10 09-20 presentatie collectief project bim

of 22 /22
Collectief project BIM Dik Spekkink

Embed Size (px)

Transcript of 10 09-20 presentatie collectief project bim

  • 1. Collectief project BIM Dik Spekkink

2. Even voorstellen Dik Spekkink Kwaliteitszorg (o.a. ontwikkelen en invoeren kwaliteitssystemen) Bouwprocesinnovatie (o.a. Standaardtaakbeschrijving DNR) ICT-beleid (o.a. ontwikkelingen in en rond BIM) Arbeidsomstandigheden (o.a. cursus V&G cordinatie ontwerpfase) adviesbureau voor bouwprocesinnovatie 3. Collectief project BIM Cordinator/trekker: Dik Spekkink Doel: ontwikkeling van diensten en producten, gebaseerd op BIM Collectieve deel: tiental workshops Themas met externe sprekers/deskundigen Gelegenheid tot uitwisseling van inzichten en ervaringen (elkaar helpen) Groep mogelijk splitsen i.v.m. omvang Beginners, Gevorderden, Bestaand netwerk Individuele gedeelte: Ontwikkeling 3D/BIM diensten en producten in eigen bureau Al dan niet geassisteerd door (zelf te kiezen) adviseur Mogelijk aparte plenaire bijeenkomst waar adviseurs zich presenteren 4. Voorlopig programma workshops 1. Introductie BIM Wat is BIM? Waarom moet je BIM willen als architect? State of the art / ervaringen tot nu toe 5. Alle tekeningen altijd consistent! (architect + adviseurs) 6. Voorlopig programma workshops 1. Introductie BIM Wat is BIM? Waarom moet je BIM willen als architect? State of the art / ervaringen tot nu toe Consequenties voor de organisatie van projecten Consequenties voor de bureauorganisatie Ontwikkelingsstrategien: hoe kun je ermee aan de slag? Thuisopgave: schrijf Beleidsnotitie BIM en presenteer die in de volgende workshop 2. Presentatie beleidsvisies en implementatiestrategien deelnemers 7. Voorlopig programma workshops (vervolg) BIM Quickscan (per bureau) 3. Ervaringen van voorlopers met verschillende 3D modelleringspakketten Revit, ArchiCad, Allplan, .. (Eerdere workshops leren dat hier veel behoefte aan is) 4. Visies en ervaringen van voorlopende adviseurs, zoals van . 8. . constructeurs 9. . installatieadviseur 10. Voorlopig programma workshops (vervolg) 5. Visie en ervaring van een voorlopend bouwbedrijf Virtueel bouwen Waar moet je architect rekening mee houden om dit mogelijk te maken? 11. Voorlopig programma workshops (vervolg) 6. (Het belang van) open standaarden Ook: COINS, IFD Library for BuildingSMART, VISI D open uitwisselingsstandaard voor 3D objectinformatie: IFC open standaarden gesloten systemen: uitwisseling software- gebonden open systemen: uitwisseling systeem- onafhankelijk 12. Voorlopig programma workshops (vervolg) 7. Information Delivery Manual (IDM) en Integral Project Delivery (IPD) Welke procesafspraken moet je maken voor succesvol werken met BIM? Oefenen met het opzetten van een IDM 8. Werken met de Open Source BIMserver Gratis software die het ontwerpteams mogelijk maakt samen te werken aan n gebouwmodel TNO Bouw & Ondergrond 9. Samenwerken in de keten via BIM In samenwerking met IPC GRIP op keten- en bedrijfsprocessen (SBR aannemers) 10.Slotbijeenkomst 13. Onderwerpen die zeker aan de orde komen Juridische aspecten Aansprakelijkheid, intellectueel eigendom Welke contractafspraken moet je maken? Verdienmodellen voor BIM BIM add ons en ondersteunende programmatuur Bouwbesluittoets, simulaties van gebouwgedrag, . NavisWorks, Solibri Model Checker 14. Clash control met behulp van NavisWorks 15. Toetsen aan regels met behulp van Solibri Model Checker 16. Wat is de BIM Quickscan? Initiatief van TNO Bouw & Ondergrond In samenwerking met 8 10 BIM-deskundigen Hoe hoog staat mijn bedrijf op de BIM-ladder? Hoe doe ik het in vergelijking met mijn branchegenoten? BIM Quickscan kijkt naar: Organisatie en management Mentaliteit en cultuur Informatiestructuur en informatiestromen Techniek (hardware en software) Online systeem, standaard rapportage 17. Quickscan rapportage Gecertificeerde BIM Quickscan adviseurs Directe advisering n.a.v. de vragen in de Quickscan 18. Vragen en opmerkingen: Dik Spekkink E [email protected] T 0183 66 12 00 M 06 53 73 90 49 19. Hoe verder? Voorstel voor groepsindeling Voorkeursdag(en) voor de workshops? Zo snel mogelijk na vandaag: agendas voor de workshops rondsturen Locatie(s) van de workshops