Editie 39 juli 2013

download Editie 39 juli 2013

of 32

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Editie 39 juli 2013

 • De Groene WijkJuli 2013 editie 39

  Wijkkrant uitgegeven door stichting

  Wijkraad Douve Weien / Caumerveld

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  2

  Pag.13. Handige apps

  Pag. 14/16 Windekind in de steigers

  Pag. 16 Bouwplannen in de wijk

  Pag. 17 Spek & EI Bekkerveldfestival

  Pag. 18/19 Bloesemwandeling

  Pag. 20/21 Uit vervlogen tijden

  Pag. 22/23 Samen voor de veiligheid in de wijk

  Pag. 24/25 Gedichtenrubriek

  Pag. 26 Muziek luisteren

  Pag. 27 Koningsspelen op de Tovercirkel

  Pag. 28/31 Fotorubriek

  IndexPag. 2 Index

  Pag. 2 Hard rijden in de wijk

  Pag. 3 Burendag

  Pag. 4/5 Bekkerveld kampioen

  Pag. 6 Buurtzorg Heerlen

  Pag. 7 Pilot zonnepanelen

  Pag. 8 Overlast in de gemeente

  Pag. 9 Graffiti maakt plaats

  Pag. 10/11 De Vliegeniersbuurt

  Pag. 12 Wandelen met de hond

  Hard rijden in de wijk

  Regelmatig melden bewoners zich bij de

  wijkraad c.q. gemeente omdat ze vinden

  dat er te hard wordt gereden in de wijk of

  hun woonstraat. Zo bijvoorbeeld ook in

  de Aletta Jacobsstraat. In het najaar

  2012 en het voorjaar van 2013 zijn hier

  dan ook snelheidsmetingen uitgevoerd.

  De Aletta Jacobsstraat is onderdeel van

  een woonerf, waardoor de maximaal

  toegestane snelheid 15 km/per uur is.

  De meetresultaten laten zien dat ruim

  90% van alle automobilisten echter

  harder rijdt dan is toegestaan. Uit prak-

  tisch onderzoek (kenteken) is gebleken

  dat ca. 65% van de verkeersbewegingen

  worden uitgevoerd door bewoners en

  bezoekers van de Aletta Jacobsstraat

  zelf. De Aletta Jacobsstraat is hiermee

  geen uitzondering.

  Om deze problematiek aan te pakken

  wordt al snel gedacht om snelheids-

  remmende maatregelen, zoals drempels

  of bloembakken aan te leggen. Uiteraard

  vergt dit een fikse investering, maar

  daarnaast blijkt dit vaak geen oplossing

  voor het probleem en hebben derge-

  lijke maatregelen vaak negatieve bijef-

  fecten (bijv. toenemende geluidsover-

  last/ trillingen e.d.).

  Via deze weg willen wij u, ook namens

  politie en de gemeente, er op attende-

  ren dat u ook zelf verantwoordelijk bent

  voor de veiligheid en leefbaarheid van

  uw woonomgeving. Houdt u dus aan de

  maximale snelheid!

  Jessica Toplen gemeente Heerlen

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  3

  Hulp nodig?

  U hebt wel een ideetje maar weet niet

  hoe het aan te pakken? U kunt rekenen

  op hulp van de Wijkraad, maar ook van

  de gemeente in de vorm van het be-

  schikbaar stellen van materiaal.

  En tot slot is het ook mogelijk geld te

  vragen bij het Oranjefonds.

  Aan de slag!

  Hebt u een leuk idee, praat er eens over

  met uw buren en neem contact op met:

  Tes Gybels, voorzitter werkgroep

  Wijkontwikkeling

  tes@gybels.nl - 045 531 18 34

  of

  Theo Scheepers, secretaris van de

  wijkraad

  t.scheepers@ziggo.nl - 045 541 69 31

  Tes Gybels

  Burendag

  Wat is burendag?

  Burendag is een jaarlijks terugkerend

  feest dat je samen viert met je buren en

  de buurt op de 4e zaterdag in sep-

  tember. Op initiatief van Douwe Egberts

  werd in 2006 voor het eerst Burendag in

  Nederland gevierd. Vanaf 2008 onder-

  steunt het Oranjefonds ook Burendag-

  acties. Het is een dag waarop je gezellig

  samenkomt en waarbij veel mensen iets

  goeds doen voor elkaar en de buurt.

  In 2013 ook in onze wijk?

  Dit jaar valt de achtste Burendag op 21

  september en het lijkt ons een goed idee

  als ook in onze wijk Burendag gevierd

  gaat worden. We denken daarbij niet

  aan een groots opgezette actie over de

  hele wijk, maar juist aan kleinere

  initiatieven die door enkele buurt-

  bewoners worden bedacht en uitge-

  voerd met de mensen in hun straat.

  Want buurten worden leuker, socialer en

  veiliger als buren elkaar ontmoeten en

  zich samen inzetten voor hun buurt.

  Daarbij valt te denken aan het onkruid-

  vrij maken van een (lang) trottoir, het

  opschonen van paden in de wijk, het

  opknappen van een speeltoestel, met

  zijn allen bladeren opruimen e.d.

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  4

  BEKKERVELD KAMPIOEN

  BEKKERVELD KAMPIOEN

  Bekkerveld viert

  kampioenschap

  Bekkerveld is kampioen geworden in de

  eerste klasse en dat is goed gevierd. Na

  het kampioensfeest dat meteen na het

  behalen van de titel plaatsvond, werd

  het feest nog eens overgedaan met een

  kampioensreceptie op 7 juni in de

  kantine van Bekkerveld.

  Bekkerveld gaat nu voor het eerst in de

  historie hoofdklasse spelen. We kunnen

  dus een paar mooie wedstrijden zien,

  maar waar deze gaan plaatsvinden is

  nog niet duidelijk.

  Na de zomer begint namelijk de bouw

  van de Multifunctionele Accommodatie

  Bekkerveld (MAB) waardoor Bekkerveld

  mogelijk naar andere sportparken moet

  uitwijken voor zijn thuiswedstrijden.

  Foto: De spelers van Bekkerveld 1 na

  het behalen van de titel.

  Foto: De Spek en Ei Kapel luisterde de

  kampioensreceptie van Bekkerveld

  muzikaal op.

  Fotograaf: Lucho Carreno.

  Frank Benneker

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  5

  BEKKERVELD KAMPIOEN

  BEKKERVELD KAMPIOEN

  Een drukke receptie,

  voor een superclub

  in onze wijk!!

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  Buurtzorg Heerlen

  Als u tijdelijk zorg nodig heeft omdat u ernstig

  ziek bent

  Als u hinder ondervindt van handicaps of

  beperkingen

  Als u zorg nodig heeft na een

  ziekenhuisopname

  Als u zelfstandig wilt blijven wonen bij ziekte

  en ouderdom

  Buurtzorg kan u helpen in dit soort situaties, levert

  verpleging en verzorging aan huis en zoekt samen

  naar oplossingen.

  Buurtzorg, de beste thuis!

  Persoonlijk en professioneel

  Het buurtzorgteam Heerlen is 24 uur per dag

  bereikbaar via telefoonnummer

  06-23107176

  www.buurtzorgnederland.com

  heerlen@buurtzorgnederland.com

  6

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  Pilot zonnepanelen Douve

  Weien

  Wij willen u graag op de hoogte houden

  van de stand van zaken in de pilot. Wij

  hebben goed nieuws!

  In totaal hebben 65 mensen aange-

  geven dat ze interesse hebben om zelf

  zonnepanelen aan te schaffen. De pilot

  gaat door. Ook zijn er voldoende aan-

  meldingen voor de werkgroep. Wij zijn

  erg blij met dit resultaat.

  Op 23 mei en 17 juni is er een werk-

  groep samengekomen. Zaken die op de

  agenda stonden waren bijvoorbeeld of

  er een coperatie moet worden opge-

  richt en wat we concreet voor de wijk

  kunnen betekenen. Ook is er gesproken

  over duurzaamheid in zijn algemeen.

  Opzet van de pilot is om de zaken eerst

  klein aan te pakken en te beginnen met

  de inkoop van zonnepanelen. Wij zullen

  de komende periode de markt bena-

  deren en offertes opvragen.

  Wij verwachten dat we in augustus

  voldoende aanbiedingen hebben liggen

  om een keuze te maken zodat u zelf kunt

  besluiten om zonnepanelen aan te

  schaffen. Ook als u zich nog niet heeft

  aangemeld kunt u hier gebruik van

  maken.

  Naast de zonnepanelen zal er in de

  tweede helft van 2013 ook gekeken

  worden wat het onderwerp duurzaam-

  heid verder te betekenen heeft voor

  onze wijk.

  Voor meer informatie kunt u ook

  contact opnemen met de heer D.

  Stassen van de gemeente

  Heerlen, email d.stassen@heerlen.nl

  telefoon 045-5604198 of de heer P.

  Kastrop van de wijkraad,

  email of 06-peter@kastrop.net

  10986243.

  Dagmar Stassen Gemeente Heerlen

  7

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  Overlast in de gemeente

  Gaarne breng ik het volgende onder uw

  aandacht:

  Overlast? Laat het ons weten via ons

  digitale loket

  De zorg voor de openbare ruimte is een

  taak van de gemeente. Bij openbare

  ruimte moet u denken aan plekken die

  voor iedereen toegankelijk zijn, zoals

  straten, parken, plantsoenen, voet- en

  fietspaden.

  Heeft u een klacht over een stoep of

  straat in uw buurt? Meld dit dan gelijk

  bij de gemeente. Dit kan ook over bij-

  voorbeeld afval, fietswrakken, prul-

  lenbakken, bestrating, bankjes, speel-

  toestellen, straatverlichting, geluids-

  overlast, handhaving van vergunningen,

  laaghangende takken of overstromende

  putten. l

  Melden kan eenvoudig via ons digitale

  loket, bereikbaar via

  www.heerlen.nl/mijnheerlen. Liever

  telefonisch contact? Bel dan via 14 045.

  Groet uit Heerlen,

  monique wennekesmedewerkster gemeentelijk

  callcenter

  8

  Fotos van onze gemeente

  in oude tijden

 • De Groene Wijk Editie juli 2013

  Graffiti maakt plaats voor

  muurschildering

  Mooie binnenkomer voor de wijk

  Het is bepaald geen sieraad voor de wijk,

  de graffiti op de gevel van het huis op de

  hoek Benzenraderweg Burgemeester

  Waszinkstraat. Maar daar komt na de

  zomervakantie verandering in. Dat is het

  resultaat van de prima samenwerking

  tussen gemeente, wijkraden Douve

  Weien/Caumerveld en Aarveld/Bek-

  kerveld, de eigenaa