CV + Portfolio 2010

of 22 /22
portfolio portfolio

Embed Size (px)

description

my Curriculum Vitae & short portfolio

Transcript of CV + Portfolio 2010

Page 1: CV + Portfolio 2010

portfolio

portfolio

Page 2: CV + Portfolio 2010

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam: van Vilsteren Voornaam: Ton Adres: P.J. van Kerckhoffstraat 5a 9714 BM Groningen Telefoon: 06 30 36 98 80 E-mailadres: [email protected] Geboren: Heino, 21 november 1985 Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd

Opleiding & kwalificatie

Periode: sept. 1998 - juli 2003 School: Carmel College Salland (Havo) Plaats: Raalte Diploma: behaald in 2003 Periode: sept. 2004 - juli 2007 School: MTS Landstede (Interieur & Architectuur) Plaats: Harderwijk Diploma: behaald in 2007 (behaald op Deltion College Zwolle, afd. Bouw) Periode: Sept. 2006 - februari 2010 School: Chr. Hogeschool Windesheim (School Built Environment & Transport) Plaats: Zwolle Diploma: behaald in 2010 Periode: Sept. 2010 - heden School: Academie van bouwkunst Plaats: Groningen

Page 3: CV + Portfolio 2010

Curriculum Vitae (2)

Professionele werkervaring

Periode: sept. 2005 - jan. 2006 Bedrijf: Architectuurstudio Sitec bna Plaats: Zwolle Functie: Stagiair Onderwerpen: 3d visualisatie Bouwplannen en ontwerpen Presentaties Onderzoek Periode: Sept. 2006 jan 2007 Bedrijf: Bouwbedrijf Louis Wijnhout Plaats: Heino Functie: Stagiair Onderwerpen: bouwkundig tekenen Bouwplannen en ontwerpen presentaties werkvoorbereiding Periode: sept. 2008 - jan 2009 / sept 2009 - jan. 2010 Bedrijf: Hooft Graafland architecten Plaats: Zwolle Functie: Stagiair / afstudeerder Onderwerpen: Vormgeving Ontwerpen Toetsing bouwplannen bouwkundig tekenen presentaties onderzoek

Taalvaardigheden

Nederlands: vloeiend Engels: gemiddeld Duits: basis Frans: basis

Page 4: CV + Portfolio 2010

Curriculum Vitae (3)

Vaardigheden

Businessvaardigheden: Sociaal Teamplayer Zelfstandig Nieuwsgierig Leergierig Computer vaardigheden: Kennis informatica Kennis ICT Microsoft Office Apple Iwork AutoCAD Allplan Architectal Desktop Revit Building ArchiCAD Artlantis Sketch-up Rhinoceros Photoshop

Hobby's

Muziek: Saxofoon & Jazz Fotografie: Architectuur en beweging

Page 5: CV + Portfolio 2010

projecten mbo bouwkunde

projecten mbo bouwkunde

Page 6: CV + Portfolio 2010

Seriematige woningbouw, wijk Stadsdennen Harderwijk (gld)

Hier betreft het de herindeling

van de wijk Stadsdennen te Har-

derwijk. In deze wijk is het

goed te zien dat de verpaupe-

ring heeft toe geslagen.

Dit is een schaduwproject ter

behoeve van de studie naar se-

riematige woningbouw. Dit pro-

ject bestaat uit woningen voor

drie doelgroepen: Starters,

senioren en eengezinswoningen.

Studiejaar: 2005

Groepsgenoten:

Niels Lewis

Werner Huizing

Diederick Willemsen

Page 7: CV + Portfolio 2010

Villa Pampedia, Renovatieproject

Een ontwerp voor een herinde-

ling betreffende een voormalig

rusthuis te Hilversum, dat l

ater als appartementencom-

plex diende. Het proces had

als doel inzicht te krijgen bin-

nen renovatieprojecten en een

ontwerp verkoopbaar te maken.

De uitgangspunten waren

onder andere het omgaan met

historische elementen en

bouwproducten binnen zowel

de huidige als de nieuwe

situatie.

Studiejaar: 2006

Groepsgenoten:

Niels Lewis

Werner Huizing

Diederick Willemsen

Hilversum (nh)

Page 8: CV + Portfolio 2010

projecten hbo bouwkunde

projecten hbo bouwkunde

Page 9: CV + Portfolio 2010

Jongerencentrum Stadshagen

Een ontwerp voor de jeugd uit

de wijk Stadshagen te Zwolle.

Een plek om te studeren, ont-

moeten, vrij te zijn en te

feesten. Een gebouw voor

jongeren, door jongeren.

Dit project ter behoeve van

de studie naar het gehele

ontwerpproces.

De hoofdvorm bestaat uit twee

geabstraheerde handen die el-

kaar ontmoeten en samensmel-

ten tot een gebouw.

Dit schaduwproject bestond uit

het eerste schetsontwerp tot

met maken van werktekeningen

en bijbehorende detaillering.

Studiejaar: 2007

Groepsgenoten:

Jort Bosman

Allard Overweg

Stefan van Dijk

Coen Verhoef

Zwolle (ov)

Page 10: CV + Portfolio 2010

Stedenbouwkundig plan, Wijk Dieze-west

Een ontwerp voor een verval-

len gedeelte uit de wijk Dieze-

west te Zwolle.

Een plek dat een breuk veroor-

zaakt tussen de binnenstad en

achterliggende wijk.

Dit project is ten behoeve van

de studie naar architectonische

ontwerpmethoden voort steden-

bouw en openbare ruimte.

Het schetsontwerp[ en de ste-

denbouwkundige tekeningen en

visie is gepresenteerd voor de

gemeente Zwolle en woning co-

öperaties.

Studiejaar: 2008

Groepsgenoten:

Pim Koelma

Theo Weijs

Cornell de Bruin

Lars Boelens

Zwolle (ov)

Page 11: CV + Portfolio 2010

Stedenbouwkundig plan, Wijk Dieze-west

Een ontwerp voor een nieuw

woongebouw in het vervallen

gedeelte uit de wijk Dieze-west

te Zwolle.

Een woongebouw voor ouderen

met zicht op de oude binnenstad

en een sociale ontmoeting. Dit

project is ten behoeve van de

studie naar seriematige woning-

bouw in een woongebouw.

Het project is ontstaan vanuit

het stedenbouwkundig plan met

een woongebouw als uitwerking

dat alle ontwerpfasen overkoe-

peld.

Studiejaar: 2008

Groepsgenoten:

Pim Koelma

Theo Weijs

Cornell de Bruin

Lars Boelens

Zwolle (ov)

Page 12: CV + Portfolio 2010

Interieurontwerp herbestemming Opstandingskerk

Een ontwerp voor een nieuwe

functie en aankleding voor de

Opstandingskerk te Zwolle. Een

functie waar jong en oud zich

aanvullen in kennis en activitei-

ten.

In de grote ruimte is er geko-

zen om te werken op 3 nieuwe

niveaus waar verschillende

functies gepland zijn.

Functies en vormgeving zijn

afgesteld op de doelgroep van

jong tot oud.

Moderne vormgeving:

Frisse kleuren en oude motie-

ven in een eigentijds jasje.

Studiejaar: 2009

Groepsgenoten:

Arie Mallegrom

Erik Hartsuiker

Zwolle (ov)

Page 13: CV + Portfolio 2010

Natuur- en activiteitencentrum

Oostvaardersplassen (Afstudeerontwerp)

De Oostvaardersplassen: een

uniek natuurgebied tussen Lely-

stad en Almere. 6000 hectare

dat volgens de plannen in de

jaren 60 het grootste indu-

striegebied van Nederland

moest worden, is uitgegroeid

tot een van Neerlands mooiste

beschermde natuurgebieden.

Het Oostvaardersveld, gelegen

tussen de Oostvaardersplassen

en de Hollandse hout, is een

ideale entree tot de natuurlij-

ke kwaliteiten van de Oostvaar-

dersplassen. Overkoepelde

functies en een entree tot de

Oostvaardersplassen in een:

Transito Naturale

Een doorgang en tussenstop

voor de dagjesmensen, groe-

pen van onderwijsinstellingen

en de professionele vogelaars.

Een ieder een eigen plek en

toch samen de natuur te ont-

dekken.

Lelystad (fl)

Page 14: CV + Portfolio 2010

Natuur- en activiteitencentrum (2)

Oostvaardersplassen (Afstudeerontwerp)

Lelystad (fl)

Page 15: CV + Portfolio 2010

academie

van bouwkunst

academie

van bouwkunst

Page 16: CV + Portfolio 2010

Object “Er gaat niets boven Groningen”

De gemeente Groningen wil

de campagne ”Er gaat niets

oven Groningen uitbereiden

door fysiek in het straat-

beeld van andere Nederland-

se steden aanwezig te zijn.

Op welke wijze dit precies

moet gebeuren is nog niet

geheel duidelijk. Een Gronin-

ger paviljoen wordt als niet

uitvoerbaar geacht vanwege

de kosten en bezwaren van de

te bezoeken gemeenten. Pos-

ters op reclame borden is

daarentegen weer te onop-

vallend en weinig origineel.

De gemeente heeft ons daar-

om gevraagd te komen met

een idee voor dit probleem.

De opgave bestaat uit een

oplossing voor dit pro-

bleem.

Page 17: CV + Portfolio 2010

Trouwzaal, Matinikerkhof

Sinds een aantal jaren wordt

het huwelijk niet enkel meer

voltrokken op het stadshuis.

Er zijn tegenwoordig meer

trouwlocaties binnen de ge-

meente Groningen. Nu heeft

de gemeente besloten om er

nog één aan toe te voegen op

het martinikerkhof. Omdat

het Martinikerkhof een bij-

zonder mooi maar kwetsbaar

park is wordt er over een

relatief klein gebouwtje ge-

dacht. Bijkomen probleem

van de locatie is het feit dat

het park een archeologisch

monument is. Dit houdt in dat

er niet in de grond mag wor-

den gegraven.

De opgave bestaat uit het

opstellen van een programma

van eisen, dat vanuit de ge-

bruikers vorm krijgt.

Naderhand is dit een aanlei-

ding om tot een ontwerp te

komen voor een mogelijke

trouwzaal.

Groningen (gn)

Page 18: CV + Portfolio 2010

projecten naast mijn studie

projecten naast mijn studie

Page 19: CV + Portfolio 2010

Uitbereiding woning fam. Krabbe

Voor de familie Krabbe heb

ik het tekenwerk verricht en

de mogelijkheden bekeken

voor een mogelijke uitberei-

ding van de woning aan de

achterzijde.

Optie A:

een uitbereiding van een bij-

keuken aan de achterzijde

met opberg- en wasruimte.

Optie B:

Naast een bijkeuken ook de

eetkamer verlengen naar de

achterzijde.

Optie C:

Een uitbereiding waar boven-

op optie B een grote open

woonkeuken gecreëerd is.

Bouwjaar 2005

Zwartsluis (ov)

Page 20: CV + Portfolio 2010

Uitbereiding woning fam. Pronk

De familie wilde graag de wo-

ning uitbereiden aan de achter-

zijde. Hierbij was een wens om

de bestaande kozijnen in de ach-

tergevel te behouden en te

verwerken in de nieuwe situatie.

Het tekenwerk hiervoor het ik

verzorgd. Verder heb ik veel

praktijkervaring opgedaan tij-

dens de uitvoering van de ver-

bouwing.

Bouwjaar 2006

Raalte (ov)

Page 21: CV + Portfolio 2010

Alternatieve gevelinrichting

starterwoningen aan de Bovenheigraaf

Na aanleiding van een opdracht

voor het architectenbureau

waar ik stage liep, is mij ge-

vraagd om mogelijkheden tot

een alternatieve gevelindeling

te ontwerpen.

Het totale project bestaat uit

zes starterwoningen. Zonder

veel kosten te maken is er ge-

kozen voor varianten in metsel-

werk en bijbehorende voegen

en houten gevelbekleding.

Realisatie: verwacht eind 2010

Wezep (gld)

Page 22: CV + Portfolio 2010

Ton van Vilsteren

Architect i.o.

P.J. van Kerckhoffstraat 5a

9714 BM Groningen

T.: 06 30 36 98 80

E.: [email protected]

A r c h i t e c t u u r i s e e n p a s s i e