Download - Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Transcript
Page 1: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Brede Schoolwerking Gent

Page 2: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Territoriale opdeling in wijken en stadsdelen

Page 3: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Zes projecten- Brugse Poort (Mary-Ann De Meijer) 2004- St. Amandsberg (Katrien De Vuyst) 2006- Nieuw Gent (Ethel Thuyn) 2006- Bloemenkeswijk (Ingrid Antheunis) 2009- Sluizeken-Tolhuis-Ham (Hilde Verbrugge) 1999- Ledeberg (convenant samenlevingsopbouw – Eline

Schmidt) 2009

Page 4: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Definitie Brede SchoolprojectIs een lokaal samenwerkingsverband tussen

diverse partners, die in een bepaald gebied, samen willen werken met school/scholen aan het maximaal laten renderen van ontwikkelingskansen voor kinderen.

Deze samenwerking kan georganiseerd worden in diverse deelprojecten, activiteiten en/of samenwerkingsafspraken, waarbij gestreefd wordt naar onderlinge versterking, aanvulling en verrijking.

Page 5: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Basisprincipe

Intentioneel heen-en-weer verkeer tussen schoolwereld en ruimere leefwereld

- Diverse leerstijlen waarderen- Respect voor reguliere werking van partners- Meerdere ontwikkelingsaspecten belangrijk

Page 6: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Samengevat:In Gent is een Brede School:

Een keuze voor:- Valoriseren van alle ontwikkelingsaspecten- Lokale (bottom-up) samenwerkingsverbanden - Versterken van kansengroepen- gerichte onderlinge versterking (produkt en proces) - Gebruik van sterktes van diverse partners (school/opvang – buurt –

kind - ouders/bewoners)

Met als doel:de ontwikkelingskansen van kinderen maximaal te laten renderen

Page 7: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

i.f.v. maximale ontwikkelingskansen :• Benutten van gebouwen• Ouderbetrokkenheid stimuleren• Integraal werken en samenwerking• Sociale cohesie en wijkverbetering• Link tussen binnen- en

buitenschoolse activiteiten

Page 8: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Voorbeelden van realisaties• Vrije school en STIBO benutten samen nieuwbouw van vrije school • Vertelfestival : verteller op school, STIBO, in de bib…• Boek op bezoek : vrijwilligers lezen voor aan huis• Gezamenlijke sportdag met vier scholen• Wijkwandeling/fietstocht• Carnavalstoet in de buurt• Delen van lesgevers (naschoolse reeksen) in school, STIBO en jeugdwerk• Meerdere DKO-ateliers in scholen in de wijk• Senioren en kinderen die samen project rond spelen opzetten• Toonmoment voor ouders van werkjes kinderen in het MSK• Jeugdwerker geeft basket tijdens turnles• Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school• …

Page 9: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Contactgegevens :

Karolien LecoutereCoördinatie brugfigurenproject en brede

schoolwerking Pedagogische Begeleidingsdienst -

Departement Onderwijs en Opvoeding -Stad Gent

Jubileumlaan 215, 9000 Gent Tel. 09 235 09 82 - Fax 09 269 08 01 -

GSM 0472 965 221

Page 10: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag
Page 11: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Opstart Brede School Ledeberg

• Opdracht van de Stad Gent aan Samenlevingsopbouw Gent vzw

• Terreinverkenning Sept 08 - juni 09 • Bevraging

– 37 ouders– 3 Scholen in Ledeberg (en 5 Gentbrugge)– 15 organisaties

– kinderbevraging

Page 12: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Opstart Brede School Ledeberg• Signalenbundel• Prioriteitenkeuze

– Bewegen: Kinderen en jongeren bewegen meer.– Informatie: Organisaties, scholen en bewoners kennen de wijk en haar

mogelijkheden.– Vrije-tijd: creatieve vrije- tijdsbesteding van kinderen en jongeren.– Veilige groen- en speelruimte.

• Werkgroepen per thema’s • 10 juni 2010 1ste officiële stuurgroep

– Engagementsverklaring– Projectstructuur– programmatie

Page 13: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Opstart Brede School Ledeberg• partners kennen elkaar niet• Brede School is een nieuw concept• gezamenlijk proces van wijkanalyse tot

doelstellingen en acties <-> individueel beluisteren,

• Evenwicht tussen visie en doelstellingen en concrete acties

• Keuze voor “veilige initiatieven”

Page 14: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

ProjectstructuurStuurgroep

Werkgroepen

Aansluiten bij bestaand overleg

Ondersteuning SOG

Page 15: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Stuurgroep

• Keuze doelstellingen en acties• Planning en evaluatie• Begroting

• 4 à 5 keer/jaar• op locatie• diversiteit

Page 16: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Samenstelling stuurgroep• Ouders• Stedelijke basisschool

De Kleurdoos• Vrije basisschool

Onze-Lieve-Vrouwcollege• Secundaire school

Benedictuspoort• Internaat Onze-Lieve-

Vrouw-Presentatie

• INLOOP-team Reddie Teddy

• STIBO De Kereltjes• Gebiedsgerichte werking• Jeugddienst Stad Gent• Jong vzw• Samenlevingsopbouw

Gent vzw (ondersteuner)

• Buurtwerk

Page 17: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Werkgroepen

• Ad hoc werkgroepen afhankelijk van de keuzes

• Aansluiten bij bestaand overleg– Werkgroep jeugd en gezin– Werkgroep Ledeberg beweegt– Buurtteam

Page 18: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Ondersteuner

• wijkanalyse• proces begeleiding• verbindingen leggen• concrete acties mogelijk maken

Page 19: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Werkjaar 2009-2010

• Kinderen en jongeren in Ledeberg bewegen meer.

• Wijkorganisaties, scholen en buurtbewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden.

Page 20: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

kinderen en jongerenbewegen meer

v korte sportlessenreeksen buiten schooltijd• laagdrempelig• Ism met brugfiguren • Ism lokale sportclubs • Infrastructuur van de school

Page 21: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

v Lancering “Ledeberg beweegt” op de scholen

In februari verzamelen de basisscholen 320 km voor Oli

Page 22: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

v Buitenspeeldag 31 maart 2010

• Jong vzw en STIBO De Kereltjes organiseren en spelen samen

Page 23: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

vOp stap met de sportkoffer• individueel uitleensysteem in parken en op

pleinen• ism wijkgezondheidcentrum, buurtwerk,

Buurtsportmedewerkers in opleidingvEen sportkamp in Ledeberg• toeleidingstraject• 1 week kamp in juli• ism brugfiguren en BVLO• laagdrempelig

Page 24: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Organisaties, scholen en bewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden

vWijkwandelingenvoor leerkrachten, begeleidsters kinderopvang, …

Page 25: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

v Praktijk in de wijk

• 90 Leerlingen BSO maken kennis met de praktijk

• 50 lokale handelaars • ism buurtorganisaties en ouders• maffiaspel (1& 2 jaar)• inleefmomenten (2)• receptenboekje (3 en 4)

Page 26: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Reportage op AVS

Page 27: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Kansen tot samenwerking

v Boek op bezoek• 18 vrijwilligers lezen voor bij gezinnen• stijging leesplezier• gezinnen ontdekken de bibliotheek• verbinding tussen bewoners• linken met de klas• ism bibliotheek en brugfiguren

Page 28: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

v November = voorleesmaand

• Verhaal voor het 2de lj van beide scholen• Workshop voorlezen voor moeders• Workshop creatief verhaal voor kinderen

Page 29: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

En nog…

• Kidscan ism jeugddienst • Info-avond “kinderen veilig online” ism gezinsbond• Ondersteunen van initiatieven van ouders• Ondersteunen van initiatieven van organisaties• Afstemming werkgroep jeugd en ondersteuningsgroep

van de spelotheek.

• Samenwerking rond carnaval• Maffiaspel voor buurtbewoners ism buurtwerk

Page 30: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

5 pijlers van Brede School

• Benutten van gebouwen– sportzalen van de scholen benutten– vergaderen op locatie

• Ouderbetrokkenheid stimuleren– ouderbevraging– lid van de stuurgroep– toonmomenten + korte evaluatie– via bestaande oudergroepen– werkgroepje met ouders

Page 31: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

• Integraal werken en samenwerking– partners leren elkaar en de werkingen kennen– succeservaringen van concrete acties samen (vb

buitenspeeldag, boek op bezoek)– afstemming vergaderingen

• Sociale cohesie en wijkverbetering– inspelen op noden uit de wijk– kidscan - speelweefsel– boek op bezoek

• (Link tussen) binnen- en buitenschoolseactiviteiten– Ledeberg beweegt en de mascotte Oli– klas neemt verhaal over

Page 32: Brede Schoolwerking Gent - vvsg.be Trefdag - Brede... · • Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school • ... Microsoft PowerPoint - brede school in beeld20100506 trefdag

Eline SchmidtSamenlevingsopbouw Gent vzw

Langestraat 1379050 Ledeberg0473/76.36.78

[email protected]