Beoordelen van competentiegericht leren 2008-05-17آ  Op verzoek veel tekst op slides....

download Beoordelen van competentiegericht leren 2008-05-17آ  Op verzoek veel tekst op slides. Uitgangspunten

of 47

 • date post

  05-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beoordelen van competentiegericht leren 2008-05-17آ  Op verzoek veel tekst op slides....

 • Beoordelen van competentiegericht

  leren

  Wilfred Rubens

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Competentie… Een competentie is het vermogen om in een

  specifieke situatie en context de adequate prestatie te kunnen leveren. De prestaties die iemand levert in de beroepsuitoefening, als maatschappijdeelnemer of als deelnemer aan het onderwijs, worden altijd bepaald door de combinatie van meer met de inhoud of het vak verbonden competenties (...), meer met de persoon verbonden competenties (...) en de wil/bereidheid om de prestatie te leveren.

  COLO

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Ontwikkeling van competenties

  Mate van competent zijn

  Leeractiviteit 1 t/m N

  Comp. X

  Comp. Y

  Beginner

  Gevorderd

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ http://www.gospelgroepreveil.nl/images/zwaluw.gif

 • Niveaus van competent zijn

  Doen Competentie

  Kunnen Vaardigheid

  Kennis toepassen

  Kennen Kennisvragen

  Opdrachten (bv Casus oplossen)

  bv Simulaties

  Praktijk (opdrachten)

  Piramide van Miller

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Leerlijnenmodel’ van De Bie en De Kleijn

   Ervarings-reflectie-leerlijn  Integrale leerlijn  Conceptuele en vaardigheden leerlijn

   Bron: Hogeschool Utrecht, Competentiegericht opleiden

  Voldoen bestaande

  beoordelings methoden?

  http://www.hu.nl/StudieKiezenProfessionals/Vakgebieden/Voortgezet+Onderwijs/Cursussen/Samen+opleiden/Competentiegericht+opleiden.htm http://www.hu.nl/StudieKiezenProfessionals/Vakgebieden/Voortgezet+Onderwijs/Cursussen/Samen+opleiden/Competentiegericht+opleiden.htm http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • competent incompetent

  slaagt

  zakt

  Kritiek bestaande beoordelingsmethoden

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Flexibilisering onderwijs

  Persoonlijke leertrajecten (MBO)

  Een leven lang leren

  Formeel en informeel leren

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Wat zijn beoordelingsmethoden CGL?  360 graden feedback  Proeve van bekwaamheid  Elektronisch (of digitaal) portfolio (krachtig

  maar complex)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Inhoud  Uitgangspunten  Inhoud e-portfolio  Relatie met curriculum (leren)  Begeleiden  Beoordelen  Waarom ‘e’?  Straks: e-portfolio implementeren  Op verzoek veel tekst op slides

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Uitgangspunten  E-Portfolio eigendom van de deelnemer  Meerdere beoordelingsmethoden worden geïntegreerd  Verplicht je de deelnemer een e-portfolio bij te houden

  of bied je het e-portfolio als faciliteit aan? Geef je studiepunten of niet?

   Het begrip e-portfolio verwijst in het onderwijs naar instrumenten die gemeenschappelijk hebben dat ze de unieke ontwikkeling van de deelnemer of het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar maken.

   Hoe dat gebeurt, kan van opleiding tot opleiding verschillen. Afhankelijk van de doelen die men met het e-portfolio heeft.

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Portfolio: doelen en typen

  BesprekenBewijzen

  Ontwikkeling laten zien en plannen

  Materiaal Reflecties

  Overzichten

  Materiaal

  Tonen

  UU

  GO

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Portfolio vs leerdossier  Een leerdossier wordt gegenereerd op het

  moment dat de deelnemer de school gaat verlaten, bijvoorbeeld van het voorgezet onderwijs naar een MBO instelling.

   Het dossier bestaat dus pas op moment van overdracht en bevat het voornamelijk "harde gegevens" en "zorggegevens".

   Een portfolio bestaat gedurende de hele loopbaan van de lerende en bevat competenties / ervaringen / resultaten.

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Waarom e-portfolio?  Komt tegemoet aan genoemde tekortkomingen

  gebruikelijke beoordelingsmethoden  Je kunt vaker beoordelen tijdens het leerproces  Je kunt ‘moeilijke’ thema’s als beroepsethiek aan de

  orde stellen  Al doende werken aan taalvaardigheden  Leren feedback geven (als gebruik wordt gemaakt

  van peer feedback)  Leren reflecteren

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Inhoud e-portfolio

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Input voor ePortfolio

  Leren, loopbaan en burgerschap

  Referentiedocument MVT en Nederlands

  Kwalificatiedossier ePortfolio

  Beroepsinwijding (o.a. beroepsethiek)

  Producten en reflecties

  Feedback en

  beoordelingen

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Mogelijke inhouden  Competenties  Te behalen leerresultaten  Reflectieverslagen  Bewijsmateriaal  Ontwikkeling via een “CV”  Persoonlijk ontwikkelingsplan

  Ook te behalen competenties veranderen (wordt wel eens vergeten)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Aandachtspunten inhoud  Deelnemer is eigenaar en bepaalt de inhoud 

  reflecties blijven oppervlakkig, weinig bewijsmateriaal

   School bepaalt veel  geen eigenaarschap, deelnemers verzetten zich

   Vrijheid van deelnemers vs behoefte aan standaardisatie van begeleiders en beoordelaars

   Templates kunnen beginnende deelnemers helpen, maar kunnen gevorderde gebruikers te zeer in een bepaald keurslijf dwingen

   Begin met redelijk wat structuur, maar bouw dat af

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Aandachtspunten inhoud (2)  Wat is authentiek en geautoriseerd bewijsmateriaal

  (betrouwbaarheid)  Verhouding kwantiteit en kwaliteit bewijsmateriaal  Wat neem je op en wat niet aan bewijsmateriaal?

  Wat toont je competenties aan?  Krijgen deelnemers de gelegenheid en mogelijkheid

  om video’s in e-portfolio op te nemen?  Kunnen deelnemers meerdere e-portfolio’s

  samenstellen op basis van dezelfde inhoud?

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Relatie met curriculum (leren)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Relatie met curriculum (leren)  Wat is de scope, het doel en de waarde van het e-

  portfolio?  E-Portfolio werkt goed als sprake is van flexibel

  onderwijs (bijvoorbeeld veel keuzevrijheid wat betreft leerdoelen en leeractiviteiten; voorbeeld UU LAS en Psych.). Er is lang niet altijd een vraaggestuurde onderwijsomgeving ingericht (terwijl het e-portfolio wel vaak in dat kader wordt geïntroduceerd).

   Gebruik het e-Portfolio alleen als het geschikt is om het te gebruiken (use it when it's appropriate; voorbeeld Maastricht)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Relatie met curriculum (leren) (2)  Bepaal de plek van het e-portfolio binnen het

  curriculum (apart onderdeel of portfolio-opdrachten binnen de vakken of enige manier van beoordelen)

   Reflecteren wordt niet serieus genomen als het niet wordt beoordeeld

   Is voldoende tijd gereserveerd voor het ontwikkelen van het e-Portfolio (een goed en zinvol e-Portfolio ontwikkelen kost veel tijd)?

   E-Portfolio is ‘procesgeoriënteerd’ instrument terwijl deelnemers vaak resultaat georiënteerd zijn

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Relatie curriculum: tegenstrijdigheden  Zorg er voor dat het elektronisch portfolio

  nauw aansluit bij de leer- en werkprocessen van de organisatie. Het moet de bestaande organisatie ondersteunen. Gebruik de tool niet om een onderwijsverandering te bewerkstelligen. Verander eerst het proces, en gebruik daar tools bij.

   De manier waarop je beoordeelt, bepaalt de manier waarop je leert (Van der Vleuten)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Begeleiden

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Begeleiden (1)  Individueel – groep  Peer feedback?  Stimuleren om portfolio te

  maken  Waar begeleid je op?  Hoe bevorder je reflectie?

  (reflecteren erg moeilijk)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Begeleiden (2)  Beschikbare begeleidingscapaciteit en

  voorbereidingstijd begeleiders  Het portfolio mag geen te grote tijdsbelasting vragen

  van (deelnemer en) begeleider (ook afhankelijk van plek e-portfolio binnen curriculum)

   Coaching is essentieel, maar er is weinig bekend over het gewenste profiel van een begeleider

   De ene deelnemer heeft veel begeleiding nodig, de andere minder. Kunnen we daar voldoende op inspelen?

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

 • Mogelijke valkuilen bij begeleiding  Deelnemer wacht te lang met ontwikkelen

  portfolio.  Deelnemer blijft “hangen” in details, of

  “bewijst” onvoldoende (reflecteren is ingewikkeld)

   Begeleider en deelnemer hebben verschillend doel m