23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

73
23 DINGEN didactische aspecten van een e-leerprogramma

description

 

Transcript of 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Page 1: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN

didactische aspecten van een

e-leerprogramma

Page 2: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

DRIE STELLINGEN

Page 3: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Meer dan ooit vraagt ICT een voortdurende bijscholing van het

personeel.

Page 4: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Laten we het over aan de geeks die het zelf uitzoeken of pakken

we het gestructureerd aan?

Page 5: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Is dat voor het personeel dan een lust of een last?

Page 6: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

EEN OPLOSSING

Page 7: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN

voortdurend aanpasbaar

gestructureerd

een lust?geen last

Page 8: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN

online leerprogramma

web 2.0 in 23 hfdstn

wereldwijd vertaald en bewerkt

ontwikkeld door Helene Blowers

Page 9: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN in Vlaanderen

blog zonder coach

elektronische leeromgeving (ELO) met coach

Page 10: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 11: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

leren van elkaar

spelen en delen

leren door zelf te doen

coach leert op afstand mee

reflecteren en reageren

Page 12: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

zelfstandig werken

inventief en assertief zijn

zich laten verrassen

drempelvrees overwinnen

ontdekken en proberen

Page 13: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

tijd verliezen

sukkelen

zich gefrustreerd voelen

vloeken

Page 14: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN =

e-leren

Page 15: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

DRIE E-LEERVORMEN

Page 16: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

VIRTUELE KLAS

videoconferencing

chat

Voice over Internet

discussieforums

e-mail

whiteboard

Page 17: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

DIGITALE CURSUS

cd-rom/dvd webcursus

doordacht leerplan stap na stap

Page 18: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

DIGITALE LEERBRONNEN

podcasts vodcasts

sociale software: blogs, wiki’s, online netwerken, …

digitale naslagwerken

e-boekenedugames

Page 19: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

LEERSTIJLTEST

Als je de leerstijlen van de lerenden kent, weet je ook welke e-leervormen

het beste bij hen passen.

Page 20: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

ELEC leerstijltest

woestijnvossen

terracotta potjes

aubergines

Page 21: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

in groep leren

planning

structuur

direct contact met begeleider

Page 22: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

zelfstandig

op eigen ritme

zelf oplossingen zoeken

weinig of geen behoefte aan begeleiding

Page 23: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 24: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik probeer het toestel meteen uit.

Ik laat me in de winkel uitleggen hoe het toestel werkt.

Ik lees eerst de handleiding.

Page 25: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik trek erop uit en zie wel waar ik terechtkom.

Ik kies voor een georganiseerde groepsreis.

Ik bereid mijn vakantie voor aan de hand van een reisgids.

Page 26: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Profiel 23 Dingers (ELEC)

10%

57%

33%woestijnvosterracottaaubergine

Page 27: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik leer liefst aan de hand van zelfgekozendigitale leerbronnen.

Ik heb graag de ondersteuning van een virtuele klas.

Ik kies voor leren via een gestructureerde digitale cursus.

Page 28: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN als leerpad in ELO

virtuele klasdigitale cursus

Page 29: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik volg liefst een uitgetekende leerroute.

Page 30: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

uitgetekende leerroute

100 stappen in een leerpad 40 uren in 10 weken

afgelijnde opdrachten attest

Page 31: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 32: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Het gebruik van de leeromgeving heeft voor mij een meerwaarde in het leerproces.

janeen

Page 33: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Is de cursus te lang / te kort?

te langte kortgoed zo

Page 34: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik heb nood aan begeleiding.

Ik volg liefst een uitgetekende leerroute.

Page 35: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

begeleiding

reacties op opdrachten via individuele blogs

forums via ELO aankondigingen via ELO

Page 36: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 37: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Zonder coaching/aanmoediging van de begeleider zou ik de eindstreep niet gehaald hebben.

janeen

Page 38: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik leer graag in groep.

Ik heb nood aan begeleiding.

Ik volg liefst een uitgetekende leerroute.

Page 39: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

in groep

circa 16 deelnemers

reacties op opdrachten via individuele blogs

aankondigingen via ELOforums via ELO

samenwerking buiten ELO: wiki, Google Docs, chat

Page 40: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 41: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Door samenwerking en door opdrachten van anderen door te nemen heb ik extra kennis verworven of

problemen vanuit een andere invalshoek bekeken.

janeen

Page 42: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Tijdens de cursus heb ik de begeleider en/of medecursisten om hulp gevraagd.

ja

neen

Page 43: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik wil kant-en-klare handleidingen.

Page 44: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

kant-en-klare handleidingen

Page 45: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Vraag aan Helene Blowers

Wat denkt u van het ontwikkelen van

kant-en-klare stap voor stap instructies

in de context van het 23 Dingen leerprogramma?

Page 46: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 47: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik heb tijd te kort.Er is te weiniginteractie.

Ik wil kant-en-klare handleidingen.

Page 48: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

meer tijd voor interactie

inhoud schrappen

duidelijker onderscheid hoofd- en bijzaken

doelstellingen verduidelijken

minder opdrachten

minder Engelstalige achtergrondinfo

ideaal tijdstraject via agenda in ELO

Page 49: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN als leerpad in ELO

virtuele klasdigitale cursus

Page 50: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN als 23 blogberichten

digitale leerbronnendigitale cursus

Page 51: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma
Page 52: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik verkies een meer informele vorm van leren.

Ik kies graag zelf wat ik wil leren.

Ik beschik over veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.

Page 53: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

leerpad in ELO

23 blogberichten

web 2.0 zelf verkennen

- leerdoelen opgesteld

vanuit opleiding

- vastgelegd leertraject

- cursus centraal

- formeel

(attest)

- leerdoelen opgesteld

vanuit werkveld

- soepel leertraject

- cursus centraal

- niet-formeel

- eigen leerdoelen vanuit ‘probleem’

- zelf leeractiviteiten

organiseren

- lerende centraal

- informeel / onbewust (dagelijks leven)

Page 54: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

BEVRAGING VOORKENNIS

Naast de leerstijlen van de lerenden bepaalt ook hun voorkennis welke

manier van leren het beste bij hen past.

Page 55: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik kan vlot met een computer werken (algemene ICT-vaardigheden)

janeutraalneen

Page 56: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik volg de huidige ontwikkelingen op het internet zoals sociale software,

gaming, mobiel internet, …

janeutraalneen

Page 57: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik maak actief gebruik van web 2.0 toepassingen zoals Flickr, Delicious,

LibraryThing, Facebook, …

janeutraalneen

Page 58: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Een nieuwe e-leerder wil in zijn enthousiasme vaak te veel

ineens doen en raakt na een tijdje zijn motivatie kwijt.

Page 59: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Een combinatie van verschillende leervormen (blended learning) is

een goede manier om het geleidelijk aan op te bouwen.

Page 60: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

23 DINGEN @ bibschool

10 u contact30 u afstand

virtuele klasdigitale cursus

Page 61: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik vind de 23 Dingen cursus geschikt voor afstandsleren.

janeen

Page 62: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik heb de leerstof intensiever doorgenomen dan ik bij louter klassikaal onderwijs

gedaan zou hebben.

janeen

Page 63: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik heb meer kennis opgenomen dan bij louter klassikaal onderwijs

het geval zou zijn geweest.

janeen

Page 64: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Afstandsleren heeft ervoor gezorgd dat ik ook andere competenties heb verworven, vb.

zelf zoeken naar oplossingen, samenwerken, communiceren over een probleem, ...

janeen

Page 65: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik heb de agenda nauwlettend gevolgd. Zonder de agenda zou ik te lang bij alles blijven hangen zijn en was ik hopeloos achterop geraakt.

Telkens ik vastzat heb ik van de forums gebruik gemaakt om een vraag te stellen.

Ik had de cursus graag gezien als een lokaal, pc's en iemand die meteen te hulp komt.

Page 66: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik stond weigerachtig tegenover afstandsleren. Nu zou ik het op dezelfde manier opnieuw doen. Door afstandsonderwijs moet je zelf alles meer ontdekken, maar daar heb ik veel uit geleerd.

Als je hier zonder structuur (leerpad) aan begint, mis je heel wat.

Page 67: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Ik heb het op mijn eigen tempo gedaan met alleen de einddatum in gedachten.

Misschien toch overwegen om de basiscursus uit te breiden met een aantal dingen of meer keuze te laten.

Page 68: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Online leren is dé oplossing om bibliotheekpersoneel up to date te houden ivm web 2.0 en andere snel evoluerende ontwikkelingen op het net.

Page 69: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

zelfstandig leren leren is belangrijk

bouw geleidelijk op

hou rekening met leerstijl en voorkennis

kies voor geschikte (combinatie van) leervormen

Page 70: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

leerpad in ELO

= hyper-gestructureerde digitale cursus + ondersteuning virtuele klas

basis40 uren stapsgewijs +coach motiveert en organiseert samenwerkend leren

erkend attest, pedagogisch kader

blog met coach

= semi-gestructureerdedigitale cursus + ondersteuning virtuele klas

basis + extra’s 60 urensprongsgewijs +coach motiveert en organiseert samenwerkend leren

Page 71: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

blog zonder coach

= semi-gestructureerde digitale cursus +

zelfgekozen digitale leerbronnen

gratis, altijd beschikbaar

enige web 2.0 ervaring vereist

motivering en samenwerkend leren op eigen initiatief

web 2.0 zelf verkennen

= zelfgekozen digitale leerbronnen

gratis, altijd beschikbaar

ruime web 2.0 ervaring vereist

motivering en samenwerkend leren op eigen initiatief

Page 72: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

online leren=

voor elk wat wils

kies bewust !

Page 73: 23 Dingen: didactische aspecten van een e-leerprogramma

Dank u voor de aandacht!

[email protected]

slideshare.net/commissaresse