Del 20141022

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES ETTEN-LEURSE MIDWEEKEDITIE 22 OKTOBER 2014 WEEK 43 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 18.700 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO HET NIEUWS VAN DE GEMEENTE ETTEN-LEUR Volg ons via twitter: @EttenleurseBode Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week- end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag- lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in. Klok gaat weer een uurtje terug ETTEN-LEUR - Een ongeluk op de A58 ter hoogte van afslag Etten-Leur waarbij vier personen auto’s betrokken waren, zorgde afgelopen zondag voor flinke verkeershinder. Een man en een vrouw raakte gewond en moesten door de toegesnelde brandweer uit hun voertuig worden bevrijd. De snelweg richting Breda werd afgesloten en het verkeer werd omgeleid. FOTO CORINE ROKS DOOR REMKO VERMUNT Verschillende verenigingen hadden tot voor kort een oogje op de oude Vincent van Goghschool, zij moesten echter voor 1 oktober een bod doen op het pand. Toen zij uiteindelijk toch lieten weten niet geïnteresseerd te zijn in het pand, werd het pand toch weer eigendom van de ge- meente. De initiatiefnemers vonden dat zij te weinig tijd kregen om een marktconform bod uit te brengen, daarnaast schrokken zij van de staat waarin het gebouw ver- keerde. De gemeente heeft nu besloten het pand te slopen, daarmee wordt in no- vember gestart. De gemeente had al besloten woningen te realiseren in het geval dat het terrein weer eigendom van de gemeente zou worden. Zij hadden daarvoor twee varianten in gedachte. Variant 1 zorgde voor een realisatie van 27 appartementen en veertig parkeer- plaatsen en variant 2 ging uit van twaalf rijtjeswoningen en 26 parkeerplaatsen. In overleg met omwonenden en de wijk- vereniging is er gekozen voor variant 2, omdat er volgens de wijkvereniging wo- ningen voor starters nodig zijn. De verschillende fracties hebben tot 1 november de tijd om het concept te be- spreken in de raad, komt daarvoor geen verzoek binnen bij de griffie, dan wordt er verder gegaan met de planontwikkeling. Omdat het terrein Spoorlaan 108 en het braakliggend terrein aan de Helblokstraat als bestemmingsplan ‘Maatschappelijk’ hebben, moet voor er overgegaan kan worden op de bouw, eerst het bestem- mingsplan gewijzigd worden. Het streven is om in het eind van 2015 een nieuw bestemmingsplan aan de raad te presenteren, in dat geval kan in het tweede kwartaal van 2016 begonnen worden met de bouw. Wie de bouw op zich gaat nemen is nog niet bekend, wel is de gemeente in ge- sprek met een kandidaat. Vincent van Goghschool gesloopt voor rijtjeswoningen Gemeente sloopt pand om plaats te maken voor woningen ETTEN-LEUR - De voormalige Vincent van Goghschool wordt gesloopt. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan leden van de gemeenteraad. In die brief wordt het verloop van het terrein aan de Spoorlaan 108 onder de loep genomen. Als het aan de gemeente ligt worden er in het tweede kwartaal van 2016 rijtjeswoningen gebouwd op het perceel. ETTEN-LEUR – De Hoge Hakken Race die gepland stond voor 26 oktober gaat niet door. Er is te weinig animo voor de Moei- erboompke Hoge Hakken Race, dat werd op 15 oktober vastgesteld. “Met maar 6 inschrijvingen bleek er te weinig animo om ook dit jaar weer een spetterend evene- ment in Etten-Leur te organiseren”, aldus de organisatie van de race. In 2012 werd het evenement voor de eerste keer geor- ganiseerd, maar toen ging het evenement ook niet door. Vorig jaar ging de Hoge Hak- ken Race wel door. Iedereen vanaf 16 jaar mocht meedoen, mits hij of zij hakken zou dragen die tenminste 8 centimeter hoog zijn en maximaal 2 centimeter breed. Hoge Hakken Race gaat weer niet door ETTEN-LEUR – Hoewel het aantal wonin- ginbraken, overvallen en straatroven in de gemeente Etten-Leur redelijk stabiel blijft, blijft het absolute aantal hoog als je dat vergelijkt met de rest van Nederland. Gemiddeld vinden er zo’n 275 woningin- braken per jaar plaats in Etten-Leur. Om- gerekend betekent dat 6,5 procent op 1000 inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde 5,2 procent per 1000 onwoners is. Daar- naast is het aantal insluipingen en dief- stallen uit garages en bergingen in 2013 zeer sterk gestegen. De gemeente werkt samen met de politie, het openbaar minis- terie en buurtpreventieteams om daders te betrappen en aan te houden. Gemiddelde aantal inbraken ligt hoog ETTEN-LEUR – Kober Kindercentrum De Vleer organiseert in samenwerking met basisscholen De Hofstee en Springplank een Halloweenfeest voor alle kinderen en ouders. Het grote halloweenfeest vindt plaats op vrijdag 31 oktober. Tijdens het feest worden de deelnemers verwelkomd met een griezelhapje en een griezeldrank- je. Daarna wordt er een lampionnentocht gelopen door de wijk. Bij terugkomst staat er een lekkere kom griezelsoep te wachten en krijgen de kinderen een griezelige at- tentie. Het feest begint om 19.00 en is voor alle geinteresseerden. Aanmelden kan via e-mailadres [email protected]. Vergeet niet je engste kostuum aan te trekken! De Vleer organiseert een Halloweenfeest ETTEN-LEUR – Pizzabodembedrijf Monte Crust aan de Hagemuntweg heeft vorige week bezoek gehad van de brandweer. Bij het bedrijf brak brand uit, toen een oven in de kantine in brand was gevlogen. De brandweer kwam met meerdere voertui- gen en omdat er mensen aanwezig waren in het pand werd er vrij snel opgeschaald naar middelbrand. Uiteindelijk bleek het personeel zelf de brand te kunnen blussen. Het pand is ontruimd en de medewerkers zijn geëvacueerd. Enkele van hen zijn in de ambulance onderzocht omdat zij rook had- den ingeademd. De brandweer heeft het pand geventileerd, zodat de werknemers weer aan de slag konden. Oven in brand bij pizzabodemfabriek ETTEN-LEUR – De gemeente Etten-Leur heeft de Hoofdmanweg ter hoogte van de Leurse Dijk afgesloten voor al het verkeer. Dat komt doordat er bouwwerkzaamhe- den verricht worden op een gedeelte van de Hoofdmanweg. Er wordt geen omlei- ding aangegeven, maar woningen aan de Hoofdmanweg zijn te bereiken via de andere kant, namelijk langs de Hubertus- laan. De gemeente laat weten dat ze naar verwachting tot juli 2015 bezig zijn met de bouwwerkzaamheden, daarna is de weg weer open en kan een ieder weer normaal gebruik maken van de Hoofdmanweg. De Hoofdmanweg is gelegen in de wijk Schoenmakershoek. Hoofdmanweg is tot juli 2015 afgesloten ETTEN-LEUR – Het college stelt aan de gemeente voor om alleen een zwembad te realiseren in het nieuwe Sportcentrum de Banakker. In eerste instantie was het ook de bedoeling om een ijsbaan en een fitness te realiseren, maar vanwege de be- perkte financiële middelen is dat plan ko- men te vervallen. De gemeenteraad neemt in december een besluit over het voorstel, afhankelijk van wat ze dan besluiten zal het gebouw rond eind 2017/begin 2018 opgeleverd worden. Het sportcentrum zou oorspronkelijk medio 2016 al opgeleverd worden. Er wordt dan ook voorgesteld om een klankbordgroep in te stellen om het proces te volgen en te bewaken. Sportcentrum krijgt alleen een zwembad ETTEN-LEUR – De politie heeft afgelopen weekend een hennepkwekerij en drogerij gevonden in twee garageboxen aan de Voorsteven in Etten-Leur. De politie kreeg op vrijdagmiddag rond 17.45 een melding binnen over een sterke henneplucht bij de garageboxen, waarop zij een kijkje gingen nemen. In één van de twee boxen vonden zij een hennepkwekerij met 100 planten en de andere garagebox werd gebruikt om de hennep te drogen. In de drogerij lag voor minstens 20 kilo aan hennep. In beide boxen werd de stroom afgetapt, waardoor er dus sprake is van diefstal. De hennep is in beslaggenomen en vernietigd, er zijn nog geen verdachte(n) aangehouden. Hennepkwekerij aan de Voorsteven GGD PRESENTEERT RESULTATEN VAN JEUGDMONITOR 2013 KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... OMGEVINGSDIENST KOMT MET EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING tuincentrum Etten-Leur ALLE ZONDAGEN OPEN 12 - 17 u Lage Vaartkant 11 076-5034956 - www.lifeandgarden.nl Oktober Woonmaand 20% KORTING op alle sfeer- en interieurartikelen Ook op alle merken! Uitgezonderd lopende acties, geldig t/m 26-10

description

 

Transcript of Del 20141022

Page 1: Del 20141022

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

E T T E N - L E U R S EMIDWEEKEDITIE22 OKTOBER 2014WEEK 43

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 18 . 7 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

HET NIEUWSVAN DE GEMEENTE

ETTEN-LEUR

Volg ons via twitter: @EttenleurseBode

Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week-end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag-lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in.

Klok gaat weereen uurtje terug

ETTEN-LEUR - Een ongeluk op de A58 ter hoogte van afslag Etten-Leur waarbij vier personen auto’s betrokken waren, zorgde afgelopen zondag voor flinke verkeershinder. Een man en een vrouw raakte gewond en moesten door de toegesnelde brandweer uit hun voertuig worden bevrijd. De snelweg richting Breda werd afgesloten en het verkeer werd omgeleid. FOTO CORINE ROKS

DOOR REMKO VERMUNT

Verschillende verenigingen hadden tot voor kort een oogje op de oude Vincent van Goghschool, zij moesten echter voor 1 oktober een bod doen op het pand. Toen zij uiteindelijk toch lieten weten niet geïnteresseerd te zijn in het pand, werd het pand toch weer eigendom van de ge-meente. De initiatiefnemers vonden dat zij te weinig tijd kregen om een marktconform bod uit te brengen, daarnaast schrokken zij van de staat waarin het gebouw ver-keerde. De gemeente heeft nu besloten het pand te slopen, daarmee wordt in no-vember gestart.

De gemeente had al besloten woningen te realiseren in het geval dat het terrein weer eigendom van de gemeente zou worden. Zij hadden daarvoor twee varianten in gedachte. Variant 1 zorgde voor een realisatie van 27 appartementen en veertig parkeer-plaatsen en variant 2 ging uit van twaalf rijtjeswoningen en 26 parkeerplaatsen. In overleg met omwonenden en de wijk-vereniging is er gekozen voor variant 2, omdat er volgens de wijkvereniging wo-ningen voor starters nodig zijn.

De verschillende fracties hebben tot 1 november de tijd om het concept te be-

spreken in de raad, komt daarvoor geen verzoek binnen bij de griffi e, dan wordt er verder gegaan met de planontwikkeling. Omdat het terrein Spoorlaan 108 en het braakliggend terrein aan de Helblokstraat als bestemmingsplan ‘Maatschappelijk’ hebben, moet voor er overgegaan kan worden op de bouw, eerst het bestem-mingsplan gewijzigd worden. Het streven is om in het eind van 2015 een nieuw bestemmingsplan aan de raad te presenteren, in dat geval kan in het tweede kwartaal van 2016 begonnen worden met de bouw. Wie de bouw op zich gaat nemen is nog niet bekend, wel is de gemeente in ge-sprek met een kandidaat.

Vincent van Goghschool gesloopt voor rijtjeswoningen

Gemeente sloopt pand om plaats te maken voor woningen

ETTEN-LEUR - De voormalige Vincent van Goghschool wordt gesloopt. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan leden van de gemeenteraad. In die brief wordt het verloop van het terrein aan de Spoorlaan 108 onder de loep genomen. Als het aan de gemeente ligt worden er in het tweede kwartaal van 2016 rijtjeswoningen gebouwd op het perceel.

ETTEN-LEUR – De Hoge Hakken Race die gepland stond voor 26 oktober gaat niet door. Er is te weinig animo voor de Moei-erboompke Hoge Hakken Race, dat werd op 15 oktober vastgesteld. “Met maar 6 inschrijvingen bleek er te weinig animo om ook dit jaar weer een spetterend evene-ment in Etten-Leur te organiseren”, aldus de organisatie van de race. In 2012 werd het evenement voor de eerste keer geor-ganiseerd, maar toen ging het evenement ook niet door. Vorig jaar ging de Hoge Hak-ken Race wel door. Iedereen vanaf 16 jaar mocht meedoen, mits hij of zij hakken zou dragen die tenminste 8 centimeter hoog zijn en maximaal 2 centimeter breed.

Hoge Hakken Race gaat weer niet door

ETTEN-LEUR – Hoewel het aantal wonin-ginbraken, overvallen en straatroven in de gemeente Etten-Leur redelijk stabiel blijft, blijft het absolute aantal hoog als je dat vergelijkt met de rest van Nederland. Gemiddeld vinden er zo’n 275 woningin-braken per jaar plaats in Etten-Leur. Om-gerekend betekent dat 6,5 procent op 1000 inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde 5,2 procent per 1000 onwoners is. Daar-naast is het aantal insluipingen en dief-stallen uit garages en bergingen in 2013 zeer sterk gestegen. De gemeente werkt samen met de politie, het openbaar minis-terie en buurtpreventieteams om daders te betrappen en aan te houden.

Gemiddelde aantal inbraken ligt hoog

ETTEN-LEUR – Kober Kindercentrum De Vleer organiseert in samenwerking met basisscholen De Hofstee en Springplank een Halloweenfeest voor alle kinderen en ouders. Het grote halloweenfeest vindt plaats op vrijdag 31 oktober. Tijdens het feest worden de deelnemers verwelkomd met een griezelhapje en een griezeldrank-je. Daarna wordt er een lampionnentocht gelopen door de wijk. Bij terugkomst staat er een lekkere kom griezelsoep te wachten en krijgen de kinderen een griezelige at-tentie. Het feest begint om 19.00 en is voor alle geinteresseerden. Aanmelden kan via e-mailadres [email protected]. Vergeet niet je engste kostuum aan te trekken!

De Vleer organiseerteen Halloweenfeest

ETTEN-LEUR – Pizzabodembedrijf Monte Crust aan de Hagemuntweg heeft vorige week bezoek gehad van de brandweer. Bij het bedrijf brak brand uit, toen een oven in de kantine in brand was gevlogen. De brandweer kwam met meerdere voertui-gen en omdat er mensen aanwezig waren in het pand werd er vrij snel opgeschaald naar middelbrand. Uiteindelijk bleek het personeel zelf de brand te kunnen blussen. Het pand is ontruimd en de medewerkers zijn geëvacueerd. Enkele van hen zijn in de ambulance onderzocht omdat zij rook had-den ingeademd. De brandweer heeft het pand geventileerd, zodat de werknemers weer aan de slag konden.

Oven in brand bij pizzabodemfabriek

ETTEN-LEUR – De gemeente Etten-Leur heeft de Hoofdmanweg ter hoogte van de Leurse Dijk afgesloten voor al het verkeer. Dat komt doordat er bouwwerkzaamhe-den verricht worden op een gedeelte van de Hoofdmanweg. Er wordt geen omlei-ding aangegeven, maar woningen aan de Hoofdmanweg zijn te bereiken via de andere kant, namelijk langs de Hubertus-laan. De gemeente laat weten dat ze naar verwachting tot juli 2015 bezig zijn met de bouwwerkzaamheden, daarna is de weg weer open en kan een ieder weer normaal gebruik maken van de Hoofdmanweg. De Hoofdmanweg is gelegen in de wijk Schoenmakershoek.

Hoofdmanweg is tot juli 2015 afgesloten

ETTEN-LEUR – Het college stelt aan de gemeente voor om alleen een zwembad te realiseren in het nieuwe Sportcentrum de Banakker. In eerste instantie was het ook de bedoeling om een ijsbaan en een fi tness te realiseren, maar vanwege de be-perkte fi nanciële middelen is dat plan ko-men te vervallen. De gemeenteraad neemt in december een besluit over het voorstel, afhankelijk van wat ze dan besluiten zal het gebouw rond eind 2017/begin 2018 opgeleverd worden. Het sportcentrum zou oorspronkelijk medio 2016 al opgeleverd worden. Er wordt dan ook voorgesteld om een klankbordgroep in te stellen om het proces te volgen en te bewaken.

Sportcentrum krijgt alleen een zwembad

ETTEN-LEUR – De politie heeft afgelopen weekend een hennepkwekerij en drogerij gevonden in twee garageboxen aan de Voorsteven in Etten-Leur. De politie kreeg op vrijdagmiddag rond 17.45 een melding binnen over een sterke henneplucht bij de garageboxen, waarop zij een kijkje gingen nemen. In één van de twee boxen vonden zij een hennepkwekerij met 100 planten en de andere garagebox werd gebruikt om de hennep te drogen. In de drogerij lag voor minstens 20 kilo aan hennep. In beide boxen werd de stroom afgetapt, waardoor er dus sprake is van diefstal. De hennep is in beslaggenomen en vernietigd, er zijn nog geen verdachte(n) aangehouden.

Hennepkwekerij aande Voorsteven

GGD PRESENTEERTRESULTATEN VAN

JEUGDMONITOR 2013

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

...VOOR HET

LAATSTE

ACTUELE

LOKALE NIEUWS...

OMGEVINGSDIENSTKOMT MET EERSTE

BEGROTINGSWIJZIGING

tuincentrum

Etten-Leuralle zondagen open 12 - 17 u

lage Vaartkant 11076-5034956 - www.lifeandgarden.nl

Oktober Woonmaand

20% KORTINGop alle sfeer- en interieurartikelen Ook op alle merken!Uitgezonderd lopende acties, geldig t/m 26-10

Page 2: Del 20141022

*Actie geldig op voorraadauto’s t/m 31 oktober 2014 bij AutoTeam & Vriens Opel, zolang de voorraad strekt. **Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te Breda KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel Opel Financial Services (076-544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Genoemde prijs is rijklaar inclusief BTW/BPM en exclusief metallic lak. © 10-14 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,6 – 3,2; km/liter 13,2 – 31,3; CO2 gr/km 178 – 85.

MODEL ADVIES CONS. PRIJS AANBETALING KREDIETSOM LOOPTIJD IN MND. TOTAAL TE BETALEN BEDRAG MAANDLAST VASTE DEBETRENTEVOET JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE

Corsa 1.2 BlitZ 3 deurs € 13.995 € 6.495 € 7.500 60 € 7.500 € 125 0% 0%

Corsa 1.4 BlitZ 5 deurs € 15.495 € 5.495 € 10.000 60 € 10.000 € 167 0% 0%

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

DE CORSA BLITZ

STANDAARD MET MEER. NU VOOR MINDER.

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52www.autoteam.nl www.vriensopel.nl

Inclusief: • 16” Lichtmetalen velgen• Donkergetinte ruiten • Electronic Climate Control

JAAR0%RENTE** 21X

Geheel rijklaar vanaf:

€ 12.950*

Uw voordeel:

€ 2.184

Gratis blauwdruk en adviesGratis controle schoenen, huid, nagels etcetera door Medisch Pedicure Nada Kanters.

Gratis vitaliteit-scan 30 min. t.w.v. 90 euro, door NES-Therapeute Marieken de Lange.Gratis stoel massage (Wellness voor uw vitaliteit) door Wellness Masseuse Majella Goosen.

Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar.

CentrumFIT Fysio, Sport, Arbeid en CoachingCouperuslaan 22 Etten-Leur, bij bowlingcentrum

NadaVoor al Uw voetklachten

CentrumFIT

OpEn huIsGratis-Voetencheck

Zaterdag 25 oktober van 10.00 tot 15.00 uur

Medisch Pedicure Nada Tamboerijn 94 - 4876 BT Etten-Leur - T 076 5022222

Page 3: Del 20141022

actualiteit

PaGiNa 3

DOOR REMKO VERMUNT

‘De Omgevingsdienst levert als verleng-stuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving voor de regio Mid-den- en West-Brabant.’ Dat is de missie

zoals hij in het bedrijfsplan van de Om-gevingsdienst in 2013 is verwoord. In het plan van aanpak dat toen gepresenteerd werd, werd omschreven dat 2013 en 2014 de opbouwjaren van de omgevingsdienst zouden vormen. Eind 2014 moest de dienst draaiendel zijn. Nu 2015 eraan zit te ko-

men werd het dus tijd om nog eens goed naar de begroting te kijken.

OnzekerhedenDoordat het bevoegde gezag van de Om-gevingsdienst per 1 januari 2014 is overge-gaan van de provincie naar de gemeenten,

is het budget van de provincie met ruim 3 miljoen euro verlaagd. Hierdoor moest er door de gemeenten bijgesprongen wor-den. Hoe dit gecompenseerd gaat worden is nog niet duidelijk, maar het zorgde er wel voor dat er een hoop onzekerheden ontstonden voor de Omgevingsdienst. Daarnaast bleven de taken en de omzet die door de deelnemers werden ingebracht achter bij wat de verwachtingen waren.

BegrotingDeze onzekerheden zijn doorgevoerd in de begroting. Zo is er voor gekozen om vast te houden aan de omzet uit de meerjaren-begroting van 28,8 miljoen euro. In totaal is er 4,5 miljoen euro opgenomen als om-zet die nog gerealiseerd moet worden uit 2013, omdat het onzeker is of de dienst dit kan realiseren is er in de begroting reke-ning gehouden met een vacatureruimte van 3,5 miljoen. Door een vacaturestop is dit tegoed be-vroren om de onzekerheid van de nog te realiseren omzet op te vangen. Toch blijft er dan nog 1 miljoen euro omzet over die bekostigd dient te worden. De Omgevings-dienst verwacht uit de ervaringen van 2013 en 2014 dat dit bedrag nog wel te compenseren is met de omzet van komend jaar. De overgang van de provincie naar de gemeenten heeft gevolgen voor de Om-gevingsdienst, maar welke gevolgen dat precies zijn is nog niet duidelijk. De dienst hoopt daar aan het einde van het jaar dui-

delijkheid over te krijgen en daarna wordt bekeken of de begroting nog realistisch is gezien de eventuele verandering van af-spraken.

BesparingHet komende jaar moet de Omgevings-dienst ook drie procent besparen. In de meerjarenbegroting is vastgesteld dat er 3x3 procent bespaard moet worden. Het geld wat ze daarvan overhouden in 2015 wordt gebruikt om de transitiekosten terug te verdienen en om het negatieve eigen vermogen terug op nul te brengen. Om die besparing te realiseren hebben ze de kosten voor personele inzet terug gebracht en er is bespaard op de overhead. De overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt.

MissieDe missie die de Omgevingsdienst in het bedrijfsplan van 2013 had verwoord is later door het bestuur en management gefinetuned. Daaruit ontstond een brede visie: “Wij zijn vóór 2017 dé gezagheb-bende uitvoeringsorganisatie, die op een innoverende en doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardige bijdrage levert aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.” Zij proberen dit te bewerk-stelligen door strenge en rechtvaardige uitvoering van vergunningverlening, toe-zicht en handhaving.

Positief resultaat voor begroting OmgevingsdienstGemeente stemt in met eerste begrot ingswijz iging omgevingsdienst

De Omgevingsdienst doet regelmatig metingen en onderzoek, zo ook bij Chemie-Pack na de ramp in 2011 ARCHIEFFOTO

ETTEN-LEUR – De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de begroting voor 2015 vastgesteld. In de begroting komt de omgevingsdienst uit op een positief resultaat van 595.958 euro. Dat resultaat komt overeen met de eerder vastgestelde meerjarenbegroting. Het bedrag wordt aan de algemene reserves van de omgevingsdienst toegevoegd.

DOOR REMKO VERMUNT

Deze speerpunten vormen de kaders voor het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Door deze punten op te stellen zorgt de gemeente ervoor dat zij ieder jaar weer getriggerd worden om de veiligheid te ver-beteren. Een van de belangrijkste speer-punten in het beleid is het tegengaan van overlast. Hoewel het aantal vernielingen de afgelopen jaren juist enorm is afgeno-men, ervaren de mensen tegenwoordig juist veel meer overlast.

DrugsEen deel van deze overlast wordt ver-oorzaakt door straatroven, inbraken en diefstallen die vaak terug te koppelen zijn aan drugsverslavingen. Volgens de gemeente is een belangrijk deel van de drugsgerelateerde overlast te wijten aan de drug gammahydroxyboterzuur (GHB). ‘Etten-Leur heeft te maken met een rela-tief grote hoeveelheid zwaar verslaafde GHB-gebruikers. Ongeveer 25 gebruikers komen regelmatig in contact met politie door overlastgevend en/of crimineel ge-drag. Het daadwerkelijke aantal verslaaf-den ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Omdat hun dag- en nachtritme niet aan-sluit bij dat van omwonenden, ervaart de omgeving vaak overlast in de vorm van harde muziek, bezoek op alle uren van de

dag, ruzies en ongewenste confrontaties met verwarde personen.’ Om dit aan te pakken werkt de gemeente nauw samen met de politie en het Openbaar ministerie om hennepkwekerijen op te sporen en te ontmantelen.

JeugdDe andere overlast wordt grotendeels veroorzaakt door de zogenaamde hangjon-geren, al zijn er volgens de gemeente wel verschillende gradaties bij de hangjonge-ren. Zo zijn er ook prettige hanggroepen. Zij geven de omgeving juist energie, maar zijn niet hinderlijk voor de omwonenden. Een andere groep is de ‘hinderlijke groep’ die voorbijgangers provoceren, alcohol en softdrugs gebruiken en veelal zorgen voor geluidsoverlast en kleine vernielingen. Dit is dan ook de grootste groep met een landelijk gemiddelde van 76 procent van de hangjeugd. Daarnaast zijn er nog de overlastgevende groepen die al het voor-gaande doen, maar dan een graadje erger en de criminele groepen. Bij laatstgenoemde is er vaak sprake van zware geweldpleging, professionele han-del in soft- en harddrugs en veel wapen-bezit. ‘Onze gemeente kent geen criminele jeugdgroepen, maar wel een aantal hin-derlijke en overlastgevende jeugdgroepen’ De gemeente pakt dit aan door de leefom-geving van de jongeren te reguleren en so-

ciale structuur van de jeugdgroepen in de gaten te houden.

GeweldIn het veiligheidsplan komt naar voren dat er qua geweldsdelicten al een enorme daling is ingezet, maar toch wil de ge-meente dit nog harder aanpakken. Van alle

geweldsdelicten in Etten-Leur betreft het bij het overgrote deel expressief geweld, oftewel geweld waarbij de dader verbaal een punt wil maken. Bij slechts tien pro-cent gaat het om instrumenteel geweld, wat bijvoorbeeld het geval is bij een ge-wapende overval of bij een straatroof. Ruim 35 procent van de geweldsdelicten

vinden plaats in de huiselijke sfeer. ‘Het aantal meldingen van huiselijk geweld neemt nog altijd toe, onder meer vanwege de crisis, maar ook vanwege de openlijke aandacht die eraan wordt gegeven. De ge-meente ziet het aantal huisverboden dan ook toenemen.’ Zo’n zestig procent van het geweld vindt plaats op straat.

Nieuw veiligheidsplan voor gemeente Etten-Leur‘Vei l igheid is een basisbehoef te van de mens’

Hangjeugd is een van de grootste veroorzakers van overlast binnen de gemeente ARCHIEFFOTO

ETTEN-LEUR - Veiligheid door Verbinding, dat is het motto van de gemeente Etten-Leur. Door samen te werken wil de gemeente de veiligheid en leef-baarheid in de gemeente waarborgen en waar mogelijk bevorderen en ver-sterken. Met zijn partners heeft de gemeente een nieuw integraal veilig-heidsbeleid opgesteld, waarin een aantal speerpunten naar voren komen.

Geldig tot en met 2 november 2014Kijk voor meer aanbiedingen op www.parti.nlMaximaal 1 advertentie per aankoop. Inwisselbaar bij Parti,Winkelcentrum 5 Etten-Leur of Roselaer 1d Roosendaal

hot cashew

Geniet van h et moment!

geldig t/m 2 november 2014kijk voor meer aanbiedingen op www.parti.nlMaximaal 1 advertentie per aankoop. Inwisselbaar bij Partí, Winkelcentrum 5 Etten-Leur, Roselaar 1d Roosendaal of Piazza Center 15 Gorinchem.

PLU

80

11

Lever deze advertentie in bij Partí Etten-Leur, Roosendaal

of Gorinchem!

tegen inlevering van deze advertentie 250 g van € 3,50 voor€ 2,00

Kn

ip u

it e

n le

ver

in!

hot cashew

PLU

80

11

Lever deze advertentie in bij Partí Etten-Leur, Roosendaal

of Gorinchem!

van €

hot cashew

geldig t/m 2 november 2014kijk voor meer aanbiedingen op www.parti.nlMaximaal 1 advertentie per aankoop. Inwisselbaar bij Partí, Winkelcentrum 5 Etten-Leur, Roselaar 1d Roosendaal of Piazza Center 15 Gorinchem.

Lever deze advertentie in bij Partí Etten-Leur, Roosendaal

of Gorinchem!

tegen inlevering van deze advertentie 250 g van € 3,50 voor€ 2,00

Kn

ip u

it e

n le

ver

in!

Lever deze advertentie in bij Parti Etten-Leur of Roosendaal

tegen inlevering van deze advertentie 250 g van € 4,95

voor € 2,95

geldig van 9 t/m 19 mei 2014kijk voor meer aanbiedingen op www.parti.nl

Maximaal 1 advertentie per aankoop. Inwisselbaar bij Partí, Winkelcentrum 5, Etten-Leur of Piazza Center 15, Gorinchem.

Geniet van h et moment!

Kn

ip u

it en lever in

!

Lever deze advertentie in bij Partí Etten-Leur

of Gorinchem!

cashewnoten gezouten of ongezouten

PT 14038 Adv 130 x 95 Cashew.indd 1 28-03-14 08:46

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

AANSTAANDE

ZONDAGKOOPZONDAG

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

a.s. zondag koopzondag

Surprise Shopper bezoekt

WinkelhartEtten-Leur

en hij betaalt uw aankoop!

Page 4: Del 20141022

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

Centrum Naast de Molentherapie, training en begeleiding in de psychosomatiek

Geerkade 43 | Etten-LeurT. 076-7850224

www.centrum-naastdemolen.nl

Ik kom ook aan huis!

Voor al uw schilderwerk, plafond en wandafwerking.Behangen (o.a. glasvezelbehang).

Vakwerk tegen betaalbare prijzen.

Voor een vrijblijvende offerte belt u:076-501 75 96 of 06-177 144 72

Plecht 4, 4871 DV Etten-LeurE-mail: [email protected]

HANS AMMERANTSchilderwerken

Te koop aangeboden:Opslagtent 30m x 10mOpslagtent 40m x 10mGrondfrees “Celli” 2.10mPloeg 3 schaar “Lemken”Cultivator met rol “Evers” 3.00mKlepelmaaier “Perfect” 1.50mVeegmachine op aftakas 2.00mCambridgerol 1.60mSchudlichter 1.40mVorenpakker 1.30m/HefmastKunstmeststrooier Amazone Trekker beregeningspomp 100m3/h Basrijs “Electrische uitrijwagen”Steyer 8060 / Steyer 8080Steyer 9078 “Superkruip” Weegsysteem: 4 weegschalen metscanners incl. barcodekaartjesHeftruck Nissan 1500 kgHeftruck Prins “Boxer II” 1500 kgInl.: Toon v/d Berg 06-53705516

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

• Nieuwe auto’s • Schadeherstel• Occasions • Leasing• APK-keuringen • Inbouw Airco• Inbouw SCM-alarm • Inbouw Audio-app.• Reparaties • Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Etten-Leur Tel.: 076-5011371 Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

GOedKOPe INRuILeRS Met APK& dIveRSe bedRIjfSwAGeNS

Renault twingo 1.2 radio cd zilver met. 03-07 3.750 Renault twingo 1.2 arco radio cd lmv Paars-met 04-06 3.950 Renault Clio tce 5 drs airco ecc radio navigatie zwart met. 03-13 14.250 Renault Clio tce 5 drs airco ecc radio cd nav zilver met. 10-09 8.950 Renault Clio 1.2 16v 3 drs airco radio cd zwart met. 02-08 5.500 Renault Clio 1.2 16v 3 drs airco radio cd lmv zwart met. 01-05 3.750 Renault Modus 1.4 16v airco zwart met. 05-05 4.950 Renault Grand Modus 1.6 16v automaat grijs met. 08-08 10.500 Renault Megane III estate tce nav rood met. 11-14 12.750 Renault Megane II 3 drs airco blauw 04-03 3.500 Renault Scenic II 2.0 16v automaat ecc lmv trekhaak beige met 06-14 8.450 Renault Scenic II 1.6 16v airco ecc lmv trekhaak zwart met. 04-04 5.250 Renault Scenic II 2.0 16v airco ecc trekhaak zilver met. 05-05 5.250 Renault Grand Scenic tce airco ecc radio nav lmv wit met. 07-13 20.500 Renault Laguna 1.6 16v airco lmv radio cd rood met. 03-01 2.950 Renault espace 2.0 t Automaat airco ecc leder pan zwart met. 03-10 23.950 Renault espace 2.0t airco ecc radio cd lmv blauw met. 04-03 4.250 Citroen C3 1.4 5 drs airco radio cd zwart 02-07 6.500 dacia Sandero 1.4 mpi airco radio cd rood met. 10-08 6.250

Schoonheidssalon Optima

Uw schoonheid in goede handen

Uniek in Etten-Leur:

*Japanse faceliftmassage. Een verfijnde massagetechniek die de huid elastischer en strakker maakt.

*Een gezichtsbehandeling al vanaf € 30,- Reiniging – epileren – peeling – masker – dag/nachtverzorging.

*Ter kennismaking een korting van 20%

Maria van Sundert Tel: 076-5033492 Zundertseweg 16a Gsm: 06-30685547 Etten-Leur [email protected]

HOGEKORTINGENOP TV’S, WASMACHINES, DROGERS, ETC.

HOGEKORTINGEN

I.V.M. VERHUIZING

TOTALELEEGVERKOOP!

TOTALELEEGVERKOOP!

TOTALELEEGVERKOOP!

Medio november openen wij onze deuren

op ons nieuwe adres: BISSCHOPSMOLENSTRAAT 105

Etten-LeurWinkelcentrum 25, (076) 5020672

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 105Medio november openen wij onze deuren

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 105Medio november openen wij onze deuren

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 105

OPEN OP DONDERDAG 23 OKTOBER, VRIJDAG 24 OKTOBER ENZATERDAG 25 OKTOBER!

TOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALELEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!LEEGVERKOOP!FINALE

Snuffelmarkt “Nieuwe Nobelaer” Etten-leur

Anna van Berchemlaan 2 Zondag 2 november 2014 van 09:00-16:30 ***Gratis Parkeren*Gratis Parkeren***

www.snuffelmarktetten-leur.nl

Page 5: Del 20141022

actualiteit

DOOR LILIAN LAUWERIJSSEN

Als enige school in Etten-Leur krijgt de Pijler een Gezond Schoolplein. Dit is een plein wat het buitenspelen moet gaan stimuleren. De leerlingen op school heb-ben zelf al mee mogen denken hoe het schoolplein eruit moet gaan zien. Dit is via verschillende kanalen gegaan, er is een leerlingenraad die hierover vergaderd, er is vorig schooljaar een maquettewedstrijd geweest en er is een brievenbus waar leerlingen ideeën in kunnen doen. Vanuit de gedachtes van de kinderen wordt er een heel nieuw schoolplein gecreëerd. De ideeën van de kinderen staan centraal in het ontwerpen van een nieuw schoolplein.

Centraal themaBrede school de Pijler is een van de vijf scholen die dit jaar een Gezond School-plein krijgen in Nederland. Zij zijn gekozen uit 750 aanmeldingen die bij de stichting ‘Gezonde Schoolpleinen’ zijn binnen ge-komen. Waarom juist De Pijler is gekozen weet Christian van der Linden, van basis-school de Pontus, wel. “Als school moet

je aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een Gezond Schoolplein. Wij hebben als school het centrale thema ‘bewegen’, dit was voor de stichting al een belangrijke reden om voor ons te kiezen.”

Speeltuinen testenHet hele initiatief voor een nieuw school-plein komt vanuit de leerlingen van de brede school.

Begin vorig schooljaar kwamen zij samen met de juffen en meesters tot de ontdek-king dat het schoolplein nogal saai was. “In de pauze gaan de jongens vaak voet-ballen en de meiden springtouwen, en heel af en toe spelen we weleens tikkertje. Maar het is niet echt een leuk schoolplein. Klimmen en klauteren vind ik veel leuker om te doen in de pauzes. Het was ook mijn idee om een groot klimtoestel op het plein

te zetten.” Aldus Jozefine uit groep acht, zij is ook een van de leerlingen die in de leerlingenraad meedenkt over het nieuwe schoolplein. “Ik ga nu ook weleens naar speeltuinen en andere schoolpleinen toe om ideeën op te doen voor ons school-plein.”

Ambitieus Op De Pijler zijn ze al langer bezig met het ontwikkelen van een nieuw schoolplein. De plannen zijn ook om het plein eind dit schooljaar al af te hebben. “We zijn al een tijdje bezig om geld in te zamelen voor een nieuw schoolplein. Vorig jaar hebben de kinderen al allerlei acties gehouden om geld te verzamelen. Hier hebben we toen al €15.000,- mee opgehaald. Maar echte toestellen voor op een schoolplein kosten allemaal minstens €20.000,-, daarom heb-ben we ons aangemeld voor dit project.” Aldus Christian van der Linden. Het klinkt vanuit de school heel ambitieus om het plein in de lente al af te hebben, maar dat komt omdat de school de bovenbouwleer-lingen die ook hard hebben mee geholpen ook wil belonen voor hun inzet.

PaGiNa 5

“Het is nu een saaie grijze bedoeling op

het plein”

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Ettenleurse Bode

Ettenleurse Bode

Redactie Peter Houtepen

Correspondenten Frans van der Bom, Stella Marijnissen, Huub Vervest

Acquisitie Lauran Mol

Druk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties dinsdag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 43De oplossing van deze puzzel is in week 44 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Stroopwafelpieten. Kaaspieten. Bloemkoolpieten. Macaronipieten. Andijviepieten. Zwempieten. Tennispieten. Hagelslagpieten. Sinaasappelpieten. Rock-‘n’-rollpieten. Tomatenpieten. Voetbalpieten. Pepermuntpieten. Spaghettipieten. Bordeelpieten. Vuilnispieten. Wodkapieten. Yoghurtpieten. Frikadelpieten. Schatkistpieten. Prui-menpieten. Spinaziepieten. Colapieten. Hardlooppieten. Zangpieten. Strijkpieten. Trompetpieten. Strooipieten. Streepjespieten. Cadeaupieten. Bakkebaardpieten. Ver-pleegpieten. Pindakaaspieten. Cementpieten. Buikgrieppieten. Shoarmapieten. Wan-delpieten. Rolstoelpieten. Bokkenpootpieten. Drankpieten. Trompetpieten. Scheer-zeeppieten. Shampoopieten. Landbouwpieten. Pannenkoekpieten. Hobbyclubpieten. Pantoffelpieten. Guillotinepieten. Adoptiepieten. Skinheadpieten. Dichtpieten. Hockeypieten. Reclamepieten. Schoonheidspieten. Taartpieten. Antiekpieten. Klei-pieten. Wasstraatpieten. Wielerpieten. Boswachterpieten. Zeevaartpieten. Theater-pieten. Receptiepieten. Chemicaliënpieten. Kapstokpieten. Steunzoolpieten. Brand-stofpieten. Gevechtsvliegtuigpieten. Eskimopieten. Borsthaarpieten. Heksenpieten. Nagelbijtpieten. Restaurantpieten. Streepjescodepieten. Veiligheidspieten. Schuld-saneringspieten. Geitenkaaspieten. Majorettepieten. Homopieten. Wietpieten. Ca-merapieten. Hangpieten. Belastingpieten. Onderzoekspieten. Alarmpieten. Fabriek-spieten. Rijschoolpieten. Figuurzaagpieten. Communicatiepieten. Huishoudpieten. Reggaepieten. Lawaaipieten. Speculatiepieten. Nomadenpieten. Kruistochtpieten. Verzekeringspieten. Mestputpieten. Komkommerpieten. Defensiepieten. Creditcard-pieten. Bosbessenjampieten. Roofpieten. Parkeerpieten. Studiepieten. Champagne-pieten. Puntschoenpieten. Brabopieten. Hospitaalpieten. Rodeopieten. Wijnpieten. Ziekenfondspieten. Kermispieten. Hotelpieten. Woonwagenpieten. Gebedspieten. Stroompieten. Bouwpieten. Schoonmaakpieten. Dierentuinpieten. Cocaïnepieten. Misschien ligt het aan mij, maar ik heb nu al heimwee naar onze vertrouwde Zwarte Pieten. Of ben ik nu een zeurpiet? Alvast een fijn Sinterklaasfeest allemaal.

Zeurpiet

ColumnAddo Sprangers

DOOR REMKO VERMUNT

Uit de resultaten blijkt dat sommige speer-punten enorm zijn verbeterd in de afgelo-pen vijf jaar, maar er zijn ook tegenslagen terug te lezen in het rapport. Zo is het percentage van kinderen met overgewicht nog hetzelfde als vijf jaar geleden. In 2008 had 11 procent van de kinderen tussen de 0 en 12 jaar ernstig overgewicht, en dat zijn er nu nog evenveel. Volgens de GGD komt overgewicht vaker voor bij kinderen uit armere gezinnen en gezinnen met een laag opleidingsniveau. De overheid zet zich in om het aantal kinderen met overgewicht terug te brengen. Overgewicht zorgt er namelijk niet alleen voor dat de kans op diabetes groter wordt, maar er kunnen ook psychosociale problemen (onzeker-heid, eenzaamheid) ontstaan. Natuurlijk vergroot je met overgewicht ook de kans op hart- en vaatziekten. De GGD adviseert

dan ook voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon.

SportEn juist het voldoende bewegen is in per-centages afgenomen. Werd er in 2008 nog door 69 procent van de leerlingen twee keer per week gesport op school, in 2013 is dat aantal afgenomen naar 58 procent. Buiten schooltijd sport slechts 36 procent van de kinderen minimaal twee keer per week minimaal een uur. De kinderen zijn juist meer voor de televisie gaan zitten. In 2008 zat 26 procent achter de televi-sie, in 2013 is dat aantal opgelopen tot 34 procent. Het gaat daarbij om 14 uur per week televisie kijken of meer. Dat de kinderen niet veel buitenspelen is volgens de ouders te wijten aan de verkeersdrukte, waardoor het niet veilig is. Daarnaast mis-sen de ouders op veel plekken een veilige speelplek. Omdat de werkeloosheid in de

gezinnen is toegenomen van twee naar zes procent is er ook een groepje kinderen dat geen lid kan zijn van een sportclub of ver-eniging. Het gaat daarbij om vijf procent van de kinderen.

Jeugdmonitor kaart problemen aanAantal jongeren met overgewicht bl i j f t s tabiel , maar ook te hoog

GGD West-Brabant heeft in 2013 voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de gezondheid van 0 tot en met 11 jarigen in de regio. De resultaten hiervan zijn afgelopen week bekend gemaakt. In het hele gebied wonen 90.000 kinderen, ruim 15.500 ouders kregen een vragenlijst toegestuurd en ruim 7.000 ouders vulden deze in. Het eerste onderzoek naar de gezondheid van de jongeren in deze leeftijdscategorie vond plaats in 2008.

€50.000 voor ontwikkeling van een nieuw schoolplein bij De Pijler

De Pi j ler is een van de vi j f scholen in Nederland die een gezond schoolplein kr i jgt

De leerlingen van de Pijler nemen de cheque voor de school in ontvangst. FOTO LILIAN LAUWERIJSSEN

ETTEN-LEUR – Brede school de Pijler heeft deze week een cheque in ontvangst mogen nemen om een gezond schoolplein te gaan maken. Een bedrag van €50.000,- werd door Jantje Beton aan alle leerlingen geschonken om het schoolplein bij de school te verbeteren. Wat nu nog een saaie grijze bedoeling is, moet een ontdekking worden om in te spelen voor de kinderen.

• Ruim 37 procent van de kinderen werd wel eens geslagen, uitge-scholden of uitgelachen.• Het percentage van kinderen dat thuis wordt blootgesteld aan siga-rettenrook is gedaald van 14 pro-cent naar 5 procent. • Het percentage moeders dat rookt tijdens de zwangerschap is afge-nomen van 14 procent naar tien procent. Het percentage moeders dat in die situatie alcohol drinkt is gehalveerd en ging van tien naar vijf procent.

Resultaten

Page 6: Del 20141022

PAGINA 6

ETTEN-LEURBluesnight: Vanwege de grote belangstelling vorig jaar organiseert Poppodium Nieuwe Nobelaer wederom de Bluesnight op 1 november. Aanvang 20.30 uur. De hoofdact van de avond is, net als de voorgaande jaren, het Jan de Bruijn Trio. Als voorprogramma The Britney’s (bestaande uit Olivier Beekman, Hans de Vos en Tony van de Broek). Kaarten bestellen: http://nieuwenobelaer.itix.nl/voorstellingen/detail/540/nn-bluesnight-pop-podium-nieuwe-nobelaerDansavond: Zaterdag 25 oktober bent u weer van harte welkom in Het Turfschip in Etten-Leur-Noord voor een gezellige dansavond. Aanvang 20.00 uur.Mandala’s maken: Op donderdagmiddag 23 oktober gaan we bij Open Atelier D’n Over-kant herfst/ wintermandala’s maken. Van te voren verzamelen we diverse bloemen en blaadjes. Vervolgens Rangschikken we deze in een cirkelvorm naar eigen idee. Hier van nemen we een foto en kunnen dit later verwerken bijvoorbeeld voor een kaart. U bent welkom tussen 13:30-16:00 in Brede School D’n Overkant, Edward Poppelaan 18, Etten-Leur. Tot ziens Marian Sturkenboom.

KORTE BERICHTEN

HALLOWEENTOCHT

Op donderdag 30 oktober organiseren de wijkverenigingen De Keen, De Baai, De Schoen-makershoek en ondernemingsverenging Doen de jaarlijkse Halloweentocht. Inmiddels is de tocht een zeer groot succes met vorig jaar ruim 400 deelnemende kinderen en hun ouders. Iedereen kan hieraan meedoen en de deelname is gratis. We verzamelen om 18.00 uur op het Van Bergenplein, waar alle kinderen een lichtstaafje krijgen. De tocht loopt via de Lange Brugstraat, door de Schoenmakershoek en De Keen, naar de Turfvaart. Daar aangekomen is er een groot kampvuur en voor iedereen iets lekkers te eten en te drinken. Dit jaar lopen er diverse figuranten mee, o.a. van figurantenvereniging Eolynn. Ook kan iedereen met een roofvogel op de foto! Het belooft dus weer een griezelig leuke tocht te worden! Natuurlijk mag je een eigen lampion meenemen en verkleed de tocht lopen. Op zaterdag 25 oktober kun je ook griezelen in het Turfschip. Daar wordt een Hal-loweenavond gehouden. Genoeg enge activiteiten dus aan het einde van deze maand.

WIJKVERENIGING CENTRUM WEST

HalloweenKom jij vrijdag 31 oktober ook Halloween vieren. Wijkvereniging Centrum West orga-niseert weer een griezeltocht langs het moerasbos. Dit jaar is het extra spannend door verschillende activiteiten. Verkleed je in de stijl van Halloween. De wijkvereniging zorgt voor lampions, maar je kunt ook je eigen lampion of verlichting meenemen. Wij verzame-len om 18.15 uur bij wijkgebouw Den Drempel Papenstraat 47. Om 18.30 uur vertrekken wij, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. Na afloop is er een griezelige kinderdisco met gratis ranja,snoep en chips.Alle wijkbewoners zijn gratis lid van de wijkvereniging.

WIJKEN

ETTEN-LEUR - Dinsdagavond 7 ok-tober vierde KVO Etten-Leur haar 85 jarig bestaan.

Voor de leden van de vereniging werd een gezellige avond georganiseerd in de Nieuwe Nobelaer. Onder het genot van

een welkomstdrankje en een diner werden herinneringen aan de vele activiteiten die de KVO de afgelopen jaren heeft georga-niseerd, via een PowerPoint presentatie, opgehaald, nogmaals bekeken en natuur-lijk van het nodige commentaar voorzien. Het was een avond waar iedereen met

veel plezier aan terug zal denken. Het was ook de laatste keer dat de KVO een lustrum met haar leden viert want met ingang van 1 januari 2015 gaat de KVO een fusie met Vrouwen van Nu aan. Onder deze nieuwe naam gaat, de KVO op de voor haar be-kende eigentijdse wijze verder.

KVO Etten-Leur 85 jaar

Impressie van de feestavond.

KBO ETTEN-LEUR CENTRUM/ZUID

Kofferbridge: Bel dan eerst Tom Hartman 8884385.Tafeltennissen: Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken!Wij zijn een gezel-lige kleine club. Voor informatie K Sluyter 8884693.Jeu de boules: Wij zoeken uitbreiding voor ons ledenbestand. Wij zijn nog niet groot maar een gezellige club. Voor inlich-tingen Cisca Blom 5034546 of Elly Kunne 5021241.

BridgenDinsdag 14 oktober, A Lijn: 1.Nel en Ed van Leeuwen 65,83%; 2.Peter Lavrijsen en Dré Boom 62,083.Jaan Broere en Nel Koninkx 55,00%; B lijn: 1.Toos en Jac va Bergen 62,43%; 2.Riet Ansems en Jac Swaanen 61,70%; 3.Ria Luijkx en Nanny Nooren 57,22%; C lijn: 1.Ria Schimmer en Thea Swaanen 60,83%; 2.Rinus Bartels en Annie Lauwerijsen 57,50%; 3.Nelly Mon-den en Toos van den Wijngaard 56,25%Woensdag 15 oktober: 1.Tiny en Mar-tin Goossens 61,70%; 2.Joan Nuijten en Dieuwertje Vroom 53,80%; 3.Cor en Jan van Meer 53,20%Donderdagmorgen 16 oktober, A lijn: 1.Riet Ansems en Riet Mol 64,10%; 2.Carmen Nagtzaam en Koosje Govaers 50,49%; 3.Riet Leijten en Annie Pijs 48,82%; B lijn: 1.Wil de Groot en Kees Linschooten 59,09%; 2.Antoon Weterings en Wim van Heugten 52,99%; 3.Dimph Gôdecke en Henriet Kerstens 52,17%Donderdag 16 oktober, A lijn: 1.Coby Brabers en Kees Baremans 60,63%; 2.Toos Jacquemijns en Riet Feskens 59,38%; 3.Riet Goossens en Martin Goossens 58,75%; B lijn: 1.Ed en Nel van Leeuwen 69,30%; 2.Nelly Nooren en Jac Brooymans 64,17%; 3.Toos en Piet van den Wijngaard 54,42%; C lijn: 1.Dieuwertje Vroom en Joan Nuijten 72,92%; 2.Stien en Frans Fleuren 65,63%; 3.Elly Tesser en Riet Sep 63,00%

KoersbalDe leden van Koersbalclub Centrum-Zuid spelen elke maandagmorgen en vrijdag-middag hun onderling partijtje koersbal in de Gong aan de Trompetlaan. Info Annie

Suijkerbuijk tel 5020520Vrijdag 17 oktober, Mat 1: 1/2 Annie de Visser en Annie de Zwart 17; 3 Jac Suijker-buijk 16; 4 Giel Hellemons 15; 5 Riet Bale-mans 13; Mat 2: 1 Annie Suijkerbuijk 30; 2 Jan Jochems 21; 3 Rinus Wijnings 20; 4 Miep Bakker 16; 5/6 Annie Evers en Netty van de Beemd 13

Blije SjoelersDonderdag 16 oktober, A-klasse: 1. Jeanne Aarts 1115 pnt; 2. Corrie Groen-huis 1090 pnt; 3. Ria Frijters 1074 pnt; B-klasse: 1. Dymphie Broos 1035 pnt; 2. Naan Baremans 1015 pnt; 3. Dien van de Wijngaart 1007 pnt; C-klasse: 1. Adrie Vaane 980 pnt; 2. Riet Goos 980 pnt; 3. Piet Frijters 952 pnt.Informatie: Rien van Halteren telf: 5269812 of Mien Oomen telf: 5017453, of kom even vrijblijvend kijken in de Appelgaarde op donderdagmiddag.

Op de site www.kboetten.nl vindt u al het nieuws van onze KBO.

KBO LEUR

Gespreksochtend in TurfschipDeze gespreksochtenden op dinsdag 28 oktober worden georganiseerd door het ouderenpastoraat van de Petrus Geloofs-gemeenschap in samenwerking met KBO Leur. De gespreksochtend begint om 10.00 uur. Het gaat deze keer over het leven van de H.Franciscus en paus Franciscus door Ad Rouwendal.

Gezamenlijk etenOp donderdag 30 oktober is het weer een gezamenlijke maaltijd in het Turfschip. De maaltijd begint om 17.30 uur. Het menu is deze keer: Licht gebonden preisoep met balletjes, pan gebakken zalmfilet met een saus van witte wijn en als nagerecht Ba-varoise met een bolletje sorbet ijs en slag-room. Aanmelden voor deze gezamenlijke maaltijd tot 24 oktober bij Gemma Verha-gen, 06-20893672 of [email protected].

DansmiddagU bent vrijdag 31 oktober van harte wel-kom om te komen dansen in het Turfschip.

Er wordt zowel muziek gedraaid om te kunnen stijldansen, als line-dansen. De zaal gaat open om 13.00 uur en de mid-dag duurt tot 16.30 uur. Ook niet leden zijn welkom.

Nieuwe leden biljartverenigingEr is bij de biljartvereniging weer ruimte om nieuwe leden aan te nemen. Het bil-jarten in clubverband in het Turfschip is op dinsdag en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur. Vrij biljarten is op maandag-woensdag en vrijdagmiddag. U kunt zich aanmelden bij Toon Verheijen 06-27309977 of bij Ria van der Steen: [email protected].

ZONDAGMIDDAGINLOOP GAAT NIET DOOROp zondag 26 oktober gaat in verband met de marathon en de opgebroken Trompet-laan vlak voor buurthuis de Gong de zon-dagmiddaginloop niet door. De volgende inloop op zondag middag zal zijn doorgang vinden op 23 november, dan gaan we weer het sinterklaas dobbelspel spelen, voor cadeautjes zal worden gezorgd. En ook de koffie en thee zijn dan gratis. Kom dan lekker om aan deze leuke middag deel te nemen en neem iemand mee. Deze inloop is in samenwerking met de buurtbelang Grauwe Polder en Banakkers, met de stichtingen Avoord, en de Zonnebloem dat beurtelings gehouden word in zuid op alle zondagen in de maand = behalve de 2de en de 5de zondag. Als u inlichtingen wilt dan kun je bellen met Toos, 076-5037542 of [email protected].

Rendez-VousRendez-Vous organiseert 30 oktober een presentatie over bankieren en zaken die senioren betreffen. Soms is het lastig om zelf uw bankzaken te regelen. Bijvoorbeeld doordat u slecht ziet, hoort of loopt. Of omdat geldzaken ingewikkeld voor u zijn. We helpen u graag met duidelijke informatie, helder advies en handige hulp-middelen. Zo blijft u zelfstandig of samen met iemand anders uw bankzaken regelen. U bent t van harte welkom op 30 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur in het Grand café van locatie het Anbarg, Nassaulaan 1.

SENIOREN

Woensdag 22 oktoberC-West Cabaretgroep Den Drempel 20.00-22.00Donderdag 23 oktoberC-West Ouderenmiddag Den Drempel 13.00-17.30KBO Linedance De Appelgaarde 13.30-16.00Vrijdag 24 oktoberWarme Maaltijd Ut Praotuis 12.00-13.00Grient/SanderBanken Inlooppunt GGZ d’n Overkant 10.00-15.00Hooghuis Koersbal De Vleer 13.30-17.00Grauwe Polder Linedance De Gong 19.00-22.00

Agenda Wijkactiviteiten

ETTEN-LEUR - Nieuwe Nobelaer Bibliotheek biedt samen met werk-coach & trainer Froukje Smeding het seminar ‘Wat je zegt, ben jezelf’ op dinsdag 28 oktober van 10.00 tot 11.30 uur. De toegang is gratis.

Dit seminar behandelt zelfspraak en een te belangrijke innerlijke criticus. Eigenlijk hebben we die gewoon allemaal. Heus: je bent niet gek als je in jezelf praat. Iedereen doet dat en het is dus heel normaal. Maar het ene innerlijke gesprek is het andere niet en Froukje komt binnen de coaching veel mensen tegen die van binnen extreem streng en onaardig zijn tegen zichzelf. Een klant vertelde, dat ze van de psycholoog de opdracht had gekregen om -met ge-

voel- tegen haar spiegelbeeld te zeggen “je bent goed zoals je bent”. Ze kreeg het gewoon niet gedaan. Alles in haar leek in opstand te komen tegen deze zin. We gaan in het seminar op zoek naar die innerlijke criticus. Froukje leert de deelnemers een techniek om er op een andere manier mee om te gaan.Deelname is gratis, maar graag vooraf aanmelden via www.werkwegen.nl (voor een gratis werkboekje).

Seminar ‘Wat je zegt, ben jezelf’

De innerl i jke cr i t icus

ETTEN-LEUR - Zondag 26 oktober or-ganiseert het IVN-Etten-Leur een ex-cursie naar de Amsterdamse Water-leidingduinen.

In dit prachtige gebied is veel te zien: ui-teraard veel vogels, maar ook Damherten (de bronsttijd is hopelijk nog steeds bezig dan), Vossen, Hagedissen etc. Als je mee

wilt laat het me dan weten liefst per mail: [email protected] of 06-24360486. We vertrekken vanaf het NS Station in Zevenbergen om 8 uur. Houd wel rekening met de winterklok die dan net ingegaan is! Vereist: goed schoeisel, eten en drin-ken, eventueel een verrekijker, fototoestel, warme kleding en wat geld. We zijn terug zo tussen 4 en 5 uur, schat ik.

Excursie IVN Etten-LeurAmsterdamse Waterleidingduinen

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Page 7: Del 20141022

lief en leed

PAGinA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekBuiten de openingstijden van Apotheek Etten-leur wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13Dierenartsgroep West-BrabantGezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Thebe Thuiszorg Etten-LeurVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen.Bel: 088-117 67 44 of mail naar [email protected]

Avoord AanHuisThuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur,Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig?Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar:[email protected]

Openingstijden Gemeente Etten-leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-leur Tel: 14 076Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 17.00 – 19.00 uur*12.00 – 17.00 uur (op afspraak) * uitsluitend maandag avond.

Kozijnen

SerresSchuifpuien

Overkappingen

Nieuwbouw

Renovatie

• Zonweringen

• Rolluiken

• Hordeuren

• Screens

• Isolatieglas

• Garagedeuren

Haansberg 80 Etten-Leur Tel: 076 5016046 | Fax: 076 5016146 | www.bolleboom.nl

KozijnenSerresSchuifpuien

Overkappingen

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

DANKBETUIGING

Wij, Bert de Bruijn en familie, vonden het fijn dat U bij het afscheid van mijn lieve en zorgzame vrouw, onze zus en schoonzus

Riet de Bruijn-van de Rietaanwezig was en dat U ook op andere wijze ons Uw medeleven hebt laten blijken o.a. door de vele hartversterkende woorden op de ontvangen kaarten en de bloemen. Het was en is voor ons een grote steun. Hiervoor onze hartelijke dank. Het doet ons goed te weten, dat Rietje bij U goede herinneringen achterlaat.

Bert de Bruijn Familie van de Riet Familie de BruijnEtten-Leur 2014

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

26 oktober

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMGKOOPZONDAG

300 kilo pelletkorrels GRATIS

Page 8: Del 20141022

Bijeenkomst voor zelfstandigondernemers in de jeugdzorg

Bent u zelfstandig ondernemer in de jeugdzorg? Bent u benieuwd wat er verandert voor u als gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg? Wilt u weten wat u kunt doen om een plaats te krijgen in het nieuwe stelsel? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Moerdijk (Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen).

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel werkzaam als zelf-standig professional in de jeugdzorg? Dan kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar: [email protected]. Vermeld daarbij van welke organisatie u bent en met hoeveel personen u naar de bijeenkomst komt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Simone Oos-terwijk, telefoonnummer: 14 0164. Of u kunt via de website www.voordejeugd-westbrabantwest.nl de ontwikkelingen blijven volgen.

g e m e e n t e e t t e n - l e u r 2 2 O K t O B e r 2 0 1 4

Deze week in het digitalegemeentebladU vindt alle bekendmakingen van de gemeen-te Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overheid.nl of download de app Officiële Bekendmakingen.

Ingediende aanvraag vooromgevingsvergunning■ het veranderen van de voorgevelpui, Markt 30■ het kappen van twee iepenbomen, Laakseweg■ het kappen van 4 knotwilgen, Leurse Dijk■ het verwijderen van 1 boom (Salix Alba),

Achter de Vaart tussen huisnummers 3 en 3A■ het verwijderen van 1 boom (Tilia platyphylos),Spoorlaan thv Wilhelminalaan 71■ het kappen van 3 bomen(Quercus robur),

Oude Bredaseweg thv huisnummers 94\96, 106 en 109

■ het verwijderen van 1 boom (Aesculus hippocastanum), Bisschopsmolenstraat thv huisnummer 162

■ het bouwen van een supermarkt, dagwinkels en parkeergarage, Bisschopsmolenstraat■ het bouwen van 12-tal rijwoningen, Zilverdragerstraat■ het verbouwen en uitbreiden van het hotel

Het Witte Paard, Oude Bredaseweg 15■ het plaatsen van 2 dakkapellen, Beatrixpark 31■ het plaatsen van een aanbouw aan de

zijkant van de woning, Schoonhout 101

Ingediende aanvraag voor omgevings-vergunning brandveilig gebruikuitgebreide procedure■ het brandvelig gebruiken van het pand,

Oude Bredaseweg 15

Verleende omgevingsvergunning■ het realiseren van een vide, Hof van den Houte 111

Verleende evenementenvergunning■ Het houden van de Van Oers Marathon in

het centrum van Etten-Leur op 26 oktober 2014

Gedeelte van de Hoofdmanwegtijdelijk afgesloten

In verband met bouwwerkzaamheden ter hoogte van de Leurse Dijk/ Hoofdmanweg is een gedeelte van de Hoofdmanweg afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding aangegeven. De bouw-werkzaamheden zullen naar verwachting in juli 2015 gereed zijn. De woningen aan de Hoofdmanweg zijn te bereiken via de Hubertuslaan.

Zie www.etten-leur.nlActueel >Werk in uitvoering

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben een hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van een nieuw te bouwen woning in het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 15 en Sander 47’ namelijk voor de woning nabij de hoek Sander/ Aletta Jacobslaan een maximale waarde van 52 dB vanwege de Aletta Jacobslaan.

Het besluit en het daaraan ten grondslag lig-gende akoestische onderzoek liggen gedurende de periode 23 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roo-sendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl onder Wonen & Leven > Ruimtelijke plannen> Lage Donk 15 en Sander 47.

Gedurende de periode 23 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 kan alleen, aange-zien geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit, door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in de gelegenheid te zijn geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit, beroep worden inge-steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 22 oktober 2014

Het presidium van de gemeenteraad maakt bekend dat op maandag 27 oktober, dinsdag 28 oktober en woensdag 29 oktober ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare opiniebijeenkomst wordt gehouden. Van 19.00 uur tot 19.30 uur kunt u in de Schonckzaal op een informele wijze van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. Om 19.30 uur wordt gestart met de opiniebijeenkomst in kamer 1.04 A/B/C van het vergadercentrum. Tij-dens de opiniebijeenkomst komen onderstaande onderwerpen aan de orde:

Maandag 27 oktober - blok Leven ■ Voorstel over het sociaal domein (Vaststelling

beleidsplan Sociaal Domein; Vaststelling Veror-dening maatschappelijke ondersteuning 2015; Vaststelling verordening jeugdhulp Model West-Brabant West);

Dinsdag 28 oktober - blok Bestuur & Dienst-verlening ■ Voorstel vaststelling Kadernota integrale Vei-

ligheid - vaststelling gedeelte Etten-Leur en eventueel indienen van een zienswijze op de kadernota in regionaal verband en de vaststel-ling van het koersdocument;

■ Voorstel vaststelling programmabegroting 2015;

■ Voorstel vaststelling belastingverordeningen;

Woensdag 29 oktober - blok Bestuur & Dienst-verlening■ Voorstel tot vaststelling van de wijziging van

de Gemeenschappelijke regeling GGD West Brabant;

■ Voorstel tot instemming met de Gemeen-schappelijke Regeling Werkplein Etten-Leur;

■ Bespreking van het evenementenbeleid 2015

Voor belangstellenden is er gratis een exemplaar van de agenda van de opiniebijeenkomst verkrijg-baar in het informatiecentrum van het stadskan-toor. Deze agenda kan worden afgehaald tot en met woensdag 29 oktober , op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Tevens kan de agenda wor-den ingezien in het informatiecentrum in het stads-kantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4. De volledige agenda van de opiniebijeenkomst is beschikbaar op www.etten-leur.nl bij Bestuur & Organisatie > Internetsi-te gemeenteraad (Vervolgens in de kalender bij 27, 28 en 29 oktober op ‘Opiniebijeenkomst’ klikken).

Vaststelling Hogere waarden Wet geluidhinder hoek Sander/Aletta Jacobslaan

Eenmalige uitkering koopkracht-tegemoetkoming 2014

Het kabinet heeft besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet een-malig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten. Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen van ten hoogste 110 procent van de voor u van toe-passing zijnde bijstandsnorm, dan heeft u in 2014 recht op een eenmalige koopkracht-tegemoetkoming. Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen geldt als peilmaand september 2014. Voor deze koopkrachtte-gemoetkoming geldt geen vermogensgrens van de WWB. Het eventuele vermogen blijft dus buiten beschouwing.

Ontvangt u een WWB, IOAW of IOAZ-uitkering van de gemeente Etten-Leur, dan krijgt u dit bedrag automatisch gestort in november/december 2014. U hoeft hiervoor niets te doen. Ontvangt u een bijstands-uitkering in de vorm van een ’aanvullende inkomensvoorziening ouderen’, dan wordt het bedrag automatisch betaald door de Sociale verzekeringsbank.

Voldoet u aan de voorwaarden, maar ont-vangt u geen uitkering van de gemeente Etten-Leur, dan kunt u vanaf 1 november 2014 een aanvraag indienen bij de afde-ling Samenleving. U kunt deze aanvraag indienen tot 1 januari 2015. Het aanvraag-formulier kunt u elke werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur ophalen bij het loket van de afdeling Samenleving op het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4. Kunt u niet het aan-vraagformulier ophalen? Neem dan contact op met afdeling Samenleving, telefoon-nummer 5024247. Het aanvraagformulier wordt dan opgestuurd. Weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan altijd contact op met de afdeling Samenleving. De hoogte van koopkrachttegemoetkoming bedraagt:■ € 100,-- voor samenwonenden/gehuw-

den■ € 90,-- voor een alleenstaande ouder■ € 70,-- voor een alleenstaande.

De gemeente Etten-Leur streeft er naar de bedragen voor eind 2014 uit te keren. Geen recht op een koopkrachttegemoetkoming hebben:■ gedetineerden;■ personen jonger dan 18 jaar;■ personen jonger dan 27 jaar die door

het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinancie-ring);

■ personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 september 2014 het bestemmingsplan Buiten-gebied Lage Donk 15 en Sander 47 gewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.0777.0065LDON15SAN47-3001). Het besluit tot vaststelling met de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daar-aan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 23 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gege-vens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl onder Wonen & Leven >Ruimtelijke Plannen > Lage Donk 15 en Sander 47. Daarnaast zijn het raadsbesluit en het bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan Buitengebied, Lage Donk 15 en Sander 47 heeft betrekking op locaties Lage Donk 15 en Sander 47. De locaties worden in samenhang ontwikkeld. Het plan wijzigt de agrarische bestemming van Lage Donk 15 in een woonbestemming en heft het kassenperceel ter plaatse van Sander 47 op waarna de bouw van

drie woningen met een landschappelijke inpas-sing mogelijk gemaakt wordt.Gedurende de periode 23 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 kan tegen het raadsbe-sluit van 22 september 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Lage Donk 15 en Sander 47 beroep worden inge-steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeen-teraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede belangheb-bende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-termijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzit-ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 22 oktober 2014

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Lage Donk 15 en Sander 47, Etten-Leur

Agenda van de opiniebijeenkomst van de gemeenteraad op 27, 28 en 29 oktober

Page 9: Del 20141022

Voordelige bloemen

0.89v van 1.39

0.59v van 1.19

0.89v nú voor

50%goedkope

r

24%goedkope

r

36%goedkope

r

23%goedkope

r

3.89

speciale aanbieding

2.79

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

0.99v van 1.09

0.75v van 0.89

2.89v van 3.79

1.99v van 2.59

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELWEEKEND

40 cm, 20 stelen of 50 cm,10 stelen.

Rozen**

300 g

Spinazie*Elstar appelen*

MET JUS

1.5 KG

10 STUKS

450 g

Jam

Japanse mix250 g

Magere runderlappen*

450 g

Luxe midi bolletjes*

Grootmoeders gehaktballen*

6 stuks.

250 g

Gesneden kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig van 24 t/m 26 oktober

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 26 oktober.

100 g

Hollandse garnalen

50 cm, max 20 stelen.

Bloemen-boeket**

PRIJSVERLAGINGEN

Bent U op zoek naar een lekker

decembercadeau?

Bij ons kunt U prima slagen!

Ook voor nieuwe oogst appels en peren en natuurlijk verse

wintergroenten bent U bij ons aan het goede adres!

openingstijden:

woensdag t/m vrijdag

van 8.30 tot 18.00

zaterdag van 8.30 tot 17.00

Attelakenseweg 8

Etten-leur 076-5013304

Attelakenseweg 8 Etten-Leur 076-5013304

Openingstijden:woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00

zaterdag van 8.30 tot 17.00

Deze weekalle appels en peren

€ 1,- per kiloBij aankoop van minimaal 3 kilo

gratis draagtas op=op

Bezoek onze websitewww.groentenvandeboer.nl

en onze facebook-pagina.

Page 10: Del 20141022

St. WillebrordVoor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s.Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

25%26

C A S UA L & WO R KW E A RHAVEPSTORE

AANBIEDING

APPROVED BY

PROFESSIONALS

APPROVED BY

PROFESSIONALSPROFESSIONALS

APPROVED BY

HIGHQUALITYGUARANTEED

opruiming

GoirleBergstraat 50T (013) 534 71 36

Etten-LeurWinkelcentrum 51-52T (076) 503 41 16

original

Ook voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klus- en werkkleding ga je naar HaVeP!

30%KORTING

50%KORTING

40%KORTING

70%KORTING

C A S UA L & WO R KW E A RHAVEPSTORE

AANBIEDING

APPROVED BY

PROFESSIONALS

APPROVED BY

PROFESSIONALSPROFESSIONALS

APPROVED BY

HIGHQUALITYGUARANTEED

opruiming

GoirleBergstraat 50T (013) 534 71 36

Etten-LeurWinkelcentrum 51-52T (076) 503 41 16

original

Ook voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klus- en werkkleding ga je naar HaVeP!

30%KORTING

50%KORTING

40%KORTING

70%KORTING

Uw showroom aan huis!Verkoop/leggen/onderhoud

Van de Kar grondwerken bv

• minigraver verhuur• afval container verhuur• ophoogzand• teelaarde/zwarte grond

vraag naar vrijblijvende [email protected] www.vdkar.com

06-53639243

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Voor al uw installaties zoals o.a.

* centrale verwarming* gawalo installaties* vloerverwarmingssystemen* infrarood verwarming* onderhoudscontracten en service* sanitair * ketel vervanging

Installatiebureau AbleLeerlooierstraat 94871 EN Etten-LeurTel.: 076-5016892www.able-installatie.nl

“Vera (42), herdacht als moeder, geliefd bij velen, energiek en altijd vrolijk.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

076 - 521 68 77www.zuylen.nl

076 - 887564506 - 48944037www.verhees-rioolreiniging.nl

+GRATIS

camera inspectie

SOL­ART zonwering & rolluiken

Markt 82 b www.sol­artwebwinkel.nl Etten­Leur Tel 0765022830 www.sol­art.nl

Markt 82 b • Etten-Leur • Tel. 076-5022830 www.sol-art.nl www.sol-artwebwinkel.nl

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Lecturama wereldatlas ��������� per deel € 0,50 Grote naslagwerken ���������������������������� € 1,00 Woordenboeken ���������������������������������� € 0,25Alle cd’s-, cd-roms en dvd’s ���������������� € 0,25Alle LP’s ���������������������������������������������� € 0,10Diverse plastic artikelen���������������������� € 0,05Alle losse lampenkappen�������� halve Prijs

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

SPHINXV&B - MOSA NU BLIJVEND

SCHERP GEPRIJSD

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

Nu ook in Breda EurogoudINkoop vaN

Goud EN ZIlvErdirect Euro’s voor uw goud.

Past. van Spaandonkstraat 30 Bredawww.eurogoud.nl

Te huur gevraagd

grondVoor 2 jarige coniferenteelt.Eventueel op contractbasis.

Tel: 06 5163 5050

auto-bus verhuurklein en groot

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur

aLLes km vrij !

STUNTPRIJS!!Düsseldorf of Oberhausen € 17,50Nu met extra snelle verbinding op 13, 18, 20 dec.

Margriet Winterfair 14 t/m 20 nov.excl. entree € 17,00 Keulen 13-18-20 dec. € 25,00 Brugge 16-18 dec. € 22,50 Maastricht 11-20 dec. € 22,50 Valkenburg 11-20 dec. € 22,50 2 dgn Londen 13 t/m 14 dec. € 99,50 * 2 dgn Disney/Parijs 27 t/m 28 dec. € 109,00 * Prijzen incl. overnachting, ontbijt, entrée *excl. boekingskosten € 15,- per boeking

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen

Tel: 0165-342351 [email protected]

Te huur in nette kapsalon

Werkplekte Etten-Leur voor ZZP-ers

Tel. 06-45963865 - 076-5013639

Kapsalon ‘Klein Venetie’voor dames en heren

* Knippen - heren € 10,- - dames € 15,-* 9 knipbeurten 1 x GRATIS (= 10 knipbeurten) * Knippen, kleuren en föhnen € 35,-Openingstijden:

Maandag Gesloten, Dinsdag t/m donderdag 09.00 tot 17.30 uur. Vrijdag 09.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur.

Bisschopsmolenstraat 88, Etten-Leur. Telefoon 076-5013639

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

UW GOUD, POSTZEGELS & MUNTEN ZIJN G€LD WAARDWIJ KOPEN TEGEN DE HOOGSTE DAGPRIJS

NIEUWE MARKT 92 - ROOSENDAAL - 0165 569 451BIJ INGANG PARKEERGARAGE - WOENSDAG GESLOTEN

Page 11: Del 20141022

Kunstgebittentomson

reparaties & nieuwemet garantie076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)Vagevuurstraat 5 Zundert

West Vaardeke 69 • Oudenbosch • Telefoon: 0165-349340

gezellig & bourgondisch

FEESTERIJ | GROEPSDINER | HOTEL

Pinnen mogelijk

Wasmachine, droger of

vaatwasser defect?

BEL

06 - 57 540 319Voor snelle service

en reparatie!

JansenWitgoed

Levering vanoude en nieuwe

gebakken klinkers,kasseien en blauwe

hardsteen tegels.

www.jvisser.nl076 - 526 44 87

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. de Bomde meubelvriend

marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

DinsDagOnbeperkt Spare-ribs € 13,95 p.p.

woensDag Kipschnitzel met zigeunersaus € 10,95 p.p.

DonDerDagVis stoofpotje in pikante saus € 10,95 p.p.

vrijDagBiefstuk € 10,95 p.p.

Alle gerechten zijn voorzienvan frietjes

Ook voor de lunch kunt u bij ons terecht(’s maandags gesloten)

Markt 18 EttEn-LEurBEL voor rEsErvEring

076 - 5016037

Van Bergenplein 14, Etten-Leur. Telefoon: 076-503 75 [email protected] www.eethuishetpleintje.nl

SOEP VAN DE WEEKARGENTIJNSE cREmESOEP € 4,-

SchOTEl WARm VlEES € 8,50

Openingstijden: zo t/m vr 9.30 - 23.00 uur za 9.30 - 21.30 uur

Presenteert

Zaterdag 25 oktober 21.30 uur

80´s en 90´s partyswingen op de muziek van toen...

Zondag 26 oktober 12.00 uur

herfstmarathonCafé geopend vanaf 12.00 uur

Oude Bredaseweg 4 Etten-Leur

www.cafedeklomp.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CHT

EN &

MEE

RDA

AG

S

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CH

TEN

& M

EERD

AA

GS

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes25 + 26 okt

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratIs Parkeren

.be

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 12: Del 20141022

PAGINA 12

DOOR REMKO VERMUNT

Onderdeel van de vernieuwing is ook de nieuwe horecazaak die zich gaat vestigen op het plein bij de Hema en de H&M. Deze lunchroom zal in december openen en biedt plaats aan 85 gasten. Zij krijgen een binnenterras op het plein en een terras tegen de pui in winkelstraat Hof van den Houte. In december moeten eveneens de twee entrees aan het burchtplein en Hof van Houte gerenoveerd zijn. Zij worden breder gemaakt en krijgen ‘een eigentijdse uitstraling met een open karakter’.

In 2015 wordt er ook nog een vaste speelplaats gerealiseerd in het winkelcentrum. Tot die tijd kunnen kinderen spelen bij het speelkasteel dat Wereldhave geplaatst heeft. Het speelkasteel blijft tot na de feestdagen in het winkelcentrum. Tijdens de renovatie blijven de winkels gewoon bereikbaar. Wereldhave begon al eer-der met de renovatie, zo zijn er gratis openbare toiletten gerealiseerd en de buitenzijde is volledig geschilderd.

Horecaplein in winkelcentrum

Wereldhave r icht winkelcentrum in naar wensen van nu

ETTEN-LEUR – Winkelcentrum Etten-Leur krijgt een make over. Vast-goedhandelaar Wereldhave gaat het winkelcentrum aanpakken om het centrum aan te laten sluiten op de wensen van de consument van nu. De renovatie bestaat onder andere uit het vernieuwen van pleinen, entrees, winkels, vloeren en de verlichting.

ETTEN-LEUR - Op de koopzondag van 26 oktober bezoekt de Surprise Shop-per tussen 12.00 en 17.00 uur Winkel-hart Etten-Leur. Op deze zondag gaat hij, namens het Winkelhart, voor u afrekenen in diverse winkels. Staat u bijvoorbeeld bij de kassa van uw favoriete kledingwinkel en hij stapt binnen dan kan goed gebeuren dat hij zijn pinpas trekt en voor u afrekent.

En dat kan aanzienlijk oplopen en zeker voor u schelen in de kosten! En niet alleen verwent de Surpise Shopper klanten die bij de kassa staan. Alle klanten die op dat moment in de win-kel staan krijgen in ieder geval een kook-boek over “Bourgondisch koken in Bra-bant”. Dit alles wordt u aangeboden door Winkelhart Etten-Leur.Vragen? Neem contact op met Cees van Veen 06-51294042.

Surprise Shopper bezoekt Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Heeft u een paar uur-tjes over in de week? Vindt u het fijn als er iemand op uw wacht? Heeft u behoefte aan nieuwe contacten? Wilt u bijzondere ervaringen opdoen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk. Echt, u zult versteld staan wat dat met uw leven doet.Misschien is het eens leuk om ervaring op te doen op een heel nieuw terrein. Is er iets te vin-den voor u dat aanslaat bij uw pas-sie of liefhebberij? Vrijwilligerswerk moet namelijk vooral leuk zijn en bij u passen. Dan kost het geen energie en brengt het alleen maar voldoening en plezier.

Zo zoekt de vrijwilligerscentrale Etten-Leur mensen die het fijn vinden om vluchtelin-gen de weg te wijzen in Etten-Leur. U leert in korte tijd mensen kennen die gevlucht zijn, in Nederland mogen blijven, maar hun weg nog moeten vinden in onze stad. Voor deze job zoeken we mensen die betrokken zijn en tegelijkertijd enige afstand kunnen houden. Neem het werk en de mensen niet mee naar huis, maar begeleidt ze met warmte. Bij voorkeur heeft u een rijbewijs en een auto. Uw onkosten worden vergoed en u krijgt begeleiding en korte cursussen. U bent volledig verzekerd. Werktijd: ge-middeld 8 uur per week. Vacature: VC19EWie zou er nou niet museumgids willen zijn? Een lokaal museum voor streekge-

bonden volkscultuur zoekt nog iemand die mensen wil rondleiden. Natuurlijk moet u interesse hebben in de historie van Etten-Leur en opgedane kennis in woord over kunnen brengen op bezoekers. Een goede verzorgde en gastvrije uitstraling is belangrijk. Leeftijd 18 - 75 jaar. Openings-tijden: di t/m do-middag. Werktijden in overleg. U draait mee in een leuk team vrij-willigers. Natuurlijk wordt u begeleid door een ervaren museumgids en krijgt u een praktische opleiding. Gemaakte onkosten worden vergoed. Vacature: VCEC

De lokale radio in E-L zoekt naar twee en-thousiaste redactiemedewerkers. Taken: op zoek gaan naar leuke nieuwsfeiten in de gemeente (onder meer bij wijk-, sport- en andere verenigingen, scholen en culturele en maatschappelijke organisaties). Ook het schrijven van leuke berichten behoort tot uw taak. Eventueel wordt u gevraagd af en toe eens een interview te maken. De lo-kale radio bestaat volledig uit vrijwilligers. U bent verzekerd en noodzakelijke kosten worden vergoed. Vacature: VC110

Voor meer informatie over deze en andere vacatures: www.vrijwilligerscentrale-et-ten-leur nl U kunt ook langskomen op dins-dag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur op het stadskantoor. Of mailen naar [email protected] Tel.: 076-5018755

Nieuwe vrijwilligers gezochtIemand bl i j maken, is een unieke ervaring

ETTEN-LEUR - De selectie wedstrij-den voor de aankomende winterperi-ode zijn nog niet gestart maar enkele van onze ruiters zijn al weer actief aan het wedstrijd rijden.

Zo reed Chiel van Bedaf mee met een dressuurwedstrijd in Roosendaal en met zijn pony Spanky behaalde hij de 1e prijs in de klasse C-L1 hij kreeg van de jury 184 punten en met zijn pony Ashley ging het helemaal super hiermee behaalde hij 205 en 206 punten en dat leverde hem twee

mooie 1e prijzen op in de klasse D-L1.Meke Braspenning die vanaf nu in de klasse A-L1 zal starten had een super goed begin tijdens de dressuurwedstrijd in Hoogerheide zij kreeg van de jury 203 en 205 punten voor haar proef en won daar-mee twee keer de 1e prijsFemke Braat heeft meegereden met een springwedstrijd in Oirschot en dat ging weer heel erg goed met haar pony Kalinka won zij de 2e prijs in de klasse C-B, met haar Sjoukje was ze de snelste en dat le-verde een 1e prijs op in de klasse A/B-L

PC Concordia Florebit

ETTEN-LEUR - Terwijl Mike Teekens in Amsterdam wederom haas van dienst was voor René de Lange (Kop-lopers, Delft), die met zijn 2.37:32 ter-loops ook NK brons won bij de M35, liepen veel Achillesatleten in Rucp-hen relatief rustig de 10 van AVR’90, of nog vaker kozen ze voor de halve afstand.

Snelste Achillesman was Toon Heeren, die na zes kilometer de winnaar Wim Nieuwkerk (AVS’90) na diens versnelling

liet lopen. Hoewel de M45-er langzaam-aan weer terrein terug won op de duat-leet uit Dinteloord, kwam Toon uitein-delijk acht tellen na de snelste man over de meet. Want door zijn negatieve split (16:45-16:26) verloor hij tussen de 6 en 8 kilometer zijn concurrenten Huub Maas, Ad Verheijen en als laatste Richard van Oosterhout om in 33:11 te finishen. Zijn voorbereiding voor de 10 van de Marathon Brabant zit erop. Kees Lazeroms hield zich blijkbaar in, want hij bleef net buiten het podium op de 10 van de M45 met 34:50.

De vijf kilometer was voor Jeffrey Faes in 17:01. De Schijfse slager hield Maikel Pee-man en Jeroen Nijland op 10 en 13 secon-den achter zich. José van der Linden moest in Elke Wouters haar meerdere erkennen, zij werd prima tweede op de 5 km in 21:36.De Marathontonners Jan Muller en Wil Goossens hielden zich koest en brachten hun hardloopspieren wat op spanning met 38:56 resp. 53:25.

Renovatie atletiekbaanOndanks dat het regenbuitje op zondag-middag wat roet in het eten gooide, zijn op maandag 20 oktober de laatste lijnen en andere noodzakelijke baanaanduidin-gen aangebracht op de gerenoveerde kunststofbaan van ARV Achilles. Twee maanden en een dag na de aanvang van de renovatie van de kunststofbaan van het sportcomplex De Lage Banken aan de Con-cordialaan, kortweg de baan van Achilles genoemd, lijkt er een eind te komen aan de werkzaamheden. Zeer binnenkort zal het sein op groen gaan om weer op de baan te kunnen trainen door de leden van Achilles. Nog heel even geduld.

ARV AchillesToon Heeren 2e in Rucphen, Jef f rey Faes snelste op 5 km

Wil Goossens loopt in Rucphen 10 km in zijn marathon-tempo. Foto Paul van Dongen

BC DE GONGLaatste speelavond 1e ronde, A lijn: 1 Nel van Oirschot-Nel Zonzigt 69.64%; 2 Guido Mangnus-Clarei Boers 57.74%; 3/4 Karin Aarons-Henny v/d Put / Frans Evers-Kees Ko-ning 57.14%; B lijn: 1 Joke van Haaren-Corry Paantjens 63.39%; 2 Nel Willemstein-Tom Willemstein 58.33%; 3 Riet de Vries-Jos v/d Laars 56.85%; 4 Ria Floor-Rinus van Gils 54.76%; C lijn: 1 Yvonne Gelens-Bert Gelens 61.25%; 2 Joke van Oorschot-John van Oorschot 58.85%; 3 Riet Coens-Jan van Oosterhout 58.13%; 4 Ans Baljé-Jochem v/d Vegt 54.69%Gepromoveerd: B lijn naar A lijn: Joke van Haaren-Corry Paantjens; Riet de Vries-Jos v/d Laars; Nel Willemstein-Tom Willemstein; Rika Koevoets-Jannie Wijngaard; C lijn naar B lijn: Margriet Tieleman-Rob Wols; Jenny de Roon-Mary v/d Vorst; Clarie Boers-Bep de Leeuw; Joke van Oorschot-John van Oorschot.Standen en info: www.nbbclubsites.nl/club/28005; Adrie Slagter 06-20353797 of [email protected].

BC SANS ATOUTWintercompetitie, 16 oktober, Lijn A: 1 Els Mol-Jan Mol 64,58%; 2 Luce Renne-Fon Renne 60,00%; 3 Corrie Peeters-Ab Knol 59,58%; 4 Dina Graumans-Jan Graumans 55,00%; Lijn B: 1 Joep Bijen-Joop van Kats 60,00%; 2 Mieke Vriends-Toon Vriends 59,58%; 3 Louis de Weert-Ger Vervoort 57,08%; 4 Nadine Zuijderwijk-Toon van Hapert 53,33%; Lijn C: 1 Ton Beijloos-Jaap Haantjes 60,00%; 2 Marijke Verzaal-Teun Verzaal 56,25%; 3 Ad Rasenberg-Jan van Polanen 55,83%; 4 Gonny van Poppel-Adrie Roovers 54,58%; Lijn D: 1 Henk Weterings-Hans Geilenkirchen 61,11%; 2 Ali van Manen-Margo Schmitz 60,76%; 3 Nel van der Schaaf-Ferry Koedam 55,21%; 4 José van den Bliek-Elly Janssen 54,51%Info: www.bcsansatout.nl

BRIDGECLUB FAIR PLAYDonderdag 16 oktober, A lijn: 1. Marian v. Uffelen-Els Spelbos 60,83%; 2. Trudy en Wim Braam 57,08%; 3. Olga de Korte-Hetty Mulder 56,67%; B lijn: 1. Joke de Munck-Annie Oonincx 62,86%; 2. Leny en Henk Voets 56,58%; 3. Ges en Piet Verburg 55,73%Wij spelen iedere donderdagmiddag in ut Praotuis , aanvang 13.00 uur. Interesse/infor-matie: 076-5033983, [email protected].

BC BRIDGE 4 ALLWij bridgen op een nieuwe locatie, Het Strooienhuis op donderdagvoormiddag. We kun-nen weer leden gebruiken dus meld u aan.Donderdag 16 oktober: Groep A: 1 Ria Aarden-Piet Broos 71,88; 2 Adri Ganseman-Riet Mies 69,79; 3 Frans Melcher de Leeuw-Albert Paulissen 56,25; Groep B: 1 Cees Nijnattten van-Wim Heusden van 59,17; 2/3 Riet Schilde van de-Toos Jong de 54,17 en Cees Willemse-Henk Schouw 54,17Melden bij Francis Bruijns 0165-503726, [email protected] of Wim van Heusden 076-5015523, [email protected] op onze site: http://bridgevrienden.webnode.nl/

BRIDGECLUB DOUBLE DUMMYZitting 3, ronde 5, 20 oktober, A-lijn: 1. Riet de Vries/Peter Broks 59.17%; 2. Wil Storms/LidyVoordouw 58.75%; 3. Twink le Poole/Michel Stolker 57.50%; B-lijn: 1. Erik Roozendaal/Ton Vos 63.73%; 2. Toke Neelen/Cees Willemse 55.73%; 3. Jos v.d.Laars/Koos Witteman 55.21%; C-lijn: 1. Nelia Nieuwenhoff/Otto Hogendorp 65.04%; 2. Clarie Boers/Ferry Koedam 61.50%; 3. Marijke v.d.Sanden/Rien Kemper 60.94%Voor gedetailleerde gegevens zie: www.nbbclubsites.nl/club/28039Wij spelen op maandagavond in het Turfschip.

BRIDGE

Sanne [email protected] Familierecht

Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur T. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Tijd voorAsselbergs & KlinkhamerAdvocatenwww.ak-advocaten.eu 076-502 20 80

Letselschade-uitkering en echtscheiding

Als gevolg van een echtschei-ding moeten er veel zaken ge-regeld worden. Niet alleen de regeling rondom de kinderen ver-dient bijzondere aandacht, ook de verdeling van het gezamenlijk vermogen zal besproken moe-ten worden. Als

u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan behoren in principe alle tegoeden en schulden, die aanwezig zijn op de datum van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank, tot de huwelijksge-meenschap. Hiertoe kan ook een letselschade-uitkering behoren. Op grond van de hoofdregel zal bij een echtscheiding de helft van de uitke-ring dan – voor zover nog aanwezig – aan de ander toekomen.

Om onaanvaardbare benadeling te voorkomen, heeft de wetgever op de hoofdregel van gelijke verdeling en-kele uitzonderingen toegelaten in de wet. Zo valt vermogen dat onder uit-sluiting is geërfd of geschonken niet in de huwelijksgemeenschap. Een dergelijke uitsluitingsclausule zal de erflater/schenker echter wel bij tes-tament of bij het doen van de schen-king moeten hebben bepaald. Daarnaast behoort vermogen dat aan een van de echtgenoten is verknocht, dat wil zeggen op een bijzondere wijze aan diegene is verbonden, niet tot de huwelijksgemeenschap en is dit zodoende uitgezonderd van de verdeling.Als voorbeelden kunnen het invaliditeitspensioen en in bepaalde gevallen een letselschade-uitkering worden genoemd.

Een letselschade-uitkering wordt echter niet zomaar als verknocht beschouwd. De echtgenoot die een beroep doet op de verknochtheid, moet bewijzen dat de uitkering naar haar aard is afgestemd op zijn/haar persoon omdat hij/zij alle nadelige gevolgen van het letsel heeft onder-vonden. Als het puur om een smarten-geldvergoeding gaat, zal daar vaak wel sprake van zijn.

Het voorgaande illustreert dat het verdelen van vermogen bij een echt-scheiding soms complexer is dan u op voorhand had verwacht. Wilt u hier meer over weten, neem dan ge-rust contact op. We staan u graag te woord!

Page 13: Del 20141022

ALLES MOET ECHT WEG!!!

OPHEFFINGSUITVERKOOPM E U B E L A F D E L I N G

DOOR HENK KETELAAR

Eigenaar Bas van Gestel (35) is blij en trots dat hij met deze overname zijn bedrijf sterker en toekomstbesten-diger heeft gemaakt. De eerste stap daartoe zette hij in 2012 bij de ope-ning van het Etten-Leurse filiaal aan de Hagemuntweg 6. Bas: “Door ons bedrijf uit te breiden biedt het voor ons en voor de klant meer mogelijk-heden. Nu kunnen we de klant snel-ler en nog beter van dienst zijn. Daar draait het om bij ons. Als bedrijf met 38 jaar ervaring hebben wij opnieuw een stap gezet naar een betrouw-baar, duurzaam en professioneel, schadeherstelbedrijf voor zowel de zakelijke als particuliere markt.”

Jonge ondernemerFrits van Ginneken en Mario Schee-pers, respectievelijk belastingadviseur en accountant bij Witlox VCS, volgen de ontwikkelingen van SchadeNet Van Gestel op de voet. Al vanaf 2010, het jaar waarop Bas het fami-liebedrijf van zijn ouders overnam, staan zij klaar om Bas van advies te dienen. “Bas kijkt strategisch vooruit en speelt goed in op de ontwikkelin-gen en mogelijkheden die zich op de

markt voordoen. Dat siert hem als jonge ondernemer. Juist omdat er een goede informatie uitwisseling tus-sen ons is, zijn wij hem steeds op tijd van dienst geweest,” vertelt Frits die tot volle tevredenheid van de familie ook de overdracht van het bedrijf van ouders op zoon heeft begeleid.

Klanttevredenheid“Vanaf dag één ben ik heel tevreden over de wijze waarop zij voor mij hun werk doen,” merkt Bas in dat verband op. “Mede dankzij hun inbreng heb ik mijn bedrijf kunnen uitbreiden.” Bas heeft bij de overnames ook het personeel van de betreffende bedrij-ven kunnen overnemen. Dat speelde bij hem een belangrijke rol bij het ne-men van de beslissing over al of niet overnemen. “Ik heb nu 33 vakmensen in dienst. Zij maken wat de klant wil. Dat doen ze perfect en tot volle tevre-denheid zo blijkt uit het laatstgehou-den klanttevredenheidsonderzoek,” vertelt Bas niet zonder trots.

GeschiedenisSchadeNet van Gestel begon als Car-rosserie van Gestel zijn activiteiten in 1976 te Bavel. Het richtte zich voor-namelijk op het onderhoud aan per-

sonenauto’s. Na twee jaar ging het roer om en ging het zich richten op schadeherstel. Na vele verbouwingen en uitbreidingen van het pand in Ba-vel is in 2006 een nieuw bedrijfspand op Industrieterrein Hoogeind in ge-bruik genomen. In dit moderne be-drijfspand worden alle merken per-sonenauto’s en lichte bedrijfsauto’s gerepareerd. Door gebruik te maken van water gedragen en lucht dro-gende lakken wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien.

SchadeNet van GestelOude Leijstraat 7, 4817 ZR Breda,

telefoon (076) 599 00 11, fax (076) 581 01 10, 24-uurs service. E-mail via www.vangestelautoschade.nl.

Partner van: Witlox VCS, accoun-tants, belastingadviseurs en bedrijfs-juristen te Etten-Leur en Breda.

advertorial

BREDA - Begin deze maand heeft het toonaangevende autoschadeherstelbedrijf ‘SchadeNet Van Gestel ’ het bedrijf Autoschade Hoogeind overgenomen. Voorheen maakte dit bedrijf deel uit van de Tigchelaar Groep, dealer van Ford, Seat en Skoda. Het familiebedrijf SchadeNet Van Gestel versterkt hiermee zijn positie binnen de regio’s Breda en Etten-Leur. De overname is tot stand gekomen onder deskundige begeleiding van Witlox VCS Accountants, Belastingadviseurs en Be-drijfsjuristen te Breda.

Accountants & Belastingadviseurs

Telefoon Breda: 076-5225330 Telefoon E-L: 076-5034483www.witloxvcs.nl [email protected]

SchadeNet Van Gestel groeit

Autoschade Hoogeind overgenomen

Bas en zijn vader Kees van Gestel. Rechts naast Bas; Mario Scheepers (WitloxVCS). Links naast Kees; Frits van Ginneken (WitloxVCS). FOTO HENK KETELAAR

Page 14: Del 20141022

sport

pAGINA 14

ETTEN-LEUR - Afgelopen maandag en dinsdag streek Feyenoord Soccer Schools evenals vorig jaar neer op het Internos-complex aan de Olympiade in Etten-Leur. Ruim veertig spelertjes uit Etten-Leur en de verre omgeving trainden hier op de Feyenoord-manier.

En het ging er fanatiek aan toe. Een viertal professionele trainers o.l.v. hoofdtrainer Ben Wijnstekers (zelf oud-Feyenoorder) probeerden de voetballertjes t/m 15 jaar de fijne kneepjes van het voetbalvak bij te brengen. Onder het Rotterdamse motto: ‘niet lullen,

mouwen opstropen en werken!’ viel dat toch niet altijd mee voor de kleine speler-tjes, maar ze deden in de herfstvakantie toch hun stinkende best en genoten er met volle teugen van. Wie weet stromen er ooit nog eens door naar het eerste van Feyenoord. Na afloop van de eerste dag (maandag 20 oktober) poseerde Ben Wijnstekers bij de hoofd-tribune van Internos bij de plaquette van C. van Haperen (oud-voorzitter en erevoor-zitter) met kleinzoon Hans van Haperen (13) ook deelnemer van Feyenoord Soccer Schools. Toevallig die dag de 104e geboor-tedag van opa van Haperen.

Ben Wijnstekers eerde oud-Internosvoorzitter

Feyenoord Soccer Schools in Et ten-Leur

ETTEN-LEUR - Uitslagen 16 okto-ber 2014

J Wissel 1285; P Coertjens 1276; N v Meer 1207; F v Schaik 1142; J Rom-mers 1074; T Kapitein 1067; D Jaspers 1067

SV’81

ETTEN-LEUR - Birgit Voorn is als tweede geëindigd in de Amsterdam Marathon in de categorie V45.

Door vertraging bij de metro kwam de voorbereiding (inlopen en mentaal) ernstig in gedrang. Door de drukte in het stadion werd het een chaotisch gedoe en dat kost-te veel energie. De weersomstandigheden waren niet best te noemen (warm, vochtig en veel wind). Desondanks slaagde Birgit erin de 2e plaats te bereiken, al moest ze in de laatste kilometers nog versnellen om de latere nummer drie voor te blijven. Met haar tijd(3.22.00) was zij niet tevreden, maar slechts enkelen slaagden erin hun tijd te verbeteren. Proficiat Birgit!

Elke Wouters wint in RucphenDe laatste wedstrijd van het West Brabant Loop Circuit werd gelopen in Rucphen. Bij de dames werd Elke Wouters 1e op de af-stand van 5 km. Ook in Rucphen had men

last van de temperatuur. Elke legde de 5 km af in 20.39. Bij de mannen werd Jeroen Nijland 3e in de tijd van 17.14. Hans van de Meer liep naar een keurige 21.35 en ook Guus Kint leverde een mooie prestatie met zijn tijd van 24.37. Op de afstand van 10 km werd Berry Pallada 6e bij de M45 in 37.21. Dennis van de Bemd behaalde een mooie 2e plaats in de categorie trimmers met de uitstekende tijd van 39.32. Corne van Beek scoorde een tijd van 42.31 en Ton Harbrink bracht 46.58 op de klokken.

Devils Trail in DrunenLuci Verhoeve en Stephan van Ginneken gingen de strijd aan in de Devils Trail in Drunen. Het was een zwaar parkoers door het mulle zand en de vele heuveltjes. Ook de temperatuur werkte niet mee om tot goede tijden te komen. De afstand be-droeg 11,5 km, maar door verkeerd te zijn gelopen kwamen zij tot de afstand van 13,5 km die beiden aflegden in 1.15.57.

Zilver voor Birgit Voorn in Amsterdam Marathon

Roadrunners

ETTEN-LEUR - Karate-do San is haar jaarlijkse interne clubcompetitie 2014-2015 weer begonnen. De com-petitie heeft als doel om iedereen aan het wedstrijdgevoel te laten wennen.

Op speelse wijze, zonder al teveel druk laten we de leden viermaal per seizoen tegen elkaar strijden. Tweemaal op kata

(stijloefeningen) en tweemaal op kumite (sparren). De competitie start altijd op oktober en is rond mei het jaar erop klaar. Tweemaal in het ene jaar en tweemaal in het volgende jaar. Hierdoor kunnen ook nieuwe leden gewoon meedoen. Martin Michels, oud bestuurslid en mede oprichter van karate-do San heeft een spe-

ciale formule ontwikkeld, zodat men ook in de prijzen kan vallen indien men een van de vier mist. Uitslag van de eerste 5 uit Etten-Leur was: 1e Sam Hoppenbrouwer, 2e Mitchel Oo-men, 3e Alycha Kasi, 4e Sem van den Oord en 5e Raymond van Klinken.

www.karatedosan.nl

Karate-do San 1e ronde clubcompetitieSam Hoppenbrouwers en Tim Rei jns scoren maximaal

ETTEN-LEUR - Voor sommige wedstrijden hoeven echte Unitassers zich niet op te laden. Vandaag stond er weer zo een op het programma. Tegen Internos mag je in ieder geval niet verliezen en zeker niet in eigen huis. Met die opdracht werd het 8-tal van E4 het veld ingestuurd.

Omdat we met Internos wederom een fysiek sterk team tegen-over ons hadden staan lag de oplossing in het vlot rondspelen van de bal. Onze jongens hadden goed geluisterd en al snel waren de aanvallende aspiraties van de Leurenaren duidelijk. De eer-ste schoten van Sven en Ivar waren nog op zoek naar de juiste richting maar na wederom een poging van Sven werd de paal al getroffen.

De terugkomende bal kwam precies voor de voeten van Wouter Rompa (Wp) die simpel E4 op voorsprong kon zetten. Internos had nog niet veel druk kunnen zetten op onze achterhoede en steeds weer konden Wouter Roks (Wx), Illiass of Tijs redding brengen. E4 bleef via de zijkanten opbouwen waar vooral Julian probeerde de verdediging uit elkaar te sleuren en Ivar van afstand de keeper probeerde te passeren. De doelman had moeite met dat schot, liet de bal los en wederom stond Wp klaar om binnen te tikken. Ongekende luxe voor E4 dat na de rust op twee gedachten hinkte. Doorgaan of vasthouden? Internos drong sterk aan en Storm kreeg eindelijk wat serieus werk te doen. Hij gaf echter geen krimp terwijl aan de andere kant Tommie over links aan een solo begon. Op het laatste moment sneed hij naar binnen en knalde de 3-0 in het netje. Internos was verslagen en moest lijdzaam toezien hoe Tommie uit een corner van Ivar voor 4-0 zorgde en even later ook nog Sven, na een fraaie actie de 5-0 op het scorebord zette. Prima prestatie in een perfect gespeelde wedstrijd, petje af jongens!

Unitas E1 gaat verder in de bekerHet was al vrij snel duidelijk dat het vandaag een stuk makkelijker zou gaan, dan in de competitie. Al in de 3e minuut was er 1 van de vele mooie uitgespeelde aanvallen, waardoor we op een 1-0 voorsprong kwamen. De assist was van Tim V en de afmaker was Bram S. 3 minuten later was het al 2-0. Weer was de afmaker Bram S, maar nu kwam de assist van Rick. En weer 3 minuten later was het 3-0. Deze goal kwam tot stand net als de 1e goal, maar dan zijn de hoofdrolspelers omgedraaid. In de 1e helft werd er nog 2x gescoord. De 4-0 werd gemaakt door Rick en de 5-0 door de andere Rik. Het hadden er in de 1e helft al meer kunnen zijn, maar dit gebeurde dus niet. n de 2e helft werd het wat rommeliger doordat de normale opstelling een beetje door elkaar werd gehaald. Is verklaarbaar en moet kunnen. Toch werd er nog 4x gescoord in de 2e helft. De doelpuntenma-kers in de juiste volgorde waren: Jesse, Tim V, Tobias en Boaz. Ook scoorde de tegenstander nog 1x, zodat de eindstand een 9-1 werd. De verdedigers Lars, Bas, Bram O en de keeper Tim M had-den vandaag een makkie en kwamen niet echt in de problemen. Verder is het mooi om te zien dat de overige 7 spelers allemaal minimaal 1x gescoord hebben.

Unitas E4 speelt Internos E2 van de matETTEN-LEUR - Dinsdag 14 oktober speelden de Asp. B hun wedstrijd te-gen de Asp. B3 van Ventura Sport uit Strijen.

De opdracht was gewoon hetzelfde als al-tijd; door goed spel de wedstrijd naar hun hand zetten en zodoende de winst beha-len. Alleen was het resultaat nu zo dat ze bij winst of een gelijkspel kampioen zou-den worden. Ventura Sport kon geen vuist maken en ELKV wist mooie kansen te ma-ken maar ook een aantal kansen om zeep te helpen. Toch kwam er een heel mooi resultaat uit want ze wisten te winnen met 7-0 en zodoende was het kampioenschap een feit. Spelers/sters en trainers/coaches gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Hopelijk wacht er in de zaalcompetitie wat meet tegenstand op jullie. Trefzeker zijn jullie zeker want in 5 wedstrijden werd er 43 maal gescoord en waren er slecht 11 tegen doelpunten.

Uitslagen veldcompetitie:ELKV B1-Ventura Sport B3 7-0ELKV D1-Good Luck D1 4-4ELKV F1-DVS 69 F1 14-3

ZaalcompetitieHet eerste grote evenement staat voor donderdag 23 oktober op het programma. Door de geweldige inzet van Annemieke en de jeugdcommissie is het weer gelukt om een basis school korfbal toernooi van de grond te krijgen. Ditmaal weer iets gro-ter dan vorig jaar. Gelukkig is het herfst-vakantie en komen de oudste jeugdleden van ELKV met wat seniorleden en ouders helpen om er een leuke dag van te maken voor iedereen Op deze dag zijn er toch zo’n 110 kinderen op het veld aanwezig. Het veld van ELKV ligt aan de Olympiade 41 .

Vanaf dinsdag 3 november zal de zaal in het Turfschip van 18.00 tot 22.00 uur in het bezit genomen worden door alle teams van ELKV. Omdat alle teams 2 keer per week trainen of willen trainen is vanaf donder-dag 5 november de sportzaal van de KSE in gebruik door de ELKV leden. Dit ook van 18.00 uur tot 22.00 uur.De thuiswedstrijden van ELKV in de zaal zullen gespeeld worden in het Turfschip. Welke teams er op welke tijden trainen wordt nog bekend gemaakt. Nieuwsgie-rig geworden naar ELKV kom gerust eens langs of neem een kijkje op onze vernieuw-de site www.elkv.nl

LedenvergaderingDinsdag was er de jaarlijkse Algemene Le-den vergadering van ELKV. Het afgelopen jaar werd besproken en de verwachtingen voor het komende jaar. Wel blijkt dat we als vereniging steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te krijgen voor de diverse taken die er nog zijn. Hiervoor wordt een plan opgesteld om dit verder op te kunnen lossen. We mogen ons als vereniging wel gelukkig prijzen met de vrijwilligers die we al hebben vanuit de leden en zeker ook vanuit de ouders van de jeugd leden. Maar er kunnen er altijd nog meer bij. Bij het bestuur hadden Stijn Gelderblom en Christian van der Linden aangegeven dat ze niet meer herkiesbaar waren. Stijn en Christian bedankt voor jullie jaren lange inzet voor onze club en we zijn blij dat jullie verder gewoon in de vereniging andere taken blijven doen. Hierdoor waren er 2 vacatures waarvan er 1 opgelost is want Alex Heeren treedt toe tot het bestuur en verder zal er nog gezocht worden naar een andere potentiele kandi-daat. Later worden de functies binnen het bestuur verdeeld.

ELKV Korfbal

ETTEN-LEUR - Afgelopen zaterdag speelde DSE B1 zijn laatste wedstrijd in de poulefase van de beker tegen Nieuw-Borgvliet B1 uit Bergen op Zoom. Aangezien beide teams al geen zicht meer hadden op een vervolg in het bekertoernooi werd deze wed-strijd dan ook als een vriendschappe-lijk potje beschouwd.

Wat het uiteindelijk door twee sportieve ploegen en een goede scheidsrechter ook was. De wedstrijd begon voortvarend voor DSE. Er werden een aantal prima kansen gecreëerd door Pieter Foesenek, alleen ontbrak iedere keer net de laatste eind-pass die leidde tot een doelpunt. Omdat DSE de kansen voorin niet wist te verzil-veren, en in de omschakeling vaak net een stap te laat was, kon Nieuw-Borgvliet er nog een aantal keren gevaarlijk uitkomen. Echter werden hun aanvallen vaak al ver-ijdeld, door de goed staande verdediging, voor dat ze bij het doel van Coen Jansen konden komen. Na nog een paar gevaarlijke aanvallen over links via Jeffrey Rokx en Tom Jansen

brak uiteindelijk Pjotr Hendrickx de ban door een goede voorzet van de linkerkant voor een vrijwel leeg doel binnen te schie-ten. Na de 0-1 begon DSE een stuk beter te spelen maar wist het nog steeds niet de score verder uit te breiden, tot vlak voor rust tenminste, DSE kreeg een vrije trap op ongeveer 20 meter van het doel die Tom Jansen feilloos binnen krulde in de verre bovenhoek, 0-2. Na rust was het een en al genieten geblazen voor de DSE-ers. Met mooi voetbal liep DSE al binnen tien minuten uit naar 0-5 door twee goals van Romek van der Put en één van Pieter Foe-senek. Op dat moment was het geloof bij Nieuw-Borgvliet in een goed resultaat volledig weg. DSE kreeg ruimte om van achteruit op te bouwen via Rens Jansen en Liam Derijck, die goed omgingen met de bal-len die ze kregen en op deze manier de voorhoede prima konden bedienen. Spe-ciale vermelding in de tweede helft gaat uit naar Jasper Claassens, die na maanden revalideren eindelijk weer eens wat minu-ten mocht maken, en verdienstelijk in viel als ‘laatste man’. Uiteindelijk na nog drie doelpunten van Pieter Foesenek, twee van Pjotr Hendrickx, één van Romek van der put en een mis-schien ietwat jammerlijk tegendoelpunt, stond er na 80 minuten 1-11 op het sco-rebord. Man van de wedstrijd was Pieter Foesenek, met maar liefst vier doelpunten en daarnaast ook vier assist. Desalniette-min is de ruime overwinning, zeker na rust, een prestatie van heel het team. DSE heeft laten zien met goed samenspel iets heel

moois weg te kunnen zetten, iets waar ze de rest van het seizoen op verder kunnen bouwen.

Party-Pack F-jes cupDit seizoen gaan wij met alle F-jes spelen om de Party-Pack F-jes cup. Hiertoe gaan wij gedurende het seizoen met alle F-jes een 5-tal onderlinge toernooien spelen. De teams worden steeds wisselend samen-gesteld waarbij alle teams in een team zijn vertegenwoordigd. Er worden teams van 6 spelers geformeerd die 5 tegen 5 gaan spelen. In totaal zijn er 6 teams. De aanwezigheidstijden van het zaterdag- en zondagtoernooi volgen nog. Spelers die-nen te komen in eigen trainingskleding. De toernooidatums zijn inmiddels vastgesteld en deze zijn: woensdag 29 oktober, woens-dag 10 december, zaterdag 10 januari, woensdag 4 maart, zondag 19 april.

DSE B1-Nieuw Borgvliet B1

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

Nieuw in etteN-Leur

Carr rentals and Morewij verhuren: personenauto’s,

bestelwagens, busjes, aanhangwagens/ambulance’s

Nu tijdelijk bestelwagens huren voor 619.95 per dag*

Geen creditcard nodig. Kleine contante borg.

Mon Plaisir 22 etten-Leur ind. Vosdonk076 502 0541

Infra & verhuurRiool veRstopt 24-uuRs seRvice

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nlGastouderbureau

“Steentje”Zoekt:

gediplomeerdegastouders

in Etten-Leur076-5037501

www.gob-steentje.nl

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

1973 - 2014na 41 jaar

TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

ALLES MOET WEG!!

TOTALELEEGVERKOOP

TE HUUR ■ ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Industriegebied ‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

Page 15: Del 20141022

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nlConstructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

gezochtMotoren, Brommers

en Scooters Oldtimers en Youngtimers en

onderdelen oldtimers06 - 22 33 20 58

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

Bakker Mark EliasKorte Brugstraat 4 (Van Bergenplein) Etten-Leur, tel. 076-5441160

Bakker Mark EliasKorte Brugstraat 4 (Van Bergenplein) Etten-Leur, tel. 076-5441160

De warmste Bakker

kaiser broodjesook half afgebakken

4 + 1 GraTis

aardbeien vlaaimet leurse aardbeien en slagroom

€ 6.95Paddestoeltjeschocolade kuipje met toffee en caramel bavaroise (luxe bonbon)

€ 0,75

LET OP! Kortingsbonnen en volle broodstempelkaarten in te leveren tot 1 november

Speculaas cakeKom proeven!

€ 2,95

Worststaaf

€ 3,00

KinderschoenenIn wijdtematen entoch modern!

Voeten worden in lengte en breedte opgemeten. Indien no-dig kijkt onze podoloog mee. O.a. Twins, Track Style, Piedro

DamesmodeDe laatste trendstegen betaalbare prijs!

O.a. Esprit, Aqa, JJ, Wolky,Tamaris

WandelschoenenGri sport, het betaalbare alternatief!

WandelschoenenGri sport, het betaalbare alternatief!

HerenmodeOnbezorgd lopenO.a. Clarks, Memphisto, Australian

WandelschoenenGri Sport, het betaal-bare alternatief!

Podologie &Steunkousen

Ook in Hoeven

Personal Fit van JJMaak jouw eigen Personal fi t code! Heb jij ook problemen met het vinden van passende laarzen en schoenen? JJ Footwear biedt de oplossing. Het Personal Fit Concept is een uniek pasvormsysteem waarmee jij op een eenvoudige manier perfect passende schoenen en laarzen kunt kopen

MOLSCHOENEN

MOLSCHOENEN

Al meer dan 80 jaar verstand van lekker lopen

Kapelstraat 11PrinsenbeekTel. 076-5414268

[email protected]

Onze kennis en service

krijgt u er gratis bij.

Uw complete vakschoen-

handel in de regio!

ComfortSchoenen in lengteen breedte maten.Ook voor uw eigen inlay.

O.a. Finncomfort,Durea, Solidus

Cafetaria ChantalWilhelminalaan 4 • Etten-Leur • Tel: 076-5036026

(kinder)feest =familiezak friet

Wij zijn dagelijks geopend.U bent van harte welkom!

Openingstijden:Ma.-Di.: 16.00-22.00

Wo., Do, Vr. Za. en Zo.: 12.00-22.00

DOUCHEVOORDEELMAAND

Vosdonk 41, Etten-Leur, (076) 502 07 89, www.sanidrome.nl/vandenbroek

OP DOUCHES,SANITAIREN TEGELS!

Profiteer van

6%btw*

KIJK VOOR VOORWAARDEN OP SANIDROME.NL/ACTIESKIJK VOOR VOORWAARDEN *

Meer "spetter"-acties met: SEALSKIN, GROHE, GEBERIT,

DORNBRACHT en HANSGROHE!

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST

TE HUUR: MINI SHOVELOok sloten maaien

Jan van BergenHulsdonkstraat 204882 JM ZundertTel: 076 - 5985324Gsm: 06 - 55918911

het leven is samen zo veel mooier

Blijf niet langer alleen. 75% slagingskans bij Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling.

Bel nu: Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Tel. 076-5011663 ■ Etten-leur

vrijdag en zaterdag

maandag

dinsdag brooddag

2 Tompoezen€ 1,50

Wit - Tarwe - Volkoren€ 1,50

2 Appelflappen+ 2 gratis

6 Rozijnenbollen€ 1,50

4 Eierkoeken naar keuze€ 1,00

woensdag

donderdag

Page 16: Del 20141022

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 oktober t/m dinsdag 28 oktober 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

bestewinkelketen.nl/action

45 cm

RVSSOEPLEPEL33 cm1.19UNOXSOEPdiverse smaken800 ml1.19

LUXEKERSTKAARTENdiverse variantenkeuze uit set van 10, 24 of 30 stuksincl. enveloppen

GLAZENSFEERLANTAARNmet tekst en koorddiverse variantenexcl. kaars

13x16 cm 2.49

24x34 cm

2995

WERCKMANN LI-IONACCUBOORMACHINEmet 10.8V krachtige en compacte li-ion accu (1.3Ah)snelle 1-uurslader, snelspanboorhoudertwee versnellingen, draaisnelheid traploos regelbaar, geintegreerd LED werklicht

XL FORMAAT

UITZOEKEN SPEELGOEDDisney kleurdoos,Peppa big 13-delige theeset,Eichorn houten puzzel ofMy fi rst activities speelgoed

DAMES OF TIENERLOUNGEBROEKdiverse designs, o.a. Betty Boop en Mickey Mousekatoen, maten S-XXL

399

995

JONGENMET LANTAARNwaxinelichthouder

KATTENHUISMET KRABPAALantraciet/ivoor27x27x57 cm

ROZEN- OF BLOESEMBOOMmet LED verlichting

45 cm 6.99

DAMES BASICT-SHIRTdiverse kleurenkatoen/elastanmaten S-XXL

lange mouw 2.99

korte mouw

249

199 895

079229

5 95

LEDKAARSdiverse kleuren 7x9 cm 0.89

7x13 cm 1.19

KRABPAALMET SPEELTJEantraciet/ivoor48x40 cm

4.49

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

THERMOLATEHANDSCHOENENdiverse kleuren, dames en herenmaten S-XL

159

DAMES OF TIENERBIG SHIRTdiverse designskatoenmaten S-XXL

3.49 DAMESBEDSOKKENdiverse dessinsmaten 35-422 paar

1.89

EMAILLESOEPPANwit met uiendecorgeschikt voor gas,elektra, keramisch en halogeenø24 cm

6 956 LITER

069

CHIO STIXI OF BOWLERSStixi: cheese of paprika150 gramBowlers: 100 gram

899

DEKBEDOVERTREKSETdiverse kleuren en dessinsfl anel/katoen200x220 cm 12.99 240x220 cm 14.99

139

AXE SHAMPOOdiverse varianten300 ml

25 cm

ZWARTE AGENDAmet elastiek12x18 cm0.99 TRENDYJAARAGENDAdubbel spiraal A60.79

LUXEJAARAGENDAleder look oftrendy designA5

149

140x220 cm

139

COLOUR CATCHER wasmachine doekjeswit of kleur10 stuks

OOK GESCHIKT VOOR BUITEN

heren XL-XXL 1.79

Page 17: Del 20141022

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

Tapijt en vinyl

Traplopers

Marmoleum

Vitrage en overgordijnen

Paneel en vouwgordijnen

Binnenzonwering

Laminaat (Quick Step)

Meubelstoffen

Meubelleder

Meubelstoffering

Woning en Meubelstoffeerderij

“Délon Bruyninckx”

Nijverheidsweg 2a

Oudenbosch

Tel : 0165-321276

V

o

o

r

e

e

n

g

e

d

e

g

e

n

v

a

k

m

a

n

s

c

h

a

p

!

Aangesloten bij

5PLK

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

[email protected]

www.broeren-bv.nl

Lid van

www.autobedrijfknobel.nl

Voorsteven 214871 dX et ten-leurte le foon 076-5012228

APK-keuringen

Totaal onderhoud

Div. occasions

Autoverkoop alle merken

..blauw .... 2007..... 8.250,-Ford Fusion 1.4 airco ........................zwart .... 2006... 11.250,-Ford Fiesta 1.6 ghia 5 drs ................zwart .... 2009... 13.950,-Hyundai i30 Dynamic airco .................grijs .... 2008... 14.750,-Kia Picanto airco m/t ...................... oranje .... 2005..... 6.950,-Peugeot 206 1.6 pack airco 3 drs ..... rood .... 2005..... 9.350,-Peugeot 207 1.4 XS pack airco ......... rood .... 2007..... 9.775,-Renault Clio 1.2 airco 5-drs. .............zwart .... 2008... 10.250,-Seat Ibiza 1.4 Sport airco ................... zwart .....2005 ..... 8.750,-Skoda Fabia combi 1.4 airco ..............grijs .... 2006..... 9.250,-VW Golf Station 1.6 Turijn airco ........grijs .... 2005... 11.950,-VW Golf Plus 1.6 Turijn airco ............grijs .... 2005... 13.950,-Volvo V40 1.8 airco ...........................zwart .... 1997..... 1.750,-

www.autobedrijfknobel.nl

Voorsteven 214871 dX et ten-leurte le foon 076-5012228

APK-keuringen

Totaal onderhoud

Div. occasions

Autoverkoop alle merken

..blauw .... 2007..... 8.250,-Ford Fusion 1.4 airco ........................zwart .... 2006... 11.250,-Ford Fiesta 1.6 ghia 5 drs ................zwart .... 2009... 13.950,-Hyundai i30 Dynamic airco .................grijs .... 2008... 14.750,-Kia Picanto airco m/t ...................... oranje .... 2005..... 6.950,-Peugeot 206 1.6 pack airco 3 drs ..... rood .... 2005..... 9.350,-Peugeot 207 1.4 XS pack airco ......... rood .... 2007..... 9.775,-Renault Clio 1.2 airco 5-drs. .............zwart .... 2008... 10.250,-Seat Ibiza 1.4 Sport airco ................... zwart .....2005 ..... 8.750,-Skoda Fabia combi 1.4 airco ..............grijs .... 2006..... 9.250,-VW Golf Station 1.6 Turijn airco ........grijs .... 2005... 11.950,-VW Golf Plus 1.6 Turijn airco ............grijs .... 2005... 13.950,-Volvo V40 1.8 airco ...........................zwart .... 1997..... 1.750,-

www.autobedrijfknobel.nl

Klantbeoordeling

8,7

Voorsteven 214871 dX etten-leurtelefoon 076-5012228

Ook uw VW is bij ons in goede handen.

Citroen C4 1.4 VTi Ligne Business .....blauw .... 2012 ... 14.500,-

Fiat Grande Punto 1.4 active airco .......blauw .... 2007 ..... 7.150,-

Mazda 2 1.3 Cool 5-drs .......................... grijs .... 2011 ... 10.500,-

Mini Cooper 1.6 S Parkl. ................... rood/wit .... 2006 ... 10.650,-

Suzuki Swift Shogun 5-drs airco. ........... grijs .... 2009 ..... 9.250,-

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

Incl. fornuis 90 cm, afzuigkap, koelkast en werkblad. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren

4140,-

Complete keuken4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

Complete keuken13.854,-

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

9895,-1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Gezocht:

FULL-TIME BINNENDIENST VERKOPER

Ben jij commercieel sterk, heb je enige affiniteit met de tuinbouw, ben je enigszins technisch onderlegd en hou jij van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden je uitdagend en gevarieerd werk met groei- mogelijkheden in een enthousiast team en leuke bedrijfssfeer.

Spreekt dit je aan? Stuur je cV met motivatie naar: [email protected] (acquisitie wordt NIet op prijs gesteld)

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

WE YOUR HAIR & SKIN

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

WE YOUR HAIR & SKIN

(0168) 32 83 66 www.salon-davinci.nl

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen DavinciHair

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

WE YOUR HAIR & SKIN

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

WE YOUR HAIR & SKIN

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen DavinciHair

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

(0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

DAVINCIHAIR + SKIN

®

www.salon-davinci.nl

0168) 32 83 66

Zuidhaven 79 4761 CT Zevenbergen

WE YOUR HAIR & SKIN

GEZOCHT

KAPPER M/VErvaren-Creatief-GemotiveerdDe meest trendy professionele

kapper wil jou…!Reageer en maak een afspraak

voor je toekomst, bel 0168 328366

Page 18: Del 20141022

PAGINA 18

H. MARIAPAROCHIEPastores: Freijkje v. Gennip, Wim v. Reen, Ad Rouwendal.Pastor van dienst: 06-50561813.Postadres: Postbus 412, 4870 AK Etten-Leur, [email protected]; www.hmaria.nlLambertuskerk:Pastorie: Markt 60, 4875CG Etten-Leur. Tel: 076-5012281, [email protected]. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De Lambertuskerk is geopend voor een persoonlijk gebed op woensdag van 9.00-10.30 uur.Petruskerk:Pastorie: Lange Brugstraat 32, 4871CP Etten-Leur. Tel: 076-5012385, [email protected]. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De kapel van de Petrus-kerk is alle dagen geopend voor een per-soonlijk gebed.

PAROCHIEBREED70 jaar bevrijding Etten-LeurOp 30 oktober is het 70 jaar geleden dat Etten-Leur werd bevrijd van de oorlog. Sindsdien leven we, op uitzonderingen na, in vrede en veiligheid in Europa. Als we het nieuws volgen weten we dat we dank-baar moeten zijn voor vrede. Tegelijkertijd weten we dat ook in onze Etten-Leurse gemeenschap mensen anno 2014 de ge-volgen ervaren van oude en actuele con-flicten en proeven we soms de nare smaak van haat en angst. We realiseren ons dat het vrede is, maar dat dit niet vanzelfspre-kend is. We zullen ons dagelijks moeten blijven inzetten om verdraagzaamheid en vredelievendheid te realiseren. Dit vraagt om verbeeldingskracht, moed en een vaste wil om dat ook in Etten-Leur met succes te blijven doen.Op donderdag 30 oktober wordt daarom een “fakkeltocht” voor vrijheid” georgani-seerd in Etten-Leur. De bijeenkomst zal om 19.00 uur beginnen in de Lambertuskerk met een oecumenisch gebedsmoment. Wij willen dankbaarheid tonen voor de vrede

en vrijheid die we mogen ervaren. Wij ge-loven dat we daarbij ook op de steun van God mogen vertrouwen. Aansluitend zal een fakkeltocht gehouden worden naar de Mariakapel op de markt. Deze kapel is na de oorlog door de Etten-Leurse gemeen-schap ingericht als dank voor het einde van de oorlog. Daar wordt een kaars ont-stoken. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

VIERINGEN:30ste zondag door het jaar. Eerste lezing: boek Exodus 22,20-26. Evangelie: Mat-theus 22,34-40Lambertuskerk:Zondag 26 oktober 11.00u: Woord- en Communieviering, voorganger pastor Wim van Reen, zang van het Lambertuskoor. In-tenties: Riet de Bruijn - van de Riet, Geer-truida Wilhelmina Damwijk - Meijer, Jan Kerstens, Riet Lodders - van Nispen, Cees van de Riet, Ruud Gelens, Helena Mathea van Loenhout - Iriks, Maria Trink Thi Hoa, Johannes Hylkema.Donderdag 30 oktober 19.00u: Oecume-nisch gebedsmoment ter ere van de 70 ja-rige bevrijding van Etten-Leur. Aansluitend is er de fakkeltocht voor de vrijheid naar de Mariakapel op de Markt.Petruskerk:Zaterdag 25 oktober 17.00u: Viering van Woord en Communie met voorganger pas-tor Wim van Reen en samenzang. Inten-ties: Jan van Winden; Lam Timmers; Wim Görtzen; Jo Mol.Zondag 26 oktober 09.30u: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor Wim van Reen en zang van het Gemengd Petruskoor. Intenties: Jan van Winden; Lam Timmers; Wim Görtzen; Jo-hannes Otte; Gert Yntema; Corrie Elsak-kers-Heeren; Valerie Luyten en een mis uit dankbaarheid.Elke week is er om 09.00u ochtendge-bedOp dinsdag in de Petruskerk: Ochtendge-bed in de sacristie.Op woensdag in de Lambertuskerk: Och-

tendgebed in de apostelzaal.Op donderdag in de Lambertuskerk: Och-tendgebed in de apostelzaal.

BERICHTEN:Doopvieringen in Lambertuskerk: De data van de doopvieringen met tussen haakjes de voorafgaande gespreksavon-den: 30 november (18 en 25 november) De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Lambertus-kerk, Markt 60.Overleden: Helena Mathea van Loenhout-Iriks, weduwe van Cornelis van Loenhout, overleden op de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen de familie en verdere nabestaan-den heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.Doopvieringen in Petruskerk: De data van de doopvieringen met tussen haakjes de voorafgaande gespreksavonden: 26 oktober; 16 november (5 en 12 november). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lange Brugstraat 32.

AGENDA:Lambertuskerk: Maandag 27 oktober, Markt: 20.00u Doopgesprek; Dinsdag 28 oktober, Lambertuszaal: 09.30u Neder-landse les; Apostelzaal: 18.15u Kinderkoor, ‘t Praethuis: 20.00u repetitie Kerkzwervers; Markt: 20.00u Vormselwerkgroep; Woens-dag 29 oktober, Parochiezaal: 13.30u Ont-moetingsmiddag. Apostelzaal: 19.30u Vocaal ensemble Amibilis, Markt: 20.00u Ziel; Donderdag 30 oktober, Parochiezaal/Lambertus-zaal: 09.30u Nederlandse Les. Markt: 14.00u Pastores overleg, Markt: 20.00u Parochiebestuur;Vrijdag 31 oktober: Apos-telzaal: 19.00u Ziel - De kunst van het ster-ven.Petruskerk: Donderdag 23 oktober 19.00u Repetitie Herenkoor; 20.00u in Turfschip Repetitie Gemengd Petruskoor; Maandag 27 oktober 09.00u Parochieblad verspreiden; Dinsdag 28 oktober 10.00u in Turfschip Gespreksochtend ouderenpas-

toraat thema Franciscus en Franciscus; Woensdag 29 oktober 10.00u Pastoraats-groep; Donderdag 30 oktober 19.00u Repe-titie Herenkoor; 20.00u in Turfschip Repeti-tie Gemengd Petruskoor.

EVANGELISCHE GEMEENTE ICHTHUSDreef 52-54, 4875 AC Etten-Leur, 076-5021516; www.ichthusgemeente.nlZondag 26 oktoberOmdat de klok vandaag 1 uur wordt te-ruggezet, kunnen we allemaal wat later komen. Toch begint de samenkomst om 10 uur en dan spreekt Ronald Hoogkamer in het Ichthus Ontmoetingscentrum aan de Dreef 52-54 in Etten-Leur.Samenkomsten in een andere taal:Iedere zondagmiddag om 14 uur vinden er samenkomsten in ons gebouw plaats in an-dere talen, t.w.: in het Frans(francais). Infor-mation Joshua Muimba(tel.06/42285041) Soyez le bienvenue; voor Sri Lankezen in de Tamiltaal. Information Jabez Siva (tel.06/45619613) Be welcome.

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAIProtestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nlVolgende kerkdienstZondag 26 oktober zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen te Zundert. Er is kin-dernevendienst voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen ver-laten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger.Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangege-ven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee.Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale za-ken, 06-47597120).Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 06-34906745.Coördinatie activiteiten De Baai:

Mevr. M.A.M.C. van Ginneken-van Eeke-len, Nieuwe Kerkstraat 14, 4873 CC, Etten-Leur, t. 076-5013794.Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. Gezinsmutaties (geboorte, hu-welijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.Oecumenisch Inloophuis: Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur wijkgebouw “De Voge-laar”, Kraanvogel 22. Donderdag van 9.30 tot 12.00 uur in ‘t Palet, Vincent van Gogh-plein 37.

CHRISTENGEMEENTE DE HOEKSTEENIedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in Het Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur.Zondagsdienst:Zondag 26 oktober spreekt Dick Pieterman. Er is een aparte dienst voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Weekactiviteiten: Woensdag 29 oktober om 20.00u huisgroepen op diverse loca-ties. Meer info over De Hoeksteen: www.de-hoeksteen.comAlle preken van de voorgaande zondag zijn te beluisteren via onze website. De Hoek-steen is aangesloten bij de VPE, zie www.VPE.nl

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGENZondag 26 oktober wordt de dienst geleid door ds. Johan Weij. De dienst zal zoals altijd worden gehouden in het gebouw Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. De aanvang is 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Na afloop is er koffiedrinken. Ook u bent van harte welkom!Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, ds. Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.

KERKELIJK NIEUWS

ETTEN-LEUR - Op 25 en 26 oktober en 1 en 2 november van 11:00-17:00 is het werk van drie kunstenaars te bezich-tigen in het trouwkerkje aan het van Bergenplein in Etten-Leur.

Annie van StrienAnnie is in 1996 gaan tekenen en schil-deren door dat ze kennis maakte met vele verschillende technieken en materialen van diverse kunstenaars. In 2004 begon zij aan de kunstacademie waar ze eerst 5 jaar lang schilderen volgde en nu in haar vierde jaar grafiek zit. Al deze technieken en erva-ringen geven haar veel inspiratie. Mariette JochemsMariette is begonnen met schilderen vanaf 1990.Zij is begonnen door veel cursussen

te volgen van verschillende kunstenaars. In 2004 begon zij aan de kunstacademie zij heeft hier 5 jaar lang de tekenopleiding ge-daan waarna ze in 2011 afstudeerde. Nog steeds volgt ze verschillende cursussen in schilderen.Rian HuijbregtsRian begon met schilderen in 1993, eerst olieverf daarna volgden er verschillende materialen. In 1999 werd zij gevraagd om teken- en schilderlessen te begeleiden aan activiteitencentrum D’n Drempel dit doet ze nog steeds met veel genoegen. Ze is Sinds 2002 verbonden aan de Vincent van Goghstichting en ook zij begon in 2004 de kunstacademie met schilderen en stu-deerde in 2011 af.

Expositie drie kunstenaars

ETTEN-LEUR - Donderdag 23 oktober vindt er een voetbaltoernooiplaats in de wijk Hooghuis voor de leeftijds-groep 14 t/m 17 jaar.

Het is georganiseerd door een groep maatschappelijke stagiaires van de KSE, die stage loopt bij het jongerenwerk van Surplus. Het voetbaltoernooi vind plaats in de voetbalkooi in het Vogelaarpark. Naast

het voetbaltoernooi hebben we ook aan de kleintjes gedacht. Er is een luchtkus-sen aanwezig, er kan geworsteld worden in Sumo-Worstel pakken, uiteraard als het weer het toelaat. Het voetbaltoernooi begint om 13.00 uur en zal eindigen om 17.00 uur. Naast het sportieve doel van een voetbaltoernooi willen we ook graag het contact tussen jong & oud versterken. Meer informatie: 076-5016550.

Herfst voetbaltaaltoernooi

ETTEN-LEUR - Na maanden hard re-peteren, is 9 november nu voelbaar dichtbij.

Het is voor ons tijd om de puntjes op de i te zetten, zodat we straks voor u kunnen schitteren in onze zelfgeschreven show; Beau Nicky. Welk verhaal schuilt er ach-

ter haar stralende lach? Wij hebben er al erg veel zin in. Heeft u er ook al zin in en wilt u er graag bij zijn? Koop dan nu alvast uw kaarten! Deze zijn verkrijgbaar bij Het Turfschip en op onze eigen, vernieuwde website www.theatrel.nl Wij zien u heel graag zondag 9 november om 15:00 uur in Het Turfschip in Etten-Leur, tot dan.

Theatr’EL presenteert Beau Nicky

ETTEN-LEUR - Eigenlijk waren ze bij Tafeltennisvereniging Tanaka niet zo blij met het zonnige weer van afge-lopen zaterdag. Het had zomaar kun-nen zijn dat de Open Dag het zonder bezoekers had moeten stellen en dan zouden al de voorbereidingen voor niets zijn geweest.

Maar het optimisme van de aanwezige Tanakianen over een goede afloop werd beloond met een gestaag stroompje be-zoekers (tafeltennis is nou eenmaal geen grote sport in Nederland) dat zijn weg al snel wist te vinden in de Tanakahal die speciaal voor de gelegenheid was inge-richt met allerlei attributen die vooral

tijdens de diverse reguliere trainingen ge-bruikt worden.Tafeltennis is een sport die toch het beste beoefend kan worden als de wind geen in-vloed kan hebben op dat kleine, slechts 2,7 gram zware balletje. Ok, veel mensen spelen tafeltennis tij-dens de vakantie op de camping op veelal betonnen tafels en die beleven er daar ontzettend veel plezier aan. Het plezier in tafeltennis, of in wat voor sport dan ook, staat trouwens voorop. Maar als de vakantie voorbij is, dan kun je bij Tanaka nog steeds een balletje slaan. En ook voor de mensen die tijdens hun vakantie besmet raakten met het tafelten-nisvirus was de Open Dag een uitstekende

gelegenheid om eens te ervaren hoe het er aan toegaat bij Tanaka.Al ruim voor de eigenlijke start van de Open Dag waren een aantal Tanaka-leden al bezig om de spiertjes wat los te slaan. Ze hadden er dan al wel weer een aantal trainingen opzitten, maar dat weerhield vooral de Tanaka-jeugd er niet van om ook deze gelegenheid tot tafeltennissen met beide handen aan te grijpen. Toen de eerste bezoekers zich meldden waren ze er dan ook helemaal klaar voor om de gasten te ontvangen en te begeleiden bij hun eer-ste stappen op de speelvloer van Tanaka.Sommigen bezoekers lieten gelijk al zien dat ze eerder een tafeltennisbatje in han-den hebben gehad. Anderen waren maar al te graag bereid om de aanwijzingen van de diverse Tanaka-leden ter harte te nemen en gelijk in de praktijk te brengen. Het lukte meestal niet gelijk, maar kijkend naar de gezichten van de deelnemers, was de wil om het goed te doen toch duidelijk aanwezig. Dat dat dan weer leidde tot de nodige zweetdruppels werd voor lief genomen.Gedurende de middag was er een con-stante aanloop van belangstellenden, die voorzien van de nodige informatie en na het zien van diverse demonstraties en het zelf spelen huiswaarts keerden. Een aan-tal van hen zullen we zeker terug zien bij Tanaka na deze geslaagde Open Dag.Komend weekend is er voor de senioren geen competitie. Alle jeugdteams beginnen zaterdag aan het tweede deel van hun competitie met een uitwedstrijd. Verspreid over Noord-Brabant en Zeeland zullen ze gaan probe-ren om het de tegenstanders zo moeilijk mogelijk te gaan maken. Het wordt nog een warme herfst daar in de Tanakahal aan de Van Genkstraat in Etten-Leur, dat is zeker. Tot Ziens! Tot Tanaka!

Tanaka’s open dag geslaagd

Johan helpt tijdens de Open Dag bij de tafeltennisrobot (buiten beeld). FOtO ROb De RuiteR

Page 19: Del 20141022

vacatures

Wegens de groei van ons familiebedrijf zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

- Allround badkamermonteur

- Planner / werkvoorbereiderPlannen en voorbereiden van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het monteren van keukens en badkamers.

- Keuken- badkamer adviseur

Functieomschrijving:

Slopen, Leidingen verleggen, Timmerwerken, Metselwerk, Stucwerk, Tegelwerk, Afkitten, afmonteren sanitair.

Functieomschrijving:

Verkoop en advies van keukens, badkamers en vloeren. Enthousiast, representatief, nauwkeurig, ambitieus en veelzijdig. Zaterdag werken geen probleem.

Functieomschrijving:

Ben je geïnteresseerd, reageren kan enkel per mail. Mail dan je CV en motivatie naar: [email protected]

GevraaGd per direct

medewerk(st)er voor het oogsten van witlof

voor ± 20 uur per week. voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Marco van aart, rithsestraat 174, 4838 Gd Bredatel 06-50812805 [email protected]

Hazeldonk Tankstations B.V.Hazeldonk 5002 | 4836 LZ Breda

zoekt een enthousiaste en inspirerende

HORECAMEDEWERK(ST)ER

Voor onze “verse broodjesafdeling” op onze twee Shell tankstations aan de A16 voor de Belgische grens, zijn wij op zoek naar een fulltime en parttime horeca medewerk(st)er. Contracturen kunnen in overleg bepaald worden.

Functie-informatie:De functie omvat een breed scala van activiteiten en taken; die voornamelijk bestaan uit het afbakken, beleggen en verkopen van verse broodjes, smooties en overige horeca-werkzaamheden. Ook het ontvangen van leveranciers, de dagelijkse temperatuurmetin-gen, de out of stock- en T.H.T. controles en het opmaken van besteladviezen maken deel uit van uw werkzaamheden. Het juiste advies geven over onze producten en diensten aan onze klanten vinden wij uiterst belangrijk. Daarnaast dient u uitvoering te geven aan het dagelijkse ISO 14001 beleid en het perfect uitvoeren van de HACCP richtlijnen.

Met de door u opgedane kennis uit de inwerk- c.q. opleidingsperiode bent u in staat als volwaardig horecamedewerk(st)er mee te draaien op deze afdeling met 4 enthousiaste collega’s. U zult hierbij uw werk verrichten aan de hand van een standaard rooster in wisseldiensten (ook in de weekends) met openingstijden tussen 06.00-18.30uur. Op onze tankstations hanteren wij de CAO voor tankstations en wasbedrijven.

Functie-eisen:U dient zelfstandig te kunnen werken en besluiten nemen, waarbij het sleutelwoord “team player” hoog in het vaandel staat. Tevens dient u te beschikken over goede com-municatieve vaardigheden en een gezonde dosis humor. Flexibiliteit, inzicht in de werk-zaamheden, horeca-ervaring c.q. -affiniteit vindt u vanzelfsprekend voor deze functie. Kortom een prima collega kunnen zijn in ons team van enthousiaste medewerkers.

Belangstelling?Ga naar de internetsite www.hazeldonktankstations.nl en klik door naar het sollicitatieformulier.

Shell Moerdijk hecht grote waarde aan een goed en open contact met haar omwonenden. Daarom organiseert

Shell Moerdijk op zaterdag 24 april 2010 een open dag.

Meer informatie over deze open dag en het inschrijfformulier kunt u vinden op www.shell.nl/moerdijk of u kunt bellen naar

0168-355520/010-4314127.

OPEN DAG SHELL MOERDIJKZATERDAG 24 APRIL 2010

H. van der Gunv e r k o o p & r e p a r a t i e

Kade 1 I 4731 KR Oudenbosch I Tel. 0165 312502

w w w . h v a n d e r g u n . n l

Ons bedrijf is een combinatiebedrijf op het gebied van

witgoed & tuinmachines verkoop en reparatie gevestigd

in Oudenbosch. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

Wij zijn op zoek naar een

WitgoedmonteurDe functie

Als zelfstandig witgoedmonteur kom je voornamelijk

bij particulieren thuis en heb je een dynamische en

afwisselende functie. Je taken omvatten primair het

installeren/bezorgen en repareren van zeer diverse

witgoed apparaten/installaties.

functie eisen

• Een afgeronde LTS / MTS opleiding of gelijkwaardig

• Relevante werkervaring

• Representatief

• Klantvriendelijk

• Goede communicatieve vaardigheden

• In het bezit van rijbewijs B

• Je krijgt een bedrijfswagen ter beschikking

• Bereid op zaterdag te werken

Wat Wij bieDen

Deel jij net als ons de passie voor techniek en ben

je betrokken, deskundig, innovatief en doelgericht?

Dan pas je mogelijk goed binnen het team.

Meer informatie? Bel 0165312502 en vraag naar

Henri van der Gun of mail naar [email protected]

Techno Select BV is al bijna 20 jaar onderscheidend in de technische uitzendbranche. Wij bemiddelen technisch flexibel personeel op LBO en MBO niveau.

Behalve in de techniek zijn wij ook sterk in de productie en logistiek. Door onze mani-er van werken spelen wij snel in op de kwaliteit, kennis en kunde van onze uitzend-krachten zodat zij van toegevoegde waarde zijn en blijven. Onze persoonlijke aanpak biedt maatwerk die toepasbaar is op veranderingen in de markt en veranderingen binnen organisaties.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!

TECHNISCH CONSULTANT M/V(40 uur per week)

De consultant die wij zoeken is sterk commercieel gedreven,resultaatgericht, ondernemend, daadkrachtig, ambitieus en flexibel.

Je weet goed prioriteiten te stellen, en kunt je werk goed plannen en organiseren. Je blijft onder tijdsdruk goed presteren. Je pakt kansen en wilt scoren en bent gewend om met targets en doelstellingen te werken. Je kunt snel schakelen inde communicatie met verschillende partijen. Je zorgt voor de juiste match tussenkandidaten, vacatures en bedrijfsculturen. Vanzelfsprekend heb je kennis enervaring met het gebruik van social media en weet deze professioneel in te zetten.Je hebt minimaal MBO niveau en ruime vergelijkbare werkervaring in de,bij voorkeur technische, uitzendbranche.

Techno Select BV biedt je veel mogelijkheden! Naast een veelzijdige en uitdagen-de fulltime job en ons uitgebreide interne opleidingsprogramma bieden wijje uitstekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je wordt onderdeel van een team enthousiaste consulenten dat veel plezier heeft in het werk.Wij bieden je een marktconform salaris met een prestatieafhankelijke bonusre-geling en 24 vakantiedagen. Je krijgt de beschikking over een laptop en/of tablet, een mobiele telefoon en er wordt een bedrijfsauto ter beschikking gesteld.

Meer informatie en een uitgebreid functieprofiel kun je verkrijgen viamw. Jeannine van Aert, Commercieel Office Manager, telefoon 06-10174744.

Je sollicitatiebrief met aanhangend CV kun je vóór 7 november 2014via email zenden aan: [email protected].

Techno Select BVPottenbakkerstraat 414871 EP Etten-Leur076 5040747 www.technoselect.nl

Ben jij (MBO) technisch geschoold?

Gemotiveerd?

Bereid tot het volgen van opleidingen?

Kun jij je bedrijf goed vertegenwoordigen?

Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit?

Dan willen wij graag kennis met je maken.

Bel ons op telefoonnr. 076-5040747

Mail je sollicitatie voorzien van je

uitgebreide CV naar [email protected]

Page 20: Del 20141022

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Hoera! De Kinderspaarweken 

Kom nu sparen en krijg een cadeau

De

actie

loop

t van

7 o

ktob

er to

t en

met

1 no

vem

ber 2

013.

Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en o

f kijk

op

ww

w.re

giob

ank.

nl.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Hoera! De Kinderspaarweken 

Kom nu sparen en krijg een cadeau

De

actie

loop

t van

7 o

ktob

er to

t en

met

1 no

vem

ber 2

013.

Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en o

f kijk

op

ww

w.re

giob

ank.

nl.

Etten-Leur Roels & van Ginneken, Anna van Berchemlaan 36, 076 5012230

Bosschenhoofd Rokx Assurantiën, Pastoor van Breugelstraat 134, 0165 311975

Fijnaart Haverkamp & Partners, Korte Kerkstraat 2, 0168 463319

Halsteren Westenburg Financiële Diensten, Dorpsstraat 13, 0164 682562

Hoeven Haverkamp & Partners, Bovenstraat 37c, 0165 507750

Oud Gastel Sweere, Dorpsstraat 3, 0165 512851

Roosendaal Voets Assurantiën, Vijfhuizenberg 207, 0165 521770

Sprundel Lodewijks-van Ginneken Assurantiegroep, St. Janstraat 12a, 0165 388026

Wouw OVM Univé Het Zuiden, Markt 5, 0165 309100

Zundert Boot Assurantie Adviseurs, Prinsenstraat 25, 076 5972231

De Kinder-spaarweken

Boot assurantie adviseurs b.v.Prinsenstraat 254881 VA ZundertT (076) 5972231E [email protected] www.boot-verzekeringen.nl

Kom nu sparen en krijgeen cadeau

De Kinder-spaarweken

Boot assurantie adviseurs b.v.Prinsenstraat 254881 VA ZundertT (076) 5972231E [email protected] www.boot-verzekeringen.nl

Kom nu sparen en krijgeen cadeau