Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

44
BS 2 3 842 999 716 BS 2/O 3 842 999 724 NEDERLANDS MTNL 518 577/2003-06 Vervangt: – NL Montagehandleiding Banddeel BS 2, BS 2/O

Transcript of Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Page 1: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

BS 2 3 842 999 716

BS 2/O 3 842 999 724

NED

ERLA

ND

S

MTNL 518 577/2003-06Vervangt: –NL

Montagehandleiding

Banddeel BS 2, BS 2/O

Page 2: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

2/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Veiligheidsaanwijzingen

Pas op!Voor installatie, inbedrijfsstelling, onderhoud en reparatie moet de bedienings- en montagehandleiding alsmede de "Veiligheidstechnische instructie van medewerkers" (3 842 527 147), gelezen en in acht genomen worden. Uitvoeren van de werkzaamheden alleen door geschoold, geïnstrueerd vakkundig personeel!

Elektrische aansluitingen volgens overeenkomstige nationale regel-geving. Voor Duitsland: VDE-voor-schrift VDE 0100!

Voor alle reparatie- en onderhouds-werkzaamheden moeten de ener-gievoorzieningen (hoofdschakelaar etc.) uitgeschakeld worden!Bovendien zijn maatregelen ver-eist om een onopzettelijk weer inschakelen te voorkomen, bijv. op de hoofdschakelaar een waarschu-wingsbord "onderhoudswerkzaam-heden", "reparatiewerkzaamheden" etc. aanbrengen!

Het doelmatig gebruik van het band-deel BS 2 (BS 2/O) is het transport van Rexroth-werkstukdragers WT 2 in Rexroth-transfersysteem TS 2plus.

De BS 2 (BS 2/O) mag niet betre-den worden!

Aansprakelijkheid: Bij schade die uit niet doelmatig gebruik en uit eigenmachtige, niet in deze handleiding beschreven handelingen ontstaan, vervalt elke vorm van aanspraak op garantie en aansprakelijkheid jegens de fabrikant.

Garantie: Bij gebruik van niet originele onderdelen vervalt iedere aanspraak op garantie!Onderdelenlijst MTparts:3 842 529 770.

Milieubescherming:Bij het vervangen van beschadigde onderdelen moet voor een milieuvriendelijk afvoeren gezorgd worden!

Page 3: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

BS 2

Fig. 1

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 3/44

Fig. 1:

Compleet gemonteerd met trans-portbeveiliging "A"!

Het bevestigingsmateriaal moet separaat besteld worden (zie accessoires).

Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2

"A" = transportbeveiliging

NED

ERLA

ND

S

Page 4: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

SZ 2

Fig. 22. ábra

Fig. 33. ábra

M8x25(4x)

(4x)

(4x)

(4x)

M8 (8x)

M8x30

4/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Voor de inbouw van de BS 2 tussen banen ST 2/..: Verbindingsset 3 842 525 110(Fig. 2).

Voor de montage op steunen SZ 2: (Fig. 3). Selectie en bestelnummers zie TS 2plus-catalogus.

Accessoires BS 2

Page 5: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 4

BS 2/O

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 5/44

Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2/O

Fig. 4:

Compleet gemonteerd met transportbeveiliging "A"!

Het bevestigingsmateriaal moet separaat besteld worden (zie accessoires).

"A" = transportbeveiliging

NED

ERLA

ND

S

Page 6: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 5

l

l

6/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Accessoires BS 2/O

*) optioneel

Voor de inbouw van de BS 2/O tussen baan ST 2: Verbindingsset (fig. 2).

Voor de montage op steunen SZ 2:(Fig. 3) selectie en bestelnummers zie TS 2plus-catalogus.

Voor verbinding BS 2/O met een externe aandrijving, bijv. een BS 2: Koppelingselementen (fig. 5).

1 Koppeling stekker - stekker2 Koppeling stekker - doos3 Zeskantas4 Beschermpijp

Page 7: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 6

2x 2x

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 7/44

Inbouw in het transfersysteem

Algemeen:Het bevestigen van de module BS 2 (BS 2/O) in het transfersysteem geschiedt volgens het hamerbout-principe (fig. 6).

Max. aanhaalmoment 25 Nm

A = inbouwpositieB = klempositieC = installatie in sleuf (momentarm)

Na de inbouw de transportbeveili-ging "A" verwijderen! (Fig. 6)

NED

ERLA

ND

S

Page 8: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 7

l *

SW13M D = 10Nm

SW13M D = 10Nm

M8x25(4x)

(4x)

(4x)

(4x)

M8 (8x)

M8x30

8/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Inbouw van de BS 2 tussen banen ST 2/.. (Fig. 7)

De inbouw van de BS 2 in de banen ST 2/.. moet omwille van de bedrijfsveiligheid en ter preventie van vroegtijdige slijtage opgelijnd en waterpas, haaks en as parallel worden uitgevoerd!

BS 2 met de verbindingsset 3 842 525 110 volgens de montage-handleiding 3 842 525 806 en fig. 7 in de banen ST 2/.. inbouwen.

*) Bij l ≥ 3000 moet in het midden een steun SZ 2 geplaatst worden!

Page 9: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 8

SW13M D = 25Nm

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 9/44

Het banddeel BS 2 kan steeds naargelang bestellengte op twee tot vier steunen SZ 2 gemonteerd worden. De SZ 2 worden steeds onder de dwarsverbinders gemonteerd.

Montagevoorbeeld fig. 8: Baanleng-te l = 6000 met vier steunen SZ 2.

Montage BS 2 op steunen SZ 2

NED

ERLA

ND

S

Page 10: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 9

SW13

SW24M D = 25Nm

M D = 25Nm

10/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Uitlijnen

In lengterichting en transversaal uitlijnen; daarvoor spindels van de scharnierpoten overeenkomstig instellen.

Na het uitlijnen met zeskantmoer "A" borgen (fig 9).

Page 11: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 10

MD = 25 NmSW13

73

8

3 842 345 0813 842 528 718

3 842 146 8153 842 526 560

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 11/44

Montage fundamenthoekset/vloerpluggen

NED

ERLA

ND

S

Page 12: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

12/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Het banddeel BS 2/O heeft geen eigen aandrijving. Het is construc-tief zo vorm gegeven dat het via de nodige koppelingselementen (zie accessoires, pagina 5) door een externe aandrijving aangedreven wordt.

Het gunstigst wordt de BS 2/O met een paralelle BS 2 gecombineerd, wanneer beide in dezelfde trans-portrichting gebruikt worden.

Op de volgende pagina's 14 t/m 17 staan vier montagevoorbeelden van dit type.

Alle modules moeten omwille van de bedrijfsveiligheid en ter preventie van vroegtijdige slijtage opgelijnd en waterpas, haaks en as parallel worden uitgelijnd!

Montage BS 2/O op steunen SZ 2

Keuze en rangschikking van de steunen en werkwijze als bij BS 2, zie fig. 8 t/m 10, pagina 10 t/m 12!

BS 2/O tussen banen ST 2/..Werkwijze als bij BS 2, zie fig. 7, pagina 9!

Montage BS 2/O

Page 13: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 11

85a

1500

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 13/44

1. Montagevoorbeeld

Combinatie BS 2/O met BS 2, aandrijving rechtsbuiten, voor baanafstand:

amin. = 85 mm bis amax. = 1500 mm (fig. 11).

Benodigde koppelingselementen uit fig. 5: - koppeling stekkerdoos (pos. 2, 2x)- zeskantas (pos. 3, 1x)- beschermpijp (pos. 4, 1x)

NED

ERLA

ND

S

Page 14: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 12

a =

50

14/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

2. Montagevoorbeeld

Combinatie BS 2/O met BS 2, aandrijving rechtsbuiten, kleinste baanafstand (fig. 12):

a = 50 mm (niet standaard)

Voor deze koppeling is alleen de koppeling stekker-stekker (fig. 5, pos. 1, 1x) nodig.

Page 15: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 13

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 15/44

l (pos. 3) = 149,5l (pos. 4) = 189,5

Transport in de breedte

Tran

spor

t in

de le

ngte

a 1500320

keresztszállítási irány

hoss

zant

i szá

llítá

si ir

ány

3. Montagevoorbeeld

Combinatie BS 2/O met BS 2 en elektrisch transversaal transport EQ 2/T, baanafstand:

amin. = 320 mm*) tot amax.= 1500 mm (fig. 13)

Benodigde koppelingselementen uit fig. 5:- koppeling stekkerdoos (pos. 2, 2x)- zeskantas (pos. 3, 1x)- beschermpijp (pos. 4, 1x)

*) a = 320 mm: kleinste lengte voor BS 2/T van EQ 2/T

NED

ERLA

ND

S

Page 16: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 14

a = 15

5

16/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

4. Montagevoorbeeld

Combinatie BS 2/O met BS 2, aandrijving tussen de banddelen, kleinste baanafstand:

a = 155 mm (Fig. 14)

Voor deze koppeling is alleen de koppeling stekker-stekker (fig. 5, pos. 1, 1x) nodig.

Page 17: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 17/44

Installatie/inbedrijfsstelling

Voor het transfersysteem moet door de klant een NOODSTOP-voorziening aangebracht worden!Ongevalpreventievoorschrift bran-cheorganisatie vaste transportsyste-men, VBG 10.

De motoraansluiting moet door vakkundig personeel uitgevoerd worden!VDE-voorschrift VDE 0100 voor Duitsland, resp. de overeenkomsti-ge voorschriften van het land van inzet.

De oppervlakken van motoren en aandrijvingen kunnen onder be-paalde belasting- en werkcondities temperaturen tot 70 °C bereiken. In deze gevallen moet door de nodige constructieve maatregelen (be-schermuitrustingen) of waarschu-wingstekens steeds aan de gelden-de ongevalpreventie-voorschriften (UVV) voldaan worden!

MotoraansluitingDe motoraansluiting moet volgens de opgaven van het typeplaatje (fig. A) afhankelijk van de netspan-ning volgens fig. B uitgevoerd worden.

De motor is met een bimetaal-scha-kelaar (potentiaalvrij thermocon-tact, 230 V AC, 300 mA) voor de temperatuurdbewaking uitgerust.De motor moet zo aangesloten worden dat bij aanspreken van de schakelaar de motor stroomloos geschakeld wordt.

Schakelschema's volgens fig. B alsmede het schakelschema in de klemmenkast in acht nemen!De kabelgeleiding zo kiezen dat de kabel tijdens het werk niet beschadigd kan raken.

Optie aansluitleiding:3 842 409 645 (M20x1,5) (fig. C).Voorzekering in acht nemen!

NED

ERLA

ND

S

Page 18: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. AA ábra

L = 400 mm

3 842 409 645 (M20 x 1,5)

Fig. BB ábra

Fig. C

TW1 TW2 PE

T1 T2

1U2 1V2 1W2 1U2 1V2 1W2

1U1 1V1 1W1 1U1 1V1 1W1

2U1 2V1 2W1 2U1 2V1 2W1

PE

U1 V1 W1

TW1 TW2 PE

T1 T2 PE

U1 V1 W1

18/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Eerste inbedrijfsstellingHet systeem slechts kort opstarten (max. 2 s) en de correcte draairich-ting van de motor controleren. Om de draairichting van de motor te veranderen twee willekeurige draden (L1, L2 of L3, fig. B) wisselen.

Aanwijzing:Corrigeer bij motoren met stek-keruitvoering af fabriek de draai-richting in de schakelkast of op de stekkerkoppeling (aan contact-dooszijde). Dit vereenvoudigt het wisselen.

Typeplaatje (voorbeeld)

Page 19: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 19/44

Onderhoud BS 2, BS 2/O

Voor onderhoudswerkzaamheden moeten de energievoorzieningen (hoofdschakelaar etc.) uitgescha-keld worden!

Bovendien zijn maatregelen ver-eist om een onopzettelijk weer inschakelen te voorkomen, bijv. een waarschuwingsbord op de hoofd-schakelaar aanbrengen!

Alle lagers zijn met een levenslange smering voorzien en onder normale werkomstandigheden onderhoudsvrij, voor zover niet anders aangegeven.

Bij de inzet van vetoplossende sub-stanties op het systeem, bijv. voor reinigingsdoeleinden, is echter een regelmatige controle en eventueel een nasmering met alleen zuur- en harsvrij smeermiddel (bijv. "gleitmo 585K" van de firma Fuchs Lubritech) noodzakelijk!

NED

ERLA

ND

S

Page 20: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 19

20/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Onderhoud BS 2

Transmissie (1, fig. 19)De transmissie is onderhoudsvrij.

Motor (2, fig. 19)Om voldoende koeling veilig te stellen moeten vuil- en stofafzettingen aan de buitenkant van de motor, de aanzui-gopeningen van de ventilatorkap en op de tussenruimten van de koelribben, steeds naargelang de condities van de omgeving, regelmatig verwijderd worden.

Oppervlaktetemperaturen!De buitenkant van motoren en aandrij-vingen kan onder bepaalde belasting- en werkcondities temperaturen van meer dan 70 °C bereiken.

In deze gevallen moet door de nodige constructieve maatregelen (bescher-muitrustingen) of waarschuwingste-kens steeds aan de geldende ongeval-preventie-voorschriften (UVV) voldaan worden!

Page 21: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 20

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 21/44

Onderhoud BS 2, BS 2/O (vervolg)

Tandriem (3, fig. 20)

Regelmatige zichtcontrole op slijta-ge, met name van de las. Looprich-ting (in de richting van de pijl) controleren!

Indien nodig tandriem nasmeren met:minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)

NED

ERLA

ND

S

Page 22: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

22/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Reparatie BS 2, BS 2/O

Voor reparatiewerkzaamheden moeten de energievoorzieningen (hoofdschakelaar etc.) uitgescha-keld worden!

Bovendien zijn maatregelen ver-eist om een onopzettelijk weer inschakelen te voorkomen, bijv. een waarschuwingsbord op de hoofd-schakelaar aanbrengen!

Wordt de BS 2 (BS 2/O) t.b.v. herstelwerkzaamheden uit de baan ST 2 gedemonteerd, dan moet een transportbeveiliging (zie fig. 1+4) worden aangebracht!

Page 23: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 23/44

Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern

Fig. 21:

1 2 x 4 bouten aan de aandrijfkant losdraaien.

2 Complete aandrijfstation gelijk-matig omhoog wegnemen en daarbij niet kantelen!

3 Tandriem zijwaarts verwijderen.

4 2 x 2 bouten aan de omkeerkant losdraaien.

5 Riemgeleiding omhoog lostrekken.

6 Tandriem van de rol trekken.

7 Riemgeleideprofiel GP 2 verwijderen.

8 Defecte tandriem verwijderen.

NED

ERLA

ND

S

Page 24: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Fig. 21

(4x)(4x)

(2x2)

SW4

24/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 25: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 25/44

Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern (vervolg)

Inbouw van de nieuwe tandriem in omgekeerde volgorde (8) t/m (1), fig. 22.

Daarbij moet op het volgende gelet worden:

- Looprichting van de tandriem rich-ting van de pijl (laspunt) moet in de richting van het aandrijfstation wijzen!

- Controleer of de nieuwe tandriem gesmeerd is, zo nodig nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)

- Montage van het aandrijfstation: Gelijkmatig in onderste gedeelten

aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriem-wiel zit!

- 2 x 4 bevestigingsbouten beurte-lings en "kruislings" aantrekken.

NED

ERLA

ND

S

Page 26: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

(4x)(4x)

(2x2)

SW4

Fig. 22

26/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 27: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 27/44

Fig. 23:

1 2 x 4 bouten aan de aandrijfkant losdraaien.

2 Complete aandrijfstation gelijk-matig omhoog wegnemen en daarbij niet kantelen!

3 Zeskantasverbinding losnemen en dan de tandriem zijwaarts verwijderen.

4 2 x 2 bouten aan de omkeerkant losdraaien.

5 Riemgeleiding omhoog lostrekken.

6 Tandriem van de rol trekken.

7 Riemgeleideprofiel GP 2 verwijderen.

8 Defecte tandriem verwijderen.

Tandriem vervangen BS 2, motormontage extern

NED

ERLA

ND

S

Page 28: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

(2x2)

(4x)

SW4(4x)

"gleitmo 585K"

Fig. 23

28/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 29: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 29/44

Tandriem vervangen BS 2, motormontage extern (vervolg)

Inbouw van de nieuwe tandriem in omgekeerde volgorde (8) t/m (1), fig. 24.

Daarbij moet op het volgende gelet worden:

- Looprichting van de tandriem rich-ting van de pijl (laspunt) moet in de richting van het aandrijfstation wijzen!

- Controleer of de nieuwe tandriem gesmeerd is, zo nodig nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)

- Montage van het aandrijfstation: Gelijkmatig in onderste gedeelten aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriem-wiel zit!

- 2 x 4 bevestigingsbouten beurte-lings en "kruislings" aantrekken.

NED

ERLA

ND

S

Page 30: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

(2x2)

(4x)

SW4(4x)

"gleitmo 585K"

Fig. 24

30/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 31: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 31/44

Fig. 25:

1 2 x 4 bouten aan het aandrijfstation losdraaien.

2 Complete aandrijfstation om-hoog wegnemen en daarbij niet kantelen!

3 Tandriem zijwaarts verwijderen.

4 Zeskantasverbinding losnemen.

5 Defecte reductiemotor van de flens losschroeven.

6 Motor van de aandrijfflens losschroeven.

Transmissie vervangen BS 2, motormontage intern

Nieuwe transmissie in omgekeerde volgorde monteren. De naaf van de nieuwe transmissie is af fabriek ingevet.

Zeskantas voor de montage invetten (bijv. met "gleitmo 585K") afdekpijp niet vergeten!

Montage van het aandrijfstation: Gelijkmatig in onderste gedeelten aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriem-wiel zit!

NED

ERLA

ND

S

Page 32: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

"gleitmo 585K"

(4x)

SW10

SW3

SW3

(4x)(2x)

SW8(2x)

SW8(4x)

Fig. 25

32/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 33: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 33/44

Fig. 26:

1 Twee zeskantbouten M6 (SW 10) op de flens losdraaien.

2 Reductiemotor van de zeskantas af trekken.

3 Vier zeskantbouten M5x16 (SW 8) met borgringen A5,3-FST op de aandrijfflens losdraaien

4 Defecte transmissie van de motor verwijderen.

5 Afdekplaat van de defecte trans-missie losschroeven en op de nieuwe transmissie aanbrengen.

Transmissie vervangen BS 2, motormontage extern

Nieuwe transmissie in omgekeerde volgorde monteren.

De naaf van de nieuwe transmissie is af fabriek ingevet.

Zeskantas voor de montage invetten (bijv. met "gleitmo 585K").

NED

ERLA

ND

S

Page 34: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

SW10(2x)

SW8(4x)

"gleitmo 585K"

Fig. 26

34/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 35: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 35/44

Motormontage intern fig. 27:

Motormontage extern fig. 28:

1 Vier zeskantbouten M5x16 (SW 8) met borgringen A5,3-FST op de aandrijfflens losdraaien 

2 Defecte motor van de transmis-sie verwijderen.

3 Gele beschermkap "X" van de motoras van de nieuwe motor af trekken.

4 Motoras invetten, bijv. met "gleitmo 585K".

Nieuwe motor aan de aandrijfflens bevestigen.

Motor vervangen BS 2

NED

ERLA

ND

S

Page 36: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

SW8

(4x)

"gleitmo 585K"

"gleitmo 585K"SW8

(4x)

Fig. 27

Fig. 28

36/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 37: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 37/44

Fig. 29:

1 2 x 4 bouten aan de aandrijfkant losdraaien.

2 Complete aandrijfstation gelijkmatig omhoog wegnemen en daarbij niet kantelen!

3 Tandriem zijwaarts verwijderen.

4 2 x 2 bouten aan de omkeerkant losdraaien.

5 Riemgeleiding omhoog lostrekken.

6 Tandriem van de rol trekken.

7 Riemgeleideprofiel GP 2 verwijderen.

8 Defecte tandriem verwijderen.

Motor vervangen BS 2

NED

ERLA

ND

S

Page 38: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

(4x)(4x)

(2x2)

SW4

Fig. 29

38/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 39: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 39/44

Inbouw van de nieuwe tandriem in omgekeerde volgorde (8) t/m (1), fig. 30.

Daarbij moet op het volgende gelet worden:

- Looprichting van de tandriem rich-ting van de pijl (laspunt) moet in de richting van het aandrijfstation wijzen!

- Controleer of de nieuwe tandriem gesmeerd is, zo nodig nasmeren met: minerale olie viscositeit 68 volgens DIN (bijv. Aral, Shell)

- Montage van de aandrijfeenheid: Gelijkmatig in onderste gedeelten aanbrengen, daarbij niet kantelen, en erop letten dat de tandriem in de vertanding van het tandriemwiel zit!

- 2 x 4 bevestigingsbouten beurte-lings en "kruislings" aantrekken!

Tandriem vervangen BS 2/O (vervolg)

NED

ERLA

ND

S

Page 40: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

(4x)(4x)

(2x2)

SW4

Fig. 30

40/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Page 41: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

BS 2/O

SW 17

-100

+40

+243

10

65

30130

l

bbb10

2

Fig. 31

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 41/44

Belangrijkste afmetingen/functiematen

NED

ERLA

ND

S

Page 42: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

-100

+40

+243

10

30130

l

bbb10

213

0

205

-100

+40

+2

30130

l

bbb

102

320

Fig. 33

Fig. 32

BS 2

BS 2

42/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Motormontage extern

Motormontage extern

Page 43: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen ........................................................... 2Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2 ............................. 3Accessoires BS 2 ..................................................................... 4Staat bij uitlevering/leveringsomvang BS 2/O ........................ 5Accessoires BS 2/O ................................................................. 6Inbouw in het transfersysteem ................................................ 7Inbouw van de BS 2 tussen banen ST 2/.. (Fig. 7) .................. 8Montage BS 2 op steunen SZ 2 ............................................... 9Uitlijnen ................................................................................. 10Montage fundamenthoekset/vloerpluggen ........................... 11Montage BS 2/O .................................................................... 12Installatie/inbedrijfsstelling ................................................... 17Onderhoud BS 2, BS 2/O ...................................................... 19Reparatie BS 2, BS 2/O ......................................................... 22Tandriem vervangen BS 2, motormontage intern ................. 23Tandriem vervangen BS 2, motormontage extern ................. 27Transmissie vervangen BS 2, motormontage intern .............. 31Transmissie vervangen BS 2, motormontage extern ............. 33Motor vervangen BS 2 ........................................................... 35Motor vervangen BS 2 ........................................................... 37Tandriem vervangen BS 2/O (vervolg) ................................... 39Belangrijkste afmetingen/functiematen ................................. 41

MTNL 518 577/2003-06 | TS 2plus Bosch Rexroth AG 43/44

NED

ERLA

ND

SN

EDER

LAN

DS

Page 44: Banddeel BS 2, BS 2/O - Bosch Rexroth

Bosch Rexroth AGLinear Motion and AssemblyTechnologiesPostfach 30 02 07D-70442 Stuttgart, DuitslandDC-IA/MKTTelefax +49 711 811–[email protected]

44/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus | MTNL 518 577/2003-06

Technische wijzigingen voorbehouden