Dboz 20141022

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 22 OKTOBER 2014 WEEK 43 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode DOOR MERIJN SITSEN De actie loopt erg goed aldus de woordvoerder van SLA Bergen op Zoom. Tijdens een bijeenkomst ‘Samen in de Regio’ deed Tante Louise bestuursvoorzitter Jef Pelgrims een gulle gift voor het goede doel. Mondkapjes Tante Louise geeft 27.600 mondkapjes aan de SLA om te gebrui- ken in de strijd tegen Ebola. De organisatie is daarmee erg blij maar is daardoor wel op zoek naar opslagruimte. “We kunnen niet alles in één keer opsturen want we zijn ook nog bezig met sponsoring voor het vervoer naar Sierra Leone. Daarom zoeken we een plek waar we de spullen tijdelijk kunnen opslaan”, aldus de SLA. Ze zoeken niet alleen ruimte voor de kapjes, ze krijgen van Tante Louise namelijk ook de bedden uit het Katrientje ca- deau zodra deze zorgvoorziening zijn deuren sluit. SLA verwacht dat ze de spullen tot januari moeten opslaan. “Het is ook niet de bedoeling dat de hulpmiddelen lang stof staan te vangen hier. Ze zijn daar nodig”, besluite de woordvoerder van de Association. SLA zoekt opslagruimte goederen Association erg blij met de spullen en de actie loopt erg goed BERGEN OP ZOOM – Sierra Leone association (SLA) zoekt opslagruimte voor de goederen die ze hebben voor de strijd tegen ebola. De stichting kreeg onlangs een grote gift van Tante Louise en zoekt nu plek om de spullen op te slaan voor ze naar Sierra Leone verzonden worden. BERGEN OP ZOOM - In dienst van de be- ruchte SS tijdens de Tweede Wereldoor- log, in latere jaren gezwegen over het oor- logsverleden. Het is in een notendop het verhaal van een man, waarvan Het Mar- kiezenhof via anonieme nabestaanden nu een schenking heeft verkregen met uniek beeldmateriaal en documentatie, aange- vuld met enkele museale objecten. “Het geeft een bijzondere inkijk in het leven van een soldaat aan het Oostfront”, aldus de directie van Het Markiezenhof die naar eigen zeggen erg content is met de schen- king. De collectie wordt door het Markie- zenhof op korte termijn gedigitaliseerd en online aan het publiek getoond. Familie SS’er doet bijzondere schenking VOLTALLIG BESTUUR VAN ROCK OVER HALSTEREN VERTREKT BERGEN OP ZOOM - Op 20 november, op de 25e verjaardag van het internationale kinderrechtenverdrag, organiseert Unicef in samenwerking met de Zoomvliet Hotel- school in Bergen op Zoom een benefietdi- ner. Voor en relatief laag bedrag per per- soon geniet u in de Hotelschool in Bergen op Zoom van een heerlijk 4 gangendiner, inclusief wijnarrangement of alcoholvrij alternatief. De avond zal geopend worden met een korte, maar boeiende lezing door een Unicef medewerker. Het spreekt voor zich dat de volledige opbrengst van de benefietavond ten goede komt aan Unicef. Kaarten kunt u bestellen via sonja4uni- [email protected] of 06-36306814. Bergs Benefietdiner voor Unicef BERGEN OP ZOOM – Omwonenden van het Wilhelminaveld die een woning huren van Stadlander klagen over het vuil en de rommel in de achterpaden. De fractie van Lijst Linssen kaart dit probleem aan bij het college. Er bestaat volgens de politieke partij onduidelijkheid over wie er nou ver- antwoordelijk is voor het opruimen van het vuil. “Stadlander stelt de bewoners zelf aansprakelijk voor het schoonmaken van de achterpaden”, aldus de fractie. Deze afspraken zorgen voor onduidelijkheid en wrevel. Niet alle bewoners hebben een achteruitgang en voor deze bewoners is het lastig om de paden zelf schoon te houden. Vervuiling paden Wilhelminaveld BERGEN OP ZOOM - Liberale Jongeren Bergen op Zoom is op zoek naar nieuwe leden jonger dan 30 jaar. In 2007 zag de LJB het levenslicht. De LJB is ontstaan als kweekvijver voor jongeren met politieke ambities. In principe kent de LJB een libe- raal fundament, maar zij staan open voor inbreng vanuit elke andere hoek, gedach- tegoed en stroming. De LJB is daarom toegankelijk voor jongeren met diverse politieke kleuren die geïnteresseerd zijn in politiek en/of maatschappelijke stukken. Eén van de doelen van de LJB is politiek toegankelijk maken voor jongeren. Aan- melden kan via http://liberalejongerenboz. wordpress.com Liberale Jongeren zoekt nieuwe leden BERGEN OP ZOOM - Het Markiezenhof doet mee met de landelijke verkiezing van Archiefstuk van het jaar. De winnaar van de voorverkiezing is een foto van de twee Duitse matrozen uit de Tweede Wereld- oorlog. Uit de selectie van 16 archiefstuk- ken is deze afbeelding door de bezoekers geselecteerd. Met de wedstrijd gaan de Nederlandse archieven op zoek naar de mooiste en ontroerendste archiefstukken van het land. Het thema is ‘Vriend & Vij- and’ en er kan tot eind oktober gestemd worden. Bijna vijftig archieven doen mee met de landelijke verkiezing. De matrozen waren onderdeel van de Kriegsmarine en in Bergen op Zoom gelegerd op Vrederust. Markiezenhof aast op landelijke titel BERGEN OP ZOOM - De maanden oktober en november staan dit jaar in het teken van 70 jaar bevrijding van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woens- drecht. VVV Brabantse Wal biedt daarom de Bevrijdingsfietsroute over de Brabantse Wal gratis aan. De route is verkrijgbaar van 20 t/m 27 oktober bij VVV Brabantse Wal en de VVV agentschappen in Steen- bergen en Hoogerheide. In het kader van de bevrijding zijn er twee fietsroutes, een van 50 kilometer en een van 36 kilometer. Ze gaan langs verschillende schuilplaat- sen, herdenkingsmonumenten, restanten van bunkers en gedenkwaardige plaatsen in de verschillende gemeenten. Bevrijdingsfietsroute gratis verkrijgbaar BERGEN OP ZOOM - Het repetitieseizoen is begonnen; alle castleden van de BOV zijn iedere maandagavond en zaterdagoch- tend bezig om de nieuwe productie ‘Ciske de Rat’ vorm te geven. Onder leiding van regisseur Diemer van Wijk, muzikaal leider Pieter-Jan van den Berg en choreografe Greetje Dietvorst wordt er hard gewerkt. Na de jubileumvoorstelling van vorig jaar heeft de BOV dit jaar gekozen voor een productie die bekend is bij het Nederland- se publiek; Ciske de Rat. Iedere voorstel- ling doen diverse kinderen mee. De kaart- verkoop voor de komende voorstellingen, die zijn van zaterdag 21 maart tot en met zondag 29 maart 2015, is nu gestart. Kaartverkoop BOV van start DOOR VERA DE GEUS Tijdens het Pinksterweekend liepen maar liefst 328 teams in estafette in twee da- gen vanuit Hamburg en Parijs naar Rotter- dam. De deelnemers van de route vanuit Parijs kwamen door enorm veel steden en op bijna alle plaatsen hadden de bewo- ners zich ingezet om hen een warm ont- haal te geven. “Tijdens de Roparun zijn er ruim 8.000 mensen onderweg naar Rot- terdam. Iedereen levert een geweldige sportieve prestatie. De warme ontvangst in de steden die worden aangedaan, is een belangrijke steun in de rug voor de deelnemers”, zegt Michael Beenhakker, directeur van Stichting Roparun. “Na af- loop stemmen zij op hun favoriete door- komst.” Warm hart Het Belgische Zele kwam dit jaar als win- naar uit de bus en wint daarmee 50.000 euro. Ossendrecht werd als tweede Roparunstad benoemd en krijgt 25.000 euro. Bergen op Zoom werd de nummer drie en ontvangt 12.500 euro. Het prijzen- geld moet besteed worden aan een goed doel in de gemeente, passend bij de doel- stellingen van de Roparun. “Zo brengen we de Roparun dicht bij de inwoners die de Roparun een warm hart toedragen”, aldus Beenhakker. De aanmoedigingsprij- zen van 10.000 euro gingen dit jaar naar Apeldoorn, Goudriaan en Sleen. Inschrijvingen De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fiet- sers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 62 miljoen euro opge- bracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 23 mei in Parijs en Hamburg. Op 25 mei finishen de teams op de Cool- singel in Rotterdam. De inschrijving is in- middels begonnen en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kun- nen teams kijken op www.roparun.nl. Bergen op Zoom is 3e Roparunstad Goud en zilver voor Zele en Ossendrecht BERGEN OP ZOOM - Wederom is Bergen op Zoom op de derde plaats geëindigd in de verkiezing omtrent de Roparunstad. De eerste en tweede plaats gingen respectievelijk naar het Belgische Zele en Woensdrecht. In deze drie plaatsen beleefden de meeste deelnemers van de Roparun vanuit Parijs hun meest favoriete door- komst. Bergen op Zoom ontvangt 12.500 euro om te besteden aan een doel wat binnen de doelstelling van de Roparun valt. WALGEMEENTEN EN VGZ ONDERTEKENEN CONVENANT OOGSTFEEST IN HET KINDERVLINDERBOS BERGEN OP ZOOM - Deze week staat de traditionele najaarskermis op plein 13 in Bergen op Zoom. Er staan verschillende attracties op het plein en de kermis is dan ook voor voor jong en oud een leuke middag of avond weg. ‘s Avonds is de kermis door de duizenden lichtjes extra sfeervol. FOTO MERIJNSITSEN.NL Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week- end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag- lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in. Klok gaat weer een uurtje terug

description

 

Transcript of Dboz 20141022

Page 1: Dboz 20141022

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE22 OKTOBER 2014WEEK 43

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

DOOR MERIJN SITSEN

De actie loopt erg goed aldus de woordvoerder van SLA Bergen op Zoom. Tijdens een bijeenkomst ‘Samen in de Regio’ deed Tante Louise bestuursvoorzitter Jef Pelgrims een gulle gift voor het goede doel.

MondkapjesTante Louise geeft 27.600 mondkapjes aan de SLA om te gebrui-ken in de strijd tegen Ebola. De organisatie is daarmee erg blij

maar is daardoor wel op zoek naar opslagruimte. “We kunnen niet alles in één keer opsturen want we zijn ook nog bezig met sponsoring voor het vervoer naar Sierra Leone. Daarom zoeken we een plek waar we de spullen tijdelijk kunnen opslaan”, aldus de SLA. Ze zoeken niet alleen ruimte voor de kapjes, ze krijgen van Tante Louise namelijk ook de bedden uit het Katrientje ca-deau zodra deze zorgvoorziening zijn deuren sluit. SLA verwacht dat ze de spullen tot januari moeten opslaan. “Het is ook niet de bedoeling dat de hulpmiddelen lang stof staan te vangen hier. Ze zijn daar nodig”, besluite de woordvoerder van de Association.

SLA zoekt opslagruimte goederenAssociat ion erg bl i j met de spul len en de act ie loopt erg goed

BERGEN OP ZOOM – Sierra Leone association (SLA) zoekt opslagruimte voor de goederen die ze hebben voor de strijd tegen ebola. De stichting kreeg onlangs een grote gift van Tante Louise en zoekt nu plek om de spullen op te slaan voor ze naar Sierra Leone verzonden worden.

BERGEN OP ZOOM - In dienst van de be-ruchte SS tijdens de Tweede Wereldoor-log, in latere jaren gezwegen over het oor-logsverleden. Het is in een notendop het verhaal van een man, waarvan Het Mar-kiezenhof via anonieme nabestaanden nu een schenking heeft verkregen met uniek beeldmateriaal en documentatie, aange-vuld met enkele museale objecten. “Het geeft een bijzondere inkijk in het leven van een soldaat aan het Oostfront”, aldus de directie van Het Markiezenhof die naar eigen zeggen erg content is met de schen-king. De collectie wordt door het Markie-zenhof op korte termijn gedigitaliseerd en online aan het publiek getoond.

Familie SS’er doet bijzondere schenking

VOLTALLIG BESTUUR VAN ROCK OVER HALSTEREN

VERTREKT

BERGEN OP ZOOM - Op 20 november, op de 25e verjaardag van het internationale kinderrechtenverdrag, organiseert Unicef in samenwerking met de Zoomvliet Hotel-school in Bergen op Zoom een benefi etdi-ner. Voor en relatief laag bedrag per per-soon geniet u in de Hotelschool in Bergen op Zoom van een heerlijk 4 gangendiner, inclusief wijnarrangement of alcoholvrij alternatief. De avond zal geopend worden met een korte, maar boeiende lezing door een Unicef medewerker. Het spreekt voor zich dat de volledige opbrengst van de benefi etavond ten goede komt aan Unicef. Kaarten kunt u bestellen via [email protected] of 06-36306814.

Bergs Benefi etdiner voor Unicef

BERGEN OP ZOOM – Omwonenden van het Wilhelminaveld die een woning huren van Stadlander klagen over het vuil en de rommel in de achterpaden. De fractie van Lijst Linssen kaart dit probleem aan bij het college. Er bestaat volgens de politieke partij onduidelijkheid over wie er nou ver-antwoordelijk is voor het opruimen van het vuil. “Stadlander stelt de bewoners zelf aansprakelijk voor het schoonmaken van de achterpaden”, aldus de fractie. Deze afspraken zorgen voor onduidelijkheid en wrevel. Niet alle bewoners hebben een achteruitgang en voor deze bewoners is het lastig om de paden zelf schoon te houden.

Vervuiling paden Wilhelminaveld

BERGEN OP ZOOM - Liberale Jongeren Bergen op Zoom is op zoek naar nieuwe leden jonger dan 30 jaar. In 2007 zag de LJB het levenslicht. De LJB is ontstaan als kweekvijver voor jongeren met politieke ambities. In principe kent de LJB een libe-raal fundament, maar zij staan open voor inbreng vanuit elke andere hoek, gedach-tegoed en stroming. De LJB is daarom toegankelijk voor jongeren met diverse politieke kleuren die geïnteresseerd zijn in politiek en/of maatschappelijke stukken. Eén van de doelen van de LJB is politiek toegankelijk maken voor jongeren. Aan-melden kan via http://liberalejongerenboz.wordpress.com

Liberale Jongeren zoekt nieuwe leden

BERGEN OP ZOOM - Het Markiezenhof doet mee met de landelijke verkiezing van Archiefstuk van het jaar. De winnaar van de voorverkiezing is een foto van de twee Duitse matrozen uit de Tweede Wereld-oorlog. Uit de selectie van 16 archiefstuk-ken is deze afbeelding door de bezoekers geselecteerd. Met de wedstrijd gaan de Nederlandse archieven op zoek naar de mooiste en ontroerendste archiefstukken van het land. Het thema is ‘Vriend & Vij-and’ en er kan tot eind oktober gestemd worden. Bijna vijftig archieven doen mee met de landelijke verkiezing. De matrozen waren onderdeel van de Kriegsmarine en in Bergen op Zoom gelegerd op Vrederust.

Markiezenhof aast op landelijke titel

BERGEN OP ZOOM - De maanden oktober en november staan dit jaar in het teken van 70 jaar bevrijding van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woens-drecht. VVV Brabantse Wal biedt daarom de Bevrijdingsfi etsroute over de Brabantse Wal gratis aan. De route is verkrijgbaar van 20 t/m 27 oktober bij VVV Brabantse Wal en de VVV agentschappen in Steen-bergen en Hoogerheide. In het kader van de bevrijding zijn er twee fi etsroutes, een van 50 kilometer en een van 36 kilometer. Ze gaan langs verschillende schuilplaat-sen, herdenkingsmonumenten, restanten van bunkers en gedenkwaardige plaatsen in de verschillende gemeenten.

Bevrijdingsfi etsroute gratis verkrijgbaar

BERGEN OP ZOOM - Het repetitieseizoen is begonnen; alle castleden van de BOV zijn iedere maandagavond en zaterdagoch-tend bezig om de nieuwe productie ‘Ciske de Rat’ vorm te geven. Onder leiding van regisseur Diemer van Wijk, muzikaal leider Pieter-Jan van den Berg en choreografe Greetje Dietvorst wordt er hard gewerkt. Na de jubileumvoorstelling van vorig jaar heeft de BOV dit jaar gekozen voor een productie die bekend is bij het Nederland-se publiek; Ciske de Rat. Iedere voorstel-ling doen diverse kinderen mee. De kaart-verkoop voor de komende voorstellingen, die zijn van zaterdag 21 maart tot en met zondag 29 maart 2015, is nu gestart.

Kaartverkoop BOV van start

DOOR VERA DE GEUS Tijdens het Pinksterweekend liepen maar liefst 328 teams in estafette in twee da-gen vanuit Hamburg en Parijs naar Rotter-dam. De deelnemers van de route vanuit Parijs kwamen door enorm veel steden en op bijna alle plaatsen hadden de bewo-ners zich ingezet om hen een warm ont-haal te geven. “Tijdens de Roparun zijn er ruim 8.000 mensen onderweg naar Rot-terdam. Iedereen levert een geweldige sportieve prestatie. De warme ontvangst in de steden die worden aangedaan, is een belangrijke steun in de rug voor de deelnemers”, zegt Michael Beenhakker, directeur van Stichting Roparun. “Na af-loop stemmen zij op hun favoriete door-komst.”

Warm hart Het Belgische Zele kwam dit jaar als win-naar uit de bus en wint daarmee 50.000 euro. Ossendrecht werd als tweede Roparunstad benoemd en krijgt 25.000 euro. Bergen op Zoom werd de nummer drie en ontvangt 12.500 euro. Het prijzen-geld moet besteed worden aan een goed doel in de gemeente, passend bij de doel-stellingen van de Roparun. “Zo brengen we de Roparun dicht bij de inwoners die de Roparun een warm hart toedragen”, aldus Beenhakker. De aanmoedigingsprij-zen van 10.000 euro gingen dit jaar naar Apeldoorn, Goudriaan en Sleen.

InschrijvingenDe Roparun is een estafetteloop van meer

dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fi et-sers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 62 miljoen euro opge-bracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 23 mei in Parijs en Hamburg. Op 25 mei fi nishen de teams op de Cool-singel in Rotterdam. De inschrijving is in-middels begonnen en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kun-nen teams kijken op www.roparun.nl.

Bergen op Zoom is 3e RoparunstadGoud en z i lver voor Zele en Ossendrecht

BERGEN OP ZOOM - Wederom is Bergen op Zoom op de derde plaats geëindigd in de verkiezing omtrent de Roparunstad. De eerste en tweede plaats gingen respectievelijk naar het Belgische Zele en Woensdrecht. In deze drie plaatsen beleefden de meeste deelnemers van de Roparun vanuit Parijs hun meest favoriete door-komst. Bergen op Zoom ontvangt 12.500 euro om te besteden aan een doel wat binnen de doelstelling van de Roparun valt.

WALGEMEENTEN ENVGZ ONDERTEKENEN

CONVENANT

OOGSTFEEST IN HET

KINDERVLINDERBOS

BERGEN OP ZOOM - Deze week staat de traditionele najaarskermis op plein 13 in Bergen op Zoom. Er staan verschillende attracties op het plein en de kermis is dan ook voor voor jong en oud een leuke middag of avond weg. ‘s Avonds is de kermis door de duizenden lichtjes extra sfeervol. FOTO MERIJNSITSEN.NL

Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week-end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag-lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in.

Klok gaat weereen uurtje terug

Page 2: Dboz 20141022

• Geisha • YAYA• LTB • Lee• Anna Scott • Enjoy• Brams Paris • Wrangler• ICHI • LTB jeans• Its Noize • Cars jeans• Scotch • Suzy-Q• Angels • Tramontana• Key Largo • Dodgers• Hattric • Oozoo

Dames, heren en

kinderkleding

Merken voor jong en oud

Kom vrijblijvend binnen lopen ZZ Haven 25, Bergen op Zoom, 0164-234800, www.broekenpaleis.nl

Dames, heren en

kinderkleding

Merken voor jong en oud

Kom vrijblijvend binnen lopen ZZ Haven 25, Bergen op Zoom, 0164-234800, www.broekenpaleis.nl

Kom vrijblijvend binnenlopen

ZZ Haven 25Bergen op Zoom

0164-234800www.broekenpaleis.nl

ZZ Haven 25Bergen op Zoom

Kom kijken naar onze nieuwe najaarscollectie!

Groot assortimentin maten

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

26 oktober

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

300 kilo pelletkorrels GRATIS

*Actie geldig op voorraadauto’s t/m 31 oktober 2014 bij AutoTeam & Vriens Opel, zolang de voorraad strekt. **Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te Breda KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel Opel Financial Services (076-544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Genoemde prijs is rijklaar inclusief BTW/BPM en exclusief metallic lak. © 10-14 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,6 – 3,2; km/liter 13,2 – 31,3; CO2 gr/km 178 – 85.

MODEL ADVIES CONS. PRIJS AANBETALING KREDIETSOM LOOPTIJD IN MND. TOTAAL TE BETALEN BEDRAG MAANDLAST VASTE DEBETRENTEVOET JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE

Corsa 1.2 BlitZ 3 deurs € 13.995 € 6.495 € 7.500 60 € 7.500 € 125 0% 0%

Corsa 1.4 BlitZ 5 deurs € 15.495 € 5.495 € 10.000 60 € 10.000 € 167 0% 0%

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

DE CORSA BLITZ

STANDAARD MET MEER. NU VOOR MINDER.

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52www.autoteam.nl www.vriensopel.nl

Inclusief: • 16” Lichtmetalen velgen• Donkergetinte ruiten • Electronic Climate Control

JAAR0%RENTE** 21X

Geheel rijklaar vanaf:

€ 12.950*

Uw voordeel:

€ 2.184

Page 3: Dboz 20141022

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR RICHARD LOOMANS

De werkterreinen van de gemeenten, on-der meer op het gebied van welzijn en de WMO, en dat van de zorgverzekeraars (on-der meer huisartsenzorg en wijkverpleeg-kundigen) raken elkaar veelvuldig. Door deze werkterreinen beter op elkaar aan te laten sluiten en hierover afspraken te ma-ken, kunnen inwoners langer zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen woonomge-ving blijven wonen.In het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht in Hoogerheide werd het convenant ondertekend door de wethou-ders Yvonne Kammeijer (Bergen op Zoom), Lars van der Beek (Woensdrecht) en Cor van Geel (Steenbergen) en namens VGZ door manager integrale zorg Bart Verhulst.

VersterkingDe wethouders lichtten toe dat er in de drie gemeenten al samenwerkingsvormen zijn in het zogenoemde sociale domein, zoals Vraagwijzer, het WMO Loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar professionals elkaar weten te vinden. De samenwerking in het medische domein wordt nu versterkt. “Het uitgangspunt hierbij is dat we kijken naar hoe we sociale netwerken van men-sen zelf, vrijwilligers en welzijnsvoorzie-ningen kunnen inzetten bij de zorgvraag”,

zeggen de drie wethouders. “Met samen-werking tussen het medische domein en het gemeentelijke sociale domein voorko-men we dat sociale problemen van inwo-ners uitgroeien tot medische problemen.”

WijkverpleegkundigeVGZ zou aanvankelijk met alleen Bergen op Zoom een convenant sluiten, maar Ver-hulst vindt het fijn dat het nu op Brabantse Wal-niveau plaatsvindt. De verzekeraar heeft al zo’n 25 soortgelijke convenanten met gemeenten gesloten. “Het gaat om verbinden en samenwerken. Teveel men-sen gaan onnodig naar de huisarts. De wijkverpleegkundige krijgt een rol in de verbindende functie die we zoeken”, aldus Verhulst. Door de betrokkenheid van welzijn en zorg worden medische problemen tijdig gesig-naleerd en kan de huisarts snel ingescha-keld worden. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat de pro-fessionele zorg en ondersteuning bij die mensen terechtkomen doe het ook echt nodig hebben”, zegt Verhulst. De wethou-ders vinden in VGZ een goede partner om de preventie zo te maken dat de vraag naar zorg wordt uitgesteld. Na de ondertekening in viervoud kregen Verhulst en zorginkoper Jelle Vrijsen van VGZ ieder nog het boek “Ontdek de Bra-bantse Wal”.

Brabantse Walgemeenten en VGZ ondertekenen convenantVoorkomen dat sociale problemen medische problemen worden

De wethouders Y. Kammeijer (Bergen op Zoom), L. van der Beek (Woensdrecht) en C. van Geel (Steenbergen) en B. Verhulst (VGZ) onder-tekenden het convenant. FOTO RICHARD LOOMANS

HOOGERHEIDE - Wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom en zorgverzeke-raar VGZ ondertekenden donderdagmiddag een convenant voor intensieve samenwerking.

DOOR VERA DE GEUS

In het weekend van 6 september schudde Halsteren op zijn grondvesten. Rock over Halsteren 2014 op landgoed De Beek werd een fantastisch festival waar nog steeds over nagepraat wordt. “We hebben met Les Vedettes een evenement weggezet die zijn gelijke nog niet heeft gezien in Halsteren. Goede bands, originele entou-rage, vette beats, scheurende gitaren, goed eten, met een rauw randje omrande hippieachtige uitgelatenheid en verras-sende activiteiten”, aldus het bestuur. “De belofte om dé festivalsensatie te zijn van 2014, zoals op de poster stond vermeld, is waargemaakt en na vier jaar kan het fes-tival echt zeggen dat het een plekje heeft ingenomen in de festivalwereld.”

DraaiboekenToch hebben alle vier de bestuursleden besloten hun functie neer te leggen. “Het komt misschien raar over. Het festival zit in de lift en dan neem je met zijn allen zo’n besluit. Ja, alles staat als een huis. We hebben een groot netwerk opgebouwd, zowel bij bands, leveranciers, sponsors als vrijwilligers. De relatie met de gemeente

en hulpdiensten is uitstekend en qua duur-zaamheid lopen we voorop. En nog belang-rijker, het bezoekersaantal is dit jaar flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. We hebben naam gemaakt. Het is een groot succes. Tijd dus voor ons om het stokje door te geven.” Voorzitter Bart Verboven vult desgevraagd aan: “Er zijn absoluut geen vervelende zaken aan de hand, maar op een gegeven moment kom je op een punt dat kinderen en gezinnen een rol in je leven gaan spelen. Dan wordt het steeds moeilijker om Rock Over Halsteren de tijd en aandacht te geven die het verdient en ook nodig heeft.

We hebben er met zijn allen veel over ge-praat en tot de conclusie gekomen dat het het beste als als we nu het stokje doorge-ven. Juist nu het zo’n supergaaf evene-ment was. We hebben alles, draaiboeken, connecties en ga zo maar door. Dat kunnen we allemaal aan de nieuwe club geven plus het succes van dit jaar. We geven

geen dood paard weg, het is iets prachtigs om op te pakken.”

PassieHet bestuur neemt tot het einde van het jaar de tijd om een nieuw bestuur te vin-den. “Mocht dat niet lukken dan is het helaas einde verhaal. Dan eindigt Rock

Over Halsteren na vier jaar. Dat zou echt enorm jammer en moeilijk zijn. Het is toch je kindje, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar eerlijk gezegd ga ik er echt wel van-uit dat er een club mensen opstaat om het van ons over te nemen. We zijn volop aan het informeren en hopen de juiste enthou-siastelingen te vinden, zodat Rock Over

Halsteren kan blijven bestaan. Of dat indi-viduen zijn of een organisatie, dat maakt niet uit, maar de drive, passie, originaliteit en de vaardigheid om het totaal plaatje in de gaten te blijven houden zijn ook bij het komende bestuur essentieel.” Voor meer informatie kan er contact worden opgeno-men met [email protected]

Voltallig bestuur van Rock Over Halsteren vertrekt‘Als we geen nieuwe enthousiastel ingen vinden is het helaas einde verhaal ’

Rock over Halsteren 2014 op landgoed De Beek werd een fantastisch festival waar nog steeds over nagepraat wordt.FOTO CHRISTIAN KEIJSERS FOTOGRAFIE

HALSTEREN - Alle bestuursleden van Stichting Rock Over Halsteren leg-gen hun functie neer. Niet vanwege onenigheid of financiële strubbelin-gen, maar vanwege prettige ontwikkelingen in het privéleven van de le-den. Feit blijft wel dat de stichting vanaf 31 december 2014 zonder bestuur zit en er dus niemand is die de organisatie van de editie van 2015 op zich zal nemen. Tenzij nieuwe enthousiastelingen zich melden. Iets waar op-richter en voorzitter Bart Verboven intens op hoopt. “Ik ga er stiekem wel een beetje van uit. De laatste editie was een dijk van een evenement. We hebben alles op papier, we geven dus echt geen dood paard weg”, zegt hij.

‘We geven geen dood paard weg’

Page 4: Dboz 20141022

WOENSDAG

22OKTOBER

VRIJDAG

17OKTOBER

ZATERDAG

18OKTOBER

DONDERDAG

23OKTOBER

ZATERDAG

25OKTOBER

VRIJDAG

24OKTOBER

WOENSDAG

15OKTOBER

DONDERDAG

16OKTOBEROKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

5950,- 7490,-

4850,-

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877

DESIGN PRIMEUR!

Hét nieuwe Neff designBeleef het nú al exclusief

in onze showrooms!

Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!

TOP DUO:

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

890,-

NEFF VAATWASSERVerkoopprijs 999,-

690,-

COMPOSIET-STEENACTIE

NEW DESIGN!

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

NEW DESIGN!NEW DESIGN!NEW DESIGN!

GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S! GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S!

KOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOPAVONDKOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOKDEMO’S KOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOPAVONDKOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOKDEMO’S

WOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKEN

DE FRISSE WIND DOOR DE PRIJZEN!

170,-p/m

Leverbaar in 4 eigen-tijdse kleuren!

FRANKEDesign kraan

99,-KIJK VOOR MEER ACTIES OP; WWW.DBKEUKENS.NL

Page 5: Dboz 20141022

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Richard Loomans, Marjet Lubbers, Merijn SitsenAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 43De oplossing van deze puzzel is in week 44 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Stroopwafelpieten. Kaaspieten. Bloemkoolpieten. Macaronipieten. Andijviepieten. Zwempieten. Tennispieten. Hagelslagpieten. Sinaasappelpieten. Rock-‘n’-rollpieten. Tomatenpieten. Voetbalpieten. Pepermuntpieten. Spaghettipieten. Bordeelpieten. Vuilnispieten. Wodkapieten. Yoghurtpieten. Frikadelpieten. Schatkistpieten. Prui-menpieten. Spinaziepieten. Colapieten. Hardlooppieten. Zangpieten. Strijkpieten. Trompetpieten. Strooipieten. Streepjespieten. Cadeaupieten. Bakkebaardpieten. Ver-pleegpieten. Pindakaaspieten. Cementpieten. Buikgrieppieten. Shoarmapieten. Wan-delpieten. Rolstoelpieten. Bokkenpootpieten. Drankpieten. Trompetpieten. Scheer-zeeppieten. Shampoopieten. Landbouwpieten. Pannenkoekpieten. Hobbyclubpieten. Pantoffelpieten. Guillotinepieten. Adoptiepieten. Skinheadpieten. Dichtpieten. Hockeypieten. Reclamepieten. Schoonheidspieten. Taartpieten. Antiekpieten. Klei-pieten. Wasstraatpieten. Wielerpieten. Boswachterpieten. Zeevaartpieten. Theater-pieten. Receptiepieten. Chemicaliënpieten. Kapstokpieten. Steunzoolpieten. Brand-stofpieten. Gevechtsvliegtuigpieten. Eskimopieten. Borsthaarpieten. Heksenpieten. Nagelbijtpieten. Restaurantpieten. Streepjescodepieten. Veiligheidspieten. Schuld-saneringspieten. Geitenkaaspieten. Majorettepieten. Homopieten. Wietpieten. Ca-merapieten. Hangpieten. Belastingpieten. Onderzoekspieten. Alarmpieten. Fabriek-spieten. Rijschoolpieten. Figuurzaagpieten. Communicatiepieten. Huishoudpieten. Reggaepieten. Lawaaipieten. Speculatiepieten. Nomadenpieten. Kruistochtpieten. Verzekeringspieten. Mestputpieten. Komkommerpieten. Defensiepieten. Creditcard-pieten. Bosbessenjampieten. Roofpieten. Parkeerpieten. Studiepieten. Champagne-pieten. Puntschoenpieten. Brabopieten. Hospitaalpieten. Rodeopieten. Wijnpieten. Ziekenfondspieten. Kermispieten. Hotelpieten. Woonwagenpieten. Gebedspieten. Stroompieten. Bouwpieten. Schoonmaakpieten. Dierentuinpieten. Cocaïnepieten. Misschien ligt het aan mij, maar ik heb nu al heimwee naar onze vertrouwde Zwarte Pieten. Of ben ik nu een zeurpiet? Alvast een fijn Sinterklaasfeest allemaal.

Zeurpiet

ColumnAddo Sprangers

De bevrijding is na 70 jaar nog steeds indrukwekkend.

Wie de oorlog meemaakte, werd op het hart gedrukt voorzichtig te zijn wanneer je een Duitser tegen het lijf zou lopen. De Duitsers waren immers slecht en je wist niet wat ze met je zouden doen. Die woorden werden ook tegen Piet van Dijk uit Bergen op Zoom, geboren in 1938, gezegd, maar zijn eigen ervaring zou leren dat niet alle Duitsers slecht en gevoelloos waren. “We woonden in Bergen op Zoom aan de Zuidzijde Zoom. Omdat de Zoom echter precies de scheidslijn was tussen de canadezen en de Duit-sers, moesten wij daar weg. We konden bij een tante inwonen aan de Fortuinstraat. als kind vonden wij dat helemaal niet erg, omdat mijn tante een snoepwinkel had en in de kelder was genoeg voorraad aan snoep. Omdat we niet echt on-dergedoken zaten, konden we wel met enige voorzichtigheid de straat op. Mijn grootouders woonden in de Steenbergsestraat. Op een dag ging ik lopend naar mijn opa en oma toe. aan de ene kant van de straat zag ik een Duitse soldaat lo-pen. Omdat altijd tegen mij gezegd was dat ik voor Duitsers moest oppassen, stak ik de straat over. leerlingen van de ambachtsschool fietsten aan de overkant. Ze reden mij omver, ik viel en verloor het be-wustzijn. ik kwam weer bij in het huis van mijn grootouders, waar ik vervolgens als eerste keek in het gezicht van de Duitse soldaat. Hij had mij na mijn val opgepakt en naar mijn grootouders gebracht.”

Piet van Dijk

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Verhalen van Canadese strijders en de er-varingen van Nederlandse burgers en ver-zetsstrijders zijn in de loop der jaren wel grotendeels bekend geworden bij het pu-bliek. Verhalen van Duitse strijders waren minder populair, juist door die anti-Duitse gevoelens. Toch geven ook de verhalen van die Duitse soldaten een goed beeld van hoe de oorlog destijds was. Wat be-leefden de Duitsers, hoe waren hun erva-ringen? Via Robert Catsburg, historicus op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, kwam de Bode aan diverse verhalen van Duitse strijders, verhalen die uitstekend passen bij deze reeks over de Slag om de Schelde. Het verhaal van Eugen Griesser is er slechts één van….

Het verhaal van EugenEugen Griesser, een Duitse soldaat aan het front bij Woensdrecht, vertelde in het boek ‘Die Löwen von Carentan’ van Volker Griesser, over zijn ervaringen. “In Hoog-erheide en Woensdrecht kwamen wij in aanraking met de Canadezen. Men kon ze goed herkennen aan hun uniformen, meer groen en niet zo bruin als de uniformen van de Britten, de Tommies. We voerden een verbeten strijd om de dorpen, waarbij we meestal niet van huis tot huis gingen, maar

van kamer tot kamer en zelfs van spijker tot spijker. Eenmaal zaten we in een com-pleet vernielde slaapkamer, de kinriemen van de helmen los en onze uniformen losgeknoopt. We hapten naar lucht na de felle strijd met de Canadezen.

Beneden in de eveneens volledig vernielde woonkamer, in hetzelfde huis, zaten de Canadezen in eenzelfde setting: buiten adem, de kleding losgeknoopt. Zij hadden slechts een handgranaat in de slaapkamer hoeven te werpen om ons volledig uit te schakelen, maar ook zij waren moe van de strijd. Toen we eenmaal weer op adem waren gekomen, maakten we ons op voor de verdere gevechten. We liepen de trap af om naar de Canadezen te gaan, maar zij waren via het geopende venster vertrok-ken, de duisternis in.”

Stille getuigenDeze strijd hadden de Duitsers dan gewon-nen, de geschiedenis leert dat zij uiteinde-lijk het strijdtoneel verlieten en zich verder terugtrokken naar het noorden van de regio, richting Bergen op Zoom en Steen-bergen, waar de strijd gewoon verder ging.

In Bergen op Zoom lag de frontlinie daarbij onder meer bij de Zoom. De huizen aan de Noord- en Zuidzijde Zoom zijn de stille ge-tuigen van die tijd, met hier en daar nog steeds de inslaggaten van de kogels dui-delijk zichtbaar.

Duitse verhalen zijn ook verhalen70 jaar Bevri jding

Verhalen van Canadese strijders en de ervaringen van Nederlandse burgers en verzetsstrijders zijn in de loop der jaren wel grotendeels bekend geworden bij het publiek.

BERGEN OP ZOOM - Anti-Duitse sentimenten. Wie de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft vaak geen goede herinneringen aan de Duitsers. De bezetters waren wat ze waren, bezetters, maar de Duitsers waren in veel gevallen ook gewoon mensen, soldaten, die gedwongen waren voor hun vaderland te vechten. Ook deze soldaten kwamen met verhalen thuis, verhalen die ons een beeld geven van de strijd in oorlogstijd.

‘Ze trokken deduisternis in’

Page 6: Dboz 20141022

PAGINA 6

Faster Forward - Stationsstraat 14 - 4611 CC Bergen op Zoom - 0164-210240 - [email protected] - www.fasterforward.nl

BERGEN OP ZOOM – Met behulp van hun mo-derne software oplossingen schakelen ze hun klanten naar een hogere versnelling. Logisch dat Faster Forward er zelf ook een tandje bijzet. Het relatief kleine bedrijf is toonaangevend in hypotheek-, en pensioenoplossingen. Ze zijn niet op zoek naar het schaap met de vijf poten, maar wel naar code ninja’s en business consul-tants. Iemand die de onzichtbare en snelle link ontwikkelt tussen consument en dienstverlener. Lokaal talent kan zich bij hen melden.

DOOR MARJET LUBBERS

“Er loopt momenteel een wervingscampagne in ge-meente Bergen op Zoom”, vertelt Rob van Loon, com-mercieel directeur van Faster Forward. “We zoeken eerst lokaal, dat vinden we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Faster Forward heeft drie soorten vacatures open-staan. PHP Software Developers, zij beheersen de taal waarin o.a Facebook is ontwikkeld, Front-End Developers, creatievelingen die ervoor zorgen dat

consumenten met behulp van hun vingertoppen en via zoveel mogelijk wegen toegang hebben tot informatie en Business Consultants die de vertaalslag maken van bedrijfs- en werkprocessen van klanten van Faster For-ward naar ICT-oplossingen.

De klant achter de klantDe gebruikers van het Faster Forward product Ele-ments en de eindklant zijn altijd het uitgangspunt van Faster Forward, daar ligt hun kracht. Zij hebben een outside-in visie die aansluit bij de tijdgeest van nu. Faster Forward focust zich primair op de dienstverle-ners in de financiële sector. Daarvoor ontwikkelen zij zeer gebruiksvriendelijke software. Faster Forward be-seft dat financiële dienstverleners het vertrouwen van consumenten opnieuw moeten verdienen en helpen daarbij. De software die zij afleveren zorgt ervoor dat klanten via één beveiligde map en via hun vingertop-pen direct toegang krijgen tot diensten en contactper-sonen. “Het contact komt op een snelle, gemakkelijke, overzichtelijke en betrouwbare manier tot stand”, legt van Loon uit. “Op ieder moment van de dag is up-to-date informatie beschikbaar. Neem bijvoorbeeld in-

zicht in polissen of een pensioenoverzicht, wij geven het actuele overzicht door en niet het pensioenover-zicht tot en met december 2013 als men dat in april 2014 wil weten.”

Plezier en EffectiefNaast de consument- en gebruikersvriendelijkheid van door Faster Forward ontwikkelde applicaties, focus-sen zij zich op de werkwijze van de dienstverlener. Zij begrijpen hun strategie en onderliggende bedrijfspro-cessen. “Als iemand vrolijk aan een werkdag begint maar op vier verschillende systemen moet inloggen die traag en ingewikkeld hun informatie prijsgeven, daalt de motivatie heel erg snel. Wij zorgen ervoor dat de complexiteit uit systemen en processen verdwijnen waardoor personeel meer plezier ervaart en veel ef-fectiever werkt. Daarom zijn wij op zoek naar talent dat de link kan leggen tussen aangeboden diensten en/of producten en onderliggende werkprocessen van onze klanten én de wensen van hun consumenten aan-voelt”, besluit van Loon. Lokaal ICT talent met gevoel voor de branche en de klant kan zich verder informeren en solliciteren via de website www.fasterforward.nl.

Faster Forward zoekt code ninja’s en business consultants

Lokaal talent kan snel ler voorui t

BEDRIJVIG NIEUWS

Rob van Loon directeur van het snel groeiende Faster Forward nodigt code ninja’s en business consultants uit om te solliciteren. FOTO FASTER FORWARD

DOOR ELNA HELLEMONS

Met de datum van openstelling is de laat-ste jaren nogal wat heen en weer gescho-ven. Zou het stuk snelweg aanvankelijk al eind 2013 klaar zijn, later werd dat tijdstip tot ongenoegen van veel partijen vooruit-geschoven naar maart 2015. Uiteindelijk is het dan november 2014 geworden.

Ruimte“De uiteindelijk toch vervroegde opleve-ring hebben we te danken aan de zachte winter. Daardoor kon er gelukkig zonder onderbreking doorgewerkt worden. Mede dankzij de goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Combinatie A4 kwam er daardoor ruimte vrij voor extra inspan-ningen van beide partijen. Nu, ruwweg een maand voor de oplevering, gaan we nog de laatste puntjes op de i zetten”,

legt omgevingsmanager van RWS Joep de Greef uit. Dit houdt in dat er nog wat laatste zaken verricht moeten worden, zo-als de benodigde keuringen ten bate van de veiligheid.

AfwerkingHet ontbrekende stuk snelweg met een lengte van 15 kilometer zal bestaan uit 2 x 2 rijstroken, waarop een maximumsnel-heid van 120 km. per uur geldt. Opmerkelijk onderdeel van de snelweg is het aquaduct onder de Steenbergse Haven, het eerste aquaduct in Noord-Brabant. Momenteel is de laatste asfaltlaag over de hele lengte klaar en zijn alle borden geplaatst en mar-keringen aangebracht. Het gaat hier om een nieuw en verbeterd type markering met zogenaamde natte nachtzichtbaar-heid. Verlichting op de snelweg is alleen geplaatst bij de aansluitingen Dinteloord,

Steenbergen en Halsteren.

OpeningHet informatiecentrum van RWS aan de Zeelandweg Oost zal ook na de openstel-ling van de A4 nog een poosje open blij-ven. ‘De aandacht van het publiek voor het project is vanaf het begin goed geweest. Met name de eerste tijd was het telkens behoorlijk druk. Ik verwacht dat het ge-bouw dit jaar zeker nog openblijft. Over de opening van de snelweg op 24 november kunnen we momenteel nog niets concreet melden. Achter de schermen zijn we druk bezig om samen met de partners de moge-lijkheden te bekijken’, aldus Joep de Greef. De eerste en laatste en daarom unieke gelegenheid voor het publiek om lopend de snelweg te verkennen is tijdens de A4-run die op zondag 9 november gehouden wordt.

Laatste stuk A4 nadert voltooiingVanaf 24 november is snelweg tussen Bergen op Zoom en Halsteren open

Het aquaduct Steenbergen aan Zee is een opmerkelijk onderdeel van de nieuwe snelweg. LUCHTFOTO JOOP VAN HOUDT

STEENBERGEN - Na jarenlange werkzaamheden en een nog veel langere periode van aanloop en voorbereidin-gen is het binnenkort zover: het ontbrekende stuk A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord wordt dan opengesteld voor het verkeer. Vanaf maandag 24 november kan het verkeer gebruik maken van de ontbrekende schakel in de verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Hierdoor zal tevens naar verwachting het lokale wegen-net aanzienlijk ontlast worden.

BERGEN OP ZOOM - Ter ere van 70 jaar bevrijding Bergen op Zoom zal Bevrijdingsbigband Wachtpost 13 een bevrijdingsfeest-concert geven in Den Enghel te Bergen op Zoom.

Voor deze avond zijn speciale muziekstuk-ken ingestudeerd. Muziek uit de jaren ‘40 en ‘50. Diverse bekende marsen en swingnummers zullen de revue passeren, maar ook bekende oude Nederlandstalige liedjes uit die tijd zullen gespeeld worden. ‘Trees heeft een Canadees’ is er één van. De zaal is aangekleed in passende stijl, met tafeltjes, dansvloer, oude verlichting en knal van bannieren die je recht aan-

kijken. Het orkest bestaat alleen maar uit gelauwerde muzikanten van diverse pluimage en hebben hun sporen reeds ver-diend in allerlei andere muziekgezelschap-pen. De muziek wordt life gespeeld in de authentieke bezetting van de jaren ‘40- 50. Ook de zang van de liedjes uit deze tijd is typisch te noemen. Op deze avond zullen de Maple Leaf Babes hun opwachting ma-ken. Drie dames zullen de songs van The Andrew Sisters en Vera Lynn ten gehore brengen. Kortom een feest met allure in naoorlogse stijl. Retro zoals vintage moet zijn. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Zaterdag 25 oktober, 20.00 uur, Den Enghel.

Bevrijdingsorkest Wachtpost 13 speelt in Den Enghel

Hier het orkest en de Maple Leaf Babes in actie vorig jaar.

HALSTEREN - Villa Pardoes is een stichting die het mogelijk maakt dat gezinnen met een ernstig, mogelijk le-vensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar, een écht onvergetelijke gratis vakantie kunnen hebben.

In het middag programma zullen de vol-gende artiesten voor u optreden: Stephan Janssen, Bert, Carolien, Roy Otters, Anita (voorheen van de Rapsodies) en Anita & Ed. Zaal open om 13.00 uur. Aanvang 14.00 uur.Ook is er een avondvullend programma voor u samengesteld met een groter aantal hoofdzakelijk artiesten met een Brabantse achtergrond. In het avondprogramma

treden op: Stephan Janssen, Evert van Huygevoort. Randy Watzeels, Erwin Akker-mans, Patrick van de Corput, Tommy Lips, Patrick van Abeelen, Nick Koot, Belinda & José, Berry Daamen, Marco Kanters en Jolanda Zoomer. Zaal open 18.00 uur. Aan-vang 19.00 uur.De kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-baar bij: Ontmoetingscentrum De Witten-horst, Lindenlaantje 1a te Halsteren, Shell, Prins Hendrikstraat 17 te Zevenbergen. Via de website www.devrolijkepiraat.nl en/of telefonisch 06-28669171. Dit laatste nummer kunt u eventueel ook bellen voor meer informatie. Het team van ‘De Vrolijke Piraat’ hoopt dat u de actie voor Villa Par-does wilt steunen op 25 oktober.

Benefietdag voorVilla Pardoes

Page 7: Dboz 20141022

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 oktober t/m dinsdag 28 oktober 2014

HET VLEESPALEIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 oktober t/m dinsdag 28 oktober 2014

PAARDEN RIBLAPPEN ......................................... 1 kilo 690

500 gram SHOARMAVLEES +

5 PITABROODJES & BAKJE

KNOFLOOKSAUS ..................................................samen 475

EIGENGEMAAKTE KIP CORDON BLEU ..................................

.500 gram 425

100 gram GEBRADEN FRICANDEAU +

100 gram GEBRADEN GEHAKT .........samen 179

Antwerpsestraatweg 78Bergen op Zoom

0164-262163

PAARDEN RIBLAPPENWEEKAANBIEDINGEN

Voordelige bloemen

0.89v van 1.39

0.59v van 1.19

0.89v nú voor

50%goedkope

r

24%goedkope

r

36%goedkope

r

23%goedkope

r

3.89

speciale aanbieding

2.79

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

0.99v van 1.09

0.75v van 0.89

2.89v van 3.79

1.99v van 2.59

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELWEEKEND

40 cm, 20 stelen of 50 cm,10 stelen.

Rozen**

300 g

Spinazie*Elstar appelen*

MET JUS

1.5 KG

10 STUKS

450 g

Jam

Japanse mix250 g

Magere runderlappen*

450 g

Luxe midi bolletjes*

Grootmoeders gehaktballen*

6 stuks.

250 g

Gesneden kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig van 24 t/m 26 oktober

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 26 oktober.

100 g

Hollandse garnalen

50 cm, max 20 stelen.

Bloemen-boeket**

PRIJSVERLAGINGEN

Page 8: Dboz 20141022

PAGINA 8

BERGEN OP ZOOM - Één van de hoog-tepunten van de Bergse Vastenavond is zonder meer het programma ‘Tusse De Schuifdeure’, dat vele honderden Krabben naar de Stoelemat trekt en vele duizenden aan de tv kluistert.

Dit ‘theater van de weemoed en de leut’ zet het saamhorigheidsgevoel van het feest centraal en dit gaat in de komende editie nog meer voelbaar zijn. Voortaan krijgt De Schuifdeure als ondertitel mee ‘toen was leut éél gewòòn’. Maar eerst wordt iedereen van harte uitgenodigd om tijdens de ‘Bonte n’Avend’ in november zijn of haar kunsten te vertonen. De Schuif-

deure is populairder dan ooit. De kaarten zijn ieder jaar zo uitverkocht en het is het best bekeken tv-programma van ZuidWest TV. Dat zal zit jaar, nu Rieny Hagenaars heeft getekend voor de gastpresentatie, zeker niet anders zijn. Samen met Bas van Oevelen staat hij voor de uitdaging om het publiek en de kijkers door een gevarieerd middagprogramma te loodsen, dat een aantal nieuwe en verrassende elementen gaat krijgen.

Interactief en toch nostalgischNatuurlijk blijft De Schuifdeure vooral een ontmoeting met de nostalgie en de ‘werremte’. Want wat van vroeger komt

is lekker. Daar komt zowaar nog meer de nadruk op te liggen. Het publiek en zelfs bepaalde kijkers thuis krijgen er wel een grotere rol in. Dat heerlijke ‘ons kent ons’ gevoel, wordt hierdoor alleen maar ver-sterkt. De middag zal de sfeer van de jaren ‘50 uit gaan stralen, al is er vanzelfspre-kend ruimte voor moderner entertainment. Sterker nog, een deel van het programma wordt interactief. Om de artiesten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen is regisseur Arthur van Broekhoven gevraagd om de totstandkoming en de repetities te begeleiden.

Open podiumHet programma kan nog wat artiesten ge-bruiken. Iedereen die denkt iets leutigs te hebben, is daarom bij deze van harte uit-genodigd voor de ‘Bonte n’Avend’ die op vrijdag 14 november wordt gehouden in café Het Zwijnshoofd. Die avond staan ge-zelligheid en leut voorop, wanneer mensen het open podium betreden. Natuurlijk is er de gelegenheid om ideeën en nummers te bespreken. Heeft men al iets op de plank liggen of alleen nog maar een idee? Kom vooral. Er is zelfs muzikale begeleiding. Als een lied of een act aanslaat, kan het zomaar onderdeel worden van De Schuif-deure 2015 of een latere editie. Wie die avond mee wil doen, wordt verzocht een mail te sturen naar [email protected] en een korte beschrij-ving te geven van de act of het lied.

Open podium als opmaat voorDe Schuifdeure 2015

FOTO ALBERT JOOSENBERGEN OP ZOOM - Op zondag 12 ok-tober is Jan van Beers van PHV Fort de Rovere met zijn Hollandse herder

Noud naar de keuring te Haghorst ge-weest om het felbegeerde certificaat Politiehond 1 te behalen.

De dag begon koud, maar dat weerhield Noud er niet van om de zogenaamde voor-oefeningen netjes af te werken. Ook het revieren en het zwemmen gingen naar ver-wachting heel goed.Na de middagpauze was het zonnetje goed doorgebroken en begon het pakwerk (stel-oefeningen), waarbij Noud erg mooie aan-valsoefeningen liet zien. Op alle aanvallen behaalde hij de volle 5 punten. Een span-nend moment brak aan toen de punten ge-teld moesten worden, maar het wachten werd beloond. Jan heeft samen met Noud het certificaat Politiehond 1 behaald met 358 punten. Ondanks de (chronische) bles-sure van Noud een prachtig resultaat. Wij zijn als leden van PHV Fort de Rovere dan ook erg trots op deze combinatie! Noud zal nu van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.

Politiehond Noud

Noud in opperste concentratie

BERGEN OP ZOOM - Na de tragiek op het rauwe Terschelling van ‘Sil de Strandjutter’ komt Het Gezellentoneel na een jaar afwezigheid terug met een onvervalste volkskomedie: ‘t Plein.

In het najaar van 2013 zou Het Gezellen-toneel teruggaan naar haar roots met de traditionele volkskomedie ‘t Plein. Door persoonlijke omstandigheden van enkele leden zag de vereniging zich eind sep-tember vorig jaar helaas genoodzaakt de uitvoering een jaar uit te stellen. Inmiddels zijn ze bijna een jaar verder en hebben ze de draad vol goede moed en enthousiasme opgepakt.“De repetities zijn sinds mei van dit jaar in volle gang”, aldus voorzitter Rob Snepvan-gers.

Onvervalste volkskomedieDe Stoelemat in Bergen op Zoom zal op 28, 29 en 30 november daadwerkelijk worden omgetoverd tot een plein ergens op de Brabantse Wal in het Nederland van eind jaren ’40. Het plein wordt bevolkt door (dorps)figuren, zoals de oudere generatie ze nog gekend heeft. Het leven van alle-dag wordt breed uitgemeten en roddel en achterklap zijn aan de orde van de dag. De aardigheid van de traditionele volkskome-die schuilt in het onvermijdelijk liefdesver-haal, want iedereen zal zich afvragen: hoe zit het nu eigenlijk?

Reputatie‘t Plein is een volks-blijspel in de Vlaamse traditie: eenvoudig geschetste personages in een snel herkenbare verhaallijn met een

amoureus randje.Het Gezellentoneel heeft een reputatie opgebouwd met volkskomedies, zoals Rommetom ‘t Achterom, De gròòte dag, Paradijsvogels en Ouw d’oew mond, gij. ‘t Plein past prima in dat rijtje.

Data en aanvangstijden‘t Plein wordt opgevoerd op vrijdag 28 en zaterdag 29 november, aanvang 20.00 uur. Op zondagmiddag 30 november is er een matineevoorstelling, aanvang 14.30 uur in Party- en evenementencentrum De Stoele-mat, Westersingel 40, Bergen op Zoom. Kaarten zijn vanaf maandag 1 september te koop bij Rookshop De Schelde, Ant-werpsestraat 119, Bergen op Zoom en via de website van Het Gezellentoneel:www.hetgezellentoneel.nl.

Het Gezellentoneel presenteert de volkskomedieNa een jaar afwezigheid vol enthousiasme weer terug

BERGEN OP ZOOM - Ter ere van 70 jaar bevrijding Bergen op Zoom, zal Bevrijdingsbigband Wachtpost 13 een bevrijdingsfeest-concert geven in Den Enghel te Bergen op Zoom.

Voor deze avond zijn speciale muziekstuk-ken ingestudeerd. Muziek uit de jaren ‘40 en’ 50. Diverse bekende marsen en swingnummers zullen de revue passeren, maar ook bekende oude Nederlandstalige liedjes uit die tijd zullen gespeeld worden. ‘Trees heeft een Canadees’ is er één van. De zaal is aangekleed in passende stijl, met tafeltjes, dansvloer, oude verlichting en knal van bannieren die je recht aan-

kijken. Het orkest bestaat alleen maar uit gelauwerde muzikanten van diverse pluimage en hebben hun sporen reeds verdiend in allerlei andere muziekgezel-schappen. De muziek wordt life gespeeld in de authentieke bezetting van de jaren ‘40-’50. Ook de zang van de liedjes uit deze tijd is typisch te noemen. Op deze avond zullen de Maple Leaf Babes hun opwach-ting maken. Drie dames zullen de songs van The Andrew Sisters en Vera Lynn ten gehore brengen. Kortom een feest met al-lure in naoorlogse stijl. Retro zoals vintage moet zijn. Iedereen is welkom en entree is gratis. Zaterdag 25 oktober, 20.00 uur, Den Enghel in Bergen op Zoom.

Trees heeft een CanadeesBevri jdingsbigband Wachtpost 13 speel t in Den Enghel

Hier het orkest en de Maple Leaf Babes in actie vorig jaar.

Eind oktober is er voor de tweede keer een grote Zeeuwse woonmarkt in Goes. In de TMC Woonwinkels (Marconistraat 13-15b) presente-ren veertig bedrijven hun primeurs die het wonen nog aangenamer gaan maken. Verder zijn er allerlei workshops en proeverijen, die de bezoekers van de Zeeuwse woon-markt gratis worden aangeboden. Wanneer u plannen hebt om iets te gaan vernieuwen of te veranderen of misschien zelfs op zoek bent naar een nieuwe of andere woning, dan is de Zeeuwse woonmarkt een echt aanrader.

Vorige jaar was de 1e Zeeuwse Woonmarkt bracht die wat u er van verwachte?Jaap Witte (een van de organisatoren): Eerlijk gezegd overtrof het onze stoutste verwachting. Veel bezoekers, veel ge-zelligheid en goede resultaten voor de

deelnemers. Dit blijkt ook duidelijk uit het feit dat 85% van de deelnemers van vorig jaar ook nu weer aanwezig is.

Wat maakt het dan zo aantrekkelijk om de Zeeuwse woonmarkt te bezoeken?Allereerst heeft Zeeuwse Woonmarkt de toegankelijkheid van een winkel, dus geen entree iedereen kan zo even bin-nen wippen. Informatie, voordeel en gezelligheid zijn echter de pijlers die het voor de mensen interessant maakt om de Zeeuwse woonmarkt te bezoeken.Gaat het nu over bouwen, kachels, in-richting, keukens, tuinen, zon- of wind-energie enz. Op de woonmarkt treft u de meest actuele informatie en primeurs onder 1 dak. Natuurlijk zijn erook spe-ciale acties, die het aantrekkelijk ma-ken om tijdens de woonmarkt je slag te slaan. Plus het is ook nog eens super gezellig, want er is ook tijd en plaats ingeruimd voor de inwendige mens. Een

lekker aangekleed kopje koffie, of deel-nemen aan de gratis wijn- en bierproe-verij, met daarna een gratis friet met frikadel of mosselen, het kan allemaal op de Zeeuwse woonmarkt. Vorige jaar waren er bezoekers, die kwamen zelfs meerdere malen omdat ze alles wilden meemaken.

De Zeeuwse woonmarkt blijft dus een jaarlijks terugkerend evenement?Dat is zeker de bedoeling en dat gaat ook gebeuren, want het is zowel voor de bezoekers als de deelnemers interes-sant. Weinig kosten voor de deelnemers en alle financiële inspanningen worden aangewend ten gunste van de bezoe-kers. Wel moeten we ervoor zorgen dat de deelnemers het laatste nieuwe tonen. De introductie van de primeurs moet dus jaarlijks plaats vinden op de Zeeuwse Woonmarkt. Het credo voor de toekomst is: “Niet groter maar beter”.

De 2e Zeeuwse Woonmarkt is een echte woonhappening!BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

Page 9: Dboz 20141022
Page 10: Dboz 20141022

PAGINA 10

Jan Hendrickx bij zijn kippen. FOTO MIEKE VAN MEER

‘De angst gaat nooit helemaal weg’Jan Hendrickx was dwangarbeider t i jdens WO I I

DOOR MIEKE VAN MEER

Jan Hendrickx werd in 1921 in Zundert geboren. Toen hij acht jaar was ver-huisde het gezin naar Meer in België en later naar Kasterlee. Vanaf zijn twaalfde hielp hij zijn vader op het tuinbouw-bedrijf. “Naar school gaan was er niet meer bij.” In 1943 trouwde hij met de Belgische Mathilde Hoppenbrouwers. Ze woonden bij haar moeder in Rijk-sevorsel in. Tot die razzia in juli 1944. “Samen met mijn vrouw liep ik over de Rijkevorselse kermis. We dachten dat de oorlog snel gedaan zou zijn. Ineens waren ze daar. De Gestapo, noemden we die. Er was geen ontkomen aan.” De Duitsers pakten de toen 23-jarige Jan en nog vele andere mannen op en brachten hen naar Turnhout. “In de oude gevangenis sloten ze ons op. De volgende dag transporteerden de Duit-sers ons met de trein naar Antwerpen. Uit alle delen van België voerden ze mannen aan en brachten hen naar de gevangenis in de Begijnenstraat. Ik kon zelf geen contact opnemen met mijn familie. Mijn vrouw heeft wat spullen, kleding en tabak, af mogen geven bij de gevangenis. Een dag later zetten ze ons weer op een trein. Ruim 500 man voerden ze weg. In iedere wagon gewa-pende Duitsers, zodat ontsnappen niet mogelijk was. We hadden geen idee waar ze ons naar toe brachten.”

PuinruimenNa twee dagen reizen, kwam Jan op 31 juli 1944 aan in Berlijn. De Duitsers verdeelden de mannen in groepen. “Ze vroegen naar je beroep en dan brach-ten ze je naar een bedrijf. Ik kwam bij Askania-Werke terecht. Op mijn werk-pas staat ‘machine-arbeider’, maar ik heb geen machine aangeraakt. Door de vele bombardementen sneuvelden de ramen in de fabriek. Die moesten wij repareren. En puinruimen. Wat ze in de fabriek produceerden weet ik niet. Ik denk iets voor onderzeeërs of vlieg-tuigen. Er waren in ieder geval ruimten in de fabriek waar wij geen toegang hadden. Oh nee, dat hoefde je niet te proberen.”

SchuilkelderDe arbeiders sliepen in een barakken-kamp. “Een groot terrein, omheind met prikkeldraad waar verschillende barakken stonden. Er waren mannen uit verschillende landen. Nederlanders, Fransen en Belgen, maar ook Russi-sche krijgsgevangenen. We wisten niet precies hoe het er voor stond met de oorlog. We hoorden alleen de Duitse radiozender. Daar vertelden ze hoe goed het ging met het offensief. Maar wij wisten beter. De bombardementen gingen aan één stuk door. Steeds ging dat alarm weer af.” Jan doet het geluid van een sirene na en krimpt wat ineen. “Dan moesten we naar de schuilkelder. Wel drie keer per dag. Angstig. Heel erg.”

Droog brood“Eten kregen we in de kantine. ‘Pellkar-toffeln’ of koolrabisoep en een stukje droog brood. Dat was het. We kregen bonnen voor een week. Gebruikte je de ene dag twee bonnen, dan had je de andere dag minder. Een maat van me mocht het transport van de keuken verzorgen. Hij vertelde dat de Duitsers beter aten. Vlees en macaroni. Soms kon hij wat mee smokkelen. Toch keek je wel uit om ongehoorzaam te zijn of sabotage te plegen, want dan sloten ze je direct op.”

Loopgraven“De bombardementen werden heftiger. Soms zag de lucht zwart van de bom-menwerpers. In maart 1945 brachten ze ons naar Oost-Duitsland, want de Rus kwam er aan. Daar moesten we een hele dag loopgraven maken. Het was vlakbij het front en de bommen en granaten vlogen om de oren. Dat ge-luid. Het is niet te beschrijven. Ik was van thuis uit gewend met een schop te werken, maar er waren mannen bij die nog nooit een schop vast gehad hadden. Zwaar werk. Met rondom ge-wapende bewakers moesten we drie meter op een dag graven. Anderhalve

meter diep en één meter breed. We sliepen in een grote schuur. In het hooi. Ieder had één deken. Te eten hadden we niet veel. We zochten naar alles wat eetbaar was. In een klein potje op een vuurtje moesten we wat zien te maken. Op een dag was er een jongen die een kip had weten te pakken. Die kookte hij in zijn potje. Een Duitser tilde het deksel op, vroeg van wie die kip was en schoot de jongen, die zijn vinger opstak, direct meerdere keren in zijn borst. Toen liep hij verder. De jongen kermde en zijn maten probeerden de wond dicht te duwen. Daarop keerde de Duitser terug en schoot de jongen in zijn nek. Gewoon zo. Dat beeld gaat nooit meer weg.”

RussenJan en zijn maten merkten dat de Duit-sers zenuwachtiger werden en dat het Russische front verder optrok. Ze spraken af om te vluchten, zodra het kon. Tijdens een zware beschieting lukte het Jan om met drie anderen er vandoor te gaan. “De schoppen namen

we mee en we renden door het bos. Op een heuvel hebben we ons ingegraven. Daar hebben we anderhalve dag geze-ten. Fluisterend tegen elkaar. Biddend. Luisterend naar het geluid van de Rus-sische tanks. Op een gegeven moment zijn we uit onze schuilplaats gekomen en naar de Russen gegaan. Die hielden ons ook weer vast. Ze moesten eerst controleren of we geen Duitsers waren. Want die vermomden zich als arbeiders om te ontkomen.” Over de Russische soldaten heeft Jan geen goed woord over. “Daar was geen enkele discipline. Dronken waren ze. Al van ’s morgens vroeg af. Brutaal. Wreed. Vooral tegen vrouwen.” Na acht dagen lieten ze ons vrij. We moesten het verder maar uit-zoeken.”

FeeststemmingDe vier mannen gingen op weg. “Naar de Amerikanen wilden we. Onderweg vonden we fietsen bij verlaten boerde-rijen. En doden. Zoveel doden. Ik denk dat ik wel tweehonderd lijken heb ge-zien. Duitsers. Uiteindelijk kwamen we bij de rivier de Elbe. Met de boot zijn we overgezet en door de Amerikanen opgevangen. Veertien dagen lang ver-bleven we daar. Er was eten en ieder-een was in een soort feeststemming. Ze ontluisden ons en wilden van alles van ons weten. Daarna mochten we met de trein naar huis. Omdat de ge-allieerden manschappen en materiaal aanvoerden, moest onze trein steeds op een zijspoor. De reis duurde meer dan acht dagen.”

Dromen“Na de oorlog? Je pakt je leven weer op. De mannen met wie ik gevlucht ben, ontmoette ik regelmatig. Dan spraken we over wat meemaakten. Maar niet alleen, hè. Je kunt daar niet

over door blijven zeveren. Ze zijn nu al-lemaal dood. Ik ben de enige nog die over is. Dromen doe ik veel. Het zijn nooit mooie dromen. Altijd zit ik in het nauw. Kleine ruimtes, donkere ruimtes. Ik kan er niet tegen. Ik krijg geen lucht meer en raak in paniek. Op vakantie in Spanje een paar jaar terug kreeg ik het heel heftig. Ik bezocht er een grot en dat gevoel overviel me plots. Ik sloeg om me heen en moest naar buiten. Heel akelig.”

RijbewijsTrots wijst Jan op de foto’s aan de wand in zijn huiskamer. Zes zonen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkin-deren. “Mijn vrouw overleed in 1971 en ik bleef achter met de zes jongens. Sinds 1983 woon ik weer in Zundert. Ik zit hier op mijn plaats. Ik heb goede bu-ren, die ik altijd om hulp kan vragen. Ze letten op mij. Ik geniet van mijn tuintje en van de kippen. Eieren eet ik niet veel, maar ik zie de kippen graag rondschar-relen in het gras. Ik ben nu 93 jaar. Het is 70 jaar geleden dat ze me oppakten en naar Duitsland brachten. De laatste tijd denk ik vaker aan die periode. Mis-schien komt het omdat ik ziek ben. Dat je voelt dat het op zijn einde loopt.” Jan peinst. Niet lang. Dan lacht hij weer. “Mijn rijbewijs is pas voor vijf jaar ver-lengd. Ik grap dan tegen mijn jongens dat ik die misschien in de hemel of de hel ook nog kan gebruiken. Dat ik er als chauffeur aan de slag kan. Ja, je moet er de moed maar in zien te houden.”

ZUNDERT - Zoals vele mannen van zijn leeftijd, had Jan Hendrickx een op-roep gehad van de Duitse bezetter om zich te melden voor de ‘Arbeitsein-satz’. Twee jaar lang wist hij daaraan te ontkomen. In juli 1944, slechts twee maanden voor de bevrijding van Zuid-Nederland, pakten Duitse sol-daten Jan alsnog op bij een razzia. Eind mei 1945 keerde hij pas terug naar huis. “Het was verschrikkelijk. De bombardementen, de doden. Na terugkeer moet je er zelf iets van zien te maken. De herinnering wordt minder. Maar helemaal weg gaan doet het niet.”

Meer dan tien miljoen buiten-

landse dwangarbeiders ver-

bleven tussen 1939 en 1945 in

Duitsland en in de door Duitsers

bezette gebieden. Ruim een half

miljoen van hen waren Nederlan-

ders. Daarvan zijn zo’n 120.000

mannen tijdens razzia’s opge-

pakt in het laatste oorlogsjaar.

Dwangarbeiders

De werkpas van Jan Hendrickx.

Page 11: Dboz 20141022

ALLES MOET ECHT WEG!!!

OPHEFFINGSUITVERKOOPM E U B E L A F D E L I N G

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

Incl. fornuis 90 cm, afzuigkap, koelkast en werkblad. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren

4140,-

Complete keuken4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

Complete keuken13.854,-

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

9895,-1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Page 12: Dboz 20141022

Zeeuwsemosselen

ECHTE ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE

BEZOEKERS VAN DE ZEEUWSE WOON-

MARKT OP ZATERDAG (BONNEN ZIJN

TE VERKRIJGEN BIJ DE DEELNEMERS)

Crea pleinEEN CREA PLEIN VOOR DE KIDS MET

O.A. CUPCAKES, DIE OP VERSIERING

WACHTEN EN ZATERDAG EEN SPRINGKUSSEN

InspirationTourGRATIS ADVIES DOOR EEN ONAFHANKELIJKE

BINNENHUISARCHITECT AANGEBODEN DOOR

TMC WOONWINKELS OP DONDERDAG

EN ZATERDAG. SCHRIJF U IN VIA

WWW.INSPIRATIONTOUR.NL

Gratisfotoshoot DOOR FOCUSS FOTO STUDIO.

Beleefbij ons de trends voor 2015!

Z� uw�

30, 31 okt & 1 nov.‘14Locatie: TMC, Marconistraat 13-15b, Goes

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

Op 30, 31 okt. en 1 nov. houden Zeeuwse

ondernemers de tweede Zeeuwse

Woonmarkt! Met ruim 40 marktkramen

staat de Zeeuwse Woonmarkt bol van

veel noviteiten en activiteiten zoals work-

shops, presentaties en demonstraties.

Uiteraard presenteren de 40 deelnemers

- van autodealers, makelaars, architecten

tot keuken- en serreaanbieders -

eenmalige acties en kortingen!

WWW.INSPIRATIONTOUR.NL

Barefoot CoffeeHOUTEN KOFFIEBAR WAAR U EEN

KOFFIEBELEVENIS KUNT ERVAREN

( OOK THEE EN GEBAK)

ECHTE ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE

BEZOEKERS VAN DE ZEEUWSE WOON-

MARKT OP ZATERDAG (BONNEN ZIJN

TE VERKRIJGEN BIJ DE DEELNEMERS)

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

WoonmarktchequeT.W.V. 450,00 DIE U KUNT WINNEN DOOR DE

ZEEUWSE WOONMARKT TE BEZOEKEN. LET OP

DE MARKTOMROEPER, VOLG ZIJN AANWIJZINGEN

EN U BENT ZOMAAR 450,- RIJKER. Zeeuwse

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

shops, presentaties en demonstraties.

Facebook actieTIJDENS DE ZEEUWSE WOONMARKT

MAAKT FOCUSS GRATIS FOTO’S VAN

DE BEZOEKERS MET DE NIEUWE

SMART. DEZE FOTO WORDT OP DE

FACEBOOKPAGINA VAN TMC GE-

PLAATST. DEGENE MET DE MEESTE

LIKES KRIJGT EEN TESTRIT MET DE

NIEUWE SMART AANGEBODEN.

KOFFIEBELEVENIS KUNT ERVAREN

MOODBOARDPLEINMAAK JE EIGEN MOODBOARD . EEN MOOIE LEIDRAAD

VOOR DE TOEKOMSTIGE VERANDERINGEN IN JE

INTERIEUR. HET BESTE MOODBOARD WORDT BELOOND

MET EEN WOONCHEQUE VAN 450,- BESCHIKBAAR

GESTELD DOOR TMC WOONWINKELS

Barefoot CoffeeMOODBOARDPLEIN

GESTELD DOOR TMC WOONWINKELS

U vindt de tweede Zeeuwse Woonmarkt in de woonwinkels van TMC Goes en TMC WoonWenz. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

Page 13: Dboz 20141022

Bloemschikken verzorgd door bloembinderij ’t BlommetjeDonderdag 16.00 - 16.30 uur 19.30 - 20.00 uur Vrijdag 15.30 - 16.00 uurZaterdag 13.30 - 14.00 uur 15.00 - 15.30 uur Een binnenhuisadviseuse van TMC Woonwinkels presenteert u de basis voor een goede inrichting en de nieuwste woontrendsDonderdag 14.00 - 15.00 uurVrijdag 16.00 - 17.00 uurZaterdag 14.00 - 15.00 uur

De beste huidverzorging verzorgd door LIFE M Beauty at HomeDonderdag 13.30 - 14.00 uur 20.00 - 20.30 uur Vrijdag 14.30 - 15.00 uur Zaterdag 11.00 - 11.30 uur 13.00 - 13.30 uur

Buiten/ binnen schilderen verzorgd door een vakspecialist van PPG coatings op zaterdag. Buiten schilderen: 10.00 - 12.00 uurBinnen schilderen: 13.30 - 15.30 uur

Ook veel gelegenheid voorhet stellen van vragen;hoe, wanneer en welke verf?

Graag vooraf inschrijven voor één van de verschillende workshops. Geef s.v.p. de betreffende workshop door plus dag en tijdstip per mail door naar [email protected] of meld je aan via zeeuwsewoon-markt.nl

ANGUSFOKKERIJ POELZICHT: INFORMATIE OVER DE VEESTAPEL EN BIOLOGISCH VLEES

AAPROTEC: PRESENTEERT LAATSTE NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN GARAGADEUREN ENLOOPDEUREN

AUTO TOONDER: HET LAATSTE NIEUWS VAN SUZUKI EN ALLES OVER UW AUTO-ONDERHOUD

ARCHITECTEN ALLIANTIE: ONTWERPT UW BOUWDROOM

BLOEMBINDERIJ ’T BLOMMETJE: ALLEEN TIJDENS DE WOONMARKT: 10% KORTING OPUW BRUIDSBOEKET

BAREFOOT COFFEE: GENIET VAN EENULTIEM KOFFIEMOMENTJE MET DE HOUTEN KOFFIE-AUTOBAR

BOUWBUREAU IBW: ALLES OVER VENTILATIE, WINDENERGIE EN BOUWEN

BOUWBEDRIJF RIJK: VOOR REALISATIE VAN AL UW BOUWPLANNEN

ARCHITECT EN INTERIEURARCHITECT VAN DEN BOORN: PRESENTEERT GEREALISEERD WERK EN GEEFT GRATIS INTERIEUR- ENKLEURADVIES. OOK HET ADRES VOOR UWADVIES VAN UW VERBOUWING

BOSMAN HOVENIERS EN TUINADVIES:TUINIDEEËN EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

FOCUSS FOTOSTUDIO : PRESENTEERT EEN CREATIEVE WANDBEKLEDING

FRITUUR LEE: MET OVERHEERLIJKE FRITES, KROKETTEN EN FRIKADELLEN

GEMEENTE BORSELE: PRESENTEERT DE BOUWPLANNEN IN DE KERNEN VAN DE GE-MEENTE BORSELE EN KOMT MET DE PRIMEUR: VAN UITGIFTE VAN BOUWGROND IN ERFPACHT!

GEMEENTE GOES: VERKOOP VAN BOUWKA-VELS IN GOES E.O. ZOALS MANNEE, ARIA EN IN WOLPHAARTSDIJK

HOEKMAN INSTALLATIE: PRESENTEERT VAN BAD NAAR DOUCHE IN ÉÉN DAG. PLUS PELLET KACHELS EN EEN RIMFREE TOILET

INSPIRATIONTOUR: ZELFSTANDIGE BINNEN-HUISADVISEURS OP DONDERDAG EN ZATERDAG VOOR GRATIS INTERIEURPLAN.

INSTALLATIE TECHNIEK NIEWENHUIJSE:ALLES OVER DOMOTICA, DUURZAMETECHNIEK ETC.

JAN DE MOSSELMAN: MET OP ZATERDAGOVERHEERLIJKE MOSSELEN GRATIS VOORALLE WOONMARKTBEZOEKERS

KUUB MAKELAARS: PRESENTEERT ZIJN WONINGAANBOD

LIFE M: PRESENTEERT DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING BIJ U THUIS

MAKELAARDIJ FAASSE & FERMONT:PRIMEUR PROJECT RITTENBURG TE MIDDEL-BURG EN ANDERE NIEUWBOUWMOGELIJKHEDEN

MEERHUIS: PRESENTEERT EEN RECREATIE-BOUWPROJECT IN FRANKRIJKE EN EEN SPECI-AAL BOUWSYSTEEM VOOR HUIZEN

MERCEDES-BENZ VAN OEVEREN: TOONT DE NIEUWSTE MERCEDES-MODELLEN

MIKRO ELECTRO: TOONT EEN SCALA AAN MO-GELIJKHEDEN OM HEERLIJKE KOFFIE TE ZETTEN

PELMA/ARDI KEUKENS: TOONT DIVERSE NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN FRONTEN EN WERKBLADEN. PLUS DE NIEUWSTE VERSIE VAN DE NEFF-OVENLIJN.

PLUIMERS ISOLATIE: TOONT U ALLESOVER SPOUWMUURISOLATIE, VLOERISOLATIE EN DAKISOLATIE

RABOBANK OOSTERSCHELDE: FINANCIEEL ADVIES M.B.T. WONEN: HYPOTHEKEN,VERZEKERINGEN ETC.

R&B WONEN: PRESENTEERT WONING-CORPORATIE PROJECT OOSTGAARDE

SAARTJES CONFITURE: STREEK CONFITURES, WALNOTENLIKEUR EN DIVERSE ANDEREPRODUCTEN

SCHRIJVER-VERSLUYS MAKELAAR:LAAT ZIJN WONINGAANBOD ZIEN

STOFFEERDERIJ BROUWER: DEMONSTRATIE MEUBELS STOFFEREN

TMC WOONWINKELS: ALLES WAT NODIG IS OM GEZELLIG TE WONEN

UNIQUE FLOOR AND WALL: MET O.A.WATERDICHTE BETONSTOLE VOOR BADKAMERS EN ZWEMBADEN EN TERRASVLOEREN VAN MARMER BETON

VENESTRA: ALLE MOGELIJKHEDEN OP HET GE-BIED VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN EN SERREBOUW

WALDOR: ALLES OP HET GEBIED VAN KACHELS, HOUTKACHELS, PELLETKACHELS ETC.

WATERSPECIALIST: DEMONSTREERT DEWATERONTHARDERS

ZONNEPANEEL ZEELAND: ZONNEPANEEL NIEUWS: GEEN LAST MEER VAN SCHADUW DOOR PARALLEL GESCHAKELDE MICRO OMVORMERS

GRATIS WORKSHOPS Schrijfje snel in!

Deelnemers aan de 2e Zeeuwse Woonmarkt

40 deelnemers,40 marktkramen!

Kijk voor alle activiteiten, workshops (en het inschrijven) en de deelnemers op:www.zeeuwsewoonmarkt.nl

door naar [email protected] door naar [email protected]

Bier- enwijn-

proeverij

Page 14: Dboz 20141022

PAGINA 14

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

Openingstijden Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

DOOR KOOS VAN DEN BROEK

De kinderen gingen onder begeleiding van een aantal mensen van de vereniging IVN de Groene Zoom zaden oogsten van de bloemen, die in de afgelopen lente door leerlingen van dezelfde scholen gezaaid zijn. De aanwezigheid van de wethouder benadrukte nog eens hoe belangrijk de gemeente het groen in de stad vindt en hoe belangrijk dit door de buurt . Ook de leerlingen beseffen heel goed het belang van de natuur. `De natuur is heel gezond` en `de natuur zorgt voor zuurstof voor ons`. Toen de wethouder Vroeg: `Wat gaan jul-lie hier nu doen`, bleek wel dat ook andere aspecten van deze activiteit niet vergeten werden. Het antwoord van een van de kin-deren: `Lekker eten en drinken.`

SpelenNadat de wethouder de kinderen had toe-gesproken, ging zij samen met de kinderen

op zoek naar zaden. De vrijwilligers van IVN de Groene Zoom legden uit hoe ze de verschillende zaden konden vinden en hoe ze die thuis moeten bewaren, zodat ze in de lente weer gezaaid kunnen worden. Na het oogsten was er nog een spel waarbij ze verschillende dieren moesten zoeken en konden de leerlingen zich in het bos nog even helemaal uitleven. Want die ruimte wordt hier ook geboden. Door op een educatieve manier met de natuur be-zig te zijn en te spelen in de natuur kan er een blijvende waardering voor die natuur ontstaan. De wethouder vertelde ook nog dat de gemeente een prijs had gewonnen als groenste gemeente. `De prijs is ook wel een beetje jullie prijs`, aldus de wethou-der. Hiermee doelde zij op het feit dat dit niet zomaar een toevallige activiteit is van de beide scholen. Het oogsten in de herfst en zaaien in de lente wordt al vanaf het begin gedaan door de leerlingen van de

beide scholen. En hiermee helpen zij mee om het Kindervlinderbos te behouden en onderhouden.

EducatieDe kindervlindertuin is een initiatief van het IVN de Groene zoom samen met de buurt, dat wordt ondersteund door de gemeente in het kader van het natuur en milieu educatieprogramma. De bloemen die men hier laat groeien trekken diverse vlindersoorten en andere insecten aan. Zo is er ook al een bijenhotel gerealiseerd. Door ieder jaar de kinderen te laten zaaien en oogsten wordt hier een bijzondere bio-diversiteit gecreëerd. Dat er hier een grote diversiteit ontwikkeld wordt blijkt wel uit de naamgeving van het stukje groen. Er is hierin wat verwarring of het nu een bos of een tuin genoemd moet worden. In Ber-gen op Zoom komt biodiversiteit als thema terug in alle activiteiten van het Nu-MEnu, de gemeentelijke NME jaarkalender.

Oogstfeest in het KindervlinderbosLeerl ingen besef fen heel goed het belang van de natuur

Als er paddenstoelen ontdekt worden is het enthousiasme bij de kinderen groot. FOTO KOOS VAN DEN BROEK

HALSTEREN – Donderdag zijn de leerlingen van de basisscholen de Biezenhof en de Rode Schouw op zoek gegaan naar zaden in de Kindervlinderbos, gelegen tussen de Langstraat en de Rode Beuk. Zij werden daarbij geholpen door wethouder Yvonne Kammeijer, die de aftrap gaf voor deze actie. Na een korte inleiding met de kinderen ging zij vervolgens samen met de kinderen op zoek naar de zaden.

HALSTEREN - De slag om De Schelde, één van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op zater-dag 25 oktober wordt deze slag voor de 70ste keer herdacht en gevierd met een bevrijdingstoertocht van Zeeland naar Bergen op Zoom.

Bewoners van tanteLouise-Vivensis heb-ben deze oorlog van dichtbij meegemaakt, daarom is het zo bijzonder dat zij een bij-drage leveren aan de toertocht.Burgemeester Petter kwam persoonlijk langs om de bewoners te bedanken voor hun inzet.

Persoonlijke boodschapJuist omdat de herdenking zo dicht bij de bewoners staat, zet tanteLouise-Vivensis zich in door lunchpakketten voor alle deel-nemers aan de tocht te verzorgen. Bewo-ners van woonzorgcentrum St. Elisabeth dragen hun steentje bij door de lunchpak-ketten in te pakken en er via een kaartje een persoonlijke boodschap in achter te laten. “De beelden van de bevrijding staan nog op mijn netvlies,” aldus bewoonster

Husson, “Ik wens de deelnemers succes met de tocht.”

Levedige herinneringenTijdens een speciale bijeenkomst brachten een aantal leden van het Burgercomité 70 jaar Bergen op Zoom e.o., waaronder bur-gemeester Petter, een bezoek aan woon-zorgcentrum St. Elisabeth om bewoners persoonlijk te bedanken. Bewoners maak-ten het comité deelgenoot van hun leven-dige herinneringen en verhalen over de Tweede Wereldoorlog en genoten tussen-tijds van herkenbare bevrijdingsliederen. Burgemeester Petter: “Ik merk altijd dat vreugde en verdriet naast elkaar staan bij bevrijding. Het leven van de een is de dood van een ander. Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat vrijheid nooit in het gedrang komt.”Het feit dat de bewoners de bevrijding nog hebben meegemaakt en zich nu inzetten voor de toertocht wordt zeer gewaardeerd. “Brood betekent leven. Met het verzorgen van de lunchpakketten geven jullie eigenlijk vrijheid en de herin-nering aan de bevrijding door, van genera-tie op generatie. Hartelijk dank hiervoor.”

Burgemeester Petter: ‘Jullie geven vrijheid door’

Lunchpakketten voor bevri jdingstoertocht

Dhr. Vergouwe vertelt zijn verhaal aan burgemeester Petter

BERGEN OP ZOOMKaarttoernooi: Ontspanningsvereniging Toonaangevend houdt dit najaar een kaart-toernooi op zondag 26 oktober in wijkcentrum de Korenaere, Korenmarkt 7, Bergen op Zoom. Er wordt gestreden in de spelsoorten rikken en jokeren, aanvang 10.30 uur en de prijsuitreiking staat gepland om ong.16.30 uur. Bingo: Zaterdag 25 oktober wordt er een bingo gehouden in café de Pondarosa, Fluwe-lenbroekstraat 47. De bingo wordt gehouden door biljartvereniging ‘t Laantje. Zaal open om 19:00 uur, aanvang om 20:00 uur. Iedereen welkom.Bingo: Ontmoetingscentrum de Korenaere houdt een bingomiddag op donderdag 23 oktober. Er zijn leuke prijzen te winnen. De zaal is open vanaf 13.00 uur en de balletjes draaien vanaf 13.30 uur. Wilt men er eens even gezellig uit zijn en kans maken op een leuke prijs, ga naar ontmoetingscentrum de Korenaere, Korenmarkt 7.

LEPELSTRAATBingo: H.S.V. ‘t’ Garnaaltje houdt een bingoavond op zaterdag 25 oktober in café zaal Leonita, Kerkstraat 3. De zaal gaat om 19.30 open en de bingo begint om 20.00 uur. iedereen is van harte welkom om een avondje bingo te spelen.Koersbal: Uitslag 16 oktober: 1. Lisa van Schilt, 2. Rinus Nijssen, 3. An van Kaam, 4. Anny Hensen, 5. Cor van Wijk, 6. Geert Loos, 7. Jaantje van Schilt, 8. Liesbeth Brouwers, 9 Sjaan van Ekeren.

KORTE BERICHTEN

BERGEN OP ZOOM - Wie snel is kan nog mee! Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de Serious Wine Tour die op 25 oktober door de Bergse binnenstad trekt. Stichting OktoBer Wijnmaand biedt liefhebbers van wij-nen, die dat graag combineren met

een gezellige avond, een ‘serieus’ programma met kunst, cultuur, am-bachten en proeverijen.

De enthousiastelingen van OktoBer Wijn-maand maken er altijd weer een sport van om unieke locaties te vinden voor

hun Wine Tour en dat is ook dit jaar ge-lukt. Deelnemers starten en eindigen in ‘t Pakhuis. Deze uit de kluiten gewassen he-renkledingzaak in het vierkantje wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot chique lounge. Een prima uitvalsbasis voor een smakelijke en gezellige ontdekkingstocht door de stad. Deelnemers gaan vanuit hier een aantal adressen bezoeken: Bakker Groffen, Muziekatelier Frans Van Vliet en de ateliers Bij Krijn en Peter Franssen. Op alle adressen worden natuurlijk mooie wij-nen gepresenteerd en er zal meer te doen zijn. De kunstenaars en ambachtslieden gaan er hun vak presenteren en er is op een aantal locaties ook entertainment.

Het zal dus wederom een gevarieerde en gezellige avond zijn, waar je zelfs wat van opsteekt. Genieten in Bergen op Zoom staat centraal! Voor 35 euro per persoon ben je een hele avond op pad, krijg je een flink aantal wijnen en lekkere hapjes te proeven, is er volop vertier en maak je ook nog nader kennis met Bergs vakmanschap. Gezelligheid en cultuur gaan prima samen. Wil je nog mee? Ga dan snel naar www.oktoberwijnmaand.nl en meld je aan. Mis-schien ben je nog op tijd.

Serious Wine Tour voor levensgenietersAtel iers , ambachten en wijn

Tijdens een eerdere editie waren de verrassende locaties Bergse kelders. Ook dat viel zeer goed in de smaak.

Page 15: Dboz 20141022

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Hoera! De Kinderspaarweken 

Kom nu sparen en krijg een cadeau

De

actie

loop

t van

7 o

ktob

er to

t en

met

1 no

vem

ber 2

013.

Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en o

f kijk

op

ww

w.re

giob

ank.

nl.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Hoera! De Kinderspaarweken 

Kom nu sparen en krijg een cadeau

De

actie

loop

t van

7 o

ktob

er to

t en

met

1 no

vem

ber 2

013.

Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en o

f kijk

op

ww

w.re

giob

ank.

nl.

Halsteren Westenburg Financiële Diensten, Dorpsstraat 13, 0164 682562

Bosschenhoofd Rokx Assurantiën, Pastoor van Breugelstraat 134, 0165 311975

Etten-Leur Roels & van Ginneken, Anna van Berchemlaan 36, 076 5012230

Fijnaart Haverkamp & Partners, Korte Kerkstraat 2, 0168 463319

Hoeven Haverkamp & Partners, Bovenstraat 37c, 0165 507750

Oud Gastel Sweere, Dorpsstraat 3, 0165 512851

Roosendaal Voets Assurantiën, Vijfhuizenberg 207, 0165 521770

Sprundel Lodewijks-van Ginneken Assurantiegroep, St. Janstraat 12a, 0165 388026

Wouw OVM Univé Het Zuiden, Markt 5, 0165 309100

Zundert Boot Assurantie Adviseurs, Prinsenstraat 25, 076 5972231

De Kinder-spaarweken

Boot assurantie adviseurs b.v.Prinsenstraat 254881 VA ZundertT (076) 5972231E [email protected] www.boot-verzekeringen.nl

Kom nu sparen en krijgeen cadeau

De Kinder-spaarweken

Boot assurantie adviseurs b.v.Prinsenstraat 254881 VA ZundertT (076) 5972231E [email protected] www.boot-verzekeringen.nl

Kom nu sparen en krijgeen cadeau

Page 16: Dboz 20141022

PAGINA 16

BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2014-2015, na ronde 10.

A-Teams: 1. Welberg 1 467,717 11, 2. Vossemeer 1 436,988 10, 3. Halsteren 2 430,932 11, 4. Oud Gastel 1 430,367 11, 5. Oud Gastel 2 423,651 11, 6. S.B.Ponderosa 1 420,493 10, 7. Hoeven 1 413,760 11, 8. Steenbergen 2 409,557 10, 9. Lepelstraat 2 404,152 10, 10. Steenbergen 1 400,432 10, 11. Halsteren 5 399,087 10, 12. Wel-

berg 2 398,962 10, 13. Keijenburg-1 398,725 11, 14. de Heen 1 391,729 10, 15. Halsteren 4 391,076 10, 16. Lepelstraat 1 389,263 10, 17. Welberg 3 383,903 10, 18. S.B.Ponderosa 2 382,683 10, 19. Halsteren 1 369,050 10, 20. Halsteren 3 368,515 10.B-Teams: 1. Halsteren 8 447,870 11, 2. de Duiventoren 1 437,780 11, 3. de Heen 2 435,645 11, 4. Oud Gastel 5 422,206 11, 5. Halsteren 10 419,793 10, 6. Stampersgat 1 417,732 10, 7. de Heen 3 415,442 10, 8.

Halsteren 6 408,882 10, 9. S.B.Ponderosa 3 407,048 11, 10. Steenbergen 3 406,486 10, 11. de Duiventoren 2 399,094 10, 12. Steenbergen 5 396,607 10, 13. Halsteren 9 394,297 10, 14. Steenbergen 4 392,933 10, 15. Halsteren 7 391,295 10, 16. Oud Gastel 4 387,941 11, 17. Welberg 4 385,302 10, 18. Welberg 5 382,641 10, 19. het Fort 1 364,772 10, 20. Oud Gastel 3 361,031 10.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

BERGEN OP ZOOM - Na de 1e wed-strijd van de klasse 2 competitie in thuisbad de Schelp, gaat de wedstrijd-ploeg van zwem- en polovereniging de Krabben aan de leiding voor de regio zuid.

Bij de minioren/junioren zwommen Shanna Joppe, Luna van Tilburg, Kim Vriens, Christy Baay, Maureen Karremans en Lucas Liplijn hun 1e wedstrijd in dienst van de wedstrijd-ploeg. Dat deden ze allen met verve, Shan-na werd bij de minioren 1e op de 25m. rug-slag. Bij de junioren behaalde Maureen 2 keer een 2e plaats en voor Bibi de Jong was er 2 keer een bronzen medaille in deze cate-gorie. Bijzonder was het trio Lieke de Kock, Britt Boogaart en Femke Heimerikx. Deze 3 zwemvriendinnen, geven elkaar in het wa-ter geen meter toe. Tot 2 keer toe vormden ze met zijn drieën een geheel Krabben-po-

dium in de leeftijd meisjes junioren 3. Bij de meisjes jeugd 2 zorgden Jaèla Goossens (1), Lara Corbeau (2) en Sanne van Poelje (3) voor een geheel Krabben-podium op de 100m. ss. Myrthe Franken deed goede zaken bij de dames senioren 2, want ze be-haalde 2 keer goud. Bij de dames senioren open zwemmen zelfs 4 dames van de Krab-ben: Anna de Wit, Madelon van Uchelen, Leonie Heijboer en nieuw binnen deze ca-tegorie Cora van Dorst, de laatste 2 wisten beiden een 2e en een 3e plaats te behalen. Categorie heren senioren open, is overi-gens ook goed bezet, met Hidde Huismans, Rick de Schutter, Dennis Wardenaar, Koen de Weert, Martijn van de Graaf, en Dick van Beveren. De laatste 2 haalden beiden het eremetaal binnen. Bij de jongens zwom Tim Verheesen op de 100m. bc een ticket voor de Brabantse kampioenschappen bij elkaar en een 2e plaats. Melvin Giebels behaalde

zelfs 2 keer goud in deze categorie en een ticket voor de Brabantse kampioenschap-pen op de 100m. wisselslag. Christan de Koning was 2 keer de beste bij de junioren 4, Lars de Kock zwom in deze categorie 3 seconden van zijn tijd op de 50 vrij. Timothy Giebels zwom 2 keer zilver op de 100 vlin-der en de 200m bc. Jongensteam junioren 4 (Mike Boogaart, Timothy Giebels, Melvin Giebels en Christan de Koning) behaalde een limiet voor de Brabantse Kampioen-schappen op de 4x50m. wissel en een 1e plaats. Ditzelfde team behaalde nog een 1e plaats op de 4 x 100m. vrije slag. Bij de dames 4 x 100m. vrij behaalde team 1 een 1e plaats en team 2 een 3e plaats. De Krabben zoekt nog uitbreiding voor de wedstrijdploeg voor de minioren afdeling. Enthousiaste zwemmers kunnen zich mel-den. Voor informatie kan men terecht op de vernieuwde website: www.dekrabben.nl

Krabben na een goede start op eerste plaats

BERGEN OP ZOOM - Tourclub De Mar-kies hoopt op goed weer bij de 10e MTB-tocht op zondag 16 november. Na de afgelopen 9 jaar de tocht in februari gehouden te hebben gaan ze dit jaar voor het eerst de ATB-toertocht van de TC de Markies in het november houden. “We hopen op mooi weer en verwachten meer dan 1200 deelnemers”, volgens voorzit-ter Rene van Dongen. “Het is dus ons 2e lustrum, daarom hebben wij de wethouder van Sport Arjan van der Weegen gevraagd het startschot te lossen”. De start en finish zal plaatsvinden vanaf de thuisbasis van de TC de Markies, Fitness Palace, Boulevard 2. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen. Na afloop is hier ook een afspuitplaats aanwezig, zodat men schoon met uw fiets naar huis kan gaan. De gun-stigste maanden voor het rijden van een

toertocht zijn november en december. De ATB-kalender in West Brabant zit dan he-lemaal vol. Omdat er door het wegvallen van de ATB toertocht van Halsteren een plaatsje vrij kwam, is de tocht verschoven naar zondag 16 november. Ze hopen dan om nog meer liefhebbers te laten genie-ten van het mooie en unieke parcours. De toertocht voert langs de mooiste plekken rondom Bergen op Zoom en over de Bra-bantse Wal. Het parcours is zeer gevari-eerd. Er zijn beklimmingen, single-tracks en bospaden.Meer dan 90% van de tocht gaat over on-verharde wegen. Op de kruisingen staan beveiligers, zodat men veilig kan fietsen. Onderweg zijn 2 rustplaatsen, waar sport-drank, bananen en koeken aanwezig zijn. Men kan kiezen uit 30, 40, 50 en 60 km. Starten kan tussen 08.00-10.30 uur. Een tocht die men niet mag missen.

MTB-tocht van De Markies

BERGEN OP ZOOM - Het is 09.30 uur op zondagochtend 19 oktober. De ther-mometer wijst al 20 graden aan.

Het hoofdgebouw van wat eens de Klaver-velden was, is bijna helemaal afgebroken. Borden geven aan dat men binnenkort be-gint met de bouw van een nieuw modern Stayokay. Toch is het een drukte van be-lang op het terrein van Stayokay, Boslust-weg, Bergen op Zoom. Tientallen atleten staan in de rij om zich in te schrijven voor de 1e kievitloop van dit winterseizoen. Opvallend is het groot aantal Vlamingen dat zich inschrijft voor

de loop van 5, 10 of 15 kilometer. In totaal schrijven zich voor deze 1e editie 227 lo-pers in. Het niveau varieert van getrainde topatleten tot recreatieve lopers. Dit is ook geen enkel probleem, omdat de kievitlopen individuele trainingslopen zijn. Hoofdorga-nisator Anton de Krom vertelt: “Dit is het 21e seizoen van de kievitslopen, waarvan ik de laatste 8 onder mijn hoede heb geno-men. Gemiddeld nemen er zo’n twee- tot driehonderd atleten deel. De 227 deelne-mers van vandaag is wederom een mooie start van het nieuwe seizoen, zeker gezien de extreme weersomstandigheden”. Deel-nemer Olaf Frieser : “Het is inderdaad wel

erg warm vandaag. Door tijdgebrek heb ik een tijdje niet gelopen, dus het zal van-daag wel pittig zijn voor mij. Ooit liep ik een halve marathon bij een temperatuur van 13 graden en dat was voor mij ideaal. Het is nu bijna 10 graden warmer!” Om exact 10.30 uur geeft Anton de Krom het startsein, nadat hij de lopers eerst nog even heeft gewaarschuwd voor het feit dat het parcours niet geheel verkeersvrij is. Wel staan er overal verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. De lo-pers stuiven weg voor hun rondje van 5, 10 of 15 kilometer. Na ruim 20 minuten meldt de 1e Vlaming zich bij de finish van de 5 kilometer. Olaf meldt zich na 47 minuten bij de finish. “Het was inderdaad zwaar”, verzucht hij. Rond de klok van12 zijn alle lopers binnen. Sommigen gaan direct huis-waarts, anderen genieten nog even na met een drankje op het geïmproviseerde terras. Op 16 november is de volgende kievitloop. Zondag 21 december wordt een heel bijzondere aflevering, omdat hij dan voor de 150e maal gehouden wordt. Inschrijven voor een kievitloop kan steeds op de dag zelf steeds vanaf 09.30 uur in Stayokay, Boslustweg, Bergen op Zoom, bereikbaar via het tunneltje bij ziekenhuis Lievensberg. De start van elke Kievitloop is om 10.30 uur. Deelnemers kunnen er voor kiezen om te sparen voor een func-tioneel loopshirt. Het nieuwe loopshirt is limegroen gekleurd. Ook dit winterseizoen is er een maandelijkse verloting onder de deelnemers. Heeft men behoefte aan meer informatie: www.spado.nl.

Kievitloopseizoen AV Spado begonnenEerste kievi t loop onder zomerse omstandigheden

Het startschot is gegeven

BERGEN OP ZOOM - Op de Dutch Design Week die deze week in Eind-hoven gehouden wordt, presenteren ontwerpers en designers uit Neder-land en Noord-Europa zich aan het grote publiek.

Door de Provincie Noord-Brabant is de Bergse kunstenaar Ward Warmoeskerken uitgenodigd zijn werk te tonen in het Klok-gebouw van de Philipsfabriek. De Afdeling Cultuur van de gemeente Bergen op Zoom heeft de modeontwerper voorgedragen aan de provincie, die het designevene-ment voor de 13e keer houdt. De provincie wil bezoekers van de Dutch Design Week (DDW) middels design en innovatie be-wustmaken van thema’s als gezondheid en milieu, maatschappij en cultuur. Daar sluit het werk van Ward Warmoeskerken naadloos op aan, die met zijn kleding en kostuums immers verhalen vertelt over historie en cultuur, over mensen en hun achtergrond. Tijdens de Dutch Design Week, die duurt tot en met zondag 26 ok-

tober, laat Ward in een kleine expositie 2 kostuums zien: een draagbare winterjas geïnspireerd door de mode van de elite van rond 1900 en een kostuum dat hij maakte voor de bibliotheek van Bergen op Zoom. Deze rok van boeken met bijpassende jas in de vorm van een atlas laat heel letterlijk zien hoe Ward met zijn kleding verhalen vertelt. De kleine expositie maakt deel uit van de Young Reporters Home in Hal 2 van het Klokgebouw, waar studenten dagelijks op hun eigen wijze vertellen over de Dutch Design Week.Ward Warmoeskerken heeft naast de kleine expositie ook de gelegenheid gekre-gen om een modepresentatie te geven in Eindhoven. Vrijdag 26 oktober presenteert hij ‘s avonds zijn modeshow ‘M8&PR8’. Deze modepresentatie voerde hij in 2013 op in de Hofzaal van Het Markiezenhof en laat zien hoe macht wordt bevestigd met pracht en hoe pracht de mens meer macht kan geven. Meer informatie: www.ddw.nl enwww.wardwarmoeskerken.nl.

Ward Warmoeskerken opde Dutch Design Week

BERGEN OP ZOOM - De spannende weken voor 5 december worden dit jaar extra feestelijk voor vaders en kinderen: Dieuwertje Blok, presen-tatrice van het Sinterklaasjournaal, leest Sinterklaasverhalen voor in twaalf verschillende bibliotheken door het hele land, waaronder Biblio-theek Bergen op Zoom.

In het kader van de campagne ‘ Vaders Voor Lezen’ worden dit jaar speciaal va-ders aangemoedigd om met hun kinderen naar de bibliotheek te komen. De Sinter-klaas Voorleestournee doet op zondag 16 november van 12.30-13.45 uur Bibliotheek Bergen op Zoom aan. Dieuwertje leest voor, zingt liedjes met de kinderen en na-

tuurlijk wordt er gestrooid door de Pieten. Na het voorlezen zet Dieuwertje handteke-ningen en gaat ze met de kinderen op de foto.

Kaartje kopenDe Sinterklaas Voorleestournee is speci-aal bedoeld voor vaders en kinderen van 3 t/m 7 jaar. Natuurlijk zijn moeders ook van harte welkom. Kaarten zijn te koop via [email protected] o.v.v. het aantal volwassenen en kinderen, leeftijd van de kinderen, telefoonnummer en woonplaats. Vrijdag 7 november is de uiterste inschrijfdatum. De opbrengst van de kaartverkoop komt volledig ten goede aan de sinterklaasmiddag van SDW Ouder Met Kind (SDW OMK begeleidt ouders met een verstandelijke beperking met gro-te en minder grote opvoedvraagstukken).

Vaders Voor LezenDe Sinterklaas Voorleestournee heeft als doel om vaders te laten zien wat de biblio-theek te bieden heeft. Mannen lezen over het algemeen minder dan vrouwen en ko-men minder vaak in de bibliotheek. Vaders lezen hun kinderen ook minder vaak voor dan moeders. Mannen hebben echter een enorme voorbeeldfunctie als het om lezen gaat: als zij een boek (voor)lezen, of hun kind meenemen naar boekhandel of biblio-theek, heeft dat veel effect op hun kinde-ren. Om vaders bewust te maken van de belangrijke rol die zij op dit gebied spelen, roept de Leescoalitie met de campagne ‘Vaders Voor Lezen’ vaders op om meer en vaker voor te lezen. Zie voor meer informa-tie www.vadersvoorlezen.nl

Dieuwertje Blok leest voor

Dieuwertje Blok

HALSTEREN - “Waarom liggen hier zoveel blaadjes?” “Wonen hier ook eekhoorns?” en “waarom is deze boom zo groot?”, zomaar wat vragen die de peuters van peuterspeelzaal ‘t Geitje zich afvroegen.

Samen met hun ouders waren ze te gast bij Landgoed ‘de Hertgang’ in Halsteren. Gewapend met kaplaarzen en een rijg-

paddestoel gingen zij op zoek naar de plekjes waar ‘Puk’ de handpop al eerder was geweest op dit Landgoed. Zij volgden daarbij een heus kabouter pad. Onderweg takken zoekend, herfstbladeren rijgen en dennenappels verzamelen. Rennen van de Brabantse Wal en bewoners van het bos zoeken. Bij roodkapje konden de peuters lekkere appeltjes halen en bij de boswach-ter mochten de peuters meehelpen alle

blaadjes op te ruimen. Dat was nog een hele klus. In de ontvangstruimte konden de ouders nog van een heerlijk kopje koffie genieten en was er een mooie kleurplaat en wat te drinken voor ieder kind. In de winter terugkomen? Landgoed ‘de Hert-gang’ houdt nog mooie winterwandelin-gen met rondleidingen en natuureducatie tassen die te huur zijn voor kinderen. Meer informatie is te vinden op de website.

Natuuronderwijs voor peuters op het landgoedLekker rennen op de Brabantse Wal

Page 17: Dboz 20141022

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Kleine bedragen makengrote verschillen.

gratis plaatsing

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

Snuffelmarkt “Nieuwe Nobelaer” Etten-leur

Anna van Berchemlaan 2 Zondag 2 november 2014 van 09:00-16:30 ***Gratis Parkeren*Gratis Parkeren***

www.snuffelmarktetten-leur.nl

www.garageboxentehuur.nuBergen op Zoom | Zevenbergschen Hoek | Breda | Kapelle (Zld)

0164-687235

STUNTPRIJS!!Düsseldorf of Oberhausen € 17,50Nu met extra snelle verbinding op 13, 18, 20 dec.

Margriet Winterfair 14 t/m 20 nov.excl. entree € 17,00 Keulen 13-18-20 dec. € 25,00 Brugge 16-18 dec. € 22,50 Maastricht 11-20 dec. € 22,50 Valkenburg 11-20 dec. € 22,50 2 dgn Londen 13 t/m 14 dec. € 99,50 * 2 dgn Disney/Parijs 27 t/m 28 dec. € 109,00 * Prijzen incl. overnachting, ontbijt, entrée *excl. boekingskosten € 15,- per boeking

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen

Tel: 0165-342351 [email protected]

Cursus  Spaans    Bergen  op  Zoom  

 Kom  Spaans  leren  bij  Fuentes!  

 ¥ Start:  17 november  in  de  Korenaere  (Korenmarkt)  

 ¥ Prijs:  €  140,-­‐  (incl.  lesmateriaal  en  certificaat)  

 ¥ Docenten zijn native speakers  

 www.fuentes.nl  

 

Cursus  Spaans    Bergen  op  Zoom  

 Kom  Spaans  leren  bij  Fuentes!  

 ¥ Start:  17 november  in  de  Korenaere  (Korenmarkt)  

 ¥ Prijs:  €  140,-­‐  (incl.  lesmateriaal  en  certificaat)  

 ¥ Docenten zijn native speakers  

 www.fuentes.nl  

 

Tuinman –Stratenmaker nodig!

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN • SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAjAARS BEuRTEN• ONDERHOuD • SNOEIEN• WIj KuNNEN OOK VOOR ALLE

MATERIALEN ZORGEN• AFVOER VAN HET VuIL• DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONS WERK• ONDERHOuD AL VANAF

€ 30,- PER MAAND

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 0165-744 140

stichting de bergkristal

op zondag 26 oktober 2014Zalencentrum ‘De Raayberg’

Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom

Meer dan 30 mediums; o.a. handlijnkunde, magnetiseren, tarot, wastekenen, reiki,

paragnosten, pendelen, etc.Tevens verkoop van New-age artikelen.

Geopend van 11.00-17.00 uur. Entree e 7,-

Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185www.debergkristal.nl

Paranormale beurs

het leven is samen zo veel mooier

Blijf niet langer alleen. 75% slagingskans bij Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling.

Bel nu: Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Cursus ´Je epilepsie de baas´

Cursusavonden: 4 en 18 november, 2 en 16 december, 13 januari 2015.

Van 19.30u. tot 21.30u.

Lokati e: Ziekenhuis ADRZ Goeswww.epilepsievereniging.nl

KunststofKozijnen?

GOES | T 0113 - 22 77 66 | [email protected]

ROOSENDAAL | T 0165 - 80 01 22 | [email protected]

Mooi, strak, sterk, lange levensduur, weinig onderhoud, stijlvol, natuurlijke uitstraling, leverbaar in vele kleuren, sterk isolerend.

VENESTRA.NL

Page 18: Dboz 20141022

PAGINA 18

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Paus Mezz Breda donderdag 23 oktoberLadies Of The Fifties Nieuwe-Nobelaer Etten-Leur donderdag 23 oktoberSoldaat van Oranje De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 24 oktoberBradley’s Circus Mezz Breda vrijdag 24 oktoberWouter Hamel Mezz Breda vrijdag 24 oktoberNavarone Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 24 oktoberGekkenhuis El Corazon Roosendaal vrijdag 24 oktoberStarkoo Troy Bergen op Zoom vrijdag 24 oktoberCopycat ‘t Slik Bergen op Zoom vrijdag 24 oktober80’s/90’s Party De Klomp Etten-Leur zaterdag 25 oktoberThe Doors In Concert Theater De Schuur Zevenbergen zaterdag 25 oktoberDi-Rect Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 25 oktober40UP Mezz Breda zaterdag 25 oktoberGesellies Live Gesellies Zevenbergen zaterdag 25 oktoberTiroler Feesten De Commerce Kruisland zaterdag 25 oktoberAJ and The Wildgrooves De Gouden Leeuw Nispen zaterdag 25 oktoberOktoberFest An de Sloove Dinteloord zaterdag 25 oktoberWicked Saturday Kaffee De Bonnefooi Dinteloord zaterdag 25 oktoberBeats By Naffz El Corazon Roosendaal zaterdag 25 oktoberCode-5 De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 25 oktoberCrapshoot Time Out Roosendaal zaterdag 25 oktoberEar Candy Centrum Roosendaal zondag 26 oktoberHarry Sacksioni Podium Kloosterhof Hoogerheide zondag 26 oktoberIndische Middag De Commerce Kruisland zondag 26 oktoberWolfpack Café De Fles Steenbergen zondag 26 oktoberCQ Koor De Schorre Bergen op Zoom zondag 26 oktoberMarkiezaats Musicalkoor De Raayberg Bergen op Zoom zondag 26 oktoberGetback 2 Live Grandcafé Chagall Roosendaal zondag 26 oktoberJamsessie Gesellies Zevenbergen zondag 26 oktoberBird On The Wire Mezz Breda zondag 26 oktoberMagnus Mezz Breda zondag 26 oktoberBevrijdingsconcert De Maagd Bergen op Zoom maandag 27 oktoberEric Taylor Vestzaktheater Bergen op Zoom maandag 27 oktoberKlub Bulk Mezz Breda donderdag 30 oktober

Agendaof saxofonist Benjamin Herman nu met zijn eigen trio, kwartet of het gro-tere ensemble new Cool Collective optreedt, hij is immer de bandleider. Het is met zijn trio, bestaande uit Joost Patocka en ernst Glerum, waar-mee Benjamin Herman op vrijdag 7 november Gebouw-t aan doet.

Het optreden is naar aanleiding van het uit-komen van het nieuwe album ‘Trouble’. Dit nieuwe album is opgenomen met de jonge en bijzonder getalenteerde zanger/pianist Daniel von Piekartz. Von Piekartz is een graag geziene gast in Sociëteit De Kring in Amsterdam, waar Benjamin Herman veel-vuldig optreedt. Ze maakten zeer recent indruk tijdens hun optreden in De Wereld Draait Door. Op het album is Von Piekartz op acht van de tien nummers te horen, al-len covers uit het omvangrijke jazzreper-toire. Stukken van onder meer Fats Waller, Henry Mancini en Sly Stone krijgen op het album een postmoderne make-over. Benjamin Herman is voornamelijk bekend van het in 1993 door hem opgerichte New Cool Collective, een achtkoppige band met invlouden uit de jazz-, soul- en latinmuziek. In 2013 bracht New Cool Collective zijn dertiende album uit. Tevens hebben ze re-

cent een samenwerking met Guus Meeu-wis aangekondigd, waarmee Nederlandse popklassiekers in een nieuw jasje gestopt worden. Naast Guus Meeuwis heeft Her-man samen gespeeld met onder andere Jan Akkerman, Candy Dulfer, Chef’Special, Roos Jonger en Michiel Borstlap. Benja-min Herman heeft al jaren een zeer hecht trio met Ernst Glerum en Joost Pato ka. Of

het de composities van Misha Mengelberg zijn, evergreens of eigen werk, zeker is dat deze worden geïnterpreteerd met visie en “prettige virtuositeit”. Puttend uit Herman’s creatieve geest en de twee werelden van Glerum (ICP Orchestra) en Pato’ka (Rita Reys) is het werk van deze formatie altijd van hoge klasse.Meer info: gebouw-t.nl

Jazzvirtuoos benjamin herman naar bergen op zoom

Vri jdag 7 november

Benjamin Herman komt met zijn trio naar Bergen op Zoom.

Je moet toch even in je ogen wrij-ven als je naar de bomvolle agenda van het etten-leurse muziekcafé De Klomp kijkt. Hoezo crisis? elke week staan hier, en dat al vele jaren lang, twee optredens gepland. Daarnaast besteedt eigenaar Jac van Dongen ook nog eens structureel liefdevol aandacht aan een ander kindje; het groot india hulp project.

En iedere keer komen weer vele mensen op deze activiteiten af; De Klomp bruist! Het café mag zich, met recht en al weer sinds heel lang, hét muziekcafé van West-Brabant noemen. Niet alleen omdat er iedere week muziekliefhebbers kunnen genieten van live-muziek. De Klomp biedt ook een podium aan West-Brabantse mu-

zikanten. Soms zeer prille talenten, vaak ook gevestigde namen.De muziekagenda voor de laatste maan-den van het jaar ziet er in ieder geval weer prachtig uit. Geprogrammeerd zijn onder andere de JPK Band, Rock’nRonnie, La-vent Band, Radiovox, Butterfly Blues Band, Goldfish en Los Cabronitos.Zowel in november als december zijn er 8 live-optredens gepland. Met tussen de muzikale bedrijven door natuurlijk ook nog eens aandacht voor de Etten-Leurs herfst-marathon, Sint Nicolaas, al dan niet met zwarte (?) Piet, een muziekquiz, Kerstfeest en een eindejaarsbal.Dat ziet er toch helemaal prima uit? Zo’n kroeg zou je in je eigen dorp of stad toch ook willen hebben?Meer info: cafedeklomp.nl

etten-leurs muziekcafé blijft bruisen

De Klomp bl i j f t nummer 1

Los Cabronitos brengt op het podium van De Klomp muziek van Santana.

De tekst voor ‘Kung fu fighting’ werd geschreven door Carl Douglas. De muziek is van Biddu Appaiah. Doug-las werd in 1942 in de hoofdstad van Jamaica, Kingston, geboren. Hij ver-huisde op jonge leeftijd naar Groot-Brittannië.

Er gaan twee verhalen over het ontstaan van het nummer. Het eerste verhaal is dat Douglas op straat twee vechtende jonge-

tjes zag en daar zijn inspiratie voor de song uit haalde. Een ander verhaal is dat hij naar een vechtkunstfilm was geweest met na afloop een concert van Oscar Peterson, en dat pijnstillers voor een voetblessure de rest deden. Het was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling het nummer op te nemen. Douglas zong teksten in voor de single ‘I Want To Give You My Everything’. Hij was daar dagen mee bezig geweest. ‘Kung Fu

Fighting’ daarentegen werd extreem snel opgenomen. Het zou immers oorspronke-lijk toch maar de B kant van een single wor-den en de beschikbare studiotijd was zeer beperkt. Na twee keer proberen werd het nummer binnen tien minuten opgenomen! Uiteindelijk besliste de muziekproducent dat het beter zou zijn als Kung Fu Fighting zou worden uitgebracht. Een beslissing die goed uitpakte want de wereld was op dat moment (1974) in de greep van de televi-sieserie Kung Fu met David Carradine in de hoofdrol. Hoewel het niet vanzelf ging. In de eerste vijf weken dat het nummer werd uitgebracht was het nauwelijks op de ra-dio te horen. Het nummer werd eerst po-pulair in dance clubs. Pas daarna werd het nummer regelmatig op de radio gedraaid en werd de single een enorm succes en haalde wereldwijd in hitlijsten de eerste plaats. Het nummer won ook nog eens een Grammy Award voor ‘Best Selling Single’. Uiteindelijk ging de plaat maar liefst 11 miljoen keer over de toonbank. Douglas’ verdere loopbaan stond daarna met name in het teken van deze single. Daar waar maar gesproken werd over Kung Fu werd het nummer er bij gesleept, zoals in de film Kung Fu Panda. Een een-dagsvlieg werd Kung Fu Fighting net niet; de volgende twee singles hadden in Ne-derland ook succes: ‘Dance The Kung Fu’ en ‘Blue Eyed Soul’.De top 5 van 19 oktober 19741.Kung Fu Fighting - Carl Douglas2.The Wall Street Shuffle - 10cc3.Rock Your Baby - George McCrae4.I Don’t Want To Die In An Air Disaster - Albert Hammond5.In The Summernight - Teach In

kung fu fightingVeert ig jaar geleden

Carl Douglas’ leven is sterk beïnvloed door één hit.

ear Candy festival: 5 kroegen en 2 buitenpodiaHet Roosendaalse Ear Candy Festival is zondag 26 oktober aan haar eerste lustrum toe. Dit jaar is een groot aantal acts in vijf kroegen en op 2 buitenpodia terug te vinden. De deelnemende cafés zijn De Sjoes, Wapen van Roosendaal, Time Out, De 3 Wees-gegroetjes en Heksenketel. Op de Nieuwe Markt is een buitenpodium te vinden. En op het buitenpodium dat op de (Oude) Markt staat opgesteld organiseert Stuiterbeesten een showcase. Verder is er nog een expositie te vinden in Markt 39.

nieuws

Page 19: Dboz 20141022

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

Pedicure Jeanette

Bij U thuis06 - 43084446

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

UitvaartzorgDag en nacht bereikbaarAntwerpsestraatweg 14

Bergen op Zoom

(0164) 24 76 06www.monutaterol.nl

gezochtMotoren, Brommers

en Scooters Oldtimers en Youngtimers en

onderdelen oldtimers06 - 22 33 20 58

Dan is een kroon op een implantaat een goede oplossing. Het plaatsen van een implantaat is een eenvoudige ingreep, waar onze deskundige implantologen veel ervaring in hebben. Wij helpen u graag. Vraag naar onze mogelijkheden.

Voordelen kroon op een implantaat:• het slijpen van naastgelegen tanden/

kiezen onnodig • implantaat voorkomt verdere slinking

van de kaak • eenvoudige ingreep, structurele oplossing • vaak voordeliger dan 3-delige brug

Volledige behandeling inclusief kroon en kwalitatieve implantaten vanaf slechts € 1.395,- *

* Dit betreft een eenvoudige behandeling in de zijdelingse delen. Uw tandarts geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Een kroon op een implantaat valt niet onder de basisverzekering. Bij een aanvullende tandartsverzekering worden de kosten mogelijk deels vergoed door uw zorgverzekeraar. Neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Tholen: Eendrachtsweg 9T: 0166 - 60 64 44

Mailen kan naar: [email protected] Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl

Zierikzee: Haringvlietplein 7aT: 0111 - 41 65 34

Halsteren: Poelekes 15T: 0164 - 68 64 40

Powered by:

lage prijs,hoge kwaliteit

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

www.sebrechts.nl

Gibsonstraat 94651 SW SteenbergenT: [email protected]

Openingstijden:Ma 13.00-17.00 uurDi t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uurZa 10.00-16.00 uur

Sebrechts zonwering

www.sebrechts.nl

Gibsonstraat 94651 SW SteenbergenT: [email protected]

Openingstijden:Ma 13.00-17.00 uurDi t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uurZa 10.00-16.00 uur

Sebrechts zonwering

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

www.sebrechts.nl

Gibsonstraat 94651 SW SteenbergenT: [email protected]

Openingstijden:Ma 13.00-17.00 uurDi t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uurZa 10.00-16.00 uur

Sebrechts zonwering

TE KOOP

Vrijstaande bungalow, idyllisch gelegen aan de entree van landgoed Vrederust in een bosrijke omgeving. Indeling: Entree met aangrenzend toilet en badkamer, L-vormige woonkamer (ca. 29 m²), serre (ca. 19 m²), keuken (ca. 9 m²), hobbykamer en 3 slaapkamers (9, 12 en 18 m²), berging (ca. 7 m²) en c.v.-ruimte. 1e Verdieping: zolder.

- Bouwjaar 1966; - Inhoud: 610 m³, woonoppervlakte 143 m² - Perceel: ca. 1.022 m² - Deze woning is gelegen op landgoed Vrederust, grenzend aan diversewandel-enfietspadenenbos/groenvoorziening.

Vraagprijs: € 319.000,-- k.k.

Voornadereinformatie:0165-520304/[email protected]/www.lenaers.nl

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

www.varilux.nl

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

ZIE DE WERELD IN HDMET VARILUX

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd

meer vanzelfsprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te

zien bieden de multifocale glazen van Varilux u een kijkoplossing op

maat. Uw brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke

persoonlijke eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat

net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door

de Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van

33x48 cm op basis van uw eigen foto. Mis deze kans niet en ga naar

www.varilux.nl voor een deelnemende vakopticien bij u in de buurt.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS bij een bril met Varilux glazen

T h o l e n M a r k t 8 - 10 | t e l : 016 6 - 6 0 4 9 4 7H a l s te re n D o r p s s t r a a t 12 8 | t e l : 016 4 - 6 8 2 16 0

i n fo @ b e nv d h e i d e n . n l | w w w. b e nv d h e i d e n . n l

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd meer vanzelf-sprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te zien bieden de multi- focale glazen van Varilux u een kijk-oplossing op maat. Uw brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke persoonlijke eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door de Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*. Een waarde-vol kunstwerk van 33x48 cm op basis van uw eigen foto. Mis deze kans niet.

www.varilux.nl

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

ZIE DE WERELD IN HDMET VARILUX

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd

meer vanzelfsprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te

zien bieden de multifocale glazen van Varilux u een kijkoplossing op

maat. Uw brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke

persoonlijke eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat

net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door

de Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van

33x48 cm op basis van uw eigen foto. Mis deze kans niet en ga naar

www.varilux.nl voor een deelnemende vakopticien bij u in de buurt.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS bij een bril met Varilux glazen

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

Page 20: Dboz 20141022

sport

pAGINA 20

BERGEN OP ZOOM - Colin Jansen zal als pupil van de week op zondag 26 oktober de wedstrijd van Nieuw Borgvliet 1-METO 1 openen.

Colin is 8 (bijna 9) jaar en speelt in de E2 het liefst in de spits (en doet dat vrij ver-dienstelijk met al 14 goals dit seizoen). Hij vindt Feyenoord de allerbeste club en Co-lin Kâzm-Richards is zijn favoriete speler. Colin zit in groep 5 van de Montessori en rekenen is daar zijn favoriete vak. Buiten schooltijd draait het bij Colin vooral om voetbal. In de rust van de wedstrijd zullen enkele spelers van de D2 deelnemen aan de Jeroen Hempen shoot-out bokaal. Er is nog ruimte voor nieuwe spelers bij de volgende leeftijdscategorieën: 2004/2005 (E), 2006/2007 (F). Voor informatie over voetballen bij Nieuw Borgvliet, bel David Wessels: tel. 0610379396. Of ga op dins-dagavond langs op sportpark de Markieza-ten; van 18.00-19.00uur.Uitslag jeugd

Zaterdag 18 oktoberVivoo A1-Nieuw Borgvliet A1 2-3Nieuw Borgvliet B1-DSE B1 1-11Schijf C1-Nieuw Borgvliet C1 0-9Nieuw Borgvliet D1 vrijZwaluwe D2G-Nieuw Borgvliet D2 1-5Tholense Boys E2-Nieuw Borgvliet E1 5-1Nieuw Borgvliet E2-Rood Wit W E3 11-1Nieuw Borgvliet F1-NVS F1 5-1Smerdiek F2-Nieuw Borgvliet F2 8-0Nieuw Borgvliet MP1 vrijProgramma Zondag 26 oktober Nieuw Borgvliet-METO 14.30uNieuw Borgvliet 2-BVV’63 4 12.00uNieuw Borgvliet 3-NVS 3 10.00uMeto 5-Nieuw Borgvliet 4 12.00uSchijf 3-Nieuw Borgvliet 5 10.30uInternos 9-Nieuw Borgvliet 6 09.45uNieuw Borgvliet 7-Wernhout 4 10.00uVogelwaarde vrouwen-Nieuw Borgvliet 10.30uZanger Corne van Meer treedt op na afloop van de wedstrijd van het eerste.

RKvv Nieuw Borgvliet

Uitslag seniorenZondag 19 oktoberSc Kruisland 2-Lepelstraatse Boys2 3-3Lepelstraatse Boys 3-NVS 3 2-8Lepelstraatse Boys 4-Vivoo 3 1-7 Uitslag jeugdZaterdag 18 oktoberHoeven A2-Lepelstraatse Boys A1 2-3TPO B1-Lepelstraatse Boys B1 1-1Sc Kruisland C1-Lepelstraatse Boys C1 1-3Lepelstraatse Boys D1-Sprundel D2 1-4Lepelstraatse Boys E1-BSC E2 3-2Lepelstraatse Boys E2-SVC E2 7-1Programma senioren

Zondag 26 oktober14.30 HSC’28 1-Lepelstraatse Boys 111.15 NVS 2-Lepelstraatse Boys210.00 Lepelstraatse Boys 3-Alliance 513.00 Lepelstraatse Boys 4-Rimboe 2

Programma jeugdZaterdag 25 oktober14.30 Lepelstraatse Boys A1-BSC A2 14.00 Lepelstraatse Boys B1-Vivoo B1 11.00 Fc Moerstraten C1G-Lepelstraatse Boys C1 Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.lepelstraatseboys.nl

Lepelstraatse Boys

BERGEN OP ZOOM - FC Bergen 1 ver-liest van Halsteren 1 voor de beker. Natuurlijk was Halsteren de betere ploeg, maar FC Bergen gaf verdienstelijk tegen-gas, zeker in de 2e helft toen Halsteren ver weg zakte . Niet vreemd dat ze in de com-petitie al meerdere keren verloren hebben. Een team is niet altijd te koop.ProgrammaZaterdag 25 oktober14:30 FC Bergen 1-OFB 1

12:30 FC Bergen 3-De Fendert 315:00 SC Welberg 2-FC Bergen 414:30 FC Bergen A1-Grenswachters A113:00 MOC’17 B3-FC Bergen B112:30 FC Bergen C1-Goes C112:30 FC Bergen D1-METO D109:30 FC Bergen E2-DSE E2Zondag 26 oktober14:30 Clinge 1-FC Bergen 112:30 Hontenisse 2-FC Bergen 212:00 FC Bergen 3-RBC 212:00 FC Bergen 4-Roosendaal 8

FC Bergen

BERGEN OP ZOOM - De jeugdafdeling van SV Dosko wil zich ontwikkelen tot jeugdafdeling op een goed niveau met een prima begeleiding .

Op dit moment is de jeugdcommissie druk bezig een aanzet te geven met het ontwik-kelen van de bouwstenen die voor een goede jeugdafdeling van werkelijk belang zijn. Helaas komen zij op diverse plaatsen mensen te kort. Met een paar uurtjes per week te besteden aan SV Dosko heeft men een leuke hobby. Wat is er mooier dan uw kind te zien sporten en te zien ontwik-kelen en zelf daaraan een steentje bij te dragen. Meld snel aan. Men krijgt goede voorlichting over de te verrichten taken. Vacatures jeugdafdeling Trainer bij een pupillen/junioren elftal, taak: 1 x per week de training verzorgen Leider/leidster bij een pupillen/junioren elftal, taak: op zaterdag aanwezig zijn, alsmede de contacten met spelers en ouders verzorgen Scheidsrechters bij pu- pillenelftallen, taak: op zaterdagmorgen 1 wedstrijd fluiten Scheidsrechters bij juniorenelftallen, taak: op zaterdag- middag 1 wedstrijd fluiten Assistent scheidsrechters, taak: vlaggen bij een team, helpen bij jeugdactiviteiten. Zaterdagdien-sten, zoals ontvangen van de bezoekende verenigingen en representatief zijn Com-missielid technische zaken (bij voorkeur oud-voetballers) Taak: begeleiding aan jeugdspelers op technisch vlak geven

Zoals men ziet gaat DOSKO-samen met u en uw hulp-bouwen aan een gezonde goed geleide jeugdafdeling. Indien men dit wenst wordt voor scholing en/of bege-leiding gezorgd. info :[email protected] of tel. 06-37408513 en iedere zaterdag in het jeugdhonk vanaf 09.30 uur en ook e.v.t. op afspraak is mogelijk.ProgrammaDonderdag 23 oktober19.30 Wemeldinge VE 1-Dosko VE 1Zaterdag 25 oktober:14.00 Victoria’03 A1-Dosko A112.45 MZC’11 B1-Dosko B112.30 Dosko B2-Kloetinge B409.30 Kapelle MB1-Dosko MB112.30 Dosko C1-Hontenisse C1G12.30 Dosko C2-Rood Wit C210.30 Dosko D1-Steenbergen D109.00 Dosko E1-Cluzona E111.00 Nw. Borgvliet E1-Dosko E209.00 Dosko E3-MOC’17 E809.00 Roosendaal E11-Dosko E409.00 Dosko F3-Cluzona F4 Zondag 26 oktober14.30 Udi’19/Beter bed 1-Dosko 111.30 WSC 2-Dosko 213.00 Dosko 3-Meto 213.00 Dosko 4-Zundert 312.00 Unitas’30 4-Dosko 610.00 HSC’28 3-Dosko 710.00 Dosko 8-Dioz 410.00 Dosko 9-OMC 510.30 Dosko VR 1-Rood Wit VR 110.30 Hulsterloo VR 1-Dosko VR 2

SV DOSKO

HALSTEREN - Vorig weekend waren de Shintai judoka’s present op twee toernooien.In Ridderkerk werd door To-uchi haar 35 jarig jubileum toer-

nooi georganiseerd.

15 Judoka’s van Sportschool Shintai waren naar Ridderkerk afgereist om een gooi te

doen naar de ereprijzen. 10 van hen wisten zich op het podium te werken. Toppers van de dag waren Sem Goossens, Henk Kaem-merer, Ilyas Bouyaouzan en Milo Hermans. Zij wisten alle vier al hun partijen te win-nen en zo het goud te winnen. Zilver was er voor Cathy Kaemmerer, Quinn Hommes, Imke Hommes, Marit Stoutjesdijk. Brons werd behaald door Wouter van den Boom, Vicky van der Loo. Eervolle vermelding voor Romy Goossens, Meike van der Burg, Pascalle van der Burg, Vincent Havinga en Tommy van Poppelen. Zij eindigende net naast het podium. Met 10 ereprijzen en 4 kampioenen weer een succesvolle dag voor de Shintai judoka’s. In Made werd ook het Nationale amerhal toernooi geor-ganiseerd.

Een zwaar toernooi waar de echte wed-strijdtoppers aan deelnemen. Ook Shintai judoka Ennio Mertens kwam hier in actie. Ennio verkeerde in bloedvorm en wist al zijn partijen met ippon te winnen en zo kampioen op dit nationale toernooi te wor-den. Weer een mooie aanvulling op zijn imposante prijzenkast. Voor meer informa-tie over judo of Jiu-Jitsu bij Shintai kijkt u op www.sportschoolshintai.nl of belt u met P.Goossens, 06-28772961.

Shintai judoka’s kampioen inRidderkerk en Made

Shintai judoka Milo Hermans kampioen in Ridderkerk.

BC DE WITTENHORSTUitslag woensdagmiddag 15 ok-tober:1. dhrn. Jan v.d. Gaag-Wim Matthijssen 65.28%, 2. epr. Ria-Mat Schepers 59.58%, 3 epr. Rietje-Giel Meeu-wisse 53.82%, 4. epr. Polly-Hans Handste-de 53.75%, 5. epr. Lucie-Chris Suijkerbuijk 52.08%.

BRIDGECLUB GEZELLIGHEID TROEFUitslag 16 oktober, A-Lijn: 1. Tom van den Berg-Gerrit van der Meer 72,22%, 2. Hilda van Dorselaer-Jo Rekkers 54,17%, 3. Joke Claes-Wil Hagenaars-Pieneman 53,89%, 4. Ria Bakker &Maria Mieloo 51,25%, 5. Bea-Ton Mouwen 49,58%, 6. Ria Karman-Aaart Burggraaf 48,47%.B-Lijn: 1. Ad van Rijkom-Clem Vermeulen 63,59%, 2. Miep-Clemens Gatersleben 60,00%, 3. Hanny Adriaansen-Dinie van de Boom 56,56%, 4. Mieke Peeters-Jan van Geel 54,53%, 5. Corrie Bervaes Rosa Kil 53,39%, 6. Ietje en Wim Hemsing 52,97%.Vrije inloopbridge op donderdagmiddag in Party Restaurant Rozenoord. Loop geheel vrijblijvend binnen om mee te bridgen en om de sfeer te proeven. Mn kan als paar en als enkeling komen, voor een partner wordt dan gezorgd. Men kan zich ook te-lefonisch aanmelden bij Jac Kil, tel. 06-51157770.

BC DE MOERKENSUitslag 16 oktober Middag A lijn: 1. Piet en Jan de Rooij 60,76%; 2. Lau van Geel en Henk vd Velden 57,64%; 2. Rien Everse en Marius Wierckx 57,64%; 4. Ankie Holtzer en Hennie Vermeulen 54,51%; 5. Kobus van Boven en Yehia Yassa 53,47%.B lijn: 1. Joke van Bragt en Joke Basti-aanse 64,88%; 2. Adje Geers en Corine Withagen 54,76%; 3. Jo Langeberg en Riet Lambrechts 54,17%; 4. Annelies Tem-pelaars en Geert Uytdewilligen 53,57 %; 5. Nel van Steenwijk en Marianne Gijsbert-sen 50,60%.Avond: 1. Cor Bruijs en Rien Markusse 71,25%; 2. Wim van Hoof en Louis Maas 61,67%; 3. Christien Roelse en Nel van Gorsel 60,00%; 4. Ankie Holtzer en Johan Buys 55,42%; 5. Joke Goossens en Hennie Vermeulen 54,58%.Er wordt iedere donderdagmiddag, aan-vang 13.30u en donderdagavond, aanvang 19.3u gebridged in wijkcentrum de Moer-kens. Nieuwe bridgers zijn welkom en kun-nen zich aanmelden bij Annemarie Roeten,

telf. 0164-254392.

BRIDGECLUB BERGEN TROEFA-lijn: 1.Jan Meertens & Arie Seip 57,50%; 2.Cobie Verdult & Piet Verdult 56,77%;3.Bozenna Voorhans & Gerrit Voorhans 56,25%B-lijn: 1.Rieky Corstiaensen & Nico Reijers 63,02%; 2.Miriam Hertogh & Ben Hertogh 58,33%; 3.Maria Ubink & Gerard Ubink 57,81%C-lijn: 1.Joke van der Dijs & Walter Ber-bers 57,92%; 2.Annelies Marteijn & Rudy Marteijn 55,29%; 3.Riëtte Kooiman & Leen Kooiman 53,96%Zij spelen iedere woensdagavond in Wijk-centrum de Bergse Plaat, Ooitas 3, te Ber-gen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen bij de secretaris Rieky Corsti-aensen tel.: 0164-234656.

BC NEVER DOWNWintercompetitie woensdag 15 ok-tober, A-lijn 1. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 71,67%, 2. Jan Megens-George Muskens 57,92%, 3. Anneke Hertogs-Frans Hertogs 55,83%, 4. Jan De-using-Kees Jongejan 54,17%, 5. Jeanne Verburgt-Tuur de Caluwe 52,92%.B-lijn: 1. Ad Hermans-Joke Hermans 67,50%, 2. Jenny Hagens-Rosa Kil 63,33%, 3. Diny van de Boom-Toos Heij-boer 53,33%, 4. Toos de Kok-Fons de Kok 52,50%, 5. Jan van Huffel-Jenny Sebregts 51,67%.C-lijn: 1. Piet Coppens-José Coppens 59,44%, 2. Nel van Oorschot-Joke Aar-den 58,06%, 3. Toos de Klerk-Stef Luijks 56,81%, 4. Chris Appels-Riet Appels 55,56%, 5. Ria Romijn-André Romijn 48,47%.Vanaf januari 2015 wordt er in de Mortier (B.C. Never Down) een beginnerscursus bridgen gegeven. Opgeven bij Els Wil-lemsen, tel. 0164-687445 of [email protected].

BC BERGEN OP ZOOMUitslag 14 oktober, A-lijn: 1 Anneke Mies-Desirée van Wijnen 60,42%, 2. Dennis van Geel-Diana Mies 55,73%, 3. Cor Bruijs-Joke Goossens 54,17%, 4. Ed Drijver-René de Heer 52,60%, 5. Winfried Peil-Tom Hagenaars 50,52%.B-lijn: 1. Annie Salvenmoser-Marijke Schijven 67,08%, 2. Henny Ehrencron-Nol Jansen 60,00%, 3. Marijke Hagenaars-

Riet Schot 52,92%, 4. Wim Spierings-Jan Timmermans 51,67%, 5. Els Willemsen-Paula Suijkerbuijk 50,42%.C-lijn: 1. Rita-René Jacobs 57,66%, 2. Frans van Haperen-Luuk Hertogs 55,31% 3 Kris Jacobs-Sjaan Withagen 54,35%, 4. Marjo Bekker-Joke Hazen 53,80%, 5. Anja Bosmans-Yvonne Tijmes 53,80%.

BV A LA CARTEUitslag 16 oktober, A-lijn: 1. Leo van Huffel-Henk Hertogs 63,19%, 2. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 60,83%, 3. Jan Schnitker-René de Heer 53,33%, 4. Anneke Mies-Harry van Wijnen 51,67%, 5. Jan Kalker-Jan Goossens 51,39%.B-lijn: 1. Plony Goossens-Winfried Peil 71,88%, 2. Marian Kools-Adrie van Kaam 57,29%, 3. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 56,77%, 4. Wim de Haas-Aart Kapteyn 52,08%, 5. Roos Bril-Bert Ravensbergen 50,52%.

BC ‘t MARKIEZAATMaandag 13 oktober, Groep A: 1: Tom Hagenaars-Partner 69,44%, 2: Toon en Jan van Huffel 60,42%, 3: Tudy en Jan van Eekelen 54,17%, 4: Wil Hagenaars-Wil Roks 53,47%, 5: Corry en Adrie Buuron 51,74%, 5: Louis Maas-Wim van Hoof 51,74% Groep B: 1: Joep Matthijssen-Peter Jans-sens 58,68%, 2: Rindert Andringa-Jan van de Broek 56,94%, 3: Marian Wijt-Marius Wierckx 54,86%, 3: Bob van Daele-Jan van Geel 54,86%, 5: Riet Keij-Koos Weijdt 54,51%Groep C: 1: Ria en Wim Karman 64,58%, 2: Jose van de Maegdenbergh-Jeanne Oele 60,42%, 3: Trees Baartmans-Rina Haest 57,81%, 4: Leny Bartelen-Miep An-dringa 55,21%, 5: Loed Weys-Johan Moo-nen 54,69%

BELLEVUE BRIDGEWoensdag 15 oktober, Groep A: 1: Ma-rian Kools-Jan Pigmans 57,64%, 2: Pierre Crusio-Hans Rens 56,60%, 3: Liesbeth en Cees Luijks 56,25%, 4 : Jan de Rooij-Piet de Rooij 54,51%, 5: Frans van de Reyt-Cor van Wijngaarden 53,82%Groep B: 1: Addy Bom-Trees Vrouwerff 58,93%, 2: Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 57,74%, 3: Ine Jansen-Jose Matteussens 56,55%, 4: Jeannette van Hooydonk-Loed Weys 56,25%, 5: Wil Hagenaars-Hans Graafmans 55,95%

BRIDGEBRIDGE

Page 21: Dboz 20141022

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 oktober t/m dinsdag 28 oktober 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

bestewinkelketen.nl/action

45 cm

RVSSOEPLEPEL33 cm1.19UNOXSOEPdiverse smaken800 ml1.19

LUXEKERSTKAARTENdiverse variantenkeuze uit set van 10, 24 of 30 stuksincl. enveloppen

GLAZENSFEERLANTAARNmet tekst en koorddiverse variantenexcl. kaars

13x16 cm 2.49

24x34 cm

2995

WERCKMANN LI-IONACCUBOORMACHINEmet 10.8V krachtige en compacte li-ion accu (1.3Ah)snelle 1-uurslader, snelspanboorhoudertwee versnellingen, draaisnelheid traploos regelbaar, geintegreerd LED werklicht

XL FORMAAT

UITZOEKEN SPEELGOEDDisney kleurdoos,Peppa big 13-delige theeset,Eichorn houten puzzel ofMy fi rst activities speelgoed

DAMES OF TIENERLOUNGEBROEKdiverse designs, o.a. Betty Boop en Mickey Mousekatoen, maten S-XXL

399

995

JONGENMET LANTAARNwaxinelichthouder

KATTENHUISMET KRABPAALantraciet/ivoor27x27x57 cm

ROZEN- OF BLOESEMBOOMmet LED verlichting

45 cm 6.99

DAMES BASICT-SHIRTdiverse kleurenkatoen/elastanmaten S-XXL

lange mouw 2.99

korte mouw

249

199 895

079229

5 95

LEDKAARSdiverse kleuren 7x9 cm 0.89

7x13 cm 1.19

KRABPAALMET SPEELTJEantraciet/ivoor48x40 cm

4.49

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

THERMOLATEHANDSCHOENENdiverse kleuren, dames en herenmaten S-XL

159

DAMES OF TIENERBIG SHIRTdiverse designskatoenmaten S-XXL

3.49 DAMESBEDSOKKENdiverse dessinsmaten 35-422 paar

1.89

EMAILLESOEPPANwit met uiendecorgeschikt voor gas,elektra, keramisch en halogeenø24 cm

6 956 LITER

069

CHIO STIXI OF BOWLERSStixi: cheese of paprika150 gramBowlers: 100 gram

899

DEKBEDOVERTREKSETdiverse kleuren en dessinsfl anel/katoen200x220 cm 12.99 240x220 cm 14.99

139

AXE SHAMPOOdiverse varianten300 ml

25 cm

ZWARTE AGENDAmet elastiek12x18 cm0.99 TRENDYJAARAGENDAdubbel spiraal A60.79

LUXEJAARAGENDAleder look oftrendy designA5

149

140x220 cm

139

COLOUR CATCHER wasmachine doekjeswit of kleur10 stuks

OOK GESCHIKT VOOR BUITEN

heren XL-XXL 1.79

Page 22: Dboz 20141022

kerkelijk

PAGiNA 22

WEEKENDVIERINGENGertrudiskerkZondag 26 oktober 10.00 uur: Oecumeni-sche dienst van woord en gebed ter gele-genheid van 70 jaar bevrijding van Bergen op Zoom; voorgangers ds Willem Vermeu-len en diaken Co van Bekkum. Zang: HMR Gemengd Koor o.l.v. Hans Smout.O.L.Vrouw van LourdesZaterdag 25 oktober 17.00 uur: Eucharistie-viering; voorganger: pastor Ton Willemsen.Zondag 26 oktober 11.00 uur: Eucharistie-

viering; voorganger: pastoor Paul Verbeek.Intenties weekendvieringenVoor het voorgenomen huwelijk van Peter Ibes en Ankie Matthijssen, voor de overle-denen:Gerarda Brouwer-Vos, o. families Beuken en van Mechelen, Cor v. der Riet-Dietvorst, Joseph Hopstaken, Jacobus Groffen en zoon Henk, Riet Dictus, o.e. de Vrij-Hun-ting, o.e. Musters-Klaassen, t.e.v. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, tot zekere in-tentie.

Gedoopt: Nova Voormeulen, Mila Nolten en Lotte pandel.

OVERIGE VIERINGENGertrudiskerk: Middaggebed: van maan-dag t/m vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk van de Gertrudiskerk.Lourdeskerk: dinsdag 28 okt. 9.00 uur: Woord- en Communieviering in de grot; voorganger: dhr. Ton de Mooij.Stuijvenburg: vrijdag 24 okt. 11.00 uur; Woord- en Communieviering; voorganger:

diaken Co van Bekkum.Jacquelineflat: vrijdag 24 okt. 14.30 uur; Eucharistieviering; voorganger: pastor Rud Smit.Avondvrede: vrijdag 24 okt.15.00 uur; voorganger: ds Willem Vermeulen.Scheldeflat: vrijdag 24 okt. 18.30 uur: Woord- en Communieviering; voorganger: Ton Segers.Meilust: zondag 26 okt. 11.00 uur: Eucha-ristieviering; voorganger: pastor Rud Smit.Moermont: zondag 26 okt. 11.00 uur: Eu-charistieviering; voorganger: pastor Ton Willemsen.Huize St. Catharina: woensdag 22 okt. 14.00 uur: gemeenschappelijke Ziekenzal-ving; voorgangers: pastor Rud Smit en pas-tor Lenie Pepels; zondag 26 okt. 9.30 uur: Eucharistieviering; voorganger: pastor Ton Willemsen. Maandag, dinsdag en vrijdag 9.15 uur: Eucharistieviering; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en Communieviering.

Eigen Haard (Antonius Abt): woensdag 29 okt. 9.00 uur: Eucharistieviering; voor-ganger pastoor Paul Verbeek.

MEDEDELINGENDoop: De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574.Huwelijk: neem contact op met het paro-chiebureau, tel. 233574.Kledingdepot Mensen in Nood: De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kle-dingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk Goddelijke Voorzienigheid kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefo-nisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje). Rozenkransgebed: In de oktobermaand bidden wij weer iedere woensdagavond om 19.00 uur het rozenkransgebed in de grot van de Lourdeskerk. Intenties kunt u schrijven in het schrift dat achter in de kerk ligt of doorgeven aan de administratie tel. 234867.

RozenkransgebedIn de oktobermaand wordt iedere dinsdag de Rozenkrans gebe-den na de viering van 9.15 uur in de kapel Huize St.Catharina en ook iedere dinsdag om 16.00 uur in de kapel van het Mar-kiezenhof. Op woensdagavond om 19.00 uur in Aquacite (De Plaat), in de Lourdeskerk en in de Mariakapel van de Heilig Hartkerk. Op vrijdag 14.00 uur in de Mariakapel in de voorma-lige Antonius Abt kerk (Rembrandtstraat).Bedevaart PolenVan zaterdag 18 tot 25 oktober Bisdombedevaart naar Polen ‘Open je hart voor Christus’. Met deze woorden van Paus Jo-hannes Paulus II worden in deze vierde bisdombedevaart be-langrijke plaatsen bezocht uit het leven van deze paus. Met zeven bussen bezoeken meer dan 200 pelgrims uit het bisdom Breda in Czestochowa de Zwarte Madonna, het heiligdom Kal-waria, Auschwitz en de prachtige stad Krakau. ZiekenzalvingOp woensdag 22 oktober 14.00 uur in de kapel Huize Catharina vindt een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Pastor Rud Smit en geestelijk verzorger Lenie Pepels zijn de voorgangers. De zusters en de bewoners van dit huis zijn hiervoor uitgeno-digd, maar ook u kunt zich aansluiten. Opgeven bij het Paro-chiecentrum tel 233574 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00 – 15.30 uur.Oecumenische vieringZondag 26 oktober oecumenische viering in de Gertrudiskerk 10.00 uur. Voorgangers ds Willem Vermeulen en pastor Co van Bekkum.

Lofprijsavond. Woensdag 29 oktober is er om 19.45 uur een lofprijsavond in de grot van de Lourdeskerk. Tieneravond. Vrijdag 31 oktober is er om 19.00 uur weer een tieneravond “On the Move” in het praathuis.AllerheiligenZaterdag 1 november zal de eucharistieviering om 17.00 uur in de Lourdeskerk in het teken staan van Allerheiligen.AllerzielenZondag 2 november in de eucharistievieringen in de Gertrudis-kerk en in de Lourdeskerk wordt stil gestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd, een ge-dachtenisprentje wordt uitgereikt. Allerzielen begraafplaats Nieuw BorgvlietZondag 2 november Herdenkingsviering 12.00 uur begraaf-plaats Nieuw-Borgvliet. Voorganger pastor Co van Bekkum. Er wordt stil gestaan bij alle overledenen van het afgelopen jaar en bij hen waarvan al eerder afscheid is genomen. Graven en urnen worden gezegend en de “Last Post’ wordt geblazen te r afsluiting. U bent allen van harte welkom.Week van het BoekVan 2 tot 10 november willen de kerken / parochies rond de Brabantse Wal iedere geïnteresseerde de gelegenheid bieden om stil te staan bij het Boek.Luisterend naar muziek, sprekend over teksten, meezingend met oude en nieuwe liederen, kijkend naar dia’s van tekeningen en schilderijen. Start zondag 2 november 19.30 uur Gertrudis-kerk. Meer info in de folder, die in de kerken aanwezig is of op de website www.rkboz.nl.

Prikbord

Wanneer u dit pastoraal hoekje leest, ben ik zelf niet in de parochie aanwe-zig. Ik verblijf voor een week in Taizé, het oecumenisch broederklooster in de heuvels van Bourgondië.

Ik hoorde voor het eerst van Taizé tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen in 2005. Precies in die week werd de oprichter en prior, broeder Roger, door een verwarde vrouw vermoord. Priester Rud Smit vertelde ons over deze bijzondere man die met zijn medebroeders vele jongeren ontving.Het jaar erna reisde ik met vrienden voor het eerst naar Taizé. Wat me opviel was de eenvoudige gastvrijheid en de meditatieve manier van bidden. Het contrast met de drukte en uitbundigheid van de Wereldjongerendagen kon bijna niet groter zijn. Toch betekenen beide veel voor mijn geloof. Het uitbundige vieren en de internationale massa van jongeren van de WJD. En de stilte en ingetogenheid van Taizé. Mooie wegen om tot God te komen. Ik ben blij dat ik de drukte van mijn twee banen even mag verwisselen voor een plekje op de grond van de Verzoeningskerk. Iedere derde zaterdag van de maand kunt u zelf kennismaken met Taizé tijdens het Taizégebed in de Gertrudiskerk. U bent van harte welkom!Fredi Timmermans

Pastoraal hoekje

Parochiebureau: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom. Tel.: 0164 - 233574. IBAN nr: NL 52 RABO 0106 189093 t.n.v. Lievevrouweparochie, e-mail: [email protected]. Website: www.rkboz.nl. Het parochie-bureau vervangt per 1 april de functie van de voormalige 4 parochie-secretariaten. Iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00-15.30 uur.Twee kerkgebouwen: Gertrudiskerk, Grote Markt 10 (ingang

Kerkstraat), 4611 NR Bergen op Zoom; Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op ZoomPastoresteam: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: [email protected]; teamleider diaken Co van Bek-kum, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werkster Mary Zopfi, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werkster Fredi Timmermans, tel. 233574, e-mail: [email protected].

Lievevrouweparochie

HALSTERENProtestantse Gemeente in Halsteren en Nieuw-Vossemeer. Elke zondag 10.30 uur dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, Ber-gen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor informatie: B. van Weesep, tel.: 0164- 683941. Zon-dag 26 oktober 10.30u: eredienst in de St. Martinuskerk: Ds. J. de Bie(‘s Graven-polder).Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Pastores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Ro-bijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], pastor-

[email protected]. In dringende gevallen te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffelparocie inzake H.Quirinus. Zondag 26 oktober 9.30u: Eucharistieviering, voorganger pastor Sebastian Chazhoor m.m.v. het Gemengd Koor St.QuirinusInt: Ad Blom-merde; Ria v. Maldegem-Mulders; overl. fam. Luijks-Adriaansen; overl. leden van de KBO; Sjaak v. Loon en Betsie v. Loon-de Ko-ning; Toke v. Loon-de Koning; jgt. Leo v. Ak-keren; o.o. v. Elzakker-Hopmans; jgt. Kees Roks en Dianneke. Donderdag 30 okto-ber 9.00u: Eucharistieviering voorganger pastoor Sebastian Chazhoor. Wij gedenken de overledenen: Diny Raaijmakers-Geerts en Tiny Scheele-Huisman. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad

naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 0164-6830381. Uw gebed wordt gevraagd voor: Toos de Bruijn e.v. Joop van Gorkum. Za-terdag 25 oktober 19.00 uur: Dienst van W.G.C.: jrgt. Rina Valkenburg en vader Geert, o.o. Mertens-De Krom, o.o. Huijs-mans-Geers, o. echtp. Van Geel-Gabriëls. Voorganger: Past. M. v. Maasacker, lector: L. Beijaerts, misdienaar: Belana, zang: Da-meskoor. Dinsdag 28 oktober 19.00u: Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling : De Allerzielen-viering in de Parochiekerk vindt plaats op

zaterdag 1 november, aanvang 19.00 uur.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nlProtestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, [email protected]. Zondag 26 oktober 10.30u: Celebration, kerkdienst met ‘Ieder-een heeft Iets’. Alle mensen zelf vertellen over God en wat een ander opbouwt, Kas-tanjelaan 53A (tussen 53 en 55), Bergen op Zoom.

Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijks-zaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.

KERKELIJK NIEUWS

BERGEN OP ZOOM - Gezamenlijke kerkdienst in de Sint Gertrudiskerk, Grote Markt, Bergen op Zoom op zon-dag 26 oktober.

Thema is: ‘herdenken en vieren’ (‘to com-memorate and celebrate’). Er is een ker-kelijk samenzijn tijdens ‘Cana-days’. De Bergse oecumenische gemeenschap staat, samen met de Canadese gasten, tijdens

de viering stil bij de bevrijding van Bergen op Zoom, precies 70 jaar geleden. De pro-testantse Ontmoetingskerk is die zondag dicht en alle kerkgangers worden uitgeno-digd ook naar de Sint Gertrudiskerk te ko-men. Voorgangers tijdens de gezamenlijke kerkdienst zijn pastor Co van Bekkum en dominee Willem Vermeulen. Burgemeester Frank Petter zal ook het woord voeren. Voor de kinderen is er tijdens de dienst ook aan-

dacht. Er is een kindernevendienst. Muzika-le medewerking wordt verleend door HMR. Collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Aktie. Deze organisatie biedt steun voor de opvang van slachtoffers van geweld in oorlogsgebieden. Na afloop wordt er in de kerk koffie gedronken en is er de gele-genheid elkaar en de Canadese gasten te ontmoeten. Iedereen is welkom aan allen. De kerkdienst begint om 10.00 uur.

Kerkelijk samenzijnOecumenische kerkdienst s taat in het teken van bevri jding

BERGEN OP ZOOM - Hoe trek je volle zalen? Harmonie Kolpingszonen weet het antwoord.

“Verkoop twee kaarten voor de prijs van één”. Voldoende belangstelling en een volle zaal kost menig vereniging erg veel moeite. Niet verwonderlijk, want het pu-bliek heeft voldoende vrije tijd en voldoen-de keus. Waarom het Halloween concert van de Sjefkes bezoeken? en dan ook nog het Vastenavondconcert komende vasten-avond? Gewoon, omdat beide concerten meer dan de moeite waard zijn. Zeg nu zelf, heeft men ooit een concert bijgewoond met als thema ‘Halloween’? Laat op de avond

en met alle toebehoren om niet meer al-leen naar huis te durven? Heeft men de smaak net te pakken, krijgt men in januari al een volgend optreden. Onder onvervalst carnavaleske klanken vieren ze het vasten-avondfeest op een meer dan verrassende wijze. Jeugdorkest en Groot Orkest zullen zich op beide avonden van hun beste kant laten zien. Hopelijk doet men di ook en zien we elkaar in de Maagd tijdens Halloween op 31 oktober en daarna in de Stoelemat op 31 januari. Losse verkoop is ook mogelijk, maar dan mist men het voordeel van de combikaart. Combikaart Halloween en Vas-tenavondconcert op de bekende verkoop-punten, waaronder rookshop De Schelde.

Concerten Harmonie Kolpingszonen voor iedereen

Page 23: Dboz 20141022

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

www.denengelsmansierbestrating.nl

www.denengelsmansierbestrating.nl

SierbeStrating • natuurSteen • tuinhouttuinverlichting • tuinhuiSjeS • verandaS

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

Herfstactie bij schoenmode borremans18 oktober t/m 31 oktober

Halloween

Raadhuisstraat 121 • Hoogerheide • 0031 164612829www.borremansschoenmode.nl

volg ons ook op facebook: www.facebook.com/borremansschoenmode.nl

Lever de kleurplaat in en ontvang€ 10,-* korting op kinderschoenen.... en je maakt kans op één van de vier speelgoedbonnen van € 25,-**

* Maximaal 1 kleurplaat per paar kinderschoenen en alleen geldig tijdens de actieperiode

** Lever je ingekleurde kleurplaat in tijdens de actieperiode

Haal de kleurpaat in de winkel of mail ons: [email protected]

van blokhutten

69 29 77

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: Sierbestrating Blokhutten Schuttingen Tuinverlichting Speeltoestellen Tuinbeelden Trampolines / Skelters Overkappingen Aanleg , grondwerk , riolering, plaatsen van blokhutten Paasdijkweg 19A Pilootweg 5 4693 RE Poortvliet 4696 RJ Stavenisse Tel. 0166 61 92 00 Tel. 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Wij zijn leverancier van o.a.: Sierbestrati ng Blokhutt enSchutti ngen Tuinverlichti ngSpeeltoestellen TuinbeeldenTrampolines / Skelters Overkappingen

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Aanleg, grondwerk,

riolering, plaatsen

van blokhutt en

Tholen | Markt 8-10 | 0166-604947

Oud-Hollandsche gezelligheid is bij ons tegenwoordige tijd.

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes25 + 26 okt

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratIs Parkeren

.be

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

Techno Select BV is al bijna 20 jaar onderscheidend in de technische uitzendbranche. Wij bemiddelen technisch flexibel personeel op LBO en MBO niveau.

Behalve in de techniek zijn wij ook sterk in de productie en logistiek. Door onze mani-er van werken spelen wij snel in op de kwaliteit, kennis en kunde van onze uitzend-krachten zodat zij van toegevoegde waarde zijn en blijven. Onze persoonlijke aanpak biedt maatwerk die toepasbaar is op veranderingen in de markt en veranderingen binnen organisaties.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!

TECHNISCH CONSULTANT M/V(40 uur per week)

De consultant die wij zoeken is sterk commercieel gedreven,resultaatgericht, ondernemend, daadkrachtig, ambitieus en flexibel.

Je weet goed prioriteiten te stellen, en kunt je werk goed plannen en organiseren. Je blijft onder tijdsdruk goed presteren. Je pakt kansen en wilt scoren en bent gewend om met targets en doelstellingen te werken. Je kunt snel schakelen inde communicatie met verschillende partijen. Je zorgt voor de juiste match tussenkandidaten, vacatures en bedrijfsculturen. Vanzelfsprekend heb je kennis enervaring met het gebruik van social media en weet deze professioneel in te zetten.Je hebt minimaal MBO niveau en ruime vergelijkbare werkervaring in de,bij voorkeur technische, uitzendbranche.

Techno Select BV biedt je veel mogelijkheden! Naast een veelzijdige en uitdagen-de fulltime job en ons uitgebreide interne opleidingsprogramma bieden wijje uitstekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je wordt onderdeel van een team enthousiaste consulenten dat veel plezier heeft in het werk.Wij bieden je een marktconform salaris met een prestatieafhankelijke bonusre-geling en 24 vakantiedagen. Je krijgt de beschikking over een laptop en/of tablet, een mobiele telefoon en er wordt een bedrijfsauto ter beschikking gesteld.

Meer informatie en een uitgebreid functieprofiel kun je verkrijgen viamw. Jeannine van Aert, Commercieel Office Manager, telefoon 06-10174744.

Je sollicitatiebrief met aanhangend CV kun je vóór 7 november 2014via email zenden aan: [email protected].

Techno Select BVPottenbakkerstraat 414871 EP Etten-Leur076 5040747 www.technoselect.nl

T: 076 - 50 40 747 F: 076 - 50 40 748 E: [email protected] I: www.technoselect.nl

Page 24: Dboz 20141022

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

Bij TMC Kruiningen kunnen wij nagenoeg alle meubelen leveren. Of

het nu een tafel, kast, slaapkamer of zitmeubel betreft, wij maken het

exact voor u op maat. Zo heeft u altijd het hoogste wooncomfort.

TMC, de leukste interieurspecialist

die de verwachtingen overtreft.

Erstellt mit KPS Ambiente Pro

KIRA-System

Gratis 3Dtekening met

VOOR IEDEREEN DIE KLEURRIJKHEEFT VERKOZEN TOT Z‘N NIEUWE LIEVELINGSKLEUR.

Op deze wijze brengen wij uw persoonlijk ontwerp tot leven, met het unieke Musterring tekenprogramma wordt inrichten 3-dimensio-naal. Onze adviseurs helpen u graag! Tijdloos wandsysteem met onbegrensde mogelijkheden in zowel lak als hout leverbaar.

Een collectiekwalitatiefhoogstaandemeubelen.

Optimale ontspanning! Verschillende

armleuningen en pootvarianten

maken dat u helemaal kunt

afstemmen naar uw wensen.

Leverbaar in zowel stof als leder.

MR 4500

KARA