Ecologie bs 1

9
Ecologie eco·lo·gie (de; v)1wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert

Transcript of Ecologie bs 1

Page 1: Ecologie bs 1

Ecologieeco·lo·gie (de; v)1wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert

Page 2: Ecologie bs 1

Biosfeer

Page 3: Ecologie bs 1

Biomen

Page 4: Ecologie bs 1

BiotoopEcosystemen

Page 5: Ecologie bs 1

Levensgemeenschap

Page 6: Ecologie bs 1

PopulatiesIndividu

Page 7: Ecologie bs 1

Organisatieniveaus1 •Biosfeer: Het door organismen bewoonde gedeelte van de aarde

2 •Biomen: Vegetatiegordel

3 •Biotoop: Abiotische factoren in een ecosysteem

4 •Ecosysteem: Een min of meer natuurlijk begrensd gebied met een aantal kenmerkende abiotische en biotische factoren

5 •Levensgemeenschap: Alle organismen in een ecosysteem

6 •Populatie: Een groep ,organismen die zich onderling voortplanten, (meestal) binnen één gebied

7 •Individu: Eén organisme

Page 8: Ecologie bs 1

Factoren

eco·lo·gie (de; v)1wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert

• Die betrekking wordt in verschillende organisatieniveaus bestudeert• Betrekking kunnen beter factoren worden genoemd

Bijvoorbeeld:Het overlevingssucces van een  vlinder wordt beïnvloedt door de aanwezigheid van bloemen.

Wat is het organisatieniveau?- Individu

Wat is de factor (invloed)?- Aanwezigheid van bloemen

Page 9: Ecologie bs 1

Factoren• In het zelfde voorbeeld…

= directe invloed= indirecte invloed

= Abiotsich

= Biotsich