BIM presentatie

of 13 /13

Embed Size (px)

Transcript of BIM presentatie

BIM rollen en competentiesTypering / Kenmerk Regisseur Cordinator Aspectadviseur Modelleur

Kernrol Procesmanager / BIM Projectleider

Technische spil opgebied van koppelengebouwmodel enaspectmodellen.

Analyticus / Ontwikkelaaren gebruiker vanaspectmodellen binnendiscipline, afgeleid vangebouwmodel

Engineering / ontwerpVisualisering in 3DOpbouwen bouwbibliotheek en koppelen van objectgegevens

Functieniveau Projectmanagement niveau Projecttechnisch /cordinatie niveau

Technisch Specialistischniveau

Ontwerp- en Constructiefniveau

Resultaatgebieden Implementeren en sturen Aansturen projectorganisatie Samenwerken en Contracteren

Inrichten en toetsengebouwmodelCordineren /AfstemmenGenereren informatie voor productie

Genereren informatievoor ProductieAnalyseren en berekenen

Uitwerken van ontwerp Bouwen van en werkenmet objectbibliotheekGeneren data

Werk en denkniveau WO / HBO+ WO/HBO+ WO/HBO+ HBO

Vakspecifieke competenties Bouwprocesmanagement Supply Chain Management Leer/Verandermanagement Opzetten gebouwmodellen

Opzetten gebouwmodellen Samenvoegen gebouw enaspectmodellenClashes signaleren Grafische enAlfanumerieke outputgenereren

Analyses en berekeningen makenBouwfysica / constructieberekeningenOntwikkelen en gebruiken vanaspectmodellenGrafische en alfanumerieke outputgenereren

Ontwerpen & 3D tekenenSoftware tooling & ObjectbibliothekenEngineering & planvoorbereiding Grafische en alfanumerieke outputgenereren

Typering / Kenmerk

Re

giss

eu

r

Co

rd

inat

or

Asp

ect

advi

seu

r

Mo

de

leu

r

Gedragscompetenties/niveau 3 2

Leidinggeven 3 2

Coachen 3 3

Plannen en organiseren 3 3

Samenwerken 3 3 2 2

Voortgangsbewaking 3 3 2 2

Probleemanalyse 3 3 2 2

Creativiteit 3 3 2 2

Organisatiesensitiviteit 3 3 2 2

Visie 3 2 2 2

Omgevingsbewustzijn 3 3 2 2

Overtuigingskracht 2 2 2

Onderhandelen 2

Schriftelijke communicatie 2

Kwaliteitsgerichtheid 3 3 2

Discipline 2 2 2

Niveaus: 4 = beleidsmatig / strategisch / randvoorwaardelijk

3 = management, sturend, coachend

2 = deskundig, zelfstandig, professioneel

1= ondersteunend, reactief.

Waar doen we aan BIM bij de HVA?AutoCAD/Revit

NavisworksGIS

AutoCAD/Revit

Schetsen/Technisch handtekenen

110 Schetsen/Handtekenen120 AutoCAD130 Revit140 GIS/Navisworks

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

230/240

BIM ondersteunend aan project

230 BIM classes waarop ingeschreven kan worden door student

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

Conceptional designFormit 360

https://youtu.be/KWk2gj6w2E8

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

Conceptional designGrasshopper werkt samen met RhinoDynamo werkt samen met Revit

https://youtu.be/FhGG3ra2oiIhttps://youtu.be/yjcgufOGTZc

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

AnalysisInsight 360

http://au.autodesk.com/au-online/classes-on-demand/class-catalog/2015/formit/as11608#chapter=0

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

Facility managementArchibus (contact persoon Fred Kloet)

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

Systems EngineeringRelatics + Infranea

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

Detailleren en wapenen in RevitRevit advanced

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

3D WegontwerpAutoCAD Civil 3D

Waar doen we aan BIM bij de HVA?

GISAdvanced GIS in AutoCAD Civil 3D en QGIS

Little BIM en BIG BIM?Niveau 1 kan worden omschreven als 'Lonely BIM' waarbij modellen niet worden gedeeld tussen de leden van het projectteam.

Niveau 2 Managed 3D-omgeving met data verbonden, maar in aparte discipline gebaseerde modellen (aspectmodellen). Deze afzonderlijke modellen worden geassembleerd tot een federatieve model, maar verliezen daarbij hun identiteit of integriteit niet. Aan de de 3D-omgeving kunnen onder meer de bouw sequencing (4D) en de kosten (5D) worden toegevoegd. Dit wordt soms aangeduid als "pBIM(proprietary BIM) of ook wel little BIM genoemd.

Niveau 3 Een volledig gentegreerd samenwerkingsproces ondersteund door web services. Dit niveau bevat tenminste bouwfasering/-planning (4D), kosten (5D) en Product of Asset Lifecycle Management (PLM/ALM) (6D). Dit wordt soms aangeduid als "Ibim (Integrated BIM) of Big BIM.