Dboz 20140409

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BERGEN OP ZOOMSE MIDWEEKEDITIE 9 APRIL 2014 WEEK 15 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 29.800 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @BergseBode BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - De ge- meente Bergen op Zoom is een onderzoek gestart naar de verbetering van de exploi- tatie van de gemeentelijke zwembaden De Schelp en De Melanen. Volgens wet- houder Ad Coppens valt er nog winst te halen door beide baden beter met elkaar te verbinden om zo kosten te besparen. “Maar ook aan de inkomstenkant zijn er mogelijkheden om de exploitatie te ver- beteren. Dat kan door uitbreiding van de zwemlessen of een betere exploitatie van de horeca”, geeft hij als voorbeeld. Beide zwembaden krijgen één nieuwe directeur toegewezen, die de samenwerking tussen de baden moet bevorderen. Exploitatie baden onder de loep BERGEN OP ZOOM - De eerste fase voor woningbouw op de Nieuwe Vesting, het voormalige Nedalcoterrein, heeft aller- minst te klagen over belangstelling. Na de open dag in het Groot Arsenaal heb- ben zich 66 mensen aangemeld, terwijl er ‘slechts’ zestig woningen te bouwen zijn. Volgens wethouder Ton Linssen komt de belangstelling voort uit de cocreatie, die de gemeente toepast bij de nieuwbouw. Daarbij krijgen de kopers meer zeggen- schap over de bouw van hun woning. “We spelen blijkbaar in op een behoefte. Voor ons als gemeente een stimulans om met deze vorm van bouwen door te gaan”, con- cludeert Linssen. Forse belangstelling voor Nieuwe Vesting BERGEN OP ZOOM - Op de website www. brandweermwb.nl kunnen bewoners en bedrijven van Midden- en West-Brabant sinds 1 april voortaan zien hoe lang het duurt voordat Brandweer Midden- en West-Brabant , na een brandmelding, bij een opgegeven adres is. Men kan de postcode in de postcodechecker invullen en ziet dan meteen hoeveel minuten het duurt voordat de brandweer ongeveer ter plaatse is. Brandweer Midden- en West- Brabant wil hiermee de bewustwording en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven vergroten. In de periode tussen het melden en het voorrijden, sta je er alleen voor en is het handig om te weten wat je moet doen. Brandweer komt met postcodechecker BERGEN OP ZOOM - Het busvervoer in West-Brabant krijgt van de reizigers een voldoende. Gemiddeld waardeerden pas- sagiers in 2013 het busvervoer met een 7,3. Dat is 0,1 procent lager dan in 2012. In West-Brabant verzorgt Veolia het bus- vervoer. In heel Brabant is de algemene klantwaardering gelijk aan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de prijs van het openbaar vervoer in Brabant steeg opnieuw met 0,2 tot 0,6 punten. De waardering voor de OV-chipkaart scoort in Brabant met een 7,8 tot een 8,1. Reizigers geven het laden van reissaldo voor de OV- chipkaart in Brabant een 7,7 of hoger. De cijfers komen uit de Klantenbarometer OV. Busvervoer krijg voldoende BERGEN OP ZOOM - Op verschillende film- en documentairefestivals is dit najaar de film Impact te zien, een initiatief van Bu- reau Jeugdzorg Noord-Brabant in Roosen- daal en de 19 samenwerkende gemeenten in de regio West-Brabant. In Impact volgt documentairemaker Dennis Lubbers zes weken lang een gezin bij hun contacten met de hulpverlening en brengt in beeld hoe de gezinsleden de begeleiding erva- ren tot het moment dat ze op eigen kracht verder kunnen. De film, die op 17 april in Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur in premi- ère gaat, is gemaakt tegen de achtergrond van de wijzigingen in het jeugdstelsel per 1 januari 2015. Indringend beeld jeugdzorg in Impact BEWONERS VOGELENZANG IN DE PIEPZAK BERGEN OP ZOOM - Het Philip Morris terrein lag er afgelopen weekend verlaten bij. De fabriek werd donderdagavond stilgelegd om alle 1371 werknemers tegelijkertijd in te lichten over de sluiting van de fabriek op uiterlijk 1 oktober. Daardoor raken 1230 mensen hun baan kwijt. Deze week wordt de fabriek weer opgestart. FOTO MERIJNSITSEN.NL DOOR RIA VAN MEIR Van Amerikaanse toestanden spreekt Peters liever niet. “We sluiten de fabriek niet per direct en ook niet volledig. Het is een geleidelijk proces, waarbij we de productie afbouwen”, stelt hij. Na 1 ok- tober blijven slechts 140 arbeidsplaatsen over in Bergen op Zoom. En dat terwijl de Bergse fabriek in 2012 nog een forse winst van 145 miljoen euro boekte, een resultaat dat door de stijgende prijzen voor rookwaar zelfs 25,6 miljoen euro ho- ger lag dan een jaar daarvoor. Overproductie Dat de productie toch aan banden wordt gelegd, is volgens Philip Morris het ge- volg van een dalende sigarettenverkoop op de Europese markt. Volgens Peters is de keuze om Bergen op Zoom te sluiten de uitkomst van een uitvoerig onderzoek naar de Europese productie. “We hebben al een aantal jaar met een overproductie te maken in Europa. De afgelopen jaren is de productie in de negen Europese fabrieken steeds weer naar beneden ge- bracht. De productie in Bergen op Zoom is ongeveer even groot als het overschotvo- lume in Europa. Vanuit dat oogpunt is de sluiting van de Bergse fabriek als meest haalbare oplossing uitgekomen, al blijft dit voor de werknemers een zeer zwaar besluit.” Volgens Peters staat het voorgenomen besluit los van de sociale onrust die heerste bij de fabriek. In januari legde werknemers nog het werk neer vanwege een looneis van drie procent en een eenmalige bonus van drie- duizend euro per werknemer. “Er bestaat absoluut geen verband tussen de looneis en dit besluit. In september vo- rig jaar werd de productie in heel Europa al onder de loep genomen, waarna op 12 maart de sluiting van Bergen op Zoom is medegedeeld aan onze directie. Aan de kwaliteit van de medewerkers ligt het ook niet, het is economisch gezien de meest haalbare optie”, aldus de woord- voerder. Gitzwarte dag voor Philip Morris Overproductie in Europa kost Bergse fabriek 1230 arbeidsplaatsen BERGEN OP ZOOM - Het nieuws dat Philip Morris uiterlijk 1 oktober haar fabriek in Bergen op Zoom sluit is ingeslagen als een bom. Doordat een overproductie in Europa is het Amerikaanse concern voornemens om de productie in Bergen op Zoom te stoppen. Daardoor verliest negentig procent van de 1371 werknemers hun baan. “Economisch gezien is dit de meest haalbare oplossing, maar voor de werknemers die het betreft uiter- aard een zeer zwaar besluit”, erkent Mathijs Peters, woordvoerder van Philip Morris Holland SLUITING PHILIP MORRIS RAAKT DUIZENDEN GEZINNEN HALSTEREN - Enthousiaste padden die uit hun winterse schuilplaats zijn gekropen om op zoek te gaan naar een partner, komen op de loopgraafbrug bij Fort de Roovere in de val terecht. De treden zijn te hoog voor de beestjes die in tegenstelling tot kikkers korte, weinig krachtige achterpoten heb- ben. De gemeente heeft voor de verliefde padden een paddentrap laten ontwerken waardoor ze het talud op kunnen klimmen en via een glijgoot de gracht inroetsjen. De gemeente zal de paddenglijbaan binnen- kort al installeren. De paddentrek is al flink op gang gekomen door het vroege voorjaar waardoor nu vele padden gevangen zitten. Paddenglijbaan op loopgravenbrug BERGEN OP ZOOM - Een 45-jarige man uit Bergen op Zoom is in de nacht van zater- dag op zondag het slachtoffer geworden van een brute straatroof. Toen hij rond mid- dernacht zijn auto in wilde stappen, werd de portier ineens opengetrokken door een gemaskerde man. De Bergenaar en de twee inzittenden sloegen op de vlucht. De man probeerde hulp te zoeken aan de Holleweg, maar werd ingehaald door twee straatrovers. Zij bedreigden hem met een mes en schopten op hem in, terwijl hij op de grond lag. De daders gingen er met een portemonnee en gsm vandoor. Het slacht- offer vermoedt dat de beroving te maken heeft met zijn criminele verleden. Bergenaar slachtoffer van brute straatroof JUBILEREND PETANGESKE BLIJFT ZICHZELF VERBETEREN BERGEN OP ZOOM - Met haar deelname aan de Brabantse Dorpen Derby hoopt wielervereniging RSC Zuidwesthoek ein- delijk een eigen wielerbaan te kunnen realiseren. De jeugdrenners van de wie- lerclub trainen nu op de openbare weg in het buitengebied van Bergen op Zoom, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De wielervereniging heeft Hoogerheide daarom aangemeld als wielerdorp voor de Brabantse Dorpen Derby. Inzet in de leef- baarheidswedstrijd, waarbij de hoofdprijs 25.000 euro bedraagt, is een wielerbaan bij het ZuidWestHoek College in Ossend- recht. Stemmen op Hoogerheide kan via www.brabant.nl/dorpenderby Zicht op wielerbaan voor jeugdrenners KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... ’Vanaf 16 april nóg lagere prijzen’ Jumbo Bergen op Zoom, Vogelaar 29

description

 

Transcript of Dboz 20140409

Page 1: Dboz 20140409

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B E R G E N O P Z O O M S EMIDWEEKEDITIE9 APRIL 2014WEEK 15

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 2 9 . 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BergseBode

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - De ge-meente Bergen op Zoom is een onderzoek gestart naar de verbetering van de exploi-tatie van de gemeentelijke zwembaden De Schelp en De Melanen. Volgens wet-houder Ad Coppens valt er nog winst te halen door beide baden beter met elkaar te verbinden om zo kosten te besparen. “Maar ook aan de inkomstenkant zijn er mogelijkheden om de exploitatie te ver-beteren. Dat kan door uitbreiding van de zwemlessen of een betere exploitatie van de horeca”, geeft hij als voorbeeld. Beide zwembaden krijgen één nieuwe directeur toegewezen, die de samenwerking tussen de baden moet bevorderen.

Exploitatie baden onder de loep

BERGEN OP ZOOM - De eerste fase voor woningbouw op de Nieuwe Vesting, het voormalige Nedalcoterrein, heeft aller-minst te klagen over belangstelling. Na de open dag in het Groot Arsenaal heb-ben zich 66 mensen aangemeld, terwijl er ‘slechts’ zestig woningen te bouwen zijn. Volgens wethouder Ton Linssen komt de belangstelling voort uit de cocreatie, die de gemeente toepast bij de nieuwbouw. Daarbij krijgen de kopers meer zeggen-schap over de bouw van hun woning. “We spelen blijkbaar in op een behoefte. Voor ons als gemeente een stimulans om met deze vorm van bouwen door te gaan”, con-cludeert Linssen.

Forse belangstelling voor Nieuwe Vesting

BERGEN OP ZOOM - Op de website www.brandweermwb.nl kunnen bewoners en bedrijven van Midden- en West-Brabant sinds 1 april voortaan zien hoe lang het duurt voordat Brandweer Midden- en West-Brabant , na een brandmelding, bij een opgegeven adres is. Men kan de postcode in de postcodechecker invullen en ziet dan meteen hoeveel minuten het duurt voordat de brandweer ongeveer ter plaatse is. Brandweer Midden- en West-Brabant wil hiermee de bewustwording en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven vergroten. In de periode tussen het melden en het voorrijden, sta je er alleen voor en is het handig om te weten wat je moet doen.

Brandweer komt met postcodechecker

BERGEN OP ZOOM - Het busvervoer in West-Brabant krijgt van de reizigers een voldoende. Gemiddeld waardeerden pas-sagiers in 2013 het busvervoer met een 7,3. Dat is 0,1 procent lager dan in 2012. In West-Brabant verzorgt Veolia het bus-vervoer. In heel Brabant is de algemene klantwaardering gelijk aan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de prijs van het openbaar vervoer in Brabant steeg opnieuw met 0,2 tot 0,6 punten. De waardering voor de OV-chipkaart scoort in Brabant met een 7,8 tot een 8,1. Reizigers geven het laden van reissaldo voor de OV-chipkaart in Brabant een 7,7 of hoger. De cijfers komen uit de Klantenbarometer OV.

Busvervoerkrijg voldoende

BERGEN OP ZOOM - Op verschillende fi lm- en documentairefestivals is dit najaar de fi lm Impact te zien, een initiatief van Bu-reau Jeugdzorg Noord-Brabant in Roosen-daal en de 19 samenwerkende gemeenten in de regio West-Brabant. In Impact volgt documentairemaker Dennis Lubbers zes weken lang een gezin bij hun contacten met de hulpverlening en brengt in beeld hoe de gezinsleden de begeleiding erva-ren tot het moment dat ze op eigen kracht verder kunnen. De fi lm, die op 17 april in Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur in premi-ère gaat, is gemaakt tegen de achtergrond van de wijzigingen in het jeugdstelsel per 1 januari 2015.

Indringend beeld jeugdzorg in Impact

BEWONERS VOGELENZANG IN DE PIEPZAK

BERGEN OP ZOOM - Het Philip Morris terrein lag er afgelopen weekend verlaten bij. De fabriek werd donderdagavond stilgelegd om alle 1371 werknemers tegelijkertijd in te lichten over de sluiting van de fabriek op uiterlijk 1 oktober. Daardoor raken 1230 mensen hun baan kwijt. Deze week wordt de fabriek weer opgestart. FOTO MERIJNSITSEN.NL

DOOR RIA VAN MEIR

Van Amerikaanse toestanden spreekt Peters liever niet. “We sluiten de fabriek niet per direct en ook niet volledig. Het is een geleidelijk proces, waarbij we de productie afbouwen”, stelt hij. Na 1 ok-tober blijven slechts 140 arbeidsplaatsen over in Bergen op Zoom. En dat terwijl de Bergse fabriek in 2012 nog een forse winst van 145 miljoen euro boekte, een resultaat dat door de stijgende prijzen voor rookwaar zelfs 25,6 miljoen euro ho-ger lag dan een jaar daarvoor.

OverproductieDat de productie toch aan banden wordt

gelegd, is volgens Philip Morris het ge-volg van een dalende sigarettenverkoop op de Europese markt. Volgens Peters is de keuze om Bergen op Zoom te sluiten de uitkomst van een uitvoerig onderzoek naar de Europese productie. “We hebben al een aantal jaar met een overproductie te maken in Europa. De afgelopen jaren is de productie in de negen Europese fabrieken steeds weer naar beneden ge-bracht. De productie in Bergen op Zoom is ongeveer even groot als het overschotvo-lume in Europa. Vanuit dat oogpunt is de sluiting van de Bergse fabriek als meest haalbare oplossing uitgekomen, al blijft dit voor de werknemers een zeer zwaar besluit.”

Volgens Peters staat het voorgenomen besluit los van de sociale onrust die heerste bij de fabriek. In januari legde werknemers nog het werk neer vanwege een looneis van drie procent en een eenmalige bonus van drie-duizend euro per werknemer. “Er bestaat absoluut geen verband tussen de looneis en dit besluit. In september vo-rig jaar werd de productie in heel Europa al onder de loep genomen, waarna op 12 maart de sluiting van Bergen op Zoom is medegedeeld aan onze directie. Aan de kwaliteit van de medewerkers ligt het ook niet, het is economisch gezien de meest haalbare optie”, aldus de woord-voerder.

Gitzwarte dag voor Philip MorrisOverproduct ie in Europa kost Bergse fabriek 1230 arbeidsplaatsen

BERGEN OP ZOOM - Het nieuws dat Philip Morris uiterlijk 1 oktober haar fabriek in Bergen op Zoom sluit is ingeslagen als een bom. Doordat een overproductie in Europa is het Amerikaanse concern voornemens om de productie in Bergen op Zoom te stoppen. Daardoor verliest negentig procent van de 1371 werknemers hun baan. “Economisch gezien is dit de meest haalbare oplossing, maar voor de werknemers die het betreft uiter-aard een zeer zwaar besluit”, erkent Mathijs Peters, woordvoerder van Philip Morris Holland

SLUITING PHILIP MORRIS RAAKT

DUIZENDEN GEZINNEN

HALSTEREN - Enthousiaste padden die uit hun winterse schuilplaats zijn gekropen om op zoek te gaan naar een partner, komen op de loopgraafbrug bij Fort de Roovere in de val terecht. De treden zijn te hoog voor de beestjes die in tegenstelling tot kikkers korte, weinig krachtige achterpoten heb-ben. De gemeente heeft voor de verliefde padden een paddentrap laten ontwerken waardoor ze het talud op kunnen klimmen en via een glijgoot de gracht inroetsjen. De gemeente zal de paddenglijbaan binnen-kort al installeren.De paddentrek is al fl ink op gang gekomen door het vroege voorjaar waardoor nu vele padden gevangen zitten.

Paddenglijbaan op loopgravenbrug

BERGEN OP ZOOM - Een 45-jarige man uit Bergen op Zoom is in de nacht van zater-dag op zondag het slachtoffer geworden van een brute straatroof. Toen hij rond mid-dernacht zijn auto in wilde stappen, werd de portier ineens opengetrokken door een gemaskerde man. De Bergenaar en de twee inzittenden sloegen op de vlucht. De man probeerde hulp te zoeken aan de Holleweg, maar werd ingehaald door twee straatrovers. Zij bedreigden hem met een mes en schopten op hem in, terwijl hij op de grond lag. De daders gingen er met een portemonnee en gsm vandoor. Het slacht-offer vermoedt dat de beroving te maken heeft met zijn criminele verleden.

Bergenaar slachtoffer van brute straatroof

JUBILEREND PETANGESKE BLIJFT

ZICHZELF VERBETEREN

BERGEN OP ZOOM - Met haar deelname aan de Brabantse Dorpen Derby hoopt wielervereniging RSC Zuidwesthoek ein-delijk een eigen wielerbaan te kunnen realiseren. De jeugdrenners van de wie-lerclub trainen nu op de openbare weg in het buitengebied van Bergen op Zoom, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De wielervereniging heeft Hoogerheide daarom aangemeld als wielerdorp voor de Brabantse Dorpen Derby. Inzet in de leef-baarheidswedstrijd, waarbij de hoofdprijs 25.000 euro bedraagt, is een wielerbaan bij het ZuidWestHoek College in Ossend-recht. Stemmen op Hoogerheide kan via www.brabant.nl/dorpenderby

Zicht op wielerbaan voor jeugdrenners

KIJK OP

WWW.INTERNETBODE.NL

...VOOR

HET

LAATSTE

ACTUELE

LOKALE

NIEUWS...

’Vanaf 16 april nóg lagere prijzen’

Jumbo Bergen op Zoom, Vogelaar 29

Page 2: Dboz 20140409

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

VERNIEUWDESHOWROOM

2e PAASDAG OPEN!

ONDERHOUDSBEURTEN

REPARATIE/STORINGEN

REMMENSERVICE

AUTORUITEN

TREKHAKEN

SCHADE

ACCU’S

AIRCO

APK

WIELEN

AUTOSERVICE

BANDENSERVICE

n

I

e

d

e

r

e

m

a

a

n

d

a

c

t

i

e

,

z

i

e

d

e

s

e

p

.

n

l

Etten-Leur

Mon Plaisir 91

T 076 5015853

Bergen op Zoom

Poortweg 2

T 0164 233676

Zundert

Rucphenseweg 13a

T 076 5973375

Bel voor de Netto Prijzen

DESNEP.NL

Etten-Leur

Mon Plaisir 91

T.076-5015853

Bergen op Zoom

Poortweg 2

T.0164-233676

Zundert

Rucphenseweg 13a

T.076-5973375

Dames, heren en

kinderkleding

Merken voor jong en oud

De nieuwe voorjaarscollectieis binnen!!

Kom vrijblijvend binnenlopen

Groot assortimentin maten

www.autokievit.nl

RIJ IN STIJL MET UW HELE GEZIN.RIJ AL MÉGANE VOOR DE ALL-IN ONE PRIJS VANAF € 199,-

GEÏNSPIREERD DOOR MUZIEK, ONTWORPEN DOOR RENAULT

RENAULT MEGANENÚ EXTRA VOORDELIG BIJ AUTOKIEVIT BERGEN OP ZOOM

COMFORTABELE ALL-IN ONE PRIJSVANAF € 199,- PER MAANDINCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE*

TOT 1.500 KG TREKGEWICHTLEVERBAAR IN PREMIUM BOSE® UITVOERINGBESCHIKBAAR MET R-LINK

VANAF € 19.990,-NETTO BIJTELLING VANAF € 160,-EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

BERGEN OP ZOOM ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9-11 0164-236952HELLEVOETSLUIS DE SPRONG 2 0181-320555ZIERIKZEE GREVELINGENSTRAAT 1-3 0111-412529

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 9 april t/m dinsdag 15 april 2014

HET VLEESPALEISWEEKAANBIEDINGEN

MALSE VARKENSOESTERS ................................................................ 1 kilo 790

SPEKLAPJES A LA MINUTE ................................................... 500 gram 275

PAARDENRIBLAPPEN .............................................................................

. 1 kilo 690

HOUTHAKKERSSTEAK .................................................4 + 1 GRATIS

GEMARINEERDE BIEFSTUK .....................................4 + 1 GRATIS

ONTBIJTSPEK .............................................................................

............... 100 gram 089

UIT DE GRILLCORNER:

KANT EN KLARE GEHAKTBALLEN .................4 + 1 GRATIS

Antwerpsestraatweg 78Bergen op Zoom, 0164-262163

Page 3: Dboz 20140409

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

DOOR RIA VAN MEIR

Verbazing en onmacht voert de boventoon in de gemeente Bergen op Zoom. De slui-ting van Philip Morris komt bij het gemeen-tebestuur behoorlijk rauw op het dak ge-vallen. “Dit is niet hoe wij gewend zijn om met elkaar om te gaan. Philip Morris is diep geworteld in onze gemeente en die wortel wordt nu met takken en al uit de grond getrokken”, verwoordt burgemeester Pet-ter zijn ongenoegen. Net als het personeel en de buitenwacht werden burgemeester en wethouders pas op vrijdagmorgen in-gelicht over de zwarte toekomst voor de sigarettenfabriek. “We wilden voorkomen dat onze medewerkers dit nieuws indirect te horen zouden krijgen. Daarom hebben we de cirkel zo klein mogelijk gehouden”, verdedigt Robbert Wassenaar, woordvoer-der van Philip Morris het bedrijf.

ToeleveranciersDoor de sluiting van Philip Morris staan mogelijk nog veel meer banen op de tocht

dan de 1230 die bij de fabriek wegvallen. Wethouder Arjan van der Weegen vreest dat in totaal drie- tot vierduizend gezinnen geraakt zullen worden, doordat ook toe-leveranciers de sluiting van Philip Morris zullen merken. “In Bergen op Zoom zal het dan gaan om duizend tot vijftienhonderd gezinnen”, weet hij.

Ook in omliggende gemeenten is het ver-lies zwaar. In de gemeente Tholen werken ruim vijfhonderd mensen bij Philip Morris, in Roosendaal zo’n vierhonderd mensen. “Iedereen kent wel iemand die bij Philip Morris werkt”, schetst Petter de regionale impact.

Task forceVolgens de burgemeester is het nu alle

hens aan dek om de enorme werkeloos-heid die op de gemeente afkomt op te van-gen. Het gemeentebestuur had vrijdagmid-dag direct een bijeenkomst met de directie van de Bergse fabriek. Afgesproken is dat er een task force wordt opgericht om de mensen van werk naar werk te begeleiden. “We zullen al onze netwerken moeten be-

nutten om de schade voor de werknemers in onze gemeente zo beperkt mogelijk te houden”, zegt Petter. Ook de gemeente-raad, die vrijdagavond bijeenkwam om over Philip Morris te praten, deed een oproep aan elkaar en aan het bestuur om al het mogelijke in werk te stellen om het leed van de medewerkers zoveel mogelijk

te verzachten. Wassenaar zegt dat Philip Morris zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg zal gaan. “Door eerdere reorgani-saties hebben wij een reputatie hoog te houden als het gaat om onze afvloeiingsre-gelingen. Ook nu zullen wij financiële mid-delen beschikbaar stellen om de impact zoveel mogelijk te verzachten.”

Sluiting Philip Morris raakt duizenden gezinnenOok bi j toeleveranciers honderden banen op de tocht

Burgemeester Frank Petter staat de landelijke pers te woord tijdens een persconferentie. FOTO MERIJNSITSEN.NL

BERGEN OP ZOOM - De sluiting van Philip Morris kan gevolgen hebben voor drie- tot vierduizend werknemers in de regio Bergen op Zoom. Dat heeft wethouder Arjan van der Weegen van sociale zaken gezegd tijdens een persconferentie, die de gemeente Bergen op Zoom inlaste nadat de zwarte toekomst van de sigarettenfabriek wereldkundig werd gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders waren vooraf niet gekend in het voorgenomen besluit om de productie uiterlijk per 1 oktober 2014 stop te zetten. “We zijn door verbazing gevangen. Het is nu alle zeilen bijzetten om de getroffen mensen aan het werk te helpen”, reageert een aangedane burgemeester Frank Petter.

‘Iedereen kent wel iemand die bij

Philip Morris werkt’

DOOR RIA VAN MEIR

Hij mag als wethouder dan bezig zijn aan zijn laatste weken in functie, PvdA’er Ad van der Wegen nam vrijdagochtend direct contact op met zijn partijgenoten in Den Haag. “Landelijk wordt er volop aandacht gevraagd voor de situatie hier in Bergen op Zoom en West-Brabant. Vanuit de Tweede Kamer doen wij als partij een oproep aan minister Asscher om ondersteuning te bie-den vanuit het UWV. Want de eerste werk-lozen zullen deze week waarschijnlijk al bij ons aankloppen, omdat alle ingehuurde krachten het eerste worden getroffen”, verklaart Van der Wegen.

Ook collegawethouder Ad Coppens hing ‘s ochtends al meteen aan de lijn met partijgenoot Klaas Dijkhof uit Breda, die namens de VVD in de Tweede Kamer zit. “Hij kent de regio en de problematiek hier. Ik heb hem meteen alle informatie toege-stuurd”, zegt Ad Coppens.

KansrijkOok vanuit de regio en de provincie is men in actie gesprongen om de werkgelegen-heid veilig te stellen. “Dit is niet alleen het probleem van de gemeente Bergen op Zoom, maar van de hele regio”, stelt

de Bredase burgemeester Peter van der Velde namens de Regio West-Brabant (RWB). Volgens Van der Velde heeft RWB inmiddels al gesprekken gevoerd met het regionaal platform Arbeid om te zien hoe ondersteuning geboden kan worden. Ge-deputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant biedt eveneens hulp aan om mensen naar een betaalde baan te begeleiden. Hij wijst op de ervaringen in Oss, waar MSD ruim vierhonderd banen schrapt. “De productie van sigaretten is echter een andere en minder kansrijke sector. De regio en provincie willen bevor-deren dat nieuwe banen in nieuwe, kans-rijke sectoren als maintenance, logistiek en biobased ontstaan.”

MobiliteitscentrumIn diverse landelijke media gaven ook minister-president Mark Rutte en minister van Economische Zaken Henk Kamp hun reactie. Zij gaven aan dat zij de sluiting van Philip Morris niet kunnen tegenhou-den, omdat de reden van de sluiting niet te zoeken is in het Nederlandse beleid en vestigingsklimaat. Wel beloofde Kamp een mobiliteitscentrum op te zetten om de werknemers naar een andere baan te begeleiden. De vakbonden geven dat zij inzetten op het behoud van zoveel moge-lijk banen. “Samen met de ondernemings-raad onderzoeken we de komende tijd of er mogelijkheden zijn om een deel van de productie te behouden”, belooft Frans van der Veen van CNV Vakmensen.

Steun uit alle hoeken voor getroffen werknemersLi jnt jes naar bedri jven, regio , provincie en Tweede Kamer voor hulp al ui tgezet

Politici, vakbonden, werkgevers en bestuurders zetten zich in om het verlies aan werkgelegenheid op te vangen. ARCHIEFFOTO

BERGEN OP ZOOM - Een grote klap voor de werknemers en de hele regio West-Brabant. Zo noemt PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer de voorgenomen sluiting van Philip Morris. Politici, vakbonden, bestuurders en bedrijven schie-ten de getroffen werknemers en de gemeente Bergen op Zoom te hulp om het verlies aan werkgelegenheid op te vangen. Die hulp heeft de gemeente volgens wethouder Arjan van der Weegen hard nodig. “Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben de hulp van de regio, de provincie, het kabinet en Europa hard nodig om dit op te vangen.”

‘Probleem van dehele regio’

Page 4: Dboz 20140409

RAT IN DE VAL

ratten

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Epilepsie Vereniging NederlandCURSUS

‘JE EPILEPSIE DE BAAS’Informatie-avond 9 april van 19.00-21.30u.

Cursusavonden 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 25 juni van 19.30-21.30u.Lokatie: Ziekenhuis ADRZ Goes

www.epilepsievereniging.nl

HUGO vraagt v.a. ’98

auto’s + bussen + jeepscontant bet. + RDW-vrijwaring!

06 - 122 58 443van 08.00 tot 22.00 uur

Tuinman –Stratenmaker nodig!

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 0165-744 140

Zelf een eigen woning bouwen.... droom of werkelijkheid?Bij Allround-Bouwservice Zuidwest kunt u kiezen uit een tiental woningen. Deze zijn in grote lijnen

uitgewerkt, maar uiteraard kunt u zelf de details invullen. Nieuwbouw geen optie? Ook via verbouw of renovatie van de huidige woning helpen wij u uw droomwoning te realiseren!

Neem alvast een kijkje op www.uwdroomwoning.nl

Allround-Bouwservice Zuidwest - Bouwt mee aan uw droom!

Voorbeelden van enkele droomwoningen. Zit die van u erbij?

Moderna Voor mensen met lef

UnicoModerne elegantie

Grande Groot, groter, groots...

Livello Vrijstaande jaren ’30 villa

KantooradresBronsgeestweg 34697 RT Sint-Annaland

ContactgegevensT: 0166 - 654221 | M:06-46989554E: [email protected]

OpeningstijdenMaandag t/m vrijdag 9-17.30 uZaterdag 9-12 u

CENTRUM VOOR ONDERNEMERSONDERWIJS

TILBURGMAVO/VMBOMBO HandelMBO HorecaMBO Toerisme/RecreatieMBO VormgevingDR. AHAUSSTRAAT 1

EINDHOVENVMBO ConsumptiefMBO HorecaMBO Toerisme/RecreatieKAAKSTRAAT 1

BREDAMBO HorecaTUINZIGTLAAN 12

MBO Toerisme/RecreatieDR. JAN INGEN HOUSZPLEIN 2

INFORMATIEMIDDAG/-AVOND

DE ROOI PANNENWOENSDAG 16 APRIL

van 16.00 tot 20.00 uur

WWW.DEROOIPANNEN.NLwww.facebook.com/derooipannen

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Jongerencursus .... € 850,-De jongerencursus bestaat uit:

Theorie cursus;Theorie boeken;Theorie examen [CBR];15 Praktijk lessen [60 minuten];1x Praktijk examen [CBR].

Welbergsedijk 58, 4651 TG Steenbergen, 0167-540857Website: www.verkeerscentrumsteenbergen.nle-mail: [email protected]

Wij verzorgen auto-, motor- en aanhangwagenrijles

Zondag 13 april Van 12.00 - 16.00 uur !!

grootse

OUTLET DAG in

Theaterzaal Kloosterhof in Hoogerheide, waar we onze restanten voor kleine

prijsjes verkopen.

Let op: u kunt niet pinnen

Geef het door aan al uw vrienden, vriendinnen en bekenden, zodat ook zij daar hun voordeel mee kunnen

doen!

Adres: Huijbergseweg 3b, Hoogerheide m.m.v

- 4COOLKIDS - Fashion for Teens, kindermode en accessoires - Borremans schoenmode, kinderschoenen

- Daalmans mode, damesmode

- Gemm’s Fashion, damesmode - Van de Ven, dames- heren- en kindermode

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 5: Dboz 20140409

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergse Bode

Bergse Bode

Redactie Vera de Geus, Ria van MeirCorrespondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der ZandeAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij Vorsselmans SluittijdenAdvertenties maandag 09.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 07.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 15De oplossing van deze puzzel is in week 16 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Net dure hardloopschoenen gekocht? Gooi ze maar weg. Alle mooie verhalen over steunzolen, pasvorm, stabiliteit en afwikkeling van de voet zijn onzin en geldklopperij. Aldus de afgelopen week op dit onderwerp gepromoveerde sportarts Steef Bredeweg van het Universitair Me-disch Centrum Groningen in het Algemeen Dagblad. Dat hadden we natuurlijk ook zelf wel kunnen bedenken. Tal van Afrikaanse atleten immers lopen ons op blote voeten stront voor de ogen. Ach, het draait allemaal om het creëren van een gevoel. Met een replicashirtje van Real Madrid om de schouders waant menig voetballertje zich immers al snel Cristiano Ronaldo. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. In een ver verleden maakte ik deel uit van een niet bijster getalenteerd voetbalteam. Dat laatste was niet verwonderlijk, want trainen deden we zogezegd alleen in kantine en kroeg. Ter compensatie hanteerden we wel motiva-tietechnieken. Zo werden voorafgaand aan elk duel strafschoppen op onze keeper genomen. Wie miste, mocht na afloop van de wedstrijd meteen al een meter bier aftikken. Gezien het aanwezige talent betekende dit bij voorbaat al dat niemand voor het avondeten thuis was. Toch was het ook ons duidelijk dat alles begint met een goede outfit. Daarom hulden we ons vol trots in het tenue van het Schotse Celtic. Uiteraard speelden we zelfs onder Siberische omstandigheden met korte mouwen. Wie meende stiekem een hemdje onder het heilige shirt te kunnen dragen, kwam bedrogen uit. Bij het verlaten van de kleedkamer vond namelijk stee-vast controle plaats. Zondaars kregen een boete van een meter bier opgelegd. Toch zorgde het nimmer voor de gehoopte onoverwinnelijkheid, integendeel zelfs. Eén speler dacht op een dag de show te kunnen stelen met peperdure voetbalschoenen. Bizonleer, slangenleer, krokodil-lenleer of kangoeroeleer: waar zijn schoeisel ook van was gemaakt, het effect was nihil. Hij ging er niet harder door lopen en ook zijn passes kwamen nog steeds niet aan. Tja, leg dat maar eens uit. De schellen vielen hem pas van de ogen toen werd geopperd dat het zonder do-zen om de schoenen misschien toch iets gemakkelijker voetballen was. Toch blijft er altijd die twijfel. Stel nou dat er in mij bijvoorbeeld een nooit vermoede goede afstandsloper schuilt? Een witte Gebrselassie? Ik ga de proef op de som nemen. Met goed en dus duur materiaal, ge-woon voor het geval dat. Eén ding: mocht ik niet zo hard gaan, dan nooit beginnen over dozen.

Dozen

ColumnAddo Sprangers

DOOR RIA VAN MEIR

De eerste pogingen voor een kleine woon-gemeenschap naar het Deense model Skaeve Huse dateren al uit 2006, maar tot uitvoering kwam het volgens wethou-der Ad van der Wegen nooit. “Dat kwam vooral door het tijdelijke karakter van de Skaeve Huse. Aanvankelijk is altijd sprake geweest van tijdelijke woningen, om de sociaal zwak-kere inwoners voor een korte tijd op te vangen. Maar economisch gezien bleek dat nooit haalbaar, omdat je dan maar een korte periode hebt om de woningen af te schrijven.

Daarom kijken we nu naar de mogelijk-heden voor een permanente woongroep”, verklaart Van der Wegen.

LocatiestudieHet college is daarom gestart met een locatiestudie naar de beste plaats om vijf tot zeven Skaeve Huse te plaatsen. Zij kun-nen onderdak bieden aan alleenstaanden, maar ook aan gezinnen. In het verleden is Vrederust in Halsteren meerdere malen voorbij gekomen als locatie, maar Van der Wegen wil alle opties nog openhou-den. “We stellen wel als voorwaarde dat zo’n woongroep niet in een woonwijk ge-realiseerd moet worden, maar juist aan

de rand van de woongebieden, zodat we de overlast uit de stad wegnemen.” De woongroep moet vooral plaats bieden aan mensen met alcoholproblemen. Binnen de regio is afgesproken dat buurgemeente Roosendaal de huisvesting van drugsver-slaafden op zich neemt. Volgens Van der Wegen staan de Skaeve Huse los van de daklozenproblematiek rondom de Glacis. “Maar het helpt natuurlijk wel om de overlastveroorzakers uit de stad te weren, omdat zij in de Skaeve Huse onder bege-leiding komen te staan.” Van der Wegen hoopt voor 1 juni de locatiestudie te kun-nen afronden en duidelijk te kunnen geven over de beste locatie voor de woongroep.

Nieuwe poging voor Skaeve HuseCollege star t locat iestudie voor huisvest ing overlastgevers

BERGEN OP ZOOM - Het college onderneemt een nieuwe poging om naar Deens model een kleine woongroep met vijf tot zeven woningen op te zetten, waar mensen die overlast veroorzaken onder begeleiding gehuisvest kunnen worden. Daarvoor is het college gestart met een locatiestudie om een geschikte plaats te vinden voor de zogenaamde Skaeve Huse (Deens voor ‘scheve huizen’). Die plaatst het gemeentebestuur bij voorkeur niet in een woonwijk, maar aan de rand van de stad.

DOOR MARJET LUBBERS

Het Franse ‘jeu’ vertaal je wel als spel, maar jeu de boules is echt een sport. Niet op kracht gebaseerd maar op behendig-heid. “Het is erg moeilijk om stabiel aan je dertien punten te komen. De toppers trainen en oefenen heel veel, het blijft een lastige sport”, vertelt secretaris Cees Bosmans. Tussen topspelers die in de landelijke competitie meedraaien en de recreanten is een groot niveauverschil, maar beide soorten spelers komen bij Pe-tangeske aan hun trekken. Tijdens het ju-bileumfeest organiseerde Petangeske een masterstoernooi waarin een topspeler en een recreant een koppel vormen; ook wel doublette genoemd. “Een mooie gelegen-heid om beide werelden bij elkaar te bren-gen”, aldus Bosmans. Dit alles in Franse stijl met lekkere hapjes en een troubadour.

Nek uitstekenPetangeske is een vereniging die zich blijft ontwikkelen, sportief gezien, maar ook als vereniging. Begonnen zij dertig jaar gele-

den in een zandvlakte bij taverne Thalia met geschonken prijzen voor de toernooi-winnaars en regelmatig overlast van hon-denpoep, organiseren ze nu Nederlandse kampioenschappen en het prestigieuze Brabantse Wal Masters met een prijzen-geld van 150 euro per persoon.

“We zetten hoog in, om erbij te horen moet je je nek durven uitsteken”, vertelt voorzit-ter Nico Coenen. Petangeske heeft de laat-ste jaren flink geïnvesteerd in het bouwen van een clubhuis met goede faciliteiten en extra banen.Met behulp van sponsors, leden en het verhuren van de locatie lukt het de kosten in de hand te houden. Niet alleen het jeu-de-boules zelf is een sport, een levendige financieel gezonde vereniging draaien lijkt soms topsport te zijn.Petangeske organiseert vijfentwintig tot dertig toernooien per jaar, enkele daarvan

duren drie dagen achtereen. “We zitten nu bij de top vijf qua faciliteiten en banen in Nederland”, vertellen de trotse bestuur-ders.

OnderscheidingPetangeske heeft nog altijd de ambitie om verder te groeien in ledenaantal, ze willen naar de driehonderd. De vereniging startte in 1984 als een grote familie van 35 leden en schommelt na dertig jaar stabiel rond de 230 leden. “Het leuke van jeu-de-bou-les is dat je het tot op zeer hoge leeftijd kunt blijven doen. Zolang je de boule op een veilige manier kunt gooien en mobiel bent kun je meedoen. De gemiddelde leeftijd is 68 jaar. Sommige leden zijn al in de tachtig, drie van de oorspronkelijke oprichters zijn nog altijd lid”, vertelt Bos-mans. Penningmeester en begeleider van de G-groep Jonas Frank werd voor zijn huidige verdiensten binnen Petangeske en voorheen bij Udi, Dosko en de Nieuwe So-cieteit, op het 30 jarige jubileumfeest door locoburgemeester Ton Linssen koninklijk onderscheiden.

Petangeske blijft zichzelf verbeterenBoulend Bergen vier t haar dert igste ver jaardag op z i jn Frans

Op een zonnige speelmiddag genieten velen van een spannend spelletjes jeu-de-boules bij Petangeske. FOTO MARJET LUBBERS

BERGEN OP ZOOM - Hoewel het ledental al een aantal jaren stabiel is, zijn de ambities er niet minder om ge-worden en blijft jeu-de-boulesvereniging Petangeske zichzelf verbeteren. De vereniging is trots op het moderne clubhuis en de extra buitenbanen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd voor en door de leden. Het is een club die meedraait in de top van Nederland, vele recreanten bedient, haar eigen jeugd opleidt en waar ook G-sporters terechtkunnen. In Franse sferen vieren zij hun dertig jarige bestaan, met boeuf bourguignon, bubbels en een spe-ciale boules wedstrijd.

‘Bij top vijf quafaciliteiten en banen’

Page 6: Dboz 20140409

PAGINA 6

Buren verstevigen samenwerking

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter heeft samen met zijn Woensdrechtse collega Steven Adriaansen en kolonel Johan de Jongh van de vliegbasis Woensdrecht een intentieovereenkomst ondertekend, waarin de drie partijen hun samenwerking voor de toe-komst verstevigen. De vliegbasis maakt momenteel flinke ontwikkelingen door, waarbij alle grootschalig onderhoud gecentreerd wordt op Woensdrecht. In het convenant hebben de drie buren afspraken gemaakt over de thema’s wonen, werken, opleiden en recreëren. Samen zullen zij ook zich ook hard maken voor de gebiedsontwikkeling en regiomarketing van de Brabantse Wal. FOTO WENDY RYAN

DOOR VERA DE GEUS

Als een meerderheid van de ondernemers voor afschaffing van de koopavond stemt, is het de bedoeling dat winkeliers voort-aan op zaterdag tot 19.00 uur open zijn in plaats van tot 17.00 uur. “ De vaste koop-avonden verliezen hun kracht en worden veel minder bezocht”, zei Mireille Hoe-telmans, voorzitter van Sterck afgelopen week in de Bergen op Zoomse Bode.

Fanatiekelingen Wethouder Ton Linssen is het echter niet geheel eens met het plan. “Ik ben geen voorstander van een groot deel van het plan. We hebben de functie van regiostad en moeten er staan.Ik pleit dan ook voor een compromis; ge-durende de zomertijd gewoon koopavon-den. Dan is het toeristentijd en daar hoort ook winkelen bij. In de wintertijd kan de koopavond stoppen, met uitzondering van

de feestmaanden.Bovendien vind ik het belangrijkste dat iedereen al dan niet meedoet met de koopavond en de latere openstelling op zaterdag. Als de een het wel doet en de ander niet, werkt het niet. Dan werkt het niet.”Tenslotte benadrukt Linssen dat hij hoopt dat alle ondernemers betrokken worden bij de besluitvorming. “En niet al-leen een groepje fanatiekelingen...”

Linssen wil zomerkoopavonden‘Al leen deels afschaf fen als iedere ondernemer z i jn zegje kan doen’

BERGEN OP ZOOM - Ondernemersvereniging Sterck peilt momenteel de ondernemers om te kijken of de we-kelijks koopavond op vrijdag in Bergen op Zoom geheel afgeschaft kan worden. Mocht een meerderheid voor zijn, is het wat Sterck betreft einde koopavond. Wethouder Ton Linssen ziet echter liever een compromis.

BERGEN OP ZOOM - In september 2006 werd de Amerikaanse zangeres Krista Detor nog gezien als een aan-stormend talent. Inmiddels heeft zij 5 volwaardige albums op haar naam staan, waarvan met recht gezegd mag worden dat iedere nieuwe plaat nóg beter is dan de vorige.

Alle reden dus voor Crossroads om deze zangeres, die 2 jaar geleden voor het laatst door Nederland toerde, terug te vra-gen voor een sessie. Op maandag 14 april is het zover. Avond zal worden geopend door een andere Amerikaanse zangeres, Rebecca Loebe. De jongedame zou ruim 2 jaar geleden al een sessie komen doen, maar dit werd toen afgeblazen omdat Re-becca was doorgedrongen tot de finales van The Voice of America. Een kans die ze uiteraard niet kon laten schieten. Cross-roads-sessie van 14 april vindt plaats in Het Vestzaktheater, Moeregrebstraat 18 in Bergen op Zoom, aanvang 20.15 uur en de toegang is gratis. In de pauze wordt rondgegaan met de pet voor een vrijwil-lige bijdrage.

Krista DetorLiefhebbers van zangeressen als Carole King, Janis Ian, Mary Chapin Carpenter, Shawn Colvin of Joan Baez, zullen bij het horen van de songs van Krista Detor

in de ban raken. Krista schrijft namelijk prachtige, krachtige liedjes die niet on-derdoen voor het beste uit het oeuvre van genoemde collega-muzikanten. Zoals het titelloze debuut van Janis Ian model staat voor de ultieme (door vrouwen gemaakte) folkmuziek uit de jaren ’60, ‘Tapestry’ van Carole King die rol vertolkt voor de jaren ’70, titelloze debuutplaat van Tracy Chap-man voor de jaren ’80 en ‘Stones in the Road’ van Mary Chapin Carpenter voor de jaren ’90, zo kan men Krista’s albums zien als meesterwerken uit het vorige en het huidige decennium. Twee jaar lang was Krista niet op Nederlandse podia te zien. Met haar 5e nieuwe album Flat Earth Dia-ry onder de arm, keert de uit Bloomington, Indiana afkomstige zangeres terug naar Nederland. Haar favoriete schrijver Terry Pratchett gaf het laatste duwtje. Op de erg persoonlijke CD zijn de rake, soms breek-bare miniatuurtjes, nog meer verdiept dan ooit. Perfecte match tussen melodie, tekst en muzikale genialiteit. Krista komt haar songs overigens uitvoeren met haar door de wol geverfde trio.

Rebecca LoebeJong talent. Dat is een zuinige manier om de uit Georgia afkomstige singer-song-writer Rebecca Loebe te introduceren. De jonge zangeres die haar hand niet om-draait om meer dan 200 optredens per jaar te verzorgen, auditeerde 2 jaar geleden in het fameuze ‘The Voice of America’ met-een uitgeklede versie van Nirvana’s Come As You Are en stootte daarmee direct door naar de volgende ronde van het tv-spek-takel, waarbij juryleden Christina Aguilera en Adam Levine haar hun mentorschap aanboden. Direct na alle hectiek rondom ‘The Voice’ dook Rebecca de studio in voor de opnames van haar 3e album, getiteld ‘Circus Heart’. Evenals op de voorgangers daarvan blinkt de frêle zangeres uit in fol-ky songs met teksten waaraan een grote mate van zelfspot niet vreemd is. Rebecca komt nu voor het eerst die liedjes op Ne-derlandse podia vertolken, te beginnen bij Crossroads.

Krista Detor komt na 8 jaar terug bij Crossroads

Krista Detor na 8 jaar terug bij Crossroads

BERGEN OP ZOOM - Woensdag 16 april organiseert ‘t Lokaal Verhaal weer een muziekavond, dit keer in het thema ‘Met Passie’. Ons thema verwijst niet alleen naar de Matthäus Passion van J.S. Bach, maar ook naar muziek met passie in het algemeen.

Er komen onder andere muziekvoorbeelden voorbij uit musicals als Evita, Hair, Tommy en Jezus Christ Superstar. Wat deze mu-sicals gemeen hebben is een mooie brug naar de passiemuziek van Bach, Liszt en andere grote componisten. Presentator

Paul Brouwer zal je er alles over vertellen en laten horen.Optredens deze avond worden verzorgt door het Borgvliets Gemengd Koor onder leiding van Peter Goedbloed met begelei-ding van pianist Hikmet Bilalov. Zoals we inmiddels gewend zijn van Paul Brouwer is er natuurlijk ook een interactief gedeelte, dus kom kijken, luisteren en ervaren. Ticket bestellen bij Theater De Maagd.

Locatie: Hofzaal Markiezenhof, Steenberg-sestraat 6-8, Bergen op Zoom. Aanvang: 20.00-22.30 uur.

Muziek met Passie door Paul Brouwer

BERGEN OP ZOOM - Elke vrijwilli-gersorganisatie is verantwoordelijk voor het eigen beleid ten aanzien van de deskundigheid en bekwaamheid van de aangesloten vrijwilligers.

De gemeente Bergen op Zoom denkt graag mee met de organisaties en stimuleert scholing door er subsidie beschikbaar voor te stellen om vrijwilligers hun deskundig-heid te laten ontwikkelen. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) heeft de opdracht gekregen van de gemeente om de scho-lingsbehoefte te inventariseren bij vrijwil-ligersorganisaties om zodoende hier het scholingsaanbod op af te stemmen. Wat levert deskundigheidsbevordering op voor de gemeente/maatschappij? Het levert meer kwalitatief vrijwilligerswerk in be-

leid en uitvoering op. Daarnaast kan een cursus of training een positieve bijdrage leveren aan de motivatie van de vrijwil-liger en bereidheid om vaker vrijwilligers-werk te doen. Het VIP wil vrijwilligersor-ganisaties stimuleren na te denken over mogelijke scholing voor hun vrijwilligers. Welke behoeftes zijn er binnen uw orga-nisatie? Deze vragen naar scholing kun-nen weggelegd worden bij het VIP zodat zij een passend scholingsaanbod kunnen presenteren. Spreekuren bij Vraagwijzer, Louis Porquinlaan 1: maandag, dinsdag en donderdag van 13.30-16.00 uur. Organisa-ties welke vrijwilligers zoeken en mensen welke vrijwilligerswerk zoeken, zijn op deze spreekuren van harte welkom: www.vipbergenopzoom.nl, [email protected], tel. 0164-299491.

Scholingsaanbod

BERGEN OP ZOOMMeezingkoor Lappe en Gare: Zaterdag 12 april is men welkom in Oosterwaal, Pot-terstraat. Vanaf 21.00 uur laten de leden van meezingkoor Lappe en Gare zich op een andere wijze als gebruikelijk zien. Ook mag men zich op deze avond laten horen en zien. Zij kunnen nog steeds muzikale versterking gebruiken voor de vaste ac-cordeoniste Ria. Men kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat via de mail: [email protected] of per tele-foon: 06-28583941.Image Back-up: Computer Club Fort-Zeekant geeft zaterdag 12 april work-shop Image-Back-up. Niet-leden worden verzocht dit aan hen door te geven via contactformulier op website http://www.ccfz.nl/ o.v.v. Workshop Image Back-up. Hoewel het er geheel los van staat, kan de workshop tevens dienen als voorbereiding op de eveneens gratis workshop die voor de volgende maandbijeenkomst gepland staat in mei. Aanmelding via contactfor-mulier. Clubleden hoeven dit niet te doen. Meer info; www.ccfz.nl/Software.htmlAfvallen en lymfoedeem: Woensdag-avond 16 april organiseert de support-groep Noord-Brabant van het Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) een regio-bijeenkomst. Mensen met lymfoedeem, hun naasten en andere geïnteresseerden uit de wijde omtrek zijn van harte welkom in Zalencentrum de Raayberg, Antwerp-sestraatweg 267 te Bergen op Zoom, 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Aanmelden kan tot en met 14 april: [email protected], o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, aantal personen, of schrijven naar boven-genoemd adres. Meer informatie: www.lymfoedeem.nlOpen dag: Zaterdag 12 april houdt De Zorgvilla van 13.00-17.00 uur een open dag. Er komt een snoezelbus, wordt thea-tervoorstelling gegeven en er zijn diverse activiteiten voor alle doelgroepen. Zorg-villa opende dit jaar haar deuren. Patricia

de Graaf is oprichtster van dit bijzondere initiatief. Zorgvilla biedt unieke 24-uurs zorgverlening voor kinderen met een ma-tige tot ernstige beperking. Eén-op-één zorg met de mogelijkheid tot logeren. Zorg kan in de thuissituatie gegeven worden of bij de Zorgvilla. Iedereen welkom op za-terdag 12 april bij de Zorgvilla, Laan van Everswaard 78-80, Bergen op Zoom. Voor meer informatie: Patricia de Graaf, tel. 06-52084865 of [email protected]: Woensdag 9 maart bingo in Wijk-centrum Fort/Zeekant, Lourdesplein 1. Zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur. Ieder-een is welkom.Bingo: Woensdag 9 april bingo in wijk-centrum Fort/Zeekant, zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur.Aglow bijeenkomst: Donderdag 10 april is men van harte welkom bij Aglow Bergen op Zoom, in wijkgebouw de Kastanje, Kas-tanjelaan 164.Vanaf 09.45 uur is er koffie. Deze morgen willen ze stilstaan bij het dagelijkse leven met God, elke dag is Hij er opnieuw, als wij tot hem naderen zal Hij tot ons naderen. Het is Gods verlangen een relatie met een ieder te hebben, ook met jou. Info Anka van der Jagt, tel. 06-20748483, www.aglow.comAvondexcursie: Tijdens de kindermiddag over Vleermuizen werd door Ronald van Os aangegeven dat er nog een avondexcursie gehouden zou kunnen worden waarop men de vleermuizen in hun eigen omgeving zou-den kunnen gaan bekijken en beluisteren. Men nodigt een ieder uit op vrijdag 11 april , met uw kinderen. Verzamelen om 20.00 uur op de parkeerplaats van ‘De Orangerie’ van Mattemburgh (parkeerplaats Beuken-dreef). Graag gekleed in passende kledij en goed schoeisel. Ze hopen diverse soor-ten vleermuizen te kunnen ontdekken.Van plan te komen, wilt men dit mailen met vermelding van telefoonnummer, zodat ze kunnen bellen i.v.m. afmelding wegens slechte weersomstandigheden, e-mail:

[email protected] ontmoetingscentrum: Zater-dag 12 april zal er in het ontmoetingscen-trum Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 vanaf 14.00uur een ontmoeting plaats-vinden van veteranen. Ook actief dienende militairen met uitzendervaring en alle da-mes zijn welkom. Info: secretaris Hans van Leest, tel. 06-41914892, [email protected], www.veteranenbergenop-zoom.nl, www.veteranenboz.nl Senioren van de Lievevrouweparo-chie: Op dinsdag 15 april bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk voor een Eucharistieviering op weg naar Pasen. Pastoor Paul Verbeek zal in deze viering voorgaan en de Lievevrouwecantorij zal zingen. Na de viering mogen we elkaar begroeten onder het genot van een aange-kleed kopje koffie of thee en een glaasje. De viering begint om 14.30 uur.

HALSTERENBloemschikken: Dinsdag 15 april work-shop een bloemetje met Pasen in huis? Dit is mogelijk als men deelneemt aan de workshop bloemschikken. Het bestuur KBO heeft een plaatselijke bloemist bereid gevonden om de activiteit te verzorgen. Onder het genot van een kopje koffie/thee kan men o.l.v. Peter uw creativiteit uitle-ven. Dit vind plaats in de Wittenhorst op dinsdag 15 april van 19.00-21.00 uur. Zelf meebrengen een snoeischaartje of mesje. Mogelijkheid om (tegen kleine vergoeding) op te halen en na de workshop naar huis te begeleiden, zodat men in de avond veilig thuis aankomt. Inschrijven is mogelijk in de Wittenhorst dinsdag 15 april van 19.00-21.00 uur.

LEPELSTRAATKoersbal: Uitslag wedstrijd donderdag 3 april: 1. Rinus Nijssen, 2. Lisa van Schilt, 3. Cor van Wijk, 4. To Karremans, 5. Anny Hensen, 6. An van Kaam, 7. Sjaan van Eke-ren, 8. Geert Loos, 9. Truus van Herk.

KORTE BERICHTEN

Page 7: Dboz 20140409

LIEF EN LEED

PAGINA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

Openingstijden Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

Lieve allemaal,

Een tranendal loopt vol.Een onbegrijpelijk gemis heeft zijn plaats ingenomen.Waarom …..?? Waarom …..??

Een leven lang is altijd te kort, al is het nog zo gevuld met liefde. Liefde die zij altijd gaf. Jullie hebben haar gewaardeerd om wie ze was.De vele blijken van belangstelling voor ons ma, oma en oma Wiesje

Wies Vriens - Bastiaansen waren overweldigend.Daarvoor willen wij iedereen dank zeggen. Jullie zijn een ware steun voor ons.

Maria en Arnoud Peeters - VriensJozé en Jack Luijks - VriensKlein- en achterkleinkinderen

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOEDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATING.NL

www.denengelsmansierbestrating.nl

Te Koop

BUXUS 2 jarig-20/30 cm € 0.40 per stuk

TAXUS 30/50 cm € 0.60 per stuk

BUXUSBOL

ø30 cm € 5.00

BUXUSPYRAMIDE

50-70 cm € 7.50

Zundert, 076-5973377

Scheidingscafé

Voor het mooiste gazon.

TE HUUR! GARAGEBOX

HALSTERENBurg. Elkhuizenlaan

€ 75,- p.m. www.mercari.nl | 0162-372211

NIEUW GAZON

OF “ECHT” KUNSTGRAS

06-53760350

UW HOVENIER

BUDGETVRIENDELIJK TUINIEREN.

tuinaanleg, bestrating, tuinonderhoud, snoeiwerk, schut-tingen, gazons en kunstgras.

06-53760350

UitvaartzorgDag en nacht bereikbaarAntwerpsestraatweg 14

Bergen op Zoom

(0164) 24 76 06www.monutaterol.nl

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.:

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Aanleg, grondwerk,

riolering, plaatsen

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 8: Dboz 20140409

PAGINA 8

BERGEN OP ZOOM - Muziekvereni-ging Euphonia heeft het voorjaar in zijn kop op zondagmiddag 13 april.

Euphonia geeft dan zijn jaarconcert in de gehoorzaal van de Sprenge, horeca gele-genheid van Vrederust. Vroeger werd het jaarconcert meestal in de herfst gehou-den, maar na het honderdjarig jubileum in 2012 is gekozen om fris het nieuwe jaar in te gaan met een voorjaarsconcert. Bijna 40 muzikanten van Euphonia heb-ben gedurende de wintermaanden hard geoefend en komen met een aantrekkelijk programma voor de dag. Voor de pauze maakt het orkest een muzikale omzwer-ving door Engeland, Wales, Schotland en

Ierland met kenmerkende arrangementen uit deze landen. Na de pauze is er een toepasselijk intermezzo van Cool McFinn, bruisend muziekgezelschap uit Halsteren, gespecialiseerd in het Ierse en Schotse repertoire met een authentieke bezet-ting van Keltische harp, fluit, tin-whistle, banjo, accordeon, gitaar en contrabas. Euphonia besluit het concert met meer populaire nummers, waaronder ‘Puppet on the String’ en ‘Rolling in the Deep’ uit het repertoire van de populaire Britse zangeres Adele.

HuisorkestEuphonia is voortgekomen uit het huis-orkest voor personeel en bewoners van

de psychiatrische inrichting Vrederust, tegenwoordig de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZWNB). Al vele jaren komen de muzi-kanten van ‘buiten’. Als geste naar de be-woners en gasten, houdt Euphonia behalve het eigen jaarconcert in de zomermaanden op de zondagmiddag enkele openluchtcon-certen op het terras van de Sprenge. Dit benadrukt nog eens de langdurige band van het orkest met Vrederust. Op 13 juli staat alvast een concert van EMM uit Ber-gen op Zoom gepland. Iedereen is welkom op de openluchtconcerten. Ditzelfde geldt voor het gratis jaarconcert op zondag 13 april, wat om 14.00 begint. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Gevarieerd jaarconcert met aantrekkelijk intermezzo

Euphonia al meer dan 100 jaar huisorkest van Vrederust. FOTO CHRIS CHAPEL.

BERGEN OP ZOOM - De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Ne-derlandse hypotheekverstrekkers, vertegenwoordigd door de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), binden in de regio Zeeland-West-Bra-bant samen de strijd aan tegen hen-nepteelt in koopwoningen. Zij heb-ben hiertoe een convenant gesloten. Naast strafrechtelijke vervolging lo-pen huiseigenaren die hun woningen gebruiken voor hennepteelt hierdoor ook extra kans om hun hypotheek en woning kwijt te raken.

DOOR PETER HOUTEPEN

Het convenant maakt het voor de politie mogelijk om de financiële instellingen structureel te informeren over aangetrof-fen hennepplantages in door hen gefi-nancierde panden. Hypotheekverstrekkers accepteren deze misstanden niet en zullen de eigenaar tenminste verantwoordelijk stellen voor geleden schade.

RegistratieOmdat hennepteelt regelmatig samengaat met hypotheekfraude is de informatie van

de politie ook aanleiding om zelf onder-zoek te doen. Als geconstateerd wordt dat er gefraudeerd is, wordt de lening in prin-cipe opgeëist, wordt er aangifte gedaan en volgt opname in het Incidentenwaar-schuwingssysteem van de hypotheekver-strekkers. Met registratie in dit systeem kan voorkomen worden dat er opnieuw een lening wordt verstrekt aan fraudeurs. Een aangifte van hypotheekfraude kan het strafrechtelijk dossier bovendien ver-zwaren, en de gegevens van hypotheek-verstrekkers kunnen in het opsporingson-derzoek helpen bij het blootleggen van het criminele samenwerkingsverband.

OmvangVolgens Hans Vissers, politiechef van de regio Zeeland-West-Brabant, komt de sa-menwerking op een goed moment: “Wij treffen steeds vaker hennepkwekerijen aan in kooppanden.Waarschijnlijk komt dit door de strenge controle op wietteelt in huurpanden, maar ook omdat eigenaren hun moeilijk verkoopbare woningen uit wanhoop be-schikbaar stellen voor het plaatsen van kwekerijen.” Wim Mijs, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

en Bestuurder van de SFH is ook verheugd over de samenwerking: “Hypotheekver-strekkers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen hun naam niet verbinden aan criminelen.Ik zie de bundeling van onze krachten als een belangrijke en logische stap in de bestrijding van hennepteelt én hypotheek-fraude.” Hans Vissers meent dat de geor-ganiseerde hennepteelt niet alleen met de inzet van het strafrecht kan worden opge-lost. “Daarvoor is de omvang van het pro-bleem te groot. Daarom is het belangrijk om private partners ook in staat te stellen om een constructieve bijdrage te leveren aan de bestrijding ervan.” OmzetIn 2013 vonden in de regio Zeeland-West-Brabant ruim 600 hennepruimingen plaats. Het betrof in 45% gevallen een koopwo-ning. Geschat wordt dat er zich in de pro-vincie Brabant alleen al 5.500 tot 6.800 wietkwekerijen bevinden met een jaarlijk-se productie van 343 ton droge wiet. Dat is goed voor een omzet van 1 miljard euro. Veelal ontstaan als gevolg van hennep-plantages woningbranden. De teelt wordt aangestuurd door de georganiseerde misdaad en is zeer verweven met andere ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals witwassen en (hypotheek)fraude. De politiechef doet dan ook een oproep aan burgers om de mogelijke aanwezigheid van hennepkwekerijen al dan niet ano-niem via 0800-7000 bij de politie te mel-den. “We moeten deze vorm van misdaad stevig aanpakken.” HypotheekfraudeIn de meeste gevallen van hypotheekfrau-de is sprake van vervalsing van werkge-versverklaringen, jaaropgaven en loonstro-ken. Ook worden hypotheken voor panden aangevraagd voor eigen bewoning, terwijl de koper in werkelijkheid niet van plan is om er zelf te gaan wonen.

Hypotheekfraude hennepkwekende woningeigenaren aangepakt

Convenant geef t instant ies meer mogeli jkheden

BERGEN OP ZOOM - In aansluiting op Wereld waterdag welke heeft plaats-gevonden op zaterdag 22 maart, heb-ben leerlingen van ’t Rijks op woens-dag 2 april een sponsorloop gehouden: Wandelen voor Water, een initiatief van onder andere Amref Flying Doc-tors en Rotary Steenbergen.

560 brugklasleerlingen hebben 6 kilometer gelopen onder het motto: ‘Schoon water, gezonde Masai in Kajiado’ (Kenia). Iedere leerling heeft van AMREF een rugtasje gekregen nadat ze voorlichting hadden ge-had, waarin ze 4 petflessen van 1 ½ liter droegen, gevuld met water. Op deze manier hebben ze ervaren ze hoe het is voor een kind in Kenia om water te moeten halen, omdat ze daar niet zomaar schoon water tot hun beschikking hebben.

De leerlingen van ’t Rijks hebben deze loop laten sponsoren en hebben daarbij €14.759,45 opgehaald. Aqua for All legde bij elke euro €0,80 bij. Zo kwam het uitein-delijke bedrag op €26.567,01 en er druppelt nog steeds geld binnen! Wethouder Cop-pens was aanwezig om de cheque uit te reiken aan AMREF Flying Doctors.De leerlingen konden zelf met deze actie ook iets verdienen. Voor de klas die ge-middeld per leerling het meeste had opge-haald, stelde een ondernemer een ontbijt ter beschikking. Klas B1S heeft met een ge-middelde van €90,80 per leerling deze prijs in de wacht gesleept. De twee leerlingen die het meest hebben opgehaald, konden een iPad mini verdienen, beschikbaar ge-steld door BCC en Amac. Daniek Barreveld had met €673,80 het meeste opgehaald, gevolgd door Carmen de Ruiter met €620.

Leerlingen van ’t Rijks halen flink bedrag op voor Kenia

Leerlingen halen hun welverdiende versnapering op.

BERGEN OP ZOOM - Op zondag 20 april staat de 18e editie van de Bergse Monumentenloop op de agenda.

Het hoofdprogramma bestaat uit een wed-strijdloop over 10 km, oftewel twee ronden door de Bergse binnenstad. Speciale starts zijn de aparte Rens Administratie Ladies Run over 5 km én de TMS jeugd- en fami-lieloop over 1 km. De deelnemers aan de Nuplex Business Run (3 atleten elk 5 km !) lopen in een aparte wedstrijd én ook te-gelijkertijd in plaats van in estafettevorm.Start en finish van de Monumentenloop zijn wederom gesitueerd op de histori-sche Grote Markt in Bergen op Zoom. De deelnemers worden langs de verschillende Bergse bezienswaardigheden gevoerd tij-dens hun looptocht door het centrum. De

korte jeugd- en familieloop over 1 km start om 12.30 uur en daaraan voorafgaand is er een gezamenlijke warming-up. De wed-strijdloop over 10 km gaat tegelijkertijd met de run over 5 km van start om 15.00 uur. Meer informatie over het programma van de 18e Bergse Monumentenloop via www.bergsemonumentenloop.nl Ook op facebook en twitter is de Monumenten-loop actief!

De voorinschrijving kan nog tot 11 april op onze website www.bergsemonumen-tenloop.nl of via www.inschrijven.nl Op zondag 20 april is na-inschrijving nog mo-gelijk tot een half uur voor de start bij het wedstrijdsecretariaat in het stadhuis op de Grote Markt. Bij de voorinschrijving zijn de kosten lager dan bij de na-inschrijving!

Bergse MonumentenloopAl veel voorinschri jv ingen binnen

’Vanaf 16 april nóg meer keuze’

Jumbo Bergen op Zoom, Vogelaar 29

Page 9: Dboz 20140409

Art &Co, beeldcoachAtelier voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling

Voor iedereen die de behoefte voelt aan eenstukje ondersteuning op persoonlijk vlak

jong volwassenen, volwassenen

Rianne van Duivenbode 06-26088532

http://riannevanduivenbode.webklik.nl

Donderdag 17 april in onze zaak in Bergen op Zoomhebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder ver-moeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

Maak daarom even een afspraak, tel. 0164 - 273 143

Bovendeert Schoenen Zuivelstraat 16 - Bergen op Zoom www.fussgold.nl

4.99

2.99 7.99

2.79

volgens de Consumentenbond*

0.59v van 1.19

0.39v van 0.85

54%goedkope

r

50%goedkope

r

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PAASVOORDEEL

700 gSuikerbrood

500 gBreekbrioche

0.5 l

Vers geperste sappen

Roomboterstol1 kg

Diverse all over prints.Maten: S t/m XL.

DamesleggingVanaf woensdag 09-04-2014

Per tray.24 violen of perkplantjes

Keuze uit diverse modellen.Plantenmanden

1.89

1.39 2.79

2.79

- automatische inschakelingbij schemering

- libelle, kolibrie of vlinder

- incl. accu

Solar tuinlichtstaaf

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 09-04-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 09-04-2014 t/m dinsdag 15-04-2014

Kiwi’s500 g

BleekselderijPer stuk

* Bron Consumentenbond april 2014.

Page 10: Dboz 20140409

PAGINA 10

BERGEN OP ZOOM - “Nog nooit eer-der heb ik zoiets meegemaakt”, zegt Sjaak Dietvorst (76) vol dankbaarheid. Zijn dank is gericht aan vier jonge meisjes, die de Bergse diabetespa-tiënt op onverwachte wijze te hulp schoten toen hij een hypo-aanval kreeg tijdens een fi etstochtje in de omgeving van Mattemburgh. “Ik ben vergeten om hun namen te vragen, daarom via deze weg: heel, heel, heel hartelijk bedankt!”

DOOR RIA VAN MEIR

Sjaak Dietvorst is er nog steeds van onder te boven. “Ik ben al 76 en heb diabetes, maar wat ik donderdagmiddag heb meege-maakt, is mij nog nooit overkomen”, begint

hij zijn verhaal. Vanwege zijn ziekte fi etst en wandelt de Bergenaar veel. “Ik woon in de eerste fl at achter de Zandstraat.

Voor mijn gezondheid moet ik veel bewe-gen en geregeld bloed prikken om te zien of mijn bloedwaarde goed is. Een mooie uitslag is een waarde tussen de vier en ze-ven. Zit je daaronder, dan noem je dat een hypo. Dat kan erg gevaarlijk zijn, want je kunt ervan in coma raken en zelfs sterven”, vertelt de Bergenaar. Sjaak heeft normaal gesproken daarom altijd een pakje Dextro op zak om zijn bloedsuikerspiegel een op-pepper te geven.

KauwgomMaar toen hij donderdag op de fi ets stapte voor een rondje over de Antwerpsestraat-weg, langs de Lindonk en de Beukendreef, was hij zijn Dextro vergeten. Ter hoogte van de picknicktafel op de hoek van de Antwerpsestraatweg en de Beukendreef kreeg hij plots een hypo. “Op het bankje zaten vier jonge meisjes. Ik legde mijn situ-atie aan hen uit en vroeg of ze misschien een snoepje hadden voor mij. Van één van hen kreeg ik een stukje kauwgom. Daarna fi etsten de meisjes weg in de richting van Hoogerheide en vertrok ik terug naar Ber-gen op Zoom.” Ondanks het kauwgompje begon Sjaak hevig te transpireren. Als een zombie legde hij zijn weg terug huiswaarts af.

DankbaarTot hij na een aantal kilometer werd in-gehaald door twee meisjes, die hij eerder had aangesproken op het bankje. “Een van hen had tot mijn grote verbazing een pakje Dextro in haar hand. ‘Hier meneer, voor u’, zei ze. Die meisjes moeten die Dextro voor mij gekocht hebben en mij achterop ge-fi etst hebben. Wie maakt dat nou nog mee in 2014?” Sjaak is de meiden enorm dank-baar voor de moeite die zij hebben gedaan om de Dextro voor hem te halen. “Ik ben helaas vergeten om hun namen te vragen, maar ik wil de meisjes heel graag bedan-ken. Ze kwamen waarschijnlijk uit school en waren op weg naar huis, maar mis-schien willen ze wel met mij contact op-nemen, via telefoonnummer 0164-258703. Dan stuur ik ze een hele leuke kaart. Meis-jes: heel, heel, heel hartelijk bedankt voor wat jullie voor mij hebben gedaan.”

Hulp uit onverwachte hoek voor diabetespatiënt Sjaak Dietvorst (76)

‘Wie maakt dat nou nog mee in 2014? ’

Sjaak Dietvorst wil graag met zijn redders in contact komen. “Hopelijk herkennen de meis-jes mij en mijn fiets nog.” FOTO RIA VAN MEIR

‘Hier meneer, voor u’, zei ze

BERGEN OP ZOOM - Team BoZes in de binnenstad van Bergen op Zoom houdt zaterdag 12 april een Tip voor de Top. Het is voor het 3e jaar op rij dat dit succesvolle evenement wordt gehouden. De doelstelling is zo veel mogelijk geld op te halen voor Alpe d’Huzes ten behoeve van de strijd te-gen kanker.

Tijdens Tip voor de Top worden door de deelnemende restaurants en cafés alle fooien gedoneerd aan dit goede doel. In een aantal cafés is ook live-muziek aanwe-zig. Alle horecagelegenheden en bandjes nemen belangeloos deel. Dit jaar doen 17 restaurants en 15 cafés mee aan Tip voor de Top. Kijk voor een actueel overzicht op www.teambozes.nl.

Alpe d’HuZesAlpe d’Huzes is een actie waarbij deelne-mers, alleen of in een team, geld bijeen brengen, waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ beklimmen zij op één dag de legendarische Alpe d’Huez, tot maximaal 6 keer. Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onder-zoek naar kanker in alle mogelijke vormen, zodat mensen Goed, Gelukkig en Gezond kunnen leven met kanker.

Team BoZes Op donderdag 5 juni neemt Team BoZes voor de 4e keer deel aan Alpe d’HuZes. Dit jaar bestaat het team uit 4 fi etsers, 1 hard-loper en 2 wandelaars. Slechts 1 teamlid heeft ervaring met dit fantastische evene-ment, de anderen gaan al die emoties en saamhorigheid voor de 1e maal ervaren. De teamleden dragen zelf alle onkosten, zoals benzinekosten, huur van accom-modatie ter plekke, voeding, kleding en organisatiekosten. Hierdoor komen alle opbrengsten uit sponsoring en evenemen-

ten 100% ten goede aan Alpe d’HuZes. Het streven is dat ieder teamlid minimaal € 2.500,-- ophaalt voor het goede doel.Door alle negatieve publiciteit in 2013 heeft Alpe d’HuZes helaas een fl inke klap gehad, wat o.a. blijkt uit een geringer deel-nemersaantal dat op 5 juni aan de start zal staan. Na onderzoek is vast komen te staan dat er geen onrechtmatigheden heb-ben plaatsgevonden, maar dat een aantal zaken niet handig is aangepakt. Vanzelf-sprekend is hier lering uit getrokken, o.a. door het instellen van een Raad van Toe-zicht en meer controlemogelijkheden door KWF Kankerbestrijding.Om te kunnen bewerkstelligen dat de ziek-te kanker een chronische ziekte kan wor-den, is nog ontzettend veel onderzoek no-

dig. Om al deze onderzoeken uit te kunnen voeren is heel veel geld nodig. Onlangs is een bedrag van ruim 21 miljoen euro aan subsidies toegekend, waarvan bijna 19 miljoen euro voor 18 nieuwe projecten op dit gebied.

Ook een steentje bijdragen?Wilt men ook een steentje bijdragen aan de strijd tegen kanker? Dit kan. Ga zater-dag 12 april naar één van de deelnemende horecagelegenheden en geef een gulle fooi. Rechtstreeks doneren aan Team Bo-Zes kan ook, via www.teambozes.nl. Iedere euro telt. Voor meer informatie kan men terecht bij de coördinator van Tip voor de Top, Jean-Jacques van Giels, [email protected] of 06-42954095.

Tip voor de Top

BERGEN OP ZOOM - De jubilerende Pierrottekapel houdt een jubile-umconcert in Bellevue, Antwerp-sestraatweg 188 op Palmzondag 13 april.

De kapel werd 55 jaar geleden opgericht als Dweilorkest en deden de muzikanten aan alle vastenavond activiteiten mee, zoals intocht, dweilbandfestival, optocht en diverse teeravonden, die toen plaats-

vonden. Later wilden de muzikanten het gehele jaar muziek maken en besloten toen een beiers orkest te beginnen. Hier-bij zijn ook veel optredens op festivals in binnen- en buitenland, in verzorgings- en bejaardentehuizen en ook werd er jaren naar de wijnfeesten gegaan in Althenaar en Traben-Trarbach. Op het jubileumcon-cert zullen ook diverse andere kapellen optreden. Middag begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.

Concert Pierrottekapel

BOV zestig jaar op de planken

BERGEN OP ZOOM - De Bergse Operette Vereniging bestaat dit jaar 60 jaar en dat wordt gevierd met een spetterende en spectaculaire voorstelling in theater De Maagd. Iedereen die nog wil genieten van deze jubileumvoorstelling kan nog terecht van 10 tot en met 13 april, want er zijn nog kaarten te koop. FOTO MERIJNSITSEN.NL

BERGEN OP ZOOM - Zaterdag 12 april Taizé gebed in de Gertrudiskerk, aan-vang 19.00 uur.

Sinds 2010 wordt er iedere maand, sinds september de 3e zaterdag van de maand, een Taizégebed georganiseerd. Vanwege de Goede Week wordt deze maand uit-geweken naar de 2e zaterdag. Het gebed vindt plaats in de dagkerk van de Getru-diskerk in Bergen op Zoom. Er worden bekende en minder bekende Taizéliederen gezongen, en natuurlijk zal er de kenmer-kende stilte zijn. De kerk is vanaf 18.00 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na afl oop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffi e of thee. Taizé is de door broeder Roger opgerichte oecumenische

gemeenschap in Frankrijk, waar al ja-renlang tienduizenden jongeren uit vele landen naar toe trekken voor Bijbelstudie, bezinning, gebed en ontmoeting. Jongeren worden daar opgeroepen om juist ook in hun eigen woonplaats de kerk een plaats van ontmoeting te laten zijn. Het bisdom van Breda kent inmiddels een traditie van bijeenkomsten in de spiritualiteit van Tai-zé: sinds 2010 is er ook in Bergen op Zoom een Taizégebed. Sinds kort zijn we ook op Facebook te volgen, hoor daar het laatste nieuws, data, locatie en leuke nieuwtjes – facebook.com/taizeaandezoom.

Contactpersoon Taizégebed: Arwen Meu-lenbroek-de Feijter, tel. 06-2554 3957, [email protected]. Meer infor-matie over Taizé: www.taize.fr/nl

Taizé gebed ’Vanaf 16 april nóg betere service’

Jumbo Bergen op Zoom, Vogelaar 29

Buitengewoon Bijzonder!

bezoek onze showroom! molenstraat 131, oudenboschkijk ook op www.mulderstuinmeubelen.nl

Koopzondag13 april

12 - 17 uurSets vanaf

499,-!

Page 11: Dboz 20140409

HALSTEREN LEPELSTRAAT&in het middelpuntCreatief Centrum blijft

in beweging

Halsters centrum bestaat dert ig jaar

HALSTEREN - Dit jaar bestaat het Creatief Centrum Halsteren dertig jaar en hoewel dat niet gevierd wordt, is het wel een goed moment eens terug te blikken op de ge-schiedenis en tegelijkertijd vooruit te kijken naar de plannen voor de toekomst. Be-stuurslid Ine Hofs en nieuwe docent Jactina Voorn doen dat van uit de vernieuwde Wittenhorst die als locatie dient voor de cursussen die worden gegeven.

Ine en Jacinta hebben nu al zin in het volgende seizoen. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

Onder de activiteiten van Creatief Centrum Halsteren vallen veel creatieve workshops, zoals tekenen, schilderen, digitale fotografie of boetseren. “En naaien” , lacht Jacinta. Dat is een van de nieuwe les-sen die volgend seizoen plaatsvindt. “Veel jongeren hebben nog nooit een naald en draad in handen gehad.” Volgens haar is het een mix van creatief en praktisch. Bij de lessen moet men denken aan het repareren van een kledingstuk tot het maken van eigen kleding of je bestaande kleding op pimpen tot iets nieuws. Zo is het creatief centrum altijd in beweging. Talen zijn bijvoorbeeld de laatste tijd flink in opkomst. “En het mooie is dat we Spaans hebben van een Spaanse en Italiaans van een echte Italiaanse” , lacht Ine, maar er is ook Turks of Nederlands voor anderstaligen.

FamilieToch zit het succes van het creatief centrum hem niet alleen in het aanbod of de lessen, maar in de sfeer en de gezelligheid. “Mijn groep is als een grote familie” , vertelt Ine. “En de docenten geven ook écht les omdat ze het leuk vinden les te geven.” Veel leerlingen komen jaar in, jaar uit terug en ook tussen de groepen onderling is het erg gezellig. “We hebben een nieuwe kookcursussen en ook mannen zijn van harte welkom” , lacht Ine.

“Men gaat dan in groepjes samen voorbereiden, koken en het daarna opeten met een wijntje erbij.” Als andere groepen bovendien een vergadering hebben of als er iets te vieren valt, kan de kookgroep ook worden ingezet. AanmeldingenBeiden kijken ze uit naar het nieuwe seizoen dat nog ver weg is, maar waar nu de voorbereidingen al voor worden gedaan. 5 september is er een open avond, maar nu al kunnen leerlingen contact op-nemen via de website www.creatiefcentrumhalsteren.nl. “De huidige leerlingen schrijven zich op dit moment al weer in” , weet Ine. En voor de groep van Jacinta die nieuw is? Ook zij heeft al de nodige aanmeldingen. “Ik ben er echt zomaar ingerold” , lacht ze. “En ze vat meteen de koe bij de horens”, voegt Ine toe. “Het was gewoon toeval dat ze bij ons aan kwam, we stonden écht te wachten op een docent.” Jacinta geeft al jaren les en heeft een opleiding als coupeuse op haar naam staan. De Wittenhorst is voor haar ideaal omdat ze grotere groepen les wil gaan geven. “Maar ik ga eerst in gesprek over hun achtergrond, ik geef de lessen zo individueel mogelijk.Meer informatie: www.creatiefcentrumhalsteren.nl

‘Soms net een familie’

DOOR MARJET LUBBERS

De subsidie van de provincie voor het restaureren en hergebruiken van de West-Brabantse Waterli-nie is binnen. Een aantal project van de gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom kunnen nu van start gaan. De gemeenten hopen op spin-off zodat de West-Brabantse Waterlinie op lange termijn uitgroeit tot een waardevol recreatielandschap, gedragen door de gemeenschap. Dit kan alleen als betrokken burgers, ondernemers, organisaties en overheden plannen samen oppakken en omarmen. Eén van de plannen is het realiseren van een educatieve waterspeelplaats nabij Fort de Roovere met als thema’s inundatie, zuivering en drinkwater.

IngenieusDe gemeente wil samen met scholen en omwonenden invulling geven aan de waterspeeltuin die de jeugd duidelijk moet maken hoe ingenieus de waterlinie toentertijd was. “De Deltawerken en Betuwelijn vallen erbij in het niet”, stelde Kees de Korte van de gemeente Bergen op Zoom. Hij lichtte tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Halsteren een en ander toe over de projecten bin-nen de West-Brabantse waterlinieroute.

Daar bleek dat omwonenden vooralsnog niet enthousiast zijn over het plan voor een waterspeel-plaats, nu gepland in natuurpark De Groote Melanen. Uit tekeningen die de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen ter informatie kreeg, bleek namelijk dat de gemeente twintig procent van het gebied voor de waterspeeltuin nodig heeft en wil kunnen afsluiten. Het garanderen van vrije toegan-kelijkheid is juist dé reden waarom deze stichting is opgericht.

OntbreektVeel van de aanwezige bewoners lieten duidelijk blijken geen behoefte te hebben aan de plannen. “Ik spreek voor een groot deel van deze zaal: geen hek, geen horeca en geen herrie”, duidelijke taal van een van de aanwezigen. “Waarom kan er geen speelplaats bij Fort de Roovere zelf komen of op het kerstbomenveldje?”, vroeg men zich af. Een vertegenwoordiger van Lionsclub Scaldis gaf aan altijd graag te willen helpen en meedenken, maar dat op dit moment de motivatie daarvoor ontbreekt. Een enkeling keek wel positief tegen de ontwikkelingen aan, omdat het gebied aantrekkelijker voor toeristen wordt.

MeedenkenTot nu toe is de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen wel geïnformeerd over de plannen, maar heeft nog niet mogen meedenken. Tijdens de bijeenkomst werd wel duidelijk dat het overlegtraject nu gaat startten waarbij de stichting één van de partners is. Eerst zal echter het vertrouwen moeten terugkeren. De globale tekeningen voor de waterspeeltuin hebben dat, in elk geval bij de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen, geen goed gedaan. De gemeente ziet een samenwerkingsver-band zoals nu loopt bij de uitkijktoren op Fort de Roovere, voor zich waarin zij met bewoners, onder-nemers, scholen en stichtingen als gemeenschap optrekt.

Weinig enthousiasme voor

waterspeelplaats bij Melanen

Gemeente kr i jgt nog geen vertrouwen van betrokkenen

HALSTEREN - Het plan om in de Groote Melanen een educatieve waterspeelplaats aan te leggen stuit op weerstand vanuit de Halsterse bevolking. Stichting Natuurbe-houd De Groote Melanen vreest voor het afsluiten van een deel van het gebied. Vrije toegankelijkheid is wat alle politieke partijen hebben beloofd. De stichting stelt vast dat de gemeente voornemens is twintig procent van het gebied af te sluiten, zo blijkt uit globale tekeningen.

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Halsteren liet een deel van de aanwezigen blijken niet enthousiast te zijn over de komst van een waterspeeltuin in De Groote Melanen.

FOTO MARJET LUBBERS

‘Geen hek, geen horeca en geen herrie’

Page 12: Dboz 20140409

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

159.-

KINDERT-SHIRT

maten 86-128

1.89

REXONADEOSPRAY

1.29

HOUTEN DECODIENBLAD

HOME ESSENTIALSMULTI GRILL

PASTEL COLOURSGEURTHEELICHTEN

12-DELIGELOUNGESET

17.95

0.992.95VIMSCHOONMAAKMIDDELanti-kalk reiniger:schuurmiddel:allesreiniger:

0.89

MAXI GEURTHEELICHTEN

1.49

maten 134-164

1.99

SET/24

COMPLETE SET!

DAMESJUMPSUIT

3.99MODETOPPER!

LEUK IN HUIS OF TUIN!

METALENHANGDECORATIE

1.49

Page 13: Dboz 20140409

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 9 APRIL T/M DINSDAG 15 APRIL 2014

PURE RAW FOOD

HERENOVERHEMD

PAASKNUTSELARTIKELEN

VARO ACCUGRAS- EN HAAGSCHAAR

0.59

0.69

14.954.99DAMESROK

2.99

0.59

1.49

1.69

VILTENPAASMANDJE

0.99PLUCHEOPWINDKUIKEN

0.69

JONGENSOVERHEMD

3.99

TROLLEY REISTAS

9.95PRIJSSTUNT!

DIVERSE SOORTENKUSSENHOEZEN

1.59UITZOEKEN!

GRAND PRIXAUTOSPRAY

NEON KOPTELEFOON

4.95

ZEER TRENDY UITVOERING!

1.49COCKPITSPRAY

0.99 -

Page 14: Dboz 20140409

SPORT

PAGINA 14

BERGEN OP ZOOM - Bij DOSKO kan men nog altijd uw (bedrijfs) oud pa-pier en karton inleveren in de grote containers. De opbrengst is voor de jeugd.

Gezien de belangstelling van vele meiden in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar kunnen ze van start gaan en willen ze de komende weken gaan trainen. De 1e trai-ning is op donderdag 24 april, vervolgens 1, 8 en 15 mei. Aanvang alle avonden om 18.30 uur, aanwezig 18.15 uur. Degene die zich al ingeschreven hebben worden nog persoonlijk uitgenodigd, als er nog meer belangstelling is om deel te nemen. Info tel. 06-41504241 of ga langs bij de 1e training op 24 april. Iedereen van harte welkom. Het bestuur van S.V. DOSKO no-digt haar leden uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 april, aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Ravelstraat.

ProgrammaDonderdag 10 april20.00 Dosko VE 1-Wemeldinge VE 120.00 Dosko VE 2-Vosmeer VE 1Zaterdag 12 april 14.30 Dosko A1-Walcheren A112.15 Dosko B1-MZC’11 B111.15 Arnemuiden C1-Dosko C1

08.45 DVO’60 C2-Dosko C2G13.00 SC Welberg C1-Dosko C310.45 Yerseke D1-Dosko D110.30 Dosko D2-Tholense Boys D210.15 Roosendaal D4-Dosko D309.00 Dosko E1-NVS E110.30 Cluzona E2-Dosko E209.00 Dosko E3-Unitas’30 E610.00 Vosmeer E1-Dosko E409.00 Hoeven F1-Dosko F109.00 Dosko F2-Roosendaal F409.00 Dosko F3-Vosmeer F1GDosko F4 vrij09.30 Cluzona M1-Dosko M1

Zondag 13 april14.30 Dosko 1-VOC 110.30 HVV’24 2-Dosko 212.00 Meto 2-Dosko 313.00 Dosko 4-RCS 513.00 Dosko 5-MOC’17 410.00 Rood Wit W 4-Dosko 610.00 Dosko 7-Roosendaal 710.00 Vivoo 3-Dosko 810.00 Dosko 9-Nw. Borgvliet 410.30 Dosko DA 1-Baronie DA 311.00 De Schutters DA 1-Dosko DA 2

Donderdag 17 april 20.00 Tholense Boys VE1-Dosko VE 220.00 Chrislandia/Oudemolen VE 1-Dosko VE 1

SV DOSKO

Uitslag seniorenZondag 6 aprilGrenswachters 1-Lepelstraatse Boys 1 5-5Lepelstraatse Boys 2-Noordhoek 2 2-4NVS 3Lepelstraatse Boys 3 1-4De Schutters 3-Lepelstraatse Boys 4 0-1Uitslag jeugdZaterdag 5 aprilLepelstraatse Boys B1-FC Bergen B1 1-6Lepelstraatse Boys C1-Kogelvangers C2 4-2Lepelstraatse Boys D1-JO Prinsenland D2

1-3Lepelstraatse Boys E1-Noordhoek E1 1-1Lepelstraatse Boys E2-Cluzona E3 1-5SJO Prinsenland F3-Lepelstraatse Boys F1 0-7Programma seniorenZondag 13 april14.30 Lepelstraatse Boys 1-Sc Gastel 111.00 Valaan 1-Lepelstraatse Boys 2 10.00 Lepelstraatse Boys 3-ODIO 611.00 Lepelstraatse Boys 4-Roosendaal 12

Programma jeugdZaterdag 12 april14.30 WVV’67 B1-Lepelstraatse Boys B110.15 MOC’17 C6-Lepelstraatse Boys C110.30 Vivoo D1-Lepelstraatse Boys D1 10.00 NSV E1-Lepelstraatse Boys E109.30 Smerdiek E2-Lepelstraatse Boys E209.30 Lepelstraatse Boys F1-Roosendaal F9

Voor wijzigingen en/of aanvullingen:www.lepelstraatseboys.nl

Gelijkspel voor Lepelstraatse Boys 1

LEPELSTRAAT - Waar de Marjola Girls vorige week nog vrij waren, mochten ze deze zondag de wei in en aftrappen tegen SC ‘t Zand uit Tilburg. De vorige keer had deze ploeg weten te winnen met 2-1.

De Marjola Girls moeten nog een paar pun-ten sprokkelen om helemaal zeker te zijn. ‘t Zand staat momenteel 4e en de Marjola Girls 6e. Opstelling begon anders dan de wedstrijden voorheen. Vivy de Wit, net ge-nezen van een keelontsteking, besloot de vlag ter hand te nemen en deed dit voor-treffelijk. Andrea Raats speelde als laatste man en deed dit uitstekend. Esther Luijks was helaas te geblesseerd om mee te kun-nen doen. Hierdoor zakte Aniek van de Par een positie naar linksback. De 1e helft was veelal het balbezit voor ‘t Zand, maar de Marjola Girls waren met de aanvallen ook gevaarlijk. Er werd een prima aanval opge-zet, waar Loes Timmermans met een splij-tende, subtiele pass Ilse Schuurbiers wist te bereiken. Zij stuitte op de uitgekomen keepster. De bal kwam vervolgens bij Loes Timmermans en zij wist met een mooie hoge boogbal te scoren. Vervolgens bleef het spannend de 1e helft. Ilse Brooijmans

ging naar back en Aniek van de Par kwam op half. Marjola Girls kregen nog enkele grote kansen, maar het bleef 1-0 tot aan de rust. De 2e helft werd gestart met dezelfde opstelling. Er werden enkele gevaarlijke aanvallen opgezet, maar er kwamen geen doelpunten uit voort. De Marjola Girls kre-gen steeds meer grip op de wedstrijd en durfden meer op het veld van de tegen-stander te spelen. Verdiende doelpunt hing in de lucht. Ilse Schuurbiers werd op rechts weggestuurd. Zij speelde haar tegenstan-der uit en gaf hoog voor over de keeper. Aniek van de Par kopte mooi de 2-0 bin-nen. ‘t Zand bracht vervolgens enkele wis-sels in en werden gevaarlijker. Zij scoorden dan ook de aansluitende 2-1. Marjola Girls lieten het er niet bij zitten en hadden al snel het juiste antwoord gereed. Een lange bal wist Ilse Schuurbiers te lobben over de keepster van ‘t Zand, waardoor de 3-1 voor grote vreugde zorgde bij het hele team. Volgende week spelen de Marjola Girls om 12.00 uur uit bij Hilvaria.

Marjola Girls zoekt versterkingDamesvoetbalvereniging Marjola Girls uit Lepelstraat zoekt versterkingen voor komend seizoen. De kleine en gezellige

vereniging, welke ruim 40 jaar bestaat, heeft op dit moment 2 damesteams. Het zondagteam is dit seizoen, na het kampi-oenschap van vorig jaar, actief in de 3e klasse en draait mee in de middenmoot. Zaterdagteam is actief in de 5e klasse en doet op dit moment nog volop mee voor het kampioenschap en promotie naar de 4e klasse. Marjola Girls is een hechte ver-eniging vol ambities, waarbij gedurende het seizoen ook verschillende leuke uitjes worden georganiseerd. Beide teams zijn jong en talentvol, waar de routiniers zor-gen voor de nodige balans.Voor komend seizoen zijn beide teams op zoek naar nieuwe leden. Interesse om bij hen te komen voetballen? Of wilt men graag een overstap naar hen maken, maar twijfelt men… ? De komende weken is men van harte welkom om een keer met hen mee te komen trainen. Zo kan men geheel vrijblijvend kennismaken met de vereniging en leden. Het zaterdagteam traint woensdag van 19.30-21.00 uur. Het zondagteam op dinsdag en donderdag van 19.30-21.00 uur. Schroom niet om voor verdere informatie en vragen contact op te nemen met Loes Timmermans: [email protected] of tel. 06-42205427.

Marjola Girls

ProgrammaZondag 13 aprilMeto-Nieuw Borgvliet 14.30uNieuw Borgvliet 2- HSC’28 2 12.00u Vosmeer 2-Nieuw Borgvliet 3 11.00uDosko 9-Nieuw Borgvliet 4 10.00uVVR 4-Nieuw Borgvliet 5 12.00uNieuw Borgvliet 6-VVR 5 12.00uFC Moerstraten 3-Nieuw Borgvliet 7 12.30uNieuw Borgvliet vrouwen-WVV’67 vrou-wen 10.00uProgramma jeugdWoensdag 9 april Nieuw Borgvliet C1-De Fendert C1 19.00uDonderdag 10 aprilNieuw Borgvliet B1-WHS B1 19.00uZaterdag 12 aprilWernhout A1-Nieuw Borgvliet A1 14.30uSteenbergen B2-Nieuw Borgvliet B1 15.00uMZC’11 C2-De Fendert C2 12.30uNieuw Borgvliet D1-NSV D1 09.30uNoad’67 E1-Nieuw Borgvliet E1 11.00uNieuw Borgvliet E2-Tholense Boys E4 11.00uMeto F2-Nieuw Borgvliet F1 09.00uNieuw Borgvliet F2-Meto F4 10.00uTholense Boys MP1-Nieuw Borgvliet MP1 09.30uNieuw Borgvliet JeugdDe eerste aanmeldingen voor het voetbal-

kamp zijn binnen en het programma begint vorm te krijgen. Zo is nu bekend dat op de zaterdagmiddag de hoofdtrainer Ronald Broos samen met enkele selectiespelers een clinic zal komen geven aan de jeugd-spelers. Met vooruitzicht op het nieuwe seizoen is er nog ruimte voor nieuwe spe-lers bij de volgende leeftijdscategorieën: 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 & 2008/2009.

Voor informatie over voetballen bij Nieuw Borgvliet bel David Wessels, tel. 06-10379396. Daarnaast zijn zij ook nog steeds op zoek naar scheidsrechters die junioren wedstrijden zouden willen fluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij David Wessels.

Uitslag jeugdZaterdag 5 aprilNieuw Borgvliet A1-ODIO A1 2-6Nieuw Borgvliet B1-WHS B1 uitgesteldNieuw Borgvliet C1-MOC’17 C2 3-2Vosmeer C1-Nieuw Borgvliet C2 4-3Rood Wit W D2-Nieuw Borgvliet D1 7-0Nieuw Borgvliet E1-NSV E10-1Vosmeer E2-Nieuw Borgvliet E2 0-8Nieuw Borgvliet F1-DVO’60 F2 0-5Grenswachters F2-Nieuw Borgvliet F2 2-3Nieuw Borgvliet MP1-Kogelvangers MP1 1-5

RK vv Nieuw Borgvliet

BERGEN OP ZOOM - Verzwakt FC Ber-gen verliest na dramatisch slechte wedstrijd van Odio en kan volgende week het kampioenschap niet bin-nenhalen.

Volgende week de zware wedstrijd tegen Steenbergen. FC Bergen-Steenbergen met na afloop Henk Dissel. Zondag 13 april speelt FC bergen thuis tegen Steenbergen. De punten zijn belangrijk na het verlies te-gen Odio. Na afloop van de wedstrijd zal in de kan-tine Henk Dissel zijn bekende nummers als ‘een bom’ en ‘dansen’ zingen. Ze ho-

pen dat de mannen nu de 3 punten binnen kunnen halen en dat ze na afloop een top avond met de Nederlandstige topartiest Henk Dissel kunnen vieren. Zondag 2 en zaterdag 2 zijn nog steeds in de race voor kampioenschap.Het gaat een spannend eindr van het seizoen worden.

Programma Zaterdag 12 april 12:00 Seolto 2-FC Bergen 214:30 FC Bergen 3-DSE 214:30 FC Bergen A1-ODIO A112:45 Kloetinge B2-FC Bergen B111:00 DVO’60 B2-FC Bergen B2

12:30 FC Bergen C1-METO C108:30 Baronie D2-FC Bergen D111:00 WVV’67 D2-FC Bergen D209:30 Unitas’30 E2-FC Bergen E109:30 FC Bergen E2-METO E210:15 MOC’17 E7-FC Bergen E309:00 Hoeven F2-FC Bergen F109:30 FC Bergen F2-MOC’17 F609:30 WVV’67 F2-FC Bergen F3Zondag 13 april13:15 FC Bergen F sectie-Steenbergen F114:30 FC Bergen 1-Steenbergen 111:30 Virtus 2-FC Bergen 212:00 FC Bergen 3-ODIO 212:00 FC Bergen 4-Cluzona 3

FC Bergen

Drukte bij de Tien

HALSTEREN - Het is dringen aan de start van de Tien van Halsteren. De vijftiende editie van het hardloopevenement, dat georganiseerd wordt door Olympia, trok zondag een recordaantal deelnemers. Zo’n driehonderd hardlopers stonden er aan de start.

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

BERGEN OP ZOOM - Afgelopen werd in zwembad de Stok de laatste ronde van de regiozwemcompetitie D2 ge-zwommen. Thuisvereniging Hierony-mus had zwemvereniging de Wildert uit Zundert en zwemvereniging de Krabben uit Bergen op Zoom te gast.

De wedstrijd was spannend, er is goed gezwommen maar er waren helaas ook enkele diskwalificaties en zieken. Het was wachten op de punten van de andere ver-enigingen in de D2 competitie. Omdat pro-motie er dik in zou zitten had de vereniging na de wedstrijd voor pizza’s gezorgd De Voorzitter en verantwoordelijke bedankte de zwemmers en er was voor alle coaches een bos bloemen. Na een drukke zwem-middag ging iedereen zenuwachtig huis-

waarts. De punten van de verenigingen die in andere baden gezwommen hadden waren nog niet bekend.

Kimberly Bernaards zwom 100m vrije slag en 50m schoolslag. Op de vrije slag was ze niot 4de en op de schoolslag 5de. Rond 9 uur stond de laatste uitslag online. Het lijkt er op (onder alle voorbehoud!) dat Hierony-mus 2 4de is geworden en dat zij promo-veren naar de regioklasse 1. Hieronymus 1 blijkt ook komend seizoen uitkomen in de Landelijke competitie Klasse A. Beide Hieronymusteam doen de mee in de lan-delijke top (eerste team) en regionale top (tweede team). Voor de complete uitslag en meer informatie over Hieronymus kijk op www.zpv-hieronymus.com of face-boek @zpvhieronymus.

Hieronymus 2 promoveert naar Regio klasse 1

Page 15: Dboz 20140409

Meubel- en rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer v.o.f.

Nieuwe Rijksweg 8 – ’s-Heer Hendrikskinderen – 0113-21 36 42

WIJ STOFFEREN O.A.:

Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder.Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

VENESTRA.NL

Uw totaalleverancier voor: Kozijnen / Serres / Zonwering /

Dakkapellen / Terrasoverkappingen

Vernieuwde kijknaar buiten!

GOES | T 0113 - 22 77 66 | [email protected]

ROOSENDAAL | T 0165 - 80 01 22 | [email protected]

WIJ GELOVEN IN LIEFDE,TROUW EN ROMANTIEK

Jij ook? Dan zoeken we graageen levenspartner voor je: 3 van de 4 slaagt. Mens & Relatie: de hoogste slagingskans.

Al 30 jaar het grootste relatiebemiddelingsbureau.Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816 of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Voegwerk!vakbekwame

VOEGER

zoekt voegwerk

06-55887266

www.garageboxentehuur.NUBergen op Zoom/

Zevenbergschen Hoek0164-687235

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

Cityhopper vouwfi etsRobuuste vouwfi ets met vaste voorvork. Eenvoudig in- en uit te klappen en slechts 13 kg. Met uitgebreide garantie.

Van 169.-

119.

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 5,4 L/100km (18,5 km/L) t/m 6,1 L/100km (16,4 km/L); CO2 125-140 gr/km.

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Auris Hybrid Lease Plus (prijs € 27.580,-). Actieperiode loopt van 01-02-2014 t/m 30-06-2014 (mits geregistreerd voor 01-09-2014). Wijzigingen voorbehouden.

Nu met de top 5 favoriete opties en € 1.760,- klantvoordeelDe Toyota Auris is standaard al rijk uitgerust met bijvoorbeeld follow me home verlichting, LED dagrijverlichting, elektrische ramen en spiegels en centrale vergrendeling met afstandsbediening. De Auris Now doet daar met de 5 favoriete opties nog een luxe schepje bovenop. Want als u kiest voor de Auris Now krijgt u standaard 16” lichtmetalen velgen, Climate control, Cruise control, mistlampen vóór en een lederen stuurwiel en pookknop. De Auris Now is er al vanaf € 18.995,- wat voor u een klantvoordeel betekent van € 1.760,-. Kijk voor meer informatie op toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

De Toyota Auris Now

WierikxBergen op Zoom, Edisonlaan 9, 0164-241250,

www.wierikx.nl

430H

GROTE KEUZE NIEUWE MEUBELEN waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

MEUBELZAAK BROOS MEUBELEN

Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom0164-234990

Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen

spotprijzen! 1000 m2

Meubelhal Broos MeubelenZuid-Oostsingel 23 - Bergen op

Zoom - 0164-242097naast ABN-Amro parking

Grote opruimingsmarkt! Zaterdag 12 april

10.00-17.00 uur

Spectaculaire aanbiedingen 15% korting op het gehele assortiment Presentatie & verkoop Ruiterfitheid producten Laat uw trailer of aanhanger op deze dag gratis

controleren, dus kom langs!

Ruitersport Steenbergen i.s.m. STEUR AANHANGWAGENS

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 16: Dboz 20140409

SPORT

PAGINA 16

STEELBRIDGE CLUBBridge Club Steelbridge serie 5, avond 6, 31 maart, A-Lijn: 1. Joke Kalker-Jan Kalker 61,46%, 2. Wim Geers-Gerard Ubink 54,03%, 3. Henk de Rooy-Rene de Rooy 51,32%, 4. Adrie de Wit-Mia van de Wouw 49,44%, 5. Therese Punt-Rene Punt 48,25%.B-lijn: 1. Lenie in het Veld-Bert Piepers 55,50%, 2. Piet van Tilborg-Wiek van Tilborg 55,26%, 3. Bep Jansen-Riet van Overveld 54,25%, 4. Wim Musters-Jan Musters 51,25%, 5. Joke Claes-Martha Franken 47,83%.

BRIDGECLUB BRIDGE BETER24 maart, Lijn A: 1. Frans v.Wijland en Jan Mieloo 61,25%; 2. Ria Luisterburg en Lia Wierckx 57,29%; 3. Corine Withagen en Aart Burggraaf 55,63%.Lijn B: 1. Rudy en Fien v.Oirschot 63,89%; 2. Hans Graafmans en Willem Hesling 56,25%; 3. Janny Wijnands en Tilly Wer-ner 53,47%.31 maart, Lijn A: 1. Jo Brouwers en Tiene-ke de Koning 59,58%; 2. Henk v/d Velden en Corine Withagen 57,50%; 3. Corinne Wegkamp en Jaap Dekker 56,25%.Lijn B: 1. Hans Graafmans en Willem Hesling 67,71%; 2. Monica Noordijk en Kees de Rijk 61,46%; 3. Rudy en Fien v.Oirschot 57,29%.Bridge Beter speelt op maandagavond in d’Honneur. Info: Paul Luyten, 06-14677493.

BC FOUR ACESDinsdagavond 1 april, Groep-A: 1 mevr. Ankie Holtzer-dhr. Jan Pigmans 63.54%; 2 dhrn. Pim Matthijssen-Miel Petie 62.50%; 3 epr. Margo-Peter Thomassen 59.90%; 4 epr. Bea-Ton Mouwen 56.25%; 5 dms. Bea Demmers-Jennie Swaanen 54.69%Groep-B: 1 dma. Ans IJzer-Paula Vos 57.29%; 2 dms. Truus Jansen-Chris-tien Roelse 55.21%; 3 dms. Annelies Leijgraaff-Tineke Mulder 54.17%; ged 4. epr. Toos-Johan van Elsakker en dms. Ria Koevoets-Verhulst-Marie Zwueste-Jong-

hout 53.13%Groep-C:1 mevr. Julia van Dijk-van Bergen-dhr. Leo Timmermans 61.11%; 2 dhrn. Jaap Kraaij-enoord-Fons v/d Poel 54.86%; 3 dhrn. Wim Hemsing-Cor Zandbergen 54.51%; 4 epr. Ineke-Dick van Reijswoud 53.82%; 5 dms. Corry Jongmans-Ria Overbeeke-de Jaeger 52.08%

HALSTERSE BRIDGE CLUBDinsdagmiddag 1 april, Lijn-A: 1 epr. Ingrid en Henk van Oostveen 63.33%; 2 dms. Paula Evers-Gerda Rommers 60.83%; 3 mevr. Mieke v/d Burg-dhr. Jim Haaksma 57.50%; 4 mevr. Ria Schepers-dhr. Frans v Haperen 56.67%; 5 dms. Corry den Hollan-der-Henny Horward 54.17%Lijn-B:1 epr. Zus-Cor Keij 63.64%; ged. 2 dms. Corry Vermaat-Hermien Smaak en epr. Martha-Leo Bogers 58.85%; 4 epr. Janny-Dick Bosma 57.81%; 5 dhrn. Rinus Luijks-Bert de Kok 50.00%

BRIDGECLUB UP&DOWNUitslag dinsdag 1 april, Lijn A: 1 Lisa vd Klundert/Joke vd Linden 63.83% 2 Netty Leenders/Hans Prince 57.57% 3 Joke Claes/Rachel Wullfaert 56.17%Lijn B: 1 Wies Petersen/Conny Spie-ker 67.00% 2 Bep Nelisse/Roos de Rooy 60.43% 3 Hennie Stok/Ton Venne 59.42%Wij bridgen iedere dinsdagmiddag om 13,30 uur in zaal Rozenoord.

BC DE VIER WINDENUitslag 1 april, A-Lijn: 1. Wim Hopmans-Ben van Straaten 62,50%, 2. Riet Buckens-Jenny Dingemans 57,29%, 3. Tineke Cru-sio-Gerard Crusio 55,90%.B-Lijn: 1. Joke van Wouwe-Sip Sipma 65,42%, 2. Joke v/d Dijs-Wim Hesling 57,50%, 3. Tilly van Rijn-Rob van Rijn 57,08% .C-Lijn: 1. Riet Dekkers-Nel van Meer 65,00% , 2..Jose Alberse-Therese Ver-schueren 61,45%, 3. Jan Nuyten-Goos

Mijnsbergen 58,75%.Zij spelen op dinsdagavond, aanvang 19:30 uur, in Bridgecentrum d’Honneur, Koepel-straat 103, Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen bij de secretaris Gerda Klaassen, tel. 0164-683915.

BRIDGECLUB SANS FUMEEUitslag donderdag 27 maart, A-Lijn: 1. Bartje Schreurs-Hetty Veenstra 60,76%, 2. Marianne Vermaat-Kees Jongejan 60,07%, 3. Annie Borremans-Marijke Ren-nen 58,68%, 4. Corry Milius-Wies Peter-sen 57,64%, 5. Joke vaan den Boom-Corry Stoffels 56,60%.B-Lijn: 1-2. Micky Meijer-Rina Malie-paard 62,50%, 1-2. Frank Brouwer-Kees Sturkenboom 62,50%, 3. Marietje Zwue-ste-Bob Drent 58,33%, 4. Jenny en Kees Huijbregts 55,00%, 5. Annie Dries-Wies Musters 53,75%.Elke donderdag begint de competitie om 19.30 uurbij spellencentrum D’Honneur, Koepelstraat 103, Bergen op Zoom. Nieu-we leden zijn welkom. Vanaf donderdag 4 september zal er gratis bridgeles gegeven gaan worden. Informatie bij B. Doomen, tel. 0164-241805.

BC DE WITTENHORSTUitslag woensdagmiddag 2 april: 1. dms. Wil v.d. Molen-Ans Baks 62.92%, 2. dhrn. Wim Matthijssen-Jac Kil 56.25%, 3. epr. Polly-Hans Handstede 52.92%, 4. mevr. Alice Schoemaker-dhr. Ton Thijssen 52.50%, 5. dhrn. Hans v.d. Boom-Bob van Daele 50.42%.

BC ALERTWoensdag 2 april: 1. Anne-Marie v.d. Beemt-Riet van Dijk 65,63%, 2. Riet van Overveld-Wil Becht 57,50%, Riet-Ad Goense 57,50%, 4. Mieke Adriaansen-Joke Goossens 57,29%, 5. Betsy Doomen-Miriam Becht 53,13%.BC Alert speelt op woensdagmiddag in de Zoomflat. Info: Herman Albers, tel. 06-34304546.

BRIDGE

BERGEN OP ZOOM - Turn en dansver-eniging GENIE deed mee met de ABC springwedstrijden in Oostburg zater-dag 5 april. GENIE had zich met 2 meis-jesgroepen in geschreven.

De meisjes 9-12 jaar en 10-16 jaar turnden allebei 4 toestellen. Eerste wedstrijdronde starten de meisjes 9-12 jaar op plank-kast. Men kon zien dat ze zenuwachtig waren, want niet alle sprongen lukten. Toch werd hier een 1e plaats behaald met 15,75 pun-ten. Omdat de meisjes 9-12 jaar vorig jaar op toestel minitrampoline gepromoveerd waren, kwamen zij deze wedstrijd uit in de B-lijn. Meeste meisjes turnden voor het eerst 4 verschillende salto’s. Dit ging niet bij iedereen perfect, maar de meisjes ein-digde op een 3e plaats met 16,80 punten. Op airtumblingbaan en mini trampolin-pegasus ging het veel beter. Meisjes lieten zien dat ze de zenuwen achter zich hadden gelaten. Op de tumblingbaan werden mooie arabier salto’s en arabier streksalto ge-sprongen. Ook de overslagen en arabieren over de Pegasus lukte. Op beide toestellen werden de meisjes 2e met 16,35 en 18,35 punten. Ook de meisjes 10-16 jaar lieten hun nieuwste sprongen zien. Aantal meis-

jes had nog nooit in de categorie geturnd. Maar vanwege diverse blessures moest de groep anders samengesteld worden. Op minitrampoline was het niveau erg hoog. Hier behaalden de meisjes geen prijs. Op plank-pegasus werden o.a. tipsalto’s en arabieren gesprongen. Hier werd een 1e plaats behaald met 16,55 punten. Op minitrampoline-pegasus werden ook de nieuwe sprongen uitgeprobeerd. Meisjes sprongen op dit toestel voor het eerst hurk-salto en baranie over de pegasus. Jury was tevreden over de uitvoering en beloonde de meisjes met 18,85 punten wat goed was voor een 2e plaats. ‘s Middags moesten de meisjes 10-16 jaar nog tumblingbaan sprin-gen in de B-lijn. Hierop waren zij vorig jaar gepromoveerd en hadden zij de wisselbe-ker gewonnen. Ook op dit toestel werden diverse nieuwe sprongseries gesprongen. Jury kreeg onder andere arabier flickflack, flickflack salto of arabier salto punchsalto te zien. Zelfs de arabier flickflack hurksalto punchsalto werd netjes uitgevoerd. GENIE liet zien dat ze in de B-lijn thuis hoorde door op een 3e plaats te eindigen. Trainsters Mandy van Ginneken en Petra Koevoets zijn trots op de prestaties van de meisjes en kijken al uit naar de volgende uitdagingen.

Ook op de ABC spring-wedstrijden successen GENIE

BERGEN OP ZOOM - Er wordt gestart met het jaarlijkse koppeltoernooi bil-jarten in café de Ponderosa op maan-dag 14 april.

Men kan zichzelf nog opgeven als koppel tot zaterdag 12 april. Het is de bedoeling dat men als koppel een gemiddelde op-geeft en daarna caramboles gaat spelen

en daarvan 10% aan driebanden. Ook een leuke naam voor het team wordt gewenst. Wie de opvolger van ‘de net niekus’ wordt zal blijken in het sluitingsweekend 10 mei. Inschrijving kan gedaan worden onder tel. 0164-230508. Het poedelgeld zorgt mede voor een barbecue of buffet (dit naar ge-lang het weer zal zijn). Zij hopen nog en-kele teams te mogen begroeten

Koppeltoernooi

BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 13.

A-Teams: 1. Welberg 1 565,980 13, 2. Halsteren 4 542,033 13, 3. Steenbergen 2 523,382 13, 4. Vossemeer 1 528,953 13, 5. S. Ponderosa 2 528,167 13, 6. de Heen 1 524,983 13, 7. Oud Gastel 1 528,987 13, 8. Halsteren 1 521,306 13, 9. Halsteren 5 512,453 13, 10. Oud Gastel 2 505,736 13, 11. Halsteren 3 508,333 13, 12. Halsteren 2 506,790 13, 13. Steenbergen 1 495,437 13, 14. Keijenburg-1 497,395 13, 15. Le-pelstraat 1 504,827 13, 16. S.B.Ponderosa 1 498,528 13, 17. Welberg 3 497,253 13, 18. Hoeven 1 487,705 13, 19. Welberg 2 485,083 13, 20. Lepelstraat 2 479,492 13.

B-Teams: 1. de Heen 3 575,156 13, 2. Halsteren 10 559,810 13, 3. S.B.Ponderosa 3 543,970 13, 4. Halsteren 8 547,696 13, 5. Steenbergen 5 540,560 13, 6. Welberg 5 536,036 13, 7. Oud Gastel 3 522,097 13, 8. Stampersgat 2 525,263 13, 9. de Duiventoren 2 525,219 13, 10. de Heen 2 513,915 13, 11. Oud Gastel 5 514,998 13, 12. het Fort 1 513,929 13, 13. Halsteren 9 511,776 13, 14. Welberg 4 508,182 13, 15. Steenbergen 4 499,152 13, 16. Oud Gastel 4 503,679 13, 17. Steenbergen 3 488,665 13, 18. Halsteren 6 484,924 13, 19. Hal-steren 7 480,988 13, 20. de Duiventoren 1 467,255 13.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

BERGEN OP ZOOM - Vrijdagavond 11 april wordt er ten bate van het Berg-se Roparunteam Runningteam De Brabantse Wal voor de tweede keer een zwemestafette gehouden in de Schelp. Het zwembad wordt op vrijdag 11 april van 22.00-02.00 uur de thuishaven van enthou-siaste estafetteteams. Reken maar dat het naast een sportieve krachtmeting ook een gezellige happening wordt!

Junior- en senioreditieDe zwemestafette kent een junior- en een senioreditie, respectievelijk 2 uur of 4 uur zwemmen. De junioreditie brengt zwem-mers in het water van 22.00-00.00 uur, de senioren trekken hun baantjes gedurende 4 uur. Een team bestaat altijd uit minimaal 4 tot maximaal 8 zwemmers. Elk team heeft steeds één zwemmer in het water en bepaalt zelf hoe lang een aflossing qua tijd of afstand duurt. Voorwaarde voor deelname is dat een team minimaal een bedrag van 100 euro inschrijfgeld mee-brengt. Een prima manier om hierbij voor het eigen team sponsors te benaderen. De

opbrengst van de zwemestafette gaat in zijn geheel naar team De Brabantse Wal, dat dit op zijn beurt richting de welbeken-de stichting Roparun stuurt. Er is na afloop van de sportieve strijd een prijs voor het team dat de meeste meters (banen) weet te maken en ook een prijs voor het team met het hoogste sponsorbedrag.

Doe meeIs ook uw belangstelling voor de zwemes-tafette gewekt, surf dan snel naar www.runningteamdebrabantsewal.com. Op de website kan men doorklikken op de speciale groene infobutton zwemestafette 2014. Na digitale aanmelding ontvangt een team naast meer uitleg over de organi-satie van de zwemestafette ook een spon-sorformulier. De Roparun hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijk bedrag per team, want de slogan van de Roparun is: “Trach-ten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” Dit kost veel geld en is hard nodig. Doe mee aan dit bij-zondere zwemevenement om de Roparun ook in 2014 weer tot een succes te maken.

Zwemestafette voor de Roparun

BERGEN OP ZOOM - Het 25ste OBCB toernooi 2013-2014 loopt op het einde.

Op 9 april spelen de volgende finalisten de finale:Finale ploegen A-klasse: Toerclub-BiezenFinale 3-banden B-Klasse: C.Berendonk-R.HabermahlEr spelen 2 ploegen voor de 3-4 plaats: KBO Hoogerheide-Ant-Abt 3Individueel Libre B-Klasse spelen P.Tak-T.

JongenelenWoensdag 16 april: de dag van de prijs-uitreiking die plaats vind in cafébiljartzaal Bellevue worden er nog diverse finales gespeeld.Finale ploegen B-Klasse: W.Plantage-KBO HuibergenFinale 3-banden A-Klasse: Fr.Klaasen-H.MijnsbergenFinale individueel libre A-Klasse: R.Pijnen-L.de Hooge

Tijdens de pauzes worden deze op geluis-terd door The Crabtown Three.Graag nodigen we iedereen die deel geno-men hebben aan het toernooi uit voor deze feestelijke middag met echtgenote vriend of vriendin en alle biljart liefhebbers. Dit alles start om 12.30 uur bij cafébiljart-zaal Bellevue, Antwerpsestraatweg 118 4625JJ Bergen op Zoom. Namens de orga-nisatie wensen we iedereen een prettige middag toe.

Einde 25ste OBCB toernooi

BERGEN OP ZOOM - Deze week be-gint de voorjaarscompetitie weer. Maar liefst 77 teams zullen voor TV Smash actief zijn op de diverse dagen in de week. Op de weekend dagen zit de vereniging ongeveer aan de maximum capaciteit. Voor veel teams staat het lekker spelen en daarna een drankje voorop, echter op de zondag zijn er ook de prestatieve teams die al

enkele weken specifiek voor de com-petitie aan het trainen zijn.

Deze selectie teams zijn door de TC sa-mengesteld en gaan proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Dit jaar is er nog be-wuster gekozen om naast de veelal jeug-dige spelers bij elk team een iets oudere playing captain te plaatsen. De bedoeling is dat de jeugdige spelers hiervan profijt

hebben. Met 2 teams in de 4e klasse ge-mengd zal minimaal klasse behoud wor-den nagestreefd. Het kampioenschap lijkt vooraf nog te hoog om als reëel doel te stellen. Ook hier zal trainer Dick Waasdorp een team onder zijn hoede nemen. Het 3e gemengd team dat vorig jaar van de 6e naar de 5e klas is gepromoveerd gaat ook proberen zo hoog mogelijk te eindigen en minimaal handhaving na te streven. Voor de 2 heren ploegen van de selectie zal het ook een hele kluif worden. Het 1e team is weliswaar versterkt met hoofdtrainer Ro-bert Wijnveen, maar na vorig jaar al te zijn gepromoveerd zal er zeer sterk getennist moeten worden om dit kunstje te herhalen. Daar waar veel jeugd al bij de senioren ac-tief zijn, is er ook nog een selectieteam ac-tief bij de jeugd. De veel nog jonge spelers en speelsters zullen in de mix t/m 17 onder leiding van trainer Alex Hopstaken een gooi gaan doen naar het kampioenschap.Smash kijkt met veel vertrouwen uit naar een gezellige en succesvolle competitie. Natuurlijk is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen op Rozenoord en de teams op een sportieve manier te komen aanmoedigen!

TV Smash is klaar voor de competitie

Smash selectieteams voorjaar 2014.

Page 17: Dboz 20140409

SPORT

PAGINA 17

BRIDGECLUB BERGEN TROEFWintercomp 2 april, 3 zitting, A-Lijn: 1. Toke Dons-Frans Dons 71,09%; 2. Jenny Dingenmans-John Dingenmans 60,78%; 3. Lien v. Kuik-Peter Bakker 58,44%; 4. Adrie Seip-Jacques Potters 52,19%; 5. Tineke Crusio-Gerard Crusio 49,69%B-Lijn: 1. Doortje v.d. Bersselaar-Ton v.d. Berg 57,50%; 2. Nellie v. Gaans-Nel v. Egmond 57,08%; 3/4. Nanny Geers-Wim Geers en Jose Goris-Chris de Ruijter 56,67%; 5. Nellij Huijbregts-Jan Huij-brechts 55,42%C-Lijn: 1. Carla v. Hulle-Mariette Staats 66,25%; 2. Wil Lambermont-Siem Lam-bermont 62,92%; 3. Cecile Starink-Jan Hommel 58,75%; 4. Lies Blommaert-Will v. Emmerik 53,75%; 5/6. Jopie Karman-Henny Karelse en Els Hentenaar-Leo Bek-kers 53,33%Dit was weer de bridge speelavond in de Ooitas op de plaat.

BC NEVER DOWNUitslag woensdag 2 april: 1. Annema-rie Baaten-Stephan Vervloessem 65,63%, 2. Cor Bruijs-Roger Loopmans 63,19%, 3. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 57,64%,4. Anneke Hertogs-Frans Her-togs 55,90%, 5/6. Els Willemsen-Henny

Ehrencron en Jan v. Huffel-Jenny Se-bregts 53,13%B-lijn: 1. Annie Salvenmoser-Kees de Rijk 63,75%, 2. Rosa Kil-Jenny Hagens 56,25%, 3. Tuur de Caluwe-Jeanne Ver-burgt 52,92%, 4/5. Tini de Haan-Anja Jan-sen en Toos de Kok-Fons de Kok 52,08%C-lijn: 1. Diny v.d. Boom-Toos Heijboer 67,08%, 2. Martha Heijens-Annelies Pel-zer 59,17%, 3/4. Annie Buuron-Joke de Waal en Riet Weijdt-Bert Weijdt 54,58%, 5. Mia Bernaards-Corry de Groot 51,67%.

BC DE MOERKENSUitslag donderdag 3 april, middagzit-ting A-Lijn: 1. Leo Kuipers-Marius Wie-rickx 59,03%, 2. Jenny Weijdt-Jan Mie-loo 58,68%, 3. Bea-Ton Mouwen 56,25%, 4. Ria Bakker-Maria Mieloo 55,56%, 4. Ankie Holtzer-Hennie Vermeulen 55,56%, 6. Miep-Clemens Gatersleben 53,82%, 6. Wil Hagenaars-Pieneman-Bob v. Daele 53,82%.Middagzitting B-Lijn: 1. Kim v.d. Bossche-Jan Luijks 67,50%, 2. Riet Lambrechts-Rosa Kil 60,00%, 3. Kobus Boven-Yehia Yassa 59,58%, 4. Adje Geers-Corine Withagen 58,33%, 5. Toos Bruijs-Sjaak Vriens 50,42%, 6. Lies v. Tilborg-Tonny Giltjes 48,75%.Middagzitting C-Lijn: 1. Ad v.d. Linden-

Jac Kil 62,24%, 2. Riet Bogers-Theo de Wit 61,36%, 3. Riet Buckens-Mieke Peeters 57,55%, 4. Bep Jansen-Jo Lan-genberg 54,06%, 5. Nel v. Steenwijk-Ma-rianne Gijsbertsen 52,55%, 6. Annelies Tempelaars-Geert Uytdewilligen 48,28%.Avondzitting: 1. Mariette ten Dam-Pier-re Voeten 67,50%, 2. Chris Blankers-Hans Graafmans 59,58%, 3. Nol Jansen-Frans v. Haperen 55,56%, 3. Marlous Serre-Tilly v. Rijn 55,56%, 5. Christien Roelse-Nel v. Gorsel 55,42%, 6. Wim v. Hoof-Louis Maas 53,82%.

BC A LA CARTEUitslag 3 april, A-lijn: 1. Frits Hobbe-len-Theo Groenewoudt 56,81%, 2. John Custers-Jan Kuyk 56,83%, 3. Plony-Jan Goossens 52,08, 4. Jan Schnitker-René de Heer 51,39%, 5. Tom Hagenaars-Ton Suijkerbuijk 51,25%.B-lijn: 1. Toke en Frans Dons 64,58%, 2. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 55,21%, 3. Annie Salvenmoser-Carlos Bruijs 53,96%, 4. Jacqueline Groenewoudt-Marius Wierckx 52,08%.

BC BERGEN OP ZOOMUitslag 1 april, A-lijn: 1. John Custers-Winfried Peil 61,67%, 2. Ed Drijver-René de Heer 56,67%, 3. Henny Lambregts-Cor

v. Huffel 55,42%, 4. Monique den Heijer-Tom Drijver 55,00%, 5. Herman v. Straat-en-Jac Voeten 54,58%.B-lijn: 1. Mariëtte ten Dam-Jozien Ly-beert 62,00%, 2. Dennis v. Geel-Diana Mies 61,67%, 3. Tineke Nuijten-Paula Suijkerbuijk 56,25%, 4. Jac en Sitta v. Loon 54,58%, 5. Cor Bruijs-Joke Goos-sens 53,75%.C-lijn: 1. Lia en Hans Ransdorp 65,10%, 2. Anja Bosmans-Yvonne Tijmes 57,29%, 3. Ingrid Ligteringen-Magda Rentmees-ter 53,13%, 4. Annie Dries-Frits Bakker 50,52%.

BRIDGECLUB ‘T MARKIEZAATMaandag 31 maart, groep A: 1. Carla en Cees v. Gool 61,81%, 2. Louis Maas-Wim v. Hoof 57,29%, 2. Toon en Jan v. Huffel 57,29%, 4. Tom Hagenaars-Partner 54,17%, 4. Toine Buckens-Kenneth Cle-ments 54,17%Groep B: 1. Cor v. Wijngaarden-Bob v. Da-ele 63,02%, 2. Nel v. Egmond-Nell de Jong 59,90%, 3. Miep Andringa-Riet Keij 59,38%, 4. Rindert An-dringa-Jan v.d.

Broek 56,88%, 5. Corrie v. Leeuwen-Truus Verbraak 54,69%Groep C: 1. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 65,75%, 2. Toos Suykerbuyk-Frits Bak-ker 56,33%, 3. Ineke Jansen-Leo Kuipers 54,78%, 4. Jose v.d. Maegdenbergh-Jeanne Oele 52,17%, 5. Diny v. Haaren-Maggy Canne 52,00%

BELLEVUE BRIDGEWoensdag 2 april, groep A: 1. Jenny en Koos Weijdt 63,89%, 2. Jan en Piet de Rooij 61,81%, 3. Els Roelvink-Linda Voorn 57,29%, 4. Paula Suykerbuyk-Partner 52,43%, 5. Anneke Diks-Gerdadien Kuij-len 51,74%Groep B: 1. Nell de Jong-Ella Uitdewil-ligen 64,58%, 2. Nelly v.d. Bergh-Jan v. Geel 58,66%, 3. Joan Nielsen-Kenneth Clements 57,23%, 4. Ad Schouw-Bert v. Vrouwerff 56,64%, 5. Frans v.d. Reyt-Cor v. Wijngaarden 51,86%

BRIDGE

BERGEN OP ZOOM - Op de 1e competitiedag tv Smash hebben de 3 mix-teams nederlagen moeten incasseren.

In Oostvoorne was het 1e mix team niet opgewassen tegen de plaatselijke talenten. Lynn van Oproy won nog knap haar singel en ook de heren dubbel met Lennart Bol en Peter van Oproy werd netjes in winst omgezet. Andere partijen vielen (soms net) de andere kant op. Nieuwelingen in het team we-ten nu wat ze kunnen verwachten de komende weken. Het 2e team verloor uit tegen BLTV uit Breda met 3-5. Na de en-kels stond er 0-4 op het scorebord, dubbels en mixen moes-ten het doen. De heren dubbel met captain Dick Waasdorp werd gewonnen en ook de mix van Dick met Ilja de Wolf werd nipt gewonnen. Het 3e punt was voor Milou de Klerk en Jelle van de Wouw. Het 3e mix team met playing cap-tain Mariella de Boer-Clement werd thuis met 2-6 verslagen door de tegenstander uit ‘s-Gravenzande. Heren enkels van Koen Bernaards en invaller Jorg Maartense werden beiden met goed tennis gewonnen. Andere partijen konden geen van alle in winst worden omgezet. Beter verging het de herenteams. Onder leiding van playing captain Robert Wijnveen pakten het team met verder Yan-nick Smolders, Robin Rampaart en Lars Verkerke de volle winst tegen OTC de Warande. Robert heeft het kampioen-schap als doel gesteld, de eerste horde is genomen. Ook het team met Laurens Jan Huijzer, Bram Wiertz, Vince Horst en oud-gediende Frank Wiertz en Peter van Gurp pakten de winst uit bij Vijfhuizen. Hierbij deden de jeugdspelers het bijzonder goed met winst in de enkels en een gewonnen dubbel van Bram en Vince. Jeugdteam kwam ook goed uit de startblokken. Eva van der Weegen, Denise van Dorema-len, Gwenn Traets en de jongens Sven Oerlemans en Luc van de Gruiter kwamen tot een 5-1 winst tegen Zierikzee. Volgende week wacht voor dit team al meteen een kraker tegen Vierhoeven.

Overwinningen

jeugd- en herenteams

tv Smash

Herenteam 1 TV Smash

Catering en Partyservice C’est Bon Halsterseweg 116 | Bergen op Zoom | 0164-741278 of 06 166 47 093

Fijne Paasdagen Toegewenst! Namens het team van

Vanaf mei nog enkel vrije plaatsen in de kookcursus voor beginners en gevorderden.

Het hele seizoen barbecues vanaf € 12,50 p.p.Tevens de beschikking over

luxe barbecueborden, -bestek etc.

PasenSALADESCHOTEL € 50,-vlees / vis 3 à 4 personen

Libelle Zomerweek nu te reserveren € 32,50Wij rijden dagelijks van 12 t/m 18 mei 2014

Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus!Voor info en boekingen neem contact met ons op!MUYS REIZEN RUCPHEN Tel: 0165-342351 [email protected]

Langstraat 5, Halsteren (naast zwembad de Melanen) | Tel. 0164 851888

D A N S E NVOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 19 APRILHARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast RabobankZaal open 19.30 uur, start 20.30 uur

Inlichtingen: 06 22 41 43 07Band speelt ook in Valkenswaard, Boekel,

Deurne en Belgiëwww.bootrijsbergen.nl

J E R SE Y

LIVE BAND MET GOEDE

DANS MUZIEK

THE PLACEWHERE

YOU WANTTO BE!

g

BLUES/ROCK JAMSESSION!

Page 18: Dboz 20140409

KERKELIJK

PAGINA 18

Parochiebureau: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, [email protected], www.rkboz.nl. Het parochiebureau vervangt per 1 april de functie van de voormalige 4 parochie-secretariaten. Iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00-15.30 uur.

Twee kerkgebouwen: Gertrudiskerk, Grote Markt 10 (ingang Kerkstraat), 4611 NR Bergen op Zoom; Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom.

Pastoresteam: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: [email protected]; teamleider diaken Co v. Bekkum, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pas-toraal werkster Mary Zopfi, tel. 233574, e-mail: [email protected]; pastoraal werk-ster Fredi Timmermans, tel. 233574, e-mail: [email protected]

Lievevrouweparochie

ParochiebureauHet parochiebureau is vanaf 1 april het centrale meldpunt voor de hele parochie: tel. 0164-233574; e-mail: [email protected]. Bereikbaar elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. Op vrijdagnamiddag is het parochie-bureau gesloten.

Vervoer naar een kerkdienstKerkgangers die het niet lukt zelf vervoer naar een kerk te rege-len, kunnen hun vraag kenbaar maken bij het parochiebureau.

Vieringen Goede Week en PasenIn de kerken vindt u een folder met alle vieringen in de Goede Week en met de Paasdagen.

Mattäus PassionVrijdag 11 april in de Gertrudiskerk een uitvoering van de Mat-thäus-Passion van J.S.Bach uitgevoerd door het projectkoor van HMR, het Luscinia Consort uit Zierikzee, het project-baro-korkest Scaldis. Aanvang 19.30 uur. Kaarten in de voorverkoop bij boekhandel Quist en voor aanvang van het concert aan de kerkingang aan de zijde van de Kerkstraat.

On the MoveVrijdag 11 april tieneravond On the Move in het Praathuis (Lour-deskerk) van 19.30-21.30 uur. De vormelingen van dit jaar zijn uitgenodigd om kennis te maken met de tieners en met Rock Solid. Het thema ‘Rock and Roll’ belooft veel beweging, maar ook nadenken over de vraag: wie is jouw rots in de branding? Zie voor info: www.facebook.com/onthemove

FilmavondZaterdag 12 april de aangrijpende film ´Incendies´(in vertaling: brandhaarden) in de Gertrudiskerk. Aanvang 20.00 uur. De film gaat over een broer en zus die op zoek gaan naar hun vader en broer, tegen de achtergrond van een oorlog. Aanmelden niet nodig. Meer informatie bij Ward Warmoeskerken, tel. 240170.

Taizé gebedZaterdag 12 april Taizé gebed in de Gertrudiskerk, ingang Kerk-

straat. Aanvang 19.00 uur. De kerk is vanaf 18.00 uur open voor het samen inzingen van de liederen. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting en koffie en thee.

PalmzondagOp Palmzondag 13 april mogen alle kinderen hun eigenge-maakte Palmpaasstok meebrengen naar de viering in beide kerken, samen met het gevulde vastendoosje. In de Lourdes-kerk is de viering op zondag een gezinsviering en in de viering in de Gertrudiskerk is een kinderwoorddienst.

Nu jij er niet meer bentZondag 13 april, derde bijeenkomst om 16.00 uur in de dagkerk van de Gertrudiskerk (ingang Grote Markt). Vanuit de Goede Week willen we stil staan bij wat het verlies van onze dier-baren voor ons betekent. In gebed, stilte, Bijbellezing, zang en symbolen maken we ruimte voor verdriet, loslaten, de hoop en de kracht en nieuw leven. Na deze viering is er gelegenheid om verder in gesprek te gaan bij een kopje koffie en sluiten af rond 18.00 uur.

Zesde VastendagWoensdag 16 april Vastenmaaltijd om 17.00 uur in de Burg. Stu-lemeijerlaan. Aanmelden bij het parochiecentrum tel 233574 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Aansluitend voor hen die zich daarvoor hebben opgegeven: vertrek naar de Chrismavie-ring in de Basiliek van Oudenbosch. Aanvang 19.00 uur.

PaaswandelingZaterdag 19 april paaswandeling vol vuur en inspiratie. Start 19.15 uur bij de Lourdeskerk. De wandeling gaat langs de vier (voormalige) kerken van de Lievevrouweparochie en eindigt bij de Lourdeskerk waar het vuur wordt ontstoken voorafgaande aan de paaswake.

Meditatie boekje: Kruisweg Huize CatharinaEen boekje met afbeeldingen en teksten van de kruiswegsta-ties uit de kapel van Huize Catharina is te koop in het winkeltje in de Plaza van dit huis. De teksten zijn geschreven door de pastores Paul Verbeek en Rud Smit.

PrikbordMet mijn twee banen – zowel in Rotterdam als in Bergen op Zoom – herken ik heel goed de veelgehoorde verzuchting van deze tijd: ‘ik heb het druk’. Met veel verschillende afspraken en verplichtingen is het de kunst om te proberen te zijn waar je bent. En dan bedoel ik niet alleen om je alle afspra-ken te herinneren en op tijd op de juiste plek te arriveren.

Het is de kunst om met heel je aandacht te zijn bij de taak van het moment. Vaak ben ik al bezig met het volgende punt op de agenda of denk ik nog terug aan een situatie die eerder gebeurde. Ik ontving de tip om dan mijn voeten op de grond te zetten en om te ervaren hoe ik zit. En als laatste om op mijn ademhaling te letten. Je zou het ‘gronden’ of ‘focussen’ kunnen noemen. In contact komen met wat belangrijk is en rust en aandacht ervaren.

Dit weekend zagen we bij de heropening van de Gertrudiskerk en de Lourdeskerk wat belangrijk is: het licht van de Paaskaars. Daar mogen we ons op concentreren. Het licht van de kaarsen uit de vier gemeenschappen die samen één vlam ontstaken. Een krachtig teken van een nieuw begin: laten we ons samen focussen op het licht van Pasen. Het is dit geloof wat wij, parochianen die als één geloofsgemeenschap verder gaan, ten diepste samen delen. Dat is onze grond. Ik wens u een mooie weg naar Pasen toe.

Fredi Timmermans

Pastoraal hoekje

WEEKENDVIERINGEN

GertrudiskerkZaterdag 12 april 15.00u: Doopviering.Zaterdag 12 april 19.00u: Taizéviering (zie prikbord).Zondag 13 april 9.30u: Eucharistievie-ring met palmwijding: voorganger: pastoor Paul Verbeek. Zang: HMR Gemengd Koor.

O.L.Vrouw van LourdesZaterdag 12 april 17.00u: Eucharistie-viering met palmwijding en kinderwoord-dienst; voorganger: pastoor Paul Verbeek.Zondag 13 april 11.00u: Eucharistievie-ring met palmwijding, gezinsviering; voor-gangers: pastoor Paul Verbeek en diaken C. v. Bekkum.

Gedoopt: Loek v. Kaam.

Getrouwd: Martin de Boer en Eeltje Fran-ken.Overleden: Marinus Langenberg.

Intenties zaterdag 12 april: Nely en Dries Goossens-Verhezen, mevr. Rampart-v. Eekelen.Intenties zondag 13 april: Frank Steffek, Petronella v. Mansfeld-Klaassen, o.e. de Vrij-Hunting, Giel Brok, Jacobus Dietvorst, o.e. Musters-Klaassen, Alphonsus Hazen, Mary de Bont, o.o Schepers-v.d. Weijgert, pastor Lou Verhagen, fam. Gruss en fam. Musters, Zuster Augustina, echtpaar Kees en Maria Bovée-Mattheeussens, Christ de Laat, Estella Roest-Glasmacher, Albert Martens, Vera Panneflek, Jan Rozendaal.

OVERIGE VIERINGENMiddaggebed: van maandag t/m vrijdag

om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudis-kerk.Gertrudiskerk: woensdag 9 april 19.00u: Boeteviering en Stiltekerk. Voorganger: pastoor Paul Verbeek.Avondvrede: vrijdag 11 april 15.00u: Eu-charistieviering; voorganger pastoor Paul Verbeek.Scheldeflat: vrijdag 11 april 18.30u: Eu-charistieviering. Voorganger: pastor R. Smit.Meilust: zondag 13 april 10.15u: Woord- en Communieviering; voorganger: werk-groep.Moermont: zondag 13 april 11.00u: Woord- en Communieviering; voorganger Lenie Pepels.Huize St. Catharina: zondag 13 april 9.30u: Woord- en Communieviering; voor-ganger: pastor Jo Staps.

Maandag, dinsdag en vrijdag 9.15u: Eu-charistieviering; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en Communieviering.Grot Lourdeskerk: dinsdag 15 april 9.00u. Woord- en Communieviering. Voor-ganger: dhr. M. KuipersEigen Haard (Antonius Abt): woensdag 16 april 9.00u: Woord- en Communievie-ring; voorganger: diaken Co v. Bekkum.

MEDEDELINGENDoop: De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574.Huwelijk: neem contact op met het paro-chiebureau, tel. 233574.Kledingdepot Mensen in Nood: De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is

kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk Goddelijke Voorzienigheid kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefo-nisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).Tieneravond: vrijdag 11 april is er om 19.00u een tieneravond “On the Move” in het praathuis (Lourdeskerk).Seniorenbijeenkomst: dinsdag 15 april 14.30u: seniorenviering in de Ontmoe-tingskerk. Voorganger pastoor Paul Ver-beek.Lofprijsavond: woensdag 16 april is er om 19.00u een Lofprijsavond in de grot van de Lourdeskerk.

HALSTERENProtestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: [email protected]. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 13 april 10.30 uur: eredienst, ds. H. van het Maalpad. Maandag 14 april 19.30 uur: vesperdienst. Dinsdag 15 april 19.30 uur: vesperdienst in de Protestantse Kerk in Nieuw-Vossemeer. Woensdag 16 april 19.30 uur: vesperdienst. Donder-dag 17 april 19.30 uur: eredienst, witte donderdag, viering Heilig Avondmaal: Ds. H. van het Maalpad.Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, [email protected]. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Ro-bijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. In dringende

gevallen te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffelparo-cie inzake H.Quirinus. Zondag 13 april 09.30 uur: Palmpasen, familieviering. Viering van Woord, Gebed en Communie, voorganger pastor Lenie Robijn m.m.v. het Gemengd Koor St. Quirinus. Int: Adrianus Stoffels, jgt. Johannes Roks, Tiest Nefs, Cees Fouchier, Alphons en Cornelia van den Eijnden-de Wit, Harry Jogchems, Anna Aardema-van Tilburg, jgt.Paul van Eekelen. Witte donderdag 17 april 19.00 uur: Eucharistieviering, witte don-derdag; voorgangers pastores Sebastian Chazhoor en Lenie Robijn m.m.v. de Next en het Ojékoor. Goede Vrijdag 18 april: 15.00 uur Kruisweg, voorganger pastor Lenie Robijn, 19.00 uur: Goede Vrijdagvie-ring, voorgangers de pastores Sebastian Chazhoor en Lenie Robijn m.m.v. de Da-meskoren van Lepelstraat en Halsteren. Zij gedenken de overledene: Sjaak van Loon. Deze zondag wordt Thijm van der Velde gedoopt.Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Don-derdag 10 april: Pastor L. Pepels.Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u

in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650.

LEPELSTRAATH. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 0164-6830381. Zaterdag 12 april 15.00 uur: Doop van Tess van der Weele. Zater-dag 12 april 19.00 uur: Euch. Palmpasen-viering. Uw gebed wordt gevraagd voor: jrgt. Fien Schetters, Ad van Gool e.v. Corry Hendrickx, Koos van Bemmelen, Jeanne Toonen-van Dongen, Gerardus Oostvogels e.v. Jacoba van Tillo, o.o. van Oevelen-Kijzers, Anny Verbaten, Adrianus van Tillo w.v. Cornelia Luijks en kinderen. Voorgan-ger Past. H. van Geel, lectoren: L. Beijaerts en H. Wouts, misdienaar: Lorena, zang: Gemengd koor. Dinsdag 15 april 19.00 uur: Euch.: De eerste avond van de No-veen: jrgt. o.o. Govers-Goosen, jrgt. Louis van den Enden e.v. Nelly Govers, zoon Chrisje en kleinzoon Joost, Geert en Jo Beijaerts en zoon Frans, Dina Boenders,

Norah, o.o. Hector-van den Aarsen, Kees van Aert e.v. Lia Heijboer, Wim Schet-ters, Pastoor Kloeg, Marinus Ooms e.v. Cornelia Heijnen, o.o. Theuns-Bierkens, Christ Elzakkers e.v. Nel Luijkx. Voorgan-gers: Past. H. van Geel, Past. P. de Rooij en Past. Blaauwhof. Lectoren: L. Beijaerts en H. Wouts, misdienaars: Lorena en Belana, zang: Dameskoor. Witte Donderdag 17 april 19.00 uur: Euch. in de Quirinuskerk te Halsteren. Goede Vrijdag 18 april: 15.00 uur: Kruisweg. Voorgangers: vrijwil-ligers, m.m.v. acolieten en misdienaars: Rens en Ruben.

BERGEN OP ZOOMEvangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nlProtestantse Gemeente: Ontmoetings-kerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zee-land: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jorden-

[email protected]. Zondag 13 april 10.30 uur: Celebration, kerkdienst, met ‘Ieder heeft Iets’. Kerk ben je samen, en als ieder iets deelt is dat ook samen kerk zijn., Kas-tanjelaan 53A (tussen 53 en 55), Bergen op Zoom.Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom.Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdin-gang van het zorgcentrum.Chr. Gemeenschap De Schakel: Zon-dag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Obe-ronstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587.Jehova’s Getuigen Koninkrijks-zaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u.Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 13 april: Pastor L. Pepels.

KERKELIJK NIEUWS

Page 19: Dboz 20140409

VACATURES

PAGINA 19

BERGEN OP ZOOM - Het Bergen op Zooms Blazers Ensemble bestaat dit jaar 45 jaar. Om dit jubileum te vieren geeft het Bergen op Zooms Blazers Ensemble samen met het Goedkoper kwintet een spetterend concert op zondag 13 april in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd.

Hierbij nodigen ze een ieder en uw familie, kennissen en vrienden, uit om met hen het jubileum te vieren. De middag begint om 15.00 uur, toegang gratis.Meer informatie is beschikbaar op de web-site van Vestzaktheater Het Zwijnshoofd. Het Bergen op Zooms Blazers Ensemble bestaat uit 8 enthousiaste, gevorderde koperblazers uit Bergen op Zoom en om-streken en beheerst een breed scala aan genres, variërend van klassieke muziek tot populaire composities en arrangementen. Het ensemble is in 1969 ontstaan, toen de Canadese Ambassadeur een bezoek aan Bergen op Zoom bracht bij gelegenheid van de herdenking van 25 jaar bevrijding. Ensemble is geformeerd ter opluistering van de gelegenheid. Het ensemble be-schikt over een uitgebreid repertoire van

zowel oude als moderne muziek: van Pezel tot Poulenc, van Bach tot Gershwin. Het omvat Oude dansen, Intradas, Fanfares, Symfonieën en Kwart-, Kwint-, Sext-,en Septetten. Het grootste deel van de mu-zikale activiteiten speelt zich af in Bergen op Zoom, waarbij de nadruk vooral ligt op het muzikaal ondersteunen van activiteiten zoals herdenkingsbijeenkomsten, eredien-sten en recepties, zoals bijvoorbeeld bij het afscheid van voormalig burgemeester Han Polman.Daarnaast verzorgt het ensemble concer-ten zoals het jubileumconcert van zondag 13 april en het concert in de Gertrudiskerk op 20 september. De bezetting bestaat momenteel uit 4 trompetten, hoorn, 2 trombones en een bastuba. Het ensem-ble staat vanaf 2004 onder de inspire-rende leiding van dirigent Rien de Jongh. Trompet: Cees Bouwens, Marco Sanen, Kees Dietvorst, Piet Koolen; hoorn: Frans Touw; trombone: Hans van Nispen, Pim Stuart; bastuba: Jack Nefs; dirigent: Rien de Jongh. Contactadres Bergen op Zooms Blazers Ensemble: Pim Stuart, Paracelsu-slaan 16, 4624 VS Bergen op Zoom, tel.: 0164-251387.

Bergen op Zooms Blazers Ensemble bestaat 45 jaar

Bergen op Zooms Blazers Ensemble

Flopac B.V. is exclusief producent van Flopac® vloeistof behandelingssystemen. Flopac ontwerpt en produceert deze sys-temen in eigen beheer en levert aan vrijwel alle Petrochemische industrieën wereldwijd.

Flopac® vloeistof behandelingssystemen sparen het milieu! Dit is onze manier om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

nationale Petrochemische industrieën.

Na een interne opleiding en korte inwerkperiode zul je worden ingezet op onder andere de volgende taken:

Uiteraard word je in het begin volledig ondersteund; het is echter de bedoeling dat je toe zult groeien naar vrij zelfstandig functioneren.

Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een dynamische overigens vrij informele organisatie tegen passend salaris met goede secundaire voorwaarden.

Dan nodigen we je graag uit te solliciteren. Graag je korte sollicitatie met uitgebreide CV sturen aan

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld..

Kom werken in de dynamische wereld van de mechanische industrie.

Maak kennis met een bedrijf dat onderdeel is van de internationale Greif

groep. In Halsteren produceren en verkopen wij blikverpakkingen voor

ondermeer de verf- en voedingsmiddelen industrie.

Door uitbreiding van de orderportefeuille in Halsteren zijn wij op zoek naar:

Mechanisch Monteur Als monteur ben je multi inzetbaar. Je lokaliseert en lost storingen op,

tevens voer je preventief onderhoud uit op ons uitgebreide machinepark.

Kennis van draai- en freeswerk is een pre.

ProfielMTS werk- en denkniveau (aantoonbaar) opgedaan door opleiding en/of

ervaring. Iemand die goed kan functioneren binnen een team maar die

zeker ook een flinke dosis zelfstandigheid bezit. Bereid zijn in onregel-

matige diensten te werken.

AanbodEen prettige werksfeer en afwisselende functie met een marktconform

salaris.

SollicitatiesBen je geïnteresseerd in de bovenstaande functie, stuur dan binnen 14

dagen een e-mail of brief met een persoonlijke motivatie en CV aan:

[email protected] of

Pack2pack Halsteren B.V. t.a.v. mevr. D. van Oosten, Steenbergseweg 42,

4661 RH Halsteren. Tel. 0164-650650

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor het zomerseizoen zijn wij op zoek naar

(aankomend) KOK m/vom ons team te versterken.

Hotel restaurant Zeeland en Het Koggedek

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op [email protected]

of Paul: 06 21 50 87 93

Hotel restaurant Zeeland / Het KoggedekKaaij 6, 4691 EE Tholen

0166 604297

Ben jij op zoek naar een uitdagende, zelfstandige en afwisselende baan in de techniek dan is een van de onderstaande functies wellicht iets voor jou.

Wij zijn op zoek naar m/v voor de functie van:

- Allround Elektromonteur utiliteit en industrie

- Loodgieter/verwarmingsmonteur (GaWaLo)

- Koelmonteur- Allround plc programmeur

Uw reactie zien we graag z.s.m. tegemoet. JEFKO Techniek, t.a.v. Annemieke BoesveldPostbus 397, 4600 AJ BERGEN OP ZOOM Of per mail: [email protected], www.jefko.nl

LICHTINSTALLATIESKRACHTINSTALLATIESBEVEILIGINGSINSTALLATIES

BRANDMELDINSTALLATIESTELEFOONINSTALLATIES

LUCHTBEHANDELINGENERGIEBEHEER

KOELTECHNIEK

PROCESBESTURINGENPANEELBOUWREGELINSTALLATIES

DATA- /GLASVEZELNETWERKENSPECIAL PROJECTS

MEET & REGELTECHNIEKWATERINSTALLATIESGASTECHNIEK

Page 20: Dboz 20140409

tot

korting70%

op meubels

Magazijnopruiming bij TMC!Vrijdag 11 en zaterdag 12 april houdt TMC een magazijnverkoop met een spectaculaire veiling! Tijdens deze 2 dagen

profi teert u van kortingen op meubels en vloeren die kunnen oplopen tot maar liefst 70%! Daarnaast organiseren we voor

het eerst een veiling waar een complete woonkamer geveild zal worden. Zo wordt een nieuwe inrichting wel erg voordelig!

TMC Magazijn | Scottweg 14 | 4462 GS Goes | 0113-22 41 21 | [email protected]

LAMINAATvanaf € 7,95 per m²

PVC vanaf € 17,95 per m²

LAMELPARKETvanaf € 28,95 per m²

LAMINAAT,PVC VLOEREN

EN LAMELPARKETVLOEREN TEGEN

ONKLOPBARE PRIJZEN! DIRECT MEE TE

NEMEN VANDE PALLET.

Profi teer ook online van dit voordeel:

WWW.TMCWEBSHOP.NL/AANBIEDINGEN

MAGAZIJN OPRUIMINGVEILING

&

SPECTACULAIR!14.30 UUR - VEILING VAN COMPLETE WOONKAMERZaterdag 12 april veilen wij een complete

inrichting voor een woonkamer.

De inrichting wordt per onderdeel

geveild. Bepaal dus nu zelf de

prijs van uw inrichting.

OP=

OP

VRIJDAG 11 EN

ZATERDAG 12 APRIL

SHOWROOMMODELLEN ENRESTANTPARTIJEN DIE TEGEN DUMP PRIJZEN DE DEUR UIT MOGEN.

Openingstijden magazijnverkoop

vrijdag 11 april 9:00 t/m 17:00 uurzaterdag 12 april 10:00 t/m 16:00 uurTMC Magazijn, Scottweg 14 te Goes