Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in...

of 32 /32
Brede Schoolwerking Gent

Embed Size (px)

Transcript of Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in...

 • Brede Schoolwerking Gent

 • Territoriale opdeling in wijken en stadsdelen

 • Zes projecten- Brugse Poort (Mary-Ann De Meijer) 2004- St. Amandsberg (Katrien De Vuyst) 2006- Nieuw Gent (Ethel Thuyn) 2006- Bloemenkeswijk (Ingrid Antheunis) 2009- Sluizeken-Tolhuis-Ham (Hilde Verbrugge) 1999- Ledeberg (convenant samenlevingsopbouw Eline

  Schmidt) 2009

 • Definitie Brede SchoolprojectIs een lokaal samenwerkingsverband tussen

  diverse partners, die in een bepaald gebied, samen willen werken met school/scholen aan het maximaal laten renderen van ontwikkelingskansen voor kinderen.

  Deze samenwerking kan georganiseerd worden in diverse deelprojecten, activiteiten en/of samenwerkingsafspraken, waarbij gestreefd wordt naar onderlinge versterking, aanvulling en verrijking.

 • Basisprincipe

  Intentioneel heen-en-weer verkeer tussen schoolwereld en ruimere leefwereld

  - Diverse leerstijlen waarderen- Respect voor reguliere werking van partners- Meerdere ontwikkelingsaspecten belangrijk

 • Samengevat:In Gent is een Brede School:

  Een keuze voor:- Valoriseren van alle ontwikkelingsaspecten- Lokale (bottom-up) samenwerkingsverbanden - Versterken van kansengroepen- gerichte onderlinge versterking (produkt en proces) - Gebruik van sterktes van diverse partners (school/opvang buurt

  kind - ouders/bewoners)

  Met als doel:de ontwikkelingskansen van kinderen maximaal te laten renderen

 • i.f.v. maximale ontwikkelingskansen : Benutten van gebouwen Ouderbetrokkenheid stimuleren Integraal werken en samenwerking Sociale cohesie en wijkverbetering Link tussen binnen- en

  buitenschoolse activiteiten

 • Voorbeelden van realisaties Vrije school en STIBO benutten samen nieuwbouw van vrije school Vertelfestival : verteller op school, STIBO, in de bib Boek op bezoek : vrijwilligers lezen voor aan huis Gezamenlijke sportdag met vier scholen Wijkwandeling/fietstocht Carnavalstoet in de buurt Delen van lesgevers (naschoolse reeksen) in school, STIBO en jeugdwerk Meerdere DKO-ateliers in scholen in de wijk Senioren en kinderen die samen project rond spelen opzetten Toonmoment voor ouders van werkjes kinderen in het MSK Jeugdwerker geeft basket tijdens turnles Fotos van uitstappen hangen uit in STIBO en school

 • Contactgegevens :

  Karolien LecoutereCordinatie brugfigurenproject en brede

  schoolwerking Pedagogische Begeleidingsdienst -

  Departement Onderwijs en Opvoeding -Stad Gent

  Jubileumlaan 215, 9000 Gent Tel. 09 235 09 82 - Fax 09 269 08 01 -

  GSM 0472 965 221

 • Opstart Brede School Ledeberg

  Opdracht van de Stad Gent aan Samenlevingsopbouw Gent vzw

  Terreinverkenning Sept 08 - juni 09 Bevraging

  37 ouders 3 Scholen in Ledeberg (en 5 Gentbrugge) 15 organisaties

  kinderbevraging

 • Opstart Brede School Ledeberg Signalenbundel Prioriteitenkeuze

  Bewegen: Kinderen en jongeren bewegen meer. Informatie: Organisaties, scholen en bewoners kennen de wijk en haar

  mogelijkheden. Vrije-tijd: creatieve vrije- tijdsbesteding van kinderen en jongeren. Veilige groen- en speelruimte.

  Werkgroepen per themas 10 juni 2010 1ste officile stuurgroep

  Engagementsverklaring Projectstructuur programmatie

 • Opstart Brede School Ledeberg partners kennen elkaar niet Brede School is een nieuw concept gezamenlijk proces van wijkanalyse tot

  doelstellingen en acties individueel beluisteren,

  Evenwicht tussen visie en doelstellingen en concrete acties

  Keuze voor veilige initiatieven

 • ProjectstructuurStuurgroep

  Werkgroepen

  Aansluiten bij bestaand overleg

  Ondersteuning SOG

 • Stuurgroep

  Keuze doelstellingen en acties Planning en evaluatie Begroting

  4 5 keer/jaar op locatie diversiteit

 • Samenstelling stuurgroep Ouders Stedelijke basisschool

  De Kleurdoos Vrije basisschool

  Onze-Lieve-Vrouwcollege Secundaire school

  Benedictuspoort Internaat Onze-Lieve-

  Vrouw-Presentatie

  INLOOP-team Reddie Teddy

  STIBO De Kereltjes Gebiedsgerichte werking Jeugddienst Stad Gent Jong vzw Samenlevingsopbouw

  Gent vzw (ondersteuner)

  Buurtwerk

 • Werkgroepen

  Ad hoc werkgroepen afhankelijk van de keuzes

  Aansluiten bij bestaand overleg Werkgroep jeugd en gezin Werkgroep Ledeberg beweegt Buurtteam

 • Ondersteuner

  wijkanalyse proces begeleiding verbindingen leggen concrete acties mogelijk maken

 • Werkjaar 2009-2010

  Kinderen en jongeren in Ledeberg bewegen meer.

  Wijkorganisaties, scholen en buurtbewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden.

 • kinderen en jongerenbewegen meer

  v korte sportlessenreeksen buiten schooltijd laagdrempelig Ism met brugfiguren Ism lokale sportclubs Infrastructuur van de school

 • v Lancering Ledeberg beweegt op de scholen

  In februari verzamelen de basisscholen 320 km voor Oli

 • v Buitenspeeldag 31 maart 2010

  Jong vzw en STIBO De Kereltjes organiseren en spelen samen

 • vOp stap met de sportkoffer individueel uitleensysteem in parken en op

  pleinen ism wijkgezondheidcentrum, buurtwerk,

  Buurtsportmedewerkers in opleidingvEen sportkamp in Ledeberg toeleidingstraject 1 week kamp in juli ism brugfiguren en BVLO laagdrempelig

 • Organisaties, scholen en bewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden

  vWijkwandelingenvoor leerkrachten, begeleidsters kinderopvang,

 • v Praktijk in de wijk

  90 Leerlingen BSO maken kennis met de praktijk

  50 lokale handelaars ism buurtorganisaties en ouders maffiaspel (1& 2 jaar) inleefmomenten (2) receptenboekje (3 en 4)

 • Reportage op AVS

 • Kansen tot samenwerking

  v Boek op bezoek 18 vrijwilligers lezen voor bij gezinnen stijging leesplezier gezinnen ontdekken de bibliotheek verbinding tussen bewoners linken met de klas ism bibliotheek en brugfiguren

 • v November = voorleesmaand

  Verhaal voor het 2de lj van beide scholen Workshop voorlezen voor moeders Workshop creatief verhaal voor kinderen

 • En nog

  Kidscan ism jeugddienst Info-avond kinderen veilig online ism gezinsbond Ondersteunen van initiatieven van ouders Ondersteunen van initiatieven van organisaties Afstemming werkgroep jeugd en ondersteuningsgroep

  van de spelotheek.

  Samenwerking rond carnaval Maffiaspel voor buurtbewoners ism buurtwerk

 • 5 pijlers van Brede School

  Benutten van gebouwen sportzalen van de scholen benutten vergaderen op locatie

  Ouderbetrokkenheid stimuleren ouderbevraging lid van de stuurgroep toonmomenten + korte evaluatie via bestaande oudergroepen werkgroepje met ouders

 • Integraal werken en samenwerking partners leren elkaar en de werkingen kennen succeservaringen van concrete acties samen (vb

  buitenspeeldag, boek op bezoek) afstemming vergaderingen

  Sociale cohesie en wijkverbetering inspelen op noden uit de wijk kidscan - speelweefsel boek op bezoek

  (Link tussen) binnen- en buitenschoolseactiviteiten Ledeberg beweegt en de mascotte Oli klas neemt verhaal over

 • Eline SchmidtSamenlevingsopbouw Gent vzw

  Langestraat 1379050 Ledeberg0473/76.36.78

  [email protected]