BOK Magazine Jessica

of 26 /26
BOK MAGAZINE Fashion, business & beaut y Special edit ion: ‘Social Media voor Dummies’ Seen that, been there, done that ... <<‘Marketing Dagen 2011>> Life and Spirit : ‘Dromen kun je coachen’ Business cases I o.a GOGO en EEN reportage I onze digitale toekomst <<‘Mr. Harder’>> Mijn Stijl I Deze maand: ‘‘Daniëlle van Houten- Lensveld’’ Luis mendo Werk voor een bedrijf waar je passie en liefde ligt >> << Coverstory I << Olsentwins: van filmster tot succesvolle zakenvrouwen >>

Embed Size (px)

description

BOK Magazine, INHCI, Jessica van der Graaff

Transcript of BOK Magazine Jessica

Page 1: BOK Magazine Jessica

BOK MAGAZINE Fashion, business & beauty

Special edition: ‘Social Media voor Dummies’

Seen that, been there, done that ...

<<‘Marketing Dagen 2011>>

Life and Spirit : ‘Dromen kun je coachen’

Business cases I o.a GOGO en EEN

reportage I onze digitale toekomst <<‘Mr. Harder ’>>

Mijn Stijl IDeze maand:

‘‘Daniëlle van Houten- Lensveld’’

Luis mendoWerk voor een bedrijf waar je passie en liefde ligt >>

<<

Coverstory I<< Olsentwins: van

filmster tot succesvolle zakenvrouwen>>

Page 2: BOK Magazine Jessica
Page 3: BOK Magazine Jessica

elke maand: 03 editorial | 3.0 world

22 column | Blog by Jessica

21 mijn stijl | Daniëlle van Houten- Lensveldt

business en reportage deze maand: 09 reportage | ‘Social Media voor Dummies’ werkcollege 1

10 portret | Henk van der Duim hoorcollege 2

11 reportage | Seen that, been there, done that

<<‘Marketing Dagen 2011>> seminar-bezoek I

23 business case | Transmedia storytelling <<Olsentwins>> werkcollege 4

15 fashion | easy 9 to 5 fashion

19 Life and Spirit | Dromen coachen gastcollege 1

06 business case | GOGO werkcollege 1

20 Business case | Tip voor word of mouth werkcollege week 5

07 reportage | onze digitale toekomst <<‘Mr. Harder ’>> gastcollege 3

26 Business case | Succes formule voor het goede doel werkcollege 2

17 reportage | Magazines <<Luis Mendo>> gastcollege 4

25 Business case | Community building <<Supporter Jack>> werkcollege 3

MEI | 2011 BOK Magazine

2 Bok magazine

Page 4: BOK Magazine Jessica

Jessica

Oké, ik ben gezwicht, ik ben lid geworden van Twitter. Nee, niet een stilzwijgend lid,

maar ik ben inmiddels al behoorlijk actief!

Ja, ja ik hoor je denken, loop je niet een beetje achter? Ik weet wel dat Twitter het

nieuwe groen is. Groen? Ja, groen is duidelijk het nieuwe zwart in deze duurzame ti-

jden! Helaas ben ik zelf niet helemaal 3.0.

Ik ben wel lid van Hyves en Facebook, maar dat vind ik leuk om mijn foto’s te delen

met vriendinnen, maar een post over wat ik aan het doen was plaatste ik nooit. Zal

het iemand interesseren dat ik in de supermarkt sta? Aan het werk ben? Of de tas van

dat meisje in de trein geweldig vind?

Ik zeg eerlijk, ik zag gewoon werkelijk waar het nut er niet van in. Daarom heb ik Twitter

afgezworen, want wat moest ik met deze social media kroeg met zinloze berichten?

Tot ik verplicht werd te gaan twitteren. Ik had geen keuze, ik moest. Voorzichtig heb ik

een account aangemaakt, en langzaam aan kwamen de eerste berichten, excuses ik

bedoel: ‘tweets’. En wat blijkt: Twitter is leuk! Ik die altijd zo ongelofelijk anti was, ben

tweets aan het plaatsen, retweets en @mentions. Het is gênant gewoon hoeveel lol ik

er soms in heb.

Welkom nieuwe wereld ik Ben Helemaal 3.0!

Hello new 3.0 World !

- xoxo - Follow me on twitter! @Jessica4p

editorial I 3.0 world

3 Bok magazine

Page 5: BOK Magazine Jessica
Page 6: BOK Magazine Jessica
Page 7: BOK Magazine Jessica

Business case I GOGO social media case

Een organisatie met een goede social media case is GOGO. Jongerenreisorganisatie GOGO is een ware specialist op het gebied van het organiseren van spetterende vakanties voor jongeren van 16 tot 26 jaar. Op de meest zonnige partybe-stemmingen in Europa worden door de reisleiding de meest vetste feesten georganiseerd. Om goed op de doelgroep in te kunnen spelen is het belangrijk voor de organisatie de jongeren te benaderen via media die hen het meeste bezig houdt. De organisatie heeft in een zeer korte tijd een goed social media plan opgebouwd waarbij ook goed rekening is gehouden van crossmedia communicatie. De jongerenreisorganisatie maakt voor verschillende doeleinden goed gebruik van social media. Om nieuwe marketingcampagnes op te zetten, wordt de hulp van de doelgroep ingeschakeld. Wekelijks zijn er prijsvragen op verschillende social media kanalen waarbij een actieve deelname van de doelgroep wordt verwacht. Op deze manier creëert de organisatie een community. De doelgroep denkt mee om het merk nog sterker neer te zetten. Er wordt automatisch een GOGO-minded vakantiegevoel gecreëerd.

Jongeren hebben vaak een hogere drempel met het telefonisch benaderen dan volwassenen. Daarom is het belangrijk alle mid-delen open te zetten voor het stellen van klantenvragen. Het is daarom mogelijk via het medium Twitter (en ook Facebook) vragen te stellen over reizen, boekingen etc. Op deze manier wordt de drempel tot het benaderen van de organisatie een stuk lager en hoeven er geen ouders ingeschakeld te worden.

6 Bok magazine

Page 8: BOK Magazine Jessica

‘onze digitale toekomst’Mr. Harder Business case I Mr. Harder

Page 9: BOK Magazine Jessica

Mr. Harder: een bureau dat zich specialiseert in trendwatching, nieuwe media strategie en in het ontwikkelen van creatieve concepten online. Ons doel is om bedrijven te helpen om een dialoog aan te gaan met hun klanten. Hierbij streven we naar een optimale integratie van social media in de marketingmix van de klant. Vanuit strategie bedenken we concepten die we, afhankelijk van de wens van de klant, tot een eind-product kunnen begeleiden.

MEI | 2011 BOK Magazine

Op woensdag 27 april 2011 heeft Christian Esser van het internetbureau Mister Harder een presentatie gegeven op Hogeschool Inholland Diemen. Christian Esser gaf een zeer interessante presentatie over de toekomst van het internetgebruik. Internet is meer dan een communicatiemiddel en zoekma-chine.

Vroeger kon er alleen naar een grote groep gecommuniceerd worden door-middel van de ‘pers’. Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen, onder technologie wordt verstaan; everything that doesn’t quite work yet. Daardoor veranderd ook de manieren van communiceren naar grote gro-epen, dit gaat steeds meer doormiddel van ‘peers’, ook wel een netwerk. Via chat, blogs etc. zijn grote groepen binnen een netwerk gemakkelijk bereikbaar. Maar belangrijker, er kan ook direct op een bericht gereageerd worden. Hierdoor ontstaat een dialoog.

Online word steeds meer onze echte wereld, maar dan digitaal. Daardoor wordt emotie steeds belangrijker, denk bijvoorbeeld aan ‘vind ik leuk’ op Facebook. De sociale netwerken staan steeds meer voor het uitvoeren van wensen, acties en gedrag.

De wereld veranderd, en daarmee ook het verkopen van producten, Social Media speelt een steeds belangrijkere rol binnen het verkopen van produc-ten, het business model van de toekomst zal er ongeveer zo uit komen te zien volgens Mr. Harder:

8 Bok magazine

Page 10: BOK Magazine Jessica

Social media ‘voor dummies’

De wereld is in een nieuw tijdperk beland. Het tijdperk van internet en social media. Ook jij kan er niet meer omheen. Maar wat weet jij van het internet en social media? In dit artikel vindt je een aantal belangrijkste begrippen vanuit de internetwereld kort uitgelegd. Een social media spoedcursus voor dummies.

Social mediaSocial media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en leuke wijze. Het gaat niet alleen om informatie in de vorm van tekst zoals nieuws en artikelen, maar ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social me-dia websites. Met andere woorden, social media staat voor ‘Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt’

Web 1.0Web 1.0 verwijst naar de eerste fase van het internet. Dit is de periode waarin het web bekendheid verkreeg bij steeds meer consumenten en een aansluiting maakten op het internet. In deze fase kende men een economische eu-forie, met name door het grote aantal nieuwe zogenaamde dotcombedrijven. Ook de term ‘nieuwe economie’ werd in die tijd veel gebruikt. Over het algemeen beschouwt men het knappen van de internetbel omstreeks 2001 als het einde van de eerste fase. Ook werd in web 1.0 voornamelijk gebruikgemaakt van HTML, dat erg basic is.

Web 2.0Bij web 2.0 kan iedereen informatie toevoegen naar eigen wens. Directe voorbeelden hiervan zijn sociale netwerk-sites, maar dit gaat nog veel verder. Zo wordt een videosite als YouTube hier ook toe gerekend. De techniek voor web 2.0 is vooral een uitbreiding van HTML met daarbij XML, JavaScript en server-side scripting toegevoegd. Hier-door kan men veel meer en verschillende informatie verkrijgen, die misschien niet altijd even waarheidsgetrouw is; dit wordt door sommige partijen gezien als een nadeel van web 2.0: het ontbreken van enige referentie van het mate-riaal, anders dan de reputatie van de betreffende website. Daar staat echter weer tegenover dat door de mogeli-jkheden tot input van waaruit dan ook een soort informeel ‘peer-review’ systeem ontstaat, hetgeen uiteindelijk zou moeten leiden tot een steeds verdere verfijning en correctie van het aangeboden materiaal.

Web 3.0 Web 3.0 is de trend waarbij internettoepassingen meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden. Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet en daarmee een vervolg op Web 2.0. Critici daarentegen spreken van Web 3.0 als slechts een marketingterm.Web 3.0 is gerelateerd aan het Semantisch Web. Web 1.0 wordt beschouwd als het web van de documenten, Web 2.0 als het internet waarbij de computergebruiker meer invloed uitoefent door middel van meer interactie. Net zoals veel van de ontwikkelingen in Web 2.0 niet nieuw waren, zijn ook de ontwikkelingen die Web 3.0 typeren niet allemaal nieuw. Opensourcesoftware en opensourcemodules hebben al veel van de eigenschappen in zich die nu Web 3.0 typeren. De gebruiker zal internet almaar meer als een interactief netwerk beschouwen. Diverse onderdelen opereren dan minder onafhankelijk van elkaar waardoor zoeken en distribueren worden vergemakkelijkt.

9 Bok magazine

Page 11: BOK Magazine Jessica

MEI | 2011 BOK Magazine

Nu zul je denken. Erg leuk al die begrippen, maar wat kan ik nou met social media sites. Er zijn er ontzettend veel, maar wat is het doel van deze sites? Om ant-woord te geven op deze vragen is het portret van de week: Henk van der Duim, oprichter van Socialcrowd. Henk van der Duim was te gast op hogeschool Inhol-land Diemen om een gastcollege te geven over Social Media.

Henk vervult binnen Social Crowd de rol van Sociale Media Inspirator en Specialist. Hij biedt ondersteuning aan de strategische processen en zorgt voor tevre-den klanten en strategieën op het gebied van sociale media.

Tijdens zijn presentatie heeft Henk van der Duim de verschillende vormen van Social Media uitgelegd en tips gegeven welk kanaal het beste past bij welk doel. Onderstaand voor jullie in het kort de hoogte punten.

Linkedin – Is het netwerk wat het meest geschikt is om een zakelijk netwerk op te bouwen. Studenten wordt geadviseerd op linkedin actief te zijn om te netwerken met bedrijven.

Facebook – Is steeds meer aan het opkomen in Neder-land (wat ten kosten gaat van de members van Hyves). De functies van Facebook kunnen hetzelfde gezien worden als Hyves, maar Facebook is internationaal het grootste social network.

Portet I Henk van der Duim

Hyves – Is zeer geschikt voor bedrijven die produc-ten aan consumenten verkopen. Op Hyves kunnen pagina’s volledig volgens de huisstijl van een bedrijf ingericht worden, het is heel interactief en de leden van Hyves komen gemakkelijker op de pagina dan op een eigen website van de organisatie. Hyves is een echt vriendennetwerk.

Twitter – Ook wel de internetkroeg genoemd door Henk van der Duim.

Foursquare – Via foursquare kan je je volgers pre-cies laten weten waar je je bevindt en daar ook je mening over geven. Dit is erg handig als je bijvoor-beeld op reis bent en op zoek bent naar een leuk restaurant.

10 Bok magazine

Page 12: BOK Magazine Jessica

De Marketing Dagen, de grootste beurs op marketinggebied! De Marketing Dagen is dé gelegenheid om kennis te maken met nieuwe leveranciers, nieuwe producten en diensten en om kennis en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

De Marketing Dagen maken deel uit van een uniek kennisfestival, dat is gebaseerd op ieders persoonlijke wensen.

Dit alles in een gevarieerd aanbod van activit-eiten: presentaties, demonstraties, clinics, en een absoluut topcongres.

Op de volgende pagina is een korte samen-vatting van twee presentaties welke tijdens de marketing dagen zijn gegeven terug te lezen, namelijk een presentatie over klantinzicht en crowd soucring..

Seen that, been there, done that.....

“Marketingdagen 2011

11 Bok magazine

Page 13: BOK Magazine Jessica

“Marketingdagen 2011

MEI | 2011 BOK Magazine

Presentatie klantinzicht: tijd voor een overzicht Procression en Customer Central by Isabella Voskuyl.

Vanuit de presenatie blijkt dat er een aantal proble-men zijn waarmee de marketingwereld te maken heeft, Isabella heeft er in de presentatie twee behandeld. onderzoekers & Marketeers werken niet goed samen en de problemen tussen deze verschillende aspecten zijn behandeld. Hoe kan je deze problemen het hoofd bieden? Dit is onderzocht door middel van een literatu-urstudie, twaalf experts interviews en elf cases studies op basis van 28 diepte interviews.

De succes factoren voor een goed klanten inzicht zijn:- Eenduidige definitie- Een sterke klantoriëntatie- Geïntegreerd onderzoeksbenadering- Klantinzicht (proces)modellen- Onderzoekers als sparringpartners- Promotors

Presentatie Crowd Soucring en de C2B revolutie Robert van der Meer & Tim Meuleman

Hoe en waarom crowdsourcing? Robert en Tim hebben een boek geschreven waarin ze de kern van crowd-sourcing willen overbrengen, dit was ook het doel van de presentatie. Het boek heet ‘de C2B revolutie’ en ligt vanaf half juni in de winkels.

Crowd sourcing is heel kort door de bocht: consument-en gebruiken tijdens het groeien van een bedrijf. Wat wil je? en wat wil de consument? Maar er is meer...

C2B revolutie?Wikileaks en egypte zijn hier goede voorbeelden van. Deze recente gebeurtenissen laten zien dat de wereld steeds toegankelijker is en de mens ook. Dit is de kern van de C2B revolutie.

Het boek geeft 19 Nederlandse praktijkvoorbeelden waar de crowd toe instaat is, ook denken ze dat “participatie” de zevende P wordt van de Market-ingmix.Product, Prijs, Proces, Plaats, Personeel, Promotie en Participatie.

Hoe kan je het beste crowdsourcing?Het model van Robert en Tim bevat zeven stappen: 1. Weet wat crowdsourcing is.2. Weet waar je crowdsourcing voor wilt gebruiken.3. Hoe gebruik je crowdsourcing? 4. Seeding the crowd.5. Breeding the crowd.6. Feeding the crowd.7. Weeding the crowd.

12 Bok magazine

Page 14: BOK Magazine Jessica

FASHION I easy 9 to 5 fashion

Casual

Classy

Vintage

Modern

Page 15: BOK Magazine Jessica
Page 16: BOK Magazine Jessica

reportage I magazines

Luis mendo ‘het ontwerpen van je eigen magazine ’

Page 17: BOK Magazine Jessica

Op woensdag 18 mei kwam Luis Mendo naar INHolland Diemen voor het geven van een gastcollege aan de studenten van de minor Creatieve Industrie. Luis Mendo is een grafisch designer/vormgever die oorspronkelijk uit Spanje komt, maar op dit moment woont en werkt in onze hoofdstad: Amsterdam.

Drie belangrijke punten die je volgens Luis Mendo nodig hebt om een magazine te maken:

1. Een idee 2. Heel veel ideeën om het idee van puntjes uit te kunnen werken 3. Een goed team

Luis heeft twee films getoont, beide gingen over proces van het maken van een magazine.

Het eerste filmpje ging over hoe het blad Business Week wordt ontworpen, redactioneel wordt in-gevuld, gedrukt etc. Er is te zien in het filmpje hoe alles werknemers te werk gaan om het magazine te creëren. Het tweede filmpje liet hetzelfde proces zien, alleen dan bij een andere magazine; White Lies. Het verschil tussen deze filmpjes komt duidelijk naar voren en dat is ook precies wat Luis Mendo duidelijk wilde maken. Het tweede filmpje laat duidelijk zien dat er met ontzettend veel liefde en passie gewerkt wordt aan het magazine White Lies, dit is in het eerste filmpje helemaal niet terug te zien. De makers van White Lies laten in het filmpje zien hoe het is om te werken voor een magazine waar hun passie ligt. Dit is ook wat Luis Mendo mee wilt geven:

Werk voor een bedrijf waar je passie en liefde ligt!

18 Bok magazine

Page 18: BOK Magazine Jessica

life & spirit I dromen coachen

Wat Heb jij gedroomd vannacht?Je kan duizend keer tegen jezelf zeggen: ik kan heel goed met stress omgaan, uit een droom kan blijken dat het tegengestelde waar is. Dromen zijn eerlijk omdat er in een droom nau-welijks plaats is voor rationeel denken en dus geen plaats voor rationele tegenargumenten voor wat iemand werkelijk voelt. Een droom is daarom een goed en snel instrument om te ontdekken wat het probleem nu ei-genlijk is. hoe doe je dat?

Nicoline Douwes...Op 13 april jl. heeft droomcoach Nicoline Douwes een lezing gegeven over de betekenis en achtergrond van dromen. Er is zeer belangrijke en interessante informatie verteld over de verschillende slaapfasen die je hebt tijdens het slapen, en het functioneren van de hersens.

Start je onderzoek met een interview! Het vertalen van slaapgedachten naar taal door middel van een inter-viewgesprek is opgedeeld in drie fasen:

Fase 1: luisteren en kijken.Fase 2: doorvragen en kijken.Fase 3: teruggeven en actie. Open vragen stellen:

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Wat voelde je erbij? Wat gebeurde er toen? Hoe zag de omgeving er uit?

19 Bok magazine

Page 19: BOK Magazine Jessica

business case I tip voor word of mouth

De Supporter Jack is hét nieuwe Supporters item voor aankomend EK 2012 en WK 2014 voetbal. Tijdens het WK van 2010 was het jasje al aan het opkomen, maar tijdens de volgende voetbalspektakels gaat Supporter Jack een doorbraak maken. Dit zal gebeuren door in de voorrondes een geheel vak in het stadion de blazer te laten dragen. Iedere persoon draagt de blazer met de blauwe, zakelijke kant voor voren. De dragers van de blazer zijn zeer aantrekkelijke mannen. Zij dragen enkel en alleen de blazer met geen shirt eronder. Dit houden zij voorafgaand aan de wedstrijd zoveel mogelijk verborgen. Wanneer er een luidt getrommel door het stadion klinkt, gaan de mannen op de stoelen staan en draaien de blazers om. Het hele vak zal oranje worden, en aandacht trekken van de camera’s. Over deze actie, zal nog lang worden nagepraat. Vervolgens zullen er op internet foto’s van bekende voetbalvrouwen in de blazer verspreidt worden. Op deze manier wordt de blazer direct een hot item voor vrouwen.

Waarom dit een succes zal worden?De actie is redelijk herkenbaar van een eerdere actie van Bavaria, voor de Bavaria Dress. Het verschil is met name dat aan deze actie mannen en vrou-wen deelnemen en de actie ook op beide doelgroepen gericht is. Mannen raken geprikkeld door de mooie vrouwen in de blazers, en vrouwen willen hun eigen man ook wel in zo’n blazer zien na het zien van de hunks. Na het zien van de actie in het stadion, televisie en in de kranten zal hier zeer lang over na gepraat worden, zeker wanneer dit gepaard gaat met ambassa-deurs zoals Yolanthe Sneijder-Cabou.

20 Bok magazine

Page 20: BOK Magazine Jessica
Page 21: BOK Magazine Jessica

MEI | 2011 BOK MagazineColumn I blog by jessica

Shopwork out I

<< Jessica4p.blogspot.com >>

Check voor meer online !

Wat ik wel erg interessant vind zijn de onderzoeksresultaten van een onderzoek wat onder 3000 vrouwen werd uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat een vrouw gemiddeld 21.000 kledingstukken past in haar leven. Er worden gemiddeld veertig kledingstukken per maand gepast, waarvan er vijf bij de kassa terecht komen. Daarvan is één een miskoop.Zie je mama, dat zijn toch leuke feiten om te weten? Ik ben niet de enige met kledingstukken in mijn kast waar al meer dan een jaar een prijskaartje aan hangt!

Maar een nóg leuker feitje uit dit onderzoek: De gemiddelde vrouw ver-brandt 47.700 calorieën per jaar met shoppen! Dit staat ongeveer gelijk aan 25 dagen van de aanbevolen dagelijkse inname van 1.940 calorieën.Nu voel ik me toch een stuk minder schuldig als ik mijn bezoek aan de sportschool oversla om een dagje te winkelen! Ik doe gewoon mijn Shop workout!

Okee goed, komt ie. Een standpunt geven over politieke gebeurtenissen is iets wat ik liever aan andere over-laat. Daarom zoek ik het op een vlak, waar ik me wat meer mee bezig hou. Iets wat nooit verveeld, een primaire behoefte in het leven: YES! Kleding.

Maar dan komt het volgende op-stakel, wat kan ik daar nou nog over vertellen? Hoeveel paar schoenen en hoeveel bikini’s ik heb is niet bepaald interessant om over te schrijven.

22 Bok magazine

Page 22: BOK Magazine Jessica

Business case I Transmedia storytelling

olsentwins‘het succes van de beroemdste tweeling’

Page 23: BOK Magazine Jessica

Transmedia storytelling is een speciale manier van crossmedia communicatie. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van transmedia storytelling, wordt er een wereld gecreëerd rondom een bepaald concept. Een voorbeeld hiervan is Harry Potter. Harry Potter is bekend van de verhalen uit de boeken en de films. Maar er zijn diverse andere producten van Harry Potter te verkrijgen, zoals games. Je hoeft niet de films gezien te hebben om de games te spelen.

Wat is de kracht van transmedia storytelling en waarom is dit het storytelling van de toekomst?- Het ‘laad’ het merk door een wereld te creëren rondom het merk. - Tegelijkertijd versterkt het merk door de wereld die eromheen gecreëerd wordt.- Het bedrijf gaat meer geld verdienen door extra producten die aangeboden worden: poppetjes, etuis etc.

De twee belangrijkste begrippen vanuit het transmedia storytelling zijn: ‘satisfaction en engagement’.

Een succesvol concept wat gebruik heeft gemaakt van Transmedia storytelling is de Dualstar Group van Mary-Kate en Ashley Olsen. De tweeling is bekend van de serie Full House uit de jaren 80. Kort na het einde van Full House, is het imago van de tweeling enorm versterkt door vele merchandising campagnes. In 1993 is het bedrijf genaamd Dualstar opgericht en hun merk is verkocht in meer dan 3.000 winkels in de Verenigde Staten en meer dan 5.300 winkels wereldwijd.

Mary-Kate en Ashley waren populaire figuren in de pre-teen markt tijdens de late jaren ‘90 en vroege jaren 2000. Hun namen werden een cottage-industrie, met hun gelijkenisgezien in kleding, boeken, parfums, tijdschriften, films en posters. Er waren zelfs Mary-Kate en Ashley fashion poppen van Mattel 2000-2005. Daarnaast zijn er videogames voor diverse spelcomputers van de tweeling uitgebracht. Sinds 2010 heeft de tweeling een kledinglijn opgestart genaamd: Ol-senboye. Zoals bovenstaand terug te lezen, zijn de Olsentwins met hun bedrijf Dualstar erin geslaagd een belevingswereld te creëren rondom het merk/bedrijf. 24

Bok magazine Bronvermelding: wikipedia.com / handboek communities

Page 24: BOK Magazine Jessica

LuisterenWat vinden mensen, wat zeggen mensen, wie zijn het en wat doen ze? Help bij problemen of vragen, signaleer trends. Supporter Jack past deze vorm toe, om klanten te binden en het product aan de behoeften van deze klanten aan te passen. De klant heeft de mogelijkheid via diverse social media kanalen te reageren op besta-ande topics of deze zelf te starten.

Vertellen Supporter Jack laat via social media kanalen zien waar het bedrijf voor staat. Kennis en passie worden overge-dragen aan de geïnteresseerde door te bloggen op de website van Supporter Jack en op de Facebook pagina. Ook wordt er een Youtube video kanaal op-gestart waar maandelijks nieuwe informatie en reclame filmpjes terug te zien zijn. Hoofddoel hiervan is de klant vermaken.

GesprekkenDoor het luisteren naar klanten en het vertellen van informatie, waar klanten op kunnen reageren ontstaan het gesprek. Het gebruiken van een blog word pas echt waardevol doordat Supporter Jack het gesprek aangaat met de mensen die op de blogs reageren of er iets over zeggen. Omdat Supporter Jack vooralsnog actief is binnen de nationale markt, is Hyves een belan-grijk platform om de conversatie aan te gaan met de klanten.

Bronvermelding: handboek communities

Business case I community building - supporter jack

Deze maand staat de organisatie Supporter Jack in de schijnwerpers vanwege de opvallend goede aanpak op het gebied van community building.

Bij de organisatie staan drie hoofdvormen centraal om een community op te bouwen binnen het social media plat-form, namelijk: luisteren, vertellen en gesprekken.

25 Bok magazine

Page 25: BOK Magazine Jessica

Business case I succes formule voor het goede doel

Crossmedia communcatie; een begrip wat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden binnen de marketing-branche. Maar wat is het nou eigenlijk? Van BOK Magazine vinden wij de definitie van Monique de Haas het beste aansluiten bij onze eigen visie op crossmedia communicatie.

Defnintie crossmedia concepting Monique de Haas: Bij crossmedia-communicatie nodigt het verhaal de gebruiker uit om een cross-over van het eerste medium naar het volgende te maken. Waarde wordt toegevoegd omdat het verhaal gelaagder wordt en meer niveaus krijgt en van eendimensionaal naar meerdimensionaal gaat op een manier die relevant is voor de gebruiker. Cross-media vertegenwoordigt het perspectief van de gebruiker, terwijl mediaconvergentie eerder het technische perspectief van het samensmelten van diverse mediavormen beschrijft.

Een goed voorbeeld van een succes campagne is: ’EEN armoede de wereld uit’.De EEN campagne vraagt alle Nederlanders zich - EEN voor EEN - in te zetten voor het einde van armoede.

WIE IS EEN? EEN wil een wereld zonder extreme armoede en honger. Dat kinderen en moeders niet meer onnodig sterven. Dat iedereen toegang heeft tot onderwijs, schoon drinkwater en gezondheidszorg. EEN biedt jou 101 manieren om -met en zonder geld- hieraan bij te dragen. Ook voert EEN jaarlijks campagne in aanloop naar Wereldarmoededag om extra aandacht te vragen voor wereldwijde armoede.

De campagine is een goed voorbeeld van een crossmedia concept omdat:- Door het gebruik van verschillende media is EEN voor een groot publiek bereikbaar. - De content, die begrijpbaar is voor iedereen, sluit goed bij die middelen aan.- Verschillende soorten media worden ingezet en naar elkaar gelinkt.- Door het zien van de ene media word je getriggerd naar een ander medium te kijken (tv spot verwijst naar website, website naar facebook etc.).- Er wordt gebruik gemaakt van bekende Nederlanders.- Het doel van de campagne is duidelijk.

Bronvermelding: www.een.nl / www.blackboard.inholland.nl / powrerpoint presentatie week 3.

26 Bok magazine

Page 26: BOK Magazine Jessica