Bijbel koran

21
waarom de Bijbel en niet... de Koran?

description

 

Transcript of Bijbel koran

Page 1: Bijbel koran

waarom de Bijbel

en niet... de Koran?

Page 2: Bijbel koran

1. inleiding

Islam & Koran actueel...* een kleine miljoen moslims in Nederland;

2

Page 3: Bijbel koran

1. inleiding

Islam & Koran actueel...* een kleine miljoen moslims in Nederland;* brandhaard nr. 1 van de wereld: het Islamitische Midden-Oosten;

3

Page 4: Bijbel koran

1. inleiding

Islam & Koran actueel...* een kleine miljoen moslims in Nederland;* brandhaard nr. 1 van de wereld het Islamitische Midden-Oosten;* recente opleving van militante Islam (9/11);* enz.

4

Page 5: Bijbel koran

waar heeft je wieg gestaan?

1. inleiding 5

Page 6: Bijbel koran

zijn er objectieve verschillen? wat is de waarheid? wat legitimeert de Bijbel? ...wil de echte God opstaan?

1. inleiding 6

Page 7: Bijbel koran

de Koran is een boek...

de Bijbel een bibliotheek

2. de Bijbel is een bibliotheek 7

Page 8: Bijbel koran

2. de Bijbel is een bibliotheek

"de Schriften" (70 boeken) geschreven...

... in tijdsbestek van duizenden jaren

... door vele auteurs

... op talloze plaatsen

... met zeer diverse achtergronden

en toch...

8

Page 9: Bijbel koran

Johannes 1035 ... de Schrift niet kan gebroken worden...

de Schrift:één Auteur, één Boek!!

2. de Bijbel is een bibliotheek 9

Page 10: Bijbel koran

3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch

Koran claimt:boodschap van een engel aan een mens

de Bijbel bewijst zichzelf...A. historisch;B. profetisch.

10

Page 11: Bijbel koran

2Petrus 117 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 11

Page 12: Bijbel koran

1Johannes 11 Hetgeen... wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens...

3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 12

Page 13: Bijbel koran

Lucas 11 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, 2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn,

3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch

>>

13

Page 14: Bijbel koran

Lucas 13 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus...

3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 14

Page 15: Bijbel koran

De Koran verdraait de geschiedenis* Op grond van een 'engelverschijning' worden Bijbels geschiedenissen van Adam, Noach, Abraham, enz. veranderd (lees: vervalst);* Jezus zou niet zijn gestorven én opgestaan.

3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 15

Page 16: Bijbel koran

Deuteronomium 1821 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?22 Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft...

4. de Bijbel bewijst zichzelf profetisch 16

Page 17: Bijbel koran

4. de Bijbel bewijst zichzelf profetisch

Gabriël (!!) verscheen aan Daniël en voorzegde nauwkeurig o.a. het tijdstip van de Messias en zijn sterven.

Talloze profetieën (vanaf Genesis t/m Maleachi) legitimeren "het Woord des HEREN".

17

Page 18: Bijbel koran

5. de Bijbel is een Goed Bericht!

De Bijbel is geen wetboek maar Evangelie (=Goed Bericht)!

vijf zuilen Islam:De geloofsbelijdenisDe rituele gebedenHet vasten tijdens ramadan Het geven van aalmoezenDe pelgrimstocht naar Mekka

18

Page 19: Bijbel koran

Galaten 18 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

5. de Bijbel is een Goed Bericht! 19

Gabriël via Mohammed...

Page 20: Bijbel koran

NIET: christendom versus Islam

MAAR:religie versus Evangelie

5. de Bijbel is een Goed Bericht! 20

Page 21: Bijbel koran

6. slot

herinnert aan offer van Ismaël (?!) door Abraham...

maar onbekend met betekenis van het offer... (dood én opstanding, de 3-de dag > Genesis 22)

70 dagen na Ramadan, het offerfeest of feest van Ibrahiem (2010: 16 november). Duurt drie dagen...

21