgen. Als we dit schrijven, telt de topic ‘social media’ 43.486 volgers.

www.toprankblog.comEen uitgebreide blog over onlinemarketing, waaronder social media.

5

Page 6: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

CAse

› studenten die Brussel promoten als studentenstad zijn authentieker dan een school die dat doet.

› social media als Facebook en Twitter zijn de kanalen waarmee je jongeren bereikt.

› Converseren op social media is participerend, niet dirigerend.

Hoe Br(ik Brussel promoot via social media

It’s the community, stupid!

Je hebt studentensteden die voor de student overzichtelijk zijn en die, minstens in een aantal wijken, een onmiskenbare studentensfeer ademen. en dan heb je het grote, internationale, meertalige, multiculturele en af en toe als onveilig gepercipieerde brussel. Die kenmerken zijn soms een rem op de rekrutering van studenten voor de Vlaamse universiteiten en hoge-scholen in de stad. Zij namen total identity in de arm om daar iets aan te doen. Dat bracht hen waar je die jongeren het best bereikt: tússen hen in, op Facebook en twitter.

KO

RTO

M

6 facetten 39 - 12.2011

Page 7: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Van Quartier Latin tot Br(ikBrussel telt vijf Vlaamse instellin-gen voor hoger onderwijs: de VUB, de Erasmushogeschool, de HUB, en de twee Brusselse departementen – Narafi en sint-Lucas Architectuur – van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Die instellingen hadden samen Quartier Latin opgezet, een centrale huisvestings-dienst die een uitgebreid kotenaanbod beheerde. Een tweede samenwerkings-vorm was het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel, gecreëerd om Brussel als studentenstad te promoten en om de instellingen te ondersteunen op onderwijsflankerende domeinen. De Vlaamse overheid wilde wel met geld over de brug komen, maar vroeg om Quartier Latin en het Overlegplatform tot één platform om te vormen en van daaruit Brussel als studentenstad te positioneren.Wat er toen gebeurde, wordt ons ver-teld door gedelegeerd bestuurder Lieven Boelaert en stafmedewerker Kasper Demeulemeester van de dienst die uit die fusieoperatie is ontstaan: Br(ik. Doe geen moeite om het haakje uit te spreken, zeg gewoon ‘brik’. De naam staat voor ‘Brussel en ik’ (waarbij ‘ik’ de student is), en u mag er ook de verwijzing naar de huisvesting in zien (brik = baksteen, ziet u 'm?).

Guided accessLieven Boelaert vertelt: “Na de opdracht van de Vlaamse overheid hebben wij een offerteaanvraag gedaan bij een aantal binnen- en buitenlandse communicatie-bureaus, met de dubbele vraag: hoe kunnen wij die twee verschillende orga-nisaties samenbrengen én hoe kunnen we Brussel als studentenstad beter op de kaart zetten? Het verhaal dat Total Identity uitwerkte, beviel ons het best. Zij adviseerden ons de strategie van de guided access: wij profileren ons als faci-litator, die de jongere wegwijs maakt in wat hij moet weten als student in Brussel. Een tweede component van de strategie is het positioneren van Brussel als stad die aan de jongere heel wat ontplooiings-kansen biedt.” Kasper Demeulemeester legt uit: “De troeven van Brussel zijn de meertaligheid, de vele bedrijven en instel-lingen, ook internationale. Je kunt daar in je beginnende leven hoger en verder springen dan elders. En daarbij heeft Brussel een fantastisch aanbod van cul-tuur en ontspanning. Vierhonderd cafés in de binnenstad alleen!” “We doen echt geen moeite om de stad als kleiner en ‘vriendelijker’ voor te stellen dan ze is”, voegt Lieven Boelaert eraan toe. “Integendeel, we gebruiken haar dynamische, internationale grootstad-karakter als onderscheidende troef.”

Vanuit de jongerenHet project startte met een brede bespre-king van de identiteit en de ambities van de twee fuserende organisaties, geba-seerd op beleidsdocumenten, gesprekken met leidinggevenden en twee workshops met een breed samengestelde groep uit de vijf onderwijsinstellingen. Die bevin-dingen groeiden systematisch uit tot een kernpropositie, een verder verfijnde strategie en een gedetailleerd communi-catieplan, inclusief naamgeving en huis-stijl. Lieven Boelaert: “Het was een totaal-aanpak die alle facetten van onze organi-satie betrof. We kregen zelfs advies over de stijl van onze brieven. We hoorden dat het ook voor Total Identity het meest integrale project was dat ze ooit gedaan hadden. Zowat alle afdelingen van hun bureau waren erbij betrokken. Voor de implementatie van de huisstijl hebben we goed samengewerkt met Gramma, de Belgische kennispartner van Total Identity.” En hij vervolgt: “Fundamenteel is dat we onze communicatie zo veel mogelijk vanuit de jongeren doen. En we gebruiken dan ook de media waarin jon-geren zich thuisvoelen: de social media. Hoofdzakelijk Facebook, in iets mindere mate Twitter. En wat vragen die face-bookende jongeren zich af? Waar zitten mijn vrienden? Maak ik deel uit van een grotere groep? Die verbindende kracht van de social media hebben wij heel bewust opgezocht. Dankzij de social media creëer je een community zonder dat je fysiek bij elkaar zit, en dat is in een grote stad een groter voordeel dan in een kleine.”“Als organisatie zitten we helemaal tussen de jongeren in plaats van ergens boven hen”, zegt Kasper Demeulemeester.

Is die community wel vlot van start gegaan, vragen we. Lieven Boelaert glimlacht even met onze twijfel. “Dat is absoluut gelukt. We hebben ons platform gelanceerd zoals dat hoort binnen een socialmediaomgeving: we hebben het zijn eigen weg laten gaan. Onze Twitter joc-keys hebben snel een netwerk van friends opgebouwd.”

“We hebben bewust

de verbindende kracht

van de social media

opgezocht.”

7

Page 8: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Geheim wapenDe hele promotiecampagne – en uiteraard ook de activiteit op Facebook/Twitter/Br(ikBoard – komt heel authentiek studentikoos en Vlaams over. Hoe speelden die Nederlanders dat klaar, vragen wij ons hardop af. “Dat is helemaal de verdienste van Total Identity”, antwoordt Kasper Demeulemeester. “Ze zijn het trouwens gewend om internationaal te werken. En als ze voelden dat ze niet voldoende nuance konden leggen, dan koppelden ze wel terug met ons. Ze hadden ook een geheim wapen: twee van hun medewerkers hebben ooit in Brussel gestudeerd.” Dus geen cultuurverschillen? “Toch, in de vergaderstijl. Nederlanders beslissen snel en komen daar niet

meer op terug. Wij hebben de gewoonte breed te overleggen met alle stakeholders. Dat was ook echt nodig met onze achterban van vijf onderwijsinstellingen. Maar Total Identity zorgde er wel voor dat het vooruitging.”Tot slot wijst hij erop dat Br(ik geen afgerond project is maar de start van een verhaal dat steeds verder groeit. “Als er de komende jaren behoefte blijkt aan nieuwe vormen van mediagebruik, dan willen daarop inspelen en onze voorsprong behouden. Met de basis die we nu hebben gelegd, moet dat kunnen. Br(ik is geen project, maar een club waar mensen bij willen horen.”

Het wezen van social media:

niet sturen of censureren,

wel de conversatie aangaan.

8 facetten 39 - 12.2011

Page 9: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Drieledig communicatieprogrammaImagocommunicatie: social mediaZeven studenten (‘Twitter jockeys’) posten dagelijks op Facebook en Twitter om hun leven en belevenissen als student in Brussel te delen. Zij zijn de gangmakers van een studenten- en jongeren-community die spontaan is gegroeid en die jongeren uit de provincie kan inspireren om ook in Brussel te komen stude-ren. De postings van de Twitter jockeys verschijnen eveneens op br(ikboard, een pagina op de Br(ik-website, die ook nieuws brengt over Brussel dat relevant is voor jongeren.

Wervende communicatie: klassieke mediaBr(ik voert een wervende promotiecampagne bij middelbare scholieren in Vlaanderen om Brussel als studeerstad te kiezen. Echte studenten vertellen waarom Brussel voor hen dé studen-tenstad is. Dat gebeurt in filmpjes, tv-commercials, posters, advertenties, banners en op de website. De stijl is flitsend.

Dienstverlenende communicatie: websiteBr(ik helpt de studenten bij hun eerste – maar ook alle volgende – stappen in de grote stad. De ruggengraat van de dienstverlening is het kotaanbod (kot = studentenkamer, voor onze Nederlandse lezers) via de zoekapplicatie op de website. Die rol van service-desk vervult Br(ik ook op andere domeinen: het openbaar ver-voer, het sociale en culturele leven in Brussel, enzovoort.

Converseren, niet dirigerenEr is bij Br(ik een conversation manager die de Twitter jockeys stimuleert en suggesties doet. Zij worden echter op geen enkele manier gedirigeerd en al zeker niet wat de inhoud van hun postings betreft. En dat loopt lekker, want er is nog nooit een posting verwijderd wegens onwelvoeglijk of zo. Lieven Boelaert: “Eén keer had een Twitter jockey gemeld dat hij zijn kot had gevonden via een ‘concurrerende’ website, en dat zorgde voor gefronste werkbrauwen bij onze opdrachtgevers. We hebben gewoon die posting laten staan maar wel een reactie geplaatst die de hoge kwaliteit van ons eigen kotaanbod beklemtoonde.” Kasper Demeulemeester: “Zo bleven we trouw aan het wezen van social media: niet sturen of censureren, wel de conversatie aangaan.”

“Brussel heeft een fantastisch

aanbod van cultuur en ontspanning.

Vierhonderd cafés in de binnenstad

alleen!”

9

Page 10: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

ADVies

Iedereen is conversationmanager

Ja, het staat redelijk exclusief op het naamkaartje: conversation manager. Het is tegelijkertijd een opgave voor iederéén, als je maar gelooft dat wij als burgers en consumenten tegenwoordig heel goed kunnen terugpraten, zowel tegen overheden als tegen merken. Met dank aan de opkomst van social media. en daarom besteden we maar beter de nodige aandacht aan de functie van de m/v die het socialmediagedrag van zijn/haar organisatie beheert: de conversa-tion manager, dus.

Meer dan management: converseren vanuit een missiesocial media hebben van de dorpspomp een ‘global village’-pomp gemaakt. Iedereen is verbonden met iedereen, mensen zoeken elkaar op basis van interesses, passies en ambities op. social media maken het ook mogelijk mensen te mobiliseren en te engageren. Van het Rode Kruis tot Lady Gaga, ze hebben alle-maal succesvol hun weg gevonden in het socialmedialandschap. social media zijn een communicatieversneller, ze versterken de beeldvorming van een merk of organisatie. Een Twitterhetze kan in een ochtend ontstaan, een merk kan via YouTube in een namid-dag worden gebasht.Om al die redenen is conversation management in opmars. In essentie gaat het over communicatie tussen mensen en bedrijven en hoe die te optimaliseren. Bijvoorbeeld door word of mouth-marketing als instrument in te zetten via social media. Vervolgens is het belangrijk die conversatie te monitoren en er iets mee te doen. Welke conversatie vindt er online plaats over uw merk/organisatie, welke conversatie wilt u starten op welke platformen?

De toekomst is begonnenIn de slipstream van conversation management hoor je ook steeds vaker spreken over conversational marketing: een gesprek voeren met je doelgroep en stimuleren dat er over jou wordt gesproken (ook wel electronic word of mouth genoemd). Volgens Forrester is het communicatiebureau van de toekomst dan ook het connected agency. Het is één met zijn community en ondersteunt een merk bij het creëren en onderhouden van rela-ties met consumenten. Het levert doelgerichte boodschappen en een netwerk waar marketeers hun inzichten uit kunnen halen.Meer nog dan ‘managen’ gaat het om het aanjagen en contextua-liseren van de conversatie. social media zetten we daarbij in als strategisch instrument om corporate beleid op een niet-corpo-rate toon te delen met anderen. De kunst is om je aan te passen aan de community en om toegevoegde waarde te brengen, gebaseerd op relevante en gedeelde thema’s. Content follows context – Zo jaagt u de conversatie aan1 Wat consumenten betreft: schuif van boodschappen naar

connecties op basis van relevante, gedeelde thema’s.2 Wat media betreft: ga van push- naar pull-interacties op

basis van relevante, gedeelde thema’s.3 Wat operations betreft: schuif van campagnes naar

conversaties op basis van relevante, gedeelde thema’s.

10 facetten 39 - 12.2011

Page 11: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

social media zetten we in als strategisch

instrument om corporate beleid op een

niet-corporate toon te delen met anderen.

Zo faciliteer je een online-conversatiepodium voor londense hardloopfanaten.

Social media: een stappenplan

Om u heen kijken Wat is en wordt er al gedaan via social media? staan er projecten/plannen op stapel en wat heeft het opgeleverd? Welke doelgroepen worden al benaderd, geactiveerd en verbonden? Op welke socialmediaplatformen wordt al over u gesproken? luisteren Kijk op de geïdentificeerde platformen wat er wordt gezegd en gebruik monitoring tools om de reacties te bekijken. Dan kan gerapporteerd worden wat uw onlinereputatie is en wat de besproken thema’s zijn. Aansluiten sluit u als organisatie aan daar waar kansen zijn en waar dat sociaal gewenst is. Dat doet u door platformen te volgen, u erop te abonneren, er een profiel te hebben, deel te nemen aan een groep of er een groep te starten. Meedoen in het gesprek Wees actief in social media en ga de conversatie aan op relevante platformen. Doe dat als organisatie en zorg dat ambassadeurs dat binnen de organisatie ook doen binnen de juiste kaders en socialmediarichtlijnen. Als u de vinger aan de onlinepols houdt (zie ‘Luisteren’), weet u wat de reputatieverbetering of -verslechtering is ten gevolge van die participatie. Vrienden maken Indien uw actieve aanwezigheid positieve effecten oplevert, kunt u ook vrienden gaan maken. Nu start u zelf groepen op en zorgt voor verbinding met personen, van klanten tot stakeholders. De conversatie met deze groeperingen wordt niet alleen online aangegaan, maar idealiter ook in real life, waardoor de conversatie wordt versterkt. Zo bent u niet alleen actief in de dialoog, maar ook in de verbinding: conversation management wordt community management. Afspraken maken Tot slot kunt u afspraken maken: dat is de ‘action’ in de call-to-action. U kunt u richten op het converteren van de onlinereputatie in gewenste effecten. U kunt social media inzetten voor de eigen doelstellingen.

11

Page 12: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

KO

RTO

M

› Een model geeft inzicht in het socialmediagebruik en in mogelijkheden om het te optimaliseren.

› social media ondersteunen en versnellen innovatie. › De ideale socialmediamix dekt alle stappen van het

innovatieproces af.

social media en strategie

Wat, waarvoor en hoe?

ADVies

2 3 4 5 6 7 8 9

5:9

iedereen heeft het tegenwoordig over social media. en opeens wil iedereen er ook wat mee. terecht. social media kunnen uitermate effectief zijn in een persoonlijke en professionele context. Om je netwerk te verbreden, kennis te delen, je klanten te leren kennen en de dialoog aan te gaan. Dit besef is nu ook doorgedrongen in het bedrijfsleven.

12 facetten 39 - 12.2011

Page 13: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Op zoek naar een model

Om een effectief gebruik van social media in een onderneming te regisseren, is er inzicht nodig in hoe de verschillende social media werken en op welke terreinen ze nuttig kunnen zijn. Ik1 heb een model opgesteld dat helpt om dat inzicht te verkrijgen. De zoektocht naar dit model is uitgevoerd in vier stappen, die evenzoveel resultaten hebben opgeleverd:

1 de ruler of online DNA als structurering van al uw socialmediatools;

2 de social media scale om aan te geven hoeveel social media u actief en passief gebruikt;

3 de social media flower om zaken te clusteren en in een pro-ces weer te geven;

4 de social media spiral om op basis van allerlei gegevens een effectieve socialmediamix op te stellen.

1. Ruler of online DNADe meetlat van uw online-DNA is een eenvoudige indeling van alle gebruikte socialmediatools van uzelf, uw project of uw orga-nisatie. De indeling is gemaakt naar professionele relevantie. Het grootst zijn de tools die het meest van belang zijn en/of het vaakst gebruikt worden. Het kleinst zijn de zaken die u zelden of nooit gebruikt en ook niet echt nut hebben voor uw professi-onele praktijk. Op die manier krijgt u een indeling met meerdere kolommen, en in iedere kolom telkens één socialmediatool meer dan in de vorige. De getallen aan de bovenzijde van de meetlat geven het aantal tools in die kolom weer. Deze eenvoudige inde-ling brengt snel en eenvoudig een structuur in de gebruikte socialmediatools.

2. social media scaleDe socialmediaschaal is direct af te lezen uit de meetlat van uw online-DNA. De schaal geeft twee getallen weer. Het eerste geeft het hoogste kolomnummer weer dat u nog actief gebruikt en het tweede het totaal aantal kolommen dat u – actief en pas-sief – gebruikt. Op die manier ben ikzelf nu een 7:10 (spreek uit als zeven-op-tien). Met deze schaal kunt u uzelf eenvoudig aan collega’s of experts spiegelen.

3. social media flowerDe meetlat van online-DNA en de socialmediaschaal geven geen verbetering, wel inzicht. En een manier om me snel te kunnen spiegelen. Voor het verbeteren ben ik gaan zoeken naar een clustering van alle social media die bij elkaar horen. Om houvast te krijgen heb ik de grootste stap gezet in dit onderzoek: de stap dat ik social media niet als ondersteuning van de communicatie ben gaan zien maar als ondersteuning – en versneller – van de innovatie. sterker nog: communicatie = innovatie met behulp van social media! Het innovatieproces werd een onderligger voor een nieuwe indeling in clusters. Deze nieuwe indeling gaf me een zestal clusters waarin socialmediatools gebruikt kunnen worden. Een verbetering van mijn socialmediaprofiel was het resultaat, een profiel dat ik de ‘social media flower’ ben gaan noemen.

1 Martijn Arts van Total Active Media

networks media

filesharing

aggregationmessaging

sourcesYou

networks media

aggregation

sourcesYou

filesharing

messaging

Google AlertsDeliciousStumbleUponDigg

LinkedIn Facebook HyvesNing

Google DocsWeShare (dropbox)iGoogleTWiki

Slideshare (prezi)YouTube (Flickr)WordPress (blogger)Scribd (docstoc)

TwitterGoogleWaveSocializrLinkedIn Groups

Google AnalyticsTwittercounterUnilyzerScoutlabs

processinnovation

publishing operation

network

intelligenceevaluation

dialogue

13

Page 14: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

publishing operation

network

intelligenceevaluation

dialogue

Overview ofSocial Mediaplotted in an innovation process

The innovation process is used in this graph to plot all analyzed social media services. The phases in an innovation process are (1) intelligence, (2) network, (3) operation, (4) publishing, (5) dialogue and (6) evaluation. In every sextant at least four social media services are visible. Some of these services can be extended to other quadrants too. Therefore, some services cover more that one sextant. A complete social media mix covers all sextants with services that you REALLY use, as well as your target audience.

Google Alerts

Delicious

StumbleUpon

Digg

LinkedIn

Facebook

Hyves

Ning

Google Docs

WeShare (dropbox)

iGoogle

TWiki

Slideshare (prezi)

WordPress

YouTube

Scribd

Twitter

GoogleWave

Socializr

LinkedIn Groups

Google Analytics

Twittercounter

Unilyzer

Scoutlabs

GOOGLE ALERTS

DELICIOUS

DIGG

STUMBLEUPON

NING

FACEBOOK

LINKEDIN

HYVES

SCRIBD

SLIDESHARE

UNILYZER

SCOUTLABS

TWITTERCOUNTER

GOOGLE ANALYTICS

WORDPRESS

YOUTUBE

GOOGLE WAVE

TWITTER

LINKEDIN GROUPS

SOCIALIZRGOOGLE DOCS

WESHARE

TWIKIIGOOGLE

social media spiral: hoe social media functioneren in een innovatieprocesDe stappen in een innovatieproces zijn (1) intelligence (2) network (3) operation (4) publishing (5) dialogue en (6) evaluation. in elk deel van de spiraal ziet u welke social media er effectief in kunnen zijn. sommige social media zijn actief inzetbaar in meerdere stappen. in een complete socialmediamix zouden alle stappen moeten ingevuld zijn met social media die u én uw doelgroep echt gebruiken.

4. social media spiralOm de social media flower te vertalen naar iedere andere professional maar ook naar een professioneel bedrijf of project ben ik alle gegevens gaan verzamelen van de socialmediatools in mijn gewenste mix. Het resultaat was een goudmijn aan onlinemateriaal dat ik alleen hoefde te updaten en aan te vullen voor de Nederlandse markt. Resultaat was een nieuwe serious game (na activemediagame.nl) waarmee ieder zijn eigen professionele social media spiral kon ontwikkelen.

Met dit model kunt u snel inzicht krijgen in uw online-DNA en het ook op een professionele manier verbeteren.

14 facetten 39 - 12.2011

Page 15: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

DE TIEN GEbODEN VAN SOCIAL MEDIA

Tien praktische tips die direct inzetbaar zijn en direct resultaat opleveren. Nadat u deze quickwins hebt behaald, is het zaak om eens verder te denken dan deze praktische acties. Laat het onderstaande u inspireren om een gefundeerde socialmedia-aanpak te formuleren.

1. Update uw eigen LinkedIn­profielEn zorg er vooral voor dat zo veel mogelijk collega’s en medewerkers dat doen. Gebruik tact, want het is tenslotte hun persoonlijke profiel.

2. Zorg voor een mail signatureEen die niet alleen de juiste contactgegevens bevat maar ook een korte melding van iets wat u graag wilt (mee)delen. Een klein beetje pr dus, maar het mag niet overkomen als een vervelende verkooptruc.

3. Gebruik statistieken en leer ervanDoe dit bij alles, niet alleen statistieken op de eigen site maar ook de statistieken van socialmediasites als slideshare, LinkedIn etcetera. Kijk en leer wat effect heeft. Gebruik eventueel social media dashboards (als Unilyzer en scout Labs).

4. Werk programmatisch en gedisciplineerdZorg ervoor dat wat u aan social media doet, authentiek is. Met andere woorden: doe iedere dag (of week) iets herkenbaars en hou het vol. En zorg dat het kwaliteit heeft, want dat kleeft dan aan de organisatie.

5. Ontdek de juiste interne thought leadersDeze personen weten niet alleen veel maar kunnen hun kennis ook overbrengen. stimuleer hen om te gaan bloggen, twitteren, slidesharen of anderszins hun kennis vanuit de organisatie en henzelf te communiceren.

6. Vind de twintig (externe) opinion leadersKies degenen die het meest relevant zijn voor de organisatie en volg ze op hun blog, hun Twitter of elders. Op de meeste onderwerpen wordt de discussie bepaald door een selecte groep van opinion leaders. Door hen te kennen en hen te volgen, bent u het snelst op de hoogte.

7. Identificeer alle onlineplatformenKies degene die het meest relevant zijn voor de organisatie qua inhoud en opinievorming. Ken de mensen achter die platformen en pas een persbericht op zodanige wijze aan dat het ook naar die platformen gaat. Maar zorg wel voor goede en inhoudelijke berichten, want ze prikken ze zó door.

8. Zorg voor een kwalitatief hoogwaardige beeldbankEen die goed toegankelijke en gratis is. stel niet te veel beelden beschikbaar en wissel af en toe. De beelden die zo worden aangeboden, worden sneller door anderen opgepikt. En dan hebt u weer grip op het beeldgebruik van anderen.

9. Stel een handige startpagina inBijvoorbeeld iGoogle – met alle Rss-feeds van de geïdentificeerde onlineplatformen en opinion leaders. Zo bent u zonder tijdverlies goed op de hoogte. Wees wel ieder dag online en stel dezelfde startpagina ook mobiel in.

10. Zet share buttons op de eigen (corporate) websiteDeel de eigen artikelen en laat alle bezoekers en medewerkers ook meedelen. Door deze knoppen maakt u het voor sitebezoekers mogelijk om artikelen die zij interessant vinden met hun relaties te delen. Nu alleen nog interessante artikelen aanbieden.

Ga proactief en positief met deze tips om. Laat u niet in een reactieve rol duwen waardoor er slechts crisismanagement overblijft. Door volgens bovenstaande te werken en u te richten op authenticiteit en inhoud, kunt u een goede en bestendige reputatie opbouwen.

Communicatie = innovatie met behulp van social media.

KO

RTO

M

› Maak gebruik van de nieuwe digitale

communicatiemogelijkheden en laat u niet

afschrikken door de complexiteit ervan.

› Bedrijfscommunicatie moet een dialoog zijn,

en dat is nu veel makkelijker dan vroeger.

› Zeg niet: “Ik wil een nieuwsbrief!”, maar

bezin u eerst over uw communicatiestrategie

en dan pas over de middelen.

› Publishing wordt beter van creativiteit

en inventiviteit.

15

Page 16: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

MeNiNG

social media & identiteitTwitter jezelf een andere organisatie

social media betekenen een fundamentele verandering in de communicatie van organisaties, daar zijn we het over eens. Maar wat we niet over het hoofd mogen zien, zijn de invloeden van social media op het wezen zelf – en niet alleen de communicatie – van organisaties. Of hoe je ánders wordt door anders te communiceren.

16 facetten 39 - 12.2011

Page 17: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Hoe social media het functioneren van organisaties beïnvloeden

Door hun transparante karakter nodigen social media uit tot meer openheid, beweging, dynamiek.

Weg die murensocial media brengen iedereen in de positie om invloed te heb-ben op de communicatie van mensen, groepen en organisaties. Het individu krijgt een steeds grotere invloed op het collectief. Wie dat niet onder ogen ziet, verliest effectiviteit en kan zelfs in de problemen raken. social media brengen communicatie en organisatie dichter bij elkaar: ze zijn voor de organisatie nieuwe kanalen om te communiceren met groepen allerhande. Met de dynamiek van social media worden invloeden en veranderingen uitvergroot. In een dergelijke wereld is een standvastige identi-teit wellicht de enige basis om authentiek en integer te handelen en te communiceren. Die identiteit kan verbinding tot stand brengen tussen mensen onderling en tussen organisaties en mensen binnen en buiten de muren. Eigenlijk breken social media de muren tussen binnen en buiten grotendeels af. Ze zijn een katalysator voor geïntegreerd denken.

bipolaire aanpakU kunt social media inzetten om een duurzame (online)reputatie op te bouwen. Maar nog lang niet iedereen is actief – of zelfs maar passief – aanwezig in de blogosphere. Om die gapende kloof tussen ‘mee’ en ‘niet mee’ te overbruggen, is een bipolaire, gecombineerde aanpak nodig. Enerzijds grondig aan een authen-tieke reputatie bouwen, zowel via traditionele kanalen als in de social media, en daarbovenop het effect vergroten door goed geregisseerde socialmediacampagnes. De actie via de klassieke kanalen kan dan het effect van een social media scoop verlengen en hem uit de hype-sfeer halen. En zo komt de organisatie in een echte flow, gedirigeerd door de eigen identiteit. Dat maakt ze ook minder kwetsbaar voor publieke aanvallen van ontgoochelde consumenten of kritische organisaties.

Rigide wordt fluïdeUitspraken van medewerkers konden altijd al de reputatie van een organisatie verbeteren of neerhalen. Met de social media wordt die impact plots veel groter. Bedrijfscommunicatie is min-der dan ooit een louter top-downproces; steeds meer gaat de communicatie ook bottom-up en nu zelfs bottom-alle richtingen. Dit socialmediagedrag van medewerkers wordt gepercipieerd als verbonden aan de onderneming; het ligt dus idealiter in dezelfde lijn als de corporate communicatie. De afstand tussen de corpo-rate communicatie en de individuele medewerker mag dan ook niet te groot worden.Een ander belangrijk effect is dat door social media het leggen én afbreken van verbindingen sneller gebeurt. De rigide struc-tuur wordt vervangen door een fluïde, meer organisch net van verbindingen. En die manier van communityvorming dwingt organisaties te kijken naar nieuwe vormen van samenwerking en verbinding. Dit is de katalysatorfunctie van social media en de reden waarom niet alleen de communicatieafdeling zich ermee moet bezighouden. Door hun transparante karakter nodi-gen social media uit tot meer openheid, beweging, dynamiek. Zo beïnvloeden ze bestaande organisatievormen en -structuren. Er zijn steeds meer als netwerk opererende groepen professio-nals die zich ontwikkelen tot een nieuw type organisatie. Maar ook de bestaande organisaties, hoe stabiel ook, blijven niet aan deze invloeden ontsnappen. Het blijft boeiend.

Dit artikel is gebaseerd op (een deel van) het essay Het effect van social Media. Pleidooi voor publieke co-creatie in de corporate sector van Martijn Arts, uitgegeven bij Total Identity Amsterdam in 2010. U kunt het essay gratis downloaden op www.totalidentity.nl.

17

Page 18: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

CAse

In het web van de site

Beleving als stimulans

KO

RTO

M

› WoonDroom helpt zelfbouwers bij het realiseren van hun droomwoning.

› Beeld en Geluid maakt het Nederlandse audiovisuele archief levend.

› Op Mijnscheepvaartmuseum kan elke bezoeker zijn eigen virtuele museum creëren.

Als er iets te beléven valt, is

iedereen er graag bij. En vertelt

iedereen het graag verder.

Conversatie kan dan leiden tot

conversie: belangstelling wordt

aankoop. Dat was het uitgangspunt

bij drie cases die Total Identity

begeleidde.

18 facetten 39 - 12.2011

Page 19: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

http://www.woondroom.nl

Mijn Dashboard | Uitloggen

Welkom David Dit ben ik niet

App GidsInspiratie Dashboard

Ontdek de voordelen

DigitaleKavelwinkel

Architecthuis Wet- en regelgeving

Mooi huis,lelijk huis

Vergunnings-check

Huiscalculator

http://www.woondroom.nl

Mijn Dashboard | Uitloggen

Welkom David Dit ben ik niet

App GidsInspiratie Dashboard

Ontdek de voordelen

Geavanceerd zoeken

Huizen

Overzicht

Architecten

Logboek

8

5Favorieten

4Nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Biografie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venia.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Titel van dit project

Titel van dit project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Titel van dit project Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Titel van dit project Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

voeg toe

voeg toe

voeg toe

voeg toe

Huizen

Huizen Architecten

DigitaleKavelwinkel

Architecthuis Wet- en regelgeving

Mooi huis,lelijk huis

Vergunnings-check

Huiscalculator

Atelier Dutch Architecten

Bel de architect >Mail de architect >Bekijk op Architectenweb >Stuur door via e-mail > Huizen >

ZoekenZoek op keyword...

Vrijstaande woningDutch ArchitectenWoonoppervlak: 165 m2

voeg toe

< ... 2 3 4 5 6 ... >

WoonDroom

‘Bouw je droomhuis’-portalAlmere, Nederland

De klantvraagAlmere wil woningbouw in Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren. Ontwerp een portal die zelfbouwende consumenten op weg helpt. Uitgangspunt vormt het bestaande plan voor De Digitale Wooncoach.

De uitdagingTotal Identity stelde een integrale benadering voor, waarbij behalve consumenten ook alle andere partijen in de bouwprocesketen baat hebben. Cruciaal is het inzicht dat consumen-ten niet zitten te wachten op een kant-en-klaar huisbouw-systeem, maar dat ze willen worden geholpen bij hun bouwavontuur.

Het conceptWoonDroom is de onlinegids met inspiratie en apps voor zelfbou-wers. Het inspireert je, helpt je te specificeren en te selecteren, steunt je bij de realisatie en is een klankbord.

De meerwaardeWoonDroom is een innovatieve hub die allerlei partijen bij elkaar brengt, zodat hun afzonderlijke services elkaar versterken ten gunste van een specifieke doelgroep.

De uitwerkingDe portal biedt een keuze uit ‘Inspiratie’, een praktische App Gids en een ‘Dashboard’ dat je persoonlijke WoonDroom-status weergeeft. WoonDroom helpt bij elke fase van het bouwtraject: van de eerste inspirerende ideeën tot aan de overdracht van de woning en zelfs daarna. Je kunt via WoonDroom ook de hulp van een WoonCoach inroepen.

De inzet van de drie-eenheid design, techniek en communicatie maakt de site gebruikersvriendelijk en spannend:

Communicatie: De portal is ultracommunicatief en geeft ant-woord op al je vragen. Je kunt overal en altijd – achter je pc of via je smartphone – de status van je bouwavontuur volgen op basis van vijf processtappen: showcasing – specificeren – selecteren – uitvoeren – reflecteren.techniek & design: De portal is flexibel uitbreidbaar met apps van aanbieders.user experience: de portal geeft je het gevoel dat je het bouw-proces zelf kunt regisseren.

http://www.woondroom.nl

Inschrijven | InloggenOntdek de voordelenMijn WoonDroom.nl >

App Gids

WoonDroom is de online gids met inspiratie en apps voor wanneer je zelf je huis bouwt. Het inspireert je, helpt je te specificeren en te selecteren, steunt bij de realisatie en is een klankbord. Samen met WoonDroom bereik je je droomwoning.

Lees meer

Je eigen droomhuis bouwen

Inspiratie

Maak je eigen profiel aan!Ontdek het gemak van je eigen ‘WoonDroom’-pagina.

Dé gemakkelijkste manier om je lijstjes bij te houdenDownload nu de nieuwe smart-list app!

Maak nuje eigenprofiel aan

Over WoonDroom | Sitemap | Disclaimer | Contact

Veravan

Dijk

Laat een coach je begeleiden!ATLAS SOCIALE

WONINGBOUW

...en ontdek devoordelen!

Maak nuje eigen

profiel aan

19

Page 20: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

2011 | www.beeldengeluid.nl

Van bewustzijn naar bewust zienHilversum, Nederland

De klantvraagBegin 2011 vroeg het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ons om een nieuwe portal te ontwerpen. De belangrijkste criteria: de site dient de wensen van de gebruiker te weerspiegelen, is een platform voor publicatie en interactie, en dient uit te stralen dat Beeld en Geluid dé kenner is van het audiovisuele erfgoed.

De uitdagingWij overtuigden Beeld en Geluid ervan niet uit te gaan van eenportal, maar van het triggeren van de persoonlijk herinneringen die ieder van ons heeft bij Nederlandse tv en radio. Het hele Nederlandse volk is immers de doelgroep. De portal is daarbij het sluitstuk, en ontsluit de ‘audiovisuele archeologie van het nu’ door het in de juiste, inspirerende contexten te plaatsen. Zo creëer je een beeld- en geluidbelevenis voor zowel individuen als groepen. Met als effect: van bewustzijn naar bewust zien.

Het conceptDe portal als Moving Experience, die niet alleen uitnodigt tot het ontdekken van het Beeld en Geluid-archief, maar ook tot het (co)creëren van een nieuw collectief geheugen. We maken hierbij gebruik van crowdsourcing (= het betrekken van derden bij het creëren van iets), brengen (niche)groepen bij elkaar via socialmedianetwerken en maken gebruik van het web als back-end en front-end (= ‘web 3.0’).

De meerwaardeAlle pagina’s zijn de start van een mogelijke klantreis. Hierin ligt de belofte besloten van conversie (= de informatiezoeker wordt een klant), te beginnen bij stijgende online-kaartverkoop.

De uitwerkingDe focus van de nieuwe site ligt op de consument. Alles op de homepage is bedoeld om de bezoeker te inspireren om verder te kijken, door bijvoorbeeld een dossier open te klikken of een bezoek aan de Experience voor te bereiden. De homepage geeft ook een blik in de rijkgevulde schatkamer van Beeld en Geluid. Andere gebruikers dan de consument vinden snel hun weg naar de dieper gelegen pagina’s over bijvoorbeeld ‘Zakelijk’ of ‘Onderwijs’.

De inzet van de drie-eenheid design, techniek en communicatie maakt de site gebruikersvriendelijk en spannend:

Communicatie: Het nieuwe Beeldengeluid.nl is levend, met gedachten, gesprekken, meningen en expertise. Het gaat de dialoog aan via social media. Tegelijkertijd kun je als bezoeker de diepte in dankzij (beeld)redactioneel samengestelde dossiers.techniek: We hebben (voor het eerst) Drupal 7 gebruikt, waardoor de site bijzonder toekomstbestendig is en kan meegroeien met een stijgend aantal toepassingen of gebruikers.Design: We bieden de 1,6 miljoen items dynamisch aan. De bezoekers krijgen elke beleving voorgeschoteld als een collage. Dat maakt Beeldengeluid.nl tot visual storytelling: de vele thema’s worden verteld op basis van beelden.user experience: De site is in feite een online brand experience, die wordt gedreven door de vier-eenheid ‘bezoek-ontdek-leer-shop’. Al met al verleidt de online experience de gebruiker om een fysiek bezoek te komen brengen aan de Beeld en Geluid Experience. Of je nou een moeder, leraar, professional of puber bent: elk van de doelgroepen wordt aangesproken op zijn persoonlijke passie voor beeld en geluid.

20 facetten 39 - 12.2011

Page 21: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

2011 | Mijnscheepvaartmuseum.nl

1001 objecten, oneindig veel scheepvaartverhalenAmsterdam, Nederland

De klantvraagIn 2009 vroeg de stichting Nederlands scheepvaartmuseum om een nieuwe website die op innovatieve en interactieve wijze haar collectie bij een breed publiek onder de aandacht zou bren-gen. De livegang vindt tegelijk plaats met de opening in oktober 2011 van het compleet vernieuwde scheepvaartmuseum, dattot de top-5 attracties van Amsterdam behoort. Men legt de lat hoog: een verdubbeling van het aantal bezoekers en een veel-voud daarvan op de nieuwe site.

De uitdagingWij wilden verder gaan: niet één ‘ride’ maar iedereen z’n eigen ‘ride’ laten ontwerpen. Niet één virtueel museum, maar oneindig veel virtuele musea. Om zo een beleving te creëren die ‘duur-zaam’ attractief blijft en die het in de 17e eeuw verankerde scheepvaartmuseum definitief in de 21e eeuw plaatst.

Het conceptMijnscheepvaartmuseum is een online 3D-versie van het museum op basis van de objecten in het depot. Bezoekers kun-nen zich deze objecten toe-eigenen en verbijzonderen door er een eigen verhaal mee te vertellen. Hun interpretatie (lees: fantasie) en de feitelijke objectbeschrijving monden samen uit in een virtuele ‘Panorama Mesdag’, zijnde een representatie van hun beleving.

De meerwaardeOneindig veel ‘Mijnscheepvaart’-werelden, persoonlijk verteld door mensen die zo ambassadeur worden van het scheepvaartmuseum. Via social media delen ze hun kijkdoos met vrienden, of ze tonen ze 'm op het digi-schoolbord of in de Megagrote Kijkdoos van 6 x 12 meter aan het Kattenburgerplein. Resultaat: gratis mondreclame, zowel offline als online.

De uitwerkingEen gebruiksvriendelijke, voor een breed publiek toegankelijke digitale museumcollectie, waarbij voor een uitgesproken, inspi-rerende visuele insteek is gekozen.

De inzet van de drie-eenheid design, techniek en communicatie maakt de site gebruikersvriendelijk en spannend:

Communicatie: Crowdsourced storytelling in optima forma! De content (alle objecten) kan door bezoekers in een persoonlijke context worden geplaatst (Mijnscheepvaartmuseum). Zo worden ze niet alleen geprikkeld om zich onder te dompelen in de collec-tie, maar worden ze ook ambassadeur. Via mondreclame helpen zij de nieuwe scheepvaartmuseum-beleving nog beter zichtbaar te maken.techniek: Deze beleving staat of valt bij een CMs (content management system) dat probleemloos kan groeien. Duizenden drijvende expo’s in 2013? Be our guest! Daarnaast is het omvang-rijke collectiemanagementsysteem (Adlib) naadloos aangeslo-ten op de interactieve installatie in het museum, waardoor ’s werelds grootste kijkdoos een feit is.Design: Op de homepage drijven boven water de door bezoekers gemaakte kijkdozen. Onder water drijven de museumobjec-ten. Een sterk beeld, dat in één oogopslag het hele verhaal van Mijnscheepvaartmuseum vertelt.user experience: Bezoekers worden verrast en uitgenodigd om op ontdekkingsreis te gaan. Ze kunnen op basis van een duizendtal onderwerpen zelf een verhaal samenstellen en vertellen. Zowel in de virtuele expositieruimte op de site als in ’s werelds groot-ste kijkdoos in het museum. Zo sluiten de online- en de offline-belevingen niet alleen fantastisch op elkaar aan, ze versterken elkaar zelfs.

creëer Mijn.expoop de Interactieve Touchtablevan 10m bij 2m

4.3.2. Selecteer je Museum-stukken1.

Soort itemFavorieten

1 van 8 // 1 2 3 4 5 6 7 8

Zoekterm… zoek

sleep de items naar je canvas

Dit is je canvas, hierop kun je objecten plaatsen en je eigen verhaal vertellen

Sluit X

Een sextant en octant zijn nautische navigatieinstrumenten waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de horizon wordt gemeten.

BORD VAN DELFTS AARDEWERK

ROERKOP VAN EEN MANNENHOOFD

SNUIFDOOS VAN PIETER HOLM, AMSTERDAM

GRAVURE ‘SPINHUYS’ BATAVIA 1682

GETUIGD MODEL VAN EEN KOOPVAARDIJSCHIP

HAKKEBORD, GEDECOREERD

ENGELS WIJNGLAS METGRAVURE DRIEMASTER

SEXTANT DOOR GERARD VAN HULST VAN KEULEN

GETUIGD MODEL VAN LEMSTER BEURTMAN

BORD VAN DELFTS AARDEWERK

ENGELS WIJNGLAS METGRAVURE DRIEMASTER

DRAAGINSIGNE VAN DE SCHEEPSTIMMERMAN

VOC KAART VAN NEDERLANDSE KUST

www.totalactivemedia.nl TOTAL ACTIVE MEDIA

creëer Mijn.expoop de Interactieve Touchtablevan 10m bij 2m

4.3.2. Selecteer je Museum-stukken1.

Soort itemFavorieten

1 van 8 // 1 2 3 4 5 6 7 8

Zoekterm… zoek

sleep de items naar je canvas

Dit is je canvas, hierop kun je objecten plaatsen en je eigen verhaal vertellen

Sluit X

Een sextant en octant zijn nautische navigatieinstrumenten waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de horizon wordt gemeten.

BORD VAN DELFTS AARDEWERK

ROERKOP VAN EEN MANNENHOOFD

SNUIFDOOS VAN PIETER HOLM, AMSTERDAM

GRAVURE ‘SPINHUYS’ BATAVIA 1682

GETUIGD MODEL VAN EEN KOOPVAARDIJSCHIP

HAKKEBORD, GEDECOREERD

ENGELS WIJNGLAS METGRAVURE DRIEMASTER

SEXTANT DOOR GERARD VAN HULST VAN KEULEN

GETUIGD MODEL VAN LEMSTER BEURTMAN

BORD VAN DELFTS AARDEWERK

ENGELS WIJNGLAS METGRAVURE DRIEMASTER

DRAAGINSIGNE VAN DE SCHEEPSTIMMERMAN

VOC KAART VAN NEDERLANDSE KUST

www.totalactivemedia.nl TOTAL ACTIVE MEDIA

creëer Mijn.expoop de Interactieve Touchtablevan 10m bij 2m

4.3.2. Selecteer je Museum-stukken1.

Soort itemFavorieten

1 van 8 // 1 2 3 4 5 6 7 8

Zoekterm… zoek

sleep de items naar je canvas

Dit is je canvas, hierop kun je objecten plaatsen en je eigen verhaal vertellen

Sluit X

Een sextant en octant zijn nautische navigatieinstrumenten waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de horizon wordt gemeten.

BORD VAN DELFTS AARDEWERK

ROERKOP VAN EEN MANNENHOOFD

SNUIFDOOS VAN PIETER HOLM, AMSTERDAM

GRAVURE ‘SPINHUYS’ BATAVIA 1682

GETUIGD MODEL VAN EEN KOOPVAARDIJSCHIP

HAKKEBORD, GEDECOREERD

ENGELS WIJNGLAS METGRAVURE DRIEMASTER

SEXTANT DOOR GERARD VAN HULST VAN KEULEN

GETUIGD MODEL VAN LEMSTER BEURTMAN

BORD VAN DELFTS AARDEWERK

ENGELS WIJNGLAS METGRAVURE DRIEMASTER

DRAAGINSIGNE VAN DE SCHEEPSTIMMERMAN

VOC KAART VAN NEDERLANDSE KUST

www.totalactivemedia.nl TOTAL ACTIVE MEDIA

21

Page 22: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

stANDPuNt

Asociale media?Tien kanttekeningen bij social media

De term social media buzzt al een tijdje rond. leuk dat je tegen-woordig ‘sociaal’ bent als je veel online rondtoert. Vroeger was je dan een nerd… Maar zijn social media wel zo sociaal?

tien kritische kanttekeningen van een socialmediafan1 bij het sociale karakter van social media.

1 Martijn Arts van Total Active Media.

22 facetten 39 - 12.2011

Page 23: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

1. Hoe sociaal is iemand schade toebrengen?Als getroffen door een sprinkhanenplaag kan een merk na een gerichte socialmedia-aanslag in schade achterblijven. Een voorbeeld is Nestlé, dat binnen de 48 uur door de publieke opinie werd veroordeeld om de foute chocolade die ze voor hun KitKat gebruik(t?)en. De aanval was door Greenpeace op YouTube ingezet en werd op Facebook en andere social media massaal overgenomen. saillant detail is dat er onvoldoende ‘goede’ chocolade is om alle chocolademinnende burgers ervan te voorzien. Zouden de klagers geen of alleen ‘goede’ chocolade eten?

2. Hoe sociaal is niet luisteren?Veel mensen zijn tegenwoordig hypegevoelig: ze lijken soundbites te volgen zonder naar de inhoud te luisteren. Op vragen wordt vaak niet ingegaan. En doorvragen of dieper graven lijkt oninteressant.

3. Hoe sociaal is totale vrijheid?Iedereen kan twitteren, als hij maar een computer of smartphone heeft. Maar niet iedereen heeft succes. sterker nog: onhandigheid kan leiden tot sociale isolatie of bijvoorbeeld het niet in aanmerking komen voor een vacature. Is dat sociaal, door een gebrek aan opleiding of wat dan ook een medium ‘fout’ gebruiken en daardoor de kous op de kop krijgen?

4. Hoe sociaal is anonimiteit?Een belangrijk recht is de bescherming van onze persoonsgegevens. Maar hoe sociaal is het als je anoniem met een ludieke twitter een rel veroorzaakt en daarmee schade toebrengt aan een persoon of een bedrijf? Deze vorm van anonieme balorigheid heeft al een naam: drivebytwitter. Moet anonimiteit niet als gunst worden gezien in plaats van als recht?

5. Hoe sociaal is het de primeur te hebben?Journalisten buitelen tegenwoordig over elkaar heen om maar de eerste te zijn met een scoop. Die run lijkt het te winnen van de wens om ook juiste informatie te brengen. Er is simpelweg geen tijd meer om bronnen te checken. Het nieuws wordt direct de wereld ingespuugd en de details komen later wel. Behoorlijk asociaal eigenlijk.

6. Hoe sociaal is afzeiken?Iemand die in de picture staat, moet vaak rekenen op extra veel last van social media attacks. Je wordt een mikpunt voor iedereen die (anoniem) zijn frustratie kwijt moet. Daar moet je wel mee kunnen omgaan. Zonder scherpe reactie of humoristische zelfspot delf je het onderspit. Mensen die niet extravert en scherp zijn, lijken zo terrein te verliezen. Hoe sociaal verankerd zijn afgunst en het spuien van je frustraties eigenlijk?

7. Hoe sociaal is het hebben van veel vrienden?Op internet zijn mensen succesvol die veel connecties, followers of vrienden hebben. Maar, los van het nut voor exposure, hoe sociaal zijn die verbindingen met andere mensen? Moeten we dat wel een sociáál netwerk noemen? Is het niet gewoon mediabereik?

8. Hoe sociaal is een monopolie?Facebook heeft van alle sociale netwerken de meeste leden. Het aantal unieke bezoekers ligt ver boven de 400 miljoen per maand. Gevolg is dat iedereen Facebook volgt. Nu lijkt het dus alsof er online één leider is die door verreweg de meeste mensen wordt gevolgd. Ik zou juist pleiten voor diversiteit, want dan is er voor ieder wat wils. Dat lijkt mij sociaal.

9. Hoe sociaal is de meerderheid?De mondige burger krijgt steeds meer directe invloed. Niet alleen via het stemrecht maar ook via de macht van opinieleiders. Die opinieleiders laten hun stem vaak via social media horen en de politiek lijkt er steeds meer naar te luisteren. Maar is dat sociaal, het luisteren naar alle mondige burgers online?

10. Hoe sociaal is het overal een mening over te hebben?Iedereen lijkt tegenwoordig overal vanaf te weten en het belangrijk te vinden om overal een mening over te hebben. Iedereen oordeelt dus voortdurend en mengt zich in discussies die hem voorheen niet eens zouden bereiken. Hoe sociaal is dat? Moeten bepaalde discussies niet gewoon door kenners worden gevoerd, of is dat niet democratisch?

Maar wat wil ik nu met deze punten? Nou ja, eigenlijk voornamelijk het woord ‘social’ uit de term ‘social media’ ter discussie stellen. En als ik en passant mensen aan het denken heb gezet, dan is dat meegenomen.

Hoe sociaal is het als je anoniem een

rel veroorzaakt en daarmee schade

toebrengt aan een persoon of een

bedrijf?

23

Page 24: Social media | facetten 39 TOTAL IDENTITY 2011

Periodieke uitgave van Gram

ma nv, netw

ork partner Total Identity – jaargang 16 – nr. 39 – januari 2012

TOTAL IDENTITY

Paalbergweg 42

1105 BV Amsterdam ZO

T +31 20 750 95 00

[email protected]

www.totalidentity.nl

GRAMMA NV

Gijzelaarsstraat 29

2000 Antwerpen

T +32 (0)3 230 42 70

[email protected]

www.gramma.be