Cv y portfolio Blanca Franco - ES

of 22 /22
BLANCA FRANCO C ORDON ARQUITECTA [email protected] +34 629 56 83 83

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Cv y portfolio Blanca Franco - ES

Page 1: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

BLANCA FRANCO CORDON

ARQUITECTA

[email protected]+34 629 56 83 83

Page 2: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

PERFILArquitecta, especializada en urbanismo y planificación territorial. Interesada en el urbanismo, medioambiente, paisajismo y movilidad sostenible, en realizar iniciativas para mejorar la calidad de vida, la protección y conexión de espacios abiertos.Estoy acostumbrada a trabajar bajo presión y en equipos multidisciplinares, aprovechando las sinergias y el valor de tener diferentes puntos de vista.De naturaleza responsable y precisa, con grandes habilidades sociales. De gran lógica y pragmática, tengo el obje-tivo de continuar aprendiendo día a día.

EXPERIENCIA LABORAL

Abril 2013 Simposio internacional: “Ciudades jardín, un ideal por perseguir.”URBEGO · Presentación del proyecto “Un jardín, diversos jardineros” como nuevo modelo de ciudad jardín

Abril 2013 “Fronteras urbanas: explorando los bordes de París.” Taller para jóvenes profesionales urbanistas. URBEGO · Elaboración de un masterplan para los Ayuntamientos de Rungis, Wissous y Fresnés (París). · Trabajo en un equipo intercultural e interdisciplinar.

2010 - 2012 Arquitecta colaboradora, trabajos puntuales. (Construcción en mármoles y piedras)COMARPI SL. · Despiece de pavimentos y fachadas. · Dibujo en Autocad 3D de escaleras, columnas, esculturas... para su reproducción en mármol. · Visita de obras en estado de ejecución y toma de mediciones in situ.

FORMACIÓN ACADÉMICA 2004 – 2012 Arquitectura Superior, Universidad Politécnica de Valencia. Especializada en Urbanismo, gestión y planificación del territorio.

2007 – 2008 Erasmus de Arquitectura, Facoltà di Architettura di Firenze. Florencia, Italia.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2009 y 2011 1º y 2º Encuentro Paisajismo Valencia, Arquitectes pel paisatge (20h) 2011 Curso Deporte y sostenibilidad, Universidad Politécnica de Valencia (20h) 2011 Conferencias Ciutat_011 Movilidad sostenible, Instituto del Territorio (12’5h) 2009 Jornadas sobre centros históricos: habitar los centros, Instituto Valenciano de Vivienda (20h) 2008 Curso Accesibilidad al Medio físico, Universidad Politécnica de Valencia (20h) 2008 Jornadas Energías Renovables, Universidad Politécnica de Valencia (10h) 2006 Jornadas Arquitectura y sostenibilidad, Universidad Politécnica de Valencia ( (21h)

Page 3: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

INFORMÁTICA Ofimática Mac OS X OS Microsoft Windows Microsoft Office AutoCAD 2D y 3D Archicad 2D y 3D Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator

IDIOMAS Español Nativa Inglés Nivel medio (Certificado oficial nivel B1, Universidad Politécnica de Valencia) Italiano Nivel avanzado (Certificado oficial nivel B2, Università di Firenze) Francés Nivel inicial (Certificado oficial nivel A1, Universidad Politécnica de Valencia)

MUNDOPaíses vividosPaíses visitadosPaíses por visitar

OTRAS EXPERIENCIASHe impartido clases, particulares y en grupo, desarrollando una gran capacidad de organización y adaptación al alumno, de imaginación y originalidad para mantener la atención y el disfrute de los niños a la vez que aprenden.Siendo monitora del grupo Scout Xaloc, he propuesto he inventado junto a mis compañeros actividades, juegos, ta-lleres y campamentos, inculcando valores y enseñando a respetar nuestro mundo y su gente mediante el ejemplo.Siempre he sido una persona creativa, reciclando y reutilizando cualquier objeto diseñando manualidades.Durante mis viajes he desarrollado una facilidad para los idiomas y la relación, conociendo gentes, paisajes, ciuda-des y adaptándome a culturas diferentes, creciendo mi visión del mundo como persona y como arquitecta.

OTROS 2005 Carnet de conducir 2008 Patrón de Embarcaciones de Recreo (motor y vela) 1994 - 2006 Cantora en Pequeños Cantores de Valencia y Orfeón Universitario de Valencia. Piano y Solfeo , 9 años de estudio.

Page 4: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

LÍMITES URBANOS - PROYECTO URBANÍSTICO EN LA BASTIDE, BURDEOS

Page 5: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

LIBRERÍA ‘LA CASA DEL ÁRBOL’, EN EL ENSANCHE DE VALENCIA

Page 6: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

es crea un carrer elevat en la primera planta que es projecta amb una doble funció, corredor d'accés i espai comunitari de confluència i interrelació dels residents, obert a un ús dinàmic i cultural. Els habitatges es conceben com a contenidors, les característiques dels quals son els sostres alts, la seua qualitat espacial i la llum. Aques-tes unitats s'organitzen en bandes destacant la seua flexibilitat d'ús.

En Sociòpolis, desperta el nostre interès la proposta de Lourdes García Sogo (Sogo Arquitectes) que fa ús d’una estructura lleugera i modulada, així com de tècniques de construcció en sec per a resol-dre un programa que es planteja diferent de l'anterior, donant lloc també a espais comunitaris i àmbits de cooperació. A pesar de l’ús d’horta de valor, Sociòpolis aporta la creació d'un teixit residencial al qual la realitat física queda complementada amb la realitat virtual a través de la implementació de les noves tecnologies, les xarxes d'informació i els sistemes digitals.

A Alacant, l'edifici intergeneracional de Plaza Amèrica, de Carmen Pérez Molpeceres i Consuelo Argüelles Alvarez, uneix a joves i majors, oferint una resposta a través de la convivència d'ambdós col·lectius. El programa de caràcter polivalent es complementa amb diferents dotacions vinculades a l'activitat residencial. Els dife-rents espais comuns i individuals s'integren en un edifici que fuig de la compacitat fragmentant el volum, creant un carrer interior que permeteix la ventilació creuada de les habitacions.

Els llocs d’activitat comunes i de relació entre els usuaris es des-centralitzen per ocupar diversos espais en les diferents plantes de l’edifici, sent el nexe de tots ells el nucli de comunicaciones vertical. En la coberta de la planta primera es resol un espai enjardinat, espai de interrelació que convida al passeig i les confidències. La façana oest, empra una gelosia contínua de fusta atorgant-li una imatge característica que conforma el fons de l’escena de la plaça pública, alhora que proporciona la protecció solar necessària.

Afavorit pels concursos d'avantprojectes del IVVSA i altres instituci-ons, com el Patronat d'Habitatge de l'Ajuntament d'Alacant, trobem propostes de qualitat arquitectònica. Malgrat això, pensem que al-guns programes, no esmentats ací, segueixen reflectint maneres de vida tradicionals i no donen lloc a noves formes d’entendre l’habitar. Convidem des d'aquestes línies a propostes més arriscades, amb valor ambiental i espacial, adaptades a hàbits de vida diferents, amb més serveis comuns, equipaments i espais per a la interrelació. Hi ha bons exemples en habitatges destinats als nostres majors, serà moment de plantejar un model similar en l'habitatge jove?

César Bargues [email protected]

Blanca Franco Cordó[email protected]

L’ espai pensat

La resposta que des de les instituciones i col.lectius implicats ofereixen a les necessitats del públic jove en matèria d’habitatge és diversa. Així esdevenim espectadors anónims de un munt d’experi-ències que se succeeixen al llarg del territori de la Comunitat que bé mereixen la nostra atenció.

A València creiem interessant ressaltar el conjunt d'habitatges en el barri de Velluters obra de Jose Luis Sáez Martínez i Francisco Vigueras Marín-Baldo. Un exercici que s'integra en el seu entorn històric a través de l'ús d'una revisió del llenguatge i els recursos tradicionals que ofereixen l'arquitectura del voltant. El volum principal alinea els habitatges a l'exterior, mentre que a l’interior

Vivenda Jove // 15

es crea un carrer elevat en la primera planta que es projecta amb una doble funció, corredor d'accés i espai comunitari de confluència i interrelació dels residents, obert a un ús dinàmic i cultural. Els habitatges es conceben com a contenidors, les característiques dels quals son els sostres alts, la seua qualitat espacial i la llum. Aques-tes unitats s'organitzen en bandes destacant la seua flexibilitat d'ús.

En Sociòpolis, desperta el nostre interès la proposta de Lourdes García Sogo (Sogo Arquitectes) que fa ús d’una estructura lleugera i modulada, així com de tècniques de construcció en sec per a resol-dre un programa que es planteja diferent de l'anterior, donant lloc també a espais comunitaris i àmbits de cooperació. A pesar de l’ús d’horta de valor, Sociòpolis aporta la creació d'un teixit residencial al qual la realitat física queda complementada amb la realitat virtual a través de la implementació de les noves tecnologies, les xarxes d'informació i els sistemes digitals.

A Alacant, l'edifici intergeneracional de Plaza Amèrica, de Carmen Pérez Molpeceres i Consuelo Argüelles Alvarez, uneix a joves i majors, oferint una resposta a través de la convivència d'ambdós col·lectius. El programa de caràcter polivalent es complementa amb diferents dotacions vinculades a l'activitat residencial. Els dife-rents espais comuns i individuals s'integren en un edifici que fuig de la compacitat fragmentant el volum, creant un carrer interior que permeteix la ventilació creuada de les habitacions.

Els llocs d’activitat comunes i de relació entre els usuaris es des-centralitzen per ocupar diversos espais en les diferents plantes de l’edifici, sent el nexe de tots ells el nucli de comunicaciones vertical. En la coberta de la planta primera es resol un espai enjardinat, espai de interrelació que convida al passeig i les confidències. La façana oest, empra una gelosia contínua de fusta atorgant-li una imatge característica que conforma el fons de l’escena de la plaça pública, alhora que proporciona la protecció solar necessària.

Afavorit pels concursos d'avantprojectes del IVVSA i altres instituci-ons, com el Patronat d'Habitatge de l'Ajuntament d'Alacant, trobem propostes de qualitat arquitectònica. Malgrat això, pensem que al-guns programes, no esmentats ací, segueixen reflectint maneres de vida tradicionals i no donen lloc a noves formes d’entendre l’habitar. Convidem des d'aquestes línies a propostes més arriscades, amb valor ambiental i espacial, adaptades a hàbits de vida diferents, amb més serveis comuns, equipaments i espais per a la interrelació. Hi ha bons exemples en habitatges destinats als nostres majors, serà moment de plantejar un model similar en l'habitatge jove?

César Bargues [email protected]

Blanca Franco Cordó[email protected]

L’ espai pensat

La resposta que des de les instituciones i col.lectius implicats ofereixen a les necessitats del públic jove en matèria d’habitatge és diversa. Així esdevenim espectadors anónims de un munt d’experi-ències que se succeeixen al llarg del territori de la Comunitat que bé mereixen la nostra atenció.

A València creiem interessant ressaltar el conjunt d'habitatges en el barri de Velluters obra de Jose Luis Sáez Martínez i Francisco Vigueras Marín-Baldo. Un exercici que s'integra en el seu entorn històric a través de l'ús d'una revisió del llenguatge i els recursos tradicionals que ofereixen l'arquitectura del voltant. El volum principal alinea els habitatges a l'exterior, mentre que a l’interior

Vivenda Jove // 15

ARTÍCULO VIVIENDA JOVEN, REVISTA CJCV

La respuesta que desde las instituciones y co-lectivos implicados se ofrecen a las necesidades del público joven en materia de habitación es diferente. Así nos convertimos en espectadores anónimos de un montón de experiencias que se suceden a lo largo del territorio de la Comuni-dad que bien merecen nuestra atención.

En Valencia creemos interesante resaltar el conjunto de viviendas en el barrio de Velluters obra de Francisco Vigueras Marín-Baldo. Un ejercicio que se integra en el su entorno histórico a través del uso de una revisión del lenguaje y los recursos tradicionales que ofrecen la arquitectura de alrededor. El volumen principal alinea las viviendas al exterior, mientras que en el interior se crea

Page 7: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

es crea un carrer elevat en la primera planta que es projecta amb una doble funció, corredor d'accés i espai comunitari de confluència i interrelació dels residents, obert a un ús dinàmic i cultural. Els habitatges es conceben com a contenidors, les característiques dels quals son els sostres alts, la seua qualitat espacial i la llum. Aques-tes unitats s'organitzen en bandes destacant la seua flexibilitat d'ús.

En Sociòpolis, desperta el nostre interès la proposta de Lourdes García Sogo (Sogo Arquitectes) que fa ús d’una estructura lleugera i modulada, així com de tècniques de construcció en sec per a resol-dre un programa que es planteja diferent de l'anterior, donant lloc també a espais comunitaris i àmbits de cooperació. A pesar de l’ús d’horta de valor, Sociòpolis aporta la creació d'un teixit residencial al qual la realitat física queda complementada amb la realitat virtual a través de la implementació de les noves tecnologies, les xarxes d'informació i els sistemes digitals.

A Alacant, l'edifici intergeneracional de Plaza Amèrica, de Carmen Pérez Molpeceres i Consuelo Argüelles Alvarez, uneix a joves i majors, oferint una resposta a través de la convivència d'ambdós col·lectius. El programa de caràcter polivalent es complementa amb diferents dotacions vinculades a l'activitat residencial. Els dife-rents espais comuns i individuals s'integren en un edifici que fuig de la compacitat fragmentant el volum, creant un carrer interior que permeteix la ventilació creuada de les habitacions.

Els llocs d’activitat comunes i de relació entre els usuaris es des-centralitzen per ocupar diversos espais en les diferents plantes de l’edifici, sent el nexe de tots ells el nucli de comunicaciones vertical. En la coberta de la planta primera es resol un espai enjardinat, espai de interrelació que convida al passeig i les confidències. La façana oest, empra una gelosia contínua de fusta atorgant-li una imatge característica que conforma el fons de l’escena de la plaça pública, alhora que proporciona la protecció solar necessària.

Afavorit pels concursos d'avantprojectes del IVVSA i altres instituci-ons, com el Patronat d'Habitatge de l'Ajuntament d'Alacant, trobem propostes de qualitat arquitectònica. Malgrat això, pensem que al-guns programes, no esmentats ací, segueixen reflectint maneres de vida tradicionals i no donen lloc a noves formes d’entendre l’habitar. Convidem des d'aquestes línies a propostes més arriscades, amb valor ambiental i espacial, adaptades a hàbits de vida diferents, amb més serveis comuns, equipaments i espais per a la interrelació. Hi ha bons exemples en habitatges destinats als nostres majors, serà moment de plantejar un model similar en l'habitatge jove?

César Bargues [email protected]

Blanca Franco Cordó[email protected]

L’ espai pensat

La resposta que des de les instituciones i col.lectius implicats ofereixen a les necessitats del públic jove en matèria d’habitatge és diversa. Així esdevenim espectadors anónims de un munt d’experi-ències que se succeeixen al llarg del territori de la Comunitat que bé mereixen la nostra atenció.

A València creiem interessant ressaltar el conjunt d'habitatges en el barri de Velluters obra de Jose Luis Sáez Martínez i Francisco Vigueras Marín-Baldo. Un exercici que s'integra en el seu entorn històric a través de l'ús d'una revisió del llenguatge i els recursos tradicionals que ofereixen l'arquitectura del voltant. El volum principal alinea els habitatges a l'exterior, mentre que a l’interior

Vivenda Jove // 15

es crea un carrer elevat en la primera planta que es projecta amb una doble funció, corredor d'accés i espai comunitari de confluència i interrelació dels residents, obert a un ús dinàmic i cultural. Els habitatges es conceben com a contenidors, les característiques dels quals son els sostres alts, la seua qualitat espacial i la llum. Aques-tes unitats s'organitzen en bandes destacant la seua flexibilitat d'ús.

En Sociòpolis, desperta el nostre interès la proposta de Lourdes García Sogo (Sogo Arquitectes) que fa ús d’una estructura lleugera i modulada, així com de tècniques de construcció en sec per a resol-dre un programa que es planteja diferent de l'anterior, donant lloc també a espais comunitaris i àmbits de cooperació. A pesar de l’ús d’horta de valor, Sociòpolis aporta la creació d'un teixit residencial al qual la realitat física queda complementada amb la realitat virtual a través de la implementació de les noves tecnologies, les xarxes d'informació i els sistemes digitals.

A Alacant, l'edifici intergeneracional de Plaza Amèrica, de Carmen Pérez Molpeceres i Consuelo Argüelles Alvarez, uneix a joves i majors, oferint una resposta a través de la convivència d'ambdós col·lectius. El programa de caràcter polivalent es complementa amb diferents dotacions vinculades a l'activitat residencial. Els dife-rents espais comuns i individuals s'integren en un edifici que fuig de la compacitat fragmentant el volum, creant un carrer interior que permeteix la ventilació creuada de les habitacions.

Els llocs d’activitat comunes i de relació entre els usuaris es des-centralitzen per ocupar diversos espais en les diferents plantes de l’edifici, sent el nexe de tots ells el nucli de comunicaciones vertical. En la coberta de la planta primera es resol un espai enjardinat, espai de interrelació que convida al passeig i les confidències. La façana oest, empra una gelosia contínua de fusta atorgant-li una imatge característica que conforma el fons de l’escena de la plaça pública, alhora que proporciona la protecció solar necessària.

Afavorit pels concursos d'avantprojectes del IVVSA i altres instituci-ons, com el Patronat d'Habitatge de l'Ajuntament d'Alacant, trobem propostes de qualitat arquitectònica. Malgrat això, pensem que al-guns programes, no esmentats ací, segueixen reflectint maneres de vida tradicionals i no donen lloc a noves formes d’entendre l’habitar. Convidem des d'aquestes línies a propostes més arriscades, amb valor ambiental i espacial, adaptades a hàbits de vida diferents, amb més serveis comuns, equipaments i espais per a la interrelació. Hi ha bons exemples en habitatges destinats als nostres majors, serà moment de plantejar un model similar en l'habitatge jove?

César Bargues [email protected]

Blanca Franco Cordó[email protected]

L’ espai pensat

La resposta que des de les instituciones i col.lectius implicats ofereixen a les necessitats del públic jove en matèria d’habitatge és diversa. Així esdevenim espectadors anónims de un munt d’experi-ències que se succeeixen al llarg del territori de la Comunitat que bé mereixen la nostra atenció.

A València creiem interessant ressaltar el conjunt d'habitatges en el barri de Velluters obra de Jose Luis Sáez Martínez i Francisco Vigueras Marín-Baldo. Un exercici que s'integra en el seu entorn històric a través de l'ús d'una revisió del llenguatge i els recursos tradicionals que ofereixen l'arquitectura del voltant. El volum principal alinea els habitatges a l'exterior, mentre que a l’interior

Vivenda Jove // 15

es crea un carrer elevat en la primera planta que es projecta amb una doble funció, corredor d'accés i espai comunitari de confluència i interrelació dels residents, obert a un ús dinàmic i cultural. Els habitatges es conceben com a contenidors, les característiques dels quals son els sostres alts, la seua qualitat espacial i la llum. Aques-tes unitats s'organitzen en bandes destacant la seua flexibilitat d'ús.

En Sociòpolis, desperta el nostre interès la proposta de Lourdes García Sogo (Sogo Arquitectes) que fa ús d’una estructura lleugera i modulada, així com de tècniques de construcció en sec per a resol-dre un programa que es planteja diferent de l'anterior, donant lloc també a espais comunitaris i àmbits de cooperació. A pesar de l’ús d’horta de valor, Sociòpolis aporta la creació d'un teixit residencial al qual la realitat física queda complementada amb la realitat virtual a través de la implementació de les noves tecnologies, les xarxes d'informació i els sistemes digitals.

A Alacant, l'edifici intergeneracional de Plaza Amèrica, de Carmen Pérez Molpeceres i Consuelo Argüelles Alvarez, uneix a joves i majors, oferint una resposta a través de la convivència d'ambdós col·lectius. El programa de caràcter polivalent es complementa amb diferents dotacions vinculades a l'activitat residencial. Els dife-rents espais comuns i individuals s'integren en un edifici que fuig de la compacitat fragmentant el volum, creant un carrer interior que permeteix la ventilació creuada de les habitacions.

Els llocs d’activitat comunes i de relació entre els usuaris es des-centralitzen per ocupar diversos espais en les diferents plantes de l’edifici, sent el nexe de tots ells el nucli de comunicaciones vertical. En la coberta de la planta primera es resol un espai enjardinat, espai de interrelació que convida al passeig i les confidències. La façana oest, empra una gelosia contínua de fusta atorgant-li una imatge característica que conforma el fons de l’escena de la plaça pública, alhora que proporciona la protecció solar necessària.

Afavorit pels concursos d'avantprojectes del IVVSA i altres instituci-ons, com el Patronat d'Habitatge de l'Ajuntament d'Alacant, trobem propostes de qualitat arquitectònica. Malgrat això, pensem que al-guns programes, no esmentats ací, segueixen reflectint maneres de vida tradicionals i no donen lloc a noves formes d’entendre l’habitar. Convidem des d'aquestes línies a propostes més arriscades, amb valor ambiental i espacial, adaptades a hàbits de vida diferents, amb més serveis comuns, equipaments i espais per a la interrelació. Hi ha bons exemples en habitatges destinats als nostres majors, serà moment de plantejar un model similar en l'habitatge jove?

César Bargues [email protected]

Blanca Franco Cordó[email protected]

L’ espai pensat

La resposta que des de les instituciones i col.lectius implicats ofereixen a les necessitats del públic jove en matèria d’habitatge és diversa. Així esdevenim espectadors anónims de un munt d’experi-ències que se succeeixen al llarg del territori de la Comunitat que bé mereixen la nostra atenció.

A València creiem interessant ressaltar el conjunt d'habitatges en el barri de Velluters obra de Jose Luis Sáez Martínez i Francisco Vigueras Marín-Baldo. Un exercici que s'integra en el seu entorn històric a través de l'ús d'una revisió del llenguatge i els recursos tradicionals que ofereixen l'arquitectura del voltant. El volum principal alinea els habitatges a l'exterior, mentre que a l’interior

Vivenda Jove // 15

César Bargues BallesterBlanca Franco Cordón

En Sociópolis, despierta nuestro interés la propuesta de Lourdes García Sogo (Sogo Arquitectes) que hace uso de una estructura ligera y modulada, así como de técnicas de construcción en seco para resolver un programa que se plantea diferent del anterior, dando lugar también a espacios comunitarios y ámbitos de cooperación. A pesar de la puesta de la huerta en valor, Soció-polis aporta la creación de un tejido residencial al que la realidad física queda complementada con la realidad virtual a través de la implementación de las nuevas tecnologías, las redes de información y los sistemas digitales.

En Alicante, el edificio intergeneracional de Plaza América, de Carmen Pérez Molpeceres y Consuelo Argüelles Alvarez, une a jóvenes y mayores, ofre-ciendo una respuesta a través de la convivencia de ambos colectivos. El programa de carácter polivalen-te se complementa con diferentes dotaciones vincula-das a la actividad residencial. Los diferentes espacios comunes e individuales se integran en un edificio que huye de la compacidad fragmentando el volumen, creando una calle interior que permite la ventilación cruzada de las habitaciones.Los sitios de actividades comunes y de relación entre los usuarios se descentralizan para ocupar diversos espacios en las diferentes plantas del edificio, siendo el nexo de todos ellos el núcleo de comunicaciones vertical.

En la cubierta de la planta primera se resuelve un espacio ajardinado, espacio de interrela-ción que invita al paseo y las confidencias. La fachada oeste, emplea una celosía continua de madera otorgándole una imagen característica que conforma el fondo de la escena de la plaza pública, que proporciona la protección solar necesaria.Favorecido por los concursos de anteproyectos del IVVSA y otras instituciones, como el Patro-nato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, encontramos propuestas de calidad arquitectóni-ca. A pesar de ello, pensamos que algunos pro-gramas, no nombrados aquí, siguen reflejando maneras de vida tradicionales y no dan lugar a nuevas formas de entender el habitar.

Invitamos desde estas líneas a propuestas más arriesgadas, con valor ambiental y espacial, adaptadas a hábitos de vida diferentes, con más servicios comunes, equipamientos y espacios para la interelación. Hay buenos ejemplos de vivienda destinados a nuestros mayores, ¿será momento de plantear un modelo similar en la vivienda joven?

una calle elevada en la primera planta que se proyecta con una doble función, corredor de acceso y espacio comunitario de confluencia e intere-lación de los residentes, abiertos a un uso dinámico y cultural. Las vivien-das se conciben como contenedores, las características de las cuáles son los techos altos, su calidad espacial y la luz. Estas unidades se organizan en bandas destacando su flexibilidad de uso.

Page 8: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

EDIFICIO DE VIVIENDAS, VALENCIA

Page 9: Cv y portfolio Blanca Franco - ES
Page 10: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE, CULLERASuelos Cubierta vegetal Usos del suelo Unidades del paisaje

Asentamientos humanos Infrastructuras Sistema hidrológico Espacios abiertos

Page 11: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

2010 URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE - CULLERA

Recursosambientales culturales visuales

Procesosnaturales antrópicos

CONFLICTOS Y OPORTUNIDADESPara el uso y conectividad de los espacios abiertos

Page 12: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

2012 WINERY IN REQUENA

BODEGA, REQUENA

Page 13: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

2012 WINERY IN REQUENA

2012 WINERY IN REQUENA

2012 WINERY IN REQUENA

2012 WINERY IN REQUENA

Page 14: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mPlanta Baja

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mSección B

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

COMPLEJO DE OFICINAS, VALENCIA

Page 15: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mSección A

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mPlanta tipo oficinas libre

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

Page 16: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mAlzado Sur (con protección)

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mPlanta Primera

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mSección C

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

COMPLEJO DE OFICINAS, VALENCIA

Page 17: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBÁÑEZ Escala 1:250mSección F

Franco Cordón, Blanca PFC t1 2011-2012

Page 18: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

UN JARDÍN - DIVERSOS JARDINEROS, SUR DE PARÍS

Ciudad Jardíntradicional

Nuevo esquema para La Plaine de Montjean

Page 19: Cv y portfolio Blanca Franco - ES
Page 20: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

UN JARDÍN - DIVERSOS JARDINEROS, SUR DE PARÍS

Peatones / BicisTranvíaTrenOrlyVal

Page 21: Cv y portfolio Blanca Franco - ES
Page 22: Cv y portfolio Blanca Franco - ES

ARQUITECTA

Blanca Franco CordónValencia, España04 Marzo 1986

[email protected]+34 629 56 83 83Skype: blanca-franco