Breeduit 18 sept. 2014 (pdf)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Breeduit 18 sept. 2014 (pdf)

 • Verankering damwandenDrachtstervaart z.z. 3

  Wethouder op kennismakingsbezoek 5

  Aftrap ontwerpprocesPeinder Mieden 7

  Culturele zondag 9

  Opeinde in feeststemming 13

  w e k e l i j k s e i n f o r m a t i e k r a n t G e m e e n t e s m a l l i n G e r l a n d 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4

  Zie ook www.smallingerland.nl

  Het Wmo-loket is tot 31 december 2014 donderdags gesloten in verband met scholing van de medewerkers. De openingstijden van het loket zijn ma, di, wo en vrij van 8.30 tot 16.00 uur.

  ROC Friese Poort op zoek naar stageplekken 15

  Op maandag 15 september is gestart met de laatste werkzaamheden aan de openbare ruimte van het Raadhuisplein. Van de twee grote lichtmasten die aan de westzijde van het plein geplaatst worden, wordt momenteel de fundering aangelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Scheer en Foppen en Bert Fresh.

  Vanaf 29 september worden de grote lichtmasten aan de oost- en westzijde van het Raadhuisplein geplaatst en aan-gesloten op het elektriciteitsnetwerk. In de voeten van een aantal van deze licht-masten komen ook stroomkasten voor

  de warenmarkt. Naast de grote lichtmas-ten worden er ook kleinere masten en wandarmaturen geplaatst.

  De straatverlichting wordt aangevuld met een strook strooiverlichting. Dat zijn led-lampen in de vorm van bakste-nen die gestrooid worden in de strook bestrating tussen de natuursteen en de rijbaan aan de westzijde van het Raad-huisplein. Deze strook steekt ter hoogte van de Blokker over naar de gevel van de Houtbrox aan de oostzijde van het Raadhuisplein.Vanaf 29 september worden ook voorzie-ningen aangebracht voor de fonteinen in

  de poefen rondom het terras. Het gaat om een ondergrondse waterberging en de pomp- en stroomvoorzieningen. We verwachten dat de werkzaamheden eind oktober afgerond worden. In de loop van november zal er dan gelegenheid zijn om de herinrichting van de openbare ruimte te vieren.

  Verlichting Raadhuisplein komt eraan

  Elk kind een zwemdiploma ASmallingerland houdt een minimarege-ling schoolzwemmen, dit als opvolger van de eerdere vangnetregeling. Deze was bedoeld voor kinderen die na twee jaar schoolzwemmen nog geen zwemdi-ploma A hebben gehaald; via de regeling konden ze zonder bijbetalen doorgaan met schoolzwemmen. De gemeenteraad heeft aangedrongen op een regeling voor minima zodat financin geen obstakel vormen om toch een zwemdiploma A te halen. De kosten van deze regeling 10.000,- komen ten laste van het budget bijzon-dere bijstand. Voor het huidige school-jaar zijn 71 kinderen ingestroomd in het vangnet.

  De werkzaamheden aan De Centrale As in Smallingerland zijn in volle gang. Het meest zuidelijke deel, de aansluiting op de Wldwei bij Nijega, wordt aangelegd door BAM. Volgende week sluit BAM bij Nijega op- en afritten af. Het gaat om de afrit komende vanuit Drachten naar de N356 (Kommisjewei) en de oprit komende vanaf de Kommisjewei (N356)

  richting Drachten. Deze worden tussen 20.00 en 6.00 uur afgesloten op de vol-gende avonden en nachten: van dinsdag 23 op woensdag 24 september; van woensdag 24 op donderdag 25 september; van donderdag 25 op vrijdag 26 september.

  De Kilometerwei in Nijega krijgt nieuwe riolering. Volgende week maandag start de aannemer met de werkzaamheden vanaf het kruispunt met de Kommisje-wei. De planning is om het eerste deel, tot aan de Fiifhoeke, binnen 5 weken klaar te hebben. Vanaf maandag 27 oktober is het deel tot aan de

  Aldegeasterdyk aan de beurt. Deze fase neemt naar verwachting 6 weken in beslag en zal duren tot uiterlijk vrijdag 5 december aanstaande. Gedurende de werkzaamheden is het doorgaande verkeer over de Kilometerwei gestremd. De tijdelijke omleidingsroute wordt op borden aangegeven.

  Stremming Kilometerwei in Nijega

  Op- en afrit Wldwei bij Nijega afgesloten

  TOP OPSLAGBOXZORGELOOS FLEXIBEL

  R o e f 6 i n D R a c h t e n 0 5 1 2 5 1 0 2 6 9

  Top Opslagbox1 e m a a n D g R at i s !

  C

  cultureel DrAchten

  Ervaar de smaak van

  Maak kennis met de culturele smaakmakers van Drachten

  De culturele Drachtster zondagen worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Smallingerland

  COMM/EJ/92014

  zonDAg 28 september

  museumplein DrAchten

  14.00 tot 17.00 uur

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 2

  Voor senioren

  De Warrenhove is onderdeel van Zorggroep Liante.

  Zin in een Mosselmenu?

  U bent van harte welkom. Ook voor Zorg Thuis, huishoudelijke zorg en maaltijdservice kunt u bij ons terecht.

  De Warren 8 Drachten T 0512 591 100 www.dewarrenhove.nl

  Noteer

  alvast in uw

  agenda:

  Duits buffet op

  29 oktober!

  Activiteiten september

  Wanneer? Woensdag 24 september om 18:00 uur.

  Waar? In restaurant de Taveerne van De Warrenhove, de Warren 8 te Drachten.

  Wat? Zeeuwse mosselen traditioneel bereid met stokbrood, frites, rauwkost, kruiden-boter en whiskysaus.

  Prijs? 12,50 per persoon.Reserveren: Graag voor maandag 22 september voor

  12:00 uur. Reserveren is mogelijk op elke dag tussen 08:00 en 16:30 uur.

  50% kortingop een accessoire naar keuze* bij aankoop van een abonnement

  *van

  max

  imaa

  l 5

  0,-

  Deze actie is geldig van 17-09-2014 t/m 15-10-2014 en geldt niet in de combinatie met andere acties

  Exclusief bij BelCompany Drachten, Noorderbuurt 42

  M A A T SCHAPPELIJ K E ONDERNEMI N G S M ALLINGE R L A N D

  MOSZuidkade 62/1 9203 CN Drachtentel. 0512 - 51 55 98

  Talent zoekt Kok/ kokkin

  Talent -Centrum voor vrijwillige inzetVan Knobelsdorplein 1239203 DH Drachten0512 - 51 18 59ma en do: 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uurdi en wo: 9.00 - 12.00 uur

  voor de vrijdagmiddag die samen met de kinderen en jongeren van de Ronald Mac Donald Hoeve wil koken.Dit gaat om eenvoudige maaltijden, en de boodschappen worden bezorgd.

  maaltijdservice @Holdert Van Knobelsdorplein 1219203 DH Drachten0512 - 51 56 71

  * elke maandag t/m vrijdag van12.00 - 13.15 uur* elke donderdag buetavond 17.00 - 19.30 uur

  lekker, gezellig en betaalbaar

  Maaltijdservice

  liever thuisbezorgd?Wij bezorgen:- koelverse maaltijden - warme maaltijden

  MOS

  Zoekt u vrijwilligerswerk, maar staat uw klus er vandaag niet bij ?Kom gerust eens langs om ook andere vacatures te doorzoeken.

  * diten geen bezwaar en per dag keuze uit 3 menus

  bel voor meer informatie met @Holdert

  Begeleidster die lichte administratieve en huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten, en het begeleiden van leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar.

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 3

  Brede School de Wiken heeft een aanvraag ingediend om een pilot uit te voeren in het kader van WE. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onder-wijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. De pilot richt zich op het betrekken van ouders bij de taalont-wikkeling van hun kind en een goede afstemming tussen de diverse organisa-ties die op verschillende momenten bij het kind zijn betrokken.

  Brede School de Wiken krijgt een eenma-lige subsidie van 31.600 om invulling te geven aan de pilot. Dit geld komt uit het budget voor onderwijsachterstan-denbeleid.

  Met de inzet van VVE wordt geprobeerd om een vroegtijdig geconstateerde ach-

  terstand weg te werken, zodat het kind vanaf groep 3 mee kan komen met zijn leeftijdsgenootjes. Naast de ondersteu-ning op de voor- en vroegschool moet er ook in de thuissituatie van het kind aandacht zijn voor de achterstand. WE Thuis is een programma dat specifiek is ontwikkeld om het kind ook in de thuisomgeving te stimuleren, waarbij bijzondere aandacht is voor het bevorde-ren van vaardigheden van de ouders bij spreken en voorlezen. De MOS heeft het programma WE Thuis eerder ingezet op een andere peuterspeelzaal en de eerste signalen zijn positief. Brede School de Wiken biedt nu een goede gelegenheid om WE Thuis in een breder verband te testen, omdat alle be-trokken instanties fysiek bij elkaar zitten in het gebouw.

  De werkzaamheden rond de Drachtster-vaart lagen vorige week even stil. Dit had een technische oorzaak. In het ont-werp was namelijk bedacht dat de stalen damwand aan de zuidzijde van de vaart verankerd zou worden met 10 meter lange klapankers. Uit proeven die aan-nemer Van der Wiel vorige week gedaan heeft, blijkt echter dat ze bij 9 van de 10 plaatsen waar ze getest hebben niet verder komen dan 6 meter, omdat er

  ondergronds obstakels zijn. Er moet dus een andere oplossing gezocht worden. Die lijkt inmiddels gevonden te zijn, maar dat moet nog beoordeeld worden door de constructeur en de gemeente. Daarna moet de onderaannemer nog de ankers aanpassen voor ze geplaatst kun-nen worden. De tussenliggende periode wordt nu benut om verder te gaan met de aanleg van de riolering.

  Aanpassing verankering damwanden Drachtstervaart z.z.

  taalachterstand jonge kind aanpakken mt de ouders

  Er komt energiebesparende verlich-ting in de abris en billboards in onze gemeente. Het exploitatierecht van de 30 abris en 5 billboards in Smallingerland ligt bij het bedrijf Clear Channel Hil-lenaar. Clear Channel Hillenaar betaalt hiervoor per jaar aan de gemeente 67.020,- voor het exploiteren van de abris en 44.520,- voor het exploiteren van de billboards. De energiekosten zijn voor rekening van de gemeente.

  De opbrengsten van de adverteerders vallen echter tegen. Daarom wil het be-

  drijf nu energiezuinige LED-verlichting aanbrengen onder voorwaarde dat de gemeente de besparing in mindering brengt van de exploitatie-vergoeding. De berekende energiereductie is in dit geval 68%. Een rekensom op basis van het jaar-lijkse stroomverbruik van betreffende objecten, wijst uit dat dit een besparing kan opleveren van pim. 1.360,- per jaar. Het levert de gemeente geen financieel voordeel op, maar het past wel in het streven naar duurzaamheid. Clear Chan-nel Hillenaar gaat de zuinige verlichting vr 1 januari 2015 plaatsen.

  Energiezuinige verlichting in abris en billboards

  Nu de verbouwing van de Lawei is stilge-legd, heeft dit ook consequenties voor de openbare ruimte.

  In de afgelopen weken is nieuwe riole-ring gelegd in het gedeelte tussen Lawei en de flats aan de Mevrouw de Rooweg. De riolering is aangelegd en deze week is begonnen met het zetten van de trot-toirbanden. Daarna wordt gestraat en deze werkzaamheden duren nog onge-

  veer 2 weken. De Reidingweg kan over 2 3 weken weer opengesteld worden voor verkeer. Op dat moment is het KO plein weer normaal bereikbaar.

  Er is nog geen zekerheid over een ver-dere planning. Dat de bouw is stilgelegd betekent dat we ook werkzaamheden in de openbare ruimte rondom de Lawei niet meteen kunnen afronden. We vra-gen ieders geduld en begrip.

  Werk rond de Lawei

  De gemeente Smallingerland is blij met elk initiatief dat de duurzaamheid stimuleert. Het Repair Caf is zon initia-tief. Ooit begonnen in Amsterdam en als een olievlek uitgegroeid tot een netwerk van lokale groepen, die ondersteuning krijgen van een landelijke stichting. Re-pareren in plaats van weggooien, dat is de bedoeling. Het Repair Caf Drachten werkt helemaal met vrijwilligers met ie-der hun eigen specialiteit en vakgebied. Door de diverse talenten te bundelen is men in staat veel apparatuur en andere spullen te repareren. Bent u zelf handig, dan bent u natuurlijk van harte uitgeno-digd om mee te helpen.

  Maar gewoon langskomen met een ka-potte cd-speler of schemerlamp of kruk of voor de gezelligheid mag ook. Het Repair Caf is ook bedoeld om inwoners

  op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen.

  Alles wat stuk is en gemaakt kan wor-den, is welkom: kleding, meubels, elek-trische apparaten, fietsen, speelgoed etc. De reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciens, naaisters, timmerlie-den en fietsenmakers. De eerstvolgende data voor Repair Caf Drachten zijn 30 september in wijkcentrum De Kouwe en 18 oktober in de openbare bibliotheek. Reparatie is gratis (al is een vrijwillige bijdrage altijd welkom).

  Kijk voor meer informatie op www.repaircafedrachten.nl

  Duurzaam vrijwilligerswerk in Repair Caf

  Stationsweg 76-78 DrachtenTelefoon 0512 - 541496

  Plisses en DuettesKeuze uit honderden

  kleuren nu met25% korting.

  En altijdgratis meten engratis plaatsen!

  Nieuwe riole-ring voor De EeAannemer Jansma start op maandag 22 september aanstaande met de aanleg van nieuwe riolering op De Ee. De werk-zaamheden worden gefaseerd uitge-voerd. De aannemer start met het deel voor de huisnummers 2 tot en met 28. Daarna volgen de delen voor de num-mers 40 tot en met 48 en 50 tot en met 58. Gedurende de werkzaamheden is het genoemde deel van de straat gestremd. De hele klus duurt naar verwachting 6 weken.

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 4

  V i e r d e h e r f s t I n S t i j l

  Breeduit zoekt een k andidate voor een modieuze make over .Bent u toe aan een nieuwe persoonlijke uitstraling? Geef u dan op als kandidate voor een echte make over! Als u verkozen wordt staan er zes specialisten in centrum Drachten voor u klaar om u een deskundig mode-advies te geven.

  U krijgt van ons een nieuw kapsel en u wordt in stijl opgemaakt volgens de laatste trends. Voorafgaande aan de foto-sessie adviseren wij u over de laatste mode, zowel in kleding als in lingerie. Sieraden, een horloge, een brilmontuur, een tas en bijpassende schoenen maken het beeld compleet!

  Wilt u als kandidate in aanmerking komen, dan kunt u ons een mail zenden met uw motivatie en liefst een pasfoto: [email protected] kan tot:26 september a.s. Het resultaatwordt gepubliceerd in weekbladBreeduit van 9 oktober a.s.

  MOLENEIND ZZ 13 DRACHTENwww.boetyk.nl

  In Style KappersHoutlaan 6 Drachten

  tel. 0512-356910

  BOETYK

  ZUIDERBUURT 20A DRACHTEN

  LINCHERIE DRACHTEN

  ZUIDERBUURT 3 DRACHTEN TELEFOON 0512-515158

  Als jonge moeder valt het niet mee om tijd te vinden voor jezelf. Maar met het einde van mijn zwangerschapsverlof in zicht ben ik vastberaden om mezelf nog n dagje pure me-time te gunnen. En baby Lisa? Die wordt vandaag lekker verwend door oma.

  Met stip als eerste op mijn lijstje vandaag: lin-gerie shoppen! Nu de borstvoeding achter de rug is, snak ik ernaar om mijn boezem weer eens in een verleidelijker setje te hullen. De afgelopen maanden kwam het moeder-zijn op de eerste plaats, maar nu zijn mijn borsten weer helemaal voor mezelf en ook wel een beetje voor hem ;-).

  Ik hoorde een vriendin vertellen over Linche-rie, over hun heel persoonlijke aanpak en hun uitgebreid lingerie-advies. En dat is precies wat ik nu nodig heb, want mijn oude bhs zit-ten niet meer lekker ook al zijn de zwanger-schapskilos intussen helemaal verdwenen. Zou ik toch een andere maat nodig hebben? Ik hoop dat het bezoekje aan Lincherie uit-sluitsel brengt en dat ik me weer op en top vrouwelijk en sexy kan voelen in een nieuw setje (of twee, of drie, ).

  De etalage ziet er alvast veelbelovend uit, leuke modelletjes en veel kleurtjes. Ik heb er al helemaal zin in. Vroeger plukte ik gewoon zelf enkele modelletjes in hippe kleuren uit de rekken van een grote winkel-keten: passen en klaar, vaak met een miskoop tot gevolg! Wanneer ik de winkel binnenloop

  wacht me meteen een warm welkom van de eigenaresse. Ik ben onder de indruk van het aanbod: de winkel is ruim maar toch gezellig en heeft een duizelingwekkende collectie van bhs wat een waaier van modellen en ma-ten, tot en met J-cup! - en badmode. Mijn all time favourite Marie Jo, het sexy en stijlvolle Aubade waar mijn man zo van houdt, de bekende snit van Prima Donna, ze zijn er alle-maal. Ik spot meteen een hippe animal print, een Chanel-achtig setje in zwart en wit en een pastelkleurig retro-exemplaar met kant. Mmmm dat wordt moeilijk kiezen!

  Als de Lingerie Styliste, Marije, zoals ik haar mag noemen want als het over zoiets intiems gaat vindt ze het maar logisch dat ik haar bij haar voornaam aanspreek, hoort dat ik voor het eerst in een Lincheriewinkel langskom, licht ze even toe waar Lincherie voor staat. Het persoonlijke advies op maat van elke klant is d rode draad in haar verhaal. En die excellente service mag ik meteen aan den lijve ondervinden. We gaan voor jou het per-fecte setje uitzoeken, verzekert Marije me.

  En hoe! Ze neemt me mee naar de paskamer en terwijl ik mijn koffie op drink polst ze bij mij naar mijn stijl, naar wat ik graag zie, wat ik in het dagelijkse leven doe en waar ik me goed in voel. Ze neemt eerst mijn maat op. En ja, die is anders dan voor-heen. Mijn boezem is een maatje geslon-ken. Een paar centimeter voor sommigen, maar voor dagelijks gebruik een wereld van verschil. Wanneer ik haar dat zeg, knikt ze blij. Het is net zoals bij de per-fecte jeans of de juiste schoenen zegt ze. Veel vrouwen nemen hun BH, het kledingstuk dat ze dagelijks en rechtstreeks op hun lichaam dragen, niet serieus omdat het voor de buitenwereld niet zichtbaar is. Inderdaad een beetje gek als je er even over nadenkt.Als Marije even later terugkomt met een vijftal

  bhs krijg ik het gevoel dat ik met een perso-nal shopper en stylist op stap ben. Dit is pure luxe! Ze heeft mijn smaak direct doorgrond. Zag ze me lonken naar die geweldige print die ik bij het binnenkomen spotte? En hoe wist ze dat die groenblauwe tint precies bij mijn huid zou passen? Ik loop nog eventjes met haar mee de winkel in om nog een paar leuke modelletjes te kiezen. Gelukkig hangt er een comfortabele badjas in de winkel die ik kan aandoen zodat ik me niet eerst helemaal terug aan hoef te kleden. Niet al-leen de maat zit helemaal goed, maar ook de verschillende modellen zijn een schot in de roos. Ik pas, ik wik en weeg: een push-up die me voor een avondje uit een verleidelijk de-collet bezorgt, een t-shirtbh met hippe print voor alledag, een sensueel kanten balconnet voor date night met mijn man? In de zachte, verlichting van de paskamer zien ze er allemaal erg mooi uit.

  Het geheim van de perfecte bh is niet alleen een kwestie van de juiste maat, licht Marije intussen toe, ook de snit en de kleur spelen een belangrijke rol. Het juiste model zet je troeven in de kijker en camoufleert die puntjes waar je zelf minder blij mee bent. En een

  passende kleur laat je huid en ogen oplichten. Jij bent bijvoorbeeld een

  wintertype. Geen paniek lacht ze dit zegt niets over je persoonlijkheid. Tinten met een blauwe ondertoon staan je erg goed. Ik kan haar alleen gelijk geven.

  Uit de vijf bhs die Marije voor me uitzocht hou ik uiteindelijk

  twee topfavorieten over. En dan wil ik niet meer kiezen: ik neem ze

  allebei: het comfy maar

  Lingerie shoppen zou pure verwennerij moeten zijn, voor iedereen.

  Marije (r), als een personal shopper heeft ze me geholpen

  Nooit gedacht dat lingerie-shoppen zo leuk kon zijn. Pure Me-time.

  fashionable! exemplaar en die sexy snit voor een speciale gelegenheid. Met de bijpassende slipjes erbij voel ik me weer op en top vrouwelijk n verleidelijk.

  Nooit gedacht dat lingerie kopen zo leuk kon zijn. Pure me-time. Al zal manlief ook wel blij zijn als ik mijn nieuwe aanwinsten toon vanavond.

  Ze legt me nog uit dat ik de volgende keer ook gerust een afspraak kan ma-ken als ik dat zou willen. Helemaal vrijblijvend en gegarandeerd een styliste die helemaal tot je beschik-king staat. zegt ze. Hmm, klinkt aanlokkelijk..

  Ook behoefte aan een beetje me-time? Bij Lincherie, succes en plezier gegarandeerd! Niet voor niets verkozen tot beste lingerie-zaak van het land!

  Op 25, 26 en 27 september zijn er bovendien Lincherie Fashion Days: met een hapje en drankje ontdek je er de nieuwe collectie. Ook is het rad van fortuin aanwezig!

  Lincherie DrachtenZuiderbuurt 39203 CS DrachtenTel. 0512-515158www.lincherie.nl

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 5

  bekendmakingen

  Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon 0512 581234. Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: B&W van Smallingerland,Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

  Voornemen uitschrijVing uit Basisregistratie Personen (BrP)

  Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting de adreswijziging (artikel 2.39 Wet BRP) of het vertrek naar het buitenland (artikel 2.43 Wet BRP) binnen vijf dagen na de wijziging, door te geven aan de woongemeente.

  Emigratie naar onbekend, naam/geboortedatum:

  H. Ahmed Sharif, 18-01-1984T. Bold, 22-06-1993H. Ahadzadeh Delshad, 11-08-1983

  Onderzoek heeft tot op heden geen betrouwbare gegevens over de feitelijke woon- of verblijfplaats aangetoond. De gemeente is daarom van plan bovenvermelde personen uit Nederland uit te schrijven met ingang van de datum waarop deze publicatie in de Breeduit plaatsvindt. Deze bevoegdheid ontlenen wij aan artikel 2.22 Wet BRP. Belanghebbende(n) kan/kunnen tot twee weken na deze publicatie, mondeling (op afspraak bij de eenheid Burgerzaken) of schriftelijk reageren (uw zienswijze geven) op dit voornemen. Een schriftelijke (ondertekende) reactie kan worden ingediend bij Gemeente Smallingerland, eenheid Burgerzaken, Postbus 10.000, 9200 AH Drachten. Einde reactietermijn is 02-10-2014.

  Dit voornemen wordt op deze wijze bekend gemaakt op grond van artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie kan er contact op worden genomen met de eenheid Burgerzaken. Het telefoonnummer is 0512-581234. Na de termijn van twee weken wordt er zo nodig een beslissing genomen die wederom in de Breeduit en op onze website gepubliceerd zal worden.

  HV/BZ

  Besluit uitschrijVing uit de Basisregistratie Personen (BrP)

  Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan de verplichting hun adreswijziging (artikel 2.39 Wet BRP) of het vertrek naar het buitenland (artikel 2.43 Wet BRP) binnen vijf dagen na de wijziging, door te geven aan de woongemeente.

  Emigratie naar onbekend, naam/geboortedatum: A.B.R. Passial, 01-05-1976L. IJsselstein, 15-11-1985E.T. Mahary, 24-06-1984Saad Abdulmunim Hadi, 01-04-1958Ammar Kazhem Sadkhan, 10-08-1980O. El Abaji, 03-01-1979Sameh Malak Saweres Boles, 30-11-1977Raed Al-Maliki, 25-02-1968Tan, Kaiqyn, 03-12-1984A. de Vries, 24-07-1971

  (Publicatie voornemen: 28-08-2014)

  Onderzoek heeft tot op heden geen betrouwbare gegevens over de feitelijke woon- of verblijfplaats aangetoond. Wij hebben daarom besloten bovenvermelde persoon uit Nederland uit te schrijven. Deze bevoegdheid ontlenen wij aan artikel 2.22 Wet BRP. De emigratie treedt in werking met ingang van de datum waarop het voornemen (de aankondiging) is gepubliceerd in de Breeduit. Belanghebbenden kunnen tot zes weken gerekend vanaf de dag na publicatie van deze beslissing in de Breeduit, bezwaar maken. Het gemotiveerde en ondertekende bezwaarschrift kan ingediend worden bij Gemeente Smallingerland, College van B&W, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 10.000, 9200 AH Drachten.

  De beslissing wordt op deze wijze bekend gemaakt op grond van artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie kan er

  contact op worden genomen met de afdeling Bestuursondersteuning, tel. 0512 581234.

  HV/BZ

  de gemeenteraad Van smallingerland Vergadert oP dinsdag 23 sePtemBer om 19.30 uur in het gemeentehuis Van drachten

  AGENDA DE RONDE TAFEL - LOCATIE RAADZAAL

  1. Opening2. Vaststelling agenda 3. Beleidsplan en Verordening Zorg voor Jeugd 19.30 20.30 uur4. Extra hoofdstuk samen voor elkaar en 20.30 21.30 uur addendum WMO beleid5. Sluiting

  De vergadering in de raadzaal is live via internet (www.smallingerland.nl) te volgen n via de radiozender Smelne FM (kabel: 96.1, ether 106.5) te beluisteren

  AGENDA DE RONDE TAFEL - LOCATIE TROUWZAAL

  1. Opening2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling bestemmingsplan Leeuwerikstraat e.o. Drachten 19.30 20.15 uur4. Vaststelling bestemmingsplan Ambachtsloane Rottevalle 20.15 21.00 uur5. Sluiting

  De vergadering in de trouwzaal is niet live te volgen. Achteraf zal de geluidsopname aan de vergaderstukken op de website www.smallingerland.nl worden toegevoegd.

  Wilt u deelnemen aan een Ronde Tafel-vergadering? U bent van harte welkom. Op www.smallingerland.nl/rondetafel kunt u door te kiezen voor vergaderingen en stukken de agendas van de avonden en de bijbehorende stukken bekijken. Om deel te nemen aan een Ronde Tafel-vergadering is vooraf aanmelden gewenst via [email protected]

  Vergadering clintenraad smallingerland

  De Clintenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 22 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

  AGENDA1. Opening 2. Vaststellen van de agenda3. Notulen ledenvergadering van 25 augustus 2014 4. Secretariaat5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur 5B. Actuele Zaken en Mededelingen6. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheids- onderzoek Wet werk en bijstand (stand van zaken)7. Spreekuur (signalen uit de achterban)8. Rondvraag en sluiting.

  Voornemen uitschrijVing uit Basisregistratie Personen (BrP)

  Besluit uitschrijVing uit de Basisregistratie Personen (BrP)

  Vergadering clintenraad smallingerland

  de gemeenteraad Van Van Vsmallingerland Vergadert oPdinsdag 23 sePtemBer om 19.30 uur in het gemeentehuis Van Van V drachten

  Wethouder Marja Krans was op bezoek in Boornbergum om kennis te maken met vertegenwoordigers van Boornbergum en Kortehemmen, twee dorpen uit haar regio. Er is onder andere gesproken over de activiteiten van Dorpsbelang en over de wensen die in de dorpen leven. De vier wethouders van het nieuwe college hebben behalve een portefeuille met taakvelden, ook een eigen regio. Dit maakt het gemakkelijker voor men-sen om iemand van het college aan te spreken. Elk dorp en elke wijk heeft een vaste wethouder die als aanspreekpunt fungeert.

  Marja Krans: Boornbergum/Kortehem-men, De Wilgen/Smalle Ee/Buitenst-vallaat, De Veenhoop, Goengahuizen, Oudega en Helmhout Jos van der Horst: Nijega, Opeinde, De Tike, De Drait en De Trisken.Nieske Ketelaar: Drachtstercompagnie, Rottevalle, De Folgeren, De Singels, De Bouwen en de Venen.Ron van der Leck: Houtigehage, Het Zuid, De Swetten, Noordoost en De Wiken.

  Ook de andere drie wethouders gaan op kennismakingsbezoek.

  Wethouder op kennismakingsbezoekEnkele weken geleden startte de aan-nemer met rioleringswerkzaamheden

  op de Sydwende. In fasen wordt de hele straat voorzien van een nieuw riool. Aan-staande maandag begint de aannemer met het derde deel. De planning ziet er als volgt uit:

  Deel tussen huisnummers 42 t/m 54Start: maandag 22 september. Afgerond: uiterlijk vrijdag 17 oktober.

  Deel tussen huisnummers 26 t/m 42Start: maandag 13 oktober.Afgerond: uiterlijk vrijdag 21 november.

  Deel tussen huisnummers: 56 t/m 62Start werkzaamheden: maandag 3 november. Afgerond: uiterlijk vrijdag 5 december.

  Deel tussen huisnummers: 66 t/m 68 en 78 t/m 80. Start werkzaamheden: maan-dag 24 november. Afgerond: uiterlijk vrijdag 19 december

  Tijdens de werkzaamheden is het ge-noemde deel van de straat niet toeganke-lijk voor autos. De woningen blijven wel bereikbaar voor voet- en fietsverkeer. De aanwonenden ontvingen inmiddels een brief met verdere informatie.

  Nieuwe riolering Sydwende

  Dinsdag 16 september waren de heer en mevrouw Hof-De Vries uit Drachten 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjeerd van Bekkum bezocht het jubilerende echtpaar dinsdagmiddag om te feliciteren.

  60 jaar getrouwd

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 6

  Najaar /Winter 2014

  Langewal 12, 8401 DD Gorredijk T (0513) 46 53 05 Bekijk onze collectie op onze site www.romeeshoes.nl

  K I J K V O O R O n s U I T G E B R E I D E L E s E n C U R s U s A A n B O DO P [ W W W . M E L D I J . n L ] O F B E L M E T [ 0 5 1 2 5 1 4 2 9 3 ]

  P R O E F L E s s E n V A n A F 2 9 s E P T E M B E R

  nIEUWE MEDIAFOTOGRAFIETEKEnEn En sChILDEREnKERAMIEKThEATER voor meer infowww.meldij.nl

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 7

  Ruim 500 mensen bezochten afgelopen zaterdag een van de activiteiten op de Open Monumentendag. Het landelijke thema dit jaar was Op reis. Na de ope-ning door wethouder Niekske Ketelaar vertrokken oldtimers, elektrische autos en boten voor een rondreis langs de ver-schillende locaties binnen onze gemeen-te. Een publiekstrekker was de scheeps-werf aan het Buitenstvallaat waar het ruim honderd jaar oude sktsje De Jonge Trijntje te bezichtigen was. Daarnaast werden het Waldhske in Houtigehage en de monumenten in Opeinde erg goed bezocht. Afgelopen zondag was het mogelijk om tegen gereduceerd tarief een rondvlucht boven Drachten te ma-ken. Ook daar werd gretig gebruik van gemaakt.

  Open monumentendag trok veel bezoekers

  Fotos Erna van der Wijk en Harry v.d. Linde

  Stappenplan geeft structuur aan ont-werpproces De Peinder Mieden.

  Op woensdag 10 september is de aftrap geweest van het ontwerpproces van het woongebied. Er waren maar liefst 30 aanwezigen waaronder zowel nieuwe leden als nieuwe gegadigden. In vijf ontwerpsessies en twee excursies moet er uiteindelijk een plankaart ontstaan waar de leden hun kavel en woonplek hebben uitgezocht. Onderstaande tekst is deels overgenomen uit het Stappen-plan Najaar 2014 dat de gegadigden en leden van het bestuur van de Kopers-vereniging hebben ontvangen.

  Wonen, leven en dus bouwen in het buitengebied is anders dan in een woonwijk. Het grootste verschil is dat de bestaande (groene) kwaliteit die je aantreft een basiswaarde is die je niet meer hoeft op te bouwen; je leefomge-ving is eigenlijk al klaar en leidend in te maken afwegingen. Diezelfde groene omgeving nodigt uit tot anders leven en tot ander gebruik van het perceel. De meeste standaard woonplannen zijn nog steeds gericht op het wonen in de straat tussen buren, met regeltjes over de diepte van de voortuin, de plaats voor het bijgebouw en de afstand tus-sen de woningen onderling. Als dit al-lemaal wegvalt, wat zijn dan de kaders die je steunen bij het maken van een

  ontwerp; ofwel; wat als alles kan, wat moet ik dan? Wat geeft houvast en hoe neem je stap-voor-stap de goede beslis-singen. Hoe ontwerp je een plan voor gebouw en erf in het buitengebied?

  De kopersbijeenkomsten in het najaar van 2014 hebben allemaal een eigen hoofdthema. Naast werken aan dat thema is er ruim tijd voor het werken aan de plankaart. Het doel is om tegen het einde van het jaar een bruikbare plankaart te hebben n 25 leden. Iedere avond is er een professional die het thema inleidt en de discussie met de groep begeleidt.

  10 september.Op die dag is ingegaan op het wonen in het buitengebied specifiek met betrek-king tot De Peinden Mieden; hoe kies je de ideale locatie, hoe richt je op die plek je private woonomgeving in, hoe plaats je de gebouwen en hoe geef je jouw woonprogramma vorm.

  4 oktoberWe gaan een voorbeeldproject vlakbij Drachten bekijken, je kunt dan zien hoe dit eerder is gedaan, in een redelijk vergelijkbaar landschap. Stap-voor-stap wordt gekeken naar het landschap, de historie, de situering van de woning op de kavel, het woonprogramma, duur-zaamheid, de realisatie (particulier

  Hoe ontwerp je het gebied, je erf en je droomwoning?opdrachtgeverschap) en de toekomst-plannen. De architectuur is hierbij niet zo van belang; de nadruk ligt op het totstandkomingsproces.

  8 oktoberHet onderwerp is dan natuurbeheer en de relatie natuur en privkavel. We komen in de natuur te wonen waar-bij het goed is na te denken over de overgang privkavel en hoe de natuur er uit kan zien. Waar streven we naar, wat is het eindbeeld.Het gaat dan om privacy, uitzicht, beleving maar ook de vormgeving van de erfscheiding. Ook praten we verder over wat er komt kijken bij natuurbe-heer. Wat laat je met rust en wanneer grijp je juist in?

  25 oktoberOp deze zaterdag gaan we met de groep op excursie en bezoeken een drietal voorbeeldprojecten in Ne-derland die te maken hebben met energieneutraal wonen, collectief beheer van je woon(natuur)gebied en collectief particulier opdrachtgever-schap.

  5 novemberDan spreken we over duurzaam- en energieneutraal bouwen. Welke keuzes komen op je af om je woning comfortabel en duurzaam te bouwen.

  Welke mogelijkheden zijn er en hoeveel kennis is er binnen de groep. Wat doe je zelf en wat kun je collectief doen.

  3 decemberDeze avond staat in het teken van de eigen woning. Hoe bepaal je de kosten? Hoe gaat een aanbesteding in zijn werk? Hoe regel je een omgevingsver-gunning? Maar ook: hoe gaat de be-stemmingsplanprocedure in zijn werk, wanneer kan ik starten met de bouw?

  Aanmelden als gegadigde of lid wor-den?U kunt zich vrijblijvend aanmelden bij de Kopersvereniging of de gemeente. Na aanmelding krijgt u een kopers-brochure thuisgestuurd. Of kijk op de website www.depeindermieden.nl.

  De Kopersvereniging De Peinder Mieden: Jentje Steegstra (secretaris), 06-53928741

  De gemeente Smallingerland: Jeltje van den Berg (projectleider), 0512-581234.

  Afgelopen dinsdagavond besloot de gemeenteraad om de parkeergarage Raadhuisplein aan te wijzen als eco-nomische activiteit in het algemeen belang. Dit betekent dat u straks een (marktconform) uurtarief van 1,20 gaat betalen; was dit besluit niet genomen dan zou dat 3,- per uur zijn geweest.

  De raad had de rekenkamer opdracht gegeven het economisch en werkge-legenheidsbeleid te onderzoeken. In de loop van de jaren zijn de plannen beter geworden op de uitvoering en in beleid. In een levendig debat gaven de verschillende partijen aan dat de inzet op het innovatiecluster (samenwer-king tussen Philips, Kiestra, Neopost, e.a.) belangrijk is. De PvdA gaf het college mee vooral ook het midden- en kleinbedrijf niet te vergeten. Het bedenken van nieuwe producten moet samen gaan met het maken van nieuwe producten; zo profiteren ook de mensen met een VMBO of MBO opleiding van extra werkgelegenheid. Wij kunnen vooral zorgen voor de randvoorwaarden: goede bereikbaar-heid over de weg en over het water, goed wonen en voldoende voorzienin-gen.

  In het vragenuurtje kwam de Wet Normering Topinkomens aan de orde. Deze wet stelt een grens aan de inkomens van de bestuurders in de zorg. Wethouder Jos van der Horst gaf

  aan dat er in de nieuwe contracten met zorgorganisaties de voorwaarde wordt opgenomen dat de bestuurders niet meer verdienen dan deze Wet toestaat. Gemeente en provincie mo-gen in de nieuwe wet bij subsidiever-lening voorwaarden stellen aan het inkomensnorm van bestuurders. Hoe deze wet uitpakt als zorgorgani-saties nieuwe bedrijven opzetten, gaat de wethouder uitzoeken.Zo was het weer een levendige en nuttige vergadering afgelopen dins-dag.

  Dinie Mulder, raadslid PvdA

  Uit de raad van 16 september

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 8

  Markt 4, DrachtenT. 0512-586100

  www.hypotheek-drachten.nl

  Siem en Douwe staan iedermoment van de dag voor je klaar.

  We berekenen wat je maximaalkunt lenen en wat je maand-lasten hierbij zijn.

  Wanneer je een huis op het ooghebt, ontvang je van ons eenberekening gericht op dit huis.

  We beantwoorden al je vragenen geven je handige tips.

  Je krijgt een kosteloos advies-gesprek bij Makelaardij Frieslandinzake het kopen van een huis.

  Hypotheek DrachtenConnecties in wonen

  Op zoek naar uweerste woning?Laat onze connectieswerken voor jou.Ben je op zoek naar je eerste huis? Dan is het belangrijk dat je goed voorbereid van startgaat. Je kunt het tenslotte maar n keer goed doen. Hypotheek DRACHTEN biedt je indeze orinterende fase het Hypotheek DRACHTEN starterspakket aan.

  Ga voor meer informatie over hetstarterspakket naarwww.hypotheek-drachten.nl

  Markt 4, DrachtenT. 0512-586100

  www.hypotheek-drachten.nl

  Siem en Douwe staan iedermoment van de dag voor je klaar.

  We berekenen wat je maximaalkunt lenen en wat je maand-lasten hierbij zijn.

  Wanneer je een huis op het ooghebt, ontvang je van ons eenberekening gericht op dit huis.

  We beantwoorden al je vragenen geven je handige tips.

  Je krijgt een kosteloos advies-gesprek bij Makelaardij Frieslandinzake het kopen van een huis.

  Hypotheek DrachtenConnecties in wonen

  Op zoek naar uweerste woning?Laat onze connectieswerken voor jou.Ben je op zoek naar je eerste huis? Dan is het belangrijk dat je goed voorbereid van startgaat. Je kunt het tenslotte maar n keer goed doen. Hypotheek DRACHTEN biedt je indeze orinterende fase het Hypotheek DRACHTEN starterspakket aan.

  Ga voor meer informatie over hetstarterspakket naarwww.hypotheek-drachten.nl

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 9

  omgevingsvergunningen

  Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon 0512 581234. Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: B&W van Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

  ingediende aanVragen Voor een omgeVingsVergunning

  Er is een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, aangevraagd voor:

  Boarnburgemer Heawei Boornbergum t.b.v. Polderhoofdkanaal, de aanleg van twee uitritten, ontvangen 8 september 2014 Buitenstvallaat Drachten, strijdigheid bestemmingsplan voor de aanleg van een ontsluitingsweg , ontvangen 4 september 2014 De Leijen 1, 9202 VE Drachten, de aanleg van een uitrit, ontvangen 3 september 2014 uitbreiding bijgebouw t.b.v. flatgebouw De Marke 122-216 Drachten, de uitbreiding van een bijgebouw, ontvangen 9 september 2014 De Nijverheid 31 a, 9207 DG Drachten, de kap van een boom, ontvangen 11 september 2014 De Warren 8, 9203 HT Drachten, het plaatsen van reclame, ontvangen 7 september 2014 Dokter Siebingasingel 12, 9218 PZ Opeinde, de kap van een boom, ontvangen 8 september 2014 Eems 11, 9204 BZ Drachten, de kap van twee bomen, ontvangen 29 augustus 2014 langs het Eijzengapaed tegen het Polderhoofdkanaal De Veenhoop, het kappen van de houtwal en het bosplantsoen, ontvangen 9 september 2014 Healwei 2 a, 9218 RH Opeinde, het kappen van 26 bomen (noordzijde sportpark Douwekamp), ontvangen 9 september 2014 Houtlaan 70, 9203 AX Drachten, de aanleg van een uitrit, ontvangen 3 september 2014 Kommisjewei 53, 9217 RM Nijega, het legaliseren van twee dakkapellen, ontvangen 3 september 2014 Korenmolen 138, 9203 VA Drachten, de bouw van een dakkapel, ontvangen 8 september 2014 kade Moleneind NZ vanaf brug Oude Nering tot

  vlonder centrum Drachten, het plaatsen van een steiger, ontvangen 4 september 2014 Raadhuisplein 9, 9203 CZ Drachten, het plaatsen van reclame, ontvangen 10 september 2014 Westersingel 2 ,9201 GD Drachten, het plaatsen van reclame, ontvangen 11 september 2014 zij/achterkant flat aan de Wielewalen 58-68 te Drachten, de kap van een boom, ontvangen 11 september 2014

  AG/AZ/ Publiek

  omgeVingsVergunningen

  Verleende vergunningen

  reguliere procedure, direct in werking

  Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

  - uitbreiding bijgebouw t.b.v. flatgebouw De Marke 122-216 Drachten, de uitbreiding van een bijgebouw, datum bekendmaking: 10 september 2014 - De Nijverheid 174, 9207 DN Drachten, de bouw van een berging, datum bekendmaking: 10 september 2014 - Gerben van Manenstraat 21-27 Drachten, de aanleg van een steiger, datum bekendmaking: 16 september 2014 - Kommisjewei 53, 9217 RM Nijega, het legaliseren van twee dakkapellen, datum bekendmaking: 16 september 2014 - kadastrale gemeente Oudega, sectie F, nummer 2575 (centrale as), de kap van een boom, datum bekendmaking: 17 september 2014 - Raadhuisplein 9, 9203 CZ Drachten, het plaatsen van reclame, datum bekendmaking: 16 september 2014

  Reageren Tegen de beschikking kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

  In werking treden De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat de beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

  reguliere procedure, niet direct in werking

  Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

  - De Friso 27, 9207 DA Drachten, de kap van een boom, datum bekendmaking: 16 september 2014 - De Meer 46, 9201 EZ Drachten, de kap van een boom, datum bekendmaking: 16 september 2014 - langs het Eijzengapaed tegen het Polderhoofdkanaal De Veenhoop, het kappen van de houtwal en het bosplantsoen, datum bekendmaking: 16 september 2014 - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de kap van 17 bomen, datum bekendmaking: 11 september 2014 - Healwei 2 a, 9218 RH Opeinde, het kappen van 26 bomen (noordzijde sportpark Douwekamp), datum bekendmaking: 16 september 2014

  - Laagland 27, 9205 EX Drachten, het uitdunnen van een elzensingel (25 st.) , datum bekendmaking: 12 september 2014 - Paradijske 3 b, 9201 GA Drachten, de kap van veertien bomen, datum bekendmaking: 11 september 2014 - Slinge 56, 9204 KM Drachten, de kap van een boom, datum bekendmaking: 12 september 2014 - Spitael 92, 9202 HG Drachten, de kap van twee bomen, datum bekendmaking: 12 september 2014 - Suderleijen 2, 9218 VG Opeinde, de kap van vier bomen, datum bekendmaking: 16 september 2014

  Reageren Tegen de beschikking kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

  In werking treden De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat de beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

  AG/AZ/Pub

  ingediende aanVragen Voor een omgeVingsVergunning

  omgeVingsVergunningen

  Wetterkip Frysln bestaat 10 jaar. Om dit te vieren is er een open dag op zaterdag 27 september voor alle inwoners van Frysln en het Groninger Westerkwartier. Onder het motto Wij doen meer dan je denkt! worden op meerdere locaties de deuren opengesteld. Bezoekers kunnen mee met een rondleiding over de rioolwaterzuiveringsinstallatie, ontdekken wat er gebeurt met het rioolwater of kennismaken met de muskusrattenvanger. Er zijn demonstraties vangkooien maken, liefhebbers kunnen meedoen aan een fietsroute langs diverse werken en projecten of met een sloep over de Potmarge varen. Ook is er een vaarroute langs een deel van de Elfstedenvaarroute met uitleg over de natuurvriendelijke oevers, ophogen van kaden en waterberging. De activiteiten verschillen per locatie. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er van alles te zien, te doen en te beleven om kennis te maken met het werk en de activiteiten van het waterschap. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Op 5 rioolwaterzuiveringen (Dokkum, Drachten, Harlingen, Leeuwarden

  en Lemmer) en het Woudagemaal in Lemmer -dat speciaal voor deze gelegenheid onder stoom is gebracht- is van alles te doen. Daarnaast zijn er door heel Frysln rondleidingen en excursies, bijvoorbeeld door de vishevel in Roptazijl, het Hooglandgemaal in Stavoren, het gemaal in Ezumazijl en bij Hartwerd in de Greidhoeke.Kinderen kunnen waterproefjes doen of een dijk bouwen met zandzakken. Er worden leuke quizzen georganiseerd en een workshop Wat mag er niet in het riool.

  Het volledige programma van de open dag staat op www.wetterskipfryslan/opendag

  Wij doen meer dan je denkt!

  wetterskipfryslan.nl/opendag

  Wetterskip Frysln: open dag op 27 september

  Zondag 28 september belooft een smaak-volle dag te worden. Op deze laatste culturele Drachtster zondag van het jaar openen we officieel het nieuwe cultu-rele seizoen. Op het Museumplein laten 11 organisaties de bezoekers proeven van hun aanbod. Van 14.00 tot 17.00 uur bemensen zij de verschillende marktkra-men. Speciaal voor u hebben zij ieder een cultureel recept geschreven. Verza-

  mel deze en neem aan het eind van de middag een uniek kookboek mee naar huis. Kinderen kunnen deze middag in de speciale knutselstraat ingredinten toevoegen aan een theatervoorstelling terwijl de ouders aanschuiven bij een high tea met een priv violist, antiek servies en lekkere hapjes. Daarnaast is er muziek op het plein en kan er gedanst worden. Komt u ook proeven?

  Vierde culturele Drachtster zondag: Smaakmakers!C

  cultureel DrAchten

  Ervaar de smaak van

  Maak kennis met de culturele smaakmakers van Drachten

  De culturele Drachtster zondagen worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Smallingerland

  COMM/EJ/92014

  zonDAg 28 september

  museumplein DrAchten

  14.00 tot 17.00 uur

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 10

  Activiteiten4-Daagse Wandelmarathon Wsv. WiK DrachtenWandelsportvereniging Willen is Kun-nen organiseert op wo 24 september 2014 de 4de etappe van haar jaarlijkse 4-Daagse Wandelmarathon. De starttijd is van 13 tot 14 uur. De inschrijving en start vinden plaats in Restaurette t Snack Bearske, Hoofdstraat 50, 9244 CP te Beetster-zwaag

  Workshop MindfulnessOp vrij 19 september is er een workshop Mindfulness in de Bibliotheek Drachten van 19.15 tot 20.45 uur door Linda Schipper. De toegang is gratis

  Avondzwerftocht in het moerasOp vrij 19 september is er voor kinderen van 6-12 jaar een spannende avond-zwerftocht in de Alde Feanen van 19 tot 21 uur. Opgeven voor deze jeugdexcur-sie kan tot en met vrijdagmiddag 15 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 539 618

  Trekvogels kijken in het LauwersmeerZa 20 september is daarom een be-langrijke dag voor de vogelaars van de Vereniging voor Veldbiologie KNNV Drachten e.o. U kunt ook als niet lid mee! Iedereen die graag naar vogels kijkt is van harte. Opgeven bij excursie-leider Meindert Swart, tel. 0512-515932. De kosten zijn 3,--

  Alzheimerdag Friesland Op za 20 september vindt in het Post-huis Theater in Heerenveen voor het eerst de Alzheimerdag Friesland plaats. Een dag speciaal voor mensen met dementie en hun naasten, vol inspiratie, informatie en ontspanning. De dag is gratis toegankelijk

  Filosofisch Caf Drachten: lezing over Geloof en Denken.Hoogleraar filosofie, Ren van Wouden-berg (VU), opent het seizoen met een lezing over Geloof en Denken. vindt plaats op 23 september in de Brede School de Drait. Aanvang 19.30 uur. Voor nadere informatie zie: www.filosofischcafedrachten.nl

  Peter Vermaat in De Grote KerkPeter Vermaat is theatermaker, dichter en verteller. In de voorstelling, op wo 24 september vanaf 19.30 uur, visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke pop-pen en objecten. Entree 7,- inclusief koffie/thee en na afloop een drankje en een hapje

  Excursie Drachtster CompagnieStichting Elzegea houdt op wo 24 sep-tember van 13.30 tot 16 uur een excursie door het wijkenlandschap van Drach-stercompagnie. Startlocatie: It Gebouke, Tsjerkebuorren 41, Drachstercompagnie. Opgave: M. Frieswijk: 0512-472102 of J. zwart: 0512-541905 (18-20 uur)

  Infocaf HersenletselTrefpunt wo 24 september in ziekenhuis Nij Smellinghe van 15 - 16.30 uur invergaderzaal 3 bijeenkomst voor men-sen die getroffen zijn door een beroerte(CVA), hun partners, familie en vrien-den. Deskundigen aanwezig om infor-meelmet elkaar te praten over de ontstane situatie. Meer info ophersenletsel.nl

  Inloophuis t CentrumInloophuis t Centrum blijft elke zater-dagmiddag open. Om even een kopje koffie of thee te halen. Even iemand te ontmoeten en te spreken. Gastvrou-wen en gastheren ontvangen bezoekers graag van 14 tot 17 uur. Het inloophuis is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk in Drachten

  Standhouders gezocht Op za 27 September a.s. wordt de Frys-ke Dei georganiseerd bij t Waldhske in Houtigehage. Thema is Oude Ambach-ten. Voor informatie en opgave kunt u telefonisch contact opnemen met: Geeltje Ophuis tel. 0512-342816

  Yoga en zwangerschapsyoga in de TriskenVanaf wo 8 oktober gaat er een nieuwe serie van 10 yogalessen van start in de wijk de Trisken in Drachten. Voor meer informatie kijk op website www.domitilla.nl of email naar [email protected] of bel 06-44300028

  ExpositiesExpositie Reizen in de breedste zin van het woordKomend weekend start in galerie Galerie Terbeek in Hoofdstraat 42 te Beetster-zwaag de expositie Reizen in de breed-ste zin van het woord. De expositie loopt t/m 21 september.

  De verrassingEr is weer een nieuwe expositie in gale-rie/atelier Amapola van Margt Ritman,deze keer met het thema: De verras-sing. De expositie is te zien van Vrij 5 september t/m zo 2 november 2014. Openingstijden: za en zo van 13-17 uur. Adres: Hoptunen 13, 9213 VK De Wilgen

  Drachtster doopsgezinde kerk met kunst en muziek De doopsgezinde kerk is elke zater-dagmiddag open. Daar is een unieke expositie van de Drachtster kunstenaars Anne en Roely Woudwijk. Halverwege de zaterdagmiddag geeft de bekende or-ganist Rein Albert Ferwerda regelmatig een kort orgelconcert

  Solotentoonstelling Jan KetelaarJan Ketelaar krijgt voor het eerst in Museum Dr8888 een solotentoonstelling. De Drachtster kunstenaar is in Friesland bekend als beeldhouwer en dichter. De tentoonstelling is van 24 augustus tot 5 oktober in Museum Dr8888 aan het museumplein. Openingstijden di-za 11 tot 17 uur

  Expositie twee verschillende kunstenaars Tot en met 19 september is er in Hol-dert werk te zien van Esther van Wijk en Jarig Straatsma. Adres: Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, Drachten. Ope-ningstijden: ma t/m vrij 8.30 - 16.45, do tot 20 uur

  Expositie Franciscus van AssisiIn de maanden augustus en september 2014 is er in de Grote Kerk een expositie te zien over Franciscus van Assisi. De Grote Kerk is open op za, van 13.30 tot 17 uur. Entree is gratis

  muziekMuzikale tijden herleven: tribute To The Cats band komt naar DrachtenZa 20 september aanstaande komt de band naar Drachten voor een optreden in het Fries Congrescentrum. Kaarten zijn in de voorverkoop per mail, telefoon en aan de receptie verkrijgbaar, telefoon 0512 330254;mail [email protected] In de voorverkoop kosten de kaarten 21 euro per stuk

  Tour of Duty night met 60/70 music in ScooterS Vrij19 september is er een Tour of Duty night met 60/70 music in muziekcafe ScooterS op de Noordkade 34 te Drach-ten. Dress code is kaki green, war ouftit, dress to impress. Aanvang 22.30 uur en gratis toegang

  Wat: De Staat opent verbouwde zaal Iduna. Wie: De Staat. Waar: Iduna, Drachten. Wanneer: zaterdag 20 september, 20.00 uur Op zaterdag 20 september zal de Nijmeegse rockband De Staat een optreden geven in Poppodium Iduna. De band die eerder al op festivals als Glaston-burry, Sziget, Pinkpop en Lowlands stond zal hierbij de eerste band zijn die het nieuwe podium in de verbouwde grote zaal van de Drachtster popzaal zal be-treden. Iduna opent haar deuren vanaf 20:00 voor het publiek; de opkomende Amsterdamse post-rock band The Great Communicators zal de avond openen. Toegang 14,- vvk / 16,- deur.

  Tip van de week

  Stuur uw leuke,belangrijke,

  ontroerende ofnieuwswaardigeinformatie naar:

  [email protected]

  Zondag 21 september

  v.v. DRACHTEN_ v.c. Trynwlden

  aanvang 14.00u.

  Al meer dan 90 jaar midden in de samenlevingwww.vvdrachten.nl

  21-04-1921

  Balsponsor: Alphenaar

  de GroentespecialistZuidkade 330512-519130

  Hoofdsponsor : Wiegersma

  Grond Straatwerk

  ke Dei georganiseerd bij t Waldhske in

  [email protected]

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 11

  Colofon BreeduitRedactie Gemeente SmallingerlandFoto's: Gemeente Smallingerland tenzij anders vermeld.

  Redactie Marijke van der Hoek 06 52 69 36 23 (niet voor bezorgklachten)Breeduit 0512 519 652 [email protected]

  Aanleveren kopij [email protected] Uiterlijk 1 week voor de activiteit

  Advertenties Breeduit 0512 519 652Henk Hilbrands 06 31 04 59 56Haijte Haijtema 06 21 84 82 [email protected] Kingsingel 5 Postbus 648 9200 AP Drachten

  Uitgever / OpmaakNorddesign 0512 525 656 Breeduit 0512 519 [email protected] Kingsingel 5 Postbus 648 9200 AP Drachten

  VerschijningBreeduit verschijnt elke donderdag in een oplage van 27.300 en wordt verspreid in de gemeente Smallingerland. Wekelijks komt Breeduit als PDF op de website van de gemeente te staan.

  Kleur-, druk- en zetfouten voorbehouden.

  Bezorgklachten?Stuur een mail met uw naam, postcode, straatnaam,

  woonplaats en de aard van de klacht naar: klachten @debreeduit.nl

  KerkdienstenZaterdag 20 september

  Messiaanse gemeenteDrachten: 10.00u, Jan Werkman Zondag 21 september

  Doopsgezinde Gemeente Drachten-UreterpDrachten: 10.00u, Ds. A.H. Bakker

  Christelijk Gereformeerde KerkDrachten: 09.15+14.00u, Ds. H.J. Vazquez

  Gereformeerde kerkOpeinde: 09.30+13.45u, Ds. T. Deelstra

  Gereformeerde Kerk (hersteld)Opeinde: 09.30+14.30u, Dienst

  vGKNBoornbergum: 10.30+16.00u, Ds. K.J. Bijleveld

  Protestantse gemeenteDe Oase: 09.30u, Ds. R. Van Gulik-Renooy; 19.30u, Ds. J. Van der Veen m.m.v. Chr. Mannenkoor uit AssenMenorah: 09.30u, Ds. A.H. BoschmaGrote Kerk: 19.00u, Raad van Kerken, vredesavondgebedZuiderkerk: 09.30u, Ds. A.J. NicolaiArke: 09.30u, Ds. N.J. van den Herik

  Bertilla: wo 24 september, 19.00u, Mw. A. Van EerdenNij Smellinghe: 10.00u, Ds. G. LiebeWoonzorgcentrum Rispinge: za 20 sep-tember, 19.00u Ds. L. de Ruiter

  Rooms-Katholieke ParochieDrachten: 14.00u, Presentatieviering

  Victory Church Drachten: 10.30u, Pastoor Oebele en Hella Malawer

  GKV Drachten-NijegaDrachten: 09.30u, Ds. K.F. Dwarshuis; 14.00u, Ds. R. Prins

  Gereformeerde Gemeente Drach-ten Drachten: 09.30+19.00u, Leesdienst

  Hervormde kapelgemeente Drach-ten Drachten: 09.30u, Ds. J. Noordam

  Baptisten Gemeente ElimDrachten: 09.30u, Ds. Bert Wijchers/Ds. Piet Brongers

  Vrije Baptistengemeente BethelDrachten: 09.00 + 11.30u, Zendings-dienst; 19.30u, Radical(jongerendienst 18+), Dhr. Evert Schut

  NOORDKADE 72-74(INGANG BIJ DE ALDI)

  TELEFOON: 0512-511383

  Tademas tip:

  5,99

  4 Gebraden gehaktballen

  +4 room-

  schnitzels

  Samen voor

  Protestantse Gemeente Drachtstercom-pagnieDrachtstercompagnie: 09.30u, Br. R. Verbeek

  Protestantse gemeente Boornbergum-KortehemmenBoornbergum: 09.30u, Dhr. J. Koerts

  Stichting BeraDrachten: 10.00u, Jeroen Eendenburg

  Christengemeente ImmanuelDrachten: 10.00u, Br. G. Robbers

  Evangelische Open Thuis GemeenteDrachten: 10.00u, Harry van Wieren

  Protestantse Gemeente i.w. OudegaOudega (Sm): 09.30u, Mevr. E. Stellingwerf-Vinke

  Christian Fellowship DrachtenDrachten: 10.00u, dienst

  Protestantse Gemeente Noord-JerulHoutigehage: 09.30u, Ds. J. Elsma v.d. Heide

  Evangelische Gemeente JozuaDrachten: 10.00u, Dhr. G. Bijker

  ElkE dinsdag

  Brooddag3 BrodEn

  naar kEuzE

  5,25Altijd (h)eerlijk vers en gezond

  Zuidkade 32 Drachten0512-512442

  Eems 14 Drachten 0512-511324

  Nagenieten van SimmerdeisProgramma en mededelingen www.drachtsterboys.nl

  ZATERDAG 20 SEPT. A.S. AANVANG 14.30 UURSportpark Drachtster Bos, Postlaan 5

  DRACHTSTER BOYS

  STAPHORSTDe wedstrijdbal is beschikbaar gesteld door:

  TRIP ADVOCATEN EN NOTARISSEN

  HOOFDKLASSE C

  Cliche voetbal

  SPONSORS O.A. Aann.bedrijf de Wal BV, Autobedr.Gauke Hylkema, Autoplaat BV, Bentacera BV, Bewegingscentrum Drachten,

  Binnen BV, Bos Incasso, BP Tankstation Zuiderhogeweg, Breman Drachten Drachten BV, C1000 Merkus, Creativo Haarmode en Huidverzorging,de Wal Schilders, De Vries, Everts Numan Accountants Adviesgroep,

  Deli XL, DIM Hovenier, Douwe Beintema Mannenmode

  In de hal van het tijdelijke kantoor van schouwburg De Lawei is een foto-expo-sitie gemaakt van Simmerdeis 2014. Vele fotografen schoten mooie plaatjes tijdens het vierdaagse festival eind juni.

  Het publiek mag van dinsdag t/m vrij-dag tussen 10 en 17 uur gerust komen kijken om nog even na te genieten van dit kunst- en cultuurfeest in Drachten.

 • DEZE MAAND MOETEN WIJ NOG 78 RENAULTS VERKOPEN. DAAROM NU TIJDELIJK

  EN TIJDELIJK GRATIS UPGRADE NAAR CLIO ESTATE!

  #1DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD RENAULT

  #2 #3Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

  Gegarandeerd de beste service.

  Wij repareren niets zonder uw toestemming.

  DRACHTEN JADE 1 TEL: (0512) 51 56 15

  DOKKUM BRGE 6 TEL: (0519) 82 00 20

  HEERENVEEN SKRYNMAKKER 26 TEL: (0513) 65 02 22

  SNEEK KOLENBRANDERSTRAAT 7 TEL: (0515) 41 32 91

  LEEUWARDEN HORTENSIASTRAAT 2 TEL: (058) 266 35 55

  DE NIEUWE RENAULT CLIO VANAF

  12.500,-Alleen bij ABD

  Renault

  WEES SNEL!OP=OP

  NOG

  78TE GAAN

  DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

  MEERPRIJS CLIO ESTATE EN TIJDELIJK GRATIS UPGRADE NAAR CLIO ESTATE!

  MEERPRIJS CLIO ESTATE MEERPRIJS CLIO ESTATE 0.00,-

  *

  * exclusief afleverkosten 845,- en wettelijke leges 93,70

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 13

  Danille en Petra van Kookmee starten op donderdag 25 september met een nieuwe serie kookworkshops in Drach-ten.

  Een nieuw seizoen vraagt weer om andere voedingsstoffen als voorberei-ding op de herfst- en winterperiode. De vakanties zijn afgelopen en het wordt s avonds weer frisser. We genieten gelukkig nog van een mooie nazomer, maar het lichaam bereidt zich wel voor op het nieuwe seizoen, legt Petra van Kookmee uit. Soms merken mensen dat helaas door een verkoudheid of zelfs griep. Dat komt vaak omdat in de gezel-lige zomerperiode veel vocht is ingeno-men, maar dat wil het lichaam toch weer graag kwijt. Het is tijd voor een goed evenwicht en balans. In de kookwork-shops richten we ons op de voeding die beschikbaar en noodzakelijk is in die periode.

  AfslankenIn de Lente van 2015 komt Kookmee met speciale kookworkshops om af te slan-ken. Dan wil iedereen voor de zomer vaak wel enkele kilos kwijt en kunnen we adviseren wat verstandig is te koken om gezond af te slanken.

  Op donderdag 25 september (workshop Nazomers koken) zijn zelfs nog enkele plaatsen beschikbaar. De andere data van deze serie zijn op 9 en 23 oktober en vinden allen plaats van 18 tot 22 uur in De Skammel, Melkkelder 84 in Drach-ten (Trisken) Kosten zijn 30 euro per workshop.

  Kookworkshop voor kinderenEen speciale kinderkookworkshop vindt plaats in de herfstvakantie op 16 okto-ber. We doen dit voor kinderen vanaf 8 jaar. Leuk om in de herfstvakantie met koken bezig te zijn, vertelt Danille, die werkzaam is als voedingsassistente. Kinderen laten we dan ook bewust worden van de suikers die in bepaalde voeding zit en dat je ook zonder die suikers lekker kunt koken. Opgave voor deze herfstvakantie-workshop kan voor 12 oktober en kost 8,50 per kind, maar wie een vriend(innet)je meeneemt betaalt samen 14,50.

  Veel meer informatie van Kookmee kunt u vinden op www.kookmee.com en op facebook.

  En keer in de drie jaar viert Opeinde drie dagen feest. Dit jaar zal van 18 t/m 21 september het dorps- en scholen-feest worden gevierd. Enkele tradities zijn sinds het eerste dorpsfeest in 1972 bewaard gebleven, namelijk het geza-menlijke feest van de basisscholen, de optocht met de versierde wagens en het Smallingerlandse dorp is weer geheel versierd met erebogen en feestverlich-ting.

  De feestcommissie zorgt iedere keer weer voor een gevarieerd feestprogram-ma, waarbij alle dorpsinwoners betrok-ken worden. De lagere schoolkinderen zullen op vrijdagmiddag volop in het spel worden betrokken en krijgen zelfs een dorpsfeestherinnering mee naar huis. De buurtbewoners van Opeinde zijn al heel lang in het geheim bezig de mooiste praalwagen te maken, zodat ze met een eventuele ereprijs drie jaar lang kunnen pronken. Op vrijdagavond vanaf 18 uur en op zaterdag vanaf 17 uur worden verschillende routes in optocht gereden, maar de Kommisjewei wordt beide keren met een bezoek vereerd.

  Straatfestival OpteinOp zaterdag om 13.30 uur start het straatfestival Optein. Overal in het dorp zijn muzikale optredens met allerlei rtiesten, die in hun eigen stijl en op hun

  eigen manier het publiek zullen verma-ken. Ook drie shantykoren uit Smallin-gerland nemen deel aan het Gala-Shanty, een onderdeel van het straatfestival.

  Toegangskaarten donderdagavond: vol = volNaast de evenementen buiten wordt ook het dorpshuis en de feesttent betrokken bij de feestelijkheden. In de feesttent is op donderdag de disco-avond, vrijdag-avond treedt de bekende coverband Vangrail op en zaterdagavond staan de artiesten van Sterren on Tour op het podium.

  In het dorpshuis zijn op donderdag-avond vanaf 20.30 uur Omrop Frysln-presentator Wim Brons en de bekende Friese zanger Gurbe Douwstra aan-wezig. Ook zal de Peinder Jan Bijlsma met zijn programma Dwars troch de Peinder Mieden en de Leijen optreden. De toegangskaarten voor die avond zijn bij de ingang te koop op de avond zelf en daarbij geldt: vol = vol, er kunnen 115 bezoekers in de zaal.

  Op vrijdagochtend is er een gezellig op-treden van Teake van der Meer en Griet Wiersma van 10 tot 12 uur. Op zondag-middag wordt het dorpsfeest afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst in de feesttent.

  Kookmee start weer met gezonde kookworkshops

  Houd griep en verkoudheid buiten de deur met gezonde voeding

  Afgelopen woensdag opende Bij Bos-shardt aan de Stationsweg 112 nieuwe seizoen om de activiteiten in te luiden met een pannenkoekenfestijn voor jong en oud(er). Met een presentatie van alle activiteiten die er het komende seizoen plaatsvinden werden belangstellenden geinformeerd.

  Net zoals vorig jaar is er elke dinsdag vanaf 12.30 uur een warme maaltijd te nuttigen voor maar 3 euro. De eerste activiteiten zoals de bingo start op 24 september en de creaclub op woensdag 1 oktober. Natuurlijk is er altijd tijd voor een kopje koffie en een praatje en is de 2e-hands kleding- en schoenenwinkel ook weer geopend.

  Seizoen feestelijk geopend bij bosshardt

  tradities blijven in ere bij dorpsfeest Opeinde

  In een Ladiesnight verpakte voorlichtingsavond presenteert professioneel wielrenner Ren Hooghiemster vrijdagavond 26 september zijn kledinglijn Lawi voor dames en komt een voedingsdeskundige voorlichting geven over de juiste sportvoeding. De fietsenmakers van fietsenspeciaalzaak Profile Egberts zijn bereid om de dames te wijzen op de goede technische voorbereiding voor onderweg.

  De bekende wielrenner Ren Hooghiemster uit Drachten is aanwezig op de voorlichtingsavond voor dames die graag (willen) fietsen. De

  Ladiesnight vindt plaats bij Profile Egberts aan de Noordkade (naast Xenos) Dames gaan steeds meer fietsen voor hun sportieve tijdsbesteding. Het is een minder blessuregevoelige sport en ook erg sociaal. Je kunt immers onderweg met elkaar praten of bij de stopplaatsen gezellig wat met elkaar koffiedrinken. Je kunt het op je eigen tempo doen in een groepje of alleen. En tenslotte: iedereen kan fietsen, legt Hooghiemster uit. Boven de Drachtster speciaalzaak aan de Noordkade is zijn kantoor van het wielrenkledingmerk Lawi gevestigd.

  InloopavondDe avond is als inloopavond bedoeld

  tussen 18 en 21 uur. We willen een interactieve avond, waarbij veel vragen kunnen worden gesteld door de vrouwelijke bezoekers. Het is dus niet een show-avond, maar iedereen kan vrij inlopen op de openingsuren. De fietsenmakers staan klaar om te laten zien wat je nodig hebt voor onderweg en voedingsassistente Clair, bekend van boer Jan in Canada, is aanwezig om te vertellen over de beste energie in de vorm van shakes en voeding bij deze speciale sport die wielrennen is.

  Op de speciale Facebookpagina Eat clean ride mean is nog meer informatie te lezen over de Ladiesnight.

  Voorlichting voor fietsende dames op Ladiesnight

  Fietsen wordt voor vrouwen steeds populairder

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 14

  Deze actie is beperkt geldig (vraag uw dealer naar de sluitingstermijn) en is van toepassing op het model Suneye 2-buis.De motor kent een advies verkoopwaarde van 385,- De waarde van de motor kan onder geen beding als korting of incontanten uitgekeerd worden.

  Kwaliteitszonwering met GRATISmotor bij Friezon in Drachten!

  Naast de gratis Somfymotor krijgt u bij aanschafvan dit terrasscherm ook

  nog een prachtige surprise!

  503

  www.sunmaster.nl

  U kunt nog volop buiten zitten!Markiezen ScreensZonneschermen

  Jaloezien

  Raamdecoratie

  Markiez

  onneschR gorRaamdeco

  e J

  LamellenRolluiken

  MERKEN:SUNMASTER

  SUNWAY

  VELUX

  LUXAFLEX

  VEROSOLHAMSTRA

  Rol-/vouwgordijnen

  Horren Serrezonwering

  Stationsweg 46 - 9201 GP DRACHTEN0512 - 514200 - www.friezon.nl e-mail : [email protected]

  ecreens

  ermenol-/vouw

  rat

  aloezien

  In ziekenhuis Nij Smellinghe wordt op woensdag 24 september van 15.00 tot 16.30 uur een infocaf Hersenletsel Trefpunt gehouden.

  Dit vindt plaats in vergaderzaal 3, achter het restaurant. Het infocaf Hersenletsel Trefpunt is bedoeld voor alle mensen die getroffen zijn door een beroerte (CVA), hun partner, familie en vrienden. Het is een plek waar mensen elkaar op een informele manier ontmoeten en

  onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar kunnen praten over de situatie waarin ze terecht zijn gekomen na het doormaken van een beroerte. Er zijn deskundige medewerkers aanwe-zig voor het beantwoorden van vragen. Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

  Het infocaf Hersenletsel Trefpunt is een initiatief van Hersenletsel.nl

  Infocaf Hersenletsel trefpunt in Nij Smellinghe

  Zaterdag overhandigde de heer Rob Meppelink als voorzitter van Rotaryclub Drach-ten- de Wouden aan mevrouw Rienkje van Boekel van Stichting De Jonge Trijntje een cheque van 2.750,-, waardoor het mogelijk wordt om een nieuw roer en helmhout voor dit sktsje te kunnen maken.

  Rotaryclub Drachten-de Wouden helpt bij restauratie van De Jonge trijntje.

  De restauratie van de Jonge Trijntje (op de werf van O.H. van der Werff) is hier-mee weer een stap verder gekomen. Ook vorig jaar heeft Rotaryclub Drachten-de Wouden 4.000,- aan de restauratie van dit bekende sktsje, dat in 1909 door de overgrootvader van Haiko van der Werff in Drachten is gebouwd, bijgedragen. Roer en helmhout zijn gemaakt door Klaas Adema die als sktsjeschipper een grote bijdrage levert aan de restauratie van De Jonge Trijntje.

  Maatschappelijke goede doelenRotaryclub Drachten- de Wouden on-dersteunt al vele jaren maatschappelijk verantwoorde goede doelen in de lokale, regionale of internationale sfeer. Het geld dat gedoneerd wordt komt voort uit een aantal jaarlijkse acties. De bekendste hiervan zijn het Groot Drachtster Dictee en het Praamzeilen dat wij respectieve-lijk in maart en juni organiseren licht Meppelink toe.

  Beide evenementen hebben, naast een inspirerend samenzijn, fundraising tot doel. De opbrengsten worden volledig gedoneerd. De afgelopen jaren ging het onder andere om lokale doelen zoals het dierenasiel De Swinge, FLY4U en

  maritieme projecten zoals De Jonge Trijntje, Het Drachtster Sktsje en Be-houd Carolus. Maar ook internationaal heeft Rotaryclub Drachten-de Wouden projecten ondersteund waaronder een aantal in Zuid-Afrika. In totaal is in de afgelopen 10 jaren ongeveer 165.000 gedoneerd. aldus Meppelink.

  Handen uit de mouwen!Leden van de Rotaryclub steken ook zelf de handen uit de mouwen om bij projecten assistentie te verlenen, vertelt de voorzitter. In samenwerking met Stichting Present zijn ondersteunende activiteiten uitgevoerd, waarbij in-woners van Smallingerland geholpen werden om voor hen onoverkomelijke klussen te helpen klaren, zoals tuinaan-leg, het bouwen van een schuurtje of het renoveren van de leefruimtes in een wo-ning. De materiaalkosten zijn dan voor de bewoner, de werkzaamheden worden door Rotaryleden gedaan.

  Tevens waren er op 1 september, bij FLY4U op de airstrip in Drachten, een aantal Rotaryleden aanwezig, die aller-hande activiteiten begeleidden.

 • DONDERDAG 18 SEptEmbER 2014 15

  Het is z leuk om van een contactper-soon te horen dat de stagiair een baan heeft gekregen binnen het stagebedrijf , vertelt Nel-An Veldman enthousiast. Zij werkt inmiddels al 25 jaar in het Mid-delbaar Beroeps Onderwijs en is docent bij ROC Friese Poort in Drachten. Sinds twee jaar is ze ook stagecordinator voor de studenten van de Zakelijke Dienstver-lening afdeling financieel. Deze eerste weken van het nieuwe schooljaar is ze vooral op zoek naar nieuwe stagebedrij-ven, die vanaf november een stageplek aan kunnen bieden.

  Zowel voor de financile afdeling als voor de secretarile afdeling zoeken we in de regio Smallingerland/Opster-land, Tytsjerksteradeel en Westerkwar-tier (Groningen) nieuwe bedrijven die stagiaires willen plaatsen. We hebben een aantal bedrijven en instellingen die jaarlijks nieuwe stagiaires van onze opleiding begeleiden. We willen graag in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) onze MBO-studenten plaatsen, zodat ze de nodige ervaring kunnen krijgen in het vak waarin ze later willen werken. Vaak denkt een ondernemer dat stagiairs nogal wat tijd kosten, omdat ze begelei-ding nodig hebben. Maar we horen toch ook regelmatig dat een stagiair juist heel goed past op een afdeling, waardoor een collega weer andere dingen kan doen die soms zijn blijven liggen.

  Vrijblijvende kennismakingDe stage-cordinatoren maken eerst vrijblijvend kennis met bedrijven en instellingen om te bespreken of er een geschikte stageplek is. Er zijn ook mogelijkheden in deeltijd als er werk is voor twee of drie dagen. Dan plaatsen we de student bij twee bedrijven. We kijken heel goed of de student bij een bedrijf past en andersom. Net als een intercedent kijken we of beide partijen matchen met elkaar. De stageperiode is in totaal twintig weken, zodat beide partijen voldoende tijd hebben om echt profijt van de de stage te hebben

  2e en 3e jaars-studentenDit nieuwe schooljaar worden geen eer-stejaars studenten meer bij stagebedrij-ven geplaatst, maar alleen de tweede- en derdejaars. We hebben ervaren dat eerstejaars soms te weinig basiskennis

  hebben om in een bedrijf zelfstandig te functioneren. Daarom zoeken we nu nieuwe stagebedrijven waar we tweede- of derdejaars studenten kunnen plaatsen, die dus wel alle basiskennis hebben. Op het gebied van Excel en het gehele Officepakket zijn onze studenten goed opgeleid en kunnen zelfs kennis overbrengen binnen het stagebedrijf. Ook voor de secretaresses en admini-stratief medewerksters, waarvan Jessica v.d. Sluis stagecordinator is, zoeken we naar nieuwe bedrijven of instellingen die zich beschikbaar willen stellen.

  Win-win!Een mooi voorbeeld van een win-win situatie is zorginstelling ZuidOost-Zorg. Op het kantoor aan de Burg. Wuiteweg is stagiair Gerjan Hummel uit Haulerwijk sinds vorig schooljaar aan het werk. Ik scan alle inkoopfac-turen en boek die in, coderen noemen we dat. Het is erg leuk werk en een mooie stageplek. Dat is ook de erva-ring van Fokje v.d. Wal uit Opeinde in 2011. Zij liep eerst voor ROC Friese Poort stage op dezelfde werkplek en mocht daarna ook vakantiewerk gaan doen. Nu werk ik hier op basis van een nul-uren contract. Ik werd bena-derd of ik weer terug wilde komen na het behalen van mijn MBO-diploma en was daar heel blij mee. Nel-An Veldman benadrukt vooral die positieve kansen voor de stage-bedrijven. Laatst is ook een student van ons als kandidaat gekozen uit een sollicitatieprocedure van een stagebe-drijf, omdat ze de persoon dan beter kennen en weten wat ze binnenha-len.Bent u als bedrijf genteresseerd om stagiares een stageplek te bieden neem dan contact op met [email protected]

  Een stagiair neemt veel werk uit handen en brengt ook kennis over

  Teunis Spits uit Drachten is door de vak-jury voor de Sign+ Award genomineerd in de categorie voertuigreclame. Met traditioneel handgeschilderde letters en illustraties is Spits zijn jonge reclamebe-drijf Future Relics sinds februari dit jaar gestart . Met het ambachtelijke beroep van pinstriper betrekt de Drachtster de computer in de ontwerpfase en kan het vak van Sign Painterweer op een sterke terugkeer rekenen.

  Uit 65 inzendingen, die allerlei discipli-nes van het signvak bestrijken, is Teunis Spits met zijn bedrijf Future Relics gekozen in de categorie voertuigreclame. Er kwamen mensen langs van het ma-gazine Sign+ en die vonden de VW-bus een erg mooi project en vroegen of ik wilde insturen voor de landelijke Award. Ik vond het eigenlijk niet goed genoeg, maar mijn echtgenote wel en die heeft het toch ingezonden. De nominatie was dus een complete verrassing voor mij!, vertelt de enthousiaste pinstriper, die

  pinstriper teunis Spits genomineerd voor Sign+ Award!

  Wethlder Jos van der Horst iepent ton-gersdei 18 septimber om 13 oere in nije boekwinkel yn it sintrum fan Drachten. Bysnder is, dat der yn de winkel inkeld Fryske boeken en boeken oer Frysln te krijen binne n dat de winkel nei trije dagen wer ferdwynt.

  Dizze pop-up-store is in nij fenomeen en it is foar it earst, dat der san tydlike winkel mei Frysk wurk ynrjochte is. De winkel oan de Markt 2 is in ynisjatyf fan Stifting Tsjil.De winkel is op tongersdei iepen fan 13 oere oant 18 oere, op freed fan 10 oere oant 18 oere en op sneon fan 10 oant

  15.30 oere. Op jntiid is der romte foar ferhalen en musyk! De tongersdeitejns binne der optredens fan Hylke Speerstra en Eddy Dijkstra. De freedtejns binne der ferhalen fan Ferdinand de Jong, Wil-lem Schoorstra, Hilda Talsma en Martsje de Jong. Dy jn is der musyk fan Jack Bottleneck. Op sneon is der middeis om healwei fjouweren in slotkonsert fan Gurbe Douwstra.

  Der wurdt sneon ek mei Fryske boeken sutele yn Boarnburgum. De lokale or-ganisaasje is yn hannen fan minsken t it doarp. De sutelders sammelje harren moarns by garaazje Paulusma.

  Fryske boeke3daagse yn tydlike boekwinkel sintrum Drachten

  De verkiezing van de Ondernemersprijs Smallingerland op 27 oktober a.s. is van-wege de perikelen rond de bouwwerk-zaamheden bij Schouwburg De Lawei uitgesteld. De Ondernemersvereniging Drachten, sponsors en genomineerden tonen hiermee begrip voor de lastige si-tuatie waarin Schouwburg De Lawei zich momenteel bevindt. Net als Schouwburg De Lawei worden de ondernemers in een snel veranderde context geconfronteerd met de dynamiek van onvoorziene, maar overbrugbare uitdagingen.

  Om het succes en het karakter van de voorgaande edities van de Onderne-mersprijs Smallingerland te continueren, is in goed overleg en unaniem met alle partijen besloten om het tweejaarlijkse evenement begin 2015 in de nieuwe Lawei te houden. De nieuwe datum wordt in het laatste kwartaal van 2014 aan alle belangheb-benden gecommuniceerd via de media, Ondernemersvereniging Drachten en ha&ie Drachten.

  Verkiezing Ondernemersprijs Smallingerland uitgesteld

  Nel-An Veldman (rechtsachter) met studenten bij ROC Friese Poort Drachten

  zijn kunsten onlangs op Simmerdeis nog liet zien aan het publiek. Het juryrap-port liegt er niet om en prijst de vakkun-digheid en originele werkwijze van de Drachtster.

  Stemmen op de publieksprijsVoor de publieksprijs kan gestemd worden op Teunis Spits zijn project via de link: http://award.sign.nl/project/reclame-oldtimer-vw-bus/ De feestelijke prijsuitreiking van de Award in vijf cate-gorien is op 31 oktober in Urecht.

 • DrachtenNoorderbuurt 60, (0512) 511222 Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 20 september 2014.

  262x398mm h - Full Colour - week 38

  Wist u dat Expert Drachten...

  + altijd GRATIS mee retour wordt genomen?

  Zorgeloos kopen bij Expert Drachten

  LED-TV 32PHK4509. 32 (81 cm) LED-TV 200 Hz PMR voor scherpe en vloeiende beelden Speel fi lms en fotos af via optionele harde schijf of USB-stick Energieklasse A+

  USB-STICK 32GB.

  NU 13.-

  KOEL-/VRIESCOMBINATIE WBE2614. 189 liter netto koelen en 69 liter vriezen 4 legplateaus waarvan 3 verstelbaar Draairichting deur verwisselbaar

  grotere producten bij u thuisbezorgd wanneer het u uitkomt?

  ook bezorgt op elke verdieping?

  uw producten ook aansluit (op de bestaande leidingen)?

  gespecialiseerd is in het installeren en ophangen van uw tv of audioapparatuur?

  een topkwaliteit assortiment heeft?

  gespecialiseerd is in het vervangen van uw inbouwapparatuur?

  snel en vakkundig repareert met eigen monteurs?

  uw oude apparaat afkoppelt

  LED-TV UE40H5303. 40 (101 cm) haarscherpe beelden 100 Hz en Full HD Speel fi lms en fotos af via optionele harde schijf of USB-stick LAN voor internet, TV en smartfuncties Energieklasse A+

  USB-STICK

  32PHK4509. 32 (81 cm) LED-TV 200 Hz PMR voor scherpe en vloeiende beelden Speel fi lms en fotos af via optionele harde schijf of USB-stick

  bij Expert Drachtenbij Expert Drachtenbij Expert Drachtenbij Expert Drachten

  UE40H5303. 40 (101 cm) haarscherpe beelden 100 Hz en Full HD

  349.-

  279.-

  599.-

  399.-

  349.-

  298.- LED-TV

  LED-TV

  32GB