De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief

4
Training Juridische Basiskennis voor Contractmanagers De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief Voor het meest volledige aanbod CM opleidingen en workshops Panweg 63 • 3705 GC Zeist • Tel. 085-2100531 • [email protected] • www.cmpartners.nl

description

Een contractmanager krijgt regelmatig te maken met de juridische aspecten van contracten. Kennis van het juridisch domein is dan ook van groot belang. In dit document wordt de contractmanager geïnformeerd waarover hij/zij dient te beschikken.

Transcript of De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief

Page 1: De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief

Training Juridische Basiskennisvoor Contractmanagers

De basisbegrippen van contracten en

geschillen in juridisch perspectief

Voor het meest volledige aanbod CM opleidingen en workshopsPanweg 63 • 3705 GC Zeist • Tel. 085-2100531 • [email protected] • www.cmpartners.nl

Page 2: De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief

Juridische Basiskennis voor ContractmanagersEen contractmanager krijgt regelmatig te maken met de juridische aspecten van contracten.Kennis van het juridisch domein is dan ook van groot belang. In deze training wordt decontractmanager in één dag de basiskennis bijgebracht waarover hij/zij dient tebeschikken.

De trainingsdag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de inleiding tot contracten en het contracteringsproces. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke regeling voorcontracten en de wijze waarop contracteringsprocessen in de praktijk verlopen. Het tweede deel betreft het opstellen en beoordelen van contracten. Daarin wordendiverse contractonderwerpen aan de orde gesteld zoals aansprakelijkheid, garanties,oplevering en intellectuele eigendomsrechten. Het derde deel betreft geschillenbeslechting.Hierin aandacht voor rechtspraak door de (overheids-)rechter en daarnaast alternatievevormen van geschillenbeslechting zoals mediation, arbitrage en bindend advies.

Na deelname aan deze training is men bekend met de belangrijkste begrippen in en rondcontracten en in staat om juridische complicaties en risico’s te onderkennen. Daarnaast isde basiskennis aanwezig die nodig is voor het opstellen en beoordelen van contracten enis inzicht verworven in de verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting.

Deel 1 Inleiding contracten en contracteringsproces:◉ Wettelijke regeling van contracten◉ Totstandkoming van contracten◉ Contracteringsproces◉ Algemene voorwaarden

Page 3: De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief

Deel 2 Opstellen en beoordelen van contracten:◉ Prijs en betaling◉ Ontbinding/opzegging◉ Exit-afspraken◉ Garanties◉ Aansprakelijkheid◉ Intellectuele eigendomsrechten

Deel 3 Geschillenbeslechting:◉ In gebrekestelling◉ Rechtspraak◉ Mediation◉ Arbitrage◉ Bindend advies

De training is een gedegen kennismaking met de juridische kant van contracten. Aan de hand van praktijkopdrachten, individueel of in groepjes van twee of drie, wordendeelnemers uitgedaagd om de juridische risico’s en complicaties van contracten te lerenonderkennen.De groepsgrootte varieert van 8 tot 12 deelnemers, waarbij wij streven naar zo breedmogelijk samengestelde groepen wat betreft herkomst naar bedrijven, sectoren en typen contracten.

Doelgroep Deze training richt zich op de volgende groepen deelnemers:1. Contractmanagers die verantwoordelijk zijn voor het managen van contracten en op zoek zijn naar de noodzakelijke juridische basiskennis

2. Project-, service-, of salesmanagers die op grond van hun brede ervaring de rol vancontractmanager krijgen toebedeeld, en die kennis willen opdoen over het juridische vakgebied

3. Functionarissen die zich willen oriënteren op het juridisch vakgebied

Doelstellingen Na de training heb je:◉ Kennis van de belangrijkste juridische terminologie in en rond contracten;◉ Awareness voor het signaleren van juridische complicaties en risico’s;◉ Basiskennis over het opstellen/beoordelen van contracten vanuit juridische perspectief;◉ Inzicht in de verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting (arbitrage,mediation, rechtspraak).

Page 4: De basisbegrippen van contracten en geschillen in juridisch perspectief

Mogelijkheden om de training Juridische Basiskennis voorContractmanagers te volgenCM Partners voert de training meerdere keren per jaar uit. Op www.cmpartners.nl/trainingenstaan de data vermeld.Daarnaast kan de training ook in-company worden gegeven en/of als maatwerktrainingworden uitgevoerd. In een oriënterend gesprek komen wij graag de verschillendemogelijkheden met u doornemen.

Trainingsmateriaal Juridische Basiskennis voor ContractmanagersDeelnemers ontvangen een map met literatuur, handouts van de hele training enwerkbladen voor de oefeningen.

Certificaat Bij actieve deelname aan tenminste 80% van de training ontvangt elke cursist een door de trainer namens CM Partners ondertekend certificaat van deelname.

Zeer ervaren trainer Alle trainingen worden verzorgd in samenwerking met mr. Robert Grandia. Hij is advocaaten partner van Advocatenkantoor MyLegalCounsel en heeft als specialisme (ICT-)contractenrechten intellectuele eigendomsrechten. Naast zijn advocatenpraktijk is hij voorzitter van deAfdeling IT-recht van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) en bestuurslidvan de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM).

Meer informatie, o.a. een gedetailleerd programma van deze training, is beschikbaar via onze website www.cmpartners.nl.

CM Partners: Dé specialist in contractmanagementUw partner voor het meest volledige aanbod CM opleidingen en workshopsPanweg 63 • 3705 GC Zeist • Tel. 085 -2100531 • [email protected]