de wederherstelling van alle dingen

download de wederherstelling van alle dingen

of 31

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Education

 • view

  117
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of de wederherstelling van alle dingen

 1. 1. 1
 2. 2. 17 Ennu,broeders,ikweet,datgijuit onkundehebtgehandeld,gelijkookuw oversten;18 maarzoheeftGodin vervullingdoengaanwatHijbijmondevan alleprofetentevorengeboodschapthad, datzijnChristusmoestlijden. Handelingen 3 2
 3. 3. 19 Komtdantotberouwenbekering,opdat uwzondenuitgedelgdworden,opdater tijdenvanverademingmogenkomenvan hetaangezichtdesHeren,20 enHijde Christus,dievoorutevorenbestemdwas, Jezus,zende; Handelingen 3 3
 4. 4. 21 Hem(=JezusChristus)moestdehemel opnementotde tijden van dede tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvanwederoprichting aller dingen, waarvan God gesprokenGod gesproken heeftbijmondevanzijn heiligeprofeten,vanoudsher. Handelingen 3 4
 5. 5. 5
 6. 6. Bijnadehelekerkgeschiedenisdoor, vanafdekerkvaderOrigenestotbekende kerkleidersvandaag,zijnerhoogvereerde voorgangersgeweestdiedeleervande apokatastasis (de alverzoeningsleer) gepredikthebben. >> 6
 7. 7. (De term apokatastasis betekent 'wederherstelling' en is ontleend aan Hand.3:21)Steedsweerheeftdeze dwaalleerveelgelovigenaangesproken, diediepinhunharthetverlangenhadden dateenverzoeningvanallemensentoch eenswrmochtzijn. 7
 8. 8. 8
 9. 9. apo-katastasis = wederherstelling apo-katallasso = wederverzoening 9
 10. 10. apo-katastasis = wederherstelling Handelingen 321 apo-katallosso = wederverzoening Kolosse 120 10
 11. 11. apo-katastasis = wederherstelling Handelingen 321 betreft: alles waarvan de profeten gesproken hebben apo-katallasso = wederverzoening Kolosse 120 betreft: alle vijanden in hemel en op aarde 11
 12. 12. apo-katastasis = wederherstelling Handelingen 321 betreft: alles waarvan de profeten gesproken hebben tijd: wederkomst apo-katallasso = wederverzoening Kolosse 120 betreft: alle vijanden in hemel en op aarde tijd: voleinding der aionen 12
 13. 13. Isral Jeruzalem Babel Assur Egypte Ammon Filistijnen Libanon etc. 13
 14. 14. 14
 15. 15. Egypte 1922 15
 16. 16. Irak 1932 16
 17. 17. Irak 1932 10 En het begin van zijn (= Nimrod) koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear. Genesis 10 17
 18. 18. Libanon 1943 18
 19. 19. Syri >> Assyri 1946 19
 20. 20. Jordani >> hoofdstad Amman > Ammon 1946 21
 21. 21. Isral 1948 21
 22. 22. Jeruzalem hoofdstad Isral 1967 22
 23. 23. Palestina - Palestijnse staat 1988 23
 24. 24. Palestina - Palestijnse staat 1988 24 10 Moab is mijn wasbekken, op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea juich ik. Psalm 60 NBG St. Vert.: Palestina
 25. 25. 25
 26. 26. zal Jordani uiteenvallen in Ammon, Moab en Edom? 26
 27. 27. herstel van Babel hoofdstad van het Midden-Oosten! 27
 28. 28. 1 2 3 28
 29. 29. Lees de krant in het licht van de Bijbel NIET de Bijbel in het licht van de krant 1 32 29
 30. 30. Lees de krant met een profetische bril NIET met een politieke bril 1 32 30
 31. 31. Lees de krant en richt het oog OMHOOG! 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Lucas 21 1 32 31