Bouwlogistiek TLN

13
Slimmer, schoner, sneller en stiller Bouwlogistiek Oktober 2015

Transcript of Bouwlogistiek TLN

Slimmer, schoner, sneller en stillerBouwlogistiek

Oktober 2015

Wat is hier fout?

Huidige mobiliteit past niet meerbij de maat van de stad

Niets doen is geen optie• 10-15% voertuigkilometers in steden is

vrachtverkeer • Bouwverkeer is 30-40%• Goederenstromen worden steeds

fijnmaziger• Sterke stijging bestelverkeer• In B2C gaat 25 tot 30% leveringen niet

goed• CO2, luchtkwaliteit, congestie, geluid,

slijtage en trillingen• Leefbaarheid en vitaliteit van de stad is

in het geding

Toekomstvaste ketens‘Personalised mobility’

Klant aan stuur

Waardevol

BLVC/EMVI: schoon, stil en veilig

Lage transactiekosten

Connected

‘Slow mobility’

Onthaast

LZV’s

Platoons

Lage kosten

ITS

Kansen voor succes?

• Pak grote volumes• De klant beter bedienen• Niet duurder• Kop en staart verbonden• Solide business model• Standvastige politiek

Bouwlogistiek vergt integrale aanpak

Strategie

Resultaten

Doelstellingen

Processen

Planning/ besturing

ICT

Organisatie

Steeds meer samenwerking in bouwlogistiek

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

leveranciers dienstverleners ontvangers

Het business model:Zit de klant erop te wachten?

Steeds meer samenwerking in bouwlogistiek

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

Governance en gedrag

Open data delenSamen plannen en besturen

Distributieprocessen

Zit de klant erop te wachten?

Nationaal en EU Beleid Lokaal beleid

Steeds meer samenwerking in bouwlogistiek

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

strategie

resultaten

doelstellingen

processen

planning en besturing

ICT

Organisatie

Governance en gedrag

Open data delenSamen plannen en besturen

Distributieprocessen

Zit de klant erop te wachten?

Nationaal en EU Beleid Lokaal beleid

Nieuwe verdienmodellen

Als sector nadenken• Stedelijke distributie-agenda:

hub of hubloos?• Samenwerken in bouwketen• Koppelen BiM met Transfollow en

TMS• E-commerce in bouw• Synchromodaal• Beleidsagenda overheid

Bouwlogistieke uitdagingen

• Verladers: loslaten• Vervoerders: delen• Ontvangers: meedoen• Onderzoekers: verbinden• Overheid: vasthouden