DVE Onderwijs Audit

download DVE Onderwijs Audit

of 2

 • date post

  03-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  61
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DVE Onderwijs Audit

1. DVE is een professionele dienstverlener met passie voor het vak, wij kunnen u alle diensten aanbieden die u van een professioneel full service kantoor mag verwachten. Onze dienstverlening is opgesplitst in een 3tal disciplines:1.11111111111111 110114111111IBMMIEDVE M KBDVEaccountants & adviseurs111" II 11191111111111Onderwijs AuditDVE Onderwijs Audit is een onderdeel van DVE. DVE is een full-service organisatie op het gebied van accountancy en zakelijkeu te maken en onze dienstverlening toe te lichten.Sonsbeekweg 4 6814 BA Arnhem 026 3335353 www.dveaccountants.n1 info@dveaccountants.n1DVE Audit. Of het nu gaat om wettelijke of vrijwillige controles van uw jaarrekening. Of u een nationale of een internationale onderneming drijft, DVE Audit is uitstekend in staat deze controle voor u te verzorgen. Daarnaast verrichten wij controles in verband met subsidievoorschriften, (periodieke) controles op afdrachten van belastingen en premies bij detacheringopdrachten en beoordelingsopdrachten.DVE Onderwijs. Naast het verrichten van de door het ministerie voorgeschreven controles kunnen wij u vanuit onze natuurlijke adviesfunctie prima bijstaan in risicoscans. Mede door onze jarenlange ervaring in het primair- en voortgezet onderwijs hebben wij de juiste expertise in huis om u goed van dienst te kunnen zijn. Wij menen u toegevoegde waarde te kunnen bieden door ook achter de cijfers te kijken.een gespecialiseerd team. DVE heeft een vergunning van de Autoriteit Financile Markten (AFM) en is daarmee bevoegd om wettelijke controles te mogen uitvoeren. DVE Onderwijs Audit is specialist op de markt van het primair- en voortgezet onderwijs. Een onderwijs instelling dient jaarlijks verantwoording af teleggen over onder andere het gevoerde financile beleid. Maar er is meer. De onderwijssector van nu bevindt zich in een dynamische omgeving. U hebt te maken met veranderende maar ook strengere wet en regelgeving. Er zijn meer verantwoordelijkheden, meer toezicht en verdergaande sancties. Men dient niet alleen de risico's te herkennen, maar ook in toenemend tempo maatregelenVennoten DVEte treffen. Kortom de bedrijfsvoering van uw instelling behoeft een voortdurende afstemRaymond Duijn RAGraag zijn we bereid om nader kennis metDVE MKB is u graag van dienst bij het samenstellen van jaarrekeningen. Tijdig inzicht in het financile reilen en zeilen van uw organisatie is van essentieel belang. Wij zorgen dat u dit inzicht behoudt. Daarom kunt u bij ons ook terecht voor het opstellen van periodieke management informatie waaronder financile rapportages, prognoses en forecasts, fiscale aangiftes of begeleiding bij online boekhouden.Ha rrie Kolfschoten AABelangstelling?J UDJUTIODDD alapU12 apdienstverlening. Wij staan u ter zijde metming op korte en lange termijn. Als onderwijsspecialist kan DVE u hierin uitstekend faciliteren. 2. ~Mi Onze kennis en ervaringKernfunctieOIss " " .1 " .m---In de onderwijssector verrichten wij vanuitOns kantoor is al geruime tijd actief ten behoeve van hetonze kernfunctie controles van jaar-primair- en voortgezet onderwijs. De verantwoordelijke part-rekeningen van instellingen in primair- enners en managers beschikken individueel over meer dan 20voortgezet onderwijs, controles op de juist-jaar ervaring in het controleren van jaarrekeningen en hierbijheid van bekostigingsgegevens en indienin het bijzonder de jaarrekeningcontroles van onderwijsinstel-van toepassing controles op verant-lingen.woordingen in het kader van (gemeentelijke)Kennis wordt actueel gehouden door actieve participatie insubsidieregelingen.overlegstructuren met het Ministerie en het ontwikkelen vanVanwege onze intensieve betrokkenheid eninterne kennisprogramma's. Dit stelt ons in de gelegenheidervaring in de onderwijssector kunnen wij uom onze werkprogramma's te ontdoen van overtollige vraag-vanuit onze kernfunctie uitstekend voorzienstelling en deze scherp toe te spitsen op specifieke risico's dievan de aan onze controle gerelateerde advi-zich aftekenen in de sector.sering ten aanzien van uw governance. Het tijdig anticiperen op toekomstige ontwikke-Onze aanpakInmiddels verlenen wij aan tientallen onderwijsinstellingen (varirend van besturen met 1 school tot besturen met meer dan 30 scholen) onze dienstverlening en hebben wij aange-lingen is in het onderwijs meer en meer een issue en van groot belang. De voortschrij-Onze aanpak is onderscheidend. Om tot een controleverklaringtoond een positieve bijdrage te kunnen leveren in dedende wijzigingen in de voor uw instellingbij de jaarrekening van uw instelling te komen maken wij eenbeheersing van de bedrijfsvoering.van toepassing zijnde wet- en regelgevingplan van aanpak toegespitst op uw organisatie.vergen een meer autonome en slagvaardigeDit dienstverleningsplan stellen wij in nauwe samenspraak metaanpak van uw planning & control.u op waarbij wij voldoende ruimte bieden voor tussentijdseIn onze controle bouwen we hiervoor stan-besprekingen en evaluaties. Voordeel van deze gezamenlijkedaard de nodige ruimte in en brengen we ditaanpak is dat u binnen de grenzen die het controleprotocolprominent onder de aandacht bij zowel debiedt zelf accenten kunt leggen in de controle.De andere accountant Wij zijn de accountant die met u samenwerkt. Wij leggen uadministratieve functie (al dan niet in combinatie met een extern administratiekantoor),Tevens bieden wij u de gelegenheid uw gegevens te delen inde directeur, bestuur en/of de Raad van Toe-een hiertoe specifiek voor u aangelegd digitaal dossier. Wel zozicht.efficint.niets op. Wij zetten zaken niet zwaarder aan dan dat ze feitelijk zijn, maar verliezen onze exclusieve positie hierbij als accountant niet uit het oog. DVE werkt op pragmatische wijze met u samen aan uw organisatievraagstukken. Dit betekentOnze controleverklaring vanuit onze certificerende functie ziet toe op het verleden;Wij werken met een vast team van medewerkers die de taal vanonze accenten in dienstverlening daarente-de onderwijssector spreken. Geen frequente wisselingen engen zijn sterk gericht op uw toekomst. Datnodeloze vragen, maar concreet en pragmatisch.is wat u mag verwachten van een betrokkenVoorts voorzien wij u van een rapport van bevindingen metaccountant.bijzondere aandacht voor de toekomst van uw instelling. Deze bespreken wij graag met de directie, het bestuur, de Raad van Toezicht of de Audit Commissie.dat wij niet n richting opkijken maar onze blik juist richten op de voor u meest passende oplossing. DVE biedt u ervaring en know how voor uw organisatie of dit nu betrekking heeft op u als zzp'er, mkb-er, vereniging, stichting, onderwijsinstelling, multinational, nationaal of internationaal, niets is ons vreemd. Maak kennis met de ndere accountant en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.